Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Verwaarlozing arbeidsomstandigheden leidt tot meer ongelukken onder kwetsbare groepen

  •  
10-08-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
132 keer bekeken
  •  
17109502379_fa6e4c03ce_k

© cc-foto: Can Pack Swire

Helaas maken deze cijfers duidelijk dat preventief beleid in Nederland nog in de kinderschoenen staat
Tijdens de coronapandemie was er minder werk. Maar dat leidde niet tot minder ongelukken op de werkvloer. Vooral kwetsbare groepen als uitzendkrachten, jongeren en arbeidsmigranten waren in 2020 oververtegenwoordigd in de statistieken. De FNV wil dat alleen ervaren krachten risicovol werk doen. Daarnaast moet de politiek eindelijk eens goed gaan controleren op veilig werk.
Acht keer hogere kans op ongeluk In coronatijd vlogen uitzendkrachten eruit, gingen arbeidsmigranten terug naar huis en betraden jongvolwassenen minder en later de arbeidsmarkt. Minder verricht werk, minder risico op een arbeidsongeval zou je zeggen. De cijfers van het CBS en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid tonen een heel ander beeld. De coronatijd betekent geen trendbreuk voor deze kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo was in 2020 het aandeel arbeidsongevallen onder uitzendkrachten bijna acht keer hoger dan het gemiddelde. Daarnaast bleven arbeidsmigranten en jongvolwassenen onder de 25 jaar ondanks de dalende cijfers en verminderde arbeidsparticipatie oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers.
Slecht beschermd Voor de FNV is elk arbeidsongeval er één teveel. Voorkomen moet de standaard zijn. Helaas maken deze cijfers duidelijk dat preventief beleid in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Uitzendkrachten, arbeidsmigranten of jongvolwassenen hebben één punt gemeen: ze zijn kwetsbaarder in onveilige werksituaties.
Uitzendkrachten kennen in vergelijking met vaste werknemers het werkproces minder goed. Arbeidsmigranten hebben meer moeite met het begrijpen en volgen van veiligheidsinstructies. En jongvolwassenen nemen eerder risico’s terwijl ze minder ervaring hebben. Toch laten werkgevers hen gevaarlijk werk verrichten, vaak slecht beschermd en voorbereid. Onacceptabel. Werkgevers moeten de meest voor de hand liggende veiligheidsrisico’s voorkomen, maar ze verwaarlozen ze.
Preventieplan Dat moet dus beter, vindt de FNV. Dat kan door het opstellen van een preventieplan (RI&E); het jaarrapport arbeidsongevallen bewijst dat dit nut heeft. Maar een groot deel van de bedrijven gebruikt dit instrument nog steeds niet. En dat, terwijl het hebben van een bijdetijdse RI&E al meerdere decennia verplicht is.
Handschoen oppakken Wij gaan er bij de staatssecretaris op aandringen dat er meer gecontroleerd moet worden op de uitvoering van preventieve maatregelen. De overheid moet een goede RI&E bij bedrijven afdwingen. Werkgevers zeggen geen rigide regelgeving te willen. Maar dan zouden zij tenminste de handschoen moeten oppakken: specifieke regels opstellen en zelf goede maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door gevaarlijk werk te voorkomen of alleen door ervaren en vaste werknemers te laten doen. Als wij van onze leden horen dat er sprake is van een onveilige werksituatie, zullen wij niet aarzelen dit direct door te geven aan de Inspectie, zodat deze meteen kan controleren en handhaven.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (10)

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2021 - 10:02

Het schijnt ook te maken te hebben met het feit dat men op de werkplekken niet goed meer met elkaar kan communiceren. Dit vanwege de vele verschillende talen die gesproken worden binnen die werkplek.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 aug. 2021 - 13:37

Dat klopt. Speelt niet alleen hier. Er is een pidgin, Fanakalo, dat door mijnwerkers in Zuid-Afrika en in mindere mate Namibia, Zambia, and Zimbabwe wordt gebruikt om met elkaar te kunnen communiceren omdat de mijnwerkers elkaars talen niet spreken en gewoonlijk ook geen "lingua franca" zoals Engels. Voor linguisten is zo'n pidgin een stuk interessanter natuurlijk. Toen mijn zus in Zwitserland ging werken als verpleegkundige moest ze vanaf dag 1 naar Franse les.

Boekhoudster
Boekhoudster11 aug. 2021 - 9:16

Wij hebben een klein familiebedrijf en hebben altijd personeel gehad. Wij houden ons aan de regels en vinden veiligheid voor ons en het personeel belangrijk. Maar tegenwoordig zijn wij meer politie-agent dan werkgever en dat frustreert enorm. Wij hadden een, volwassen, man in dienst die weigerde om gehoorbescherming te dragen en hem een aantal keer gewaarschuwd. Op onze vraag waarom hij dit weigerde kregen wij geen antwoord en hebben een verklaring opgesteld waarin hij ons niet aansprakelijk zou kunnen stellen. Dat wilde hij ook niet, dus ging hij overstag, maar het droeg niet bij aan een prettige werksfeer. Kort daarop heeft hij ontslag genomen. Het wordt tijd dat de kleine bedrijven beschermd worden tegen de overmatige regelgeving.

1 Reactie
Boekhoudster
Boekhoudster11 aug. 2021 - 11:26

Een aantal keer moet natuurlijk een aantal keren zijn.

Jaco38
Jaco3810 aug. 2021 - 21:43

Beste dhr. v/d Stoel, u stelt dat uitzendkrachten 8x vaker bij een ongeval waren betrokken. Dat komt niet overeen met de cijfers van de inspectie zelf (bron onderaan mijn bijdrage). Het aandeel ongevallen met uitzendkrachten was in 2020 18% en dit is juist wat minder dan de jaren daarvoor (2019: 22%, 2018: 21%). Het aandeel jongeren t/m 24 jaar is inderdaad een beetje hoger in vergelijk met de categorie 24 t/m 44 jaar, maar daarna stijgt het weer en de meeste ongevallen zitten in de categorie 55 t/m 64 jaar. Dat maakt uw hele betoog wat een doelredenering waar u kennelijk bij bepaalde “hippe” groepen wilden uitkomen, dat is jammer, want het onderwerp is wel belangrijk. https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2021/07/28/monitor-arbeidsongevallen-2020/Monitor+Arbeidsongevallen+2020.pdf “Bijna negen op de tien slachtoffers van een arbeidsongeval is man. Daarnaast zijn jongeren tot en met 24 jaar relatief vaak slachtoffer van een arbeidsongeval net als werknemers tussen 55 en 64. Ongevallen onder jongeren vinden het vaakst plaats in de sectoren industrie, bouw en handel. Zij lopen daarbij vaak botbreuken of wonden op. Net als voorgaande jaren is bijna een vijfde van de slachtoffers als uitzendkracht werkzaam zie (figuur 3.4). Het aandeel uitzendkrachten lijkt daarmee relatief hoog. Schattingen van de Flex-Barometer10 gaan uit van 213.000 uitzendkrachten in het vierde kwartaal van 2020. Volgens het CBS11 waren er in datzelfde kwartaal 9 miljoen mensen met betaald werk. Dit betekent dat ongeveer 2,3 procent van de werkenden uitzendkracht is. Dat uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van een ongeval op het werk dan vaste werknemers komt overeen met de bevindingen uit eerder onderzoek.”

Greendutch
Greendutch10 aug. 2021 - 15:40

werkt de ARBO wetgeving niet meer dan? het is al eeuwenlang een gegeven dat veel werkgevers alles doen om de winst te vergroten, ook ten koste van de arbeiders, vandaar dat in de vorige eeuw zo hard gestreden is voor de ARBO-wet. de welvaart laat dat alles weer vergeten , mensen stemmen VVD, pro werkgevers en laat de arbeiders maar stikken

3 Reacties
adriek
adriek10 aug. 2021 - 16:56

Hogere efficiency betekent bijna altijd meer werkdruk. Meer werkdruk betekent bijna altijd meer risico. Meer risico betekent bijna altijd meer ongelukken.

Durk Morrees
Durk Morrees10 aug. 2021 - 19:01

@Greendutch De werkelijkheid is dat mede onder druk van grote boetes en ook andere stevige maatregelen werkgevers er juist behoorlijk voor zorgen dat e.e.a. goed geregeld is maar niet in de laatste plaats ook een mentaliteitsverandering in positieve zin t.o.v. hoe vroeger werkgevers tegen voor hen werkende burgers in de laagste loonschalen aankijken. Ik twijfel er daarom niet aan dat vroeger deze werknemers relatief veel meer ongelukken en gezondheidsschade opliepen dan tegenwoordig. Het is alleen zo dat nog steeds dergelijke beroepen vaker risicovoller zijn. Er speelt daarbij ondanks de toegenomen zorg van werkgevers, zowel afgedwongen door afschrikwekkende strafmaatregelen maar ook door een mentaliteitsverandering ten goede bij de meesten in vergelijking met vroeger, deze werknemers zelf vaak de nodige maatregelen ook lang niet altijd voldoende in acht nemen.

LaBou
LaBou 11 aug. 2021 - 6:11

"De werkelijkheid is dat mede onder druk van grote boetes en ook andere stevige maatregelen werkgevers er juist behoorlijk voor zorgen dat e.e.a. goed geregeld is maar niet in de laatste plaats ook een mentaliteitsverandering in positieve zin t.o.v. hoe vroeger werkgevers tegen voor hen werkende burgers in de laagste loonschalen aankijken" Kun je dit nog eens herhalen maar dan in normaal Nederlands? Dat geldt trouwens ook voor de rest van het verhaal. Overigens is het sowieso gewoon onzin aangezien de werkelijkheid toch echt een heel andere is.

Durk Morrees
Durk Morrees10 aug. 2021 - 14:16

Het is altijd al zo dat mensen die ongeschoold werk doen of waar de minste opleiding voor nodig is, het gewone arbeidsvolk dus, het vaakst te maken heeft met onveiligheid bij het verrichten van dat werk. De strijd voor veiliger arbeidsomstandigheden heeft steeds meer voorgeschreven en gecontroleerd resultaat in het voordeel van deze kwetsbare groepen opgeleverd. Dat nu vaker leden van immigrantengroepen ongeschoold werk doen of waar de minste opleiding voor nodig is staat er los van dat er wel steeds minder onveilige arbeidsomstandigheden zijn dan eerder en dat autochtonen die hetzelfde werk doen in dezelfde omstandigheden verkeren. Blijft dus eenvoudig het belang om de arbeidsomstandigheden voor eenieder die dergelijk werk doet te blijven verbeteren tot aanvaardbare.