Joop

Veiligheidsbeleid gekaapt door militair-industrieel complex

  •  
15-11-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
155 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_militairenbrussel850.jpg.jpg
Het Nederlands en Europees veiligheidsdiscours en -beleid is gekaapt door militaire experts en vertegenwoordigers van de wapenindustrie, schrijven Benjamin Baars en Wendela de Vries.
De laatste jaren is er sprake van ‘securitisering’ op meerdere terreinen. Complexe vraagstukken als migratie , klimaat en terrorisme worden, mede onder invloed van lobbyisten van militaire bedrijven, teruggebracht tot problemen die met wapens en veiligheidstechnologie kunnen worden opgelost. Er wordt voorbij gegaan aan dieperliggende sociale, economische of politieke oorzaken. Als we de grote uitdagingen van onze tijd, klimaatverandering, migratie, de toenemende (internationale) ongelijkheid en de erosie van democratie en rechtstaat effectief willen aanpakken, dan zullen we moeten nadenken over het huidige veiligheidsdiscours.
De wapenindustrie, of defensie- en veiligheidsindustrie zoals ze zichzelf liever noemt, is één van de aanjagers van het veiligheidsnarratief. Vertegenwoordigers van deze industrie hebben een grote invloed op het  Europees  en  Nederlands  beleid. Denktanks en discussiefora met beleidsmakers, militairen, wapenindustrie en veiligheidsexperts stellen een ‘(veiligheids)probleem’ vast, presenteren de ‘(militaire) oplossing’ en bepalen welke (militaire) goederen daarvoor moeten worden aangeschaft. Er wordt echter niets opgelost. Het gaat om symptoombestrijding, niet om het aanpakken van oorzaken. Intussen wordt budget weggetrokken bij beleid dat wel aan oplossingen kan bijdragen.
Veiligheidsbeleid als Haarlemmerolie Werd de migratietragedie enkele jaren terug nog vooral als een humanitair probleem gezien, tegenwoordig wordt het neergezet als een veiligheidsprobleem. Vluchtelingen worden gepresenteerd als gevaar.  De EU heeft zelfs een Commissaris aangesteld ‘ter bescherming van de Europese manier van leven’ , dat is de commissaris die over migratie gaat. Door een dreigingsbeeld te creëren, wordt het militariseren van grenzen een logische oplossing. De budgetten hiervoor groeien explosief. Adviseurs uit de militaire industrie bepalen mede het beleid voor grensbewaking en hun bedrijven profiteren volop.
Ook klimaatverandering blijkt een veiligheidsprobleem. Het drama dat mensen hun leefgebied moeten verlaten wegens verdroging of overstroming, en de instabiliteit die dat meebrengt, wordt gedefinieerd als veiligheidsrisico voor Europa. De wapenindustrie wil de drones wel leveren om migratiestromen en erosie in kaart te brengen. De krijgsmacht moet klimaatmigranten gaan tegenhouden en ingrijpen bij ‘klimaatconflicten’. En passant wordt genegeerd dat militaire inzet enorm bijdraagt aan CO 2 -uitstoot en dus het probleem verergert.
Zelfs ontwikkelingssamenwerking kan ‘gesecuritiseerd’ worden. Een deel van het Nederlandse ontwikkelingsbudget wordt uitgegeven aan de opbouw van krijgsmachten en security-instellingen in ontwikkelingslanden, zoals de G5 Sahel-troepenmacht van Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad, landen in de onderste regionen van de Human Development Index. Het verhaal is dat veiligheid aan ontwikkeling vooraf gaat. Dit is een gevaarlijke redenering, omdat militarisering van landen ontwikkeling juist vaak ondermijnt en autoritaire regimes versterkt.
Weinig kritische kijk op veiligheid Het Nederlands en Europees veiligheidsdiscours en -beleid is gekaapt door militaire experts en vertegenwoordigers van de wapenindustrie. In Nederland zelfs zo sterk, dat wat overal ter wereld het ‘militair-industrieel complex’ wordt genoemd, de samenwerking tussen krijgsmacht, wetenschap en wapenindustrie, bij ons de ‘Gouden Driehoek’ wordt genoemd.  Politici doen gretig mee. Angst mobiliseert, ze kunnen mooie sier maken met daadkrachtig optreden en er hoeven geen lastige politieke analyses te worden gemaakt over oorzaken van ongelijkheid, klimaatverandering, terrorisme en conflict. Analyses die ook niet passen in een lekkere soundbite of een tweet, waardoor ook in de steeds vluchtiger wordende media zelden een alternatief geluid te horen is.
Het huidige veiligheidsnarratief beperkt kritische reflectie. Dat bleek weer eens toen de deksel van de doofpot ging over 70 doden bij een Nederlandse F-16 aanval in 2015 in Irak. Veel publieke verontwaardiging betrof niet zozeer die doofpot, als wel het feit dat de aanval alsnog ter discussie werd gesteld. Als het gaat over veiligheid is elk handelen blijkbaar boven kritiek verheven. Terwijl democratische verantwoording over militair optreden noodzakelijk is.
Hoe groter onze obsessie voor veiligheid wordt, hoe meer we ons vervreemden van ‘de ander’ en we de werkelijkheid uit het oog verliezen. Gunstig voor degenen die het goed hebben, minder fijn voor de slachtoffers van het huidige systeem. Wie bepaalt eigenlijk ons idee van veiligheid?  Welke woorden domineren het discours en hoe sturen die ons denken? Welke belangen spelen bij het veiligheidsbeleid? Veiligheid voor wie? Het wordt tijd dat dit debat gepolitiseerd wordt en er alternatieven voor het huidige beleid worden besproken.
Benjamin Baars en Wendela de Vries
Met een serie podcasts en meetups probeert de organisatie Stop Wapenhandel de discussie aan te wakkeren. De podcast is te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, en Spotify.  Wil je meepraten en denken kom dan een van de meet ups. Meer informatie over de meet ups vind je hier.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

Frits Jansen
Frits Jansen18 nov. 2019 - 12:25

Beleidsmakers die de greep verliezen gaan zich focussen op onbelangrijke details, dat weten we al lang. Minister Bijleveld wordt in het nauw gebracht over 70 burgerdoden. Dat wil ik niet bagatelliseren, maar ik stel wel vast dat een nog veel belangrijker discussie is hoe wij onze landsverdediging vormgeven anno 2020. Met ouderwetse wapens, met cyber-technieken, of diplomatiek? Om het Midden-Oosten helemaal te begrijpen moet je Sigrid Kaag heten, maar ik denk dat de oorlogsretoriek tegen IS gevaarlijk is, omdat we niet beseffen dat deze nare club het product is van het schandalige gedrag van de Amerikanen in Irak. Het is toch jammer als we peperduur materieel moeten inzetten omdat feitenvrije populisten ruzie zoeken.

Katootje2
Katootje217 nov. 2019 - 1:47

Overigens hoor ik net dat de Oekraine het lidmaatschap van de NAVO is toegezegd. Dat is natuurlijk spelen met vuur.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen18 nov. 2019 - 12:16

Het is evengoed spelen met vuur om de dreigementen van Poetin te respecteren. Kort voor de Tweede Wereldoorlog dachten politici de "eetlust" van Hitler te kunnen stillen door hem wat brokjes toe te werpen, maar dat wekte juist zijn eetlust op. Ik wens onze politici veel wijsheid in hun Rusland-beleid. De Russen hebben na de Sovjet-Unie een tijdlang kunnen genieten van een zekere welvaart, maar de Russische economie staat op instorten, en dat kan nare politieke krachten losmaken.

Katootje2
Katootje217 nov. 2019 - 1:22

Als je een land echt wilt verdedigen, dan train je overal verspreid een zo groot mogelijk aantal kleine gevechtsgroepen. Het voordeel is dat je niet eens een kazerne nodig hebt. De ervaring laat zien dat aanvallers daar de grootste moeite mee hebben. Niet dat die kleine gevechtsgroepen onoverwinnelijk zijn, maar zonder luchtsteun en ten koste van een groot aantal burgerslachtoffers is het bijna onmogelijk om die -straat voor straat- uit te schakelen zonder enorme verliezen aan de kant van de aanvaller/bezetter. De aanvaller moet dan te werk gaan zoals wij bijvoorbeeld tegen ISIS en dan daarna de "hearts and minds" van de bevolking zien te winnen (tip: herstel zwarte piet in ere). MAD, Mutual Assured Destruction, is de strategie van de bomgordel.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen18 nov. 2019 - 12:29

MAD is iets anders. Het slaat op het besef dat een kernoorlog zacht gezegd onverstandig is, omdat een vijand die met een kernraket bestookt wordt meteen zo'n raket terugschiet, met als resultaat twee rokende radioactieve puinhopen. Het besef van het gevaar van "MAD" helpt alleen de vrede te bewaren als beide kanten even sterk zijn, en is dus het perfecte verkoopverhaal van wapenhandelaren.

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2019 - 18:15

Volgens de schrijvers is het Nederlands en Europees veiligheidsdiscours en -beleid is gekaapt door militaire experts en vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Zeker is dat dit in Nederland niet het geval is. Twee belangrijke redenen. Nederland heeft nauwelijks wapenindustrie. Daf kan vrachtauto's maken voor het leger maar een werf die fregatten kan maken is er niet meer. Kortom er is vrijwel niemand namens de industrie die deel uit kan maken van dat complex. Maar ook praat heel Nederland mee over de aanschaf van wapens. Nadat de luchtmacht koos voor de JSF zijn alle andere denkbare varianten onder maatschappelijke en politieke druk keer op keer opnieuw bekeken. Er is helemaal geen sprake van een discussie die door 1 groep wordt gestuurd. Kortom dit verhaal is onzin. Je zou wel de discussie kunnen voeren moet Nederland wel een leger hebben of niet en moet de EU een leger hebben. Wellicht is er in Frankrijk een klein militair industrieel complexje. Er worden daar nog grote aantallen tanks en jachtvliegtuigen geproduceerd. Maar ik denk dat eigenlijk slechts in de VS sprake is van een verband tussen grote bedrijven, het leger en de politiek. Als je de vraag over het bestaansrecht van het Nederlandse leger stelt gaat het volgens mij over het onderwerp waar deze mannen het echt over willen hebben. Zij willen helemaal geen leger en geen geweld. Dat mag. Ik denk echter dat die opvatting geen recht doet aan de werkelijke veiligheidssituatie en ik vind dat er wel een leger moet zijn. Het geweld in sommige delen van de wereld is zodanig dat je geweld moet willen en kunnen gebruiken om vreselijke misdaden te voorkomen. Ik dat aan de genocide van IS op Yezidis bijvoorbeeld. Als deze mannen weten hoe de moord op 40.000 voorkomen had kunnen worden zonder geweld hoor ik het graag. De Europese houding ten aanzien van het inzetten van soldaten is enorm afhoudend. Door de veranderende omstandigheden waardoor soldaten vooral ingezet worden in een burgeroorlog situatie is er ook een totaal andere vraag gesteld aan het leger. Geen massale leger tegenover elkaar aan de Russische grens. Dus volgens mij gaat dit artikel over niets. Nederlandse soldaten worden vaak met ondeugdelijk materiaal op missie gestuurd. Zoals in Mali. Als er in Nederland een militair industrieel complexjes was geweest hadden ze betere spullen meegekregen. Ik begreep dat soms militairen zelf uitrusting kopen bij Bever-buitensport. Als er een gezamenlijk Europees leger zou komen moet er misschien wel een militair industrieel complex komen. Defensie moet dan deze mannen inhuren als consultant want zij weten hoe het moet. Het zou zelfs in alle openheid kunnen. Een soort real life soap. Bedrijven ontwikkelen dan in competitie wapens die het leger wil hebben en de politiek en de bevolking houdt toezicht. Met een telefoontje of appje kan de bevolking de keus voor het mooiste jachtvliegtuig, fregat of tank bepalen. Maar op dit moment roept de term militair industrieel complex vooral een jaren 70 gevoel bij mij op. Met het heden heeft hij weinig te maken.

3 Reacties
Katootje2
Katootje216 nov. 2019 - 20:52

Het Nederlands veiligheidsdiscours is WEL gekaapt door militaire experts en vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Het beste voorbeeld is de aanschaf van de JSF. "Hoewel ruim achter grote exporteurs als de VS en Rusland is Nederland een van de grootste militaire exporteurs ter wereld; volgens onderzoeksinstituut SIPRI nummer 8 over de afgelopen tien jaar. Dat komt niet alleen door de productie van nieuwe militaire goederen, maar ook door de export van tweedehands wapens van de Nederlandse krijgsmacht." - http://www.stopwapenhandel.org/informatie/Nlwapenexporten08

DaanOuwens
DaanOuwens17 nov. 2019 - 12:53

@ Katootje Jij schrijft: Het beste voorbeeld is de aanschaf van de JSF. Het leger wilde dat toetsel hebben en vervolgens zijn ze jarenlang bezig geweest om het te krijgen. Die hele procedure is het bewijs dat er geen militair industrieel complex is. Overigens geef ik ook de argumenten waarom dat zo is volgens mij. Argumenteren is niet jouw sterkste kant maar dit soort teksten zonder onderbouwing boeien mij niet zo. Dus als je het niet kan, reageer ik ook niet meer. Voor welles/nietes ben ik wat te groot. En je schrijft: SIPRI nummer 8 over de afgelopen tien jaar. Zegt weinig. Komt vermoedelijk omdat oude fregatten en tanks zijn verkocht. Ze hadden ze ook kunnen dumpen in de Noordzee maar dat geeft zo'n troep.

Katootje2
Katootje217 nov. 2019 - 17:41

Die hele procedure is het bewijs dat het militair industrieel complex het laatste woord heeft, want 80% van de bevolking is tegen. Dat ze vervolgens jarenlang bezig zijn geweest om het te krijgen komt omdat ze een kat in de zak gekocht hebben, die nogal wat tekortkomingen bleek te hebben. Ik voorspel dat het niet lang zal duren voordat de eerste spontaan uit de lucht valt en dat niemand dan precies weet waarom.

JanB2
JanB216 nov. 2019 - 15:06

Voor echt veiligheidsdenken moet Europa zich losmaken van amerikaanse invloed. Eigen defensiemacht. Inclusief nucleaire tak (j' aime la France).

1 Reactie
MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 20:44

@JanB Tot 1945 bevochten de Europese grootmachten elkaar op leven en dood en streefde met name Duitsland naar de hegemonie. Het is de Amerikaanse invloed geweest die ervoor gezorgd heeft dat de meeste Europeanen al 75 jaar in vrede met elkaar leven. De Europese landen slaagden er zelfs niet in de conflicten in het voormalige Joegoslavië op te lossen, ook daar moest Amerika aan te pas komen. Als de NAVO wordt opgeheven en Amerika zich terugtrekt, kunnen de oude vetes zomaar weer oplaaien. Een Europese defensiemacht is voorlopig nog een schone droom.

Herr Vorragend
Herr Vorragend15 nov. 2019 - 21:51

Slechts zij die goed bewapend zijn zullen vrede kennen. En wie zich om wat voor reden dan ook niet wil/kan bewapenen heeft slechts twee opties; de dood of de onderwerping.

Katootje2
Katootje215 nov. 2019 - 16:46

"I can't help it, recall, that I was in Iran, on the day that the first coup took place...., by the Sovjet Union there, and that overthrew there eh, the..., the government - President Reagan’s Speech on the Afghanistan Day Proclamation in the East Room on March 10, 1982 (4min, 10 sec.) - https://www.youtube.com/watch?v=PfwiqW8eyD4 Lees het nog keer, kijk, luister, je gelooft je eigen oren niet... Dat was nog in de tijd dat de VS Saddam steunde in de oorlog met Iran en tienduizenden Iraniers omkwamen door de inzet van WMD/gifgas, de tijd dat de lancering van de Space Shutte werd opgedragen aan the Afghan Freedom Fighters - https://www.youtube.com/watch?v=-BH3KOrD09U Dat veranderde op slag toen de Amerikanen in het kader van de operatie "Desert Storm" besloten om een militaire basis in te richten in het land van de profeet. Weer kwam er een onschuldig meisje langs - https://www.youtube.com/watch?v=V6f2m4n1NVo , en van de ene dag op de andere veranderden de vrijheidsstrijders in de jihadistische dreiging en was de islam de gevaarlijkste godsdienst ter wereld. Tien jaar later begon Bush de eerste kernwapenverdragen met de Russen op te zeggen en dwong zo de Russen tot tegenmaatregelen, die prompt daarop werden voorgesteld als het signaal van de nieuwe Russische dreiging. ("It was John Bolton who convinced Bush to announce in 2001 the US withdrawal from the AMB Treaty") - https://www.youtube.com/watch?v=5DWv6F_dc1Y Putin laughs about the anti missile system - https://www.youtube.com/watch?v=4STAb_fnWZ4 Als je niet beter wist dan zou je denken dat het opzet was, de uitwerking van een vooropgezet plan van het militair industrieel complex voor een nieuwe eeuw van Ameikaanse overheersing; een PNAC, zouden de Amerikanen zeggen. Maar dat zijn samenzweringstheorieen. Wie vrede wil maakt geen oorlog, maar schept vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid, omdat je nu eenmaal ook afhankelijk bent van de ander, als je vrede wilt. (Was ik toch helemaal de Chinezen vergeten: die doen tegenwoordig zelfs zaken in Afrika en Zuid-Amerika, dus die moeten we natuurlijk wel boycotten)

5 Reacties
Katootje2
Katootje215 nov. 2019 - 16:52

Dit is ook een leuke: Cheney on Invading Iraq - 9/14/1992 - https://www.youtube.com/watch?v=pT7Ik_X1HU0

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 17:44

"Wie vrede wil maakt geen oorlog, maar schept vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid, omdat je nu eenmaal ook afhankelijk bent van de ander, als je vrede wilt." Dat is een vrome wens, maar de mens heeft al vanaf de prehistorie gevochten en oorlog gevoerd. Otzi de gletsjermens werd door een pijl gedood. Ook geïsoleerde stammen in de binnenlanden van de Amazone en Papoea gingen elkaar te lijf, inclusief het koppensnellen. De belangrijkste reden om een staat te stichten is de binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Anders wordt het een oorlog van allen tegen allen. En wie om zich heen kijkt ziet dat ook: als de goeden aan de kant blijven staan, krijgt het kwade een kans. Dat zag je bij de opkomst van Hitler. Er werd toen niet bijtijds ingegrepen en de gevolgen zijn bekend. Daarom is er een leger nodig. Wie de vrede wil, bereide zich voor op de oorlog. Voor 1945 vochten de Europeanen elkaar de tent uit. Pas toen de Amerikanen (en de Russen) de kemphanen uit elkaar zijn gaan houden, is er vrede. Als de NATO uit elkaar zou vallen, lopen we weer het risico dat oude gewelddadige tijden herleven. Zeker bij een Duitse Alleingang.

Katootje2
Katootje215 nov. 2019 - 20:18

Ja, de Hun slaapt nooit, hij sluimert slechts. En vergeet het rode en het gele gevaar niet. Als de NATO blijft lopen we het risico dat oude gewelddadige tijden herleven.

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 20:46

@Katootje De Amerikanen hebben ervoor gezorgd dat we hier al 75 jaar in vrede leven. Als Amerika zich terug zou trekken, en die kans is niet denkbeeldig, kunnen de ouden conflicten zomaar weer oplaaien.

Katootje2
Katootje217 nov. 2019 - 17:42

We leven helemaal niet in vrede en de vluchtelingen verdringen zich aan de grens.

O3
O315 nov. 2019 - 15:26

Er is een olifant in de kamer. Onbedoeld of opzettelijk verzwijg jij die bedreiging. Namelijk, terrorisme in de naam van het blanke suprematisme en het omvolkingscomplotdenken. Veiligheid is te belangrijk om het alleen aan het 'militair-industrieel complex' over te laten. Net zoals MountEverest kan het militair-industrieel complex falen in de volledigheid van een dreigingsanalyse. Zonder politieke verantwoording.

8 Reacties
O3
O315 nov. 2019 - 15:30

Reactie is bedoeld voor: MountEverest 15 november 2019 at 14:48

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 17:24

White supremacy is een probleem van binnenlandse veiligheid. Daarvoor hebben we de veiligheidsdiensten. Maar de echte roze olifant(en) zijn natuurlijk de honderdduizenden jihadi's met hun tientallen miljoenen aanhangers. Het extreem gewelddadige, wrede en genocidale IS is maar een van de vele extreem gevaarlijke groepen. Dit gevaar is vergelijkbaar met de nazi's en zal door een Grote Coalitie onder leiding van de VS, Rusland en China aangepakt moeten worden.

O3
O315 nov. 2019 - 19:56

Wel overzichtelijk zo'n apocalyptische doemscenario. Er zijn nog wel wat drempels voor de coalitie, bijvoorbeeld: * Rusland: NATO, Oekrainie, MH17 * China: Handelsvaart Zuid-Chinese-zee Blanke suprematieterrorisme door omvolkingscomplotdenken is lange tijd een blinde vlek geweest in de serieuze dreigingsanalyses.

O3
O316 nov. 2019 - 0:06

@MountEverest Onderzoek heeft uitgewezen, dat het dodental in de 'War on Terror', vanwege 9/11, inmiddels wordt geschat op minstens: * 801.000 directe doden, ofwel * 3,1 miljoen indirecte doden. En 6.4 triljard dollars heeft gekost. Het begon met Al-Quaida. De 'War on Terror' duurt voort. We hebben nu ook ISIS en Blanke Suprematie-terreur. Welk resultaat verwacht jij van jouw droomcoalitie? https://www.commondreams.org/news/2019/11/13/so-called-war-terror-has-killed-over-801000-people-and-cost-64-trillion-new-analysis Costs of War Project Brown University Watson Institute for International and Public Affairs

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 20:12

Welk resultaat verwacht jij van jouw droomcoalitie? De coalitie van de VS, Engeland en de SU had als doel de onvoorwaardelijk overgave van nazi-Duitsland en Japan. Stunde Null. De nieuwe coalitie zal terreurgroepen die een te grote bedreiging vormen aanpakken, zoals dat bijvoorbeeld met IS gebeurd is. Ook zullen ze zich de leiders onschadelijk maken zoals dat met Baghdadi gebeurt is.

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 20:47

gebeurt = gebeurd

Katootje2
Katootje217 nov. 2019 - 1:28

De nieuwe coalitie zal terreurgroepen die een te grote bedreiging vormen aanpakken, zoals dat bijvoorbeeld met de "War on Drugs" gebeurd is, waarmee de terroristen van (nu en in de toekomst) hun activiteiten financieren. Dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat je twee "wars" in 1 keer kunt winnen: die tegen het terrorisme en die tegen de drugs. Succes er mee.

O3
O317 nov. 2019 - 14:45

@MountEverest "De nieuwe coalitie zal terreurgroepen die een te grote bedreiging vormen aanpakken [...]" Behoorlijke vaagspraak. Dit is serieus. In verband met jouw droomcoalitie, de volgende cijfers graag: 1) het geschatte dodental 2) de geschatte kosten.

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 13:48

Gezien de ontwikkelingen in de wereld, met name de opkomst van China, de remilitairisering van Rusland en de jihadistische dreiging is een sterke defensie noodzakelijk. Stel je voor dat we onze defensie afschaffen, dan zullen onherroepelijk grote delen van Europa bezet worden ("Krimisering") of in het gunstigste geval eindigen als protectoraat van de grootmachten. Wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog. Wel moeten we stoppen met de zogenaamde humanitaire interventies. Landen moeten in principe hun eigen boontjes doppen. Het ligt anders als een land om hulp vraagt maar ook dan moeten we voorzichtig zijn. Een van de afspraken van het Schengen-akkoord is de bewaking van de buitengrenzen. Europa is niet in staat om alle immigranten op te nemen aangezien dit de maatschappelijk samenhang zal ondermijnen. Het "wir schaffen das" van Merkel was vanuit humanitair opzicht bewonderenswaardig maar wel haar grootste blunder: 1 miljoen vluchtelingen was gewoon te veel voor Duitsland.

11 Reacties
MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 15:24

Merkel lijkt daarin op de anti-kernenergiebeweging: hun grootste triomf was ook hun grootste blunder. Het is interessant dat Geert Mak hier nu ook oog voor heeft: Hij citeert in zijn nieuwe boek "Grote verwachtingen. In Europa 1999 - 2019." uit een gesprek met de Hongaarse schrijver György Konrád: 'Ik heb geen wijs antwoord', zegt hij, als we praten over het 'Wir schaffen das' van Angela Merkel. 'Ik begrijp de Duitse gevoelens over de Holocaust. Maar het is niet de beste oplossing om uit schuldgevoel ineens de grenzen open te gooien. Je kunt de Shoah niet wegpoetsen door een miljoen immigranten toe te laten'. Europa moet, vindt hij, bovendien voorzichtig omgaan met de eigen cultuur. 'Na de grote uitsluiting moet nu niet de grote insluiting plaatsvinden. Respect voor andere culturen: zeker. Het moet ons verheugen dat zoveel mensen binnen de Europese cultuur willen leven [,,,] Maar we moeten niet blind zijn voor de verschillen. pag. 527-528

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 15:26

Overigens zag Konrád dat het in de grote steden zal gebeuren. Hij noemde zichzelf een urbanist.

DaanOuwens
DaanOuwens15 nov. 2019 - 17:18

@ MountEverest Jij citeert: Europa moet, vindt hij, bovendien voorzichtig omgaan met de eigen cultuur. ‘ Er is geen Europese cultuur. In Oost Europa naar binnen gekeerd nationalisme en pogingen het eigen verleden wat minder zwart te maken, via jouw eigen benepen nationalisme naar de mondiale oriëntatie van mensen in Parijs, Londen of Amsterdam. En alle varianten daartussen. Er is geen Europese cultuur. Er is geen Nederlandse cultuur. Heel misschien is er een Zuid Limburgse cultuur. Maar ook daar kan je forse vraagtekens bij zetten. Dus Konrád heeft geheel ongelijk. Merkel zal trouwens niet in de Shoah haar motieven gevonden hebben voor ‘Wir schaffen das’ maar juist meer in haar opvatting over de doelen van de EU. Ik denk dat haar motief in het heden lag en niet in het verleden. Merkel is te intelligent om te denken dat goede daden in het heden de misdaden in het verleden compenseren.

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 23:37

@Daan Met alle respect, maar ik hecht meer waarde aan het oordeel van deze helaas overleden grote schrijver dan aan jouw commentaar. Ook Geert Mak, toch bepaalt geen rechtse jongen, heeft hier oog voor gekregen. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen West-Europa en bijvoorbeeld het Midden-Oosten met zijn tribale cultuur. Zoals bekend zijn vrijwel alle democratische rechtstaten vanouds christelijke landen en zijn 9 van de 10 MINST corrupte landen van origine protestants. Veel beslissingen van Merkel en andere Duitse politici worden wel degelijk beïnvloed door de Shoah. Zij wilde niet dat de wereld zou zien dat Duitse politieagenten en grensbewakers vluchtelingen met geweld zou tegenhouden. Met haar "Wir schaffen das" heeft zij Dublin en Schengen opgeblazen en waarschijnlijk ook het Brexit referendum negatief beïnvloed. Maar ook, en dat is veel erger, de maatschappelijke samenhang ondermijnd en de AfD de wind in de zeilen gegeven. Tenslotte: Konrád noemde zichzelf een urbanist, hij vond dus steden belangrijk, 'want daar gebeurt het'. Maar hij is in tegenstelling tot jou geen cultuurrelativist. Maar bij jou kan het licht misschien ook nog wel eens doorbreken.

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 23:47

"via jouw eigen benepen nationalisme naar de mondiale oriëntatie van mensen in Parijs, Londen of Amsterdam." Ik werk voor een bedrijf dat in de hele wereld dochterondernemingen heeft, van Zuid-Korea tot de VS. Als er ergens mensen uit allerlei landen met elkaar samenwerken voor het zelfde doel, is het wel in het internationale bedrijfsleven. Hierbij speelt religie en politieke overtuiging geen rol. Jouw wereld lijkt me heel wat beperkter en staat m.i. veraf van de realiteit.

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 0:27

Maar ook kleinere bedrijven zijn vaak heel internationaal georganiseerd. Een machinefabriek met 400 man koopt onderdelen en halffabricaten in verschillende landen. Waarschijnlijk hebben ze een deel van de productie uitbesteed naar een lage lonen land of huren ze mensen in uit Polen of Spanje. Ze exporteren wereldwijd en sturen monteurs mee die op locatie de machines installeren en mensen opleiden. Een transportbedrijf dat langeafstand transporten verzorgt, stuurt zijn chauffeurs nar Turkije, Rusland, Kazachstan of Marokko. Deze chauffeurs zijn gewend om met mensen uit tientallen landen samen te werken. Men communiceert in het zelfde Globish. Maar toch heeft iedereen zijn eigen normen en waarden. Het is net als met collega's: je werkt op een prettige manier samen, maar je gaat meestal niet bij je collega's op de koffie. Mensen die opdrachten uitvoeren voor ambtelijke organisaties en het onderwijs beperken zich daarentegen vaak tot Nederland en er is nauwelijks contact over de grens. Hun bemoeienis met de interculturele samenleving beperkt zich meestal tot een bezoek aan een Syrisch of Indiaas restaurant.

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 0:34

@Daan Ik kan je het nieuwe boek van Geert Mak van harte aanbevelen.

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2019 - 11:21

@Daan Jij schrijft: Met alle respect, maar ik hecht meer waarde aan het oordeel van deze helaas overleden grote schrijver dan aan jouw commentaar. Dat is dom. Want is wijs je exact waar de grote schrijver de mist in gaat. Namelijk op het feit dat er in Polen niet dezelfde culturele samenleving is als in Amsterdam. Dat is geen oordeel dat is een feit. En je schrijft: Ik werk voor een bedrijf dat in de hele wereld dochterondernemingen heeft, van Zuid-Korea tot de VS. Je reacties hier laten exact het tegendeel zien. Als je de opvattingen die je hier uitdraagt ook op je werk uitdraagt zijn je collega's niet blij met je en je werkgever ook niet. tenzij je als portier de slagboom van de paarkeerplaats bedient dan liggen ze er niet wakker van. Benepen nationalisme gaat slecht samen met mondiaal ondernemen. En je schrijft: Ik kan je het nieuwe boek van Geert Mak van harte aanbevelen. Waarom? Geert Mak schrijft leuke teksten voor leken. Maar als jij beweert dat in Polen en Amsterdam met dezelfde cultuur beleven helpt het boek van Mak je niet terug te brengen in realiteit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 nov. 2019 - 12:44

Grote steden zijn nog wel eens een toonbeeld van segregatie oa. op sociaal economisch niveau en migratieachtergrond. De zg mondiale van mensen in Parijs, Londen of Amsterdam zou zich wel eens kunnen beperken tot een kleine stadse elite, terwijl sommige zg "plattelanders" modiaal georiënteerd kunnen zijn ook als ze wonen in een negorij zoals Hollandse Kroon, Drachten, Varsseveld of Kropswolde. Merkel is een manager net als Rutte, ze kunnen het vast uitmuntend met elkaar vinden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 nov. 2019 - 12:45

mondiale orientatie; mondiaal georienteerd

MountEverest
MountEverest16 nov. 2019 - 19:59

@Daan Als je met mensen uit andere landen en culturen werkt, laat je hen in hun waarde, daarom wordt er niet over religie of politiek gesproken. Het gaat erom dat je samen de klus klaart. Ik krijg de indruk dat jouw ervaring met de multiculturele samenleving niet verder strekt dan je jaarlijkse etentje bij een Syrisch restaurant.

robheus2
robheus215 nov. 2019 - 13:29

De hele militaire doctrine van de VS is die van het neocon plan PNAC - Plan for a New American Century - waarin het leger een grote rol krijgt om de superioriteit van de VS in de wereld te handhaven. In praktijk valt dat samen met het buitenlandse beleid van de petro-dollar waarin staten die olie/gas niet in dollars verkopen of nationaliseren op de lijst staan van te sanctionere landen, te maken krijgen met regime-changes en militaire interventie. Zie Irak, Affghanistan, Libië, Syrië, Oekraïne, Venezuela en Bolivia (coup tegen een anti-imperlaitsische regering / s'werelds grootste lithium reserves!) en het opvoeren van de spanningen met Rusland.

3 Reacties
MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 15:06

Dat is baarlijke onzin. Amerika beweegt zich juist in de richting van het isolationisme. Zo laten ze Syrië over aan de Russen en Turken. Obama had de Amerikaanse troepen al terug getrokken uit Irak maar toen was daar het genocidale IS. Amerika is vanwege fracking anmelijk niet meer afhankelijk van olie-import. De VS wil zich ook terugtrekken uit de NAVO en de Europeanen hun eigen defensie laten regelen. In Oost-Azië moeten Japan en Korea hun eigen defensie meer en meer regelen. Amerika zal zich voornamelijk richten op zijn grote rivaal China.

MountEverest
MountEverest15 nov. 2019 - 17:26

anmelijk = namelijk

henk-alexander
henk-alexander15 nov. 2019 - 19:06

@Mount Everest '(…)Zo laten ze Syrië over aan de Russen en Turken.' De Amerikanen hebben zich tactisch teruggetrokken uit het noorden van Syrië om de olievelden in zuidoostelijk Deir Ezzor te kunnen controleren, evenals de strategisch belangrijke grensovergang Al-Tanf. Waarom verkondigen dat de Amerikanen zich uit Syrië hebben teruggetrokken? Zolang de VS nog een paar honderd bases heeft in de wereld, kunnen we totaal niet isolationisme spreken.