Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Partij voor de Dieren doet wel aan veiligheid, maar anders dan je denkt

  •  
09-03-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
137 keer bekeken
  •  
Baudet en Hiddema in Kamer vanwege invoering euro

© 2017-02-01 13:24:11 DEN HAAG - Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie geven een toelichting op het verzoek om een Parlementaire Enquete naar de Invoering van de Euro (PEURO)

Zo komt het onderwerp terrorisme wel terug in het programma, maar verder dan het opsporen van IS-olie en de handel hierin tegengaan, gaat de partij niet
Vincent van der Vlies legt alle partijprogramma’s lang de ‘veiligheidslat’ en analyseert wat de partijen van plan zijn met dat thema. Vandaag de Partij voor de Dieren.
Het zesde programma dat ik behandel is ‘Plan B’ van de Partij voor de Dieren. Wie denkt dat het programma uitsluitend over dierenrechten en -welzijn gaat (eerlijk is eerlijk, ik maakte mij daar op voorhand ook een beetje schuldig aan) raad ik aan het programma er toch eens bij te pakken. Op duurzaamheid scoren ze beter dan GroenLinks bijvoorbeeld, maar ook onderwerpen als wonen, economie, Europa en vluchtelingen komen aan bod. En wat een vlugge eerste blik op het programma leert is dat de PvdD heel erg concreet is over wat ze willen. De hoofdstukken bestaan uit korte globale introducties, die gevolgd worden door concrete opsommingen over wat men wil bereiken. Na 5 andere programma’s gelezen te hebben vind ik dat als lezer een verademing. Maar goed, wat zeggen ze over veiligheid?
Veiligheid als graadmeter? In de inleiding trapt men af met de opmerking dat we ons niet meer eenzijdig moeten focussen op de groei van het bruto binnenlands product als maatstaf voor onze welvaart. ‘We zullen ons veel meer moeten laten leiden door graadmeters als de mate van veiligheid in onze samenleving, gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur en onze ecologische voetafdruk’.
Oké, dus de PvdD noemt de mate van veiligheid in onze samenleving eerder als graadmeter voor de maatstaf van welvaart dan het welzijn van mens, dier en natuur. Die had ik niet zien aankomen. Maar vervolgens wordt veiligheid pas in hoofdstuk 7 behandeld. Dus laten we daar snel naartoe gaan..
Veiligheid, privacy, burgerrechten en integer bestuur Hoofdstuk 7 gaat over meer dan alleen veiligheid en behandelt zoals de titel stelt, ook onderwerpen als privacy en openbaar bestuur. In het hoofdstuk start de PvdD met politie, maar dit krijgt niet heel veel gestalte. Meer dan legalisering van softdrugs, meer wijkagenten en heropening van politiebureaus vind je niet terug.
Daarna volgt een deel over privacy en veiligheid. Voor mensen die het niet eens zijn met de stelling dat privacy minimaal net zo belangrijk is als veiligheid, is dit onderdeel van het programma niet aantrekkelijk, want, net als D66, vindt de PvdD privacy erg belangrijk en heeft ze een vergaande cyber paragraaf. Dit uit zich in standpunten als dat onlinediensten toegankelijk zijn zonder dat je getrackt wordt, de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft, het communicatiegeheim wordt beschermd, Nederland krijgt een instantie die rapporteert over incidenten op het gebied van inbreuken op de veiligheid van onze digitale infrastructuur en opsporingsinstanties mogen niet meer rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige door de rechter getoetste reden voor is. Het is niet zo goed doordacht als dat van D66 , maar voor een partij die met name voor de dieren opkomt is het best uitgebreid.
Ook het onderwerp terrorisme komt terug in het programma, maar verder dan het opsporen van IS-olie en de handel hierin tegengaan, investeren in meer wijkagenten en tegengaan van illegale handel in dierproducten als ivoor gaat dit niet.
Met betrekking tot defensie neemt de PvdD een afwijkend standpunt in ten opzichte van andere partijen. Waar anderen nog willen investeren in defensie zegt de PvdD juist dat Nederland niet meer mee mag doen aan vredes- of NAVO-missies en alleen de vredesoperaties van de VN steunt.
Buiten dit hoofdstuk wil men nog enkele zaken met betrekking tot veiligheid, waarbij ik twee opvallender elementen wil uitlichten:
Brandveiligheid Eén van de opvallender veiligheidspunten is het onderwerp brandveiligheid. En dan niet in studentenhuizen, verzorgingscentra of thuis, maar met name bij stallen. Zo wil de PvdD dat de brandveiligheidseisen voor oude en nieuwe stallen veel strenger worden met sprinklerinstallaties en vluchtwegen voor dieren (uiterlijk in 2021) en moet de NVWA hierop gaan controleren. En hebben ze daarmee een punt? Tja, voor mensen is het niet direct het meest pregnante veiligheidsvoorbeeld, maar stalbranden komen wel heel vaak voor, zie hier , hier , hier , hier en hier een bloemlezing van voorbeelden van het laatste kwartaal van 2016. Een overzichtsartikel over heel 2016 kunt u hier lezen. Dus op zich vind ik het een redelijk punt dat hier aangehaald wordt, maar ik kan mij voorstellen dat er pregnantere punten te bedenken zijn die aandacht verdienen.
Mestvergisters Ook mestvergisters krijgen een vrij prominente status aparte in het programma, omdat deze gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor omwonenden veroorzaken (dat klopt overigens). Daarom worden nieuwe mestvergisters niet meer gebouwd als het aan de PvdD ligt en komt er grootschalig en landelijk onderzoek naar veiligheidsrisico’s voor omwonenden bij vee-industriebedrijven en mestvergisters. Omwonenden worden tenminste elk kwartaal geïnformeerd over wijzigingen in veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ik zou zelf niet weten wat voor grootschalig onderzoek nodig is, want volgens mij zijn de risico’s wel duidelijk (zie de vorige link).
Verder Overige punten die de PvdD wil realiseren zijn de volgende:
  • In de prijs van voeding moeten alle kosten verwerkt zijn, ook de kosten om dieren, natuur en het milieu te beschermen en om de voedselveiligheid te garanderen
  • De adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit en onderliggende studies zijn openbaar, toegankelijk en voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid.
  • Er komen geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om milieuvervuilende knelpunten op te heffen of de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • Dieren krijgen een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.
  • De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever gecontroleerd door de overheid.
  • Nederlandse kernreactors, zoals die in Borssele en in Petten, worden gesloten. (…) Nederland sluit zich aan bij de oproep van Duitsland en Luxemburg om de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Zolang deze kerncentrales niet gesloten zijn, is Nederland voorbereid op een mogelijke kernramp in België.
Conclusie De PvdD is meer dan een one issue partij en heeft een programma geschreven waarbij veel meer onderwerpen behandeld worden. Wat mij positief opvalt is dat fysieke veiligheid zelfs behandeld wordt daar aandacht te geven aan veiligheid van de chemische industrie en de veiligheid van kerncentrales. Oké, en brandveiligheid van stallen. Uitputtend is het niet, maar het is meer dan ik verwacht had op basis van de eerdere analyses van verkiezingsprogramma’s. Ook cybersecurity komt goed terug. Daarentegen komen andere onderwerpen als criminaliteit en terrorisme er juist weer bekaaid vanaf. Daarom is het wat mij betreft geen voldoende.
Eindcijfer: 4,5
Ik heb voor deze analyse het programma gebruikt dat op 5 januari hier te downloaden was. Deze bespreking is eerder verschenen op de site van Berenschot.
 
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (13)

Pater
Pater10 mrt. 2017 - 2:02

- "Op duurzaamheid scoren ze beter dan GroenLinks": een bewering op basis van een blogger op Sargasso. Het Planbureau voor de Leefomgeving denkt er anders over. - De hoofdstukken bestaan uit korte globale introducties, die gevolgd worden door concrete opsommingen over wat men wil bereiken. Na 5 andere programma’s gelezen te hebben vind ik dat als lezer een verademing." Ik had al eens uitgelegd waarom ik denk dat Vincent bij zijn bespreking van het programma van GrLinks niet goed heeft opgelet. Dat bevestigt hij nu. Dat programma heeft nl. precies die opbouw die Vincent hier beschrijft. - "Met betrekking tot defensie neemt de PvdD een afwijkend standpunt in ten opzichte van andere partijen. Waar anderen nog willen investeren in defensie...": GL en SP doen er evenmin een cent bij op defensie. - de reden waarom de PvdD van Vincent een 4,5 krijgt en GL een 3 blijft onduidelijk, kan in elk geval na even vergeleken te hebben onmogelijk liggen in het kwaliteitsverschil op veiligheid in de programma's. Waarop dan wel?

Jaco Stuifbergen
Jaco Stuifbergen9 mrt. 2017 - 20:34

Als je IS wilt bestrijden, is het slim om te kijken waar IS z'n geld mee verdient. Onder andere dus door olie te verkopen, en antiek (wat te groot is slaan ze kapot, maar de kleinere dingen worden geëxporteerd). IS boycotten is goedkoper dan een militaire missie.

joloe
joloe9 mrt. 2017 - 18:07

Ik mist een heel belangrijk punt van de PvdD als het echt om dieren gaat, wat dacht je van die jaarlijkse illegalen slachtpartijen m.n.v. schapen en geiten wordt het onderhand is geen tijd dat de aandacht daar naar toe gaat. Laat nu altijd gedacht hebben dat wij hier in een beschaafd land leefde maar ja als de aandacht hoofdzakelijk maar naar de boeren en hun koeien gaat dan kom je als partij PvdD niet erg geloofwaardig over.

1 Reactie
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 mrt. 2017 - 1:34

1. Het is 'eens', niet 'is' (en dan pik er alleen uw ergste taaldigressie eruit); 2. https://www.partijvoordedieren.nl/kamerinitiatieven/initiatiefwet-onverdoofd-ritueel-slachten. Kortom: zit niet zo te vanderzwetsen.

Wittemuis2
Wittemuis29 mrt. 2017 - 15:26

Alleen de naam al dierenpartij, hoe decadent wil je het hebben.

2 Reacties
Martijn46
Martijn469 mrt. 2017 - 23:14

Ik denk dat u niet goed weet wat het begrip 'decadentie' inhoudt. Decadentie staat voor geleidelijk verval, morele inzinking. Hoezeer zijn we geleidelijk vervallen, moreel ingezonken door een systeem te creëren dat er voor zorgt dat we in dit land elk jaar een half miljard dieren laten lijden en over de kling jagen in wat we eufemistisch de 'intensieve veehouderij' noemen. Voor producten die we notabene niet eens nodig hebben! Decadentie blijkt niet uit het ont- en bestaan van een Partij voor de Dieren, maar uit de redenen die die partij mogelijk hebben gemaakt. De antropocentrische arrogantie die over de mensheid is gekomen heeft onnoemelijk veel leed en schade toegebracht. Heel langzaam begint dat besef bij een deel van onze soortgenoten door te dringen. Mensen die bereid en in staat zijn te breken met het wegkijken, ontkennen, ridiculiseren wat betreft onze omgang met dieren. Dat heet geen decadentie maar beschaving.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 mrt. 2017 - 1:35

Zegt een witte muis.

rbakels
rbakels9 mrt. 2017 - 13:47

Het is niet verkeerd om te kijken naar de oorzaken van onveiligheid en terrorisme. Zoals islamhaat. Een "follow the money" (resp. de olie) benadering kan daarbij helpen. De schrijver is beroepshalve gericht op het eind van de keten, maar dat is dus niet het enige. Van de Partij van de Dieren zou ik verwachten dat die haar veiligheidsbeleid richt op onveilige dieren. Zo begrijpen hondenliefhebbers net dat ik niet houd van honden, zeker niet nadat het rothondje van mijn buren mij een keer in mijn been beet bij de lift. Gelukkig beet jet beest niet door maar mijn broek was wel kapot. Het schijnt dat kleine hondjes het gevaarlijkst zijn. Nu ik er over denk: welke dieren vertegenwoordigt de PvdD in het bijzonder? Schattige huisdieren die je makkelijk (maar altijd ten onrechte) menselijke eigenschappen kunt toedichten? Ook insecten en bacteriën zijn dieren. En het is gebruikelij dat beesten beestachtig met elkaar omgaan, bijv. elkaar opeten. De 17de eeuwse filosoof Hobbes zei "homo homini lupus". de mens is een wolf voor zijn medemens. Maar laatst in Artis las ik dat wolven een heel georganiseerde "maatschappij" hebben, van paarvorming en roedels. Wolvens als voorbeeld dus? Maar ze zijn wel gevaarlijk.

2 Reacties
Martin007
Martin0079 mrt. 2017 - 16:07

Maar ze zijn niet gevaarlijk voor hun eigen soort en dat is de mens wel. Maar ja, who lives by the sword..... En stem maar lekker verder op de vele liberale partijen, zodat Nederland nóg sneller weer terug in de middeleeuwen is beland. Mijn hemel, ik ben zo benieuwd naar de uitslag volgende week donderdag. Zouden die idioten nou eindelijk erachter zijn dat liberalisme alleen maar problemen kan veroorzaken? Ik denk het niet. Lang leve Rutte 3 en dat hij maar miljoenen dakloos en brodeloos mag maken, onder het motto: wie een kuil graaft voor een ander.......... Ik geniet, alleen al door de vette ellende die dit idiote aso volk over zichzelf afroept.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 mrt. 2017 - 1:41

Het bovenstaande zal een poging tot humor/satire zijn uwerzijds. Doe maar niet meer. Maar los daarvan: Als u vraagt: "welke dieren vertegenwoordigt de PvdD in het bijzonder?" Dan is het antwoord: alle dieren. Maar toch vooral menselijke dieren.

Biff Everwood
Biff Everwood9 mrt. 2017 - 9:10

Vorig jaar zijn honderdduizenden dieren omgekomen door brand, terwijl we in Nederland in 2016 geen doden hebben gehad door een terroristische aanslag. Waarom zou de focus dan niet meer op het eerste mogen liggen? PvdD kijkt nuchter naar daadwerkelijke problemen als de op handen zijnde grove inbreuk op de privacy met mogelijk grote lange termijneffecten op het levensgeluk. Zoals altijd worden grote, maar niet acute risico's bij de meeste partijen en media veronachtzaamd. Gelukkig niet bij de PvdD.

2 Reacties
Popiejopie3
Popiejopie39 mrt. 2017 - 14:46

"Vorig jaar zijn honderdduizenden dieren omgekomen door brand," Een dagje later en ze hadden aan een haak in de slachterij gehangen. Partij tegen de automatische donorregistratie vanwege geloofsgekkie als partijleider.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 mrt. 2017 - 1:43

[Popiejopie 9 maart 2017 at 15:46 Partij tegen de automatische donorregistratie vanwege geloofsgekkie als partijleider.] Jokkebrok. Die sukkel had een te late trein genomen. Dat is treurig genoeg.