Joop

Steun voor wapenindustrie maakt wereld onveiliger

  •  
12-12-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1803 keer bekeken
  •  
ANP-402407782

De regering omarmt wapenbedrijven als experts en samenwerkingspartners om de nationale veiligheid te bevorderen, maar in de praktijk zijn die natuurlijk vooral geïnteresseerd in het verhogen van hun eigen omzet en winsten.

De Russische invasie in Oekraïne eind februari was niet alleen het startsein voor een verwoestende oorlog, waarvan het einde niet in zicht lijkt, maar ook voor ongekende verhogingen van militaire uitgaven. De vele nieuwe wapenaankopen zijn goed nieuws voor de wapenindustrie, die daarnaast getrakteerd wordt op allerhande aanvullende steunmaatregelen en steeds meer aan tafel wordt uitgenodigd om beleid mee te bepalen. Dat moet onder meer gaan leiden tot meer wapenexporten. Een gevaarlijke koers, die de wereld niet veiliger gaat maken.

Meer wapenaankopen
In juni presenteerde de regering de Defensienota 2022, waarin voor deze kabinetsperiode €14,8 miljard extra uitgaven aan de krijgsmacht werden aangekondigd. De nota, die vanwege de gebrekkige onderbouwing en tekortschietende analyse kritisch beoordeeld werd door deskundigen, is vooral een lange boodschappenlijst voor nieuw materieel: gevechtsvliegtuigen, bewapende drones, pantserhouwitsers, luchtverdediging, kruisraketten en meer. Verschillende krijgsmachtdelen zochten in de maanden daarna de wapenindustrie op om de nota toe te lichten, kansen voor bedrijven te duiden en samenwerking te bevorderen.

De noodzaak van een enorme verdere verhoging van de defensiebegroting wordt als een gegeven beschouwd en überhaupt nauwelijks bediscussieerd. NAVO-landen gaven echter in 2021 gezamenlijk al ruim 17 keer meer uit aan hun krijgsmachten dan Rusland, EU-landen zonder zwaargewichten VS en VK nog altijd zo’n vier keer meer. De vraag hoe nog meer wapens en een nieuwe wapenwedloop kunnen bijdragen aan vrede en het voorkomen van oorlog wordt niet gesteld, terwijl inzet op diplomatie, dialoog en conflictpreventie verder naar de achtergrond wordt geduwd. De militaire superioriteit van de westerse machtsblokken tegenover Rusland was allang duidelijk, maar heeft de inval in Oekraïne niet tegengehouden. 

Of diplomatie een onbetrouwbare autocraat als Poetin wel van de oorlogskoers had kunnen houden is niet te zeggen, maar ook van de kant van de NAVO had de afgelopen jaren meer inzet op ontspanning, (nucleaire) ontwapening, het opbouwen van een gezamenlijke Europese veiligheidsinfrastructuur inclusief Rusland en een stop op de uitbreiding van het bondgenootschap naar het oosten bij kunnen dragen aan het afwenden van een potentiële oorlog. Ook in de huidige situatie zullen meer wapens de vrede niet dichter bij brengen, daarvoor zijn onderhandelingen nodig, hoezeer dat misschien ook tegen het gevoel ingaat. Er is geen alternatief. Een slepende winteroorlog zal vele nieuwe slachtoffers eisen, om nog maar niet te spreken van de gevolgen van het aankoersen op een nucleaire confrontatie.

Meer export
Voor de wapenindustrie bleef het niet bij de aangekondigde extra uitgaven. Begin november presenteerde minister Ollongren (Defensie) een nieuw pakket steunmaatregelen voor de Nederlandse wapenindustrie ter waarde van bijna een kwart miljard euro. Kernpunten zijn het bevorderen van de toegang tot publiek én privaat geld – de regering dringtbijvoorbeeld bij banken en andere vermogensbeheerders aan op meer investeringen in de wapenindustrie –, het goed positioneren van Nederlandse bedrijven in het kader van internationale samenwerking en het stimuleren van wapenexport. 

Meer exporten zijn volgens de regering noodzakelijk voor de “economische levensvatbaarheid en innovatieve kracht” van de Nederlandse wapenindustrie. Oftewel: om de Nederlandse veiligheid te bevorderen moeten er meer wapens aan de rest van de wereld verkocht worden. Een onnavolgbare redenering, die aantoont dat niet vrede en veiligheid maar de economische belangen van de industrie op de eerste plaats komen. 

Die industrie zelf klaagt intussen al jaren over dat de Nederlandse overheid EU-wapenexportcriteria strikter toepast dan andere EU-landen. Reden voor hun vooruitgeschoven pionnen in het parlement, VVD en CDA, om vorig jaar een voorstel in te dienen om het wapenexportbeleid fors te versoepelen. De strekking ervan is dat export van wapenonderdelen naar andere EU-landen nagenoeg altijd automatisch toegestaan moet worden. Onderdelen maken gemiddeld zo’n 80% uit van de totale Nederlandse wapenexport, maar de zeggenschap over waar deze uiteindelijk terecht komen zou volledig uit handen gegeven moeten worden aan die andere landen, die over het algemeen een soepeler exportbeleid hanteren.

Nederlandse wapenexport zal daarmee op nog meer controversiële bestemmingen terecht gaan komen en wereldwijd bijdragen aan oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Een recente handelsmissie van overheid en wapenindustrie naar het steeds autoritairder geregeerde Indonesië, dat afgelopen weekend weer met forse repressie optrad tegen demonstranten in West-Papoea, doet ook het ergste vrezen voor wat de regering zelf als wenselijke bestemmingen voor de gepropageerde uitdijende wapenexport ziet.

Wapenindustrie als beleidsmaker
Het in november gelanceerde steunpakket werd voorbereid in overleg met de wapenindustrie, die ook nauw betrokken wordt bij de verdere uitvoering. Dit bij beleidvorming betrekken van de industrie is een verdere escalatie van een al eerder ingezette trend, zo mochten vijftig wapenbedrijven, onder auspiciën van lobbyorganisatie NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), al input leveren voor de Defensievisie 2035 van de vorige regering.

De regering omarmt wapenbedrijven als experts en samenwerkingspartners om de nationale veiligheid te bevorderen, maar in de praktijk zijn die natuurlijk vooral geïnteresseerd in het verhogen van hun eigen omzet en winsten. Zo worden de commerciële belangen van de wapenindustrie een integrale drijvende factor in Nederlands defensie- en wapenexportbeleid. Het is ongehoord dat bedrijven beleid mee kunnen gaan maken, zeker als dit verstrekkende gevolgen voor mensenlevens hier en elders kan hebben.

De ontwikkelingen in Nederland zijn tekenend voor de koers die het Globale Noorden heeft ingezet sinds de Russische invasie in Oekraïne. Er zijn enkele honderden miljarden euro’s aan extra militaire uitgaven aangekondigd en er worden allerlei financiële en andere steunmaatregelen voor de wapenindustrie genomen. Het recente rapport ‘Smoke Screen: How states are using the war in Ukraine to drive a new arms race’ van het Transnational Institute (TNI) en Stop Wapenhandel laat zien hoe zeer deze industrie profiteert van de oorlog, de wind mee krijgt in verschillende langerlopende debatten en steeds meer op de beleidsstoel gezet wordt. 

Het produceren en verkopen van steeds meer wapens zal de wereld niet veiliger maken; het drijft spanningen op, verkleint de ruimte voor diplomatie en conflictpreventie en onttrekt geld aan noodzakelijke uitgaven op sociaal en duurzaamheidsvlak. De stappen die Nederland en veel andere (EU en NAVO-)landen nu zetten om de wapenindustrie te steunen en wapenexporten te bevorderen zijn onverstandig en gevaarlijk, dragen bij aan wereldwijd geweld en onderdrukking en dienen primair de bankrekeningen van wapenbedrijven. De Tweede Kamer debatteert volgende week over het wapenexportbeleid, een uitgelezen moment om aan de rem te trekken en deze desastreuze ontwikkelingen een halt toe te roepen. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

Kapitein_Haddoque
Kapitein_Haddoque13 dec. 2022 - 21:19

Het is wel goed verdienen in die industrie. En zo lang het goed verdienen is, zal erin geïnvesteerd worden. Het levert meer op om in de defensieindustrie je geld te stoppen dan in al die ESG fondsen. Dat is armoe troef inmiddels.

Molly Veenstra
Molly Veenstra13 dec. 2022 - 13:25

'van de kant van de NAVO had de afgelopen jaren meer inzet op ontspanning, (nucleaire) ontwapening, het opbouwen van een gezamenlijke Europese veiligheidsinfrastructuur inclusief Rusland en een stop op de uitbreiding van het bondgenootschap naar het oosten bij kunnen dragen aan het afwenden van een potentiële oorlog.' De oorlog in Oekraïne is allesbehalve 'potentieel', en laat juist het omgekeerde zien. Omdat Oekraïne géén Navo-lid was en niét beschikte over kernwapens is Rusland daar binnen gevallen.

3 Reacties
r v b
r v b13 dec. 2022 - 17:26

De oorlog laat zien waar legers toe leiden: tot oorlog en veel doden. Aan russische kant zitten ook veel voorstanders van het hebben van een groot leger, we zien waar dat toe leidde. De voorstanders van legers hebben bloed aan hun handen.

r v b
r v b13 dec. 2022 - 17:35

Rusland is binnengevallen omdat het geregeerd wordt door een voorstander van geweld, moord en legers die met dat geweld, moord en leger zijn zin wil doordrijven. Precies zoals voorstanders van geweld, moord en legers hier in Nederland ook doen. Beschaving en legers gaan niet samen, zo bevestigen Poetin en zijn medestanders hier in Nederland, die geweld aangrijpen om hun eigen geweldslust goed te praten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 dec. 2022 - 14:44

Zonder eigen leger zou de Oekraïne zijn geannexxeerd.

EenMening3
EenMening313 dec. 2022 - 12:09

De staat is ooit opgericht voor binnenlandse en buitenlandse veiligheid, leger en politie. Veiligheid is de raison d'etre van de staat. Allerlei andere belangrijke zaken kunnen alleen functioneren, wanneer de veiligheid gegarandeerd is. Dit is de echte onderbouw. Is die veiligheid er niet, dan moet je zelf huis en haard verdedigen en voortdurend achterom kijken. Het leven wordt dan 'nasty, brutish and short', een oorlog van allen tegen allen. Omdat te voorkomen is geen Leviathan nodig, maar wel een weerbare en waakzame democratie. Si vis pacem, para bellum.

5 Reacties
r v b
r v b13 dec. 2022 - 13:25

Maar door het aanhouden van een groot leger wordt de veiligheid juist op het spel gezet. Een staat is opgezet om dingen samen te doen: gezondheidszorg, infrastructuur als wegen en riolering, sociale zekerheid. DAT zijn de kerntaken van een staat.

Norsemen
Norsemen13 dec. 2022 - 14:35

De veiligheid garanderen kan natuurlijk niet. En al helemaal niet voor een land als Nederland. Bovendien zijn er veel belangrijkere zaken dan het leger om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Rob12342
Rob1234213 dec. 2022 - 15:04

een Mening, Volkomen juist wat je stelt.. Voor de reageerders hierboven: Wie vrede wenst , bereid zich voor op oorlog.. een sterke defensie waar wij een onderdeel van zijn in Navo verband is essentieel. Wij leveren toch ook ook onze bijdrage aan de klimaatverandering ondanks het feit dat dat wereldwijd de opwarming verwaarloosbaar tegenhoudt?

r v b
r v b13 dec. 2022 - 15:28

@Rob: zoals we CO2 moeten verminderen, zo moeten we voor onze veiligheid ook wapens verminderen. Meer wapens is onveiliger. De NAVO wapenwedloop is gebaseerd op het amerikaanse waanidee dat meer wapens de samenleving veiliger maken.

Y-Line
Y-Line13 dec. 2022 - 16:17

@RVB 'zoals we CO2 moeten verminderen, zo moeten we voor onze veiligheid ook wapens verminderen. Meer wapens is onveiliger. ' Oh mijn god, het lijkt wel of ik naar een spreekbeurt van de lagere school aan het luisteren ben.

korheiden
korheiden13 dec. 2022 - 11:28

Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Dat stond al in de wetten van Plato. Het lijkt erop dat een gevaarlijke dictator als Poetin alleen gevoelig is voor het recht van de sterkste. Ook mbt China en Taiwan lijken de Chinezen tot nu toe te beducht voor de militaire kracht van de VS. Tjetsjenen die aan de kant van Oekraïne meevechten stellen dat het Westen Poetin al eerder had moeten stoppen, dan was hij niet eens aan de Oekraïne begonnen. Telkens wordt gesteld dat het Westen veel meer geld (17x zelfs) uitgeeft aan bewapening dan Rusland. Dat betekent m.i. zeker niet dat het Westen 17 keer zo sterk is. Natuurlijk zou het ideaal zijn als we al dat geld niet meer aan wapens hoeven uit te geven maar aan belangrijker zaken. Maar ik vrees dat wapens altijd nodig zullen zijn omdat de wereld helaas anders in elkaar steekt dan we zouden wensen.

henk-alexander
henk-alexander13 dec. 2022 - 10:52

Met een hamer in de hand is er altijd wel iets te vinden om op te slaan. Gaat in zekere zin ook op voor de wapenindustrie, die zonder (potentiële) vijand zinloos is. En als er geen vijand is dan wordt die wel opgeroepen door een ingebeeld exceptioneel wereldbeeld.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 dec. 2022 - 10:51

"een stop op de uitbreiding van het bondgenootschap naar het oosten" Die heb ik al eerder gehoord, en niet alleen van pacifisten. Een probleem hierbij is dat je de uitdrukkelijke wens van die staten zelf negeert, want ze willen zelf immers lid worden. Nou vind ik niet dat je die wens ongeacht de kosten hoe dan ook moet inwilligen, maar het is wel iets om rekening mee te houden. "De militaire superioriteit van de westerse machtsblokken tegenover Rusland was allang duidelijk, maar heeft de inval in Oekraïne niet tegengehouden." Staat dit niet in schril contrast met het vorige citaat? De auteur zou zich eens af kunnen vragen of een navo lidmaatschap van Oekraïne die inval misschien wel had voorkomen. Maar de vraag is in hoeverre Poetin die inval begonnen is ondanks die militaire superioriteit. Misschien was voor Poetin die superioriteit helemaal niet zo duidelijk en heeft hij de navo onderschat. Misschien zag hij de superioriteit wel, maar dacht hij niet dat de navo Oekraïne op deze manier te hulp zou schieten met al die geleverde wapens. Misschien heeft hij zijn eigen leger enorm overschat. Misschien is het een combinatie van al die zaken. Wie zal het zeggen?

Gio Servas
Gio Servas13 dec. 2022 - 9:55

„Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.” Een oud stukje uit de Bijbel, maar nog steeds actueel. Je ziet het ook aan de wapendragers van nu. Mensen die zich genoodzaakt voelen een wapen te dragen komen gemiddeld vaker in situaties dat ze er gebruik van gaan maken met alle gevolgen van dien. Dit geldt ook voor landen. en ga zo maar door. Wij zullen geen beschaving kennen als we ons genoodzaakt voelen om de wapens op te pakken.

Martin Broek
Martin Broek13 dec. 2022 - 9:53

De olifant in de kamer wordt hier niet genoemd. De huidige grootschalige bewapeningsprogramma's (voor het toch al overbewapende Westen en bondgenoten) hebben slechts ten dele met de oorlog in Oekraïne te maken (ja munitie en projectielen raken op en Poetin moet weer in zijn Russische hok), maar is vooral een voorbereiding op de Koude Oorlog 2.0 met China. In die zin zegt de 17x lang niet alles. In de wereld van confrontatie zijn mensen in Oekraïne, Jemen, Myanmar slachtoffer van een gespleten wereldsysteem. Je kan 100x om een VN-wapenembargo t.o.v. het regime in Rangoon roepen, maar de veto's zijn voorspelbaar en begrijpelijk (dat betekent geen begrip). De wereld staat in clash stand hoe komen we daar uit? Inderdaad: diplomatie, overleg, wapenbeheersing, terughoudend militair beleid. De wereld heeft geen tijd voor de spierballen van Biden, Ollongren, Borrell, MBS en Xi. We hebben een groter probleem te tackelen, de klimaatcrisis.

RoepToeter
RoepToeter13 dec. 2022 - 9:00

''NAVO-landen gaven echter in 2021 gezamenlijk al ruim 17 keer meer uit aan hun krijgsmachten dan Rusland, EU-landen zonder zwaargewichten VS en VK nog altijd zo’n vier keer meer. '' Als het daar nu bij gebleven was dan was ook het risico dat een oorlog uitgelokt werd (volgens de Paus) met die ander een stuk kleiner geweest. Maar helaas, de Navo kernwapenmacht van Biden c.s. moest ook nog zo nodig het Navo grondgebied steeds verder naar het Oosten uitbreiden. En dat niet alleen, ook steeds meer wapentuig gratis aan de Russische grens plaatsen. En dan zogenaamd heel vreemd opkijken als de Russen zich bedreigd weten door een agressieve op expansie beluste kernwapenmacht. Als die kernwapenmacht dan ook nog eist dat Rusland geen gas mag leveren aan EU arbeiders door de speciaal daarvoor aangelegde Nordstream2 gasleiding etc. dan komt de Paus terecht tot de conclusie dat hier sprake is van uitlokking. En waarom? Dat kan toch niet alleen zijn om maar zoveel mogelijk miljarden naar de wapenindustrie van de rijken te kunnen smijten? Nee, de Duitsers e.d. hebben er met hun van links tot en met rechts gesteunde mega herbewapeningsplannen weer ouderwets zin. Met hun weer sterk opkomend fascisme. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5351671/coup-putsch-staatsgreep-rechtsextremisme-duitsland-parlement

haarklover
haarklover13 dec. 2022 - 8:58

Volgens mij heeft de navo meer dan genoeg wapens om Oekraïne in korte tijd te bevrijden. Maar zolang wij die wapens niet gebruiken, hebben we er ook geen kosten aan. De verschrikkingen in Oekraïne mogen dus geen reden zijn om de uitgaven te verhogen. Intussen duurt de oorlog in Oekraine hierdoor langer. Maar de oorlog is wel uitstekende reclame voor de wapenfabrikanten.

Norsemen
Norsemen13 dec. 2022 - 7:59

Het idee dat meer wapens de wereld veiliger maakt is absurd.

3 Reacties
KritischKijken
KritischKijken13 dec. 2022 - 8:58

Dat mag waar zijn, maar de geschiedenis heeft ook uitgewezen dat als er 1 wel wapens heeft en de ander naief dacht dat 'rede' de wereld veiliger maakte, dat ook tot rampen leidde.. Dus gepaste bewapening is waarsch de beste optie... Helaas.

Y-Line
Y-Line13 dec. 2022 - 16:18

Vertel dat anders even tegen de mensen in Kherson.

Norsemen
Norsemen14 dec. 2022 - 11:17

"Vertel dat anders even tegen de mensen in Kherson." Die zullen het vast met me eens zijn. Als Rusland niet had gedacht betere en meer wapens te hebben, hadden ze Oekraïne nooit aangevallen.

HaloOfFlies
HaloOfFlies13 dec. 2022 - 7:42

Mark Akkerman was vroeger onderzoeker in Oekraine. Daar hield hij hetzelfde verhaal. Die regering heeft WEL naar hem geluisterd.

Gio Servas
Gio Servas13 dec. 2022 - 6:01

De wapenwetloop is net zo intelligent als een Republikein die van mening is dat door meer wapens onder de burgers het land veiliger wordt. Als we maar meer blijven uitgeven aan tuig om elkaar uit te moorden dan wordt het veiliger........ Dit klinkt eigenlijk zoals het is. Compleet achterlijk. Maar het blijkt nu eenmaal een lucratieve business te zijn om elkaar uit te moorden dus blijft de mens dat gewoon doen. Ik geloof dat dit beschaving heet.

5 Reacties
KritischKijken
KritischKijken13 dec. 2022 - 9:03

De ontwapening is net zo veilig als de pascifist die meent dat door geen wapens de wereld veiliger wordt.... Dat bleek compleet achterlijk en naief... Maar de pascifist bl8jft t om de zoveel jaar proberen; ik geloof dat dit ziende blind heet. Nie wieder, maar toch blijven volhouden op de roze wolk.

Norsemen
Norsemen13 dec. 2022 - 13:41

"ls de pascifist die meent dat door geen wapens de wereld veiliger wordt.... Dat bleek compleet achterlijk" Ga je nu echt beweren dat de opvatting 'geen wapens maakt de wereld veiliger' een achterlijke opvatting is?

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen13 dec. 2022 - 16:19

@Norsemen...ter ondersteuning van Kritisch...."Ga je nu echt beweren dat de opvatting 'geen wapens maakt de wereld veiliger' een achterlijke opvatting is?"... JA! Want u kunt dan wel de vrede prediken, er zijn daarbuiten, in de echte wereld, een heleboel smeerlappen die er alles aan zullen doen om, desnoods bewapend met stokken en stenen, 'de ander' (vult u zelf in) onder de duim te krijgen en te houden of om hals te helpen. Wilt u uw vrijheid hebben en houden? Dan zult u zich moeten bewapenen en bereid zijn om te knokken. Wilt u dat niet? Dan valt u vroeger of later onder de hak van de laars van een willekeurige onderdrukker. Het spijt me om te moeten zeggen, maar ik vind u verbijsterend naïef in deze.

Y-Line
Y-Line13 dec. 2022 - 16:30

@norsemen Het is een naïeve opvatting.

Norsemen
Norsemen14 dec. 2022 - 8:57

De onnozelheid hier is bizar. Naïef is het wellicht om te denken dat landen hun wapens gaan opgeven, denken dat er in de toekomst een wereld zonder wapens zal zijn. Geen wapens maakt de wereld veiliger is echter logica. De kans op een gewapend conflict is immers nul als er geen wapens zijn.

Ewout Pool
Ewout Pool13 dec. 2022 - 0:55

Si vis pacem, para bellum. Deze meer dan 2000 jaar oude uitspraak is nog steeds waar. Ik ben groot voorstander van ontwapening, maar dat kan alleen werken als iedereen dit doet. De realiteit is echter dat de wereld de afgelopen tijd een stuk onveiliger is geworden.

2 Reacties
r v b
r v b13 dec. 2022 - 9:08

En dat komt mede door het enorme aantal wapens, dankzij de grote wapenindustrie duurt de oorlog in Oekraine voort, en ligt het in puin. Wie pleit voor bewapening is de morele bondgenoot van de Poetins van deze wereld.

Y-Line
Y-Line13 dec. 2022 - 16:31

@rvb 'Wie pleit voor bewapening is de morele bondgenoot van de Poetins van deze wereld.' Dat slaat als een tang op een varken.

Andreas4
Andreas412 dec. 2022 - 22:31

Klinkt leuk, dit verhaal, en ik ben het ermee eens dat meer wapens de wereld niet veiliger maken. Maar... zolang er (grote) autoritair geleide staten zijn die op expansie en onderdrukking uit zijn, en daarbij logischerwijs hun eigen wapenindustrie koesteren, getuigt het van weinig inzicht om - juist nu - te pleiten voor ontwapening van het westen. De wereld is en blijft onveilig dankzij autoritaire landen waar mensenrechten een lachertje zijn, niet zozeer dankzij wapenfabrieken. Dus wat mij betreft: meer moderne wapens en een groter staand EU-leger met opgeleide mensen die deze wapens kunnen hanteren... net zolang tot deze wereld het paradijs is dat we zo graag lijken te willen met z'n allen :-(

1 Reactie
haarklover
haarklover13 dec. 2022 - 8:42

Het is niet voldoende je eigen tuinhekje te bewaken. Je moet ook zorgen dat je geen zaken doet met dictators. Anders krijg je de situatie dat MH17 uit de lucht geschoten wordt, en de leverancier van de raket nog jarenlang gas mag verkopen. Het domst is natuurlijk steun te bieden aan een dictator "omdat hij voor stabiliteit zorgt", in Syrië zie je waartoe dat leidt.

KritischKijken
KritischKijken12 dec. 2022 - 21:07

Het was t wachten waarop. Het eeuwenoude verhaal dat bewapening alleen de wapenindustrie spekt (waarom nooit de vraag dat uitgaven voor middelen in de gezondheid de apparatuurbouwers spekt...) en de 'deskundigen' die vragen stellen bij. Dat onderhandelen etc meer zoden aan de dijk zou zetten.... Terug bij af. En wellicht kan de onderzoeker vaststellen bij nader onderzoek dat de NLse krijgsmacht er desondanks armzalig bij staat zoals veel krijgsmachten in Europa omdat ze naief veronderstelden dat er gepraat kan worden met redelijke regeringen en 'nie wieder'. Helaas... sommige mensen maken daar alleen maar misbruik van, hebben we gezien en de geschiedenis leert nu en vroeger, dat er mensen zijn die nooit echt willen praten en alleen geloven in kracht. Leuk om verder te onderzoeken ook in het verleden. Pascifisme heeft nooit gewerkt bij dergelijke lieden.

4 Reacties
Zandb
Zandb13 dec. 2022 - 7:32

Kijken Inderdaad werkt pacifisme niet. En u bent daar mede de oorzaak van.

haarklover
haarklover13 dec. 2022 - 8:51

Als middelen in de gezondheidszorg de patient helpen, is dat prima. Maar er is zeker kritiek op misstanden, bijvoorbeeld: verslavende medicijnen: https://nos.nl/artikel/2301384-miljardenschikking-in-opioidencrisis-vs-klap-in-gezicht-of-beste-optie prijsopdrijving: https://farmaactueel.nl/nieuws/pharma-bro-shkreli-die-hiv-pil-50-keer-duurder-maakte-veroordeeld-voor-fraude/ ondeugdelijke implantaten: https://nos.nl/artikel/2381542-duits-bedrijf-draait-op-voor-lekkende-franse-borstimplantaten

KritischKijken
KritischKijken13 dec. 2022 - 9:05

@Zandb Gelukkig maar, we hebben het in NL namelijk al uitgeprobeerd tot 1939. Maar wel elk jaar herdenken hoor...

r v b
r v b13 dec. 2022 - 17:49

@KK: het waren niet de pacifisten die de oorlog begonnen, het waren de voorstanders van legers.

EenMening3
EenMening312 dec. 2022 - 20:57

Een naïef verhaal. Oekraïne werd aangevallen omdat Poetin dacht dat hij het land in enkele dagen kon veroveren. Poetin nam mogelijk ook aan dat de defensie van de Europese NAVO-landen zo ondermaats was, dat ze hem zijn gang zou laten gaan. Hij beschouwde Biden als een zwakke, besluiteloze oude man, mede vanwege het chaotische vertrek uit Afghanistan vorig jaar. De wereld bestaat uit ca 193 grote en kleine staten. Er bestaat wel internationaal recht maar dat is niet afdwingbaar. De wereld is een jungle. Grote landen zijn vergelijkbaar met grote vissen, die soms kleine vissen verslinden. Daarom zoeken kleine zwakke staten steun bij grote machtige staten of bij elkaar, in bondgenootschappen. Om zich zo te kunnen handhaven. Oekraïne is een middelgroot land, dat niet aangesloten is bij een militair bondgenootschap. Het heeft bovendien zijn kernwapens opgegeven. Poetin beschouwt Oekraïne als een onderdeel van Rusland. Omdat hij in 2014 min of meer zijn gang kon gaan, nam hij aan dat hij de rest van het land ook wel eenvoudig kon veroveren. Dat zijn soldaten met brood en zout ontvangen zouden worden. Dankzij Amerikaanse steun kan Oekraïne zich handhaven en zelfs gebied heroveren. Maar het kan niet voorkomen dat het land naar de steentijd wordt gebombardeerd. Moraal van dit verhaal: “Als je je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Je kunt pas pacifist zijn met een sterk leger achter je. Als je zwak bent, zoek dan steun bij andere landen, zoals Zweden en Finland dat doet".

1 Reactie
EenMening3
EenMening312 dec. 2022 - 23:23

dat doen

Vervatte
Vervatte12 dec. 2022 - 20:39

Meer verkeersborden, verkeerslichten en drempels maken het verkeer ook niet veiliger als er maniakken rondrijden.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 dec. 2022 - 7:44

Vervatte Verkeersborden, verkeerslichten en drempels zullen van maniakken natuurlijk geen andere mensen maken. Maar het wordt er voor maniakken op die manier zeker niet makkelijker op.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman12 dec. 2022 - 19:40

De NAVO landen gaven 17 keer zoveel uit en hebben nu al tekorten in hun voorraden volgens ongekozen Josep Borrell namens de EU. Geld uitgeven staat niet gelijk aan 17 keer zoveel bezit. Vrede komt steeds dichterbij. https://www.rt.com/news/568074-eu-military-depleted-borrell/

1 Reactie
Baldrr
Baldrr12 dec. 2022 - 21:25

Serieus? Jouw bron is een Russisch propagandakanaal en je doet alsof we dat serieus moeten nemen?

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman12 dec. 2022 - 19:01

Of stuur nog wat wapens naar Oekraïne, werkt ook goed in de verspreiding van wapens. Voor €30.000 koop je al een Javelin anti tankwapen,werkt ook op andere doelen! https://businessam.be/gedoneerd-westers-wapentuig-belandt-op-de-oekraiense-zwarte-markt/ Nog voor het huidige conflict werd Oekraïne volgepompt met Westers wapentuig, ja daar wordt door de corrupte mensen aldaar (een stuk of twee, hahaha) flink geld mee verdiend. https://vrede.be/nl/nieuws/wapens-voor-oekraine

itsme3
itsme312 dec. 2022 - 17:45

Ze bestaan nog, de mensen van het gebroken geweertje. Het doet me denken aan de vooravond van de tweede wereldoorlog.

3 Reacties
Zandb
Zandb13 dec. 2022 - 7:49

itsme Als je alleen oorlog kan voorkomen door de sterkste te zijn, dan voorkomt dat blijkbaar geen oorlog: Duitsland was namelijk toen de sterkste. Op dit moment denk ik dat de wereld sterker zal zijn dan Rusland. Maar dat heeft niet tot gevolg dat de oorlog eindigt. Wat zouden we daaruit kunnen concluderen?

KritischKijken
KritischKijken13 dec. 2022 - 9:11

@Zandb Klinkt wel gek toch, achteraf te lezen: "Duitsland was de sterkste" ja met het doel om al die naieve staten die dachten dat je met meneer H goed kon overleggen, op te rollen. Exact t bewijs. We kunnen simpel concluderen dat A er met sommige mensen niet te praten valt die hebben hun eigen geo politieke agenda B dat jezelf bewapenen afschrikt en in het geval Oekraiene, de oorlog gelukkig niet 4 dagen duurt.

itsme3
itsme313 dec. 2022 - 10:44

@zandb Dus u zegt, lekker ontwapenen en jezelf met huid en haar overleveren aan iedereen die graag je grondgebied wil bezetten. Gelukkig waren de Ukrainers een stuk slimmer dan u anders had nu de halve bevolking weer in Siberië gezeten, net als 70 jaar geleden. en was Rusland nu bezig Moldavie en Georgie op te peuzelen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk12 dec. 2022 - 17:34

Dus ook geen wapens tegen Putin?

1 Reactie
Zandb
Zandb13 dec. 2022 - 7:55

Gelijk Het denken dat hoe meer wapens er zijn, hoe veiliger komt voort uit waanzin. Het denken dat het mogelijk is dat er geen wapens zijn, komt voort uit waanzin. Wat betekent dat nu voor ons, mensen: 'Maak de tekening thuis af en kleur de plaatjes'.

PGS
PGS12 dec. 2022 - 17:06

Het is een triest gegeven dat een inval van Rusland in de Oekraine de EU eindelijk heeft wakker geschudt om meer te investeren in defensie. Vooral als jarenlang structureel op defensie is bezuinigd. Het is ook een goede zaak dat oa Nederland eindelijk zijn financiele verplichtingen naar de NAVO gaat verhogen. Want het is wel triest dat Trump hard spel moest spelen om de dames en heren Europeanen te bewegen om hun beloftes waar te maken om aan hun financiele verplichtingen te voldoen. Maar ik moet de schrijver gelijk geven: meer wapens maakt de wereld niet veiliger.

3 Reacties
KritischKijken
KritischKijken12 dec. 2022 - 21:08

@PGS Minder dus blijkbaar ook niet... Helaas. Soms is een 'slot' op je voordeur toch maar verstandiger.

r v b
r v b13 dec. 2022 - 2:07

Inzetten op meer wapens leidt tot een wapenwedloop, die elke oorlog erger maakt. De grote fout van NAVO was om in te zetten op een wapenwedloop, dat zorgt zeker niet voor vrede. De russen zijn de oorlog begonnen, maar NAVO had altijd al in moeten zetten op wederzijdse ontwapening, met name van atoomwapens.

KritischKijken
KritischKijken13 dec. 2022 - 9:14

@rvb Wapenwedloop NAVO? u bedoelt die uitgeklede krijgsmachten in W-Europa; nou dat heeft idd geleid tot vrede denken aan 'de andere kant'.