Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Solidariteit is een gevaarlijk woord voor de elite

  •  
07-12-2022
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
3492 keer bekeken
  •  
48307762087_ec11bf868f_k

© cc-foto: Christian Ungereanu

Van alle kanten worden we opgeroepen tot solidariteit. We moeten solidair zijn met Oekraïne. We moeten solidair zijn met arme landen die het meeste getroffen worden door klimaatverandering maar daar het minste aan bijgedragen hebben. En we moeten solidair zijn met de natuur. Dus eet minder vlees! Verbruik minder energie! Laat je huis isoleren! Zet zonnepanelen op je dak! Koop een elektrische auto! 

Vooropgesteld: ik deel al deze oproepen tot solidariteit volkomen. Maar het is wel opvallend dat hierbij steevast de belangrijkste vorm van solidariteit – die van rijk met niet-rijk – vergeten wordt, zeker als deze oproepen gedaan worden door de heersende elite. En dat is een grote fout, waarmee deze elite haar eigen draagvlak ondermijnt en onheil over zichzelf afroept. Want zolang de rijke minderheid op haar beurt niet solidair is met de niet-rijke meerderheid, klinken de oproepen aan de bevolking om toch vooral solidair te zijn en ‘offers te maken voor de goede zaak’ hol en hypocriet. En de bevolking weet dat: wij zijn niet achterlijk. Daarom zal er van bovengenoemde vormen van solidariteit – met Oekraïne, met armere landen, met de natuur – weinig terechtkomen als de rijke elite niet óók gevraagd wordt om offers te maken. Solidariteit betekent immers: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Solidariteit is daarom een gevaarlijk woord, zeker als de elite het tegen z’n eigen bevolking inzet. Dan kan het zich razendsnel als een boemerang tegen hen keren. In januari van dit jaar verslikte Rutte zich er al in toen hij klaagde over een gebrek aan solidariteit onder Nederlanders om samen de coronamaatregelen te dragen. Hij kreeg toen de wind van voren: met ruim 30 jaar neoliberaal beleid heeft de VVD stelselmatig de solidariteit in Nederland kapotgemaakt. Dat Rutte vervolgens een potje gaat zitten mopperen dat “de onderlinge solidariteit minder vanzelfsprekend lijkt te worden” is dan het toppunt van VVD-hypocrisie. 

Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten?

Als we allemaal in naam van solidariteit een stapje terug in onze welvaart moeten doen, dan moeten de allerrijksten de grootste stap zetten. Dat is logisch, dat is wat solidariteit ís. Als de rijke minderheid zich aan die plicht onttrekt, geholpen door een politieke elite die haar stelselmatig de hand boven het hoofd houdt, dan wordt het draagvlak voor solidariteit ondergraven. Niet omdat mensen egoïstisch zouden zijn of niet begaan met Oekraïne, met arme landen, met de kelderende biodiversiteit of de rampzalige gevolgen van klimaatverandering – in tegendeel! Dit alles gaat heel veel mensen ontzettend aan het hart, gelukkig. Veel mensen snakken naar een solidaire samenleving, waar we nou eindelijk eens goed voor elkaar en voor de natuur gaan zorgen. Maar het is moeilijk om de ‘prijs van solidariteit’ te betalen als je ziet dat de allerrijksten zich stelselmatig aan die solidariteit onttrekken. Zo is Nederland nog steeds een belastingparadijs voor de grootste vermogens. 

Het is voor gewone werknemers moeilijk te accepteren dat zij geen inflatiecorrectie van zo’n 11 procent kunnen krijgen (‘want dat zou de inflatie alleen maar verder aanjagen’), terwijl de top van het Nederlandse bedrijfsleven er vorig jaar jaar met maar liefst 32 procent op vooruit is gegaan. De gemiddelde bestuursvoorzitter verdient nu veertig keer zoveel als een gemiddelde werknemer bij hetzelfde bedrijf. Dan is het voor die gemiddelde werknemer lastig te accepteren dat hij door de Westerse boycot tegen Rusland nu geconfronteerd wordt met onbetaalbare energieprijzen en dito boodschappen. “Waarom betaal ik de prijs voor solidariteit met Oekraïne, terwijl mijn baas er in één jaar tijd 32 procent bij krijgt?”, zo vraagt deze werknemer zich geërgerd af. En terecht.

Oekraïne en klassenstrijd op z’n Brits

In het Verenigd Koninkrijk, toch al een land met traditioneel een heel scherpe klassentegenstelling, zien we momenteel welk onheil de heersende klasse over zichzelf afroept door solidariteit alleen van de niet-rijke meerderheid te vragen en niet van zichzelf. Zo haalde Nadhim Zahawi, de Iraaks-Britse voorzitter van de Conservatieve Partij, zich de woede en hoon van de Britse werkende klasse op de hals door een aangekondigde staking van het zorgpersoneel af te doen als een cadeautje aan Poetin. Het zorgpersoneel zou met z’n looneis alleen maar de inflatie verder aanwakkeren en daarmee de strategie van Poetin in de kaart spelen, namelijk om de explosief gestegen energieprijzen als wapen tegen Oekraïne en het Westen in te zetten. Volgens Zahawi zou het zorgpersoneel solidair moeten zijn met Oekraïne en dus af moeten zien van loonsverhoging, om zo de interne eenheid van de Westerse steun voor Oekraïne te bewaren. “Dit is geen tijd om verdeeld te zijn. We moeten samenwerken om, naar ik hoop, meneer Poetin een heel duidelijke boodschap te sturen dat hij energie niet op deze manier als wapen kan gebruiken”, aldus Zahawi.

Het zorgpersoneel van de NHS, de publieke zorgsector van het Verenigd Koninkrijk, had namelijk voor 20 december een staking aangekondigd uit protest tegen de bezuinigingen op de NHS, die inmiddels op omvallen staat. Het zorgpersoneel sluit zich daarmee aan bij werkers in de spoorwegen, het onderwijs en de post, die ook stakingen hebben aangekondigd voor december. Zij zien zich daartoe genoodzaakt vanwege de groeiende armoede door de geëxplodeerde energiekosten, die veel Britten dwingt te kiezen tussen heating or eating – een armoede die nog verergerd is door de negatieve impact van de Brexit op de Britse economie. Én natuurlijk door het recente debacle met de mislukte Thatcher-lookalike Liz Truss, wiens neoliberale belastingplannen (lagere belastingen voor de allerrijksten) tot gigantische problemen voor de Britse economie hebben geleid. Veel pensioenfondsen dreigden daardoor om te vallen, waardoor veel Britten nu een lager pensioen kunnen verwachten.

Met andere woorden: de Conservatieven duwen de Britse economie met hun rechts-populistische, neoliberale wanbeleid dieper de grond in – en als gewone mensen daartegen in het geweer komen door hogere lonen te eisen, wordt hen bij monde van de conservatieve leider Zahawi doodleuk verteld dat ze Poetin in de kaart spelen en verraad plegen aan de Westerse solidariteit met Oekraïne. Gevolg? Alom verontwaardiging over de conservatieve hypocrisie van Zahawi en nóg meer boze werknemers die vastbesloten zijn om het land tijdens de feestdagen met een algemene staking plat te leggen. Solidariteit is inderdaad een gevaarlijk woord voor de elite.

Klimaatrechtvaardigheid, óók in eigen land

Ook voor klimaatbeleid geldt dat het alleen succesvol kan zijn als er serieus werk wordt gemaakt van solidariteit, dus als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De recente klimaattop in Egypte heeft wat dat betreft een voorzichtige eerste stap voorwaarts gezet met de afspraak dat arme landen door rijke landen gecompenseerd zullen worden voor klimaatschade, zoals de overstroming in Pakistan of de historische droogte en hongersnood in de Hoorn van Afrika. Dit beoogde schadefonds is een eerste stap in de richting van klimaatrechtvaardigheid, omdat de rijke landen met hun economische groei van de laatste 150 jaar dé grootste aanjagers van klimaatverandering zijn geweest, terwijl de rampzalige gevolgen daarvan vooral bij de arme landen in het globale zuiden terecht zijn gekomen, terwijl zij nauwelijks broeikasgassen hebben uitgestoten.

Maar voor échte klimaatrechtvaardigheid is natuurlijk veel meer nodig. Ten eerste moeten we beseffen dat deze ‘klimaat-tegenstelling’ tussen rijke en arme landen óók binnen de rijke landen zelf speelt, namelijk in de klassen-tegenstelling tussen de rijke elite en de niet-rijke meerderheid. De eenvoudige waarheid is dat hoe rijker je bent, hoe groter je ecologische voetafdruk en hoe meer verantwoordelijkheid je draagt voor klimaatverandering en de bredere ecologische crisis. Dan gaat het enerzijds om de luxe-consumptie van de rijken – grotere huizen, megajachten, vaker vliegen, etc. – die veel zwaarder op de planeet drukt dan de veel bescheidenere consumptie door minder vermogenden. Zo blijkt uit recent onderzoek dat Amerikaanse miljardairs met hun luxe-consumptie ruim 500 keer meer CO2 uitstoten dan de gemiddelde Amerikaan – en in andere rijke landen zal die verhouding niet veel anders zijn. Maar het gaat ook om de ecologische voetafdruk van de economische activiteiten die nodig zijn om de welvaart van de rijken in stand te houden. De rijkste één procent van de wereldbevolking (die allemaal minstens miljonair zijn) harkt jaarlijks ongeveer een kwart binnen van het mondiale BNP. Dit betekent, aangezien alle economische activiteiten in meer of mindere mate gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen en grondstoffenverbruik, dat de rijkste één procent verantwoordelijk is voor grofweg 25 procent van alle ecologische schade die ‘onze’ economieën aanrichten.

Cadeautjes aan het fossiele grootkapitaal

Kortom, willen we écht klimaatrechtvaardigheid, dan mag er van de rijke minderheid een substantieel groter offer verwacht worden. Maar in Nederland is daar geen sprake van, integendeel zelfs. De lusten en lasten van het Nederlandse klimaatbeleid zijn zeer ongelijk verdeeld. Zoals Milieudefensie-directeur Donald Pols in een interview uitlegt: “Bij het huidige neoliberale beleid is het zo dat de arme huishoudens relatief gezien drie tot vier keer meer energiebelasting betalen dan rijke huishoudens. Van dat belastinggeld gaat 80 procent naar het financieren van de groene transitie bij de grote bedrijven. Van de 20 procent die overblijft gaat ook nog eens 80 procent naar de hogere inkomens, voor subsidies op zonnepanelen, elektrische auto’s en dergelijke. Die subsidies krijg je alleen als je er zelf voor kiest om zonnepanelen te nemen of je huis te isoleren. Maar dan moet je wel al een eigen huis hebben en genoeg geld hebben om zo’n beslissing te kunnen nemen. Voor de lagere inkomens is dat gewoon niet te doen. Dus zij betalen relatief wel meer energiebelasting, maar krijgen daar veel minder voor terug. Dat is oneerlijk en inefficiënt beleid.”

Het absolute toppunt van dit onrechtvaardige, irrationele beleid is wel de 17,5 miljard euro aan verkapte subsidies die de Nederlandse staat jaarlijks uitkeert aan de fossiele industrie – dus precies aan die sector die het meeste schuldig is aan de klimaatcrisis. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil zelf geen inzicht geven in de hoeveelheid subsidie aan deze sector, maar op basis van publiek beschikbare informatie is berekend dat het tenminste vijf procent van de hele rijksbegroting betreft. Het totale ­bedrag is minstens drie keer groter dan de klimaatbegroting! Niet alleen handelt de regering zo in strijd met het Parijse klimaatakkoord van 2015, waarin landen – inclusief Nederland – afgesproken hebben te stoppen met fossiele subsidies. Maar de regering steekt zo ook een levensgrote middelvinger op naar alle Nederlanders die zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Terwijl zíj zich kosten noch moeite besparen om milieubewuster te leven, gebruikt de staat óns belastinggeld om jaarlijks een miljardencadeautje te geven aan de toch al superrijke aandeelhouders van de vervuilende fossiele industrie. Het ideaal van solidariteit – de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten – is hier volledig op z’n kop gezet. 

Wat als we nou eens kappen met deze cadeautjes aan de fossiele industrie? En wat als we het zo vrijgekomen bedrag van 17,5 miljard per annum gebruiken om de exploderende energiekosten en boodschappenprijzen voor de armste Nederlanders te compenseren? Dát is pas solidariteit! Dát is de beste manier om brede steun te houden voor de sancties tegen Rusland. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (107)

Effie2
Effie29 dec. 2022 - 11:52

De VVD, en trouwe bondgenoot het CDA, geholpen door streng christelijke partijtjes, die in hun door duivelse krachten, dood en verderf zaaiende kerkvaders aangepaste bijbel, het woord van God menen te zien, hebben de samenleving eind vorige eeuw weliswaar op democratische wijze, doch onder valse voorwendselen, 'de neoliberale eigenbelang cultuur' in gerommeld. Het verwerpelijke individualisme aangemoedigd. Het ego centraal gesteld. Het 'ieder voor zich en God voor ons allen' in de praktijk gebracht. Met het 'pakken wat je pakken kunt' als dramatisch gevolg. Sluw de leugen van zelfredzaamheid voor zwakkeren verspreid om sociale verworvenheden af te kunnen breken. Rijke invloedrijke machthebbers de baas gemaakt van ons land. De kloof tussen arm en rijk en machtig en machteloos systematisch vergroot. Daarmee de solidariteit tussen grote groepen burgers systematisch kapot gemaakt. Een nieuw normaal gecreëerd, dat mee beweegt op de golven van de tijd. Als een donkere wolk, die de westerse wereld verduistert, heeft dat nieuwe (winstmaximalisatie gedreven, op onverantwoordelijk wijze efficiëntie afdwingende) normaal, een niet meer te ontkennen schadelijke uitwerking op de gezondheid en welzijn van het kwetsbare leven op aarde veroorzaakt. ...Solidair komt uit het goddelijk hart, waar het geweten zetelt. Onbaatzuchtige liefde is de weg. Verdrijf die donkere wolk uit je innerlijk, zie naar het licht in jezelf, en ervaar hierbij de gevoelswarmte die het leven mogelijk maakt.

Norsemen
Norsemen8 dec. 2022 - 10:42

Als je het vanuit moreel oogpunt het juist vindt dat de rijke huishoudens bijdragen aan de arme huishoudens, is het logisch dat je vindt dat dit idee niet ophoud bij de landsgrenzen.

5 Reacties
vdbemt
vdbemt8 dec. 2022 - 14:21

Dat is vrij logisch, ja. Het punt is alleen dat wij over de landgrenzen niet zoveel te vertellen hebben dat je daarop kunt ingrijpen. Binnenslands wel. Wat wil je hier nou mee zeggen?

Norsemen
Norsemen8 dec. 2022 - 15:07

Dat we veel en veel meer aan ontwikkelingshulp moeten doen. Ontwikkelingshulp is eigenlijk een verkeerd woord, verdelen vd welvaart is beter.

r v b
r v b8 dec. 2022 - 16:09

@Norsemen: En als rechts dat fijn vindt, dan kunnen we het ook aanduiden als "migratiebeperkingstoeslag"

omaoeverloos
omaoeverloos9 dec. 2022 - 8:40

"Ontwikkelingshulp is eigenlijk een verkeerd woord, verdelen vd welvaart is beter." Inderdaad, verdelen van de welvaart is wat zou moeten gebeuren. Maar bij de verdeling van cofid vaccins zag je al dat dat een utopie is, alles was voor rijke Bassie en het arme gedeelte van de wereld kon stikken.

vdbemt
vdbemt9 dec. 2022 - 11:48

@Norsemen. Aah. Op die manier. Daar ben ik het mee eens. Dat zou enorm veel opleveren. Vooral immigrantenhaters zouden dat moeten beseffen. Als men het elders beter heeft, is er minder aanleiding voor hun om het in West Europa te zoeken. Dan zou men beter zelfvoorzienend kunnen zijn. Dan gaat bijv. niet (zoals in de graandeal n.a.v de oorlog in Oekraïne} het meeste van het graan naar...... vee. In plaats van naar mensen die honger lijden. Waarvoor de deal bedoeld was. Ofwel: de westerse mentaliteit is niet zo lekker. Waardoor deze goede gedachte maar moeilijk van de grond komt.

pahan
pahan8 dec. 2022 - 5:58

We moeten, we moeten we moeten.... We moeten helemaal niks. Ademhalen, af en toe ontlasten, en daar stopt het. Laat je door niets en niemand wijsmaken dat het leven anders in elkaar zit, en stap daarmee onmiddellijk uit je zelfgekozen slachtoffer rol. Iedereen draagt namelijk een steentje bij, maar wentelen in zelfmedelijden en gloeien van zelfverheerlijking staat de interpretatie van waarneming behoorlijk in de weg. Laten we groot beginnen. Wel eens van de Bill Gates foundation gehoord? En het subsidiesprookje blijft ook maar terug komen. Er is voor Renewables ongeveer onbeperkt subsidie beschikbaar, en miljarden daarvan zijn in Nederland al uitgegeven om het voorwerk te doen voor de plaatsing van windparken langs de kust. Daar wordt al hard gewerkt, en de opvolging is technisch nog niet mogelijk maar daar zitten we niet ver van af. Ook een tak van sport waar de EU en Nederland geld in stoppen. En dan natuurlijk de hamvraag. Hoe ga je geld uitgeven als je dat niet eerst verdient?

2 Reacties
vdbemt
vdbemt8 dec. 2022 - 14:23

Daar hebben o.a. banken prachtige systemen voor. Dat heeft veel mensen veel gebracht.

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 dec. 2022 - 18:46

'We moeten helemaal niks. Ademhalen, af en toe ontlasten, en daar stopt het. ' Het inhoud van het artikel beoogt het ontlasten van de minder bedeelden in de (internationale) samenleving?

Ivan61
Ivan617 dec. 2022 - 20:48

Ik ga positief beginnen. Hier in Groningen is een mooi project bezig https://www.omarmgroningen.nl/. Zo kan dat ook dus. Wat en wie is elite? Zijn dat top 500 of Rutte en co? Politiek doet altijd en overal wat grote geld wil. Daarom krijgen zij altijd goede baantjes als zij terug keren naar normale leven. Omdat je nooit in de buurt komt van echte elite moet je tassendragers aanpakken. Hier in Nederland zie ik dat niet gebeuren. Aan de zijkant staan en roepen verandert niks. Kom in opstand, leg hele land plat, dwing de tassendragers om te buigen, en zorg voor echte verandering.

6 Reacties
Gimli1955
Gimli19557 dec. 2022 - 22:10

Kijk maar uit, voordat je het weet, ben je een terrorist en wil je de democratie omverwerpen. DE NCTV houdt je na deze ontboezeming vast in de gaten.

Zandb
Zandb8 dec. 2022 - 6:52

Ivan Neem me niet kwalijk maar wat ik daar lees, in uw link, dat lijkt zo uit een of ander programma komen van een willekeurige politieke partij. Het is inderdaad zoals u zegt: "Zo kan het ook". Alleen is het nog helemaal de vraag of hier tassendragers aan het woord zijn of werkelijke "veranderaars". Verder wijs ik u er op, dat iets als "Politiek doet altijd en overal wat grote geld wil." i.c.m., ik citeer: "Kom in opstand, leg hele land plat, dwing de tassendragers om te buigen, en zorg voor echte verandering." niets meer kan betekenen dan dat de democratie om zeep wordt geholpen.

Ivan61
Ivan618 dec. 2022 - 8:14

Gimi55, Ik wil democratie beter maken en niet omverwerpen. Er zijn genoeg vreedzame manieren om hele land plat te leggen.

Nicolay2
Nicolay28 dec. 2022 - 10:20

Ivan61 ‘’Kom in opstand, leg hele land plat, dwing de tassendragers om te buigen, en zorg voor echte verandering.’’ Daar is de meerderheid van het Nederlandse volk te laf voor en zijn geen lid van een vakbond. Dat gaat de Franse bevolking weer doen, dat deden ze ook in 1793 toen ze crepeerden van de honger, toen hebben ze hun Adel en Koning een kop kleiner gemaakt.

Nicolay2
Nicolay28 dec. 2022 - 10:53

Als veel ontevreden mensen die nu PVV en nog erger FvD stemmen eens zouden nadenken over wie echt hun belangen behartigen en op socialere partijen zouden stemmen hadden we een andere verdeling van de 150 zetels en een heel andere coalitie regering. Want 70% van de bevolking heeft een te laag inkomen in het jaar 2022, en is er een veel te grote kloof tussen arm en rijk.

Ivan61
Ivan618 dec. 2022 - 20:52

Nicolay2, Mee eens. Ik wordt moe van zulke socialisten.

Johan Van der Helm
Johan Van der Helm7 dec. 2022 - 18:14

Solidariteit is gedurende mijn leven bijna weggevaagd, kon men in mijn jonge jaren rekenen op medestanders om gezamenlijk zaken proberen te veranderen. Tegenwoordig bekijk ik als een hoogbejaarde, zoals ze mijn ouderdom benoemen 88 jaar maar nog steeds vol op geïnteresseerd in de maatschappelijke bewegingen. Het is jammer dat er nog maar weinig over zijn die persoonlijk de tijd voor- in en na de oorlog hebben meegemaakt waarin de grote veranderingen plaats vonden Gelukkig komt bij jongeren het besef dat gezamenlijk beter werkt dan alleen. Dit is na zo’n 9 jaar geleden dat ik,wat commentaar schreef. Wat uitleg diende 33 jaar bij de Koninklijke marine ging in 1984 met leeftijdsontslag en heb daarna internationaal en nationaal voor het rode kruis gewerkt Mijn laatste functie bij de Koninklijke marine was secretaris NATO EN WEU zaken voor de marinestaf maar ben in hart en nieren een sociaal Democraat gebleven. In de tussentijd mijn vrouw overleden en nu woon ik half Nederland in de zomer en half Curaçao in de winter zoals nu blijf tot eind mei Groeten aan mijn oude mede- en tegenstanders 😉🇳🇱🇨🇼

DaanOuwens
DaanOuwens7 dec. 2022 - 18:09

Ik ben er nog niet duidelijk genoeg denk ik. Ik denk dat dit soort overwegingen de reden zijn waarom een SP-er nooit concreet kan worden in het benoemen van wie de oorzaak of de dader is en wie het slachtoffer. Dan krijg je het soort vage tekstjes als deze van de schrijver. Er is een groep op de arbeidsmarkt, ongeveer 9 miljoen mensen zijn in Nederland aan het werk, van 2/2,5 miljoen die het slachtoffer zijn de huidige slecht gereguleerde arbeidsmarkt. Maar die groep is gemêleerd. Arbeidsmigranten, mensen uit minderheidsgroepen, mensen met weinig opleiding, mensen met een handicap, vluchtelingen/statushouders. De regels op de arbeidsmarkt werken goed voor mensen met een vaste baan en bijvoorbeeld een goede afgeronde MBO. En slecht voor degenen die dat niet hebben. Die kunnen levenslang ronddolen op minimumloon niveau en zoals arbeidsmigranten teruggaan naar thuisland voor een normaal bestaan. Die mensen komen in een carrousel van baan, uitkering, bijstand, baan. Maar er is geen generieke oplossing, die groepen hebben vaak ook nog eens tegenstelde belangen. Dus er is geen homogene groep arbeiders meer die wordt uitgebuit. De arbeider 2022/2023 heeft een vaste redelijk betaalde baan en kan je beter werknemer noemen of zit in de carrousel met een zeer diffuse groep die niet tot de SP-achterban hoort. Kortom zowel de dader als het slachtoffer in de SP-maatschappij visie is niet erg herkenbaar. Vandaar dat de partij steeds minder handen op elkaar krijgt.

19 Reacties
Markzelluf
Markzelluf7 dec. 2022 - 19:44

Sterke analyse, Daan. Zoiets zou je ook kunnen doen voor PvdA. Ook daar vervreemding van achterban door, tja waardoor eigenlijk? Je kunt niet stellen dat veel burgers zonder volksvertegenwoordigers kunnen die voor hen opkomt, maar de lagere middenklasse, zeker de cultuur en financieel behoudende mensen daarbinnen, hebben van sp en dan PvdA weinig tot niets te verwachten

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 20:30

Dus er is geen homogene groep arbeiders meer die wordt uitgebuit. Dat ligt aan je definitie van het woord 'uitbuiting'. Die term blijft subjectief. Wat ik uitbuiting vind, vindt jij misschien 'super normaal'. De mensen die zich uitgebuit voelen, zullen daartegen in opstand komen, sommige van hen. Op een parlementaire of buitenparlementaire manier. De mensen die geen zin hebben in een te hoge huur, gaan kraken. Waarom de SP het niet zo goed doet, valt moeilijk te zeggen.

Middenman
Middenman7 dec. 2022 - 20:30

Helemaal eens met de beide reacties van DaanOuwens. Als kleine werkgever probeer ik mijn werknemers goed te belonen. Een aantal verdient meer dan ik, maar dat mag eigenlijk niet volgens onze fiscale wetgeving! Zijn mijn collega's met een vaste baan en een goed salaris volgens Peter Sas dan de elite? Ik kan het me niet voorstellen. Ben ik dan zelf de elite? Ik betaal me zelf het minimum DGA salaris uit dat is vastgesteld door de Belastingdienst. Ik keer mezelf nauwelijks dividend uit, maar gebruik de bedrijfswinst voor een buffer, waar inderdaad na jaren sparen een flink bedrag inzit. Dat is nodig, omdat ik bij arbeidsongeschiktheid geen WAO krijg. Dat is nodig omdat ik voor mijn eigen (nabestaanden)pensioen moet zorgen; heeft de SP enig idee hoeveel je moet sparen als je zelf je pensioen moet regelen? Kortom Peter Sas en SP; maak duidelijk wie in jullie visie die elite is, wie de arme Nederlander is en of de SP ook hart heeft voor de armen in ons land die geen Nederlander zijn. Dan kunnen we verder praten.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 8:28

@ Markzelluf Jij schrijft: Ook daar vervreemding van achterban door, tja waardoor eigenlijk? De PvdA is niet vervreemd van de achterban. De achterban van de PvdA is middelbaar tot hoger opgeleid en heeft meestal een vaste baan. De PvdA wil opkomen voor kwetsbare mensen in de samenleving maar dat is niet hun achterban. De vroegere achterban van de PvdA . Werkend, loondienst, laag inkomen, LBO-onderwijs bestaat als homogene groep niet meer. De lagere boze witte middenklasse wordt vertegenwoordigd door de PVV, de meest rechtse flank van de VVD en ander kleine rechtse partijen.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 8:34

@ Middenman Jij schrijft: Een aantal verdient meer dan ik, Mijn compliment. Ik heb wel respect voor deze opvatting. Ik heb het zelf ook een enkele keer gedaan als interimmer. Een lager tarief afgesproken dan het bruto salaris van de best betaalde medewerkers in loondienst. Vooral als de organisatie is financieel slecht voorstond. Toch voldoende om comfortabel van te leven. Maar het is een principe dat normaal zou moeten zijn. Ik ken ook zat directeur/eigenaren die hun bedrijf eigenlijk leegroofden.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 8:36

@ Baloemparoempaloempa Jij schrijft: Waarom de SP het niet zo goed doet, valt moeilijk te zeggen. Dat heb ik je net uitgelegd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 dec. 2022 - 8:39

Ook de " culturele elite" is alles behalve homogeen in economisch opzicht. Cultureel kapitaal kun je "doorgeven" maar het is ook geen garantie voor "succes voor de volgende generatie.

Markzelluf
Markzelluf8 dec. 2022 - 9:52

Dag Daan, ik denk dat de PvdA er zelf voor gekozen heeft om een andere (steeds kleiner wordende) achterban te vertegenwoordigen. Hun oorspronkelijke achterban is inderdaad zoals jij beschrijft en die is intussen geëmancipeerd en veel welvarender, maar ook onzeker over zaken als werk, inkomen, pensioenen, eenzaamheid, zorg en sociale samenhang. Dat geldt deels voor hun eigen belangen, maar ze maken zich ook zorgen om toekomstperspectief, scholing etc. van hun (klein)kinderen. Waar bijvoorbeeld beter gesitueerden aanvullende scholing (bijlessen, muzieklessen) en zorg (particuliere instellingen voor bijvoorbeeld dementie) kunnen kopen, is dat voor die groepen financieel erg lastig. Ook het betreden van en doorstromen op de woningmarkt is veel lastiger voor deze groepen middeninkomens. Natuurlijk is die groep pluriform, maar in mijn ogen past het beter bij een sociaaldemocratische partij voor hen op te komen, dan voor de middelbaar en vooral hoger opgeleiden, zoals beleidsambtenaren. En wie komt nu wel goed op voor de groep rond modaal (zeg tussen € 30 duizend en € 50 duizend)?

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 10:53

@ Markzelluf Jij schrijft: ik denk dat de PvdA er zelf voor gekozen heeft om een andere (steeds kleiner wordende) achterban te vertegenwoordigen. De PvdA is in essentie hetzelfde gebleven. De achterban is veranderd zoals jij beschrijft. En dan: maar in mijn ogen past het beter bij een sociaaldemocratische partij voor hen op te komen, Dat doet de PvdA ook. En dat schreef ik ook. Maar die groep wil een ander beleid horen. Het PVV-beleid. Deels ook het SP-beleid. Maar geen sociaal democratisch beleid. In het kort willen ze : geen allochtonen, geen euro, geen milieubeleid, geen EU, geen verandering. En ze willen dienstverbanden voor onbepaalde tijd, hogere pensioenen, grenzen dicht. Daar is nooit sociaal democratisch beleid op te maken. Dus die groep (zeg tussen € 30 duizend en € 50 duizend) doolt zelf tussen de verschillende vooral rechtsextremistische partijen die wel zeggen wat zij denken, maar vervolgens en gelukkig maar niet kunnen leveren.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 10:54

@ DanielleDefoe Garanties zijn er nooit in het sociaal maatschappelijk lieven. In mijn eigen omgeving zie ik vaak hele aardige reproducties maar daar valt geen regel van te maken.

Markzelluf
Markzelluf8 dec. 2022 - 12:27

Dag Daan, je schrijft over de wensen van middenklasse: "geen allochtonen, geen euro, geen milieubeleid, geen EU, geen verandering. En ze willen dienstverbanden voor onbepaalde tijd, hogere pensioenen, grenzen dicht. Daar is nooit sociaal democratisch beleid op te maken." Even los van de juistheid van deze generalisatie: ik vind dat je een heel negatief beeld hebt van deze groep. Zo bezien hebben de recente (VVD)kabinetten toch heel wat 'rechtse' maatregelen weten te voorkomen. Maar zou het niet kunnen dat veel middengroepen 'alleen maar' tegen de EU, de euro, de multiculturele samenleving, milieubeleid etc. zijn doordat linkse partijen de voordelen ervan niet kunnen schetsen - en partijen als de SP juist de voorOORdelen ervan aanwakkeren?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 dec. 2022 - 12:36

Daan Jij en ik kunnen niet precies weten waarom de SP het niet heel goed doet. We kunnen er slechts over speculeren

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 12:49

@ Markzelluf Jij schrijft: Even los van de juistheid van deze generalisatie: ik vind dat je een heel negatief beeld hebt van deze groep. Als je een globale uitspraak wil doen over een paar miljoen mensen generaliseer je altijd. Met generaliseren is ook niets mis. Discrimineren is een probleem. En dat globale beeld is misschien negatief maar wel correct. De VVD heeft trouwens niets gedaan om excessen te voorkomen. Typisch VVD-beleid is de toeslagen affaire. De excessen zijn voorkomen door meer beschaafde partijen in de kamer. Rutte zegt gewoon invechten toch. En de linkse partijen schetsen voordelen. Maar niet de voordelen die deze groep wil horen. Ik neem deze mensen serieus, ze worden niet misleid door Wilders en in de steek gelaten door links. Zij willen een extreem rechtse samenleving in Nederland. Daar kiezen ze bewust voor.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 17:22

@ Baloemparoempaloempa Jij schrijft: Jij en ik kunnen niet precies weten waarom de SP het niet heel goed doet. We kunnen er slechts over speculeren Ik weet het heel precies, daarom heb ik het hier opgeschreven.

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 dec. 2022 - 18:56

@Middenman, Daan Wat is de gebruikelijkloonregeling? De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever ten minste € 48.000 (in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000) Is dit waar je op doelt Middenman? Dan is natuurlijk de vraag: hoeveel winst blijft er in jouw BV achter nadat je jezelf een karig loon hebt uitgekeerd zodat je weinig belasting hoeft te betalen? de gecombineerde druk van vennootschapsbelasting en heffing over aanmerkelijk belang inkomen is lager dan het hoge inkkomenstenbelastingtarief.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 dec. 2022 - 19:04

Je bent vrij overmoedig, Daan Een rekensom kan je uitrekenen. Waarom de SP het op dit moment niet super goed doen, is niet iets dat je 'gewoon kan weten'. Het is niet zo dat jij 'gewoon' weet hoe de wereld werkt.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 21:36

@ Baloemparoempaloempa Jij schrijft: Een rekensom kan je uitrekenen. Waarom de SP het op dit moment niet super goed doen, is niet iets dat je 'gewoon kan weten'. Net zoals de uitkomst van een rekensom kan je dit soort dingen ook gewoon weten.

DaanOuwens
DaanOuwens8 dec. 2022 - 21:47

@ stokkickhuysen Jij schrijft: Wat is de gebruikelijkloonregeling? Ik heb het nog nooit mee gemaakt dat een bedrijf bestond uit 1 rechtspersoon. Dus ik weet niet goed waarom jij deze regeling noemt. IK zie de opmerking van Middenman en die lijkt mij oprecht. Dus ik neem aan dat hijzelf bruto minder aan het bedrijf onttrekt op welke manier dan ook dan enkele duurste medewerkers. Ik heb de neiging mensen in eerste aanleg gewoon te geloven op deze site. Tot ik de indruk krijg dat iemand vaak liegt. Dan is dat de bril waarmee ik naar zijn reacties kijk. Als ZZP-er wordt je vaak ingehuurd door een rechtspersoon in een holding. Ik heb nog nooit enige discussie gehad over de gebruikelijke loonregeling. Ik heb er anderen ook nooit over gehoord. Het uur bedrag dat een ZZP-er op zijn facturen kan zetten is van dit soort zaken niet afhankelijk. Overigens is er wel een soort code binnen verschillende branches die een bovengrens bepaald voor de betaling van de top. Maar meer dan een code is het niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 dec. 2022 - 16:55

@Daan Als iemand zegt dat hij minder verdient dan zijn meest verdiende medewerker maar dat de fiscus dat onacceptabel vindt, dan is de basis daarvoor de grbtuikelijkeloonregeling. Veder begrijp ik een paar zinnen in je verhaal niet. maar ik zou voorzichtig zijn met het prijzen van MIddenman. Hij heeft zelf ook nog niet gereageerd om een en ander te ontkennen.

DaanOuwens
DaanOuwens7 dec. 2022 - 17:59

Gelukkig werpen een aantal mensen de vraag op wie de elite is. Volgens de schrijver de oorzaak van veel ellende. Maar als het er bijvoorbeeld 100.000 zijn dan kunnen ze niet veel invloed hebben in een democratie. De grootste partij in Nederland de VVD kreeg ongeveer 2,2 miljoen stemmen. Dus die 100.000 zijn te weinig om het beleid te maken. Tenzij de conclusie getrokken moet worden dat de kiezer niet al te snugger is. Dan kan je beter de verkiezingen afschaffen want dan werkt het systeem niet. Zijn die 2,2 miljoen dan de elite? Dan is de vraag hoeveel verschil er is tussen de VVD kiezer, PVV-kiezer, FvD-kiezer, CDA kiezer en D66-kiezer. De kans is namelijk groot dat 1 kiezer in de loop der tijd op meerdere van deze rechtse en extreem rechts partijen heeft gestemd. Dat zit op rechts vermoedelijk meer dan de helft van de bevolking. Dan zou de elite in aantal groter zijn dan het plebs. Als dat zo is dan wordt het huidige beleid van Rutte, dat inderdaad heel slecht uitpakt voor de zwakste groepen, terecht zo ingericht. Dat is immers dat wat de meeste mensen willen. Dat maakt dan dat de schrijver om deze meerderheid te overtuigen met een beter verhaal moet komen.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout7 dec. 2022 - 17:43

Voor flinkrechtse strepentrekkers is `Solidarność' slechts gegund aan Pólen, mits ze hun rechtssysteem dwarsbomen aan EU normen.

Frank Koopmans
Frank Koopmans7 dec. 2022 - 14:25

Solidariteit is een gevaarlijk woord voor iedereen. Het is een onnatuurlijk verschijnsel dat het voortbestaan van een soort in gevaar kan brengen. De één rijdt auto, de ander vliegt, de volgende eet vlees, een vierde plant zichzelf voort. De één teert op de zak van de staat, de ander maakt de staat, de volgende leeft als een kluizenaar. Stuk voor stuk mogen ze graag bitchen op elkaar. Maar al die levens zijn niet inwisselbaar. Mensen kiezen een eigen pad, op basis van eigen kwaliteiten. Hoe graag we ook zouden verlangen dat anderen hetzelfde pad bewandelen, dat is een illusie. In een harmonieuze samenleving gunnen we elkaar die ruimte. Solidariteit! De wereld zoals wij die kennen is gebouwd op fossiele brandstoffen. In alles om je heen komt het terug. Door fossiele brandstoffen kunnen steeds meer mensen een menswaardig bestaan leiden. Ook subsidiëren van de fossiele industrie draagt daar aan bij. Zo kunnen bedrijven als binnenschippers en tuinbouwers ondanks de hoge stookkosten een positieve balans afleveren. En blijven de producten betaalbaar voor iedereen. Zadel die bedrijven op met een gat van 17,5 miljard en de problemen zijn niet te overzien. Zeker, er moet geminderd worden met fossiele brandstof. Maar willen we de hele wereldbevolking daar op een gezonde manier doorheen loodsen, dan vraagt dat geduld. En een onnatuurlijke vorm van solidariteit 😏

5 Reacties
Rob12342
Rob123427 dec. 2022 - 15:11

Wat een goede inhoudelijke en gebalanceerde reactie Frank! Mijn complimenten voor je bijdrage.

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 16:43

"Solidariteit is een gevaarlijk woord voor iedereen. Het is een onnatuurlijk verschijnsel dat het voortbestaan van een soort in gevaar kan brengen." Dat is een dubieuze uitspraak. Het gaat namelijk niet voor iedere diersoort op. Er zijn diersoorten die hun voortbestaan danken aan solidariteit. Voor breed delen van een menswaardig bestaan, zie ik solidariteit onder de mens van groot belang. En ja, voor een neo-liberaal mens gaat dat niet op. Die gaat puur voor zijn eigen belang. Waarmee brede solidariteit ondergraven wordt. " Mensen kiezen een eigen pad, op basis van eigen kwaliteiten." Dat is de ideale situatie. " Hoe graag we ook zouden verlangen dat anderen hetzelfde pad bewandelen ". Ik ben toch heel benieuwd welke maatschappijvisie dit motto nastreeft. Ik herken het niet. "In een harmonieuze samenleving gunnen we elkaar die ruimte." Daar ben ik het mee eens. Maar dat alleen is niet: solidariteit. Hoe vullen we die ruimte in? Gunnen we anderen ook de gelegenheid en middelen om die ruimte zodanig in te vullen dat ze een leefbaar leven kunnen leiden? Of gunnen we ze de ruimte en zeggen we: zoek het zelf verder maar uit. Zoals neo-liberaal. Dat is geen solidariteit. Ze daar zonodig bij helpen, dat is solidariteit. "De wereld zoals wij die kennen is gebouwd op fossiele brandstoffen. In alles om je heen komt het terug" Dat klopt. Al die crises die Rutte ons heeft opgeleverd: stikstof, CO2, woningmarkt, zorg, kinderopvang, etc. Zie verder.

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 16:52

"Door fossiele brandstoffen kunnen steeds meer mensen een menswaardig bestaan leiden." En DAT moet nou anders. DAT moeten we achter ons laten, want de bijkomende schade blijkt, feitelijk, heel groot te zijn. Daar moeten we dus van maken: Door groene energie kunnen steeds meer mensen een menswaardig bestaan leiden. Daar ben je het mee eens: "Zeker, er moet geminderd worden met fossiele brandstof" En dat kan. Zo kan op een andere, betere, want schone manier, alles voor iedereen betaalbaar blijven. De opkomst van de fossiele energie ging ook gepaard met vele veranderingen. Leverde ook veel geld op. Dat kan met groene energie net zo goed. Dat levert dan ook nog eens een schoner voortbestaan op. Of is dat je minder waard? Voor geduld is geen tijd meer. Snel is gewenst. Ons allemaal daarvoor inspannen, naar de mogelijkheden (die bij de rijken groter zijn) DAT is solidariteit.

LaBou
LaBou 7 dec. 2022 - 17:34

Solidariteit is de basis van ons bestaan. En het komt ook voor bij andere sociaal levende dieren. Dat wij nu denken dat het gevaarlijk voor ons zou zijn geeft aan hoe dit steeds meer een ikke maatschappij wordt. En gezien de duimpjes vinden diverse reaguurders dat prachtig. Hoe gevaarlijk dát voor ons als soort is wordt in de toekomst wel duidelijk.

Fabius
Fabius7 dec. 2022 - 17:45

'Solidariteit is een onnatuurlijk verschijsel' Ik weet werkelijk niet hoe ik hierop zou moeten reageren, maar het is natuurlijk pertinent onwaar. Vervolgens verlangt u in uw betoog ineens weer solidariteit met bedrijven en noemt u als voorbeeld binnenschippers en glastuinbouw. Hoe het gesteld is met de binnenschippers weet ik niet, maar voor de glastuinbouw is het einde verhaal. Alle (glas)tuinbouwbedrijven hebben meerjarige vaste contracten voor gasafname (rond € 0,26 m³ meestal). Energiebedrijven lijden dus enorme verliezen (want leveringsplicht) en compenseren dit met doorberekeningen aan ons. Wij krijgen nu een hoge, niet of nauwelijks meer te betalen energierekening omdat we meebetalen aan het spotgoedkope gas voor de glastuinbouw. Zo worden de tomaten, bloemen of planten wel erg duur voor mensen. Er zijn al een aantal glastuinbouwbedrijven failliet gegaan omdat ze na het aflopen van het bestaande gascontract werden geconfronteerd met nieuwe (dus hoge) gasprijzen. Als de gasprijs de komende twee, drie jaar zo hoog blijft betekent dit het einde voor de volledige glastuinbouw in dit land. Punt. Als we eerst 17,5 miljard uit moeten geven om producten 'betaalbaar' te houden, dan zijn die producten gewoon niet te betalen en moeten ze uit het productieproces verdwijnen. U besluit uw betoog met de woorden 'dat vraagt geduld'. Wel, geduld vraagt op zijn beurt 'tijd' en dat hebben we niet meer als we de boel nog een beetje op orde willen krijgen.

Markzelluf
Markzelluf7 dec. 2022 - 14:22

Wat een abstract verhaal. Ik bedoel: hoeveel miljardairs - ik begrijp dat Sas dat de elite vindt - heeft Nederland? En hoeveel megajacht bezitters hebben we hier? Dat doet me denken aan die eeuwige dooddoener van de SP als het gaat om bezuinigingen op de zorg: dan gooien we er toch 'managers' uit, dan wordt het goedkoper zonder dat de kwaliteit afneemt. Je creëert een vijand waaraan mensen die niet nadenken toch al een hekel hadden en je lost precies niks op. Nederland heeft aardig wat miljonairs en zeker veel mensen met een vermogen van een paar ton en een gezinsinkomen van rond de twee ton of meer. Maar zijn die mensen niet solidair? Zorgen ze niet voor dat we voldoende geld hebben voor onderwijs, zorg, toeslagen? En de middeninkomens, zijn die relatief niet veel slechter af dan de lage inkomens? Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft het berekend. zie: https://www.socialevraagstukken.nl/herverdeling-naar-draagkracht-maar-minder-voor-het-midden/ Sas moet zijn huiswerk overdoen: we zijn in Nederland zeer solidair - en de middengroepen zijn wellicht zelfs té solidair. Kom daar eens voor op SP.

2 Reacties
r v b
r v b7 dec. 2022 - 15:24

Dat stuk gaat over hoeveel bepaalde groepen profiteren van de overheid, niet wie beter of slechter af is. De middeninkomens hebben meer dan de lage inkomens, dus zijn beter af. Grootste probleem is de woningmarkt, waar de hypotheekrente onbeperkt is naar inkomen of prijs van het huis. Heel de oppositie wijst al jaren naar de problemen op de woningmarkt.

Markzelluf
Markzelluf7 dec. 2022 - 19:37

Je vergist je R, dit stuk gaat over solidariteit. Kijk maar naar (bijvoorbeeld) de kop en het laatste stukje. Het valt niet te ontkennen dat ‘sterkste schouders’ in Nederland beduidend meer bijdragen aan de overheidsfinanciën dan degenen die weinig verdienen. Dat geldt zeker niet alleen in absolute zin maar duidelijk ook relatief. Das verspreidt hier duidelijk desinformatie. Natuurlijk kun je betogen dat je nog meer solidariteit wil. Misschien vind je het zelfs redelijk dat iedereen ‘onderaan de streep ‘ over dezelfde koopkracht beschikt. Maar zeg dat dan gewoon. Nu suggereert hij heel iets anders en jij komt weer met een heel andere (ook discutabele) invalshoek. In financiële termen bezien profiteren mensen met een laag inkomen namelijk enorm van de overheid, terwijl middenklasse en hoger netto betalers zijn. Ook daar kun je discussiëren over de wenselijkheid ervan, maar niet over de feiten. Lees mijn link van het scp eens, dan zie je in in een onafhankelijke bron

Olav Meijer
Olav Meijer7 dec. 2022 - 14:12

Geheel eens met de strekking van dit artikel. Waaronder: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar: [En dat is een grote fout, waarmee deze elite haar eigen draagvlak ondermijnt en onheil over zichzelf afroept.] Dat lijkt me nou net het probleem niet. Overigens een puntje: ik vind de term "elite" wat problematisch. Het is te vaag -het wordt niet voor niets ook graag door rechts gebruikt- , en heeft nauwelijks een sociaal-economische inhoud. De term wordt ook gebruikt voor groepen met sociaal aanzien, die helemaal niet rijk hoeven te zijn. Het is wat mij betreft beter te spreken over grootkapitaal, groot-aandeelhouders, e.d.

4 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem7 dec. 2022 - 17:02

'Waaronder: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Alleen klopt dat natuurlijk niet: de middenklasse draagt alles.

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 18:35

@Geen Probleem. Je bent het dus eens met wat het artikel weergeeft. Soldidariteit is kortgezegd: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De auteur geeft aan dat het daaraan ontbreekt: "Vooropgesteld: ik deel al deze oproepen tot solidariteit volkomen. Maar het is wel opvallend dat hierbij steevast de belangrijkste vorm van solidariteit – die van rijk met niet-rijk – vergeten wordt,".

GeenProbleem
GeenProbleem8 dec. 2022 - 11:34

@vdbemt Alleen is de middenklasse dus niet de sterkste schouder.

vdbemt
vdbemt8 dec. 2022 - 14:27

@GeenProbleem. Je treedt in herhaling. Dat is ook niet wat de auteur zegt. Dat is juist wat hij aangeeft: het is nu NIET zo dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Je bent het met hem eens.

Abma
Abma7 dec. 2022 - 14:01

Rijk Nederland heeft er voor gezorgd dat Nederland een lelijk verdoosd land is geworden met hun bedrijvigheid ten bate van hun economische groeireligie. Samen met de boeren is Nederland een giftig eentonig land geworden waar geen plek meer is voor niet aangeharkte natuur en bebouwing. De rijken hebben daar en tegen wel goed voor zichzelf en hun woonomgeving gezorgd. Mensen voor openbare essentiële beroepen zijn niet te vinden omdat teveel jongeren ook zijn geloven dat rijk willen zijn prioriteit heeft. Er zijn gewoon teveel ondernemers in Nederland.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk7 dec. 2022 - 16:21

Kan het niet gewoon zijn dat Nederland een dichtbevolkt land is waar veel grond is gecreëerd om te lezen. Als er geen waterwegen, dijken en landaanwinning was geweest was Nederland nog veel kleiner met hooguit wat moerasgrond en hier en daar een boom..

Peace ....
Peace ....7 dec. 2022 - 12:57

Mooi... nu kan ik SP van mn kieslijst schrappen.

2 Reacties
LaBou
LaBou 7 dec. 2022 - 17:35

Alsof die er eerst wel op stond.

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 dec. 2022 - 19:00

Tju, blijven alleen FvD en PVV over. Lastig, lastig.

Ranonkel2
Ranonkel27 dec. 2022 - 11:26

"Maar het is wel opvallend dat hierbij steevast de belangrijkste vorm van solidariteit – die van rijk met niet-rijk – vergeten wordt" Het is ook opvallend dat deze solidariteit maar 1 kant op lijkt te moeten werken. Waar is de solidariteit met de mensen die hun zaakjes beter voor elkaar hebben? Links lijkt te denken dat die groep een melkkoe is die louter en alleen bestaat om de armere onderlaag te steunen. Die groep met een goed salaris werkt al de helft van de week alleen voor de samenleving maar nog is het niet genoeg. Op welke manier is de samenleving solidair met hun?

9 Reacties
Ontheemde
Ontheemde7 dec. 2022 - 12:17

Dan werken ze nog maar een dagje extra voor de samenleving, want ze verdienen genoeg en vervuilen het meest. Maar ik denk niet dat je aan individuele rijkaards moet denken maar de grote bedrijven die door Rutte al jaren beloond wordt voor hun afbraak van alles dat ons in leven houdt.

Ranonkel2
Ranonkel27 dec. 2022 - 13:06

"Dan werken ze nog maar een dagje extra voor de samenleving" Waarom zou je zo extreem van iemand anders zijn werk/tijd willen profiteren?

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 13:53

"Waar is de solidariteit met de mensen die hun zaakjes beter voor elkaar hebben?". Ik heb mijn zaakjes goed genoeg voor elkaar. Maar behoor niet tot die rijken die de auteur bedoelt. Ik ben het volledig met hem eens. Overigens wil ik best solidair zijn met die superrijken. Misschien kun jij onderwerpen aandragen op welk vlak ik solidair met hun zou kunnen zijn. Dat gaat dan niet om geld. Waarom wel? Vertel! "Die groep met een goed salaris werkt al de helft van de week alleen voor de samenleving". Dat klinkt heel .... wat zal ik zeggen.... edelmoedig. Maar dit is niet meer dan een eigen dikke-duim-bewering. Waar haal je dit in godsnaam vandaan? IEDEREEN werkt om met een eigen inkomen een, op zijn minst, redelijk leven te kunnen leiden. EN draagt met dat werk bij aan de samenleving. IEDEREEN.

Karingin
Karingin7 dec. 2022 - 15:05

Pardon? Melkkoe?? De bovenlaag wordt enorm ontzien, in tegenstelling tot de middenklasse en al helemaal de onderste laag. Onder welke steen leef jij ook dat je denkt dat die lui hun geld verdienen met heel hard werken? Beleggingen, erfenissen en vastgoed maken je slapend rijk, daar mogen wel een paar belastingtandjes bij

Rob12342
Rob123427 dec. 2022 - 15:17

Deze reactie is verwijderd

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 dec. 2022 - 16:00

Zoals zo vaak met zo’n alomtegenwoordige vijand, is het nogal onduidelijk wie er bijhoren.

Ranonkel2
Ranonkel28 dec. 2022 - 7:48

Karingen, De boven laag stopt in absolute zin gigantische bedragen in de belasting pot maar nooit is het genoeg. Telkens als er op links een nieuw "sociaal" plan is word er weer jaar die groep gewezen om het maar eventjes te betalen met was excuus dat ze nog genoeg overhouden. Dus ja, melkkoe is wel op zijn plaats voor die groep.

Wakker Dier
Wakker Dier8 dec. 2022 - 10:33

Een goed punt, de hoge belastingen in Nederland zijn feitelijk al een soort van gedwongen solidariteit. Alleen jammer dat de huidige regering het belastinggeld niet op heel solidaire manier inzet, en er veel subsidie gaat naar bijvoorbeeld bedrijven die het eigenlijk niet nodig hebben.

vdbemt
vdbemt8 dec. 2022 - 14:31

@Wakker Dier. "de hoge belastingen in Nederland zijn feitelijk al een soort van gedwongen solidariteit. " Ja. Dat is zo. Je vergeet alleen daarbij te melden dat de hogere belastingschalen bij belastingvermindering ook weer veel meer terughalen dan de lagere schalen, zoals bij de hypotheekrenteaftrek. Hoe meer je verdient, hoe meer je met de HRA terugkrijgt van de Belasting. Solidair???

Sonic2
Sonic27 dec. 2022 - 11:17

Rechts Nederland( en rechts in heel Europa en ook Amerika) heeft voor een groot deel de framing oorlog gewonnen. Voornamelijk op economisch vlak. Meer belasting voor de rijken? Jaloezie belasting. Uitkeringsgerechtigden? Profiteurs. Meer overheidsingrijpen? We zijn Noord Korea niet. En je bent vast een communist. Kijk eens hoe dat in Rusland gewerkt heeft. Geen baan? Dan ben je lui en verlagen we je uitkering. Daardoor komen banen. Op cultureel gebied kan links wat beter weerwerk bieden. Maar is een rode draad tussen hoge huren, de toeslagenaffaire en ook de groeiende ongelijkheid. We zullen er nog een tijdje mee zitten, want we bestrijden de fouten van rechts met nog meer rechts en nog radicaler rechts. En dan kun je nog zo lopen schelden op links, maar als de meeste kiezers altijd naar recepten gebruiken die aantoonbaar niet werken dan schiet het ook niet op

9 Reacties
Ontheemde
Ontheemde7 dec. 2022 - 12:22

We wijzen naar links omdat die niet meer links zijn en vrolijk meedoen met rechts. Hadden ze dat niet gedaan dan had de Nederlander via de stembus mogelijk een hoop ellende kunnen voorkomen. Kijk, boos zijn op rechts terwijl rechts er openlijk voor uitkomt gewoon niks te hebben met mensen die niet rijk zijn is een ding. De verraders die mooie praatjes hielden en daarna utrarechts de beest gingen uithangen, daar wordt een mens pas echt boos om. Het is links die er voor zorgde dat we nu al jaren met Rutte zitten, door linkse ideeën overboord te zetten en die man letterlijk te steunen op momenten dat de zaak kon imploderen, ik denk hierbij in het bijzonder aan GL en hun gedogen van Rutte. En dan kan een Timmermans wel waarschuwen voor extreem rechts, maar het was zijn clubje dat de kiezers wegjoeg en in feite een eenpartijenland heeft gemaakt.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 12:37

Zo framen ze het inderdaad. Heb kritiek op de neoliberale dogmatiek/waanzin? Dan ben je een marxist/leninist Alles dat niet Mark Rutte is, is blijkbaar Josef Stalin. De realiteit is natuurlijk duizend keer complexer dan dat. Er zijn tientallen liberale, socialistische en anarchistische stromingen, die allemaal op hun manier kritiek hebben op het neoliberalisme. Ik scheld niet op links, ik constateer alleen dat links faalt, in haar strijd tegen de VVD en het FVD blok.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk7 dec. 2022 - 13:07

Links is verworden tot anti-rechts en heeft verder geen argumenten meer om veel mensen te overtuigen. Dat mag, maar accepteer dan ook dat mensen dan maar voor rechts kiezen.

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 14:07

@Ontheemde. Waar moet ik jou politiek plaatsen? "We wijzen naar links omdat die niet meer links zijn en vrolijk meedoen met rechts. Hadden ze dat niet gedaan dan had de Nederlander via de stembus mogelijk een hoop ellende kunnen voorkomen." Je hebt het over de ellende die door heel lang rechts is veroorzaakt. Dan zou je niet 'rechts' zijn. EN je bent kwaad op de linksen die niet links zijn gebleven maar rechts zijn geworden. Zo geef je links de schuld van de voortdurende ellende. Dus links deugt ook niet. Al met al zeg je: het rotte rechts, daar is niets mis mee. Want die zijn openlijk rot. Die linksen die veranderen, ZIJ deugen niet. Ik moet zeggen: ik vind dat ook knap teleurstellend. Ze zijn rechts geworden. Waarmee je moet constateren dat de rottigheid gewoon van rechts (ex links is namelijk ook gewoon rechts) komt. En dat de echte linksen helaas te weinig stemkracht hebben om de rechtse rottigheid te keren. Echt links kun je toch echt niet de schuld geven van de miseres die onder Rutte gecreëerd zijn.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 15:32

ikhebaltijdgelijk Dat geld dan voor PVDA (die ik niet eens zie als links). Zij zijn voornamelijk anti FVD, maar niet echt pro iets anders. SP is wel helderder, in wat zij wilt.

Sonic2
Sonic28 dec. 2022 - 16:12

@ Ontheemde Het zijn Wilders en Baudet die eigenlijk Rutte in het zadel helpen en houden. Ten eerste omdat ze veel te radicaal zijn, waardoor tot JA21/ BBB veel kiezers altijd CDA en VVD kozen. En omdat geen enkele coalitie partij dit kabinet laat vallen, zolang die partijen relatief groot zijn. Voor de rest is het een eenzijdige samenvatting. Het zijn vooral D66/ CDA en CU geweest( midden partijen) die Rutte in het zadel houden. En ook die verraders partij die de PVV heet. GL heeft alleen in 2012 mee gedaan. De PvdA heeft het in Rutte 2 fout gedaan, maar dat is oud nieuws. Allemaal drogredenaties van u trouwens. Je stemt niet op "rechts". Net zoals je niet rookt. Period. Al dat slappe gelul altijd en altijd die slappe smoesjes. @ Baloemparoempaloempa Er is geen Forum blok. Er is hooguit een JA21/ BBB blok en dat komt zeker meer van VVD en CDA af. Ik ben het geheel met u oneens. De VVD profiteert van de versplintering. Even ter context. De VVD had in 2002( na een mega nederlaag) 24 zetels. Nu hebben ze er in een peilingen een stuk of 21. Veel mensen willen er een links- rechts shift van maken om hun eigen foute standpunten te rechtvaardigen. Dat is heel wat anders. @ IkhebaltijdGelijk Onfatsoenlijk rechts is anti links. De enige reden dat Rutte en Balkenende won was omdat rechts geen Bos of Cohen wilde. En nu ook weer. Alles is gericht op woke links. Echt een eigen verhaal heeft "rechts" nooit gehad. Altijd maar tegen. En de bevolking stemt verdeeld. Niet rechts

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 dec. 2022 - 19:31

Sonic Het lukt links in ieder geval niet om een weerwoord te formuleren, tegenover het neoliberalisme. Dit omdat het enorm versnipperd is en verdeeld over bijvoorbeeld de woke kwesties. Stel dat Bij1 niet zo extreem woke was, dan zou zij makkelijk kunnen optrekken met de SP. Hetzelfde geld voor GL. Woke heeft links enorm verdeeld en rechts profiteert daarvan. De VVD is heel blij met woke. Gaan jullie maar geen blok vormen, gaan jullie maar ruzie maken over onzin thema's. PVDA en D66 vallen trouwens af, want zij zijn niet links. Wat ik probeer te zeggen. De reactie tegen laat neoliberalisme, komt uit de FVD/BBB/libertarisme/radicalisme hoek. Laten we zeggen 'het populisme'. De reactie komt niet uit de sociaal democratische/linkse hoek. En dat komt echt door het falen van links. De populisme hoek is veel minder verdeeld. Zogenaamde populistische 'wappies' gaan geen ruzie maken over elkaars geaardheid of huidskleur, of sekse, of gender. Links doet dat wel en maakt zichzelf kapot daarmee.

Sonic2
Sonic28 dec. 2022 - 22:32

@Baloemparoempaloempa Heeft u een links verkiezingsprogramma van dichtbij gezien? Een CPB doorberekening? Volgt u linkse partijen op sociale media? U kunt namelijk zeer goed acteren dat u dat absoluut niet gedaan heb. Er is absoluut een links weerwoord. Er is een wat meer genuanceerde immigratie visie. Groenlinks heeft tientallen jaren geleden beschreven wat ze wilden op dat gebied. In 2010 is het op de formatie tafel ook allemaal besproken. Het begint er bij dat "rechts" Nederland zich eens gaat openstellen voor andersdenkenden. Prima dat u het geen weerwoord vindt, maar het is meer dat u en velen anderen er geen moeite voor willen doen. Het neoliberalisme van rechts is totaal mislukt. Het nationalisme is in de jaren 40 al gigantisch mislukt. Waarom hebben we deze discussie eigenlijk nog? Je mag rechts stemmen hoor. Dat staat iedereen vrij, maar geen idee waarom mensen het nog als een valide stroming vinden. Of denken dat het werkt. Een kind van 8 heeft nog meer realiteitsbesef als de gemiddelde "rechtse" kiezer.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 dec. 2022 - 12:17

Het neoliberalisme van rechts is totaal mislukt. Het nationalisme is in de jaren 40 al gigantisch mislukt. Dit ben ik met je eens. Ik snap alleen wel ook de angst van FVD etc, voor een enorm machtig, centraal mega Europa. Nationalisme is gevaarlijk? Ja, maar supermacht is dat ook. Wil je straks een mega Europa, met een Europese dienstplicht, bestuurd door schimmige technocraten in Brussel? Links heeft vast goed nagedacht, over oplossingen en programma's. Het lukt ze alleen niet om de mensen aan zich te binden. Niet goed genoeg, in ieder geval. Hoe dat komt, kan ik natuurlijk niet zeggen. Met de val van de USSR, ging de sociaal democratische beweging ook ten onder en sindsdien is zij er niet meer bovenop gekomen. Waardoor de oppositie nu gevoerd word door nationalisten, populisten en libertariers. Toen kwam er nog de woke discussie, die links nog verder verscheurd heeft.

Gio Servas
Gio Servas7 dec. 2022 - 11:03

Mbt de woningen is het eigenlijk heel simpel. Verhuurders vangen descennia huur en dat geld moet gebruikt worden voor onderhoud van de woning. Onderhoud betekend nu het verduurzamen, dus moeten de verhuurders dit gewoon doen. Niet gaan verhalen op de huurders, want deze hebben al descennia betaald voor dit soort onderhoud. Zo heb je de ongelijkheid in dat geval meteen weggeruimd.

8 Reacties
Ontheemde
Ontheemde7 dec. 2022 - 12:24

Ja, maar dat doen ze dus niet. Ik wacht al bijna een jaar op dubbel glas in een kamer en daar moet ik voor betalen middels een verhoging van de huur. Maar denk maar niet dat ze voor mij zonnepanelen gaan plaatsen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 12:32

Ja, maar 'de verhuurders' (die je geen huisjesmelkers mag noemen) gaan echt niet zomaar hun huizen verduurzamen, isoleren, als ze daartoe niet verplicht worden door iets of iemand Het idee dat ze dat vrijwillig zouden verduurzamen/isoleren, vanuit medeleven/solidariteit/respect, is extreem naïef. Je betaald 1600 euro voor je kleine appartementje en dat gaat allemaal naar 'de verhuurder' en hij/zij gaat echt niet iets doen aan de isolatie, hij/zij laat je letterlijk wegkwijnen, wegrotten, doodvriezen. Omdat hij/zij daarmee weg komt

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 12:42

Ontheemde In Amerika doet men weleens aan massale huurstakingen. Dat schijnt vrij effectief te zijn. Wij betalen niet meer huur, als we er niets voor terug krijgen, is wat de huurders dan zeggen en ze gaan in staking. Nederlanders zouden alleen nooit zoiets doen, want 'het mag niet'. Het ligt niet in de volksaard, om in opstand te komen tegen uitbuiting

BobDobb
BobDobb7 dec. 2022 - 12:58

@Baloemparoempaloempa Ik ben zo'n verhuurder die voor 1500 een appartement verhuurd. Dat is alleen wel met een A+ label en zonnepanelen. Die laatste had ik ook gewoon mee kunnen nemen bij mijn verhuizing. Niet gedaan.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 13:03

Ontheemden Het idee van liberalen was altijd: als verhuurders met slechte contracten komen, ga je gewoon naar een andere verhuurder. En, zo raakt alles dan in balans. Vraag en aanbod en iedereen zal tevreden zijn In de praktijk werkt het zo niet. 'Verhuurders' hebben een monopolie en je kan geen kant op, omdat er een woningcrisis is. Er is veel vraag, geen aanbod. Daarom kunnen 'verhuurders' vragen wat ze willen en zullen ze je tot de laatste druppel uitknijpen. Maar, mensen vinden dit blijkbaar prima.

Ranonkel2
Ranonkel27 dec. 2022 - 13:10

Ontheemde, Je kan zelf natuurlijk ook zonnepanelen kopen zoals de meeste nederlanders tot nu toe gedaan hebben. Je kan er zelfs subsidie voor krijgen! Bovendien kan je ze mee nemen mocht je ooit verhuizen.

Karingin
Karingin7 dec. 2022 - 14:39

Je vergeet de verhuurdersheffing en de daaropvolgende uitverkoop van sociale huurwoningen. Je vergeet dat huisjesmelkers geen belasting over huurinkomsten betalen, zo lang ze maar geen werkzaamheden uitvoeren in het pand (! hoezo perverse prikkel om vooral níets te doen). Je vergeet dat ontwikkelingsmaatschappijen weliswaar een bepaalde hoeveelheid sociale huurwoningen moeten ontwikkelen, maar dat die na 10 jaar de vrije sector in gaan. Kortom, de markt is bewust verziekt door domrechts beleid maar daar hoor ik je niet over

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 15:18

Ranonkel Mensen die 1500 huur betalen aan 'een verhuurder' hebben geen geld meer over voor zonnepanelen. Probeer eens realistisch naar de wereld te kijken.

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 10:45

Maak je niet druk beste mensen op rechts. Je kunt nog steeds volhouden dat Timmermans een slechte mens is. Het enige wat je nu niet meer kan is aangeven dat hij ongelijk heeft. Maar je kunt natuurlijk beargumenteren dat hij zijn uitspraken op grond van voorkennis deed en 'dus' creatief ingezet voor de eigen agenda. Wees standvastig en houd je doel in ogen en blijf de Russische agenda verkondigen want het doel is toch zeker het uiting geven aan de haat t.o.v. Timmermans. En dat doel mag wat kosten toch? Hoe werd die variant op 'houd koers' die in het verleden wel eens gebruikt werd om je verankeren in je reeds gemaakte keuzes en afslagen? Ach doet er niet toe. Als ik die zou gebruiken dan werd dit toch niet geplaatst. Wat ik wil zeggen is, verzamel de hondenfluitjes die ook hier vast zullen klinken. Koester ze. Want uit teleurstelling t.o.v. de huidige maatschappij invulling kun je niet anders toch?

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 11:34

Dit had niet hier maar in (alleen) in een ander onderwerp naar voren moeten komen. Mijn excuus.

Mark Huysman
Mark Huysman7 dec. 2022 - 10:38

Erg goed stuk! Alleen denk ik niet dat die solidariteit van rijk naar arm er ooit komt. Het is nu tijd voor keiharde klassenstrijd die moet leiden tot: -automatische prijscompensatie -herstel vroegere belastingtarieven op winst en hoge inkomens -hernationalisatie nutsbedrijven -onteigening fossiele industrie. Die onteigening is, zoals de economisch antropoloog Jason Hickel onlangs in De Correspondent stelde, “ de enige manier om de productie van olie en gas en kolen af te bouwen volgens een door de wetenschap opgesteld schema, zonder telkens de strijd te hoeven aangaan met het fossiele grootkapitaal en zijn propaganda-apparaat. Dat beschermt ons ook tegen prijschaos, en stelt ons in staat om energie te rantsoeneren. Zo komt de energie op de plekken waar die het meest nodig is, en blijven essentiële diensten draaien”

8 Reacties
MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 11:12

Ben het voor het grootste gedeelte met je eens. Maar.. solidariteit gedefinieerd als klassenstrijd binnen nationale grenzen is afgebakende solidariteit die met solidariteit als principe niets van doen. Dat maakt de oplossingen die je hier noemt niet minder waardevol -want dat zijn ze- maar pas op dat ze niet teveel gemengd worden met nationalistische motieven en nationalistische oplossingen. Klassenstrijd impliceert immers ook een afbakening naar beneden en daarmee komen bepaalde aspecten van (extreem) rechts denken ook hier naar voren. Zoals we om ons heen kunnen constateren.

Mark Huysman
Mark Huysman7 dec. 2022 - 11:44

De klassenstrijd is nationaal én internationaal. Zoals in bovenstaand stuk beargumenteerd wordt is internationale solidariteit enkel mogelijk als er ook nationaal solidariteit bestaat van rijk naar arm. Ik denk dat die solidariteit niet vanzelf ontstaat en dus afgedwongen moet worden door klassenstrijd. En die klassenstrijd zal sowieso internationaal moeten zijn want fossiele bedrijven opereren natuurlijk ook internationaal.

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 12:22

@Mark Geen terugtrekkende bewegingen tot achter de eigen nationale grenzen dus? Dan zijn we het eens.

BobDobb
BobDobb7 dec. 2022 - 13:01

Realiseren de mensen die oproepen tot die zogenaamde international klassenstrijd wel dat wereldwijd wij de elite zijn. Als je in Nederland modaal verdient hoor je bij de rijkste 3% van de wereld. Twee keer modaal en je bent de 1%. Als we echt dingen eerlijk willen verdelen moet je vanaf dan ook in Nederland rondkomen van €5000 per jaar.

Rob12342
Rob123427 dec. 2022 - 13:12

Wel leuk zo'n jaren 60/70 discussie .. klassenstrijd, rijken, grootkapitaal, solidariteit.. Werkte toentertijd ook al niet.. gelukkig zeg ik erbij.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa7 dec. 2022 - 15:17

BobDobb snapt het niet zo goed. Links roept niet op tot een klassenstrijd. Er ís gewoon klassenstrijd. Als ik een 'verhuurder' ben en de huur deze maand weer eens verhoog, dan zullen de mensen die bij mij huren in de problemen komen. Zij zullen boos op mij reageren, woedend soms. Hier zien we al de klassenstrijd. De frictie, die gewoon ontstaan, omdat er tegengestelde belangen zijn, die fricties noemen we de klassenstrijd. Links roept niet op tot een klassenstrijd, maar zij probeert de klassenstrijd in banen te leiden.

Mark Huysman
Mark Huysman8 dec. 2022 - 14:07

@Baloem heeft gelijk, waar klassen bestaan is klassenstrijd. Bazen willen zo weinig mogelijk loon betalen en zo slecht mogelijke arbeidsvoorwaarden terwijl werkenden meer loon willen en een vast contract. De laatste decennia zijn voor de bazen geweest. Op alle vlakken zijn ze er in geslaagd om de positie van werkenden en armen te verslechteren. Zoals Warren Buffet het zei, ‘There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.” Hopelijk slaan de werkenden de komende jaren en decennia flink terug.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 dec. 2022 - 12:37

Mark snapt het Het is de bezittende klasse gelukt, om de massa te hersenspoelen. De massa werkt graag full time in een onzeker contract, voor een te hoge huur. Omdat de massa compleet dociel geworden is. Iemand die full time werkt voor een huur van 1900 per maand en niets overhoud iedere maand, ziet zichzelf toch als 'een ondernemer'. Het is het neoliberalisme gelukt om de mensen te domesticeren, om hun geesten te kolonialiseren. De mensen zijn al het realiteitsbesef verloren. Net zoals het maoïsme bijvoorbeeld de massa wist te hersenspoelen met haar ideologie, zo is het neoliberalisme dat ook gelukt. Via onderwijs, de media, de politiek etc. Er bestaan zogenaamd geen sociale klassen, er zijn geen belangen, we zijn allemaal 'ondernemers' en alles is vrijwillig. Dat is wat het neoliberalisme mensen verteld heeft. Het is een theorie, een ideaal, geen praktijk Je hoeft trouwens geen marxist of anarchist te zijn, om te begrijpen dat er zoiets als klassenstrijd bestaat. Die Warren Buffet snapt het ook, bijvoorbeeld. Mark snapt het, ik snap het. Op je werk zijn er altijd mensen die het snappen en mensen die te naïef/gehersenspoeld zijn om het te snappen. Als de massa gaat terugslaan, denk ik dat dit uit de kraakbeweging hoek komt. Die beweging is nu geherintroduceerd en word steeds groter. De staat is hier niet zo blij mee, want anarchisme is altijd moeilijk terug in zijn hok te jagen. Als het eenmaal los is, is het los en moeten ze er eindeloos veel ME tegenaan gooien.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine7 dec. 2022 - 10:31

De grote olifant in de kamer is dat welvaartsverdeling (en solidariteit) juist zal zorgen voor meer klimaatbelasting. Liever 1 Porsche dan 10 fiat panda's op de weg.

11 Reacties
MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 10:47

Wat is er dan mis met géén auto's op die weg?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine7 dec. 2022 - 11:09

@MG, da's een hele andere discussie. Maar het grote probleem is dat welvaartsverdeling (ook globaal) gewoon slecht is voor het klimaat. Meer welvaart voor de gewone man is meer vleesconsumptie, meer spulletjes van de Action, meer kleding, de thermostaat gaat wat hoger, etc, etc.

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 11:48

@Sunshine Dat is pas een andere discussie als je welvaartverdeling alleen ziet als een andere verdeling van het materiële. Van economische waarden zoals ze nu gedefinieerd zijn. Voor welvaartverdeling kan het immers een logische stap zijn om bepaalde zaken gewoon helemaal niet meer toe te staan. Ook niet als je het in principe wel 'zou kunnen betalen'. Welvaartverdeling zo opgevat als jij doet heeft inderdaad het door jou gestelde gevolg maar dat hoeft niet zo te zijn. Meer welvaart voor iedereen kan immers ook gelegen zijn een schonere en leefbaardere omgeving. En niet alleen voor degene die die airco wel vol aan kunnen zetten en het huis niet uit hoeven te komen om degene die aan de grens staan om klimaatvluchtelingen tegen houden te financieren. Welvaartverdeling heeft vele componenten. De economische is een belangrijke maar zeker niet de enige.

Gerygrr
Gerygrr7 dec. 2022 - 12:02

Welvaartsverdeling is pas slecht voor het milieu als we blijven uitgaan van het model van economische groei. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Wie zelf zuinig leeft en zijn best doet de goede keuzes te maken wil graag het ingeleverde tarief voor energie, voor gezondheidszorg, ergens terug krijgen in goede zorg en duurzame initiatieven. Het tegendeel gebeurt, terwijl de politici overal heen gaan vliegen en staan te liegen over solidariteit! Solidariteit is geen percentages berekenen, maar iedereen de gestegen maandpremies voor zorgverzekering en energieverbruik in euro’s te geven tot een bepaald maandsalaris. Wie meer dan 6.000 per maand verdient krijgt het niet. Alle marktwerking moet andersom gaan werken. Schaarse goederen als woningen gaan verhuurd worden tegen maandelijks door de mensen betaalbare huur. Geen toeslagen meer. Ook niet voor de zorg. Basisinkomens voor iedereen zonder werk. We hebben dan veel controlerend personeel over, dat kan worden omgeschoold voor sectoren met personeelstekorten.

Ontheemde
Ontheemde7 dec. 2022 - 12:25

Nee dat is het verschil tussen leven en overleven.

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 12:30

@Gerrygrr "Welvaartsverdeling is pas slecht voor het milieu als we blijven uitgaan van het model van economische groei." Ja, maar ook nee. Denk dat het fundament waarop de hele wereld (jammer genoeg) vormgegeven is niet zomaar losgelaten kan worden zonder revolutie en andere onwenselijkheden. Maar in mijn ogen is het probleem van het systeem van economische groei nu op dit moment omdat het met name het materiele dient en een hypotheek legt op alle andere waarden (want op te lossen in de toekomst). Breng die andere waarden ook onder in het fout functionerende systeem. Voorbeeldje Een bos heeft waarde. Nu alleen een fictieve en niet de reële. Of zoals hierboven. Schone lucht heeft waarde. Het herverdelen daarvan kost wat maar levert ook op. Waardeer het reëel.

vdbemt
vdbemt7 dec. 2022 - 14:20

Aahhh. Dus dat is jouw argument, overtuigd ook dat je daarin gelijk hebt, om het de moeizaam levende minder rijken maar vooral niet draaglijker te maken. Bijzonder.

Gerygrr
Gerygrr7 dec. 2022 - 15:09

MG, Wat als je economische krimp een verdienmodel maakt? Het is zeker geen goed idee geweest om de uitstoot van CO2 en stikstof te gaan gebruiken als nieuw verdienmodel! Eerst vervuilen ze de lucht en vernietigen milieu en vervolgens gaan ze rechten opkopen en verhandelen! Wat een waanzin!

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 15:33

@Gerygrr "Wat een waanzin" Ik bedoel dan ook niet hoe jij het leest. Je vergeet dat binnen het huidige systeem van groei het zeer wel en goed mogelijk is om het (weer terug te pakken naar) een meer gereguleerde markt dan de vrijheid die die nu heeft. Die bandbreedten zijn er. Koppel dat met het doorrekenen van alles in de prijs en neem geen hypotheken op de toekomst. Waarden zijn vatbaar voor groei en als mensen zich inzetten voor het realiseren er van levert dit evenzeer (ook economische) groei op en het is niet verkeerd deze inzichtelijk te maken. CO2 en stikstof zijn geen waarden. Het verhandelen van schaarste kan maar tot zekere hoogte aan de vrije markt worden overgelaten. Dat hiervoor vol op ingezet worden lijkt me verkeerd. De deltawerken hebben hun waarde door de veiligheid die ze bieden en ze waren een vliegwiel voor (ook economische) groei. Meer functie hebben ze niet. Deltaplan natuur en schone lucht kan de waarde ontlenen aan de leefbaarheid die ze verhogen. Niet verhandelbaar maar kan ook een vliegwiel zijn voor groei. Maar inzetten op een compleet nieuwe wereldorde zie ik niet gebeuren maar ook niet als gewenst door de complete chaos die dan ontstaat waarin dat wat nodig is zeker niet zal materialiseren. Het zou mij niet verbazen als ik in de nabije toekomst inderdaad meer voldoening haal (waarde toeken) aan de leefbaarheid dan aan een luxere auto. Als dat zo is, is dat ook groei.

MG1968-2
MG1968-27 dec. 2022 - 15:34

"Eerst vervuilen ze de lucht en vernietigen milieu en vervolgens gaan ze rechten opkopen en verhandelen! " Ja dat is ook waanzin.

GeenProbleem
GeenProbleem8 dec. 2022 - 11:36

@mg1968 ‘ Wat is er dan mis met géén auto's op die weg?’ Nou, mensen die moeten werken en zo?