Joop

Geklaag van Rutte over gebrek aan solidariteit is toppunt van hypocrisie

  •  
19-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
370 keer bekeken
  •  
Rutte en De Jonge over strengere coronamaatregelen

© ANP BART MAAT

Het is immers úw VVD geweest die met 40 jaar neoliberaal beleid eigenhandig de solidariteit in Nederland stelselmatig heeft afgebroken.
In zijn regeringsverklaring zei Rutte gisteren: “De onderlinge solidariteit lijkt minder vanzelfsprekend te worden…” No shit, Sherlock?
Meneer Rutte, is uw bezorgdheid over het gebrek aan solidariteit in Nederland niet een klein beetje erg hypocriet? Het is immers úw VVD geweest die met 40 jaar neoliberaal beleid eigenhandig de solidariteit in Nederland stelselmatig heeft afgebroken:
 • door de ongelijkheid tussen rijk en niet-rijk volledig uit de klauwen te laten lopen,
 • door een belastingparadijs voor de rijken te creëren,
 • door publieke diensten als woningcorporaties, openbaar vervoer en zorgverzekeringen te privatiseren en ‘in de markt te zetten’,
 • door beleggers vrij spel te geven op de woningmarkt en zo bij te dragen aan onbetaalbare huren en huizenprijzen,
 • door de veroorzakers van de bankencrisis van 2008 te belonen met bailouts en de gigantische kosten daarvan te verhalen op huurders middels de verhuurderheffing,
 • door oude buurten met sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door dure yuppen-woningen en de oude bewoners weg te jagen (waarmee je dus feitelijk bestaande gemeenschappen kapot maakt),
 • door mensen die noodgedwongen aankloppen voor een uitkering of toeslag bij voorbaat te criminaliseren als potentiële profiteurs en fraudeurs (en vaak ook nog op racistische wijze; zie het etnisch profileren bij de Belastingdienst),
 • door de zwakkeren in de samenleving alleen te laten met hun problemen onder het motto van “eigen verantwoordelijkheid” (oftewel: zoek het zelf maar uit) en op te zadelen met het “eigen risico” (oftewel: een boete op ziek-zijn),
 • door de ziekenhuiszorg, de GGZ en de Jeugdzorg kapot te bezuinigen (en de schrijnende gevolgen daarvan worden nu pas echt duidelijk),
 • door werknemersrechten af te breken en te vervangen door onzeker ‘flexwerk’,
 • door de pensioenen al sinds 2009 niet mee te laten stijgen met de inflatie en nu zelfs ook de AOW los te koppelen van de (zij het minimale) stijging van het minimumloon,
 • door de Groningers die getroffen zijn door aardbevingsschade door de gasboringen (waar de Staat en de NAM super veel aan verdiend hebben) in de kou te laten staan en keer op keer te kleineren.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, meneer Rutte, eerst doet u en uw VVD zelf al die dingen die de sociale cohesie en de onderlinge solidariteit in Nederland afbreken. En dan gaat u vervolgens een potje zitten klagen dat “de onderlinge solidariteit minder vanzelfsprekend lijkt te worden”? Sorry hoor, ik weet dat het bedroevend gesteld is met de politieke omgangsvormen in Nederland en ik wil dan ook echt niet meedoen aan dat moddergooien waar figuren als Wilders en Baudet zich aan schuldig maken. Maar, meneer Rutte, dit moet me toch wel even van het hart: waar haalt u het gore lef vandaan om te klagen over het gebrek aan solidariteit in Nederland?
Het spreekwoord zegt: “Elk volk krijgt de regering die het verdient.” Maar het omgekeerde geldt ook: elke regering krijgt het volk dat zij verdient. Als je met jarenlang neoliberaal VVD-beleid de solidariteit in Nederland stelselmatig afbreekt, dan moet je niet gek opkijken als die solidariteit op enig moment inderdaad afwezig lijkt te zijn. Dan ben je er als VVD blijkbaar in geslaagd om het land naar jouw evenbeeld om te vormen. Welkom in VVD-land, meneer Rutte!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

Antonie de Man
Antonie de Man20 jan. 2022 - 14:46

Wat zijn de toezeggingen van de overheid met betrekking tot betaalbaar wonen waard? Gentrificatie, het doelbewust vervangen van oudere sociale huurwoningen door duurdere woningen is regeringsbeleid met als gevolg dat bewoners hun vertrouwde buurten moeten verlaten. VN-rapporteurs hebben dit beleid afgekeurd (https://nos.nl/artikel/2385604-vn-rapporteurs-uiterst-kritisch-op-woonbeleid-rotterdam).Van de huidige coalitiepartijen hebben de VVD en het CDA in het verleden ingezet op de verkoop van corporatiewoningen. In 2011 stuurde Liesbeth Spies, toen CDA-minister van Binnenlandse Zaken, een wetsvoorstel van die strekking naar de Raad van State. En in 2013 maakte Stef Blok, Minister voor Wonen, de weg vrij voor corporaties om leeggekomen corporatiewoningen niet eerst aan huurders aan te bieden maar voor een marktconforme prijs in de markt te zetten. Het kapitaal dat deze woningen vertegenwoordigen is door generaties huurders bij elkaar gespaard. Mede door regeringsbeleid valt voor een groeiende groep een betaalbare woning buiten bereik.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout20 jan. 2022 - 5:58

Na het verkiezingsrampjaar 2012 waarbij de media avond aan avond herhaalden dat het ''eigenlijk'' alleen tussen VVD en PvdA ging, is het niet meer uitgesloten dat een nog grotere ramp zich binnenkort herhaalt tussen VVD en PVV.

RaymondenJoop
RaymondenJoop19 jan. 2022 - 19:29

En na de 3 parlementaire enquêtes waar nogmaals duidelijk is geworden waar het aan schort 3x raden wie er weer de verkiezingen wint...

WillemdeGroot
WillemdeGroot19 jan. 2022 - 17:56

Feitelijk valt er weinig tegenin te brengen, tegen die opsomming van Peter Sas. Toevoegen aan, zou wel kunnen. Wat zijn de grote lijnen? Het marktdenken, noem het neoliberalisme, is in de loop van de laatste decennia vanuit de V.S. naar Europa komen overwaaien en kreeg met name vaste grond onder de voeten in Groot Brittannie en Nederland, aanvankelijk minder in andere West-Europese landen, later meer. In Nederland werd dat neoliberalisme, met een steeds grotere invloed van de wereld van de vrije markt, multinationals, grootkapitaal, etc. Vorm gegeven, via stemgerechtigden, door diverse politieke partijen. Daarbij was en is de VVD zeer bepalend geweest, helder zichtbaar in Kok I en II, daarna via Balkenende en Rutte uitmondend in de huidige politieke realiteit. Na de periode waarin de verzuiling als dempend en een sterke socialistische stroming als stevig tegenwicht tyen einde kwam, lag het speelveld voor de (neo)liberalen open. Daarvan is, zo blijkt, flink gebruik van gemaakt, Sas geeft een nog beperkte opsomming. Na 2000, dankzij versnippering van het politieke veld, werd, heel bijzonder, het accent door een aantal politieke stromingen verlegd van levensovertuiging naar eng-nationalisme en opportunisme, waarbij het ego leidinggevend werd voor politieke overtuiging. Die laatste stromingen zorgden voor een situatie zoals we die vandaag de dag kunnen herkennen: naast het nog heersende neoliberalisme, opportunisme, beeldvorming, oppervlakkigheid, lawaaimaken, bedreigingen en het afzetten tegen besluiten van de de Staat, waarbij de (sociale) media veel macht en invloed verkregen. En, ja, het traditionele 'rechts' heeft duidelijk, naast het migratie-onderwerp, als kraamkamer van de huidige situatie geleid. Daarbij is het goed om de vanouds religieuze partijen ( KVP, ARP en CHU, uitmondend in het CDA) niet meer als 'religieuze' partijen te zien, maar als een overwegend economisch rechts, neoliberaal uiteindelijk, bolwerk. In mijn ogen kunnen de actuele politieke problemen niet los gezien worden van deze achtergronden. Ik weet dat het hier en daar teveel zwart-wit is, maar voor de duidelijkheid misschien wel nodig?

Antonie de Man
Antonie de Man19 jan. 2022 - 13:56

Menigeen heeft zich door de welsprekendheid van Rutte de afgelopen jaren in het pak laten naaien. Dit geldt voor zowel coalitie- als oppositiepartijen. Er staat ook geen aansprekende opvolger achter de coulissen van de VVD die qua verbale acrobatiek in zijn schaduw kan staan. Daarmee gijzelt hij ook zijn partij, want zonder hem stort het kaartenhuis dat VVD heet in elkaar. Wie zich het interview kan herinneren dat Nieuwsuur met hem had kon zien dat hij zich betrapt voelde op zijn nietszeggendheid, en hoe opgelucht hij leek dat hem in die context niets kon worden gemaakt. Het wordt tijd dat zijn partij op zoek gaat naar een opvolger met inhoud.

Sonic2
Sonic219 jan. 2022 - 13:50

Ik ben zelf een dertiger, maar vervang dat door veertiger of vijftiger en het maakt niets uit. Als je van 1971 of 1972 bent dan ben je opgegroeid met Lubbers in 1982 die een "goede premier" was omdat hij het tekort omlaag bracht en voor de rest de samenleving sloopte. Het ging verder met de WAO schande in 1991. En dat maakte vijftigers mee als twintigers. Daarna het afbreken van Balkenende en co. Als dertigers. En als je veertig bent brak Rutte de boel ook nog verder af. Tel bij dit verhaal trouwens ook maar zestigers er bij. Als je van 1960 bent was je nog niet stemgerechtigd toen Den Uyl nog de macht had. Voor veel mensen is het normaal. Het verlagen van uitkeringen. De extreme controle drang op uitkeringen. De lage lonen en de verloedering van de collectieve sector. Dus we zijn een VVD land ja. Je moet echt boven de 65 a 70 zijn om het anders gezien te hebben. En ook die mensen worden meegezogen in de propaganda dat Den Uyl ons land aan de rand van de afgrond bracht.

Antonie de Man
Antonie de Man19 jan. 2022 - 11:37

Aan deze opsomming ging kennelijk veel ergernis vooraf waarvan u notitie hebt gemaakt. Ik onderschrijf ze volledig. Wat het laatste punt betreft, het in de kou laten staan van de Groningers, gaf brekebeen Blok, onze voormalige “designated survivor”, op zijn laatste dag in functie een uitsmijter. Naar nu blijkt wist hij al in juli 2021 dat het geld dat gereserveerd was voor verduurzaming en verbetering van woningen tekort zou schieten. Kamervragen die hierover zijn gesteld leidden niet tot actie. De beschamende vertoning van afgelopen week had voorkomen kunnen worden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13221.html

EenMening
EenMening19 jan. 2022 - 11:15

"door oude buurten met sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door dure yuppen-woningen en de oude bewoners weg te jagen (waarmee je dus feitelijk bestaande gemeenschappen kapot maakt)," In bepaalde stadsdelen, zoals Rotterdam-Zuid met zijn immense problemen, ontkom je niet aan van boven af opgelegde gentrification. Dit betekent in concreto het slopen van slechte huurwoningen en die vervangen door koopwoningen. De term "yuppen" dekt de lading niet, het gaat hier om mensen die een koopwoningen kunnen betalen. In andere krachtwijken, zoals Amsterdam-Noord, komt gentrification automatisch op gang.

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 jan. 2022 - 12:17

Maar daarvoor worden niet nieuwe sociale huurwoningen gebouwd en dat is het probleem. Want je verdient meer aan dure woningen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 jan. 2022 - 12:22

En dus bescherm je de sociale woningen die daar staan? Ga eens naar manhattan (da's toch een kapitalistisch stukje grond, en kijk eens hoeveel sociale woningen daar zijn.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 jan. 2022 - 11:10

Ik denk dat je Rutte en de VVD te veel krediet geeft voor het verminderen van onderlinge solidariteit. Er is namelijk wel wat meer gebeurd in die 40 jaar zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, migratie, economische crisissen, de EU / euro, social media, internet, verplaatsing van productie, terrorisme en nog wat meer internationale gebeurtenissen. Ook al is de lijst erg lang ik denk dat het gros van de oorzaken van de (mondiale) individualisering niet bij Rutte of überhaupt de Nederlandse politiek ligt.

5 Reacties
lmgikke
lmgikke19 jan. 2022 - 11:38

Heb je het artikel wel gelezen? er wordt een hele opsomming (die verre van compleet is) genoemd die rechtstreeks bijgedragen hebben aan de individualisering en uit de VVD koker komen. Ziende blind.

Mark Huysman
Mark Huysman19 jan. 2022 - 12:04

@sunshine Je vraagt je af waarom je dan nog een regering hebt als die toch nauwelijks invloed heeft op belangrijke ontwikkelingen. Feit is dat veel van de dingen die je noemt juist door de VVD (en rechts in het algemeen) gefaciliteerd zijn, De economische crisis van 2007/8 bv is een uitvloeisel van liberalisering, deregulering en financialisering van de economie. De EU/euro is op een wijze tot stand gekomen die past bij het neoliberale gedachtegoed van de VVD en soortgenoten. Verplaatsing van productie vindt plaats omdat het door de VVD gekoesterde kapitalisme altijd op zoek gaat naar de goedkoopste arbeidskrachten. En op zaken als bevolkingsgroei en vergrijzing kun je natuurlijk ook anders reageren dan de VVD-kabinetten gedaan hebben. In plaats van verslechtering van de AOW en pensioen kun je ook proberen wat meer belastinginkomsten te generen bij je rijke vriendjes. Maar dat past niet in het ideologische plaatje van de VVD. Die hebben juist de belastingen op kapitaal en hoge inkomens stevig verlaagd waardoor de verschillen tussen rijk en arm zijn toegenomen. En de crisis van 2007/2008 had je natuurlijk niet over de ruggen van huurders en andere weinig vermogenden hoeven op te lossen. Dat zijn allemaal politieke keuzes die de VVD gemaakt heeft waardoor we nu het soort van maatschappij hebben waar Rutte zich over beklaagt.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 jan. 2022 - 14:19

@heren, ik ontken niets van het bovenstaande, ik denk alleen dat ze minimaal hebben bijgedragen tot het verminderen van de onderlinge solidariteit. Of is onderlinge solidariteit alleen wat de staat voor je doet?

Mark Huysman
Mark Huysman19 jan. 2022 - 14:43

Als de staat stimuleert dat iedereen het zelf moet uitzoeken en als je op alle vlakken moet concurreren (‘invechten’ in Rutte’s woorden) omdat overal zekerheden weggesneden zijn dan ondergraaft dat natuurlijk de solidariteit. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen?

J.janssen2
J.janssen219 jan. 2022 - 15:57

Door te polariseren, onderlinge verschillen tussen bevolkingsgroepen te vergroten, wat de Rutteregeringen toch stelselmatig hebben gedaan verklein je de sociale cohesie. Geldt ook voor apen al....als de 2 apen een druif als beloning geeft zijn ze allebei blij. Geef de 1 zichtbaar voor de andere aap een banaan dan weigert de eerste aap zijn druif . Die wil n.l. ook een grote lekkerder banaan als beloning. Zo werkt t bij mensen ook.

Starter2
Starter219 jan. 2022 - 10:53

Misschien eerst even de feiten goed hebben voordat je wat opschrijft. Volgens mij hebben we in 2007 een kabinet zonder de VVD gehad. Daarnaast vermeng je gemeentelijk met landelijk beleid. Het slopen van huurwoningen in de gemeente wordt echt door de gemeente zelf bepaald.

5 Reacties
watcher3
watcher319 jan. 2022 - 11:08

Nee. De gemeenten geven toestemming om te slopen aan de woningbouwvereniging. Die sloopten die woningen omdat ze verhuurdersheffing moesten betalen. Gevolg van beleid van Rutte dus. Hoezo heeft u overigens behoefte om die huigelachtige sloper te verdedigen?

Bastet2
Bastet219 jan. 2022 - 11:12

Gelukkig maar, het ligt allemaal niet aan de VVD, die partij heeft er eigenlijk helemaal niets mee te maken. Sterke argumentatie hoor!

rvb2
rvb219 jan. 2022 - 11:21

In 40 jaar 1 keer zonder VVD... dat schiet op..

LaBou
LaBou 19 jan. 2022 - 11:22

Je bedoelt dat kabinet balkende met de vvd-kloon pvda? Wat was het verschil dan.

Starter2
Starter219 jan. 2022 - 13:11

Die sloopten die woningen omdat ze verhuurdersheffing moesten betalen. Kan je dat ook maar enigszins onderbouwen? Wooningcoöperaties slopen de woningen over het algemeen om een aantal redenen; a) het is niet rendabel om ze te renoveren. b) de gemeente wil de wijken een facelift geven. c) de gemeente wil de demografische samenstelling van de wijk veranderen. De aansturing komt van uit de gemeente, nergens anders vandaan.

eric-jan h te a
eric-jan h te a19 jan. 2022 - 10:42

Moet je straks zien hoe Mark Rutte viert dat hij er persoonlijk voor heeft gezorgd dat de koppeling van de AOW in stand blijft. Jesse Klaver heeft al aangekondigd dat Mark Rutte er dan vanuit mag gaan dat hij daar wat voor terug krijgt. ... Terug krijgt? Een pak op z'n falie moet hij hebben.

2 Reacties
lmgikke
lmgikke19 jan. 2022 - 11:42

Geniaal toch van Rutte. Een absurd pakket voorstellen, dan uitkomen op wat je eigenlijk wil. En ondertussen de steun van de oppositie vergaren (want zo gaat het overkomen bij de kiezer). En daarmee wordt elke vorm van oppositie nu al onschadelijk gemaakt. Rutte kan de sociale groene jongen uithangen dankzij D66 en de oppositie. Als het faalt zal dat op D66 en de oppositie afstralen, waarmee de volgende verkiezingen een eitje worden.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 jan. 2022 - 12:18

Ik zei het al vaker 'Klaver is het domste jongetje van de klas'

Mark Huysman
Mark Huysman19 jan. 2022 - 10:38

Goed artikel! Een heel duidelijke opsomming van hoe de VVD de samenleving en de solidariteit kapot gemaakt heeft. Overigens is het niet alleen de VVD die dit gedaan heeft maar ook de partijen die met de VVD gecollaboreerd hebben in Rutte1, 2, 3 en nu 4. En eigenlijk gaat het al verder terug naar de jaren 80 en 90 toen de sociale afbraak begon. Maar ere wie ere toe komt: de VVD is altijd de belangrijkste politieke motor geweest in het ondermijnen van solidariteit en menselijkheid. De partij is er inderdaad in geslaagd om de samenleving naar haar evenbeeld om te vormen.

vdbemt
vdbemt19 jan. 2022 - 9:52

Volledig mee eens. Trouwens, een beter verhaal dat aangeeft hoe slecht 11 jaar Rutte zijn geweest, heb ik zelden gehoord. Op zowat ALLE fronten zegt (zegt!!) Rutte dat het anders moet. De actuele behandeling van o.a. de Groningers, van de AOW, van de jeugdzorg, in het bijzonder die gerelateerd aan de toeslagenaffaire. bewijzen alleen nog maar het tegendeel.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jan. 2022 - 9:29

Goed en to the point. Ik houd van de directheid in dit stuk en met de korte opsomming van heel veel zaken die de solidariteit volledig kapot heeft gemaakt zonder zelf de 'eigen verantwoordelijkheid' hiervoor te nemen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jan. 2022 - 9:29

hebben gemaakt.