Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Remkes, maak vaart!

  •  
02-01-2018
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
26155623369_b81c73f52f_b
De polarisatie in de samenleving wordt steeds meer manifest, het populisme groeit en groeit en het vertrouwen in de politiek neemt omgekeerd evenredig af
Sinds het Oekraïne-referendum wordt het referendum door veel van de gevestigde partijen weggezet als een ongewenst speeltje van leeghoofdige populisten als Jan Roos of Thierry Baudet. Die laatste beschouwt zichzelf overigens als één van de grootste denkers van het land. Een ongewenst speeltje. Het dient te worden afgeschaft en minister Kajsa Ollongren (D66) kan dit zelfs zonder een referendum over het afschaffen van een referendum doen, volgens de Raad van State. Waarom luidde het advies niet even te wachten op de ‘Staatscommissie Parlementair stelsel’ die haar voorganger Plasterk nu bijna een jaar gelden installeerde?
Laten we niet al te diep ingaan op die Oekraïne-kwestie, maar het gegeven dat de Europese Unie de neutrale zône tussen de Unie en Rusland in 2004 heeft ingelijfd in de Unie is een enorm grote geo-politieke fout die leidde tot de bezetting van De Krim en die er overigens toe leidt dat de Europese Unie verdeelder en zwakker is dan ooit tevoren. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken stelde in een interview in het NRC zelfs dat hij er bang voor is dat de Europese Unie uit elkaar valt. Bij Zijlstra vraag ik mij dan af of dit daadwerkelijk angst is of eerder een diep gekoesterd wensbeeld.
De uitkomst van het Oekraïne-referendum werd in ieder geval door politiek Den Haag niet gerespecteerd en vormde wel de aanleiding om raadgevende referenda af te schaffen. Er schuilt een zekere ironie in het feit dat juist een D66-minister dit oude kroonjuweel van haar partij ten grave draagt. Met het referendum stopt het kabinet zo’n beetje alles in de prullenbak dat op directe invloed van burgers op de besluitvorming in ons land lijkt. Wat rest is de indirecte democratie, de gekozen vertegenwoordiging die namens ons over ons beslist. Al zit daarin wat mij betreft die merkwaardige weeffout: wij kiezen de controle op de macht (de honderdvijftig leden van de Tweede Kamer) en laten de controleurs vervolgens zelf die macht organiseren. Het leidt ertoe dat een meerderheid van de controleurs haar loyaliteit van de controle op de macht verlegt naar het instandhouden van die macht.
Toen Thorbecke in 1848 zijn fameuze Grondwet schreef, was dat in een tijd van pen en papier en een afstand tussen gekozenen en kiezers die letterlijk en figuurlijk groot was. Maar de tijden veranderen en die veranderingen gaan zeker de laatste honderd jaar enorm snel. Alles en iedereen tracht zich die veranderingen eigen te maken en werk, organisatie en leven daarop aan te passen. Behalve de politiek. Politiek Den Haag is als een beroemd Frans dorpje uit een legendarische strip dat moedig stand houdt tegen de druk van buitenaf. Voor dat Franse dorpje waren dat de Romeinen. Voor politiek Den Haag is dat ‘de burger’. De ‘kiezer’ zo u wenst.
De ‘gevestigde politieke partijen’, die tezamen amper 2% van de bevolking als lid aan zich weet te binden, houden krampachtig vast aan het huidige systeem. Al leidt het tot schampere opmerkingen van Thierry Baudet over het ‘partijkartel’ of de ‘baantjescarrousel’. Al sneert Geert Wilders dat het parlement een ‘nepparlement’ is. Al zijn er veel kleine partijen, die geen zetel in het parlement wisten te verwerven – de Vrijzinnige Partij, de Piratenpartij, de Burger Beweging, om er enkele te noemen – die aandringen op veranderingen. Zij doen dat juist om de democratie te behoeden voor verder verval en om die democratie dynamisch en levend te houden.
Het wordt immers steeds moeilijker om uit die amper 2% die lid is van een politieke organisatie voldoende kwalitatief goed politiek bestuurlijk talent te rekruteren. Het is dat kleine gedeelte van onze bevolking waaruit wij gemeenteraadsleden, wethouders, ons provinciaal bestuur, het parlement, de Eerste Kamer en ook ons kabinet rekruteren. Wat dat betreft heeft Thierry Baudet, die ongelooflijk veel onzin te berde brengt, juist op het vlak van bestuurlijke vernieuwing gewoon een punt. Daarmee is die noodzaak van bestuurlijke vernieuwing niet ineens een populistisch politiek speeltje. Althans, zo zou dat niet moeten zijn.
Op 27 januari 2017 stelde toenmalig minister Ronald Plasterk de ‘Staatscommissie Parlementair stelsel’ in. Deze staatscommissie, onder leiding van Johan Remkes heeft tot taak een advies uit te brengen over de noodzaak van veranderingen in ons parlementaire stelsel. Daarmee is er weer eens een keurslager benoemt om het eigen vlees te keuren.
Onderwijl zien wij een afkalvend vertrouwen in de politiek. Ondertussen daalt de opkomst voor verkiezingen keer op keer en groeit het percentage stemmers op populistische partijen gestaag. Inmiddels zien wij dat het in sommige gemeenten niet lukt voldoende kandidaten te vinden voor op de kieslijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen en maakt men zich in toenemende mate bezorgd over de vermenging van criminele elementen en de politieke wereld.
Tweederde van onze bevolking is voor een gekozen burgemeester. Het zou een mooie stap zijn om in gemeenten vooralsnog gemeenteraden te blijven kiezen zoals wij gewend zijn dat te doen, maar om daarnaast een burgemeester te kiezen die zich politiek programmatisch presenteert en die zijn programma kan en mag uitvoeren met wethouders die hij daartoe zelf selecteert. Die wethouders hoeven dus niet persé uit politieke partijen afkomstig te zijn. Evenmin als die burgemeester zelf. De huidige wetgeving – sinds de invoering van het dualisme – biedt al ruimte voor wethouders van buiten het politieke circuit, maar die mogelijkheid wordt nauwelijks benut. Je geeft met zo’n verandering burgers de ruimte zowel de macht als de controle op de macht in de eigen gemeente te kiezen.
Daarnaast blijft het in mijn ogen noodzakelijk om ook een noodrem in te bouwen in ons parlementaire systeem. Bij cruciale beslissingen zou de bevolking met een correctief referendum besluiten van kabinet, ook al zijn die bekrachtigd door de Tweede en Eerste Kamer, moeten kunnen blokkeren. Dat gaat nog een stapje verder dan zoiets als een raadgevend referendum. Daarvan weten we inmiddels dat de politiek maar al te simpel zo’n advies negeert. Want was de les van het Oekraïne-referendum voor ‘politiek Den Haag’ dat de bevolking een referendum niet aankan; de bevolking leerde op nagenoeg hetzelfde moment dat de politiek het volk negeert als het erop aankomt.
Ik ben bang dat de staatscommissie van Remkes straks vaststelt dat de noodzaak tot verandering er niet is. Maar ik laat me graag verrassen. Wellicht blijkt het tegendeel. Enige haast is in ieder geval wel geboden, want de polarisatie in de samenleving wordt steeds meer manifest, het populisme groeit en groeit en het vertrouwen in de politiek neemt omgekeerd evenredig af.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

JasDon
JasDon3 jan. 2018 - 7:59

Waren er ook niet plannen om de tweede en eerste Kamers met de helft te verkleinen? Zou wat onnodige bankvulling kunnen voorkomen van de grotere partijen. Waarom zijn die plannen eigenlijk gestrand?

2 Reacties
west012
west0123 jan. 2018 - 15:00

Nu circa 30% van de wetgeving uit Europa komt kunnen er 50 Tweede Kamer zetels af.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld3 jan. 2018 - 20:40

"Zou wat onnodige bankvulling kunnen voorkomen van de grotere partijen." In werkelijkheid verhoog je zo de kiesdrempel voor de kleinere partijen. Het enige mooie aan de Nederlandse representatieve democratie is nu juist, dat een verschuiving van het politieke landschap relatief snel haar weerslag vindt in de tweede kamer. Anders zou de kloof nog groter zijn.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 1:15

"het gegeven dat de Europese Unie de neutrale zône tussen de Unie en Rusland in 2004 heeft ingelijfd" Ingelijfd? Zijn er soms tanks door die landen gedenderd? En een neutrale zône? De landen die van het Sovjetjuk waren bevrijd stonden juist te trappelen om toegelaten te worden, al was het maar omdat dat hen tegen de Russen beschermde. Hadden we die landen dan moeten zeggen dat ze vanwege hun afschuwelijke verleden niet mee mochten doen? "Er schuilt een zekere ironie in het feit dat juist een D66-minister dit oude kroonjuweel van haar partij ten grave draagt." Dat gedrocht van een raadgevend referendum is geen kroonjuweel: dat is het correctief referendum. En daarbij horen eisen aan opkomst en uitslag die de poll fuckende trollen van het Oekraïnereferendum kansloos maken. "Het wordt immers steeds moeilijker om uit die amper 2% die lid is van een politieke organisatie voldoende kwalitatief goed politiek bestuurlijk talent te rekruteren." Maar Baudet gelijk geven met zijn gemekker over het partijkartel is echt drie verkeerde afslagen verder. Die partijen zouden niets liever doen dan meer mensen aan zich binden maar mensen hebben het te druk met andere zaken om daar hun tijd aan op te offeren. Maar dat leidt tot het tegendeel van een kartel, juist omdat de spoeling zo dun is: drie keer folders uitdelen en je mag al op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat partijen zoveel moeite hebben om goede kandidaten te vinden maakt hen geen kartel maar juist uiterst toegankelijk. Moet je eens kijken wat in gemeenteraden over enorme budgetten mag beslissen, terwijl ze in de wereld daarbuiten hooguit de kas van de postduivenvereniging onder hun beheer zouden krijgen. Dat is geen kartel en dat is geen elite: dat is een openbaar bestuur waar capabele mensen kennelijk hun tijd niet aan willen verdoen. En daar is een correctief referendum ook geen antwoord op, want zo kun je wel bezig blijven met corrigeren.

1 Reactie
ratio2
ratio23 jan. 2018 - 17:34

Dat zou wel een briljante manier zijn om de gevestigde politiek te ondermijnen als je Baudet bent. Een paar van je mensen bij andere partijen lid laten worden en zo snel mogelijk proberen door te laten stomen naar de Tweede Kamer. En dan 2 weken na installatie van een nieuw kabinet er de stekker uittrekken door je mollen uit de regeringsfracties te laten stappen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jan. 2018 - 23:00

Ik lees niets in het artikel dat een antwoord zou kunnen zijn op toenemende polarisatie. Als een referendum iets duidelijk maakt is het dat de maatschappelijke verhoudingen gepolariseerd zijn en verder polariseren. Dus een referendum is onderdeel van het probleem en dus niet van de oplossing. Overigens zie ik wel dat er een toenemend populisme is. Ik denk echter dat daar ook geen echt recept tegen is. Mensen melden zelfs dat zij een leeghoofd als Baudet een groot denker vinden. Dat politieke partijen moeite hebben binnen hun 2 % aanhang goede mensen te vinden is onzin. Dat lukt hen juist heel behoorlijk, een honderden jarenlange reeks van elitaire types hebben het land bestuurt met een erg redelijk resultaat. Partijen die er moeite mee hebben zijn partijen zoals de PVV. Bij Baudet is dat ook het geval. Maar er zijn natuurlijk mensen die Hiddema een verstandig man vinden. Raar vind ik ook het idee dat een gekozen burgemeester geschikte mensen zou opleveren. Dat is maar de vraag. Ik denk dat het vooral leidt tot de verkiezing van Gordon tot burgemeester van Zwolle of een andere plaats. Overigens geen reden om er tegen te zijn maar een garantie voor verstandig bestuur is het gewoon niet. Het is raar om als uitgangspunt voor het denken over deze vraagstukken te nemen dat dit land overwegend wordt bevolkt door verstandige mensen die tot een weloverwogen besluit zullen komen. Dat is niet waar, was het maar zo. De meerderheid neemt helemaal geen weloverwogen verstandige besluiten. Maar maakt oliedomme keuzes. Overigens zo wordt ook iemand als Trump gekozen, zo is Poetin populair en wordt Erdogan gezien als een groot Turks staatsman. Een succesvolle samenleving heeft een ingewikkeld systeem van spelregels nodig om te voorkomen dat een overheid iedere keer gaat doen wat het volk wil, gelukkig is dat er, het referendum was een domme vergissing, dus nooit meer doen. Anders gaat Nederland geheel naar de haaien.

Orange Floyd
Orange Floyd2 jan. 2018 - 18:56

De Nederlandse staatsinrichting, overigens niet alleen deze, is ver over de houdbaarheidsdatum. De vorm van onze democratie stamt nog uit een tijd dat een groot deel van de Nederlandse bevolking analfabeet was en nieuws door machthebbers werd verspreid en nogal eenzijdig was (hoewel dat met die verspreiding nog steeds een beetje het geval is, NPO, reguliere kranten). Maar, de bevolking heeft tegenwoordig toegang tot allerlei informatiekanalen, is doorgaans behoorlijk geletterd en moet dus in staat worden geacht een oordeel te vormen over diverse kwesties. Hierdoor is het huidige parlementaire stelsel een slappe vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking. De grondwet verdient een hele grote revisie en aanpassing aan de moderne tijd. Dat die er niet gaat komen spreekt voor zich, want de verandering moet komen van lieden die deel uit maken en nogal hechten aan het oeroude parlementaire systeem.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 1:17

"de bevolking heeft tegenwoordig toegang tot allerlei informatiekanalen, is doorgaans behoorlijk geletterd en moet dus in staat worden geacht een oordeel te vormen over diverse kwesties" Dan zou je toch ook mogen verwachten dat ze in staat zijn om capabele volksvertegenwoordigers te kiezen. Heb je de indruk dat dat zo is?

Zandb
Zandb3 jan. 2018 - 7:30

Als dit nu eens waar was - "Maar, de bevolking heeft tegenwoordig toegang tot allerlei informatiekanalen, is doorgaans behoorlijk geletterd en moet dus in staat worden geacht een oordeel te vormen over diverse kwesties. Hierdoor is het huidige parlementaire stelsel een slappe vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking." - dan zou je toch mogen verwachten dat de juiste mensen om ons land te regeren zich aandienen, herkend worden en verkozen.

gimli55
gimli552 jan. 2018 - 18:26

Zo lang de oude en nieuwe regeringspartijen dezelfde neoliberale politiek aanhangen en iedere oppositie van populisme beschuldigen, zal er niets veranderen. Gelukkig groeit het populisme, dat betekent dat de oppositie groeit. Dit onderwerp is vergelijkbaar met dat van MdH een paar dagen geleden. Zo lang de kansrijken niet willen delen, zal dit soort onderwerpen regelmatig langskomen en wie weet. Misschien valt het kwartje ooit.

6 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 1:19

"Misschien valt het kwartje ooit." Het kwartje bestaat niet meer. Zoals te merken valt aan lieden die alles en iedereen maar neoliberaal noemen.

gimli55
gimli553 jan. 2018 - 16:37

Piet de Geus Kom eens met een inhoudelijk argument. Het mag dan niet meer bestaan, maar ik denk dat het gros wel weet wat een kwartje is en wat het gezegde betekent. Zo lang de kansrijken de macht blijven vasthouden, zal de mensheid moeilijke tijden tegemoet gaan ivm. De opwarming, het milieu, de energieopwekking en de toename van het aantal mensen op deze aardbol. Je kunt blijven roepen dat dat populistische onzinpraat is, maar dat komt op mij over als Trump praat en ik schat je toch hoger in. De politiek zal gericht moeten zijn op verbetering van de leefomstandigheden van iedereen. Niet alleen de kansrijken hebben recht op een leefbare toekomst. Er zullen fundamentele oplossingen gevonden moeten worden en die zie ik nog niet bij de huidige regeringspartijen, die zijn alleen bezig hun eigen status quo te beschermen.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld3 jan. 2018 - 20:47

De (belgische) frank valt ook niet meer, eveneens ten offer gevallen aan de neo-liberale drift om de democratie op te offeren aan "de markt" (= het bedrijfsleven)

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 23:39

"Kom eens met een inhoudelijk argument." Inhoudelijk debatteren met iemand die alles en iedereen neoliberaal noemt? Met iemand die met droge ogen durft te beweren dat de kansrijken niet willen delen, terwijl ze tientallen miljarden aan inkomen per jaar herverdelen? Dan overschat je jezelf nogal: daarmee valt niet inhoudelijk te praten.

gimli55
gimli554 jan. 2018 - 8:04

Piet de Geus Dat is toch de bedoeling van dit forum? Om op inhoudelijke argumenten een duscussie te voeren, maar als iemand een afwijkende mening poneert, is dat opeens niet meer nodig. Je kopieert FvD tactieken, je reacties worden steeds kleiner en hebben steeds minder inhoud. Het delen gebeurt steeds minder, daar heeft Rutte 3 al voor gezorgd. Rijker wordt rijker, armer wordt armer, dus jouw stelling klopt niet door de afbraak van diezelfde neoliberale partijen. Er treedt al jaren een verslechtering op voor de kansarmen, vb. nu de Wajongers of wil je andere alternatieve feiten opnoemen?

Piet de Geus
Piet de Geus5 jan. 2018 - 1:25

"Het delen gebeurt steeds minder, daar heeft Rutte 3 al voor gezorgd." Je kletst uit je nek. Het aandeel inkomensherverdeling groeit in Nederland zowel in centen als in procenten. "Rijker wordt rijker, armer wordt armer, dus jouw stelling klopt niet door de afbraak van diezelfde neoliberale partijen." Je kunt nog drie keer iedereen neoliberaal noemen maar dat neemt niet weg dat je onzin verkondigt. Nivelleren en inkomensherverdeling gaat niet over absolute verschillen maar over wat iemand netto van zijn bruto-inkomen overhoudt en welk deel naar een ander gaat. En dat laatste deel stijgt nog steeds, onder andere door de vergrijzing en de toenemende zorgkosten van mensen die zelf maar een fractie daarvan op kunnen brengen maar toch gewoon gebruik kunnen maken van dezelfde zorg. "Er treedt al jaren een verslechtering op voor de kansarmen, vb. nu de Wajongers" Ja, de spoeling wordt voor mensen die niet kunnen werken hier en daar op een onacceptabele manier te dun. Waarbij de Wajong overigens (net als eerder met de WAO gebeurde) vooral is afgebroken vanwege het massale misbruik dat ervan werd gemaakt: door jongeren erin te dumpen die eerder al op school ten onrechte een etiket opgeplakt kregen omdat daarmee een rugzak getoucheerd kon worden en door jongeren die erin werden gedumpt omdat het goed uitkwam dat de kosten dan uit een ander potje kwamen in plaats van uit het werklozenbudget. Maar ook dat heeft allemaal geen donder te maken met het feit dat het delen nog steeds toeneemt. Het probleem is dat er met steeds meer mensen gedeeld moet worden: iedere werkende draagt steeds meer niet-werkenden mee op zijn schouders. Plus nog de nodige ambtenaren. Om nog maar te zwijgen over al die parttimers die maar een deel in de kosten bijdragen omdat ze niet fulltime werken maar evengoed voor 100% aanspraak kunnen maken op de zorg en andere collectieve voorzieningen.

DeRedeMist
DeRedeMist2 jan. 2018 - 17:43

[... maar het gegeven dat de Europese Unie de neutrale zône tussen de Unie en Rusland in 2004 heeft ingelijfd ...] Laten we even wel wezen, dat was op uitdrukkelijk verzoek van de mensen in die neutrale zone, die wilden nu eindelijk wel eens wat veiligheid en tegenwicht voor de boze buur in het oosten. Dat hooghartig weigeren door EU en of NATO zou vergelijkbaar zijn geweest met een boodschap aan vluchtelingen, jullie zijn niet welkom, zoek het maar uit in je eigen onveilige gebieden.

west012
west0122 jan. 2018 - 17:16

Ik verwacht dat het gezegde: "Men drinkt een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was" ook hier zal opgaan. Misschien, heel misschien dat de gekozen burgermeester als een speeltje voor het volk wordt voorgesteld. Daar heeft de landelijke politiek het minst last van en je maakt er (denkelijk) goede sier mee.

WillemdeGroot
WillemdeGroot2 jan. 2018 - 16:57

Een bijdrage van Kleinpaste die meer vragen oproept dan beantwoordt. Akkoord, het rapport Remkes kan niet snel genoeg komen, mits uiteraard goed onderbouwd. Maar, Gertjan (laatste alinea), waarom ben je bang voor een mogelijke uitkomst daarvan? De vraag die ook hier bij me opkomt, is, wat de schrijver onder populisme, die 'groeit en groeit', verstaat. Ja, PVV en FvD, prima, maar gelet op de uitlatingen van, b.v., Van Haersma Buma en Rutte zouden we de partijen die zij vertegenwoordigen ook populistisch mogen noemen? 'Gevestigde parijen', welke zijn dat? En welke zijn dan de 'ongevestigde partijen'? (1e Alinea). 'De uitkomst van het Oekraïne-referendum werd in ieder geval door politiek Den Haag niet gerespecteerd'. Welk politiek Den Haag? Een meerderheid van de Tweede Kamer? Goed, maar zeg dat dan. 'Een afkalvend vertrouwen in de politiek'. Wellicht, maar waar meten we dat vanaf? De onderzoeken daarnaar zijn in mijn ogen onbetrouwbaar, want met simplistische vraagstelling. En is het niet meer de tijdgeest dan de houding van die politiek? Zo gezegd, komt het op mij als populistisch over (zoals Wilders en Baudet ook van alles beweren). Graag onderbouwen. De gekozen burgemeester. Gaat een gekozen burgemeester ook boven de partijen staan, of wil hij/zij het eigen programma realiseren? Een burgemeester 'die zichzelf programmatisch presenteert'. Nou, en? Die burgemeester kan alleen het eigen programma waarmaken, wanneer een meerderheid van de gekozen gemeenteraad die punten ondersteunt. Het zijn niet de burgemeester en de wethouders die de dienst uitmaken, zelfs al komen die wethouders van elders.Kortom, wat is dan de meerwaarde van een gekozen burgemeester? Je stelt: 'Je geeft met zo’n verandering burgers de ruimte zowel de macht als de controle op de macht in de eigen gemeente te kiezen.' De burgemeester heeft 'de macht' niet. Die ligt bij de raad, evenals de controle daarop. En dat is maar goed ook. Wie heeft nou belang bij een gekozen burgemeester die vanwege dat gekozen zijn neigt naar dictatoriale kenmerken? Tenslotte (want het verhaal is al lang), het Oekraine-referendum. Net als bij het referendum in 2005 (Europese Grondwet) is de uitslag ervan niet gehonoreerd door een meerderheid in de Tweede Kamer. Voor- en tegenstanders van referenda hebben het machtigste middel in handel om die stellingname van de partijen te ondersteunen dan wel te logenstraffen: het stemhokje. Als we dan concluderen dat de partijen die de uitkomsten aan hun laars lapten (met doorzichtige en vaak oneigenlijke argumenten) de politieke macht in Den Haag in handen houden, kunnen we niet anders dan deze democratische gang van zaken accepteren. Daar helpt geen ander referendum, of een gekozen burgemeester aan. De meerderheid beslist, al ben ook ik het totaal oneens met dat stemgedrag.

6 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd2 jan. 2018 - 18:59

wat is dan de meerwaarde van een gekozen burgemeester? Misschien is er dan eens een of andere intelligente persoon die geen lid is van een politieke partij bereid zich te kandideren. Op de huidige wijze blijf je toch rekruteren uit een zeer beperkt gezelschap van leden van politieke partijen, en dat zijn in meerderheid echt geen hoogvliegers.

DeRedeMist
DeRedeMist2 jan. 2018 - 21:28

[...wat is dan de meerwaarde van een gekozen burgemeester?] Indien gewenst door de lokalo's levert dat de plaatselijke Trump-kloon op, daar is bij benoemingen geen enkele kans op. En daarom moet er dus vooral geen gekozen burgemeester komen.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 1:33

"Op de huidige wijze blijf je toch rekruteren uit een zeer beperkt gezelschap van leden van politieke partijen" Dat is werkelijk nergens voor nodig. Partijen spelen formeel zelfs geen enkele rol bij de verkiezingen. Waar je op kunt stemmen zijn mensen die zich verenigd hebben op een kieslijst: vandaar dat ze ook gewoon kunnen blijven zitten als ze uit een partij stappen of worden gezet. Echt iedere groep burgers die een rol in het bestuur wil spelen kan zich daartoe verenigen en de benodigde handtekeningen verzamelen om aan te tonen dat ze niet louter zichzelf vertegenwoordigen. Daarnaast is slechts een beperkte financiële bijdrage vereist, in ruil waarvoor nog tv-zendtijd beschikbaar wordt gesteld ook. Een gekozen burgemeester is natuurlijk een vooruitgang vergeleken met een benoemde. Maar ook een onafhankelijke kandidaat die aan de burgemeestersverkiezingen deel wil nemen zal e.e.a. moeten organiseren om enige kans te maken. Dat kost geld en menskracht, dus daarmee hebben bestaande partijen nog steeds een voorsprong.

WillemdeGroot
WillemdeGroot3 jan. 2018 - 9:29

Beste Floyd. Een lesje staatsinrichting zou je goed doen, ook gelet op andere bijdragen van jou. Bij een vacante burgemeesterspost staat het iedereen die over passief kiesrecht beschikt vrij om te solliciteren. Het is de gemeenteraad die vervolgens, na overleg met de Commissaris van de Koning, een profiel opstelt en uiteindelijk, via een vertrouwenscommissie, iemand voordracht: via de CvdK en de Min. v. Binnl. zaken volgt een Koninklijk Besluit. Ook jouw 'intelligente persoon' kan solliciteren. Met intelligentie alleen ben je er echt niet. Je moet toch wel capabel zijn om een specifiek beroep uit te oefenen. Bovendien hoef je helemaal geen lid te zijn van een politieke partij. Uiteindelijk is een toch vooral de democratisch gekozen gemeenteraad die de doorslag geeft. En, nogmaals, wanneer een burgemeester gekozen wordt op een eigen programma, dan is het uiteindelijk de gemeenteraad die de besluiten neemt. Ruzies liggen dan op de loer.

Orange Floyd
Orange Floyd3 jan. 2018 - 20:48

Willem de Groot en Piet, Ik heb geen lesje staatsrecht nodig, ik weet perfect hoe het in theorie zou moeten gaan. Maar, helaas, theorie en praktijk staan in de politiek mijlenver uit elkaar. Alles een gevolg van het samenklonteren van wannabee’s binnen politieke partijen, wel een overdonderende 2% van de samenleving. Kijk nou toch eens goed naar al die burgemeesters, hoeveel zijn er nou helemaal niet afkomstig uit een politieke partij ? Weinig heren, erg weinig.

Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2018 - 1:35

"Kijk nou toch eens goed naar al die burgemeesters, hoeveel zijn er nou helemaal niet afkomstig uit een politieke partij ?" Heb je nog geen antwoord gegeven op de vraag wat je van gekozen burgemeesters verwacht. Als die geen partij of een grote zak geld achter zich hebben staan zijn ze kansloos met hun campagne. Ik zie niet hoe er dan meer onpartijdige kandidaten doorheen komen dan volgens het huidige systeem. Bovendien zie ik nog een ander probleem aan de gekozen burgemeester, net als aan een gekozen president: die heeft veel meer politieke macht omdat hij daartoe een eigen mandaat heeft. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de macht van de andere gekozenen: gemeenteraad en parlement. Je komt dan met een beetje pech in een situatie waarin de burgemeester de wethouders uitkiest en de president de ministers, die hun positie dan dus aan hem te danken hebben en minder aan de partijen die een coalitie vormen. Uiteraard kun je betogen dat dat een slagvaardiger bestuur oplevert maar ik heb zo mijn bedenkingen bij zo'n machtsconcentratie bij een persoon. Hoewel ik voor meer directe democratie ben lijken me burgemeester en premier posities die beter afhankelijk kunnen zijn van een mandaat van gekozenen dan dat ze een eigen mandaat van de kiezer hebben, want dat maakt ze te sterk.

Tante Nel
Tante Nel2 jan. 2018 - 16:56

Prima stuk maar geef eens voorbeelden van de “ongelofelijke veel onzin die hij (Thierry Baudet) ter berde brengt”? Denk n.l. dat hij zeer zinvolle opmerkingen maakt.

5 Reacties
spoorloper
spoorloper2 jan. 2018 - 20:37

Idd, en daarnaast wil ik ook wel eens een definitie van 'populisme' en weten waarom de gevestigde partijen niet populistisch zijn.

Zandb
Zandb3 jan. 2018 - 7:41

Nel Mensen die menen dat een "homeopathische verdunning" van de Nederlandse cultuur een probleem vormt, die zouden eens een tijdje geschiedenisles moeten hebben. Of had u graag gezien, dat we de Nederlandse cultuur van zo'n 100 of twee, drie, vier, vijf ...... jaar geleden behouden was geweest geworden gebleven gezijn?

Tante Nel
Tante Nel3 jan. 2018 - 7:55

beste Spoorloper, vooralsnog zijn “populisten” volgens de gevestigde orde allen die niet links zijn althans zo zie ik het nu. Jammer dat Gertjan nog niet heeft gereageerd. Zal hij zeer waarschijnlijk ook niet doen want beargumenteren met voorbeelden gaat hem niet lukken. Maar we blijven optimistisch en wachten af......

WillemdeGroot
WillemdeGroot3 jan. 2018 - 9:34

Tante. De onzin van Baudet vind je in zijn programma, zijn uitlatingen en zijn gedrag. En, ja, hier en daar zal vast wel een zinnige opmerking te vinden zijn. Bij wie niet? Spoorloper. Termen als 'kartel', 'populisme' en jouw 'gevestigde partijen' zijn nietszeggend. Om bij jouw opmerking te blijven: wat zijn gevestigde partijen? En wat ongevestigde?

Karingin
Karingin3 jan. 2018 - 10:42

Kun je allemaal gewoon opzoeken hoor: https://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme#Kenmerken En wat TB betreft: www.duimspijker.com/opinie/thierry-baudet-lult-veel-maar-zegt-weinig/ en Daar ontbreekt nog wel het verhaal van het linksige vrouwtje aan, maar dat is ook zo'n dom verhaal daar moet je niet eens op in gaan.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld2 jan. 2018 - 16:31

Net zo min als het wat uitmaakt wat de uitslag van een referendum is, zo maakt het ook niet uit wat de staatscommissie van Remkes straks vaststelt. De democratie is een bestuursmodel waarbij de uitoefening van de macht wordt gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Alleen is dat niet (langer) het geval en dat is niet alleen het gevolg van dat weeffoutje. Maar wat ook de oorzaak moge zijn, belangrijker is dat degenen die voordeel hebben bij deze situatie die macht niet zonder meer zullen afstaan. Thierry Baudet heeft het over het ‘partijkartel’ of de ‘baantjescarrousel’ en Geert Wilders sneert dat het parlement een ‘nepparlement’ is, maar mensen die denken dat zij aan die onwenselijke situatie een einde zouden maken een ernstige beoordelingsfout: die willen slechts een stuk van die macht en de controle daarop staat helemaal onderaan het verlanglijstje, dat direct de prullenbak ingaat mochten ze in hun opzet slagen.

JaapBo
JaapBo2 jan. 2018 - 16:11

Het onderliggende probleem is het wantrouwen in de politieke elites. Veel mensen voelen niet dat hun belangen door de gevestigde politieke partijen vertegenwoordigd worden. Het kabinet doet nu net of het alles doet voor de "normale Nederlander", terwijl het niet ziet dat een fors deel daarvan door haar beleid (bijv. afschaffen referendum en dividendbelasting) nog cynischer wordt.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 1:52

"Veel mensen voelen niet dat hun belangen door de gevestigde politieke partijen vertegenwoordigd worden." Dat zijn een beetje domme mensen. Die snappen niet dat zij worden vertegenwoordigd door de politieke partijen waarop zij hebben gestemd. En dan zijn er twee mogelijkheden: of die partijen falen hopeloos in het behartigen van hun belangen of ze dienen zich erbij neer te leggen dat ze slechts een minderheid vormen. "Het kabinet doet nu net of het alles doet voor de “normale Nederlander”, terwijl het niet ziet dat een fors deel daarvan door haar beleid (bijv. afschaffen referendum en dividendbelasting) nog cynischer wordt." Ontgaat het je werkelijk dat de 'normale Nederlander' kennelijk de meerderheid vormt die door het kabinet wordt vertegenwoordigd? Je eist in feite dat die partijen niet de belangen van hun kiezers moeten behartigen maar de voorkeur moeten geven aan lieden die van hun leven niet op die partijen zouden stemmen. Omdat ze cynischer worden als er andere meningen blijken te bestaan. Een kabinet met de ChristenUnie bevalt mij ook van geen kant maar dat is kennelijk hoe de hazen lopen. En als ik het iemand verwijt dan zijn het wel Jesse Klaver en consorten die voorkwamen dat er iets beters uit zou kunnen komen. Dat de VVD de grootste partij is en haar agenda het meest weet door te drukken maakt mij echt niet cynischer over 'de politieke elites', laat staan dat ik daarmee zal dreigen omdat ik vind dat de VVD er is om mij mijn zin te geven. Dat is wel het laatste wat ik van die partij verwacht. We zitten met dit kabinet opgescheept dankzij kiezers die niet meer of minder normaal zijn dan ik, al vormen ze getalsmatig de norm. Dat die kiezers politieke overtuigingen hebben waar ik de grootst mogelijke bezwaren tegen heb maakt mij niet cynisch maar heb ik te respecteren als een fact of life. Tandenknarsend, dat dan weer wel.

Zandb
Zandb3 jan. 2018 - 7:46

JaapBo Dat los je niet op met referenda, want dan nog zullen "de politieke elites" daar vorm aan moeten geven. Denk bv aan de Brexit. En iets doen voor de "normale Nederlander" is een niet meer dan een waanidee. Daar zal iedereen of niemand in slagen.

Grooteman2
Grooteman22 jan. 2018 - 16:03

Goed stuk. Je stemt op een partij maar je bent het nooit 100% met een partij eens. Als je geluk hebt kom je tot 70 of 80% dus de stelling van de politiek dat "wij er gekozen zijn om de beslissingen te nemen" is derhalve niet waar. Het kiezen geeft alleen de grote lijnen aan. Dus is er wel degelijk ruimte voor een bindend referendum - zoals b.v. in Zwitserland. Maar het idee dat de burger zelf kan denken maakt de politiek zo bang dat het wel niet zal gebeuren.

3 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd2 jan. 2018 - 19:02

Maar het idee dat de burger zelf kan denken............. Dat was misschien vroeger opportuun, maar tegenwoordig is de bevolking echt wel in staat zelf te denken, ook al willen politici, ook zij met een denkgebrek, en dat zijn er best veel, dit niet accepteren.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 2:10

"tegenwoordig is de bevolking echt wel in staat zelf te denken" Doe niet zo mal. Van die bevolking is 1 op de 8 laag- of zwakbegaafd. Die zijn alleen al goed voor zo'n 19 zetels in het parlement. Volkomen terecht overigens dat die zowel actief als passief kiesrecht hebben. Maar doe nou niet alsof er een bevolking bestaat die echt wel zelf in staat is om te denken. En dat gebrek aan vermogen om zelf te denken is echt niet beperkt tot de groep mensen die daar de verstandelijke vermogens niet toe heeft. Hoeveel mensen die hun school hebben afgemaakt laten hun stemgedrag meer afhangen van de opgerolde mouwen waarmee Jesse Klaver als Trudeau poseert dan van de inhoud? En dan hebben we het toch echt over de bovenkant van de kiezersmarkt. De bevolking krijgt toch echt de politici die het verdient. Dat kun je die politici verwijten maar die hebben toch echt hun mandaat te danken aan die kiezers. Het bestaat simpelweg niet dat de burger die zelf kan denken politici kiest met een denkgebrek. Die politici hebben hun positie toch echt te danken aan burgers met een even groot denkgebrek. Waarbij je er overigens nog goed voor moet waken dat je niet iedereen met een andere politieke overtuiging ervan beschuldigt een denkgebrek te hebben, want dan bevind je jezelf democratisch gezien in de gevarenzone.

Zandb
Zandb3 jan. 2018 - 7:56

Grooteman Er wordt gesproken van een "correctief (bindend) referendum". Dat is iets heel anders dan men in Zwitserland gewoon is. Verder is het wel zo, dat ook al is er sprake van een bindend referendum, uiteindelijk toch weer de volksvertegenwoordigers beslissen tenzij er dan weer een correctief plaatsvindt, enzovoort. Ik ben voor een correctief bindend referendum maar ben realist genoeg om daar de beperkingen van in te zien. Het moet nooit zo kunnen zijn, dat "het volk" zijn vertegenwoordigers bestuurt. Je kiest en daarmee verleen je mandaat. (Van daar dan ook, dat mensen wel heel goed moeten nadenken voor ze een stem en al helemaal als ze willen stemmen op partijen als van Baudet of Wilders; juist vanwege dat mandaat zijn die zo gevaarlijk.)

RonaldP2
RonaldP22 jan. 2018 - 15:37

wat een respect door iemand leeg hoofdig te noemen. van een colomnist mag je meer verwachten.

Bouwman2
Bouwman22 jan. 2018 - 15:26

De individuele macht is volstrekt nul en dat is maar goed ook. Individuen met macht maken er vanouds een drama van. Ik memoreer even Raspoetin, die heel toevallig als ongewassen Siberiër stevige macht uitoefende op de regenteske en tevens heilige Nicolaas II wat hem en trouwens ook de hele tsarenfamilie duur te staan kwam. Gelukkig kennen we in de EU weinig mensen met macht. Ook Angela Merkel wordt gezien als tamelijk machteloos om over Emanuel Macron maar te zwijgen. Ik heb zijn nieuwjaarstoespraak met genoegen beluisterd, maar macht? Enkel de Polen en de Hongaren zien heil in autoritaire types. Macht is enkel te verwerven door het samenvoegen van individuen. Je heb er snel in Nederland vele miljoenen nodig, anderhalf miljoen is aardig wat maar nog steeds veel te weinig, Rutte, onze eerste minister, is onmachtig. En dat is een zegen voor hemzelf en voor het land waar hij voor een tijd de regering mag leiden. Het streven naar macht kun je fascisme noemen en dat gebeurt soms ook. En zijn heel wat crypto fascisten te vinden in dit land, Het referendum is een streven om via veel stemmen macht te verwerven. Over anderen wel te verstaan. Het heersen van een meerderheid, of iets wat daar voor moet doorgaan over een minderheid van anderen die de macht niet echt ambiëren. Zoiets is aanlokkelijk maar je moet het niet willen. Macht moet je spreiden en gelukkig gebeurt dat in Nederland heel keurig. Nederland is nog steeds een voorbeeldige rechtsstaat en dat verheugt me als democraat zeer. De club die zich verenigt rondom de meiboom die rechtsstaat heet krijgt me aan het dansen. Gelukkig of helaas bestaat die club niet, en dat is maar goed want ik ben een heel beroerd danseur.

1 Reactie
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld2 jan. 2018 - 18:51

Het toppunt van fascisme: we hebben geen plan en geen organisatie, maar we zijn in de meerderheid en tegen, -alle macht aan het volk!

Johan eldert
Johan eldert2 jan. 2018 - 15:15

[De uitkomst van het Oekraïne-referendum werd in ieder geval door politiek Den Haag niet gerespecteerd ] welke uitkomst> dat 19% van de totaal kiesgerechtigden tegen het verdrag waren en dus 81% !!! het geen donder uitmaakte dan wel voor waren. Niet elke keer weer dat populistische drijfzand verhaaltje ophangen. de grootste schreeuwers zijn niet per definitie de meerderheid. integendeel, het was dus slechts een zeer kleine minderheid die tegen was. [Onderwijl zien wij een afkalvend vertrouwen in de politiek. Ondertussen daalt de opkomst voor verkiezingen keer op keer en groeit het percentage stemmers op populistische partijen gestaag] dit is feitelijk onjuist. de opkomst schommelt wel wat maar er is geen sprake van structureel wegblijven van de kiezer. sterker, de opkomst tijdens laatste TK was verrassend hoog. Het % dat stemt op populistische partijen groeit ook niet. al decennia schommelt het aantal % kiezers rond de 25 zetels. voorheen bleef dat verborgen in de zuilen maar nu is het zichtbaar. maar ook daar is niets wezenlijks veranderd. dat kleine partijen niet doordringen, althans dat suggereer je, is ook al niet juist. denk aan FVD en PVDD 50 plus en Denk. dus de macht laat zich wel degelijk door de kiezer organiseren. alleen de kiezer heeft nog altijd massaal vertrouwen [ rapport SCP] in de grote middenpartijen. Ik snap dat jou dat niet bevalt, maar he, we zijn een democratie nietwaar. de angstbeelden en het doemdenken over de nederlandse politiek wordt al dik 15jr ook geventileerd door maurice de hond. en tot op heden is geen enkele voorspelling van hem op dat punt uitgekomen. werkelijk geen een! dus zo'n drama is het volgens de burger ook niet. Ik zie geen revoltes. [ maar om daarnaast een burgemeester te kiezen die zich politiek programmatisch presenteert en die zijn programma kan en mag uitvoeren met wethouders die hij daartoe zelf selecteert.] dat doen ze in de VS met als gevolg een compleet verlamd bestuur want de gemeenteraad die anders is georienteerd zal alles blokkeren. Niet wenselijk dus. [de bevolking leerde op nagenoeg hetzelfde moment dat de politiek het volk negeert als het erop aankomt.] wat dus niet waar is want het was een zeer kleine minderheid die tegen was. [ het populisme groeit en groeit en het vertrouwen in de politiek neemt omgekeerd evenredig af.] twee leugens in 1 zin. 1) het populisme groeit niet, aantal stemmers op dat soort partijen is redelijk stabiel en vertrouwen is ongekend hoog in Nederland. zeker als je dat vergelijkt met andere W europese landen. dus dit weer eens het zoveelste doem verhaaltje dat t einde van onze democratie voorspeld. dat doet MdH ook al 15 jaar. al 15 jaar is er niets aan de hand.

6 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd2 jan. 2018 - 19:04

dus 81% !!! het geen donder uitmaakte dan wel voor waren.... Die 81 %, nou tenminste diegenen die niet zijn wezen stemmen hebben gewoon hun democratische plicht/recht verzaakt. Ze hebben een kans gehad er iets van te vinden. Niet gedaan, dan niet zeuren.

Johan eldert
Johan eldert2 jan. 2018 - 21:14

Orange Floyd 2 januari 2018 at 19:59 wat klets je nu. die 81% had geen probleem met het verdrag en dat verdrag is er gekomen. dus die 81% heeft precies wat ze wilde. dus niemand zeurt hier behalve die 19% die ondanks hun schreeuwerige gedram niet hun zin gekregen hebben. en terecht

DeRedeMist
DeRedeMist2 jan. 2018 - 21:31

[Die 81 %, nou tenminste diegenen die niet zijn wezen stemmen hebben gewoon hun democratische plicht/recht verzaakt.] Je bedoelt de 81% van de mensen die begrijpen dat je als je om raad wordt gevraagd niet aan kunt komen met een binair ja of nee.

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 2:14

"diegenen die niet zijn wezen stemmen hebben gewoon hun democratische plicht/recht verzaakt" Is het nu ook al een democratische plicht om vrijblijvend raad te geven? Dan kun je ook iedereen die het niet als zijn taak ziet om op iedere tweet van een troll te reageren verwijten zijn plicht te verzaken omdat hij het voeden van de trollen daar niet toe rekent.

ratio2
ratio23 jan. 2018 - 7:01

@Johan "welke uitkomst> dat 19% van de totaal kiesgerechtigden tegen het verdrag waren en dus 81% !!! het geen donder uitmaakte dan wel voor waren." Als je dat als meetlat neemt is dit kabinet ook niet legitiem. 18 procent van de mensen heeft niet gestemd. Het kabinet kan dus volgens jouw redenering ook niet claimen dat ze door een meerderheid wordt gesteund, ook al hebben ze 76 zetels in het parlement. Of geldt jouw redenering alleen voor situaties waar het je uitkomt?

ratio2
ratio25 jan. 2018 - 8:04

@WillemdeGroot Ja, dat zeg ik. Net zo goed als toetredingsbarrières in een economische markt ertoe bijdragen dat er minder aanleiding is tot vernieuwing en concurrentie speelt dat net zo goed in een politieke markt. Toetredingsbarrières hebben nu eenmaal dat effect. Waarmee ik niet wil zeggen dat je elke toetredingsbarrière kunt of moet willen verwijderen. In de politiek is dat niet haalbaar, dat besef ik prima. Maar het kan tegelijkertijd wel verklaren waarom partijen minder vernieuwingsgezind zijn dan de maatschappij eigenlijk misschien wil zien. Het feit dat het tot op zekere hoogte onvermijdbaar is wil niet zeggen dat het geen probleem is.

Biff Everwood
Biff Everwood2 jan. 2018 - 15:13

De parlementaire democratie is verzand in een verouderd evenwicht. Verandering komt echter niet van binnenuit maar van buitenaf. Wachten op zelfreiniging is dus zinloos. Dat is in elk kartel zo.

8 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot2 jan. 2018 - 18:59

Even los van wat 'kartel' hier nu weer mee te maken heeft, begrijp ik je 'verouderd evenwicht', en 'verandering komt niet van binnenuit maar van buitenaf' niet zo goed, Everwood. 1. Hoe kan een democratisch gekozen parlement verzand zijn in een verouderd evenwicht? En hoe zou je dat veronderstelde verouderde evenwicht dan willen herstellen, als het al zo zou zijn? 2. Hoe stel je je voor dat 'een verandering' (wat voor en hoe en waarom) van buitenaf eruit ziet? Revolutie? Machtsgreep? Zeg het maar..

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 2:18

"Dat is in elk kartel zo." Over welk kartel heb je het? Als je lid wordt van een partij en twee keer folders uitdeelt wordt je uit arren moede al gevraagd om op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te gaan staan: geen kartel is zo toegankelijk. En werkelijk iedere parvenu kan een eigen partij oprichten en binnen de kortste keren in het parlement demonstreren dat hij er bij Latijnse les niets van bakte.

ratio2
ratio23 jan. 2018 - 7:06

@WillemdeGroot "1. Hoe kan een democratisch gekozen parlement verzand zijn in een verouderd evenwicht? En hoe zou je dat veronderstelde verouderde evenwicht dan willen herstellen, als het al zo zou zijn?" Dat kan omdat er een toetredingsbarrière is voor nieuwe partijen. Je moet van alles organiseren en het kost jaren voordat je een beetje een organisatie hebt opgebouwd waarmee je mee kunt doen. Tot die tijd heb je niks. Dus de bestaande partijen hebben effectief een soort van kartel omdat het niet makkelijk is om toe te treden (ik las ergens dat 90% van alle nieuwe partijen faalt). En daarmee kunnen de bestaande partijen een verouderd evenwicht in stand houden. Toetredingsbarrières zijn een bekend fenomeen in de economische theorie. Zie bijvoorbeeld: https://www.marsdd.com/mars-library/barriers-to-entry-factors-preventing-startups-from-entering-a-market/

Zandb
Zandb3 jan. 2018 - 7:59

Goede vragen Willem. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.

WillemdeGroot
WillemdeGroot3 jan. 2018 - 15:53

Ratio. Zeg je nu dat een democratisch gekozen parlement verzand is in een verouderd evenwicht (vreemde woordkeus, eigenlijk), omdat '.. er een toetredingsbarrière is voor nieuwe partijen. Je moet van alles organiseren en het kost jaren voordat je een beetje een organisatie hebt opgebouwd waarmee je mee kunt doen'? Dus, het parlement is verzand in een verouderd evenwicht, omdat het enige moeite kost om in dat parlement zitting te nemen. Vreemde, ongefundeerde redenering. Dat je enige moeite hebt te doen om je/je partij te kandideren voor Tweede Kamerverkiezingen, of voor de gemeenteraad, is normaal en logisch. Net zoals je enige moeite hebt te doen om aan werk te komen, een verzekering af te sluiten, boodschappen te doen, naar de stembus te gaan.. Waar het om draait, is dat er, behalve enige inspanning, geen enkel beletsel bestaat om gekozen te worden. Dat alles natuurlijk op de voorwaarde dat je de kiesdrempel haalt. Heel logisch..

Piet de Geus
Piet de Geus3 jan. 2018 - 23:41

"Dat kan omdat er een toetredingsbarrière is voor nieuwe partijen. Je moet van alles organiseren en het kost jaren voordat je een beetje een organisatie hebt opgebouwd waarmee je mee kunt doen. Tot die tijd heb je niks." Hoe lang heeft het Fortuyn gekost om met de LPF in kamer en regering te komen? Hoe lang heeft het Wilders gekost om met een eigen partij in het parlement te komen? Hoe lang heeft het Baudet gekost en de mannen van Denk?

ratio2
ratio25 jan. 2018 - 7:59

@Piet de Geus. En hoeveel partijen zijn in die periode er NIET in geslaagd? Nog veel meer. Waar is Jan de Roos, waar is Rita Verdonk (godzijdank niet in de kamer overigens), waar is Jacques Monasch? Je selecteert nu enkel de partijen die er wel in geslaagd zijn, waarbij zowel Wilders en DENK eigenlijk een valse voorsprong hebben gehad omdat ze eerst als lid van een andere partij in de Kamer kwamen en daar al veel publiciteit konden verwerven door eruit te stappen. Op eigen kracht is het aantal partijen dat erin slaagt om de Kamer te bereiken erg klein.

ratio2
ratio25 jan. 2018 - 8:04

@WillemdeGroot Ja, dat zeg ik. Net zo goed als toetredingsbarrières in een economische markt ertoe bijdragen dat er minder aanleiding is tot vernieuwing en concurrentie speelt dat net zo goed in een politieke markt. Toetredingsbarrières hebben nu eenmaal dat effect. Waarmee ik niet wil zeggen dat je elke toetredingsbarrière kunt of moet willen verwijderen. In de politiek is dat niet haalbaar, dat besef ik prima. Maar het kan tegelijkertijd wel verklaren waarom partijen minder vernieuwingsgezind zijn dan de maatschappij eigenlijk misschien wil zien. Het feit dat het tot op zekere hoogte onvermijdbaar is wil niet zeggen dat het geen probleem is.