Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Regeringspartijen in kinderlijk stadium van morele ontwikkeling

  •  
07-04-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
364 keer bekeken
  •  
14287945402_91c7ed26d7_k

© Cc-foto: Aikawa Ke

'Wat ik vooral zorgwekkend vind is dat onze bewindslieden kennelijk nog geen eigen moraal hebben, en wie weet ook nooit zullen krijgen'
In een advies aan de regering schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat we aanzienlijk minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Al vaker hebben wetenschappers geconstateerd dat de Nederlandse veestapel gehalveerd moet worden om de groeiende problemen (waaronder uitstoot, bodemverzuring, watervervuiling, fijnstof en aantasting van de biodiversiteit) het hoofd te bieden. Het kabinet had ook dit keer maar weinig tijd nodig om het doorwrochte rapport af te serveren. ‘Krimp van de veestapel moet geen doel op zich worden’, zei Landbouwminister Schouten. Misschien had ze in de gauwigheid niet gezien dat de maatregel werd geadviseerd als middel om de Parijs-doelstellingen te halen.
CDA’er Jaco Geurts bracht inhoudelijke argumenten in: “Het staat niet in het regeerakkoord.” En: “Als wij minder vlees produceren, gaan andere landen het overnemen.” Geurts had ook iets gemist in het advies: we moeten niet alleen minder vlees produceren, maar ook minder consumeren. Maar voordat ik dit bedacht, moest ik eerst onwillekeurig terugdenken aan Kohlberg’s theorie over morele ontwikkeling, die ik leerde als eerstejaars psychologiestudent. Volgens Kohlberg ontwikkelt moreel denken zich in zes fases. In elke fase kun je tot verschillende conclusies komen over wat goed en fout is; het gaat om de manier van redeneren.
Bij kinderen tot een jaar of negen is er nog geen echte moraal (het pre-conventionele niveau). In de eerste fase zijn ze gevoelig voor regels, straf en autoriteit: het moet nu eenmaal zo (of: het staat in het regeerakkoord en daar moet je je aan houden). In de tweede fase gaan kinderen hun eigen individuele belang nastreven en afwegen hoe dat zich verhoudt tot wat anderen doen: wat levert het mij op en is er kans dat een ander me zal dwarsbomen, is de afweging. Ook hier is er nog geen moraal. Ik zie deze fase terug in de opmerking van Geurts: als wij het niet doen, doen andere landen het. Het is als de zelfrechtvaardiging van een drugsdealer bij een school: als ze het niet bij mij kopen, kopen ze het bij een ander.
Zelfs op het niveau van fase 1 en 2 zou je tot wijzere conclusies kunnen komen, wanneer je bedenkt dat ook andere landen de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Maar wat ik vooral zorgwekkend vind is dat onze bewindslieden kennelijk nog geen eigen moraal hebben, en wie weet ook nooit zullen krijgen. Kohlberg onderscheidt zes fases, waarvan de laatste twee (post-conventioneel) pas in de volwassenheid worden bereikt. Maar niet door iedereen. Mensen kunnen blijven steken in een bepaalde fase.
Daarom een tip voor de klimaatvriendelijke oppositie: spreek de regeringspartijen aan op hun eigen kinderlijke niveau van morele ontwikkeling: Parijs is een hogere autoriteit dan het regeerakkoord; we moeten ons houden aan de Parijs-afspraken. Anders krijgen we straf.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (23)

tinus1969
tinus19699 apr. 2018 - 15:53

Roos Vonk identificeert in haar laatste zin precies het punt waar nationalistisch-rechts tegen te hoop loopt: 'Parijs is een hogere autoriteit dan het regeerakkoord; we moeten ons houden aan de Parijs-afspraken.' Nationalistisch-rechts (mn. Baudet) wijst zulke hogere autoriteiten nu juist af en wil zich dara niet aan conformeren. Een oproep daartoe zal daarmee contraproductief werken.

1 Reactie
DenFlexwerker
DenFlexwerker15 apr. 2018 - 17:07

Natuurlijk kunnen we weer de tegenstanders van dit soort "hogere autoriteit" gaan labellen als nationalistisch-rechts. Dan hoop ik ook dat, de aanhangers van deze 'hogere autoriteit' niet boos worden als Nederland aangepakt wordt in het Ceta-verdrag waar milieudefensie tegen was. In dat verdrag mag je dan gedaagd worden voor een rechtbank door een bedrijf. Of we kunnen ons afvragen of het wel wenselijk is en democratisch, dat een kleine meerderheid van bestuurders jouw macht als kiezer, onomkeerbaar, zo maar weg mogen geven aan een derde partij. Voor een grondwetswijziging zijn 2/3de meerderheden nodig in meerdere termijnen. Maar heet het een verdrag, dan kan dit met een kleine meerderheid en dezelfde kleine meerderheid mag bepalen dat het niet in strijd is met de grondwet. Dat lijkt mij een vraag die boven links of rechts staat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 6:30

Mijn vraag; Waar plaatsen we de kiezer?

1 Reactie
RobertvdBJ
RobertvdBJ10 apr. 2023 - 10:26

Democratisch gekozen vertegenwoordigers hebben het Parijs akkoord gesloten. U heeft deze vertegenwoordigers kunnen kiezen.

BartP2
BartP27 apr. 2018 - 21:59

Volgens mij heb ik gestemd op een partij. Niet op Parijs. Ik hecht aan democratische principes.

1 Reactie
RobertvdBJ
RobertvdBJ10 apr. 2023 - 10:28

De vertegenwoordigers die het Parijs akkoord hebben afgesloten namens Nederland zijn democratisch gekozen. U had ze kunnen kiezen.

Rara5
Rara57 apr. 2018 - 21:10

"om de groeiende problemen (waaronder uitstoot, bodemverzuring, watervervuiling, fijnstof en aantasting van de biodiversiteit) het hoofd te bieden" Het gaat zo slecht nog niet. Sterker nog, het water is inmiddels te schoon, zodat de visstand afneemt (terwijl je vroeger nog "foto's kon laten ontwikkelen in de rijn"). https://www.ad.nl/buitenland/water-in-duits-meer-te-schoon-voor-de-vissen~ac6178e3/ https://www.nu.nl/algemeen/317258/vissen-vinden-ijsselmeer-te-schoon.html En met de lucht gaat het al net zo goed. Het aantal neveldagen is daardoor sterk afgenomen. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/mist-en-nevel-zijn-de-afgelopen-30-jaar-sterk-afgenomen En ook de bodemkwaliteit is sterk verbetert: "Dezw gronden zijn significant minder zuur geworden. Ook zijn nitraat, sulfaat, chloride, aluminium, calcium, magnesium, natrium en strontium in grondwater afgenomen. Dit komt waarschijnlijk doordat de er minder verzurende en vermestende stoffen via de lucht worden afgezet" https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/januari/De_bodemkwaliteit_in_Nederland_in_2006_2010_en_de_verandering_ten_opzichte_van_1993_1997_Resultaten_van_het_Landelijk_Meetnet_Bodemkwaliteit

4 Reacties
Gerry Jöris
Gerry Jöris8 apr. 2018 - 5:18

U bent een RaRare snuiter die zijn/haar kop in het zand steekt.

Rara5
Rara58 apr. 2018 - 8:49

Ik verzin dit nieuws toch niet zelf?

Cliff Clavin
Cliff Clavin8 apr. 2018 - 14:03

@ Gerry Jöris - Rara is inderdaad een rare snijder, iemand die op fenomenale wijze met getallen en statistieken kan goochelen om zijn curieuze visie op mens en wereld te legitimeren. De kwestie is niet of hij zijn informatie zelf bedacht heeft; het gaat erom dat hij indruk probeert te maken met gegevens die het betoog (in dit geval van Roos Vonk) niet ontkrachten, of zelfs maar raken. Wijselijk laat onze Rara de hoofdzaken onbesproken: de opwarming van de aarde, de problemen rondom het poolijs, het uitsterven van diersoorten, dus: de gevolgen van menselijke ingrepen, verstoringen, in immens complexe systemen, die voor onze soort fataal kunnen worden. Wellicht heeft Rara vroeger zijn filmrolletjes inderdaad zelf in de Rijn ontwikkeld, en daarbij, al watertrappelend, toch teveel van die chemicaliën binnen gekregen. Dit zou zijn wat overspannen optimisme kunnen verklaren.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 17:28

Misschien kan Rara dan dit ook even uitleggen: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/reden-tot-zorg-dramatische-afname-aantal-insecten~a4522415/

OlavM
OlavM7 apr. 2018 - 17:08

"Erst kommt das Fressen, dan die Moral. Aber wir brauchen noch viel Zeit für die letzte." (Mark in einem Brief an Angela).

1 Reactie
OlavM
OlavM7 apr. 2018 - 17:10

dan = dann

Gerygrr
Gerygrr7 apr. 2018 - 15:58

Uiteraard vind ik, dat we ons moeten houden aan de doelstellingen van Parijs. Ik vraag me af of het onderwerp van de uitstoot veroorzaakt door onze veestapel niet vanuit de invalshoek van wereldwijde voedselschaarste moet worden bekeken. Met energieopwekking is het mogelijk om de groene energie die in andere landen wordt opgekocht in te zetten als eigen reductie, emissierechten heet dat volgens mij. Zou het een idee zijn om andere landen onze koeien en varkens aan te bieden qua uitstoot? In ruil wordt het vlees naar desbetreffende landen uitgevoerd. Kappen van regenwoud voor runderen kan dan bv worden voorkomen.

Edwin8
Edwin87 apr. 2018 - 14:40

Straks zitten we lekker ons plantaardige voedsel weg te happen terwijl we ons 6de stedentripje van het jaar met het vliegtuig afleggen. We hoeven niet eens minder te consumeren. Minder produceren en minder weggooien zijn prima acties waarmee we al een goede stap in de juiste richting zetten. Maar iedereen zit constant te hameren op de vleesconsumptie terwijl het grote probleem vermeden wordt. Van de week reed de eerste trein van Amsterdam naar Londen en v.v. Er zijn gelukkig politieke partijen die dat graag willen uitbreiden. Maar toch komen er maar weinig opinie`s naar boven waarin gesteld wordt dat vliegen enorm schadelijk is. Nee, we mogen lezen dat wellicht 500.000 toeristen dit jaar geen vliegtochtje kunnen maken. Nou nou, als je het over first world problems hebt. Kranten staan nog vol met advertentie`s van goedkope vliegreizen en stedentripjes. Diezelfde kranten die het balletje gehakt van de gewone man proberen te criminaliseren met allerlei opinie`s en artikelen maar ondertussen blijven meewerken aan het verkopen van totaal nutteloze vliegreizen die vele malen schadelijker zijn dan het balletje gehakt van de gewone man. Maar ja, dan ga je tornen aan de leuke dingen des levens van de gegoede burgerij. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

vdbemt
vdbemt7 apr. 2018 - 12:24

Het is de kern van hoe wij door de laatste kabinetten geregeerd worden. Je ziet het niet alleen bij de klimaatbenadering, ook bij de benadering van zwakkeren in onze samenleving zoals arbeidsgehandicapten, langdurig werkelozen, zorgbehoevenden, vluchtelingen, zelfs bij de zorg als stelsel. Wat te denken van de benadering van de Groningers en nu de omwoners van vliegvelden. Gebrek aan moraal.

4 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin7 apr. 2018 - 15:30

@ Petervdb - je hebt gelijk. Ik voorspel dat Rutte-III, als de volgende economische ineenstorting een feit zal zijn, een radicale ingreep in de zorg als geheel zal doen, met het oogmerk om met de vrijgekomen gelden de banken overeind te houden, in het belang van onze dictatuur. Mark R. zal in een live-toespraak op SBS6, die twee minuten zal beslaan, elke Nederlander tot volkomen zelfredzaam uitroepen, en bekend maken dat onze zorg per onmiddellijk opgeheven wordt. Dat is geen science-fiction, het is de logische consequentie van zijn beleid.

vdbemt
vdbemt7 apr. 2018 - 15:52

Omwonenden

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 6:08

"Ik voorspel dat Rutte-III, als de volgende economische ineenstorting een feit zal zijn, een radicale ingreep in de zorg als geheel zal doen, met het oogmerk om met de vrijgekomen gelden de banken overeind te houden, in het belang van onze dictatuur." Maar gelukkig is daar dan onze Cliff Clavin, de redder van het vaderland geinspireerd door zijn grote socialistische voorbeelden in Zuid Amerika. Zorg wordt gratis, alle arbeidsgehandicapten krijgen een salaris van minimaal 200% van het minimumloon, bijstandsuitkeringen worden verhoogd en alle bedrijven genationaliseerd om met pek en veren het land uit gejaagd te worden. In Venezuela zijn de vruchten van dit beleid al zichtbaar. Duizenden Venezulanen reizen dagelijks naar het buitenland om over de succesverhalen van het gratis geld en de verlossing van werkgevers te vertellen. Cliff for President!

Cliff Clavin
Cliff Clavin8 apr. 2018 - 9:02

@ Demesmaeker - je hebt een chronische obsessief-compulsieve aandoening met betrekking tot Venezuela, en tot Cliff Clavin. Ik vroeg je een week of zo geleden al om bewijzen uit het verleden, waaruit blijkt dat ik een fervent supporter van het marxistisch-leninisme, en van de Venezolaanse politiek ben. Met de context erbij. Je bleef in gebreke. Dus beschouw ik je teksten als zijnde: fantasieën.

Luitzen Brouwer
Luitzen Brouwer7 apr. 2018 - 11:52

Gelukkig wordt de (her)opvoedingsdrang van mensen als Vonk gefnuikt door de hen uit de door hen gewenst benodigde ouderlijke macht houdende vertegenwoordigende democratie die mensen(kinderen) zelf laat bepalen wie en in hoeverre deze macht krijgen. M.a.w. mogen we zelf weten naar wie we luisteren.

1 Reactie
Zandb
Zandb7 apr. 2018 - 16:28

Luit Alleen de tweede zin is helder. De eerste is nogal fnuikend.

denarjan
denarjan7 apr. 2018 - 11:39

Het gaat fout binnen het Strict Father Morality principe, en de conservatieve hiërarchie. (George Lakoff) Er is altijd een hogere baas die uiteindelijk de verantwoording heeft, dus waarom nog zelf nadenken of verantwoordelijkheid nemen. Interessante lezing "The Present Political Divide: What To Do Now" George Lakoff, Professor of Cognitive Science and Linguistic and Director of the Center for the Neural Mind & Society, UC Berkeley. https://www.youtube.com/watch?v=wvidS2vo9Bs&list=PLEltaNcUxTmuVhqOF2L3w7jhzPcwjHxkI&index=2