Joop

Opiniemaker Meindert Fennema overleden

  •  
14-06-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2730 keer bekeken
  •  
ANP-313675273

De politicoloog en opiniemaker Meindert Fennema is op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Oud-CPN'er Fennema was lid van GroenLinks maar hield er standpunten op na die weinig met die partij van doen leken te hebben. Zo begeleidde hij als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam de promotie van PVV-Kamerlid Martin Bosma "omdat ook racisten het recht hebben om te promoveren". Samen met Frits Bolkestein en Paul Cliteur richtte hij een stichting op die onder andere het beruchte debat organiseerde in De Balie waar door extreemrechtse sprekers geopperd werd moslims uit Nederland te deporteren dan wel op andere wijze hun mensenrechten in te perken. 

Toen hij ging studeren sloot hij zich, ook totaal niet passend bij zijn milieu, aan bij het Utrechtsch Studenten Corps, destijds misschien wel de conservatiefste en meest elitaire studentenvereniging van Nederland. Ook daar schreef hij een boek over, Goed Fout, waarin hij het corps vergeleek met de CPN waarbij hij zich later aansloot. Beide waren in zijn ogen rare sektes, maar waar de CPN volkomen intolerant en kleingeestig was, was het corps "ondanks de oubollige en soms weerzinwekkende tradities een door en door liberale vereniging". Tekenend was dat toen hij het corps de rug toekeerde, dat jammer werd gevonden en dat hij altijd welkom bleef. Mensen die met de CPN braken, werden uitgesloten als 'verraders'.

Fennema bleef lid van de CPN tot deze partij werd opgeheven en sloot zich daarna aan bij GroenLinks, waarvoor hij in de gemeenteraad van zijn woonplaats Bloemendaal zat.

Hij publiceerde geruime tijd op de uiterst rechtse thuishaven The Post Online maar begon in 2019 op het progressieve opinieplatform Joop te posten. Fennema liet ook daarmee zien politiek met twee voeten in verschillende werelden te willen staan.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (51)

Pater
Pater16 jun. 2023 - 0:39

Ik heb bij Fennema vaak gedacht dat zijn vroegere omhelzing van het communisme, dat geen vrijheid kende, hem heeft doen doorslaan naar een absoluut vrijheidsbegrip. Absolute vrijheid bestaat in mijn ogen niet omdat je daarmee altijd de vrijheid van anderen aantast. Het voordeel van de extreme visie van Fennema is wel weer, dat je gedwongen wordt voortdurend over die spanning na te denken.

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195517 jun. 2023 - 7:29

Op het moment dat een politieke overtuiging gaat bepalen wat democratie is en daar sturing aan wil geven, is de democratie verdwenen. Volgens de regels die je hanteert, zijn Rusland en Turkije democratieën, er kan immers gestemd worden en er bestaan verschillende politieke stromingen. Dat is natuurlijk een papieren werkelijkheid en vergelijkbaar met hoe het al 40 jaar in Nederland gaat. Op papier hebben alle mensen rechten en bescherming, echter de werkelijke wereld zit toch echt anders in mekaar, Dat is te zien aan het gedrag van bepaalde machthebbers, die misbruik van hun macht maken. De medewerkers waarschuwen met de papieren werkelijkheid in de hand. Echter het machtsmisbruik gaat gewoon door en niet alleen bij de ambtenaren, maar ook in de samenleving. Er zijn genoeg beschermende en controlerende instanties, die echter hun plicht verzaken en er wederom een papieren werkelijkheid van bescherming bieden. Dat breekt het vertrouwen van de burger terecht af, en zie het resultaat van 40 jaar neoliberalisme in een notendop. De oplossing is simpel, een grote schoonmaak daar de machthebbers en misbruikers hun macht niet vrijwillig zullen afstaan. Zij hebben de controlerende en toezichthoudende instanties bevolkt met leidinggevenden, die het behoud van macht tot doel hebben verheven. De nieuwe bestuurscultuur komt niet en is een nietszeggende verkiezingsbelofte. De parlementaire enquêtes en politiek zijn zinloos gebleken om verandering te bewerkstelligen. De grote schoonmaak.

Pater
Pater18 jun. 2023 - 12:36

Ik begrijp niet goed waarom je jouw verhaal als reactie op mijn meer abstractie opmerking over vrijheid plaatst. Daarnaast bevat het louter onzin en loze praat: totaal doorgedraaid. Ik noem wat voorbeelden. Turkije staat op de grens van wel/geen democratie; een oppositieleider zit in de cel, gekozen burgemeesters zijn afgezet, de pers wordt gebreideld. De verkiezingen zelf verlopen echter vrij netjes. Hongarije zit ook op de rand. Rusland is allang geen democratie meer, dat behoeft geen uitleg. Rusland en NL wat democratie betreft op één lijn zetten is absurd. Alles wat niet goed gaat wijten aan het neoliberalisme eveneens, komt wellicht voort uit een extreme vorm van dogmatiek. Ter info: neoliberalisme heeft plaats gemaakt voor bescherming van eigen industrie. Je grote schoonmaak is een totaal ongerichte oproep tot revolutie, met kennelijk deze twee motto's: weg met de parlementaire democratie, weg met het neoliberalisme (dat al op z'n retour is). Loze praat. Misschien eens bij het FvD snuffelen?

Jozias2
Jozias214 jun. 2023 - 15:14

“Volgens hem wordt ten onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. In werkelijkheid leidt het tot volkomen arbitraire gevallen van vervolging en veroordeling en daarmee tot ondergraving van de rechtsstaat en democratie, betoogde hij.“ Man naar mijn hart als ik het zo lees. Volgens mij zou hij op basis van zijn standpunten op dit forum als extreem rechts zijn weggezet.

11 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer14 jun. 2023 - 15:59

@ Jozias: Nee, hoor. Extreem rechts stimuleert racisme en vreemdelingenhaat enz. Dat deed Fennema niet, maar sommigen op dit forum wel.

Jozias2
Jozias214 jun. 2023 - 17:14

@olav Daar gaat het niet om. Sommigen hier willen niet straffen op gedrag maar op vermeend gedachtegoed. Kritiek daar op wordt weggezet als extreem rechts.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 17:50

"Sommigen hier willen niet straffen op gedrag maar op vermeend gedachtegoed." Nee hoor niet straffen. Je mag hopen dat een samenleving de solidariteit kan opbrengen om mensen niet te straffen op hun afkomst. Daar dacht Fennema anders over. Ik vind dat Fennema normaal maakte wat niet normaal is. Maar goed het is hip om extreemrechts te normaliseren.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 17:54

"Extreem rechts stimuleert racisme en vreemdelingenhaat enz. Dat deed Fennema niet, " Onzin. Uit de tekst: "Zo begeleidde hij als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam de promotie van PVV-Kamerlid Martin Bosma "omdat ook racisten het recht hebben om te promoveren" De held! En ja, dat is cynisch. Ik heb weinig met termen als wit privilege maar als het nou ergens van toepassing is. Hij heeft geen last van Bosma, ik wel.

Sonic2
Sonic214 jun. 2023 - 21:43

Laten we eerlijk zijn. De helft van de reageerders hier is "rechts" en wilt een "rechts" links. Drees en Den Uijl waren nooit nationalistische sociaal democraten. De Deense sociaal democraten waren in de weinig immigratie kritisch jaren 80 veel groter. In vergelijking met nu. Het heeft nies met vrij denken te maken. Het heeft niets te maken met als extreem rechts of racistisch te worden neergezet. Het heeft er alles mee te maken dat een groot deel van deze site( althans de reacties) een conservatief en nationalistisch links wilt. Uit helemaal niets blijkt dat links dan verkiezingen gaat winnen. Het is puur en alleen de politieke voorkeur van veel mensen hier. Vanuit dat perspectief snap ik wel dat een paar ultra rechtse types Fennema wel zagen zitten. Die faciliteerde nationalisten. En dat is wat nationalisten het liefst willen. Je ziet het ook weer in Amerika. Daar moeten de Democraten Kennedy jr leider maken. Althans volgens de "kenners" op de sociale media die al een hele leven Republikeins stemmen. Het heeft niets met vrijdenken te maken. Niets met democratie. Niets met respect voor andersdenkenden. Het heeft ALLES te maken met de politieke. voorkeur van veel mensen hier. En dan ook echt helemaal 100% alles.

Gimli1955
Gimli195515 jun. 2023 - 7:32

@Jozias2 Niet vaak met je eens, maar nu wel. Dat zal door de bekende reaguurders een bewijs zijn van (extreem)rechtse sympathieën. Het heeft echter meer te maken met simpel democratische overtuiging. Door buiten te sluiten is links niet meer inclusief, terwijl ze daar wel van overtuigd zijn.

Gerygrr
Gerygrr15 jun. 2023 - 12:15

Zeker, Gimli. En verder is het dom om steeds weer de term racistisch te koppelen aan “rechts”. Je hebt rechtse en linkse racisten. Ik vind mensen simpelweg 1 ras. De verwarring van Nina Jurna in gesprek met een Braziliaan over hun huidskleur. Wat ben jij? Ik ben zwart in Nederland zegt ze. Ik ben wit in Brazilië zegt de gekleurde man, ik heb dat in mijn paspoort laten zetten, want wit betekent hier, dat ik meer kansen heb…..

Gimli1955
Gimli195515 jun. 2023 - 12:29

@Satya Wat jij als normaal typeert en of het volgens jouw mening normaal is. Dat is juist waar de discussie over hoort te gaan, waarbij niemand het recht heeft om de superioriteitskaart te trekken of een ander op kan leggen wat wel of niet normaal is. Door inclusief te willen zijn op het ene punt, sluit links juist de afwijkende meningen en standpunten uit en als daar geen argumenten voor zijn, volgen de inhoudsloze beschuldigingen en name calling. Dat geldt net zo goed op de fora van (extreem)rechts en daardoor ontstaat het beeld dat de standpunten vaak een hoefijzer vormen, waarbij het verschil tussen links en rechts zo klein is. Dat geldt echter niet voor de inhoud van de standpunten maar gaat over de manier waarop links rechts benadert en vise versa. Daar zit een grote overeenkomst tussen, de tactiek om de afwijkende meningen en standpunten uit te schakelen. Alle 2 zijden zien zich als redder van de natie en als deugmens, 2 zijden van dezelfde medaille. Mensen als Fennema keken tegen de zijkant en gingen voor het inhoudelijke debat incluis onderbouwing. Die moeilijk te accepteren is als je ingegraven zit in je schuttersputje. Dan is weinig ruimte tot bewegen en door uit dat putje te klimmen, krijg je een overall blik en andere inzichten.

Olav Meijer
Olav Meijer16 jun. 2023 - 15:07

@ Gimli1955: [Door inclusief te willen zijn op het ene punt, sluit links juist de afwijkende meningen en standpunten uit en als daar geen argumenten voor zijn, volgen de inhoudsloze beschuldigingen en name calling.] Besef jij wel hoeveel ruimte jij, en zelfs extreem rechtse figuren, hier krijgen op dit blog? Moet je eens een beetje links commentaar op b.v. GeenStijl zetten. Ten spoedigste "weggejorist", en dan moet je het scheldend commentaar erbij eens lezen! Jij doet het voorkomen alsof racisme en strijd daartegen evenwaardige standpunten zijn. Dat is volkomen fout: "Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer." (Elie Wiesel). Door inclusief te willen zijn op het ene punt, sluit links juist de afwijkende meningen en standpunten uit en als daar geen argumenten voor zijn, volgen de inhoudsloze beschuldigingen en name calling.

Gimli1955
Gimli195517 jun. 2023 - 6:40

@Olav Het feit dat jij wil bepalen wat wel en wat niet op dit forum gezegd wordt en de kritiek die je hebt op mijn opmerkingen, geeft gelijk aantoonbaar aan wat er mis is met "links". Niet alles wat afwijkt van wat jij vindt, is direct (extreem)rechts of fout. Als je alle afwijkende meningen en standpunten verbied en uitsluit, is de democratie verdwenen. Laat dat nu de essentie zijn in het verschil tussen ons. Ik zal de democratie altijd verdedigen en iedereen zijn mening gunnen. Kom maar met inhoudelijk onderbouwde argumenten en niet met vergelijkingen uit het verleden. Gezien de daden van het huidige en vorige kabinetten met hulp van de gedogers van de coalitie is er veel te zeggen over de incompetentie, het machtsmisbruik, de achterkamertjes politiek, de onbetrouwbaarheid en de leugens. Uiteraard ligt dat alles aan (extreem)rechts wat een bijna mythische macht krijgt toebedeeld als het gaat om de effecten van de politiek op de samenleving. Ik blijf memoreren dat (extreem)rechts 75 jaar geleden het laatst heeft huisgehouden in de wereld en dat Nederland het hoogste aantal slachtoffers naar de concentratie kampen heeft vervoerd. Dus zo zuiver op de graat is onze bevolking toen niet geweest. Uiteraard zijn die na de oorlog allemaal lid geweest van het verzet. In mijn stad heeft een park afgelopen maand een nieuwe naam gekregen, daar de oude naam er 1 was van een burgemeester, die samen met zijn ambtenaren de namen lijst van alle joden direct aan de bezetters gaf.

Gimli1955
Gimli195517 jun. 2023 - 6:47

2 Na de oorlog was de macht van zijn politieke partij nog steeds zo groot, dat hij nooit vervolgd is en er zelfs een park naar hem genoemd is en nu na 75 jaar is daar een einde aangekomen. Het ethisch en moreel kompas is defect en dat blijkt uit de vele voorbeelden om andere meningen de mond te snoeren, dat wordt dan democratie genoemd. Echter die is al afwezig sinds Rutte 1 aantrad. We kunnen stemmen, maar daar houdt het dan mee op met de Rutte doctrine die regeert. Maar, ja. Iemand moet de schuld krijgen van het eigen falen, en dan wijs je uiteraard naar anderen. Dat is de makkelijkste verdeel en heers tactiek en maak een hoop herrie, zodat het eigen falen onzichtbaar wordt. De samenleving is niet dom en begint door te krijgen wat voor een zooitje het is, wat in kleine stukjes wordt vrijgegeven, met veel parlementaire enquêtes tot gevolg. Die zijn een gevolg van het falen van deze overheid met elke keer dezelfde oorzaak

Roep en Toeter
Roep en Toeter14 jun. 2023 - 12:03

Helaas, een democraat/vrijdenker is niet langer onder ons. Nog even wat van zijn bijdragen op Joop teruggelezen. Een aanrader voor iedereen die denkt dat hij/zij net als Fennema NIET behoort tot de bubble die uit misplaatst deug/superioriteit gevoel weigert om met die ander (met een andere mening) fatsoenlijk in gesprek te gaan. Maar gelijk begint te schelden, wie kent ze niet. Racist/fascist/cancelpraktijken etc.

9 Reacties
Satya
Satya14 jun. 2023 - 12:49

"de promotie van PVV-Kamerlid Martin Bosma "omdat ook racisten het recht hebben om te promoveren"." Te dom om los te lopen. "deug/superioriteit" De enige die hier laat zien dat hij zich superieur voelt ben jij en je offert mensen op op basis van huidkleur.

Gimli1955
Gimli195514 jun. 2023 - 13:04

Ik zag hem als iemand die tegen de zijkant van de medaille aankeek, en daardoor een andere blik had op wat veelal nu wordt afgedwongen door het te cancelen en te beschuldigen van allerhande -ismen. Dat leidt tot een onterecht superioriteitsgevoel, en in bepaalde mate een soort religie, waarbij de afwijkende meningen en gedachten geëlimineerd moeten worden. De versimpeling van de problemen tot goed en kwaad, links en rechts, maar vooral de wens om bij de "goede" groep te horen. De verzuiling is verdwenen, en dan vooral de schotten tussen de standpunten, de denkbeelden op bepaalde vlakken is amper gewijzigd. hooguit hebben de onderwerpen zich aangepast aan de moderne tijd. Vandaar woke, gender, identiteit en het klimaat, waarbij vaak het weer wordt gebruikt in de klimaat strijd. Het is zo complex, dat er modellen gebruikt worden om de werkelijkheid te benaderen, maar nu jaren later, net als veel politici losgezongen zijn van die werkelijkheid. In het alternatieve media circuit is gelukkig nog ruimte voor nuancering, die is bij de reguliere media veel minder aanwezig. Daar telt 1 regel : Als je niet voor me bent, ben je tegen me. Dat lijkt dan ook op de aanpak van politieke figuren, die verguist worden bij de huidige politieke leiders. Fennema was een gelukkig een vrijdenker, en die zullen ons verder helpen. Niet de zootje incompetentie, die nu ons land regeert.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk14 jun. 2023 - 13:43

Inderdaad de enige manier om polarisatie tegen te gaan.

Sonic2
Sonic214 jun. 2023 - 15:02

Naar mijn mening doe je verbinden en samenwerken met de redelijke krachten op rechts en links. Zo snel je gaat verbinden en samenwerken met ultra rechts en soms met ultra links zul je zien dat je ze een podium geeft voor fout gedachtengoed. En een legitimatie voor radicale krachten. Je moet gematigde krachten ondersteunen en niet radicale krachten normaliseren. En dat is waar het hier bij zoveel mensen fout gaat. Als u een debat wilt, moet u en met u nog zeker 10 andere reageerders eerst eens normaal en respectvol op links reageren. Zonder weg te zetten. Zonder te demoniseren. Zonder respectloos schelden. Zonder de Pimwin. Zonder als islamkritiek vermomd racisme. Ik heb u in al die jaren nog nooit iets respectvol over links zien zeggen Begin daar eens mee. Voordat je respect gaat opeisen

Sonic2
Sonic214 jun. 2023 - 15:09

@ Gimli Een vrijdenker is volgens u iemand die uit de Groenlinks/D66 bubbel komt en die soepel en flexibel omgaat met meningen die in uw politieke straat past. Omdat het altijd maar 1 kant op werkt is het dus naïef. Het zou namelijk betekenen dat "rechtse" mensen hier oprecht Simons zouden verdedigen. Ik zie dat debat dus niet gebeuren. Ook u bent geen vrijdenker. De eerste objectieve reactie van u over Kaag en Rutte moet nog komen. @ Roep en Toeter Je kunt prima buiten je bubbel denken en toch ageren tegen rechts radicalisme. Het is een soort tegenstelling die elke keer wordt opgeworpen. Er wordt elke keer gedaan alsof elke tegenstander van ultra rechts meteen woke is of extreem links. Terwijl het doodnormale mensen zijn die ook soms vanuit het CDA of de VVD komen. Ik verbaas me er heel erg over dat tegen racisme en rechts radicalisme opeens links zou zijn of woke. Ik zie mijn kruistocht tegen die partijen niet als iets links of rechts. Elke dag kom ik op voor de mensen waarvan u vindt dat ze in het nauw verkeren. Ik wil dat ze zich bevrijden van het neoliberalisme en nationalistisch rechts. Dat is namelijk echt vrijdenken. Mensen bevrijden van bekrompen ideologie en systemen. En niet de betonrot op ultra rechts ondersteunen. Dat deed Fennema en dat heeft niets met democratie of vrijdenken te maken. Dat is de status quo op ultra rechts in stand houden. En dat is juist wat je NIET moet doen.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 16:20

"Fennema was een gelukkig een vrijdenker, en die zullen ons verder helpen." Ik hoop jou nooit meer over de toeslagenaffaire te horen. Daar ligt pvv gedachtengoed aan ten grondslag en dat krijg je met mensen als Fennema.

Adaestuo
Adaestuo14 jun. 2023 - 17:11

@IkHebAltijdOngelijk "Inderdaad de enige manier om polarisatie tegen te gaan." Wat is er nu, zomaar ineens, mis met polarisatie? Die rechtse mensen toch, in 2004 dankten ze bijkans op de knieen God voor alle polarisatie, het kan verkeren.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 18:00

"Inderdaad de enige manier om polarisatie tegen te gaan." Nee hoor. Het bewijs hiervoor is gemakkelijk te leveren. Weimar republiek. Daar werd alles gezegd en de polarisatie was erg hoog. Om polarisatie te voorkomen dien je niet normaal te maken wat niet normaal is. Daar schort het bij Fennema overduidelijk aan.

Gimli1955
Gimli195515 jun. 2023 - 7:45

@Sonic2 Als het nodig is, zal ik Simons maar eigenlijk Bijeen verdedigen, ik hoor echter weinig van haar de laatste tijd. Ik laat me alleen niet verplichten het met haar eens te zijn, maar het feit dat ze haar gedachtegoed mag spuien, zal ik niet buitensluiten. Zoals vele "linkse" figuren dat hier wel propageren. Dat is eenzijdig, hypocriet en onbetrouwbaar. Je kunt niet zelf regels bedenken in propageren welke vorm van democratie mag worden beleden. Je hebt het over bekrompen, soms ouderwets en afkeurenswaardig tot minderwaardig. je ziet het vanuit jouw perspectief, waarbij alle afwijkende meningen en standpunten automatisch minderwaardig zijn en dan volgt er veel tekst met nog meer van hetzelfde. Niet inhoudelijk en amper onderbouwd, maar wel met de eis dat die anderen fout zijn en moeten gewist. Dan krijg je wel een erg eenzijdige politieke koers en juist dat zal ik bestrijden. Het bewijs uit het verleden heeft aangetoond dat een eenzijdige politieke koers meestal geen goede uitkomst geeft. Dat blijkt ook uit alle schandalen en affaires, dat het huidige eenzijdige politieke stelsel heeft gebracht. Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut en langdurige macht corrumpeert steeds meer. Rutte wordt beschreven als machtspoliticus en dat is hij ook. Inhoud is ver te zoeken, visie is er ook niet. Verbind de puntjes en je ziet het hele plaatje. De coalitie en de gedogers houden het systeem in stand en de burger is de pinautomaat van de overheid.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 jun. 2023 - 11:35

Typische man met eigenaardige opvattingen. Want hoe kan iemand die pleit voor vrijheid en vrije meningsuiting het communisme en de PVV omarmen. Opkomen voor dat soort partijen en hun spreekrecht is prima maar lid worden houdt in dat je het eens bent met de uitgangspunten. Daar ging Fennema de mist in wat mij betreft. Want hoe je het ook went of keert je kunt geen opvattingen aanhangen die elkaar uitsluiten. Daar zitten inconsequenties die alleen in Fennema's hoofd te overbruggen waren.

8 Reacties
Norsemen
Norsemen14 jun. 2023 - 12:38

Fennema heeft de PVV nooit omarmt. Er lid van zijn kan al helemaal niet. En het communisme als ideologie kan in theorie prima samengaan met vrijheid en vrije meningsuiting.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 jun. 2023 - 13:38

Norsemen, oke hij was geen lid van de pvv maar had zeker sympathie voor de partij. Wat je zegt over het communisme is waar maar de cpn was niet alleen voorstander van de ideologie maar ook lange tijd van goede banden met communistische regimes.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 jun. 2023 - 13:45

Hoogleraren begeleiden wel vaker promovendi wier gedachtengoed ze niet delen.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 14:03

"Hoogleraren begeleiden wel vaker promovendi wier gedachtengoed ze niet delen." Een inspirerende figuur die Bosma, tenminste voor Breivik en Tannant. Hoe dom is iemand die Bosma helpt?

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 jun. 2023 - 14:36

Daniëlle, dat is waar maar daar ligt mijn probleem met de man niet. Hij werd gedreven door een innerlijk verlangen conflicterende meningen te neutraliseren. Als intellectuele uitdaging of om anderen te laten zien hoe slim of recalcitrant hij was. Dat is leuk voor het plakboek en voor degenen die dat leuk of stoer vinden en geen keuzes willen of durven maken, maar inhoudelijk draagt het niets bij aan het debat.

Sonic2
Sonic214 jun. 2023 - 15:21

@ Norsemen Er is natuurlijk in het Westen( vooral in Amerika maar ook in Nederland) volop misbruik gemaakt van Stalin en Mao. Er is bijna een eeuw lang geen normaal debat mogelijk over communisme, want meteen vlucht "rechts" weg in dat je dan wel aan de kant moet staan van de goelags. En dat je dan wel ultra links moet zijn. Dat de vrije markt niet utopisch is merken we elke dag. Dat arbeiders het ook niet zo fijn hebben, is ook wel duidelijk. De "rechtse vrijdenkers' hier hebben nog nooit een CPN programma onder ogen gehad. Het is fout en zo is het hun geleerd. Ik zeg niet geheel ten onrechte, maar het is wel intellectuele luiheid. Nu zijn PvdA en PVV uitersten, maar op dit moment en ook eerder Wilders steunen is alsof je in 1984 nog Den Uijl steunt. Het is uiterst dogmatisch. Wilders was in 2011/2012 al zijn sleutelrol in de politiek kwijt Los van wat je politiek inhoudelijk van Wilders en Baudet verwoorden ze niet de toekomst. Het communisme/ socialisme kan een goed alternatief worden voor de gezapige sociaal democratie van nu. Hoewel het een radicaal alternatief zou zijn. Zeker naar huidige maatstaven

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 jun. 2023 - 15:56

Martin van der Linde Het proefschrift van Bosma ken ik al evenmin als beide heren maar als het voldoet aan het promotiereglement dan valt er niet veel tegen te houden.

Martin van der Linde
Martin van der Linde15 jun. 2023 - 13:44

Daniëlle, kan kloppen dat er niks te vinden is over het proefschrift van Bosma. Het staat in de wachtrij om verdedigd te worden maar nu Fennema er niet meer is moet de procedure aangepast worden.

Mathijsco
Mathijsco14 jun. 2023 - 10:29

Een ander geluid. Ruimte voor andersdenkenden. Ik vond Fennema een verademing in het landschap van paapse journalistieke lakeien en duiders met een voorliefde voor Ruttiaanse grote flessen wijn. Rust in vrede heer Fennema.

Norsemen
Norsemen14 jun. 2023 - 10:22

Van den frissche Fennema!

Satya
Satya14 jun. 2023 - 10:13

Ik vind dat hij staat voor het verraad van links aan minderheden en dat de shit waar we nu met racisme mee te dealen hebben met hem is begonnen. Hopelijk mag het zo wel.

5 Reacties
Mathijsco
Mathijsco14 jun. 2023 - 12:41

"Het verraad van links" Ik vind dat een grove misvatting. Progressief, ruimdenkend en een tikkeltje anarchistisch: ik zou haast vragen wat is daar NIET links aan? Fennema vind de PVV racistisch, maar hielp Bosma met promoveren. Gewoon, omdat hij vertrouwen had in zijn eigen overtuiging en in democratie. Het is zoveel meer (Groen)Links en progressief dan een Jesse Klaver die schaamteloos Rutte in het zadel houd via de eerste kamer en daarmee vrijwel alles waar GroenLinks voor staat via de achterdeur relativeert en in de vuilnisbak gooit.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 19:12

"Gewoon, omdat hij vertrouwen had in zijn eigen overtuiging en in democratie." Nou dat had hij dan mooi fout. Toeslagen affaire, etnisch profileren, racisme probleem politie, fascisten en racisten in de 2e en 1e kamer. Hoe zou jij de democratische weerbaarheid tegen extremisme omschrijven? De Weimar republiek was eigenlijk zeer democratisch maar ze maakten normaal wat niet normaal is, zowel links als rechts extremisme. Anarchisten hebben altijd fascisme bestreden, Bakoenin draait zich om in zijn graf dat jij deze man anarchistische principes toedicht. De heer Fennema is zeer zeker geen vrijheid gedreven denker geweest . Ik vind het heel spijtig om te zeggen dat Fennema kennelijk niet zo goed in geschiedenis analyseren was.

Mathijsco
Mathijsco14 jun. 2023 - 23:03

@Satya, Nog een voorbeeld: Koot en Bie. Extreem-rechts? Dat was iets waar je lol mee kon beleven! Het zijn de vrijdenkers die het land verder helpen. Moralistische vingerwapperaars wekken vooral irritatie en houden niet zelden verborgen agenda's.

Mathijsco
Mathijsco14 jun. 2023 - 23:12

@Satya, nog een voorbeeld: Frans Bromet. Een van s'lands beste documentairemakers, t evens vader van GroenLinks kamerlid Laura Bromet. Ook een vrijdenker die geen onderwerp schuwt en mensen in hun waarde laat door niet te oordelen. Nadat hij ooit een documentaire over Fortuynistische denkers maakte (op zijn Bromets, dus niet oordelend) heeft het hem helaas een eeuwige ban bij de VPRO opgeleverd. De man kon en kan het simpelweg hebben, want zijn werk is te goed en te geliefd. Dus nu werkt hij voor de rest van de NPO.

Satya
Satya15 jun. 2023 - 10:14

"Het zijn de vrijdenkers die het land verder helpen. Moralistische vingerwapperaars wekken vooral irritatie en houden niet zelden verborgen agenda's." Nee, dan is de racistische grondslag van de toeslagenaffaire gerechtvaardigd. Hoe kon ik zo dom zijn te denken dat de Nederlandse rechtsstaat onschuldige mensen dient te beschermen. Volgens mij waren die koot en bie juist figuren als Bosma te kakken aan het zetten. Die Brohmet zegt me niets. Maar goed oordeel vooral niet. Vrijdenkers zijn niet meer wat het ooit waren zoveel is duidelijk. Racisme zoals van Bosma is onderdrukkend en Vrijdenkers verdedigen hem ipv zijn slachtoffers. Fennema zal uiteraard zijn plek gaan krijgen in de Nederlandse geschiedenis als de man die de rechtsstaat heeft gesloopt, niet Rutte is daarvoor verantwoordelijk maar Meindert Fennema.

EenMening3
EenMening314 jun. 2023 - 10:12

Ik heb nooit precies begrepen waar deze man voor stond. Hij probeerde m.i. teveel te begrijpen. De vergelijking tussen het Utrechtsch Studenten Corps en de CPN is wel illustratief. De CPN en alle andere afsplitsingen van het marxisme zijn per definitie dogmatisch en sektarisch. Zodra je de sekte verlaat, reageert deze als al andere sektes, met verketteren, uitstoten, dood zwijgen en als verrader betitelen. Het Utrechtse Corps, hoe conservatief en elitair het ook is, is niet sektarisch. Vandaar dat de leden ervan, als ze hun corporale gedrag eenmaal achter zich gelaten hebben en hun verantwoording nemen, over het algemeen goed functioneren in de samenleving.

3 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer14 jun. 2023 - 16:10

@ EenMening: [Het Utrechtse Corps, hoe conservatief en elitair het ook is, is niet sektarisch.] Nogal wiedes. Zij wisten zich volkomen gesteund en zelfs bevoorrecht door de maatschappelijke verhoudingen. Zij wisten dat ze wel een"faux pas" (of erger!) konden maken, en dan toch nog wel goed terecht zouden komen, mede dankzij de relaties van pa en/of ma. Dus gewoon maar elitair flierefluiten, geen probleem, het heeft toch geen consequenties. Het bedje is al gespreid. Daarentegen, lees: https://www.lilithmag.nl/blog/2023/5/27sanda-dia-en-de-waarde-van-zwarte-levens Heel leerzaam voor jou!

EenMening3
EenMening314 jun. 2023 - 19:32

De naoorlogse CPN wilde een Stalinistische dictatuur vestigen, in 1956 steunde ze het neerslaan van de Hongaarse opstand. Daar schijnen ze trouwens de bijnaam "tankies'' aan te danken te hebben. Het is dan ook onbegrijpelijk dat mensen, dus ook Fennema, lid werden en bleven van zo'n misdadige partij en instemden met dergelijk verwerpelijk gedachtengoed. Mensen die tot zichzelf kwamen en deze enge totalitaire club verlieten, werden verketterd en uitgestoten. Dat is toch van een heen andere orde dan een studentenvereniging met barbaarse ontgroeningsrituelen, waarbij regelmatig doden vallen en georganiseerd wangedrag. Corpsballen zijn onuitstaanbare verwende etterbakken die zich regelmatig ernstig misdragen, maar vormen geen sekte, die mensen verketteren als ze voortijdig afscheid nemen. Het zijn onvergelijkbare grootheden. Dat was het punt van Fennema. en.wikipedia.org/wiki/Tankie

Gerygrr
Gerygrr15 jun. 2023 - 14:21

Het Utrechtse corps is berucht. De disco van dit clubje was uitsluitend toegankelijk voor de heren zelf plus alle dames. Wie daar naar binnen ging kende de verhoudingen. Ik denk, dat menigeen nooit heeft geleerd hoe de echte maatschappij werkt en daarom loopt het nu met al die oudere mannen uit die kringen mis.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 10:11

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Olav Meijer
Olav Meijer14 jun. 2023 - 10:08

Ik heb hem vroeger gekend. (Eind jaren zestig). Ik heb hem, eerlijk gezegd, altijd een rare snuiter gevonden, en vertrouwde hem niet helemaal. Maar geen kwaad mens.

oproerkraaier
oproerkraaier14 jun. 2023 - 8:47

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Jan Wijn
Jan Wijn14 jun. 2023 - 8:33

Aan dergelijke politieke avonturiers als Fennema is de enige echte arbeiderspartij CPN ten onder gegaan.

Satya
Satya14 jun. 2023 - 7:53

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Phantom3
Phantom314 jun. 2023 - 7:48

Ik wist niet dat Martin Bosma gepromoveerd is.

3 Reacties
Vuurrood
Vuurrood14 jun. 2023 - 12:41

Met andere begeleiders was Bosma nooit gepromoveerd.

Olav Meijer
Olav Meijer14 jun. 2023 - 16:01

@ Vuurrood: Nou, bij Cliteur in Leiden zou het vast ook wel gelukt zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 jun. 2023 - 13:46

Voor Bosma lag Cliteur niet voor de hand. Ik krijg niet de indruk dat het project succesvol is afgerond.

GeenProbleem
GeenProbleem14 jun. 2023 - 7:47

Ik vernam het nieuws vanmorgen, mooi figuur; rust in vrede Meindert.

4 Reacties
KC1
KC114 jun. 2023 - 15:34

Er komt altijd een eindafrekening, of termen als vrede en rust kloppen is niet aan ons en valt daarom nog te bezien .

EenMening3
EenMening314 jun. 2023 - 19:36

@KC1 De Schrift zegt: "Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." 2 Corinthe 5:10

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 jun. 2023 - 9:40

Dood is dood, een hele rust.

KC1
KC115 jun. 2023 - 20:14

EenMening3, Christenen geloven dat JC voor hun zonden is overleden, en dat dát geloven maakt dat ze zondenvrij zijn, daden doen er volgens de leer dus niet toe...ik snap dat logica/'fitra' maakt dat je dit niet kunt rijmen met bijv iets als rechtvaardigheid.