Joop

Onvoldoende kritisch debat over veiligheidsbeleid

  •    •  
26-02-2018
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
Operation Enduring Freedom

© CC-foto: Airman Magazine

Het gevolg van het niet maken van keuzes is dat Nederland op militair gebied een klein land met grote ambities is
Wat het aftreden van Halbe Zijlstra eens te meer duidelijk heeft gemaakt: sommige Nederlandse politici schilderen Rusland wel erg graag af als grote bedreiging. In zijn algemeenheid is het veiligheidsdebat in Nederland momenteel nogal eenzijdig. Kort gezegd komt dat neer op: er is sprake van grote dreiging met name door Rusland, de krijgsmacht hangt van touwtjes en elastiekjes aan elkaar, er moet dus hoognodig veel extra geld naar defensie.
Dit voorjaar zal minister Ank Bijleveld dan ook met een bijgestelde defensiebegroting komen, nadat het vorige kabinet al 900 miljoen extra voor de krijgsmacht beschikbaar had gesteld. Nederlandse dagbladen ondersteunen het beeld van een krijgsmacht in zeer slechte staat met paginagrote artikelen met koppen als: “Trump heeft gelijk: wij doen te weinig aan defensie” (NRC 23 mei 2017) “Een uitgehold leger” (NRC 9 feb. 2017) en “Anderhalf miljard is pas het begin van herstel Defensie” (Trouw 16 okt. 2017). Van rechts tot bijna helemaal links staat Nederland pal voor het vaderlandse leger. Kritische vragen worden nauwelijks gesteld.
Is het echt zo erg gesteld met de Nederlandse krijgsmacht? Is er sprake van onvoldoende budget terwijl de vijand aan de poorten rammelt? Het probleem is eerder dat men vindt dat hoewel Nederland een klein land is de krijgsmacht alles moet kunnen.
Ten tijde van de economische crisis moest het ministerie van defensie net als andere ministeries bezuinigen. Een groep ‘interdisciplinaire, interdepartementale en internationale’ deskundigen kreeg opdracht te onderzoeken op welke dreigingen de krijgsmacht zich moet voorbereiden en welke opties daarvoor zijn. In 2010 werden deze ‘Verkenningen’ afgesloten met een degelijk rapport met vier mogelijke scenario’s, variërend  van alleen landsverdediging en rechtshandhaving tot volop meedoen in een grote aanvalsoorlog. Een mooi keuzepakket, waarover echter nooit de beoogde maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden. De Verkenningen verdwenen in een la en in plaats van keuzes te maken werd over de hele linie op defensie overal een beetje bezuinigd.
Waarschijnlijk was de regering huiverig om een serieus publiek debat te voeren over de rol van de krijgsmacht. Een deel van de kiezers gelooft immers dat Nederland een soort vredesleger heeft; Nederlandse soldaten zijn er om scholen in Afghanistan te bouwen voor meisjes. Als bij deze kiezers doordringt dat in Afghanistan gewoon een oorlogsmissie is uitgevoerd, met zware wapens en burgerslachtoffers, zou dat wel eens lastig kunnen worden voor sommige politieke partijen. We horen ook niet voor niets zo min mogelijk over burgerslachtoffers bij onze militaire missies. De kruistocht van journalist Sinan Can met onder meer zijn documentaire De slag om Chora krijgt weinig weerklank. Anders dan in ons omringende landen zijn de cijfers over burgerslachtoffers bij Nederlands optreden geen onderdeel van het publiek debat.
Een klein land met grote ambities Het gevolg van het niet maken van keuzes is dat Nederland op militair gebied een klein land met grote ambities is. En dat legt zware druk op het defensiebudget. Nederland doet mee aan veel militaire missies. Daardoor slijt het materieel snel – het personeel overigens ook. Apaches kunnen niet goed tegen woestijnzand. Er is veel duur onderhoud nodig aan de wapens die ze meenemen naar Afghanistan, Irak en Mali. Een andere grote hap uit het defensiebudget wordt genomen door de luchtmacht (tot jaloezie van de marine) voor 37 dure F-35 gevechtsvliegtuigen. In het parlement wel gepresenteerd als een toestel dat ‘onze mensen in Afghanistan’ moet verdedigen, maar vooral zo duur omdat het kan worden ingezet bij een aanvalsoorlog ver weg, tegen pak ‘m beet China. De voor radar onzichtbaar F-35 kan voorop vliegen om de luchtverdediging van de vijand uit te schakelen, waarna het land open ligt voor verdere bombardementen. Verder is de F-35 geschikt voor de nieuwe generatie kernwapens, die de wat verouderde vrije-valbommen die op vliegbasis Volkel klaarliggen gaan vervangen. De druk op het defensiebudget is dus groot vanwege grote militaire ambities in tijden van bezuinigingen.
Na de bezuinigingsperiode is het defensiebudget door de 900 miljoen extra van het vorige kabinet weer op het niveau van voor de crisis; grofweg 8 miljard euro. Daar zal het niet bij blijven: er komt in elk geval nog 1,5 miljard bij zodat defensie in 2021, aan het einde van deze kabinetsperiode, op 9,5 miljard zit. In het eindrapport van de Verkenningen werd nog geschreven dat ‘een besluit ter verhoging van het niveau van defensie-uitgaven met structureel 1,5 miljard in de periode 2020-2030 een aanzienlijke versterking van de krijgsmacht mogelijk zou maken in aanvulling op opheffing van structurele knelpunten in de bedrijfsvoering. De omgevingsanalyse van de Verkenningen geeft vooralsnog geen aanleiding een dergelijke vergaande verhoging te overwegen, al valt de noodzaak daarvan in de toekomst niet uit te sluiten.” Blijkbaar vindt de regering de veiligheidssituatie in de afgelopen 8 jaar dermate verslechterd dat een forse versterking van de krijgsmacht nu nodig wordt geacht. Vraag het Halbe; Poetin staat al bij Lobith.
Dreigingen De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is ook niet te beroerd de dreigingen nog eens fors aan te zetten In een deze zomer gepresenteerd WRR rapport wordt een veelheid aan dreigingen geïdentificeerd. Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, terrorisme en IS, klimaatverandering, vluchtelingen, cyberaanvallen. En blijkbaar kan men deze dreigingen het beste tegemoet treden door een versterkte krijgsmacht. Opties als meer diplomatieke inzet, streven naar wapenbeperking, afzien van wapenexport en militaire interventies en een goed klimaatbeleid lijken meer voor de hand te liggen. Vraag een militair een probleem op te lossen en hij/zij zal met militaire middelen aankomen; dat is nu eenmaal wat hem/haar ter beschikking staat. Maar van een wetenschappelijke raad zou men een bredere blik mogen verwachten. De logische vraag of wij ons tegen trollen, vluchtelingen en groene mannetjes moeten verdedigen met meer wapens, of dat andere middelen beter zijn, wordt echter niet gesteld. Laat staan beantwoord.
Er is een sterke druk om het defensiebudget op te trekken tot 2% van het BNP. Voor Nederland zou dat neerkomen op nog een 5 miljard euro extra voor de krijgsmacht. Dat streefbedrag is op verschillende NAVO vergaderingen geformuleerd maar is niet, zoals sommige kranten schrijven, een NAVO verplichting (FD) of zelfs NAVO-lidmaatschapsgeld (AD). Het is een politiek drukmiddel om het budget omhoog te krijgen, maar heeft geen relatie met enige dreigingsanalyse. Een dreiging wordt niet opeens meer of minder als een BNP groeit of daalt. Van dit budget zou 20% moeten gaan naar materieel; dat is een fijn streefbedrag voor de militaire industrie. Voor het winnen van een moderne oorlog is niet de hoeveelheid manschappen maar het technisch niveau van je wapens doorslaggevend. De tendens is dus: mensen eruit, machines erin. Daarom kon de dienstplicht ook worden afgeschaft; al die jongens (en sinds kort vallen ook meisjes onder de dienstplicht – alleen de opkomstplicht is afgeschaft) zijn niet nodig. Er zijn vooral specialisten nodig. Knelpunt zit in het vinden van voldoende opgeleid technisch personeel, een probleem dat defensie gemeen heeft met veel andere werkgevers in Nederland.
De druk om het defensiebudget te verhogen wordt mede opgevoerd door dreigement van Trump om Europa aan zijn lot over te laten als het voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Maar het is een slecht idee om het bizar hoge defensiebudget van de VS als maatstaf te nemen voor ons eigen budget. Het Amerikaanse militaire budget is hoger dan dat van de daarna volgende zes landen samen. De Amerikanen zijn hun positie als economische wereldmacht kwijtgeraakt aan China. Wat hen rest is de positie als militaire wereldmacht. De VS bewapend zich vooral voor een oorlog tegen China. Wat dat betreft is de NAVO inderdaad ‘obsolete’ zoals Trump het in een van zijn oprispingen uitdrukte. De belangen van Europa en de VS lopen lang niet overal parallel. Een gezamenlijke Russische vijand zou de NAVO kunnen verenigen, maar Rusland zal Europa niet militair aanvallen. Het geeft minder uit aan defensie dan Frankrijk en Duitsland samen. En het is economisch niet sterk genoeg om een oorlog met Europa lang te kunnen volhouden. Rusland is zowel militair als economisch een middelgrote mogendheid die nog meetelt op het wereldtoneel omdat het kernwapens heeft.
Rol EU Wat is de rol van de Europese Unie in de groei van het defensiebudget? De Britten zijn altijd sterk tegen militaire stappen door de EU geweest. Brexit geeft politieke ruimte. Sommige EU landen zijn groot voorstander van een gezamenlijke Europese defensie. Dat zou de krijgsmacht goedkoper en efficiënter kunnen maken. Tussen een beperkt aantal landen wordt al samengewerkt. Zo hebben de Nederlanders en de Belgen een gezamenlijke marine en werkt de Nederlandse landmacht naar tevredenheid samen met Duitsland. Maar militaire samenwerking met alle EU landen is heel wat complexer dan bi- of trilaterale samenwerking met de ‘buren’.
De Europese Commissie ziet graag meer samenwerking. Het politieke initiatief is echter niet aan haar, maar aan de lidstaten, Duitsland en Frankrijk voorop. Het is afwachten wat Merkel en Macron de komende jaren zullen doen. In het nieuwe Duitse regeerakkoord is de intentie opgenomen om het defensiebudget te verhogen. Als wisselgeld wordt beloofd dat er ook wordt geïnvesteerd in zaken als internationale samenwerking en conflictpreventie. Hoe dat gaat worden ingevuld is afwachten, maar in elk geval wordt erkend dat andere dan militaire middelen van belang zijn voor een stabiele wereld. De Franse regering heeft het defensiebudget flink verhoogd en wil zelfs 35% aan nieuwe investeringen in materieel doen. Dat is een mooie opsteker voor de Franse militaire industrie.
De Europese Commissie grijpt naar economische maatregelen om EU-defensie te stimuleren. Sinds enkele maanden is het mogelijk voor militaire bedrijven om uit Brussel onderzoekssubsidies voor de ontwikkeling van nieuwe wapens te krijgen. Dat is een doorbraak waar de militaire industrie lang voor heeft gelobbyd. Tot voor kort werd wapenproductie beschouwd als een zaak van nationale lidstaten, verbonden met hun veiligheidsbeleid, waar de EU geen rol bij mocht spelen. De onderzoekssubsidies worden geacht de werkgelegenheid en kennisontwikkeling in de EU te stimuleren, en de exportpositie van de militaire industrie te verbeteren. Ook is er geld beschikbaar voor gezamenlijke ontwikkeling van wapensystemen die naar mening van de EEAS (het ‘Buitenlandse Zaken’ van de EU) ontbreken in het Europese spectrum. EU buitenlandvertegenwoordigster Mogherini hoopt dat landen door gezamenlijke wapenproductie meer militair gaan samenwerken. Een erg sterke logica is dat niet. Alle gezamenlijke wapenprojecten van de afgelopen 30 jaar kenmerkten zich door grote kostenoverschrijding en grote vertraging, vooral omdat landen hun eigen industrie wilden bevoordelen boven anderen.
Voor een gezamenlijk Europees militair beleid moet op politiek niveau gekozen worden. Economische instrumenten inzetten, zoals de Commissie nu doet, is vooral erg prettig voor de aandeelhouders van militaire bedrijven maar biedt weinig garantie voor politieke ontwikkelingen. In het politieke proces tot versterking van Europese krijgsmachten, de Permanent Structured Cooperation (Pesco) hebben 25 lidstaten afgesproken hun aankoopbeleid meer op elkaar af te stemmen, hindernissen voor samenwerking weg te nemen, en hun defensiebudget te verhogen. Goedkoper zal het er dus voorlopig niet op worden. Het feit dat de VS lichtelijk nerveus worden van dit proces kan er op duiden dat de Europese wapenindustrie hier inderdaad een flinke impuls van zal krijgen. Maar het is zeer twijfelachtig of Europa vreedzamer en veiliger wordt als problemen alleen worden benaderd met militaire oplossingen en meer wapenaankopen.
 
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Guus Kunnen
Guus Kunnen12 mrt. 2018 - 13:51

De wereld-top moet eens gaan praten,het zijn allemaal geen domme mensen,maar worden wel gegijzeld door de wapenindustrie

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 feb. 2018 - 15:31

Mensen zouden eens moeten ophouden om akies van het legeer "vredesoperaties" te noemen. Als het leger ingezet wordt, dan gaat het om oorlog, -per definitie. Edwin, de "redelijke ex-militair" heeft een ook behendige manier om recht te praten wat krom is: "Conflicten op 6 uur vliegafstand kunnen wel degelijk van invloed zijn op onze leefomgeving." Ongetwijfeld, maar dat betekent nog lang niet dat Nederland daar het leger moet inzetten. Sterker nog: daarvoor ontbreekt elke rechtsgrond, ook in NAVO-verband, of om de VS te steunen. De kritiek is dan ook juist dat de VS en ook de NATO hun geloofwaardigheid hebben verloren door de grenzen van hun mandaat niet te respecteren. Zelfs bij het inzetten van troepen in VN-verband hoeft Nederland niet per se voorop te lopen. "Soms als men humanitaire crisissen wil bestrijden met allerlei hulporganisatie`s moet men ook bereid zijn om te accepteren dat er militairen nodig zijn om die veiligheid te garanderen." Waar staat dat geschreven? Het volkenrecht wil nu juist dat zulks slechts gebeurt op uitnodiging van de plaatselijke regering en/of met VN-mandaat. Van Srebenica kun je vooral leren dat je alleen zult moeten optreden als de rugdekking door VN-bondgenoten gegarandeerd is, omdat je die nu eenmaal niet van de strijdende partijen zult krijgen en dat die ook niet op hun rug gaan liggen met de pootjes omhoog als ze een blauwe helm zien. En juist in Afghanistan is gebleken dat je onder de "veiligheid" van een militair apparaat helemaal niets kunt opbouwen. Als je al het geld dat daar aan militaire missies is uitgegeven door middel van een helikopter onder de bevolking zou distribueren, dan hadden ze daar nu allemaal in welstand kunnen leven. Als de regels van het volkenrecht niet worden gerespecteerd, dan stel je je, bedoeld of onbedoeld, maar wel automatisch, bloot aan het verwijt van neo-kolonialisme in een humanitair jasje.

korheiden2
korheiden227 feb. 2018 - 11:02

Een goed stuk, dat tot nadenken stemt. Om Syp Wynia te citeren : 'Als het Defensiebeleid nou eindelijk eens één centrale doelstelling zou hebben: de veiligheid van de Nederlanders. In plaats van het altijd maar weer te mengen met milieubeleid, klimaatbeleid, industriebeleid, ontwikkelingshulp, duurzaamheid, diversiteit, banenbeleid, etc, etc.' Zo pleit het kamerlid Belhaj van D66 voor hybride vrachtwagens en zonnepanelen op kazernes. Dat kun je doen, maar niet ten koste van de doelmatigheid van onze krijgsmacht. Denk ook dat Nederland een veel te grote broek aantrekt bij allerlei vredesoperaties.

Inspector Gadget
Inspector Gadget27 feb. 2018 - 6:28

Goed stuk. Stof om over na te denken.

Edwin8
Edwin827 feb. 2018 - 4:11

Overigens wil ik wel even een compliment geven richting de schrijfster. Uw vorige betoog was nogal wat warrig, dit betoog is een stuk beter. Niet dat ik het overal mee eens ben. ik ben zelf ex militair en binnen defensie zijn we echt niet alleen maar moordzuchtige idioten. (We beseffen wel dat er soms geweld gebruikt moet worden om onrecht te bestrijden en dat militairen een veiligheidsparaplu kunnen creëren waarin humanitaire organisatie`s hun werk kunnen uitoefenen.) U wilt een debat, en dat vind ik prima maar de uitslag is al bekend. Defensie moet alleen gericht zijn op verdediging van de landsgrenzen. En aangezien we een behoorlijke buffer om ons heen hebben zal niemand de noodzaak inzien om een duur militair apparaat in stand te houden. Dat de marine bijvoorbeeld ook als taak heeft om zeevaartroute`s veilig te houden. Het is een ver van hun bed show voor velen. Zolang ze maar die nieuwe flatscreen TV voor weinig geld in hun huiskamer kunnen zetten. Dat die goedkope flatscreen TV hun woonkamer kan bereiken dankzij veilige zeevaartroute`s denkt men niet overna. De koopvaardij mag sinds kort particuliere beveiligers mee laten varen omdat de marine niet kan leveren. Een goedkope oplossing en past volkomen in het marktdenken. Maar ondertussen wordt het geweldsmonopoly van de overheid wel in de uitverkoop gedaan. En denkt u dat de troosteloze vinexwijk bewoner in Almere begrijpt waarom er geld moet richting de mijnendienst om te voorkomen dat er doden vallen op de Noordzee? Zijn grootste frustratie is dat hij van zijn vinex doorzonwoning constant in de file staat op weg naar zijn eveneens troosteloze anonieme kantoorpand aan de zuidas en vice versa. Overigens, naast dat militairen goed met vuurwapens overweg kunnen zijn het ook vaak mensen die de eerste lijn vormen bij humanitaire rampen. In 2006 zat ik nog in dienst en kan ik mij de overstromingen in Suriname maar al te goed voor de geest halen. Er is in bijna twee weken tijd enorm veel noodhulp geboden en rondgevlogen en toen moest de hulpactie vanuit NL nog op gang komen. Diezelfde toewijding zag ik ook weer in St. Maarten. Militairen vormden daar ook weer de eerste lijn in noodhulp. En weet u wat? Veel militairen houden rekening met oorlogsmissie`s maar vinden missie`s waarbij ze mensen kunnen helpen nuttig en van algemeen belang.

2 Reacties
Tom3
Tom327 feb. 2018 - 8:02

Dank voor u commentaren, heb ze nagelezen en grotendeels mee eens. Wel mis ik een antwoord van u, op het feit dat schrijfsters benoemd dat er onvoldoende kritisch debat over het veiligheidsbeleid plaats vind. Ze heeft daar namelijk een punt, wanbeleid en het wijdverbreide gecorrumpeerde marktdenken van het hogere echelon wordt nauwelijks tot niet doorgelicht in de pers. En wat het beschermen van de zeevaartroutes betreft, to the point zou ik zeggen. piraterij is een business model. Zelf in West Afrika van achter hekken met prikkeldraad, 2 doorgewinterde buitenlandse beveiligers, een man of acht autochtone militairen, 2 continue begeleidende patrouille boten, een L-Rad op het stuurhuisdak, en een speciaal ingerichte Lock Down room rondgevaren. Ondanks dat bunkerden we niet op de rivier maar voeren we geblindeerd met alle verlichting uit, 100 mijl uit de kust, om daar op volle zee te bunkeren. Die bescherming moet betaald worden, aan die contracten wordt verdiend, misschien(?!) wel door personen binnen de (plaatselijke) politiek/overheid, die op hun beurt dan weer de bendes betalen die de overvallen plegen. Het zijn cirkel redenaties, maar helaas vaak maar al te waar

Edwin8
Edwin827 feb. 2018 - 13:41

Ik ken de situatie`s maar al te goed helaas. Piraterij bestrijding en het openhouden van zeeroute`s is niet sexy dus weinig interessant voor politici die militaire missie`s gebruiken om zich te profileren. Dat de koopvaardij particuliere beveiliging mag inschakelen is voor de koopvaardij een veilig gevoel, echter komen de kosten meteen weer bij de reder te liggen. Kan de reder deze kosten niet opbrengen dan is de veiligheid van het personeel uiteindelijk niet meer dan een sluitpost op de begroting. Daarnaast gaf ik al aan dat men het geweldsmonopoly uit handen geeft aan commerciële bedrijven. En daarom lijkt het mij ook verstandig om eens te debatteren over wat de kerntaken van defensie zijn en wat dan voor nodig is om die kerntaken uit te kunnen voeren. Daar heeft de schrijfster inderdaad gelijk in.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld26 feb. 2018 - 23:59

Dit heet toch niets met "defensie" te maken. "Waarschijnlijk was de regering huiverig om een serieus publiek debat te voeren over de rol van de krijgsmacht. Een deel van de kiezers gelooft immers dat Nederland een soort vredesleger heeft; Nederlandse soldaten zijn er om scholen in Afghanistan te bouwen voor meisjes." Wordt het nu niet eens tijd om al die mythes aan flarden te schieten? Die arabieren hoeven echt niet gedwongen te worden om hun olie aan ons te verkopen.

Edwin8
Edwin826 feb. 2018 - 22:11

"Is het echt zo erg gesteld met de Nederlandse krijgsmacht? Is er sprake van onvoldoende budget terwijl de vijand aan de poorten rammelt? Het probleem is eerder dat men vindt dat hoewel Nederland een klein land is de krijgsmacht alles moet kunnen." Wellicht bedoelt u het niet zo kwaad, maar u doet nu net alsof de krijgsmacht jarenlang in luxe is ondergedompeld. Is niet zo. Uw verdere verhaal is onderbouwend. Inderdaad lijkt het mij verstandig om te debatteren wat we met onze krijgsmacht willen. Momenteel willen we overal aan meedoen maar wel met een minimale begroting. Dat werkt niet. Dat Afghanistan een vechtmissie was en ook zo genoemd moet worden lijkt me duidelijk. Dat je onder de veiligheid van een militair apparaat ook wat kan opbouwen, noodhulp kan verlenen e.d. lijkt me ook noodzakelijk. Denken dat dat ook kan zonder militaire steun is naïef en dwaas. (Denken dat je er vier jaar kan rondbanjeren en dan de boel terugtrekken en verwachten dat alles pais en vree is zoals onze politici denken is ook naïef en dwaas.) U kijkt maar naar Syrië, er is geen enkele hulpverlener veilig in dat land. Soms als men humanitaire crisissen wil bestrijden met allerlei hulporganisatie`s moet men ook bereid zijn om te accepteren dat er militairen nodig zijn om die veiligheid te garanderen. Daarnaast heeft Srebrenica aangetoond dat je als land eigenlijk over de verschillende middelen moet kunnen beschikken die bij de verschillende niveau`s horen van het geweldsspectrum. Want van je bondgenoten moet je het niet hebben. U heeft het vooral over soft politics. Ja, dat is de inzet maar die schijnen toch het beste te werken als je een stevige stok achter de hand hebt. En hoewel mensen er wellicht niet bij nadenken terwijl ze verkeren in de relatieve veiligheid die ons land biedt. Conflicten op 6 uur vliegafstand kunnen wel degelijk van invloed zijn op onze leef omgeving.

1 Reactie
Edwin8
Edwin826 feb. 2018 - 22:35

Overigens lijkt het mij ook verstandig dat we ons op gaan maken op een NAVO zonder Turkije. Turkije vormt momenteel ook een van de militaire steunpilaren van de NAVO. Er zit niet veel anders op om zelf weer zorg te dragen voor een stevig militair apparaat en dit niet langer te outsourcen richting dictators in de dop.

DeRedeMist
DeRedeMist26 feb. 2018 - 20:37

[De druk om het defensiebudget te verhogen wordt mede opgevoerd door dreigement van Trump om Europa aan zijn lot over te laten als het voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. ] Je trapt in Trumps geblaat. Trump roept dat uitsluitend voor binnenlandse consumptie, om zichzelf als sterk leider te vermarkten. Voor ons is er helemaal geen "extra druk" op de 2%, het is gewoon een afspraak. En dat we met Obama met z'n allen als NATO leden hebben afgesproken dat we ons maar weer eens aan die afspraak gaan houden, DAT is de reden dat de defensiebegroting de komende jaren groter wordt. Daar heeft Trump niets mee te maken, behalve dan dat hij het succes claimt.

chwiedijk
chwiedijk26 feb. 2018 - 19:46

Kalmpjes aan.

punt2
punt226 feb. 2018 - 17:08

Wij besteden structureel te weinig geld aan defensie. Defensie kampt met een enorm gebrek aan goed materieel en oefencapaciteiten. Wij moeten om ons te "bewijzen" ons inzetten bij buitenlandse missies. Bij elkaar opgeteld een groot probleem. Een Europees leger is de nachtmerrie van iedere normaal denkend mens, ik hoef de complicaties niet uit te leggen maar het beeld van Jüncker met drank op die wel even een lidstaat tot de orde gaat roepen ?... Tel daarbij op dat we dan nog meer moeten betalen aan de E.U.... Oplossing zou al zijn dat er geen "opgewonden" minister snel toezegt dat we ook troepen sturen en een structurele verhoging naar ons afgesproken defensie budget. Voor de rest gewoon doorgaan met ademhalen.

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt26 feb. 2018 - 19:33

Wij hoeven ons helemaal niet te bewijzen. We moeten zorgen dat ons land veilig is. Defensie is geen Olympische Spelen. We hoeven niet deel te nemen aan missies, missie is duseen ander woord voor bezetting van verre landen gebleken. Naast de NAVO nog een EU macht, laat mij niet huiveren. het zou al mooi zijn als we samen met Belgie iets kunnen doen. Het grote probleem is dat niemand weet waar het evt. gevaar vandaan komt. En de Rusland manie van VS en EU is een probleem tot er een volgende geschikte vijand opduikt.

Edwin8
Edwin826 feb. 2018 - 21:26

Klaas Punt. U heeft niet veel kennis. "het zou al mooi zijn als we samen met België iets kunnen doen." Met België doen we o.a. gedeelde opleidingen. De logistieke dienst van de marine geniet zijn opleiding in Brugge. De operationele dienst van België geniet zijn opleiding in Den Helder. Nederland en België werken samen bij de mijnendienst. (ja er worden nog steeds explosieven van de tweede wereldoorlog opgevist) Het hypermoderne schip de Karel Doorman delen we samen met de Duitsers. Pantserdivisie van de landmacht least de tanks en werkt samen met de Duitse partner. Oftewel, er wordt al redelijk wat samengewerkt tussen de verschillende landen. Maar de verantwoordelijkheid over inzet ligt nog steeds bij ons nationale parlement. En voorlopig vind ik dat prima zo. Zolang de EU een weinig democratische moloch is lijkt het mij vrij onverstandig om drankorgels als Juncker de beschikking te geven over een EU leger.

Klaas Punt
Klaas Punt27 feb. 2018 - 15:23

Beste Erwin, quote: "u heeft niet veel kennis" - nou dat moet ik maar van je aannemen want dat maak je in jouw reactie niet duidelijk. Wellicht ben je een persoon met veel kennis maar dan zou je: 1. weten des te meer je weet je beseft dat je niets weet. 2. moeten besffen dat een dergelijke kreet een beetje arrogant klinkt. Het ga je goed.

JanVG2
JanVG226 feb. 2018 - 17:01

" Maar het is zeer twijfelachtig of Europa vreedzamer en veiliger wordt als problemen alleen worden benaderd met militaire oplossingen en meer wapenaankopen." Dat is een waarheid als een koe, MAAR daarmee is niet bewezen dat zonder militaire middelen, inclusief wapenaankopen, wel lukt. Het is En EN. En ja, wij hebben verdragen gesloten dat wij 2% jaarlijks aan onze defensie zouden uitgeven ... en dat doen we al decennia niet meer. Dat heeft weinig met de crisis te maken, want de te lage bijdrage is veel veel ouder. Verder valt op dat rapporten als het WRR wel erg gemakkelijk worden weggezet als "overdreven". Behalve dat het de auteur ideologisch niet lijkt uit te komen, worden er geen inhoudelijke argumenten gegeven.

1 Reactie
martinbroek
martinbroek27 feb. 2018 - 10:38

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zei gisteren dat de wereldwijde wapenhandel groeit op een niveau dat ongezien is sinds de Koude Oorlog en dat ontwapenings programma's zijn ingeruild voor programma's waarin militaire macht wordt toegejuichd (glorified). Ik zie die houding hierboven ook terug. De 2% en daarvan 20% voor wapens) van de NAVO-vergadering is geen verdrag, maar een aanbeveling die heilig schijnt te zijn verklaard. Kost wel een pak euro's die niet elders kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld - om eens iets anders te noemen - het omkeren van de bezuinigingen op de Nederlandse diplomatieke posten. En-en klinkt goed, maar je kan je euro maar een keer inzetten.