Joop

Negeer de uitkomst van het referendum niet!

  •  
02-06-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
sleepwetreferendum
Het sleepnet zit nog steeds in de wet, waardoor er op grote schaal stelselmatig getapt mag worden en onschuldige burgers onterecht in het vizier van de geheime diensten komen.
Weet je nog? Op 21 maart 2018 stemden we tegen de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Uit de maatschappelijke discussie die aan het referendum vooraf ging bleek duidelijk dat er fundamentele bezwaren tegen deze wet bestonden, en hij werd dan ook door een meerderheid van de stemmers niet geaccepteerd. Het kabinet kwam met een voorstel voor een aantal kleine wijzigingen, die geenszins aan deze fundamentele bezwaren tegemoet komen. De wet trad op 1 mei van dat jaar gewoon in werking. Woensdagochtend 3 juni wordt het voorstel van de gewijzigde wet eindelijk in de Tweede Kamer besproken. De verbeterpunten die in de maatschappelijke discussie naar voren kwamen zijn genegeerd. Wij vinden het ontoelaatbaar dat de uitkomst van het referendum niet serieus wordt genomen. Het is nu aan de Kamerleden om alsnog naar dit duidelijke signaal te luisteren.
De volgende fundamentele bezwaren blijven overeind: het sleepnet zit nog steeds in de wet, waardoor er op grote schaal stelselmatig getapt mag worden en onschuldige burgers onterecht in het vizier van de geheime diensten komen.
Dit gebeurt ook bij de informantenbevoegdheid, die de diensten kunnen inzetten om direct toegang te krijgen tot gehele databanken. Voor andere bevoegdheden waarmee zij toegang tot een enorme bak data kunnen krijgen gelden strengere waarborgen. Maar bij deze bevoegdheid niet.
De diensten mogen ook nog steeds gegevens van Nederlandse burgers, zonder dat ze die zelf hebben bekeken, delen met buitenlandse diensten. Ze geven zo de controle over die gegevens nagenoeg uit handen, en hoe kunnen ze zo garanderen dat onze rechten of het Nederlands belang niet wordt geschonden? Er is zelfs geen voorafgaande toetsing door de toezichthouder, de TIB, vereist voordat deze gegevens kunnen worden uitgewisseld. Het is onverstandig dat onze geheime diensten gebruik maken van onbekende kwetsbaarheden in software en deze niet bij de maker hoeven te melden. Hierdoor kunnen ook kwaadwillenden de kwetsbaarheden gebruiken om in systemen binnen te dringen.
Ten slotte is er een toezichtsgat. Terwijl de geheime diensten steeds meer internationaal samenwerken, is de toezichthouder gebonden aan nationale grenzen, waardoor een deel van het inlichtingenwerk en de gedeelde gegevens zich aan het toezicht onttrekt. Daarnaast zijn oordelen van de toezichthouder, de CTIVD, niet bindend en is zij dus niet in staat de diensten een halt toe te roepen, mocht dit nodig zijn.
Uit de rapporten van deze toezichthouder blijkt dat de diensten nu al, zonder dat het sleepnet is ingezet, meer gegevens verzamelen dan zij aan kunnen. Extra waarborgen die ervoor zorgen dat de diensten gerichter gegevens verzamelen, zullen dus ook hun eigen werk ten goede kunnen komen. De maatschappelijke discussie over hoe ver we vinden dat de geheime diensten mogen gaan in hun verzamelwoede heeft niet meer dezelfde aandacht als rond het referendum. Dat is ook niet zo gek, gezien het kabinet de bespreking van hun reactie maar liefst twee jaar weet uit te stellen. Dat betekent niet dat mensen zich geen zorgen meer maken over deze wet. Wij roepen de Tweede Kamer op om deze zorgen net zo serieus te nemen als de miljoenen mensen die twee jaar geleden naar de stembus gingen. Laat onze stem niet verloren gaan, ga niet akkoord met deze cosmetische aanpassingen, maar zorg voor een fundamenteel betere wet!

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Polletje2
Polletje22 jun. 2020 - 22:57

Toch mooi dat de mensen in Nederland nog 1x in de 4 jaar mogen gaan stemmen, anders zou je zomaar kunnen denken dat Nederland al een dictatuur is. Nou is het alleen nog maar afwachten tot de meerderheid niet eens meer gaat stemmen, omdat het toch allemaal niks uitmaakt. Rutte zal dat ongetwijfeld uitleggen als een teken van vertrouwen in de heersende orde.

1 Reactie
Libertain
Libertain3 jun. 2020 - 8:39

...voor de komende 1000 jaar.

wesley4
wesley42 jun. 2020 - 13:15

iedereen weet toch dat de bevolking te dom is voor een referendum. dat ene onderwerp begrijpen wij gewoon niet. daarom mogen we eens in de 4 jaar stemmen op heel veel onderwerpen tegelijk want dan begrijpen we het wel volgens slimmen mensen. begrijpt u het nog

Willem D2
Willem D22 jun. 2020 - 13:10

D66 was vroeger één van de weinige partijen met een goede inhoudelijke mening over ICT. Daar is echter net als over hun standpunt over referenda echter iets gebeurd. Als je je bevolking te dom vindt voor een referendum zou je ze natuurlijk ook beter kunnen opleiden, maar investeren in onderwijs is ook al een punt dat door D66 met de mond beleid wordt, maar wat in de praktijk toch altijd net weer totaal anders uitpakt. Zal ook wel een reden zijn geweest om het kroonjuweel referendum af te schaffen

1 Reactie
Willem D2
Willem D22 jun. 2020 - 17:23

Gezien alle taalfouten in mijn reactie mag ik ook wel wat extra onderwijs volgen.

Klaas Punt
Klaas Punt2 jun. 2020 - 11:53

Lotte, geen gehoor geven aan een referendum is een traditie. Dat machthebbers die wel gehoor zoudeb geven zijn totaal ongeschikt voor welk ambt ook. Deze volksraadplegingen welke ik meegemaakt heb zijn alle door de regeerders naast zich neer gelegd een daad die vaak verdedigd wordt door de trouwe aanhangers van die regering.

TwoTone
TwoTone2 jun. 2020 - 11:09

Referenda hebben er voor gezorgd dat meer mensen zich vergewisten van de inhoud van bepaalde wetten. Wat bleek is dat wetten haastig, slordig en te gemakkelijk ten faveure macht wetgever in elkaar worden gedraaid. We mogen gewoon als kiezer kwalitatief veel beter voorbereide wetsvoorstellen en wetten verwachten. Totdat de politiek op een acceptabel niveau zit lijken referenda een vd mogelijkheden om de druk op de ketel te houden.

Bouwman2
Bouwman22 jun. 2020 - 10:17

Een referendum is dan ook het middel bij uitstek in handen van de onwetenden. En omdat niemand mee wijsmaakt dat mijn oordeel de stem des volks vertegenwoordigt, weiger ik dan ook i al mijn bescheidenheid mee te doen. Je liet mensen mee beslissen over de Ukraine, terwijl niemand weet hoe dichtbij de Ukraine ligt. Even doorvliegen en je bent rap in Kiev. Als je zou vragen of ze de genocide op de mensen daar door Stalin waarbij miljoenen mensen stierven in de jaren dertig krijg je enkel vragende gezichten. Die wordt dan hier niet herdacht. Net als de herdenking van de Kristallnacht. Men richt zich terecht op de herdenking van de Holocaust, op de genocide op de Armeense volkerenmoord, maar dat komt omdat Turkije nu eenmaal bevolkt wordt door Turkse mensen, onder wie dus ook mensen met een slecht karakter. Mijn stelling is dat je mensen niet vraagt over een kwestie waar ze geen benul van hebben. Zo is het ook met de wet die nu naar de Senaat gaat en die de sleepwet wordt genoemd, wat heel merkwaardige associaties veroorzaakt, .ik leg dat niet verder uit. Achter elke voorstander van het referendum, dat niet langer is toegestaan en waar zelf D66 nu slechts over praat met de hand voor de mond. schuilt een andere bedoeling. De bedoeling om alles wat zorgvuldig en democratisch is opgebouwd een te mollen. De aard van de mens is kapotmaken, doodslaan , vernielen en plunderen. En omdat kwijt te raken is veel tijd en moeite besteed. En het is nog steeds niet helemaal gelukt. Over referenda komen we elkaar dus nog wel eens te spreken.

1 Reactie
Markzelluf
Markzelluf2 jun. 2020 - 11:37

Leg dan eend uit, Bouwman: waarom mogen mensen wel een keer per vier jaar stemmen op basis van een weinig concreet en na onderhandelen al snel achterhaald programma en niet over heel concrete, actuele vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. En dat terwijl wij in Nederland een hoog opgeleide en behoorlijk empathische (zie gedrag tijdens Corona crisis) bevolking hebben?

MountEverest
MountEverest2 jun. 2020 - 9:25

Ik ben geen voorstander van een referendum maar toen het er tijdelijk was ben ik toch gaan stemmen. Tegen de sleepwet. Tegen een te grote, een te machtige staat, tegen grote "burelen" met veel ambtenaren met vage taakomschrijvingen.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman22 jun. 2020 - 10:24

Als je iets eigenlijk smerig vindt, Everest, dan eet je het toch op? Dan ga je niet meedoen, lijkt me iets logischer dan in de rij te gaan staan. Je bent tegen ambtenaren met vage taakomschrijvingen. Ik zou zeggen, ga eens kijken of je er een tegen komt en of die tegen je zegt, ja Everest u hebt helemaal gelijk. Ik zit hier maar uit het raam te koekeloeren. en op de klok te kijken. Want dat is stereotype. Veralgemenisering. En wie dat doet praat wel veel maar zegt eigenlijk niets. De familie van Tutte in een hippe broek. .

Frits Jansen
Frits Jansen2 jun. 2020 - 8:53

Ik heb ook tegen gestemd, maar dit referendum laat wel weer zien wat de zwakte van referenda is: de kiezer maakt een ja/nee keuze, en laat de wetgever met de vraag zitten wat die dan wel moet doen. Want het zal toch nodig blijven potentiële terroristen in de gaten te houden. Een paradox van de wet is dat die parlementariërs paait door ze veel zeggenschap te geven. Dat lijkt heel democratisch, maar brengt het gevaar met zich mee waar grondrechten voor uitgevonden zijn, namelijk dat democratisch organen aandringen op een beleid dat te veel tegen grondrechten in gaat. Grondrechten dienen allereerst om de burger te beschermen tegen de overheid. Het zou zomaar kunnen dat straks de (sterk gegroeide) VVD samen met de PVV en FvD in de "commissie stiekem" aandringen op verscherpte controle van Marokkaanse Nederlanders. Klagen over discriminatie is dan onmogelijk: geheime diensten werken in het geheim. De parlementaire control werkt dan averechts. Politiek maakt meer kapot dan je lief is.