Joop

Millennials zijn ‘screwed’: kom in actie!

  •  
29-06-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
116 keer bekeken
  •  
37387954670_6eb9095730_o

© cc-foto: zhrefch

Jonge mensen zijn financieel de klos, doen het slechter op de woningmarkt, werken steeds vaker in onzekere banen en zien hun inkomsten dalen
Half juli staat een bijeenkomst gepland in het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Helemaal in het teken van de positie van millennials, zeg maar iedereen die grofweg is geboren tussen 1985 en 2000. Ik twijfelde eerst om aan deze avond een bijdrage te leveren, want de Nederlandse economie staat er goed voor en de kansen voor jonge mensen liggen voor het oprapen. Dit stereotype beeld lijkt echter ver van de werkelijkheid te staan.
Waar gaat het debat over? Generatiedenken is hartstikke ‘modern’. Er zijn meters aan analyses en beschouwingen te vinden waarin opiniemakers en wetenschappers laten zien dat generaties wezenlijk van elkaar verschillen, of juist niet. Ik moet eerlijk bekennen dat het met die verschillen tussen generaties vaak ook wel meevalt. Iedereen vindt dat zij/hij behoort tot een bepaalde generatie en beschouwt het eigen geboortecohort net wat anders dan eerdere jaargangen. Maar wanneer vervolgens wordt gekeken naar specifieke houdingen en gedrag lijkt iedere generatie maar mondjesmaat te verschillen van eerdere leeftijdgenoten. Toch is er de hardnekkige beeldvorming dat de millennial er slecht voorstaat en wel degelijk ‘screwed’ is.
Hoe staan we ervoor? Zijn verschillen tussen generaties echt zo groot? De simpele reflectie dat eerdere generaties het ook zwaar hadden en de jongeren van nu domweg te gevoelig zijn, lijkt me een wereldvreemde constatering. Een van mijn favoriete auteurs, de Amerikaan Bret Easton Ellis, noemt ze in zijn nieuwe boek zelfs de ‘generation wuss’.
Laten we vooral openstaan voor een objectieve stand van zaken: jonge mensen zijn financieel de klos, doen het slechter op de woningmarkt, werken steeds vaker in onzekere banen en zien hun inkomsten dalen. Mede onder invloed van invoering van het sociaal leenstelsel bedraagt de studieschuld in Nederland inmiddels ruim 11 miljard euro. Het eigenwoningbezit daalt door stijgende prijzen en aangescherpte leennormen met name onder 35-minners. En –naast studenten met een flexibele bijbaan – stijgt het aandeel flexibele werknemers met name in de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar van circa 10% naar 19% in de periode 2003-2018.
Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is er een generatie dertigers die minder verdient dan hun ouders, zo becijferden onderzoekers van de Universiteit Tilburg en het ministerie van SZW vorig jaar!
Hoezo niets aan de hand? In die zin komt er een hoop op jonge mensen af en begrijp ik die stijging in burnout wel, die wederom –en dus niet verwonderlijk- vooral bij de 35-minners zichtbaar is.
Wat nu? Nu we weten hoe het zit moeten we ons de vraag stellen: hoe nu verder? De wereld veranderen kunnen we in ieder geval niet zonder elkaar. De Nationale Jeugdraad pleitte een aantal jaren geleden al voor een minister voor Jongerenzaken. De problemen zijn ernaar.
En de trend in studieschulden laat zien dat politiek-Den Haag zich de vraag moet stellen of het sociaal leenstelsel wel zo’n goede vondst is. Opvallend hierbij is dat mensen die roepen dat een lening vooral ‘een investering in jezelf is’ zelf baat hadden bij studiefinanciering in de vorm van een basisbeurs.
Als ik kijk naar de situatie op de arbeidsmarkt lijken de plannen van minister Koolmees me helemaal zo gek nog niet om via hogere WW-premies flexibele arbeid zwaarder te gaan belasten. Het is alleen de vraag of dit voldoende is, omdat werkgevers inmiddels ook sociaal-cultureel ‘verslaafd’ zijn geraakt aan het gebruik van tijdelijke contracten. Kortom, misschien is het beste medicijnnog wel: kom massaal in actie!
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (82)

BramJ
BramJ2 jul. 2019 - 14:33

"Als ik kijk naar de situatie op de arbeidsmarkt lijken de plannen van minister Koolmees me helemaal zo gek nog niet om via hogere WW-premies flexibele arbeid zwaarder te gaan belasten." Dit is oude wijn in nieuwe zakken en reeds door eerdere kabinetten geprobeerd. De reflex om flexibele arbeid duurder te maken werkt tot nu toe averechts. In die discussie wordt structureel vergeten dat het werk ook met zelfstandigen kan worden verricht. De prikkel tot zzp-constructies (deliveroo, helpling, uber) wordt op deze manier keer op keer vergroot. Het verschil in kosten tussen werknemer en zelfstandige zou verkleind moeten worden in combinatie met adequate handhaving. Het eerste kan beter door het werknemerschap goedkoper (en niet duurder!) te maken.

de Boer2
de Boer230 jun. 2019 - 9:15

Zodra iemand begint over zijn favoriete auteur is het oppassen geblazen, want dan worden de getuigen opgeroepen. Dan worden de heiligen aangeroepen en dus is er nood, want dan kan men niet meer op zichzelf vertrouwen en slaat de twijfel meteen toe. De auteur hier denkt in groepen. Dat mag en dat kan. Maar het is wel een voorrecht dat niet iedereen zo maar heeft. Er wordt wel gezegd door sommigen dat zoiets elitair is. Vanuit je bevoorrechte positie het opnemen voor degenen die het met minder moeten doen. Het blijft intussen wel een feit dat mensen niet zozeer in groepen denken, maar in persoonlijke ervaringen. Het zegt niet zo veel dat Polen als groep vrijer en welvarender zijn geworden, er wordt meer gekeken naar die Pool die u net geen voorrang gaf.Want dan valt ineens het verschil in nummerbord op en dan komen toch de middelvingers in de gedachten erectie. Dan zijn mensen ineens geen medemensen meer maar Polen of soms moslims. Of het zijn de ouderen, dat kan ook.

1 Reactie
LaBou
LaBou 30 jun. 2019 - 16:35

En wat is nu eigenlijk je mening over dit onderwerp?

vlammetje2
vlammetje230 jun. 2019 - 8:01

Hm, ze mogen dan geen vast werk hebben (=generatie onafhankelijke ontwikkeling), een studieschuld moeten afbetalen en daardoor voorlopig even geen hypotheek kunnen krijgen, hun insta's wekken geenszins de indruk dat ze 'screwed' zijn: altijd de nieuwste iPhone of Macbook, verre vakantie-bestemmingen of hippe citytrips, trendy kleertjes en dito restaurants, festivals, noem maar op. Ik zeg: pretty glamourous lifestyl for a doomed generation. Misschien iets minder hedonistisch leven (ook goed voor het milieu en klimaat) en eerst maar eens flink aan de bak om iets op te bouwen zoals hun (groot)ouders vermoedelijk ook hebben gedaan? Gewoon doorgaan met uitgeven en schulden maken (“want je wilt ook leuk leven...”) en wachten tot je erft is ook een optie, maar dan niet zielig gaan doen als je aan het eind van de rit niks over houdt, afgesproken?

8 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman30 jun. 2019 - 10:23

@vlammetje: Lang niet alle jongeren voldoen aan jouw stereotiep. Waar wel praktisch alle jongeren mee te maken krijgen is flexibel, onzeker en slecht betaald werk, extreem hoge huizenprijzen en -als ze gestudeerd hebben- een flinke studieschuld. [Misschien iets minder hedonistisch leven (ook goed voor het milieu en klimaat) en eerst maar eens flink aan de bak om iets op te bouwen zoals hun (groot)ouders vermoedelijk ook hebben gedaan?] Die grootouders leefden misschien soberder maar deden dat in de wetenschap dat alles beter werd: vaste contracten, jaarlijkse loonsverhogingen, een inkomen dat voldoende was om een gezin mee te onderhouden, etc. Ook als een jongere vandaag de dag sober leeft dan zal hij nog steeds onderworpen zijn aan de grillen van de bazen die hem niet voldoende willen betalen en in de onzekerheid van een flexibel contract willen houden. Onmogelijk om op basis daarvan iets blijvend op te bouwen.

Rikkertpoale1
Rikkertpoale130 jun. 2019 - 10:56

@ vlammetje, Ik ben het volledig met je eens. Tegenwoordig moet alles het nieuwste van het nieuwste zijn, en altijd een A-merk anders hoor je er niet bij. Ga maar eens net zo sober leven als je ouders eerder deden. Kijk ook bijvoorbeeld eens naar alle betaalde abonnementen van tegenwoordig. Netflix, spotify, fox etc Zoals mijn moeder eerder zei: ie klaagt met vreet'n in de bek.

Peterrr2
Peterrr230 jun. 2019 - 11:55

@Mark, mooie nuancering. Het is zo makkelijk om te roepen dat alle jongeren de duurste i-Phones hebben. Ik maak me best wel zorgen over de toekomst van de scholieren/studenten van nu. Dat ze zelf nog genieten van het leven, is niet iets om ze kwalijk te nemen. Zij weten nog niet wat ze te wachten staat op de arbeids- en woningmarkt....

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2019 - 12:56

@vlammetje Jij schrijft: Misschien iets minder hedonistisch leven (ook goed voor het milieu en klimaat) en eerst maar eens flink aan de bak om iets op te bouwen zoals hun (groot)ouders vermoedelijk ook hebben gedaan? Lijkt me niet. Waarom moeten ze dezelfde fouten maken als hun grootouders en ouders? Veel goeds hebben die niet gedaan. Een verziekt milieu, toenemende ongelijkheid, een gepolariseerde samenleving en financieel hebben de huidige jongeren het slechter dan de generaties voor hen. Ze moeten hun eigen keuzes maken en het per definitie beter en dus anders doen dan de generaties voor hen. Aan jouw adviezen hebben ze niets. Van het verleden valt weinig te leren.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jun. 2019 - 14:16

Ouwens: "van het verleden valt weinig te leren" Dit moet een van je stomste opmerking hier op Joop zijn en ik heb er al wat voorbij zien komen. Een wijs mens leert juist van het verleden en probeert de fouten die ooit gemaakt zijn te voorkomen. Die fouten zijn uiteraard niet de zaken die jij noemt. In de huidige tijd, met de milieuproblemen op de voorgrond is een maatschappij met saamhorigheid geboden. Begin met een verstandige politieke keuze te maken, gek genoeg vallen de huidige regeringspartijen af met uitzondering van de CU wellicht. De verdere afbouw van de staat zal steeds meer de kant op gaan van alleenstaande induviduen, ieder voor zich en niemand voor allen. Een tombola waar sommigen geluk hebben maar velen niet. Over het stukje van Dekker, bijv. dertigers die minder verdienen dan hun ouders. Lijkt mij zo verschrikkellijk onwaar, waar betalen ze dan die peperdure woningen van? Ik denk dat alles is terug te voeren op de keuzes die die dertigers maken.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2019 - 20:04

@ Frans Kwakman Jij schrijft: Dit moet een van je stomste opmerking hier op Joop zijn en ik heb er al wat voorbij zien komen. Als jij dat schrijft is dat een groot compliment, dank daarvoor. Ik zie namelijk heel vaak teksten van mensen zoals jij die oplossingen aandragen die al bewezen hebben niet te werken en toch hun verouderde opvattingen willen opdragen aan nieuwe generaties. Mijn boodschap was dus dat dit soort ideeën waardeloos zijn en blijkbaar ben ik daar duidelijk over, want mijn boodschap wordt begrepen. En vervolgens schrijf je : Over het stukje van Dekker, bijv. dertigers die minder verdienen dan hun ouders. Lijkt mij zo verschrikkellijk onwaar, waar betalen ze dan die peperdure woningen van? Vind ik ook typerend voor mensen met jouw opvattingen. Als de feiten niet overeenkomen met je gedateerde visie stel je de feiten ter discussie en niet je denkbeelden. Terwijl die verouderde denkbeelden toch echt het probleem zijn en niet de feiten.

Frans Kwakman
Frans Kwakman1 jul. 2019 - 16:25

Bedankt ouwens, je bent nog steeds niet van die plaat af merk ik. Vooral niet naar het verleden kijken om iets te leren en vooral niet naar het zeer recente verleden want dan zou je moeten toegeven dat er andere, meer op realiteit gestoelde meningen zijn dan die achter jouw plaat verschijnen.

LaBou
LaBou 2 jul. 2019 - 14:03

@Kwakman: ????????????

Jan G
Jan G30 jun. 2019 - 4:29

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet zo zeer slecht, het is de rest wat niet mee kan komen met de moderne tijd. Alles in deze maatschappij is gebaseerd op zekerheid. Over het algemeen gezien valse zekerheid en dat moet maar een keer stoppen. Pensioenen gekoppeld aan je werkgever. Je moet een vaste aanstelling hebben voor een hypotheek. Een huis kopen is met zekerheid winst... blablabla. De moderne markt vereist flexibiliteit. Dat houdt het ook gezond, want ook met de uitbestedingplicht van overheidsinstanties e.d. hebben werkgevers ook geen zekerheid meer. Kijk maar naar de thuiszorg. Ten tijde van een contract kan je zo maar 100 extra medewerkers nodig hebben en 3 jaar later ben je de gemeente kwijt en wat moet je dan met die 1000 medewerkers? De flexibilisering houdt medewerkers ook scherp zodat de werknemer waar je al 10 jaar niets meer aan hebt omdat deze zijn tijd uit zit en je niet kunt ontslaan ook verdwijnt. Probleem is dat al onze financiele zaken en sociale middelen geent zijn op zekerheid. Hypotheken, leningen, subsidies en uitkeringen noem maar op. Dit zal dan ook veranderd moeten worden wil je het in stand kunnen houden.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2019 - 13:05

@ Jan G Jij schrijft: Probleem is dat al onze financiele zaken en sociale middelen geent zijn op zekerheid. Prima constatering, maar ook psychologisch zitten veel mensen zo in elkaar. Ze willen graag de zekerheid hebben dat zij over 10 jaar nog dezelfde baan kunnen hebben met hetzelfde takenpakket. Het liefst voor een beter salaris. En door de steeds snellere technologische innovatie wordt dat ook nog eens steeds minder bereikbaar. Ik zie dus twee aspecten de financiele zekerheid en de sociaal psychologische zekerheid. Veel mensen houden niet van risico en verandering. Dat die verandering onvermijdelijk is moet mensen uitgelegd worden. Ook met betrekking tot hypotheken, pensioenen en verzekeringen heb je helemaal gelijk. Maar mijn ervaring is inmiddels dat dit een kansloze missie is. Ik laat het daarom maar aan jou over. Maar mijn sympathie heb je.

Alexandros des Burgus
Alexandros des Burgus30 jun. 2019 - 22:14

Ik kan het mij voorstellen dat het tegenwoordig anders gaat op de markt en dat het niet meer van deze tijd is om 10 jaar bij dezelfde werkgever te zitten. Maar waarom hebben deze generatie en de maatschappelijke systemen zich niet daarop aangepast? Waarom duurt het bijvoorbeeld 4 jaar om in vast dienstverband te komen bij een uitzendbureau? Of waarom is het niet de gewoonte je in te schrijven bij een payrollbedrijf, zodat je in ieder geval van zaken zoals een pensioen voorzien bent? Waarom werken zo weinig ZZP'ers samen om samen de lasten te dragen? Waarom sluiten zo weinig millenials zich aan bij een vakbond? En waarom grijpt de overheid niet in wanneer zij dit zien gebeuren? Hun belastinginkomsten gaan immers ook achteruit als millenials minder verdienen. Er zijn zoveel mogelijkheden om de rechten van millenials (en misschien ook Generatie Z) te versterken. Dit kan zowel door de gehele maatschappij als de millenials zelf gedaan worden. Alleen moet er wel op de mogelijkheden gewezen worden in deze tijd met een overschot aan keuzes die je als individu kunt maken.

Jan G
Jan G1 jul. 2019 - 7:24

@DaanOuwens, Dan weten we waar we aan moeten werken. Zolang vanuit officiele instanties de indruk gewekt wordt dat je een mislukkeling bent als je geen vaste baan hebt, gaat dit zeker niet lukken. Het psychische gaat vanzelf over als mensen dezelfde mogelijkheden hebben als ze flexwerken dan wanneer ze een vaste baan hebben. Ook als de directe omgeving het niet zielig meer gaat vinden als je een flex baan hebt, Er licht dus een schone taak voor de overheid en de omgeving om dit acceptatie process in gang te brengen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2019 - 11:14

@ Jan G Jij schrijft: Zolang vanuit officiele instanties de indruk gewekt wordt dat je een mislukkeling bent als je geen vaste baan hebt, gaat dit zeker niet lukken. Die indruk wekken overheidsinstanties niet. Het pensioenakkoord is een voorbeeld van overheidshandelen bedoeld om flex gelijke rechte te geven. Het probleem zit ook niet bij de overheid maar bij je buren, familie enz. Het zijn de burgers die vinden dat flex werk geen volwaardig werk is. En vaak ook de flexwerkers zelf. En vervolgens zijn marktpartijen zoals financiële instellingen nogal behoudend als het gaat om flexwerkers dezelfde mogelijkheden te bieden als mensen in vaste dienst. Maar het is eerst een discussie over arbeid en alle varianten daarop. Zolang nog wordt geroepen dat alle flexwerkers eigenlijk in vaste dienst moeten kom je aan het oplossen van de problemen niet toe. Jij begint dus aan de verkeerde kant.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin30 jun. 2019 - 1:28

De millennials hebben de pech dat ze te laat geboren zijn, meer nog dan mijn generatie vallen ze ten prooi aan globalisering en alles wat daarmee samenhangt, om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren zijn ze meer dan ik ooit was onderhevig aan modern marktdenken, het woord arbeidsmarkt zegt het al, voor zover er niet van een uitzendbureau sprake is gaat het om een contract, i jaar, met eventuele beoordelingswillekeur, met 3 schalen lager dan vast personeel op de koop toe, ik schaam me voor dit fenomeen. Ik begrijp aan de ene kant het dilemma van de millennials, trek je je mond ongeorganiseerd open trek je aan het kortste eind, anderzijds begrijp ik niet dat ze ongeorganiseerd blijven en geen belangenbehartiging zoeken, ze laten zich vangen in de tredmolen van o.a. werkgevers die weinig op hebben met reële arbeidsomstandigheden en beloning. Juist nu het economisch goed gaat is het bevechten van de positie het gunstigst, je moet het ijzer smeden als die het heetst is, ik wil best solidair zijn, zelfs als het moet kosten maar als je geen vin verroert en berusting de overhand krijgt zie ik het somber in, natuurlijk kan je je niet onttrekken aan het mondiale keurslijf dat betekent echter niet dat je geen voorbeeld kan nemen aan eerdere generaties al vermoed ik dat deze tijdgeest iedere generatie op de knieën krijgt, met de moed der wanhoop zou het devies kunnen zijn, tegelijkertijd zie ik veel millennials de schijn ophouden in een gearriveerde omstandigheid te leven, misschien een plaatselijke tijdopname maar een voorkomen van geen vuiltje aan de lucht gaat zeker niet helpen, in die zin was mijn generatie beduidend politieker gericht al waren de omstandigheden beduidend anders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 1:11

Was het niet diezelfde generatie die ervoor gevochten heeft de vaste cintrachten onmogelijk te maken omdat ze dan niet aan de bak zouden komen? Juist de ouderen hebben toen gezegd; doe dat niet! Nu dragen ze daarvan de gevolgen. Ook het opheffen van de bestaande ontslagvergoeding ging eraan. Het 'we moeten hervormen' van PvdA en D66 ging er als zoete koek in. Zie daar de gevolgen!

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 1:11

contracten...

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 9:32

dan= natuurlijk; anders.

Mark Huysman
Mark Huysman30 jun. 2019 - 10:30

[Was het niet diezelfde generatie die ervoor gevochten heeft de vaste cintrachten onmogelijk te maken omdat ze dan niet aan de bak zouden komen?] Ik vraag me af of een generatie gevochten heeft voor afschaffing vaste contracten. Dat is toch echt meer van de politiek en werkgevers geweest. Je kan hooguit de jongere generaties verwijten dat ze zich daar niet tegen verweerd hebben. Maar ook daarvoor moet op de eerste plaats de politiek verantwoordelijk gesteld worden. Want als ook ‘linkse’ partijen als GL en de PvdA meewerken aan de afbraak en flexibiliteit als iets positiefs verkopen, dan wordt verzet wel extra moeilijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jul. 2019 - 2:26

Mark Huysman Ik verwijt het ook vooral de PvdA die daar een flinke hand in gehad heeft en GL. D66 heb ik nooit als links gezien. Juist dat hervormen werd gezien als progressief en iets van de 'vooruitstrevende' jeugd. Hoezeer anderen ook waarschuwden dat dat uiteindelijk tegen ze zou gaan werken, des temeer die werden zij weggezet als mensen die terug wilden in de tijd i.p.v. vooruit. Nu zitten 'zij' met de gebakken peren. Dat hele hervormingsdenken dat progressief genoemd werd, is in feite een grote achteruitgang geweest. Veel genoemde problemen hadden niet bestaan als ze niet zo verdomde eigenwijs waren geweest ouderen behoudzuchtig en dus gek te verklaren. Ze dachten er voordeel bij te hebben. Maar het zijn anderen die er voordeel bij hebben.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 jul. 2019 - 2:37

"Het ‘we moeten hervormen’ van PvdA en D66 ging er als zoete koek in. Zie daar de gevolgen! " Typisch simplistische kwaadsprekerij, het Brusselmans syndroom zit er diep in, Asscher heeft zich tomeloos ingezet de arbeidsomstandigheden van m.n. flexwerkers te verbeteren waar de sp niet verder komt dan nationale grenzen dicht en een stevigere bescherming van hen in vaste dienst ten koste van degenen die geen vaste aanstelling hebben, als dat sociaal is vreet ik m’n schoen op. https://www.vn.nl/hoe-de-flexwet-er-kwam/ https://nos.nl/artikel/2157037-veel-animo-bij-politiek-om-grenzen-aan-flexwerk-te-stellen.html

Peterrr2
Peterrr21 jul. 2019 - 10:10

@Raymond, je hebt gelijk met je bewering dat Asscher zich enorm heeft ingezet om de flexwet er doorheen te krijgen. Wel een beetje jammer dat vooraf al duidelijk was dat het een grote mislukking ging worden op deze manier. Door Asscher heb je als beginner op de arbeidsmarkt nog minder zekerheden dan voordat hij die wet invoerde. Dus ik zou hier niet zo heel trots op zijn. Als ik zie wat deze wet voor mij inhield als zzp'er. Sloeg nergens op, verbeterde mijn positie totaal niet en maakte het alleen maar lastiger. Vooraf riep iedereen al dat Asscher verkeerd bezig was, maar hij drukte het toch door.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 jul. 2019 - 17:43

“Door Asscher heb je als beginner op de arbeidsmarkt nog minder zekerheden dan voordat hij die wet invoerde. Dus ik zou hier niet zo heel trots op zijn.” Dat komt voornamelijk omdat werkgevers de wet torpedeerden en naar alle mogelijke sluipwegen zochten om de wet te omzeilen, zelfs Rutte moest door Asscher bij de les worden gehouden, zeker ontstonden er problemen bij seizoensarbeid, daar zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd, dat neemt niet weg dat A. zich wel degelijk heeft ingezet het flexwerk minder afhankelijk te maken van de nukken van werkgevers. Ik sloeg meer aan op de valse voorstelling dat de pvda moedwillig de arbeidsomstandigheden heeft verslechterd, alleen “neoliberaal” ontbrak er nog aan. De sp doet verwoede pogingen de FNV te veroveren, dat geeft een richtingenstrijd binnen de vakbond, we zullen zien waar dit eindigt maar voorspel weinig goeds als het in de richting van de sp wordt beslecht.

JanB2
JanB229 jun. 2019 - 23:05

In het Engels is er een term: screw yourself. En dat is precies wat de millenials gedaan hebben. Geen politieke belangstelling, het aantal likes op fuckbook een zaak van het allergrootste gewicht, uitgaan als favoriete tijdsbesteding en vooral rechts stemmen. Goed bezig jongelui. Zo komen hullie er wel. Niet dus.

9 Reacties
wesley4
wesley430 jun. 2019 - 8:56

Ik had juist de indruk dat ze voornamelijk links stemmen.

Mark Huysman
Mark Huysman30 jun. 2019 - 10:40

Jongeren stemmen iets linkser dan ouderen, zie: https://nos.nl/op3/artikel/2223863-als-alleen-jonge-mensen-mochten-stemmen.html Het verschil is minder groot dan in het VK en de VS. Kom dat door de jongeren of door links? Ik denk door links. Corbyn spreekt veel jongeren aan, evenals Sanders en AOC. In Nederland heb je geen aansprekende linkse leiders. Marijnissen en de SP zijn wat stoffig geworden en lijken zich nauwelijks te bekommeren om een thema als klimaatverandering, wat voor jongeren issue nummer 1 is. Klaver is iets aansprekender maar tegelijk onbetrouwbaar, zie z’n standpunt rond schudiefinanciering.

Peterrr2
Peterrr230 jun. 2019 - 11:57

@JanB, grote interesse in politiek is er nooit geweest bij jongeren. Niet toen ik jong was en ook niet toen jij jong was. Dus zeur niet dat de huidige jeugd niet geïnteresseerd is. En dan gaan scholieren naar het Maliveld om te protesteren, dan is het ook weer niet goed...

JanB2
JanB230 jun. 2019 - 22:51

@ wesley&Mark Verkeerde indruk. Hangt ook van je definitie van millenials af. Voor mij is dat alles dat na 1985 geboren is.

JanB2
JanB230 jun. 2019 - 22:52

@ Peterrr Ik weet niet van welke leeftijd je bent maar in mijn tijd was het toch anders.

JanB2
JanB230 jun. 2019 - 22:54

@ Peterrr In mijn tijd stond het malieveld VOL. En het museumplein ook. Ook met jongeren. Dus niks gezeur, gewoon de feiten. Hangt ook een beetje van het millieu af waarin je verkeert natuurlijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jul. 2019 - 2:40

Mark Huysman Het is maar wat je links noemt. Zo wordt D66 continue een linkse partij genoemd terwijl juist die partij zo rechts is als maar kan. Wat ik van de PvdA denk is genoegzaam bekend en ook GL zwalkt me teveel en is het voornamelijk op deelonderwerpen zoals klimaat en milieu.

Peterrr2
Peterrr21 jul. 2019 - 10:20

Jan, jouw tijd was denk ik de jaren '60. Toen ging de jeugd idd de straat op voor meer rechten. Met als climax de Maagdenhuis bezetting. Daarna had je in Nederland nog wat krakersrellen al was dat vooral lokaal in Amsterdam en uiteraard nog twee keer een massale demonstratie tegen kruisraketten. Verder stroomde het Malieveld niet zo heel vaak meer vol. Is dat de 'schuld' van de jongeren, of is dat een gevolg van de individualisering die niet door jongeren in gang is gezet, maar door de generaties er voor... Dus wat kun je jongeren dan nog kwalijk nemen?

JanB2
JanB21 jul. 2019 - 23:46

@ Peterrr Jaren 70 en 80 zijn mijn jeugdjaren. Er was toen een hoop te doen onder jongeren (nucleaire dreiging, millieu, sociaal-economische vooruitzichten). Het waren de jaren van de grootste demonstratie's ooit in Nederland (met ruime deelname van jongeren). Die individualisering is dan misschien niet door de jongeren zelf mede in gang gezet maar om jongeren nu te vrijwaren van iedere verantwoordelijkheid voor hun slappe levenshouding gaat veel te ver. Een deel is intelligent genoeg om in te zien waar het schort maar ook dat deel laat het afweten. Brexit werd mogelijk omdat jongeren op hun nest bleven liggen of iets anders te doen hadden dat o zo belangrijk was en niet gingen stemmen. Nu gaan ze voor de bijl. En ik kan daarbij een sardonische glimlach nauwelijks onderdrukken.

Balderik van Duffelgauw
Balderik van Duffelgauw29 jun. 2019 - 22:31

"Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is er een generatie dertigers die minder verdient dan hun ouders, zo becijferden onderzoekers van de Universiteit Tilburg en het ministerie van SZW vorig jaar!" Ach toch. Dan zeg je dus eigenlijk dat het generatie op generatie, op WOII na, het dus alleen maar steeds beter ging en dat geldt als je het over nog langere tijd beziet nog veel meer. En dan is er dus nu weer even werk aan de winkel. Zogaat dat. Historicus David Wootton in een interview door Bas Heyne in de NRC een paar weken terug vroeg hem naar de positieve kijk van Steven Pinker op de westerse mens en diens samenleving: "Pinker heeft gewoon gelijk wanneer hij op onmiskenbare vooruitgang wijst. We leven langer, onze levensomstandigheden zijn sterk verbeterd. Kijk naar foto’s van Engeland in de jaren zeventig, daar zie je een heel ander soort armoede dan waar we ons tegenwoordig druk over maken." "Waar Pinker en zijn adepten hopeloos naïef over zijn, is de menselijke natuur. Die naïviteit is symptomatisch voor het Verlichtingsdenken zelf. Mensen kunnen een heel welvarend leven leiden en tegelijk ontzettend ontevreden zijn. Je kunt je leven op allerlei manieren frustrerend en verstikkend vinden. Dat maakt een man als Pinker ook stekeblind voor de oorzaken van het huidige maatschappelijke onbehagen. Volgens mij komt dat doordat hij, zoals tot op zekere hoogte wij allemaal, gevangen zitten in de gedachtentrant van de Verlichting, dat groeiende welvaart ons ook gelukkiger maakt.” https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/ook-ik-ben-een-ongelukkige-liberaal-a3963723 In Buitenhof was onlangs VN-bemiddelaar bij grote conflicten Generaal Cammaert te gast. De man had tijdens zijn loopbaan het nodige gezien. Hij verklaarde dat, zoals iedereen dat wel eens heeft, wanneer hij persoonlijk moeilijkere periodes in zijn leven had, als hij dan als wel vaker zijn gewoonte was op bezoek ging bij een vriend die een opvanghuis in Afrika leidde voor bij conflicten verkrachte vrouwen hij ook altijd hen ontmoette en dan alles weer in perspectief zag.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2019 - 20:11

@ Balderik van Duffelgauw Jij schrijft: En dan is er dus nu weer even werk aan de winkel. Zogaat dat. Dat is een rare conclusie. Blijkbaar is een vele generaties lang een geloof en een bevestiging van dat geloof in vooruitgang en dan ineens een achteruitgang. En dat zie jij niet al een fundamentele trendbreuk maar als reden voor een beetje werk aan de winkel. Dit soort doorslaande bagatellisering helpt niet bij het analyseren van het probleem en het zoeken naar een oplossing. En die verwijzing naar die verkrachte vrouwen al helemaal niet.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2019 - 20:13

“kom in actie!” Dat is het nou juist. Dit is de generatie die geen enkel referentiekader heeft met actievoeren. Zitten niet bij een vakbond, hebben geen idee wat hun rechten zijn, lamlendigheid troef. Werkgevers blij.

3 Reacties
Zapata
Zapata29 jun. 2019 - 22:38

Waarom zouden ze lid worden van de bestaande vakbonden dan? Die hebben helemaal nooit iets voor ze gedaan. Wat ze moeten doen is een nieuwe vakbond oprichten waar politiek gelieerde hotemetoten geen invloed hebben. Anders wordt het nooit wat.

Peterrr2
Peterrr230 jun. 2019 - 7:18

@Merel, beetje flauw commentaar. De generatie erboven, dus die van 1970 tot 1985 heeft ook nauwelijks actie hoeven voeren in het verleden en ik vraag me af hoe hoog/laag het percentage van die generatie is dat lid is van een vakbond.

adriek
adriek30 jun. 2019 - 7:26

Precies. En diezelfde generatie klaagt steen en been dat 'de vakbond' niets voor hen doet. Leve het individualisme... Tip1: wordt lid en je wordt vertegenwoordigd. Tip2: richt desnoods je eigen vakorganisatie op. Tip3: klagen op Internet (in de ruimste zin van het woord) helpt alleen maar opportunisten als Geert en Thierry aan de macht en lost niets op.

Bert de Vries
Bert de Vries29 jun. 2019 - 16:21

Meneer Dekker heeft gewoon een andere definitie van vooruitgang dan de politieke partijen die als regel de dienst uitmaken. Die partijen kijken naar globale macro-economische cijfers. En op grond daarvan concluderen ze dat de economie groeit, ook als bijna iedereen er op achteruit gaat. En als glashelder is dat niet iedereen er op vooruit gaat, stellen ze dat iedereen er gemiddeld op vooruit gaat. Doordat deze vorm van misleiding er bij bijna iedereen in gaat als zoete koek, kan ze gehandhaafd worden. Net als het onderliggende beleid. Dekker heeft gelijk. En de trend die hij signaleert, leidt onvermijdelijk tot verpaupering van de samenleving. Wat dat betekent op de langere termijn, lijkt een beetje op de staat waarin Griekenland nu verkeert.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 jul. 2019 - 5:53

Precies! Dat heet 'harmonisatie'! van de arbeidsmarkt !

Rearden7
Rearden729 jun. 2019 - 14:31

De enige oplossing voor deze problematiek is het opnieuw invoeren van een eigen munt en de EU verlaten. Aangezien NL exportland aan de euro is gekneveld (en dus aan de Europese en daarmee wereldwijde marktsituatie die vooral door Duitsland, Frankrijk en de ECB wordt bepaald) kunnen Nederlandse prijzen niet concurrerend worden aangepast aan de globale markt. Nederlandse (Amsterdamse) huizen zijn relatief het duurst van Europa (1). Relatief, oftewel Nederlandse inkomens zijn te laag om een huis/hypotheek te kunnen afsluiten, want de absolute prijzen zijn nog niet eens zo heel hoog in vergelijking met London, Parijs, etc. 1. https://www.welingelichtekringen.nl/economie/923939/amsterdamse-huizen-zijn-relatief-het-duurst-van-europa.html

6 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 jun. 2019 - 17:41

Ik moet zeggen dat, toen ik in 1965 om een huurhuis bij de gemeente kwam, ik de boodschap mee kreeg dat ik nog 5 jaar moest wachten. Ik had mijn bijna 2 jaar dienstplicht er bujna opzitten. Uiteraard vond ik dat niet fijn want op mijn 24ste weer terug bij mijn ouders ging niet en dan kun je ook niet trouwen. Nu, bijna een eeuw later gaat het mij goed maar alles zelf verdiend en niets gekregen. Daarom zie ik het verhaal van Dekker in dezelfde trent, als Piggelmee. Dat die EU ernstig bijdraagt aan de Orgen van iedereen in ons land, de oplossing om te kopen is niet reeel meer na de prijsstijgingen van de laatste jaren. Daarover klagen doe je bij dhr Draghi, ECB.

JanB2
JanB229 jun. 2019 - 23:08

Je wilt van Nederland een lage-lonen land maken (want daar komt die prijsaanpassing van op neer). Dank je feestelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 9:38

Hier was de wabttijd destijds 10 jaar.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 9:38

wachttijd.

Rearden7
Rearden730 jun. 2019 - 13:17

JanB 30 juni 2019 at 01:08 Nee Jan, lage lonen is een relatief begrip. Stel dat een gezinswoning in Amsterdam centrum €100.000 kost (want dat was rond 1980 het geval, ca. Hfl 220.000), dan kom je heel ver bij een hypotheekaanvraag met een modaal jaarinkomen van destijds €15.000. Helaas heeft Nederland helemaal niets meer te zeggen over de waarde van de euro en bijkomende marktwerking. Daarom kost een gezinswoning in Amsterdam ca. €500.000, terwijl modale jaarinkomens sinds 1980 net zijn verdubbeld (ca. €37.000). Dat kan verder ook zien aan de zgn. Herengrachtindex; huizenprijzen zijn geëxplodeerd na het na het invoeren van de euro (1,2). 1. https://hotelivory.wordpress.com/2010/08/29/a-very-long-view-on-house-prices/ 2. http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/huizenprijzen-sinds-1870-de-hockeystick

Peterrr2
Peterrr230 jun. 2019 - 17:44

Minoes, wat waren we allemaal blij dat de wachttijden op een woning teruggelopen waren naar acceptabele wachttijden. Nu zijn we weer terug bij af. Toen ik in Almere kwam te wonen was de wachttijd nul. Nu is die 9.2 jaar voor een sociale huurwoning. Er wordt best wat bijgebouwd. Allemaal 3.5 ton of duurder. Dus niet voor jongeren en mensen met een modaal inkomen. Ik maak me dus echt zorgen over de toekomst van mijn kinderen. Het kopen van een huis zal voor hen niet makkelijk worden. Je kan de jeugd niet de schuld geven van de ontstane situatie...

madbako
madbako29 jun. 2019 - 14:01

Moet die generatie die is opgevoed en gegroeid in welvaart maar een beetje beter hun best doen, en de kar eens zelf gaan trekken.

4 Reacties
Peterrr2
Peterrr230 jun. 2019 - 17:46

Je bedoelt de generatie 40-60 jaar. Die altijd de wind mee heeft gehad. Waar ik dus ook bij hoor, maar dat terzijde. Of vind jij echt dat de generatie 25- nu maar een oplossing moet verzinnen voor iets waar ze nog helemaal geen invloed op hebben gehad? Zo ja, vertel eens hoe je dat voor ogen hebt...

madbako
madbako1 jul. 2019 - 10:14

@Peterrr 30 juni 2019 at 19:46 Je bedoelt de generatie 40-60 jaar. Die altijd de wind mee heeft gehad. Waar ik dus ook bij hoor, maar dat terzijde. Of vind jij echt dat de generatie 25- nu maar een oplossing moet verzinnen voor iets waar ze nog helemaal geen invloed op hebben gehad? Nope Pjotr. Die generatie hoor ik niet bij. Ik hoor nog bij de generatie die zich de pleuris heeft moeten werken om er iets van te maken. Bij de generatie die 1x per week in een tinnen kuip werd gewassen, waarbij je de pech had dat als je als laatste van het gezin moest in smerig koud water terecht kwam. Ik behoor tot de generatie die als 12-jarige al op de markt aan het werken was om een zo felbegeerd transistor radiootje te kunnen kopen. Bij de generatie waarbij je met je broers in één ledikant op zolder sliep De 40-60 jarigen hebben gebruik gemaakt van de toenemende welvaart en hun kinderen- de millennials- in de watten gelegt. Eigen kamer. TV erbij, elk half jaar een nieuwe telefoon en 4x per jaar een riante vakantie. Millennials?! Ik kan die klaaggroep wel uitkotsen.

Peterrr2
Peterrr21 jul. 2019 - 12:41

Aha, jij zat bij de groep waarbij velen al op hun 52e met pensioen gingen en loopt nu te zeiken over generaties die tot hun 68e of ouder door moeten werken om jouw pensioen te kunnen betalen. Als je denkt dat werknemers het tegenwoordig makkelijker hebben,dan heb je werkelijk geen idee waar je over praat. Toen ik begon met werken was het klaar als je naar huis ging. Nu zijn mensen verbaasd wanneer je om 22.00 uur een mailtje hebt ontvangen en je niet nog dezelfde avond antwoord hebt gegeven.

madbako
madbako2 jul. 2019 - 12:51

@Peterrr 1 juli 2019 at 14:41 Aha, jij zat bij de groep waarbij velen al op hun 52e met pensioen .. Verder dan dat kom je niet. Nee, ik ben op mijn 14de begonnen met werken en moest dat volhouden tot 65 jaar en 6 maanden

Contramine
Contramine29 jun. 2019 - 13:20

Als het echt om een strijd tussen generaties zou gaan (volgens mij is klasse veel belangrijker), dan zitten de millennials echt gebeiteld. Die generatie die nu 90 is en die babyboomers hebben allemaal hetzelfde lot: ze gaan hartstikke dood. En wie gaat er dan erven? Juist.

8 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2019 - 16:43

Klopt. En dan gaat het echt om complete woonhuizen, tonnen aan euro's en noem maar op. Iedere generatie heeft het beter dan de generatie ervoor. Dat geldt ook voor de millennials en zoals je zelf al aangeeft: bij die generatie zit het vooral in de erfenissensfeer.

Zapata
Zapata29 jun. 2019 - 22:47

Je vergeet alleen dat babyboomers vaak meer kinderen hebben. Dus de poet moet gedeeld worden. Ome staat komt ook nog even kijken om een fors gedeelte in te pikken en dus blijft er niet zo heel veel over. Tevens maakt de generatie van babyboomers gaarne de centjes op voordat ze de pijp aan Maarten geven. Je leeft maar 1 keer ten slotte. Reisjes hier en reisjes daar. Nog even een vette auto die na een paar jaar niets meer waard is en ze laten vastleggen dat die o zo goede doelen en politieke partijen waar ze hun hele leven in geloofd hebben ook een kluifje krijgen. Valt wel mee wat die kinderen krijgen.

Zapata
Zapata29 jun. 2019 - 22:49

@Eric. Nee de generaties (voor zover je van generaties kan spreken) die nu geboren worden of de jongeren van nu krijgen het niet zo goed meer als hun ouders. Dat is allang vastgesteld.

JanB2
JanB229 jun. 2019 - 23:09

Oud geld spreekt?

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty30 jun. 2019 - 4:29

Daar heeft u een punt. Maar hopen dat ze een flink deel van deze gelden ook gaan gebruiken voor een goede pensioenvoorziening, zal noodzakelijk zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2019 - 8:44

Op die erfenis moet bovendien lang gewacht worden, gezien de huidige levensverwachting.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 9:36

DanielleDefoe Hoezo? Je kunt zo 100.ooo euro belastingvrij schenken. Anderen die dat niet kunnen moeten van het kleine beetje wel erfbelasting betalen. Niet iedereen wordt 90 jaar overigens. Ook daar speelt klasse een rol.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2019 - 22:07

Minoes&tuin 30 juni 2019 at 11:36 Zeker niet alle babyboomers hebben tonnen op de bank staan. De erfenis zal niet zelden vooral bestaan uit een huis dat soms ook nog moeilijk verkoopbaar blijkt. Daar heb ik diverse gevallen van meegemaakt. Ook als de ouders de 90 niet halen zullen de kinderen vaak toch achter in de 40 zijn. Vermogende grootouders lijkt mij handiger.

Rdetje
Rdetje29 jun. 2019 - 13:17

Bedankt FNV.

2 Reacties
Zapata
Zapata29 jun. 2019 - 18:26

Juist, wat ben ik als ouwe lul boos op die bonden. Dat ze alweer voor een habbekrats, namelijk een jaartje eerder pensioen voor een heel klein groepje mensen ieder initiatief om nog voor anderen iets te kunnen betekenen uit handen hebben gegeven. Tjeez, kon ik al mijn lidmaatschapsgelden maar terug halen van sinds 1978. Dan had ik nu met pensioen gekund. (geintje) Kom een paar dagen per week vanwege mijn beroep bij het FNV en AOb. De mentaliteit van die mensen is om te huilen. Tevens hebben ze helemaal geen solidariteitsgevoel met anderen. Een foutje tijdens het werk is een doodzonde, althans het foutje van de ander. Er heerst achterklap, politiek is belangrijker dan het resultaat. Hopeloze en nutteloze organisaties. En ze doen er van alles behalve werken. Als je werkt kan je namelijk fouten maken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2019 - 1:14

Zapat Ik geloof het direct!

JJP2
JJP229 jun. 2019 - 12:48

De titel van dit artikel, "kom in actie!" laat me toch een beetje hangen. Wat is nu het voorstel? Wat moet ik doen? Wat gaan "we" doen?

3 Reacties
JanB2
JanB229 jun. 2019 - 23:09

Dat is het 'm dus. Je weet niet eens wat je moet doen.

LaBou
LaBou 30 jun. 2019 - 5:11

"We" gaan lekker tegen de babyboomers aan schoppen. En als we die hebben gehad pakken "we" de daaropvolgende generatie. Ondertussen lachen de grote jongens zich de ballen uit de broek, want terwijl "wij" onderling aan het knokken zijn steken zij ongemerkt alles in hun eigen zak. Want "we" moeten natuurlijk niet denken dat het allemaal voor "ons" is wat "we" doen.

Uitgekleed
Uitgekleed30 jun. 2019 - 12:14

Wat moeten we doen? Goeie vraag. Zelf ben ik gaan uitzoeken hoe en door wie we eigenlijk worden geregeerd. Hoe werkt het systeem dat armen alsmaar armer worden en rijken alsmaar rijker. Het was wel de interesse met beschikbare tijd die mogelijk maakte om vanaf 2017 tot heden alle beschikbare informatie te bestuderen en verzamelen. Als de millennials begrijpen wat de oorzaak is, en dat moet toch niet zo moeilijk, zijn omdat ze flink hebben moeten studeren ,dan zullen zij juiste tegenacties met rotsvaste overtuiging gaan nemen. Zelf heb ik een technische studie moeten volgen door omstandigheden. Toch was het mogelijk me te verdiepen in financiële nomenclatura om me het complete proces te kunnen voorstellen. Erg moeilijk is het niet, als je de misleidende en verdoezelende meningen van bekenden van het msm te boven komt. Internet is hierbij onmisbaar.

EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2019 - 12:33

Deplorable Lefty: Als deze generatie het voor het zeggen krijgt, zou er de komende decennia wel eens flink gemorreld kunnen worden aan voorzieningen van pensionado’s. ------------------------------------------------------------- Daar zijn we natuurlijk zelf bij, Deplorable. 1. Op welke politieke partij je ook stemt, stem in geen geval op een jongere binnen die partij. 2. Stem sowieso geen D66.

1 Reactie
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty30 jun. 2019 - 4:24

Wijs advies. Advies 2 is te allen tijde verstandig.

Rode druppel
Rode druppel29 jun. 2019 - 12:31

Mijn kinderen behoren tot de Millennials. En ja, ze hebben het veel zwaarder als mijn generatie het had. Eigen huis kopen op 1 inkomen. Gelijk een vaste baan etc etc. Al in de schoolbanken worden hun neoliberale denkwijzen ingeprent. Dus Nederland wordt steeds neoliberaler. Stemt neoliberaal met de omschreven gevolgen. Men zal eerst eens verstandig moeten gaan stemmen alvorens vooruitgang te kunnen boeken. Hun lot ligt in hun eigen handen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty29 jun. 2019 - 11:38

Als dit maar geen aanzet vormt voor de gevreesde "clash of the generations". Snowflakes versus de babyboomers. Op zich prima dat millennials hun plek opeisen. Als deze generatie het voor het zeggen krijgt, zou er de komende decennia wel eens flink gemorreld kunnen worden aan voorzieningen van pensionado's. Het is maar dat u het weet.

6 Reacties
Satya
Satya29 jun. 2019 - 13:03

Dat zou je kunnen opvangen door de economie voor de mens te laten werken ipv andersom.

Johan de Vet
Johan de Vet29 jun. 2019 - 13:08

Voor mij als 50 jarige ziet het er qua pensioen heel erg somber uit. De reserves van de pensioenpotten worden door de babyboomers vakkundig afgeroomd en ik denk niet dat de millenials grote plannen hebben om mijn AOW te gaan betalen. Zelf sparen kan ook niet omdat je ieder jaar 1,2% van je gespaarde geld bij de belasting in moet leveren. Als ik millenial was ging ik lekker emigreren. Ik vrees alleen dat de wet die mensen met schulden aan de overheid verbieden het land uit te gaan ook van toepassing gaat worden op mensen met een studieschuld.

ton14024
ton1402429 jun. 2019 - 13:52

´´Als deze generatie het voor het zeggen krijgt´´ is dat nog altijd in een coalitie met anderen. Het is maar dat u het weet.

Satya
Satya29 jun. 2019 - 19:47

Johan Volgens mij komt het met de millenials wel goed. Jij zit in een nare positie tussen wal en schip.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty30 jun. 2019 - 4:22

@ Johan de Vet De "tussengeneratie" waar u deel van uit maakt, zou best wel eens de meeste nadelige consequenties kunnen ondervinden. Millennials hebben nog de tijd om zelf voorzieningen te treffen, althans als ze verstandig zijn.

madbako
madbako30 jun. 2019 - 8:06

@Johan de Vet 29 juni 2019 at 15:08 Als ik millenial was ging ik lekker emigreren. .. Ah, dat klinkt als economische vluchteling. Lijkt op gelukzoekers zoals die nu Nederland binnen komen.