Joop

Fabian Dekker

Arbeidssocioloog
Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij onder andere werkzaam aan de Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Regioplan Beleidsonderzoek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de arbeidsmarkt en is op dit moment onderzoekscoördinator bij Startfoundation.

Artikelen