Joop

Milieudefensie dreigt met rechtszaken tegen 30 grootste vervuilers

  •  
13-01-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
857 keer bekeken
  •  
Provincie Noord-Holland publiceert rapport RIVM over Tata en grafietregens

© WIJK AAN ZEE - De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit Wijk aan Zee. De provincie Noord-Holland geeft het rapport van het RIVM vrij over de stofneerslag en grafietregens van Tata Steel op d

Na de klinkende overwinning in de klimaatzaak tegen Shell hebben Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief (JMA) de smaak te pakken. De organisaties roepen de dertig grootste vervuilers van Nederland donderdag per brief op om binnen drie maanden een plan op te stellen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met ten minste 45 procent terug te dringen.
Het gaat daarbij om bedrijven als Ahold, KLM, de Rabobank, Tata Steel en FrieslandCampina. Geven de grote uitstoters geen gehoor aan de oproep van de milieuorganisaties, dan dreigen Milieudefensie en JMA met juridische stappen. “Vergroenen of verdwijnen.”
“Nu de rechter Shell dwingt om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland snel moeten vergroenen”, stelt Milieudefensie-directeur Donald Pols in een verklaring.
In mei vorig jaar verplichtte de rechter Shell om de CO2-uistoot eind 2030 met 45 procent terug te brengen. Volgens de rechter zijn die klimaatmaatregelen nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarin is vastgelegd dat de opwarming ruim onder de 2 graden moet blijven.
“Het vonnis in de rechtszaak tegen Shell onderstreept de verantwoordelijkheid van bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis, nationaal en internationaal”, meent Pols. “Wij blijven de druk bij deze dertig grootvervuilers opvoeren, tot zij bijdragen aan de oplossing.”
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (191)

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -14 jan. 2022 - 18:10

Ik mis het Ministerie van Defensie ; in mijn ogen de grootste vervuiler (in spe)

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 18:03

'Ik ben voorstander van de trias politica.' Waar gaat het hier mis dan, met de trias politica? Dat de rechter besluit dat de gegeven wet (burgerlijk wetboek) ook moet worden uitgevoerd of dat de rechter het begrip 'onrechtmatige daad invult, zoals ze dat al 150 jaar doet. Uit de uitspraak: De rechtbank volgt RDS niet in haar betoog dat de vorderingen van Milieudefensie c.s. beslissingen vergen die de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s.30 Het beoordelen of RDS de gestelde rechtsplicht heeft en het beslissen op de daarop gegronde vorderingen is bij uitstek de taak van de rechter. In de hierna volgende beoordeling vult de rechtbank de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van het toepasselijke artikel 6:162 BW in aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.' Wat ook nog van belang is (uit de uitspraak): 'De reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep.' niet uit de uitspraak: Zodra bij een resultaatverbintenis het resultaat niet wordt bereikt, staat in beginsel het tekortschieten vast. Shell zal aan dienen te tonen dat de tekortkoming niet toerekenbaar is. Dit in tegenstelling tot de inspanningsverbintenis. Een toerekenbare tekortkoming leidt tot schadevergoeding. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 18:05

bedoeld voor Frans Akkermans de MCMXLVIIe

Over2
Over214 jan. 2022 - 17:18

“Vergroenen of verdwijnen.” Het zal dan noodgedwongen wel verdwijnen worden want op dergelijke korte termijn als milieu activisten eisen is een transitie naar schonere productie niet te realiseren. Dan hebben we wel gelijk een reeks andere problemen. Het is de bedoeling van Rutte4 dat subsidiefondsen voor milieu/klimaat transitie neutraal gefinancierd worden. Dat wil zeggen dat vervuilers (niet de Tesla rijders en warmtepompers op biomassa/kolenstroom e.d.) serieus gaan betalen voor vervuiling. Om vervolgens de poen die daarmee opgehaald gaat worden als subsidie uit de delen aan belanghebbenden. Als (grote) vervuilers massaal vertrekken naar het buitenland valt er ook geen klimaatbelasting meer op te halen. Wie moet dan de subsidiepotten gaan vullen? En dan gaan we nog voorbij aan afbraak werkgelegenheid die een lagere/negatieve economische groei zal meebrengen. Op zich niet verkeerd natuurlijk dat we gaan afzien van economische groei. Groei betekent meer arbeiders, meer woningen, meer grondstofverbruik etc. En dus weer meer vervuiling en slechter klimaat. Alleen, wie betaalt de rekening?

watcher3
watcher314 jan. 2022 - 17:07

Is het zo irreëel van Millieudefensie om binnen 3 maanden een concreet plan van aanpak te verwachten? Want dat is wat ze doen, meer niet op dit moment. Die rechtse paniekzaaiers lijken ons allemaal dood te willen hebben.

Ford Prefect
Ford Prefect14 jan. 2022 - 15:28

In zo'n klein landje als Nederland is toch helemaal geen ruimte meer voor zo'n bedrijf als Tata steel. Voor de Hoogovens was het eigenlijk al te klein. Maar ja er werken weet ik hoeveel duizend mensen. Beter is het om over te gaan naar een basis inkomen en alle vervuilende bedrijven en boeren niet te vergeten uit te kopen en van Nederland echt een groene samenleving te maken. Dat kan omdat we zo'n klein landje zijn. Een voorbeeld voor de rest van de wereld en als we dan ook nog overstappen naar een coöperatief systeem zijn we helemaal klaar voor de toekomst.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman15 jan. 2022 - 9:54

O, ja, de toekomst. In jouw beleving krijgen we geld van die ECB tot er een vloot ruimtevaartuigen langs komt met de boodschap dat de aarde wordt opgeruimd om plaats te maken voor een intergalactic highway. Slaap lekker.

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach14 jan. 2022 - 14:18

Een terugkerend punt in dit topic is: denk aan de werkgelegenheid. Dat zeiden de luddieten ook. En de kuipers, de hoefsmeden, de schoenpoetsers, de stronthalers, de harnasmakers, de lantaarnaanstekers, de rentmeesters, de schildknapen enz.

4 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine14 jan. 2022 - 16:46

@Ferdi, verschil is natuurlijk wel dat als Tata verdwijnt, er gewoon ergens anders staal gemaakt gaat worden. Dus het werk verdwijnt niet, ze doen het gewoon ergens anders.

watcher3
watcher314 jan. 2022 - 17:05

Er schijnen nu 35.000 vacatures te zijn. Dus weg met die vervuilende bedrijven, die eigenlijk moordende criminelen zijn.

Gaitj
Gaitj14 jan. 2022 - 17:56

een slechte vergelijking. De diensten van de vaklieden die u noemt waren niet meer nodig door de voortschrijdende inzichten en technieken. Naar het product van Tata-steel is zeer veel vraag en dat zal niet snel veranderen.

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach14 jan. 2022 - 19:58

Sunshine en Gaitj. Ik heb niet gezegd dat er geen behoefte aan staal meer zal zijn. Maar de energie die voor de produktie nodig is, hoeft niet - zoals nu - uit fossiele bronnen te komen. Dus Tata zal moeten ombouwen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop14 jan. 2022 - 13:08

Dubbel gevoel in deze. Hoe we deze neo-liberale maatschappij met de grote bedrijven hebben ingericht en shareholders value leidend is, ver boven milieuproblematiek, kán niet zomaar opzij worden geschoven. Je moet je huis niet verkopen als je nog geen nieuw hebt. Over de winsten wordt weliswaar 'niks' betaald, maar ze hebben wel honderdduizenden mensen aan het werk. En daar wordt wel belasting van betaald en de economie draaiende gehouden. Een gesubsidieerde club als milieudefensie staat daar niet genoeg bij stil, die zien o.a. die gratis geld knop van Draghi als oplossing. Maar dat houd een keer op. Hopelijk is het nieuwe huis op tijd af...

3 Reacties
rvb2
rvb214 jan. 2022 - 13:55

vreemd om te klagen over subsidie van milieudefensie. Tata steel krijgt meer subsidie dan mileudefensie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 17:08

ikzelf koop liever geen nieuw huis voordat ik mijn oude huis verkocht heb. En blijf vooral niet in een huis met asbest wonen.

LaBou
LaBou 14 jan. 2022 - 17:09

Zo te lezen staat raymondenjoop er helemaal niet zo dubbel in.

Wijdeveld
Wijdeveld14 jan. 2022 - 13:04

Het feit van 'grote vervuilers' is toch niet nieuw. Het feit dat deze rechtse bende hier niets aan doet is toch óók niet nieuw. We weten toch zo langzamerhand dat een gewone rechter, om hier iets in te veranderen, hier aan te pas moet komen. De 'Raad van State, is toch gewoon een verlendstuk van deze rechtse bende. Dezen geven toch aan allerlei rechtsorganen ruim de tijd om hun vuile zaakjes aan te passen. Degene die denkt dat ze hebben gewonnen kunnen rustig verder dromen, niet dus. En wanneer het die grote kapitalistische bedrijven te heet onder de voeten wordt dan gaan ze ergens anders opnieuw ons aller climaat naar de vernieling helpen. Door het geld is de wereld met de regeringen voorop één grote corrupte bende geworden. Welzijn is een vies woord tegenwoordig

3 Reacties
Jonkheer
Jonkheer 14 jan. 2022 - 14:22

@deblaker2012 - Je roeptoetert en polariseert hier lekker. - Rechtse bende? Ik heb weinig op met ons rechtse kabinet en het beleid waar ze voor staan, maar het is géén bende. Ik citeer het woordenboek: "Een bende, soms aangeduid met de Engelse naam gang, is een groep waarbij de leden een bepaalde gemeenschappelijke identiteit hebben en zich vaak bezighouden met criminele activiteiten of daarvan verdacht worden." Als Rutte & Co. zich schuldig zouden maken aan criminele activiteiten, dan waren ze al lang gearresteerd. - De Raad van State noem je een verlengstuk van de rechtse bende. Concreet bewijs, alsjeblieft! - De RvS geeft rechtsorganen de tijd om vuile zaakje aan te passen? Kom maar door, met die bewijzen! Ik begrijp de frustraties. En deel waarschijnlijk heel wat van je irritaties. Maar ongefundeerd moddergooien, random labels plakken en wat ongenuanceerd blaten is zó goedkoop.

The Apple
The Apple14 jan. 2022 - 15:10

deblaker2012 - De Jonkheer zegt: Parbleu....!

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 17:27

https://nos.nl/artikel/2406259-raad-van-state-zegt-na-zelfonderzoek-sorry-tegen-toeslagenouders Ook op Joop is dit aan de orde geweest trouwens. 'Geen bende': 1 punt voor de moeite. 'Als Rutte & Co. zich schuldig zouden maken aan criminele activiteiten, dan waren ze al lang gearresteerd.' 1 punt in mindering voor de gebrekkige basis voor een serieuze conclusie. De roof van Mr Integrity van een NGO. Vrijgepleit, maar 'Dat Keizer tijdens het verkoopproces twee petten op had, was volgens het OM bij alle partijen bekend. Mogelijk heeft de verkopende vereniging niet altijd overzien dat er alternatieven waren voor de ‘management buy-out’, maar daarmee is er nog geen sprake van een strafbaar feit, zo luidt nu de conclusie.' Die verkopende partij werd dus geleid voor Keizer zelf. Als je het dan wil hebben over klassejustitie dan moet je het hier over hebben. Los van de samenstelling van de ledenraad, die werd aangevuld met door Hermans geronselde VVDers. Uit de Quote: 'Terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog naar hem loopt, heeft oud-voorzitter Henry Keizer van de VVD zichzelf en zijn drie compagnons weer een salarisverhoging gegeven. Het viertal keerde zichzelf in 2018 bijna 2,7 miljoen euro uit, een slordige 250.000 euro meer dan in het jaar ervoor. Het geld blijft dan ook binnenstromen bij de Facultatieve Groep, het uitvaartimperium dat Keizer & Co op dubieuze wijze voor een appel en ei (te weten: 30 duizend euro) kochten. De vers gedeponeerde jaarrekening over 2018 laat een bedrijfsresultaat zien van 7,6 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt nu 28,7 miljoen euro.'

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine14 jan. 2022 - 11:03

Ik ben hier geen voorstander van, natuurlijk moeten bedrijven, net als de Nederlander zelf verduurzamen. Maar graag onder leiding van een democratisch gekozen regering en niet door allerlei actiegroepen. Nederland is een prettig vestigingsland, voor een belangrijk deel, door stabiel beleid. We kunnen ons niet laten regeren door actiegroepen en rechters, dan zullen in de toekomst bedrijven kiezen voor stabielere havens. Er zijn mensen die bijvoorbeeld het vertrek van Shell zien als een overwinning, ik snap dat niet. Shell is een energie-reus met enorm veel macht en geld. Over 30 jaar, als de energievoorziening duurzaam is, dan zal Shell nog steeds een energie reus zijn, alleen dan in de duurzame energie. Is het niet door eigen innovatie, dan wel door overnames. De boel in Pernis zal tegen die tijd wel dicht zijn, en het is de vraag waar dan de duurzame divisies van Shell gevestigd zijn. Wellicht niet (meer) in Nederland. Het wegjagen van (grote) bedrijven zal ons uiteindelijk gewoon welvaart gaan kosten. Niet binnen 5 jaar, maar wel op de langere termijn. En dat kan een bewuste keuze zijn, we moeten toch consuminderen voor het klimaat. De makkelijkste manier om iets voor het klimaat te doen is gewoon je welvaartsniveau laten kelderen. Dus wat l*l ik eigenlijk, gewoon doen!

1 Reactie
spelregeltoerist
spelregeltoerist14 jan. 2022 - 14:45

Uitstekend idee. En vliegen aan een maximum verbinden, ook voor notoire veelvliegers als Timmermans en Jetten die toch beter zouden moeten weten. Ik vlieg al meer dan tien jaar niet vanwege het klimaat want vergaderen kun je ook via het beeldscherm en vakantie vieren doe je maar in eigen land!

pahan
pahan14 jan. 2022 - 6:20

Ik werkte vroeger bij een van die bedrijven, en de hele regio werd er door omhoog gehouden. Hele families werkten er, en er is menig traantje weggepinkt als de volgende generatie de eerste keer de terreinbewaking passeerde. Op enig moment zijn ze daar aan gaan rekenen, zijn hun sociale gezicht verloren en daarmee de steun van de omgeving. De geschiedenis van Hoogovens leest als een jongensdroom die nachtmerrie werd. Iedereen die in de omgeving woonde en zich uitsprak tegen de praktijken werd door de omgeving aangepakt en uitgekotst. Je had echt geen leven als je iets aanhangig probeerde te maken. Alles gaat voorbij. Het bedrijf zal een keer stoppen, en de productie verplaatst worden naar plaatsen waar mensenlevens niet tellen. De geschiedenis blijft zich herhalen tenslotte. De regio gaat failliet. Maar je verhongert tenminste wel met schone lucht. Of o nee, wacht. Ik ben het eens met de rechtszaak. Iemand heeft namens mij met zijn dronken kop een poot onder een document gezet om mooi weer te kunnen spelen, en daar worden we nu aan gehouden. Toen al was duidelijk dat dit de gevolgen zouden zijn.

 marcz
marcz14 jan. 2022 - 5:00

Vergroenen zal nodig zijn. Hierdoor wordt de maatschappij gedwongen om minder te consumeren. Consuminderen dus. Zodra Ahold gedwongen wordt om versneld te vergroenen, wordt uw euro in de AH de helft minder waard. Ben benieuwd wie dan de onderkant van de maatschappij gaat ondersteunen, die zullen als eerste verzuipen. Reken dan maar niet op milieudefensie, of GroenLinks.

watcher3
watcher314 jan. 2022 - 0:19

We moeten gewoon maar accepteren dat die bedrijven ons vergiftigen?

1 Reactie
KM2
KM214 jan. 2022 - 12:40

Zolang er vraag is naar staal wel.

JanB2
JanB213 jan. 2022 - 23:39

Woke-idioterie. Tav klimaat en milieu zijn er 2 gevaarlijke groepen: zij die ontkennen dat er een probleem is en zij die eveneens van toeten nog blazen weten maar met de meest onzinnige (contraproductieve) "oplossingen" komen. Milieudefensie wordt hiermee helaas onderdeel van de 2e groep.

4 Reacties
rvb2
rvb214 jan. 2022 - 7:24

Het is niet de oplossing van milieudefensie, het is de oplossing van de politiek die de wetten gemaakt heeft.

lmgikke
lmgikke14 jan. 2022 - 8:08

JanB met jouw antwoord behoor je tot je eigen groep 1. Ontkennen dat er een probleem is. Milieudefensie hoort echter in geen van beide groepen thuis. Daar ze met de rechtszaken de bedrijven simpelweg aan de wet willen houden. Een rechtszaak is geen contraproductieve oplossing.

Jonkheer
Jonkheer 14 jan. 2022 - 10:32

@Imgikke - Waar lees je dat JanB het klimaatprobleem ontkent? Ik deel de lezing van JanB volledig. Duurzaamheid is duur. En daarmee voor heel veel mensen (en landen!) volstrekt onbetaalbaar. Helaas gaan politiek en actiegroepen wel vaker voorbij aan dat soort onwelgevallige realiteit... Laat onverlet dat we haast moeten maken met échte verduurzaming.

JanB2
JanB215 jan. 2022 - 2:31

JanB met jouw antwoord behoor je tot je eigen groep 1. Ontkennen dat er een probleem is. Praat geen poep.

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 23:33

De bezorgheid dat de rechter de wet gaat toepassen neemt soms absurde vormen aan. Gewoonlijk maakt alleen de dader van een misdrijf zich daar zorgen om.

1 Reactie
Mohawk2
Mohawk214 jan. 2022 - 10:07

Juist, Apple!

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 jan. 2022 - 21:01

Ik ben benieuwd naar reageerders die het opnemen voor de mensen die in die bedrijven hun brood verdienen. Milieudefensie, JMA hebben denk ik weinig aanhang in die sectoren maar wat vinden bijv. de bonden van dit soort (juridische) dreigementen?

12 Reacties
The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 23:18

Suggereren je nu dat die van mening zijn dat de degenen die zij vertegenwoordigen van mening zijn dat de bedrijven waar ze werken + de overheid de wet aan hun laars zouden moeten kunnen lappen? Ik begin de indruk te kriijgen dat in Nederland sprake is van een bestuurlijke chaos, waar uiteindelijk het leger aan te pas zal moeten komen om de orde weer te herstellen. Als de rechter buitenspel gezet wordt moet iedereen wel het recht in eigen hand nemen, al is het maar uit zelfverdediging.

EricDonkaew
EricDonkaew14 jan. 2022 - 2:58

@FransAkkermans ------------------------------------------ Vakbonden dienen het op te nemen voor hun leden, de werkers in de bedrijven. Maar dat doen ze niet. Ik zie ze nog in staat om partij te trekken voor Milieudefensie die, uit de aard van de zaak, opponent is van de arbeiders. Het is niet voor niets dat het aantal vakbondsleden zienderogen daalt. Wat ik trouwens een heel slechte zaak vind.

lmgikke
lmgikke14 jan. 2022 - 8:11

Eric. Ik zie niet in hoe Milieudefensie uit de aard van de zaak een opponent is van de arbeiders. Het zijn ook de arbeiders die vergiftigd worden. Frans, wat is dat mu voor comment? omdat je een baan hebt, kom je niet meer op voor je eigen belang (veiligheid, gezondheid?)? Of bedoel je de mensen daar zijn al lang blij dat ze werk hebben dus klagen ze niet? Wel dat is nog triester.

Jonkheer
Jonkheer 14 jan. 2022 - 10:40

@Imgikke - Er zijn maar weinig mensen die happy thuis gaan zitten omdat ze ontslagen zijn voor een beter milieu. "Wat erg dat je je baan kwijt bent?" - "Nee joh, ik ben zooooo blij. Ik graag bij aan de wereld." "En je inkomen dan?" - "Dat maakt niet uit. Ik leef wel van de lucht. Die is nu toch schoon!" Je leeft echt in een utopische wereld. Eentje waar ik graag in zou wonen. En waar ik uit alle macht nu al aan bij probeer te dragen. Elektrisch rijden, zonnepanelen, extra huisisolatie, warmtepomp, minder vlees, afval maximaal scheiden. Om dat te betalen, moet ik hard werken. Godzijdank doe ik dat bij een bedrijf met een gezonde drang om elk jaar nog duurzamer te zijn dan het jaar ervoor. Maar als mijn werkgever op de dodenlijst van Milieudefensie en de JMA zou staan, zou mijn idee over hun actiebereidheid gekleurd zijn. Zeker weten.

EricDonkaew
EricDonkaew14 jan. 2022 - 11:25

@Imgikke -------------------------------------- Praat eens met een arbeider. En vraag hoe hij er in staat. In plaats van voor hem allerlei dingen in te vullen waar hij zonder twijfel anders over denkt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 jan. 2022 - 13:30

@The Apple Er is destijds natuurbeschermingswetgeving aangenomen waarbij de consequenties niet goed zijn overzien en doordacht. Een daarvan is dat de woningbouw tot stilstand dreigt te komen als niet andere economische activiteiten tot staan worden gebracht. Want het vonnis van de rechter moet uitgevoerd worden. Een ander aspect is dat de wetgever is toe gaan staan dat ngo's dit soort procedures zijn gaan volgen. En daarmee is ongewild de rechter in een positie terecht gekomen dat die politieke uitspraken is gaan doen. Ook dat is weinig doordacht gebleken. Ik ben voorstander van de trias politica. De volksvertegenwoordiging, de wetgevende macht, zit in de TK en draagt geen toga. Er zal, denk ik, beweging ontstaan dat de politiek hier lering uittrekt en tot de nodige reparaties overgaat. Het leger kan in de kazernes blijven.

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 11:15

"FransAkkermans1947: "Er is destijds natuurbeschermingswetgeving aangenomen waarbij de consequenties niet goed zijn overzien en doordacht." Bedoel je daarme te zeggen dat natuurbescherming daarbij op de eerste plaats werd gezet en dat men natuurbescherming zou moeten beoordelen op de gevolgen die ze heeft op factoren die niets met natuurbescherming te maken hebben? En dus natuurbescherming als automatisch en in beginsel als van secondair belang moet zien? "Een ander aspect is dat de wetgever is toe gaan staan dat ngo’s dit soort procedures zijn gaan volgen. En daarmee is ongewild de rechter in een positie terecht gekomen dat die politieke uitspraken is gaan doen. Ook dat is weinig doordacht gebleken." Je bent dus een voorstander van de Trias Politica, maar niet als een NGO in het kader daarvan het middel van de rechter inzet om een algemeen belang veilig te stellen? Wiens taak zou dat dan wel zijn? De belanghebbenden die in gebreke zijn gebleven?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 jan. 2022 - 14:08

@The Apple Ja, ik vind dat je een wet mag evalueren op ongewenste of onbedoelde gevolgen. Ik heb niet het idee dat bijv. het frustreren van de woningbouw de bedoeling was. Dat geldt overigens niet alleen dit onderwerp. Als bijv. fraudebestrijding leidt tot uithuisplaatsingen van kinderen ben ik daar ook niet voor. Ja, ik ben beducht voor 'rechterlijk activisme' zoals bijv. in de Urgendazaak en de veroordeling van Shell. De rechterlijke macht op de stoel van de wetgever en het bestuur. Het is immers de rechter die middels zijn vonnis heeft bepaald wat voor beleid er gevoerd moet worden. Op wetgeving en bestuur heb ik in principe als burger invloed en staan er allerlei democratische middelen tot mijn beschikking. Ik kan op basis van mijn mening en standpunt macht vormen, de kern van de parlementaire democratie. Protesteren bij de rechtbank heeft geen zin en is ook ongewenst. Uiteraard moet een burger naar de rechter kunnen stappen om zich tegen een overheidsmaatregel te kunnen beschermen. Dat is niet wat ik ter discussie stel. Het gaat er wel om welke bevoegdheden de rechter zichzelf geeft.

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 15:23

Je kunt het spinnen zoals je wilt, maar het zijn gewoon de bevoegdheden die de rechter zowel in het model van de Trias Politica als wettelijk toekomen. Vanuit het oogpunt van natuurbescherming geniet die bescherming prioriteit en blijkbaar wettelijk of verdragsrechtelijk ook, of jij dat nu leuk vindt of niet. Je moet vooral niet denken dat ik het niet begrijp. Ik begrijp het maar al tegoed, daarom doorzie ik jouw poging tot misleiding ook: trap ik niet in.

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 18:48

In werkelijkheid komt Frans de hele tijd systematisch op voor de belangen van de intensieve veehouderij en dat is ook in dit geval het achterliggende motief.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 jan. 2022 - 7:46

@The Apple Ik heb al gezegd dat een vonnis van de rechter uitgevoerd moet worden. Maar om kritiek op de gang van zaken en te pleiten voor aangepaste wetgeving misleiding te noemen vind ik niet terecht. Ik volg slechts de maatschappelijke discussie over de rechterlijke uitspraken en vorm me een mening hierover. En ja, ik ben niet de enige die vindt dat het natuurbeleid te weinig rekening houdt met economische belangen. (De veehouderij is daar onderdeel van maar natuurlijk niet uitsluitend). Dat is net zo legitiem als het standpunt dat natuurbescherming prioriteit moet genieten. Wat mij betreft sluiten we hier deze discussie en komen we elkaar wel weer bij een andere gelegenheid tegen.

The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 9:32

FransAkkermans1947: " ik ben niet de enige die vindt dat het natuurbeleid te weinig rekening houdt met economische belangen." Dat jij die mening bent toegedaan, dat is wel duidelijk. Dat gelul over de taak van de rechter is allemaal onzin die je verzint om dat mee door te zetten. Ik ben van mening dat het economisch beleid te weinig rekening houdt met -onder andere- "de natuur". Ik heb geen rookgordijn nodig om dat standpunt te verdedigen: daar is het natuurbeleid voor bedoelt, inclusief die regels met betrekking tot stikstof. Dat is ook de uitkomst van een democratisch proces en dat kan via de rechter bevestigd en worden afgedwongen indien nodig. Dat lijkt me de normaalste zaak van de wereld.

djh
djh13 jan. 2022 - 19:39

Als de 90 bedrijven samenwerken en besluiten met zijn allen tegelijk Nederland te verlaten is de ellende hier niet te overzien. Dan stort de gehele economie in en valt het maatschappelijke web uit elkaar. Dan wordt de productie overgeplaatst naar landen waar de overheid wat minder op heeft met allerlei linkse milieugekkies en kunnen we de producten kopen in landen waar het milieu helemaal geen issue is. Gewoon doorzetten dus.... op naar Nederland derde wereldland!

8 Reacties
Backtobasics
Backtobasics13 jan. 2022 - 22:35

Als ik het goed begrijp vind u productielanden landen met slechte milieu wetgeving wel prima zoals bv China of Pakistan. Dan kun je lekker goedkoop je producten kopen, maar wel in een belaberde luchtkwaliteit. En in die landen moet je door de verontreiniging noodgedwongen mondkapjes dragen, maar dat zult u vast geen probleem vinden.................................

Kilted
Kilted14 jan. 2022 - 0:45

Je hebt vermoedelijk gelijk, maar vertrekken heeft niet veel zin want het is hoe dan ook een korte termijnoplossing. We krijgen sowieso de rekening gepresenteerd als/wanneer we niet ingrijpen. Zo zien we nu al delen van Spanje 'verwoestijnen' door de opwarming van de aarde. De mensen die daar wonen beginnen nu reeds te verhuizen. Ons land ligt voor de helft onder de zeespiegel. Als die inderdaad flink stijgt ligt die 50% niet meer onder de zeespiegel, maar onder de zee. En in dat deel van het land woont een groot deel van de bevolking. En er zijn meer delen van Europa die bij zeespiegelstijging van een 2 meter onder komen te staan. Ook (Noord) Duitsland is kwetsbaar, even als delen van Engeland. En niet alleen Europa. Wereldwijd ligt er nogal wat op een gevaarlijke hoogte, of beter gezegd laagte... Als door zeespiegelstijging en klimaatopwarming belangrijke delen van onze aarde onbewoonbaar worden komt er een enorme 'vluchtelingenstroom' op gang terwijl de relatief kleine stroom die er nu is al niet eens aankunnen. Denk je even voor het gemak in, de logistiek )* die gemoeid is met het verplaatsen van iedereen die nu in Nederland onder zeenivo woont, naar die delen die nog wel droog blijven. D.w.z. als de stijging beperkt blijft tot grofweg 2 meter. Bij 10 meter of meer - en dat kan gebeuren - kunnen we Nederland beter gelijk opdoeken. Ook staten die het nu nog niet zo nauw nemen met het milieu komen er vanzelf achter. Al ver voordat we 'worst case scenario' bereiken zijn steden als Beijing en Shanghai allang van de aardbodem verdwenen. In de VS [via America First Trump-clonen] zijn New York, Miami (plus de rest van Florida), Boston, en San Francisco voltooid verleden tijd. Ook Houston en New Orleans zijn geschiedenis. Feitelijk is de hele Amerikaanse oostkust van NY tot ver over de grens met Mexico in gevaar. En landinwaarts via de Mississippidelta ook nog de nodige steden. Het staat bedrijven vrij zich elders te vestigen als ze dat willen, maar dat het probleem daarmee weg is, is een illusie. )* Het bouwen van huizen, wegen. spoorlijnen, winkels etc.

Déjà vu
Déjà vu14 jan. 2022 - 2:15

U impliceert verstand te hebben van economie, wis-, natuur- en scheikunde. Ik zit in de maag met een tweede orde reactie die plaatsvindt in een continue buisreactor. Uw hulp, bij de berekening daarvan, is zeer welkom! Stel me niet teleur want anders laat u zich kennen als iemand die niet serieus te nemen is: de milieu-wappie!

LaBou
LaBou 14 jan. 2022 - 8:02

China investeert de komende jaren heel wat meer in het milieu dan wij hier: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/01/12/213303-2/

erikbos
erikbos14 jan. 2022 - 9:45

"China investeert de komende jaren heel wat meer in het milieu dan wij hier:" Alleen een beetje jammer dat ze tot 2030 hun CO2 uitstoot blijven vergroten en nog flink wat steenkoolcentrales bijbouwen. https://businessam.be/china-herziet-plannen-voor-co2-vrije-toekomst-en-blijft-steenkoolcentrales-bouwen/#:~:text=Om%20zijn%20doel%20van%20koolstofneutraal,inzet%20op%20de%20fossiele%20brandstof. En dan is het nog de vraag of ze er in slagen om vanaf 2030 hun uitstoot te reduceren.

LaBou
LaBou 14 jan. 2022 - 11:36

@erikbos: daar doen ze tenminste wat, hier blijft het bij woorden. En jij vindt dat dikke prima.

erikbos
erikbos14 jan. 2022 - 13:50

@LaBou " daar doen ze tenminste wat, hier blijft het bij woorden. En jij vindt dat dikke prima." Als dat iets doen betekent dat het komende decennia de CO2 uitstoot blijft stijgen dan moet je daar niet blij van worden. Je denkt toch niet dat ze zo'n nieuwe steenkoolcentrale na 6 jaar weer dicht gooien? In Nederland daalt de CO2 uitstoot ieder jaar en worden er miljarden tegenaan gegooid om de uitstoot verder te verminderen. De productie van wind en zonne-energie groeit heel sterk, in het nieuwe regeerakkoord is 15 miljard vrij gemaakt om de groene waterstof economie op gang te brengen. Dus waarom u als een blij ei China sta toe te juichen is mij een raadsel.

LaBou
LaBou 15 jan. 2022 - 6:45

Erikbos kan wel veel en hard gaan roepen over blije eieren en daar een heel verhaal bij gaan houden, dat neemt niet weg dat China 67000 miljard aan milieumaatregelen gaat nemen de komende jaren. Hij vergeet trouwens dat de koolstof footprint van de gemiddelde chinees in de verste verte niet in de buurt komt van die van de gemiddelde nederlander. En nogmaals, volgens zijn reactie interesseert hem dat ook helemaal niet. Nederland gaat ook enkele miljarden investeren in co2 reductie. Daarover juichen alsof je dan een voorbeeld bent voor de rest van de wereld, dát maakt je pas een blij ei. Maar dan wel een rot ei.

Oki Doki
Oki Doki13 jan. 2022 - 18:01

Het is goed als bedrijven zouden vergroenen maar ik denk niet dat de bedrijven de kern van het probleem zijn. Zijn het niet de producten zelf die ze produceren die het belangrijkste probleem zijn? Het zou mooi zijn als een autofabriek z'n uitstoot verminderd maar de fabriek produceert nog steeds heel veel vervuilende auto's. Is het bedrijf die de auto's produceert het probleem of zijn de auto's die ze produceren het probleem? Ik zie heel veel mensen die heel veel auto's kopen, is het bedrijf die de auto's maakt en verkoopt dan het probleem? Natuurlijk, bedrijven kunnen vergroenen maar ik ben bang dat de mogelijkheden maar beperkt zullen zijn. Uiteindelijk zijn de producten die ze verkopen het probleem.

1 Reactie
The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 21:21

Opdelen in zoveel mogelijk stukjes: bedrijven, producten en consumenten en dan kijken of je ze tegen elkaar kunt uitspelen. Het probleem is natuurlijk de hele keten.

Geen3
Geen313 jan. 2022 - 16:28

Niet de bedrijven, maar de consumenten zijn verantwoordelijk voor de klimaat crisis. IK ( met hoofdletter) en velen van U! Consuminderen, minder minder minder.

6 Reacties
rvb2
rvb213 jan. 2022 - 19:04

Ik ken echt niemand die ooit om vervuiling gevraagd heeft.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland13 jan. 2022 - 20:11

Hallo meneer de Grote Bedrijven aka Geen U ook hier?

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 20:51

@rvb Dat doet u wel. Bijvoorbeeld door het devies te gebruiken waarop u uw reacties typt.

Fabian4
Fabian413 jan. 2022 - 21:40

Een probleem is dat vervuiling niet in de prijs verwerkt zit, en veel zaken (helaas met als uitzondering gezond voedsel) zijn nig steeds veel te goedkoop. Daarnaast is het natuurlijk vrij dom en onzinnig om in het meest dichtbevolkte land ter wereld zware industrie in het westen neer te zetten met vooral westen wind. Alle argumenten dat ‘het ergens anders slechter zou zijn/worden” zijn daarom maar beperkt relevant. Als we een slimme overheid zouden hebben die zeer strategisch zou inzetten op het echt duurzaam produceren van hoge kwaliteits producten met respect voor de omgeving….dan zou het nog wat kunnen worden. Helaas hebben we die niet, en al zouden we die hebben, dan heeft het grootkapitaal toch de macht. En dus blijven de aandeelhouders de groete winnaars, over de ruggen van de zieke lokale bevolking en de belastingbetaler die meebetaald aan de dure zorg voor de mensen die ziekworden van vervuiling…

lmgikke
lmgikke14 jan. 2022 - 8:21

@Jozias. Wat een onzin. Rvb typt een reactie. Ik geloof niet dat hij dacht: laat ik eens lekker gaan vervuilen door op Joop.nl te reageren. Want dat is wat jij zegt. Als je schoenen gaat kopen, koop je schoenen die passen en lekker lopen. Daar zit een prijs aan vast. Als je als consument schoenen wilt kopen die milieuvriendelijk geproduceerd zijn en/of lokaal dan wordt dat lastig uitzoeken. Dat komt niet door de consument, maar hoe de productie ketens van schoenen opgezet zijn. En dat geld voor nagenoeg elk product in de winkel. Het zijn de keuzes van het bedrijf, marketing en reclame worden gebruikt om vervolgens de consument een rad voor ogen te draaien. In onze westerse economie, hebben we geld heilig verklaard, kapitalisme (= winstmaximalisatie) is hoe we acteren. Op alle fronten moeten zaken veranderen. En wat we merken is dat de consument juist bewuster wordt en meer gaat eisen van de producten. Al tientallen jaren. Zorgt de marktwerking voor de verandering? NEE. Keer op keer blijkt dat men de randjes opzoekt, net genoeg voor de regels, net iets meer voor de winst. Niet vanuit een ander perspectief dan winst. Dus is het aan de overheid om hier op in te grijpen. En in Nederland is dat lastig, want hier hebben we een land vol met kleine (domme, tegen eigenbelang ingaande) egocentrische calvinistische kapitalisten als stemvee voor VVD, CDA & D66

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 12:09

@imgikke Doordat RVB behoefte heeft aan een computer is deze waarschijnlijk in China gemaakt met alle CO2 uitstoot van dien. Vervolgens is deze computer met een container schip met de nodige diesel uitstoot naar Europa vervoerd. En bij het gebruik van internet worden de data centers gebruikt. etc etc. Milieu defensie maakt de grote bedrijven niet alleen verantwoordelijk voor de eigen uitstoot maar ook voor de uitstoot van de toeleveranciers en de uitstoot van de afnemers. Dat betekend dat met de keuze om te consumeren je ook de keuze maakt om te vervuilen. Denken dat CO2 reductie alleen een verantwoordelijkheid is van grote bedrijven is een NIMBY reactie. Als Nederland 45% CO2 moet reduceren dan heeft dat volgens de denktrant van milieu defensie automatisch tot gevolg dat ook de bakker om, de hoek 45% moet reduceren en dat RVB en jij 45% moeten reduceren want zonder die reductie ga je het als Nederland niet redden.

Eid
Eid13 jan. 2022 - 15:45

We krijgen langzamerhand een 'democratie' die bepaald wordt door gesubsidieerde actiegroepen, die menen uit naam van heel NL te spreken, waar rechters in mee gaan. Heb je als links NL geen meerderheid in de Kamer kunnen krijgen, waarbij je dus kan vaststellen dat NL er weinig mee op heeft, dan probeer je het via de pressie- en lobby groepen.

18 Reacties
rvb2
rvb213 jan. 2022 - 19:06

die linkse actievoerders zorgen ervoor dat de door rechts gemaakte wetten uitgevoerd worden. Daar zouden rechtse mensen juist blij mee moeten zijn.

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 20:45

@rvb Welke wet is er door Shell en deze andere bedrijven overtreden dan?

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 21:30

"Law and Order" is alleen maar zinvol als je daarmee actiegroepen aan banden kunt leggen, niet als je de bedrijven een hun aandeelhouders daarmee lastig valt. Dat is geen "democratie". Eid is niet eens dom-rechts, die is gestoord dom-rechts. Zijn grootste bevrediging is trollen, dat valt onder de geestelijke gezondheidszorg.

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 23:30

Jozias:"Welke wet is er door Shell en deze andere bedrijven overtreden dan?" Jozias, als die geen wetten hebben overtreden en de overheid niet in gebreke is gebleven bij de handhaving, dan hoeft niemand zich toch zorgen te maken over die actie van Milieudefensie? Don Quichotte gaat naar de rechter denkende dat de rechter wetten zal toepassen die er niet zijn. Leef jij misschien ergens samen met Alice in wonderland? Begrijp je nu zelf niet wat voor onzin je aan het trollen bent?

watcher3
watcher314 jan. 2022 - 0:21

Kijk, zo herken je een populist: "We krijgen langzamerhand een ‘democratie’ die bepaald wordt door gesubsidieerde actiegroepen"

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 8:15

@Apple Als er door Shell wetten zijn overtreden (uw stelling) dan lukt het vast wel om even te benoemen welke wet? Kom op doe je best, zoek het even op.

lmgikke
lmgikke14 jan. 2022 - 8:26

Eid, momenteel hebben we een 'democratie' die bepaald wordt door de grote corporate lobby groepen. momenteel hebben we een parasitaire democratie waar al het opgebrachte kapitaal en luxe verpatst wordt ten faveure van de aandeelhouder. ten faveure van een selecte groep rijken. Dat jij dat prima vind is aan jou. Zelf zie ik dat toch graag veranderen. Het wordt tijd dat het ongestraft verpesten van milieu t.b.v. winstmaximalisatie aangepakt wordt. En wat loop je eigenlijk voor onzin uit te kramen. Het enige dat Milieudefensie doet, is de overheid (en bedrijven) houden aan de wetten die zijn opgesteld. Opgesteld onder leiding van jouw grote inspirerende leider Mark Rutte en de VVD.

The Apple
The Apple14 jan. 2022 - 9:15

Jozias - Zoek jij zelf maar op aan welke wettelijke vereisten Shell niet voldeed of dreigde niet te voldoen. Zo moeilijk is dat toch niet te vinden?

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 12:10

@Apple Wel als er geen wetten overtreden zijn. En stellen is bewijzen dus geef maar aan. Volgens mij blijkt dat namelijk niet uit de uitspraak van de rechter.

The Apple
The Apple14 jan. 2022 - 13:42

Er is geen rechter die een uitspraak zal doen als daar geen wet of verdrag aan ten grondslag ligt.

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 16:47

@apple Daarom staat deze uitspraak ook ter discussie. Maar als jij zeker weet dat er een wet is overtreden. Nogmaals: welke wet? En anders verkondig je gewoon onwaarheden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 18:14

@Jozias Als je de uitspraak hebt gelezen dan weet je toch dat het om onrechtmatige daad gaat?

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 22:06

@stockickhuisen Er is geen wet overtreden. Er is een voorzorgsprincipe toegepast. Er zou mogelijk, door het legale handelen van Shell, niet voldaan kunnen gaan worden aan de afspraken (tussen landen) met het verdrag van Parijs. Juridisch flinterdun. https://www.trouw.nl/opinie/in-hoger-beroep-zal-het-vonnis-tegen-shell-waarschijnlijk-geen-stand-houden~b2f4ea65/

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 19:29

Aha, de aap is uit de mouw: de rechter heeft het voorzorgsprincipe toegepast, omdat de huidige koers van Shell onvoldoende was om te kunnen voldoen aan het verdrag van Parijs. Mankeert daar iets aan? Nee, natuurlijk niet. Dus de bedoeling van al dat gezeur over de wettelijke basis was slechts bedoeld om dat aan het oog te onttrekken? Trolletje, trolletje, trolletje, kijk eens in de spiegel aan de wand, wie is de grootste trol in het land?

Jozias2
Jozias215 jan. 2022 - 20:54

@Apple Feit is dus dat er dus geen wet is overtreden. En dat is natuurlijk wel cruciaal. Kennelijk kun je je gewoon aan de wetten en regels houden en toch opgedragen krijgen je bedrijfsvoering aan te moeten passen. Als iedereen zijn CO2 uitstoot met 45% moet reduceren dan moet u dat ook doen. En anders kan de rechter u daar kennelijk toe dwingen. En het voorzorgsprincipe is net alsof je een bekeuring krijgt terwijl je je aan de maximum snelheid houd omdat de politie denkt dat u misschien te hard gaat rijden. Ten slotte is het verdrag van Parijs een verdrag van landen en is het aan die landen om dat om te zetten in wetgeving. Het is dus aan de staat om te bepalen HOE aan het verdrag wordt voldaan. Wellicht is het helemaal niet nodig dat Shell 45% reduceert als bijvoorbeeld Tata steel voor 2030 uit Nederland verdwijnt.

The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 2:58

.Jozias: "Als iedereen zijn CO2 uitstoot met 45% moet reduceren dan moet u dat ook doen." Ja hoor, maar dan moeten daar wel de benodigde middelen voor aangeboden worden en dat is de rol die Shell zal moeten vervullen. Of Shell moet verdwijnen. Daarom is het argument dat Tata misschien moet of zal verdwijnen aan "false dilemma". Dat ligt ook binnen de beslissingsbevoegdheid van de rechter en het voorzorgsbeginsel wel. Dus daar zal ook Tata aan gehouden moeten worden. Als blijkt dat de huidige bedrijfsvoering onaanvaardare consequenties met zich meebrengt, dan zul je die moeten passen, dat is juist. Het voorzorgsbeginsel is bedoeld voor gevallen waarin het voldongen feit een onherstelbaar verlies zou betekenen. Dat geldt overigens voor te hard rijden ook, daarom wordt die snelheid dan ook aan een limiet gebonden. En die limiet komt trouwens ook steeds lager te liggen, ook als dat ding van jouw 300km per uur kan. Jammer van je geld dan. En al dat vruchteloze gelul van je, waarmee je wat krom is recht probeert te praten.

The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 3:03

Jozias - Aangezien je dat systematisch en stelselmatig doet, is de conclusie dat je niet te goeder trouw bent onvermijdelijk. Dat je desondanks hiermee je gang kunt gaan wijst er op dat dat niet herkend wordt, of om "Facebook-redenen" wordt toegestaan. Ik noem dat gewoon "vervuiling".

The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 3:06

Herstel: Daarom is het argument dat Tata misschien moet of zal verdwijnen een “false dilemma”. Dat ligt ook niet binnen de beslissingsbevoegdheid van de rechter en het voorzorgsbeginsel wel.

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 15:07

het is duidelijk dat de afgelopen jaren onder Rutte de vervuilende bedrijven geen strobreed in de weg is gelegt. het is jammer dat de rechter er aan te pas moet komen, maar van de politiek van de VVD kunnen we het niet verwachten.

tinekea2
tinekea213 jan. 2022 - 15:00

rabobank?

3 Reacties
Uw Psychiator
Uw Psychiator13 jan. 2022 - 16:27

@ Tinekea (16:00u) - Milieudefensie is bijzonder goed op de hoogte van de 'inner workings' van de plaag van de vervuiling en het ware gezicht van de Rabobank (die met die zelf gekochte i.p.v. verdiende Triple-A status, weet U nog?) De Rabobank maakte zich schuldig aan het vervuilen van een eerlijke rentestand (de LIBOR-rente) door die schaamteloos te manipuleren. Kijk, een vieze smet op het blazoen van die bank ('Een Aandeel In Elkaar' was het motto van Rabo, ik krijg tranen in de ogen van zoveel hypocrisie). Én de Rabobank sponsorde veertien jaren lang een naar haar vernoemde wielerploeg; ze was blijkens onderzoek op de hoogte van het nare maar ware gegeven dat de coureurs van dat team geen schoon bloed hadden; dat was ook al vervuild geraakt, met prestatieverhogende maar verboden 'drogerende' produkten, zoals 'erytropoëtine' (EPO): https://www.1limburg.nl/doping-jarenlang-dilemma-binnen-rabobank-ploeg Aan de hand van deze kennis kan de Rabobank met een gerust hart tot de grote vervuilers gerekend worden, en aldus kan men de handelwijze van Milieudefensie alleen maar toejuichen, als men zelf schone handen wil houden.

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 18:09

Ja. Rabobank. Dat is namelijk bepaald geen bank dat haar geld (het geld van haar klanten) fijnzinnig belegt. En niet erg getuigt van een beetje moraal. Vuile handen bij het maken van geld, vinden ze niet erg. Er zijn bankenwijzers die de verrichtingen van banken vergelijken. Zoek maar op.

Farmer 2.0
Farmer 2.013 jan. 2022 - 18:24

Rabobank heeft een boel foute financieringen. Ook hebben ze mede de megabedrijven gestimuleerd. Maar, de ondernemer kiest uiteindelijk zelf. Rabobank voelt zich moreel superieur aan de overige banken. Dikke onzin uiteraard.

Flash825
Flash82513 jan. 2022 - 14:50

Ik snap Milieudefensie wel, soms moet je heel erg hard tegen iets aan schoppen om er een klein beetje beweging in te krijgen. Tuurlijk wordt er als tegenreactie gedreigd met vertrek uit Nederland, maar de soep wordt echt niet zo heet gegeten hoor. Shell en Unilever zijn vooral onder druk van de Britse aandeelhouders vertrokken.

Fleurig
Fleurig13 jan. 2022 - 14:49

Helaas, de rechter heeft geen verstand van zaken en de juridische weg zal niet leiden tot structureel de juiste keuzes, maar wel tot stagnerende symptoombestrijding, ofwel het kind met het badwater wegspoelen. Maar ernstiger is het dat de verkeerde maatstaven worden gehanteerd. Voorbeeld: Het percentage terugbrengen is geen goede maatstaf. Wel een goede maatstaf is het de hoeveelheid schadelijke stof per KG geproduceerd eindproduct. Daaruit volgt een objectieve lijst, die duidelijkheid geeft welke bedrijven met de prioriteit dienen te worden geforceerd tot het nemen van maatregelen. De nu gevolgde weg lijkt erop, of de in bepaalde groepen gedeelde haat naar bepaalde grote bedrijven de boventoon voert. De klimaatcrisis vraag een serieuze en rationele aanpak. We kunnen het maar 1x goed doen, want de investering is immens.

8 Reacties
rvb2
rvb213 jan. 2022 - 15:29

de totaal uitgestoten hoeveelheid schadelijke stof(fen) is de enige juiste maatstaf.Dat bepaalt namelijk de schade. Het lijkt wel of de bedrijven mensen zo erg haten dat ze verwoede pogingen doen om hun schade te maximaliseren.

Le Chat Botté
Le Chat Botté13 jan. 2022 - 15:32

@Fleur Als er al sprake is van 'haat', dan is deze veelal niet tegen bedrijven, maar tegen de modus operandi van die bedrijven. Dat lijkt me in geval van grote, hardnekkige vervuilers niet onbegrijpelijk. Verder eens met de rationele aanpak die je propageert. Overigens betwist ik je stelling dat de ratio schadelijke stof per eindproduct een goede (=rationele) maatstaf zou zijn. Bij ongeremde groei van het betreffende eindproduct kan immers de situatie ontstaan dat er enerzijds wordt voldaan aan de productienorm, terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid uitgestoten stof de normen voor ecologie, volksgezondheid, voedselveiligheid, etc. overschrijdt.

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 16:17

Nee, dan de politiek, die pakt deze vervuilers keihard aan! /s

lmgikke
lmgikke13 jan. 2022 - 16:35

Mooie woorden, dus sluiten die hap. Je kunt het inderdaad maar 1x goed doen. De rechter hoeft geen verstand van zaken te hebben. De rechter toetst of de partijen zich aan de wet houden. En dat blijkt keer op keer niet het geval. Dus de bedrijven (en onze overheid) doen het niet goed, en zoals je zelf zegt, je moet het in 1x goed doen. Rationele aanpak zegt dat als iets slecht is, je het stopt. Het is geen haat naar grote bedrijven, het is het resultaat van een overheid die tientallen jaren toestaat dat er zo misbruik gemaakt wordt. Het is DANKZIJ die bepaalde groepen dat er nu eindelijk iets begint te veranderen. Als het aan Rutte (en Shell en Tata) ligt gebeurt er niets en gaan ze vrolijk verder.

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 18:11

De rechter heeft veel verstand van afspraken, wetten, regels en ziet heel goed of die nageleefd worden.

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 20:52

@vd bemt Er valt op het oordeel van de rechtbank nog wel wat af te dingen. https://www.trouw.nl/opinie/in-hoger-beroep-zal-het-vonnis-tegen-shell-waarschijnlijk-geen-stand-houden~b2f4ea65/

vdbemt
vdbemt14 jan. 2022 - 10:20

@Jozias. Tja , wie weet. Misschien is de uitspraak in Hoger Beroep anders. Dat is het mooie van onze rechtsstaat. Je hebt mogelijkheden om in beroep te gaan. Het verweer in het artikel van Trouw vind ik niet sterk. Bijv. dit punt: "Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse burgers weliswaar zorgen heeft over het klimaat, maar geen prioriteit geeft aan klimaatbeheersing. Over dit onderwerp is er geen brede maatschappelijke consensus. " Een rechter beslist niet op 'maatschappelijke consensus'. Dat is een variabele,"gevoel". Dat kan ieder moment anders zijn. Een rechter beslist op wetten,regels, afspraken. Feitelijk. Shell haalt die afspraken niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 18:27

'De rechtbank rekent het Shell slechts aan dat het zijn voornemens om daaraan te voldoen onvoldoende heeft onderbouwd, dat deze te veel voorbehouden kennen. Kortom, de rechtbank heeft onvoldoende vertrouwen dat de ook voor Shell geldende verplichting wordt nagekomen om voor 2030 de CO2-uitstoot fors (met 45% ten opzichte van 2019, Stokk) te reduceren. De ‘dreiging’ dat Shell in gebreke zal zijn, heeft geleid tot een verplichting die met onmiddellijke ingang ingaat.' Nee. Geen of een rammelend plan hebben is nu fout, niet later, en Shell moet die fout dus nu herstellen. Op straffe van schadevergoeding. En dan gaat het om geld en dan zal het hoger beroep wel effectief gaan zijn, op basis van 'we willen niet betalen dus de wet(suitleg) is fout'.

Ivan61
Ivan6113 jan. 2022 - 14:45

Wie wil niet luisteren moet voelen toch? Wordt vervolgd.

Kuifje3
Kuifje313 jan. 2022 - 14:07

Succes verzekerd! Shell trekt zijn hoofdkantoor terug uit ons land. Wie volgt?

1 Reactie
watcher3
watcher313 jan. 2022 - 15:06

Ja en dat is heel erg want shell betaalde heeeeel veeel belasting en dat zijn we nu allemaal kwijt. /s

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...13 jan. 2022 - 14:02

De grote spelers mogen ook van mij een flink hoger ambitieniveau hebben, maar ik betwijfel of de juridische aanpak voor ál deze bedrijven de juiste weg is. Indien bedrijven hierdoor 'toedeledokie' zeggen en hun productie naar elders verkassen, behaal je een pyrrusoverwinning en is het milieu per saldo zeer waarschijnlijk slechter af.

1 Reactie
Le Chat Botté
Le Chat Botté13 jan. 2022 - 15:36

Verkassen is voor zware industrie niet eenvoudig en zeer kostbaar. Het gaat hierbij namelijk niet om (hoofd-)kantoren, maar om productiefaciliteiten.

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach13 jan. 2022 - 12:55

Goeie zaak. De uitvoerende macht heeft gedacht met wat rookgordijnen de wetgevende macht op de lange baan te kunnen schuiven, maar de rechterlijke macht kan er met recht een stokje voor steken. Als de burger het wil. Mooi voorbeeld van een functionerende trias politica. De burger zou op de bank moeten klimmen met zijn vuvuzela en 'leve het volk' scanderen. Helaas, aan sommige reacties te zien, is de buik nu eenmaal nader dan het hoofd.

4 Reacties
wittecisnoot
wittecisnoot13 jan. 2022 - 13:39

Huh, mij is nooit direct gevraagd of die verdragen ondertekend moesten worden. Wel hebben allerlei lobbyclubjes mede namens mij rechtszaken gevoerd waarbij mij niets gevraagd is. En inderdaad zullen mensen zichzelf als vertegenwoordiger van het volk bombarderen om met die vuvzela door het volk heen te tetteren...

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 17:26

Wittecisnoot: maar jij bent niet het volk. Zichzelf bombarderen tot vertegenwoordigers van het volk vind je veelal aan de rechterzijde van het politieke spectrum, van Wilders en Baudet tot verdedigers Zwarte Piet.

wittecisnoot
wittecisnoot13 jan. 2022 - 21:27

@watcher: ik heb nooit namens het volk gesproken. Daartoe heeft niemand mij ooit via verkiezingen een mandaat toe gegeven. Ook zijn mijn standpunten nooit, door een referendum een mandaat gekregen om namens het volk die uit te dragen. Maar Urgenda vindt wel dat zij namens het Nederlandse volk mag procederen. Niet dat ik vind dat Wilders of Baudet namens het Nederlandse volk spreken maar ze hebben ten minste in verkiezingen het recht gekregen om namens een deel van het volk te mogen spreken. Dat is meer dan Urgenda en de rest van die lobby-groepjes heeft.

EenMening
EenMening14 jan. 2022 - 10:23

@watcher "Wittecisnoot: maar jij bent niet het volk. Zichzelf bombarderen tot vertegenwoordigers van het volk vind je veelal aan de rechterzijde van het politieke spectrum, van Wilders en Baudet tot verdedigers Zwarte Piet." "Namens het volk spreken" vind je ook aan de andere kant van het politieke spectrum. Daar wordt het o.a "de dictatuur van het proletariaat" genoemd. Op de uiterste politieke flanken wordt gesteld dat de democratie verrot is en niet meer functioneert en daarom vervangen moet worden door iets anders. In een aantal reactie zie je deze visie ook terug. Meestal is dat andere een autocratie of dictatuur, die pretendeert namens het volk te spreken. Vaak wordt deze autoritaire bestuursvorm opgetuigd met schijnverkiezingen (99,9%), fake partijen, referenda, directe "democratie", agitprop en tribunalen. Karl Popper heeft in zijn "The Enemies of the Open Society" hierover behartenswaardige dingen gezegd. Hij heeft vooral fascisme en communisme op het oog maar hard core socialisme hoort hier beslist ook bij (Venezuela, Nicaragua). Je zou zelfs kunnen stellen dat alle partijen, die buiten het politieke midden opereren, potentieel niet democratisch zijn. Onze democratie is, met al zijn te korrtkomingen, de beste bestuursvorm die de wereld op dit moment kent. Daarom mogen we blij zijn met een regering die gesteund wordt door middenpartijen. Momenteel vormt Baudet de grootste bedreiging voor de democratie, maar dat kan snel veranderen. Een goede tweede vormen de islamitische terroristen.

Robert Follon
Robert Follon13 jan. 2022 - 12:44

Ik ben zeker niet tegen goed klimaatbeleid, maar Milieudefensie zoekt wel de irritatiegrens op hiermee...

spelregeltoerist
spelregeltoerist13 jan. 2022 - 11:47

Vroeger toen je nog zonder schaamte kon vliegen wel eens in India geweest. De zware industrie hier is qua uitstoot heilig vergeleken met die in India. Als de grootste vervuilers naar dat soort landen worden overgeheveld (en dat gaat gebeuren, dat staat als een paal boven water) dan is het resultaat compleet averechts. Heb de indruk dat Milieudefensie het niet interesseert dat de uitstoot van CO2 in het buitenland met een pak hem beet factor twee (is uit empirisch onderzoek gebleken) toeneemt als het maar in Nederland is gedaald. De wereldwijde opwarming is dus mede te danken aan dit soort organisaties maar ik zal wel weer een roepende in de woestijn zijn…

10 Reacties
Paul250371
Paul25037113 jan. 2022 - 12:30

Want het gaat jou om het milieu?

rvb2
rvb213 jan. 2022 - 12:52

Maar de wereldwijde opwarming is vooral te wijten aan de grote vervuilers.

Pieterplezier
Pieterplezier13 jan. 2022 - 14:43

@spelregeltoerist Dat klopt, en dan kunnen we alle producten die we in Nederland nodig hebben mooi met de vercuilende boot naar Nederland laten komen. Naar ons land zonder maakindustrie. Wat gaan we er in de wereld toch ontzettend op vooruit met deregelijke clubjes en maatregelen.... (not)

Marc Marc
Marc Marc13 jan. 2022 - 14:55

Dat Milieudefensie verantwoordelijk is voor de wereldwijde opwarming is een mooi staaltje Newspeak. Wederom blijkt dat je geen drol begrijpt van de wereldwijde inspanningen om de energievoorziening schoner te maken door altijd naar anderen te wijzen als excuus om niks te doen. Zelfs in India groeit hernieuwbaar omdat het goedkoper is dan fossiel. Toen je laatst duidelijk gemaakt werd dat groene stroom nu al goedkoper was dan fossiel en niet pas in 2030 zoals jij beweerde, droop je af en bleef je stil. Nu weer deze onzin. Ik denk dat je gewoon een klimaatwappie bent of een trol.

spelregeltoerist
spelregeltoerist13 jan. 2022 - 15:50

Marc Kwadraat Bijna niemand wil dit klaarblijkelijk goed uitrekenen. Je moet namelijk de kosten voor het parallel paraat houden van conventionele centrales als het niet waait of als de zon niet schijnt hierbij optellen maar dit wordt door de meeste mensen zoals jij uiteraard niet meegerekend. Over wapppies gesproken…

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 jan. 2022 - 17:41

' (en dat gaat gebeuren, dat staat als een paal boven water)' Flauwekul omdat zo te stellen want de hele maakindustrie zal de komende decennia totaal veranderen. Bedrijven die voorop lopen zijn al volop bezig met die transitie en daarin veel verder dan de gemiddelde consument of politicus.

Marc Marc
Marc Marc13 jan. 2022 - 20:09

@spelregeltoeriest, mijn vermoeden is bevestigd, je heb je gek laten maken door de rakkers die tegen CO2 vermindering zijn en die stelselmatig systeemkosten overdrijven om wind- en zonne-energie zwart te maken. Maar neem die gascentrale die er in NL al staat en sommige in de mottenballen, nauwelijks CAPEX-kosten, hoofdsom is OPEX dat weer voornamelijk door de gasprijs bepaald wordt. Alleen dat simpele gegeven moet al genoeg zijn om te bedenken dat door meer wind- en zonne-energie de gemiddelde elektriciteitsprijs daalt. Gascentrales zijn namelijk redelijk goedkoop in de aanschaf dus het effect van weinig draaiuren is hooguit een paar cent terwijl de gas- + CO2 kosten per kWh vandaag rond de 21 cent/kWh zijn. Zelfs het oude zwaar gesubsidieerde windpark Gemini levert goedkopere stroom dan de kostprijs van stroom uit een gascentrale. Reken het maar na. (€ 84,275 TTF gasprijs, rendement gem 50%; CO2 prijs € 81,30/ton emissie 400g/kWh) En dan is er de Lazard LCoE analyse waar de systeemkosten bij in verdisconteerd zijn. Ook daar is wind en zon goedkoper dan fossiel. Een kleuter kan uitrekenen dat door een hoger aandeel hernieuwbaar, de gemiddelde stroomprijs omlaag gaat. Zelfs met gas als back-up. Maar het wordt nog leuker, door de enorme volatiliteit van de stroomprijzen t.g.v. ondermeer duur gas en kolen en goedkope wind en zon is grid-opslag winstgevend. Die opslag gaat helpen om de kosten voor frequency handhaving en noodvermogen drastisch gaan dalen. Dus wordt wakker, verdiep je in recente data en laat je nooit meer foppen door de fopanalyses van bv de groene rekenkamer. Enorm broddelwerk is dat.

watcher3
watcher314 jan. 2022 - 0:31

@marc: Je weet niet wat er in zo iemand omgaat. Het heeft ook geen zin. " Heb de indruk dat Milieudefensie het niet interesseert dat de uitstoot van CO2 in het buitenland met een pak hem beet factor twee (is uit empirisch onderzoek gebleken) toeneemt als het maar in Nederland is gedaald. De wereldwijde opwarming is dus mede te danken aan dit soort organisaties maar ik zal wel weer een roepende in de woestijn zijn…

Marc Marc
Marc Marc14 jan. 2022 - 8:38

@Watchers, het heeft altijd zin om leugens te bestrijden met argumenten. Aangezien ik soortgelijke onzin in grote mate eerder heb aangetroffen in de hoek van klimaatontkenners duid ik dat ter voorkoming dat anderen in die fabeltjesfuik trappen. Dat mensen die dat soort onzin verspreiden niet te overtuigen zijn weet ik. Dat neemt niet weg dat je het niet moet bestrijden want fake news is een gezwel en de menselijk psyche is zeer ontvankelijk voor onzin. Zo is religie ook ontstaan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2022 - 18:29

Iik denk dat spelregeltoerist eens een maandje moet gaan spotten, en dan al die vliegtuignummers doorgeven aan de pliesie.

FromValue
FromValue13 jan. 2022 - 11:36

Het probleem van dit soort actieclubs is dat ze vrij eendimensionaal naar een probleem kijken. Een soort OMT probleem - Een lange volledige lockdown is het beste m.b.t. virusverspreiding, maar is vrij desastreus voor de samenleving waardoor het draagvlak volledig weg wordt geslagen. Datzelfde kan gebeuren met een doorgeslagen klimaatbeleid waar actieclubs zonder democratisch mandaat gaan bepalen via de rechter en zonder belangenafweging waar de verantwoordelijkheid ligt. Je kunt mordicus geloven in je eigen gelijk, maar wie roept actieclubs ter verantwoording als ze er naast zitten of als er desastreuze neveneffecten zijn?

8 Reacties
vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 12:06

Dat klinkt logisch. Maar is het dat ook? De desastreuze neveneffecten zijn juist heel groot bij het NIET houden aan de klimaatdoelstellingen. Die zijn er niet voor niets. Het is ook niet zo dat schoon produceren niet kan. En dat dat geen werkgelegenheid met zich meebrengt. Het is 'niet willen', omdat veranderen energie en geld kost en niet meteen geld oplevert. De verkeerde norm: geld. Op korte termijn.

Déjà vu
Déjà vu13 jan. 2022 - 12:06

Er valt te lezen dat u tegen het corona beleid van Rutte bent . Mijn vraag aan u: hoe heeft u deze man ter verantwoording geroepen en tot welk effect heeft dat geleid?

rvb2
rvb213 jan. 2022 - 12:24

als de actiegroepen er naast zitten wordt de eis door de rechter afgewezen. De actiegroepen maken de wet niet, de rechter maakt de wet niet, ons kabinet maakt de wet.

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 14:42

@rvb Het punt is nu net dat deze bedrijven zich wel aan de wet houden.

rvb2
rvb213 jan. 2022 - 15:37

@Jozias: Dat is dus de vraag die de rechter moet beantwoorden. Shell hield zich niet aan de wet, en is daarom veroordeeld.

FromValue
FromValue13 jan. 2022 - 15:41

@DejaVU - Ik stel dat vanuit het oogpunt van het bestrijden van een virus het dichtgooien van een samenleving het meest wenselijke is. Als je naast virusbestreiding nog andere doelstellingen hebt, bijvoorbeeld de economie en de leefbaarheid binnen de samenleving, dan ga je "schipperen" en ga je belangen afwegen. Daarvoor hebben wij als uitvoerende macht een regering, die gecontroleerd wordt door de wetgevende macht, de Staten-Generaal, welke wij direct/in-direct democratisch gekozen hebben. Persoonlijk vind ik dat Rutte III de nodige steken heeft laten vallen in de Corona crisis, waardoor de betrokken partijen mijn stem niet hebben gekregen. Noem dat afrekenen, ze zullen er niet wakker van liggen. Nu wordt een uitvoerende taak door een actiegroep overgenomen en wordt de rechter gevraagd om dit redelijk geisoleerd te beoordelen. Hiermee wordt een bredere maatschappelijke afweging buitenspel gezet. Hoe goed het doel ook is, het is niet de bedoeling en een slecht idee. Naast de overheid krijgt een privaatrechtelijke rechtspersoon in Nederland die conform de wetgeving in dit land handelt, nu te maken met een andere privaatrechtelijke rechtspersoon in de vorm van een actieclub die hem de maat neemt buiten de overheid om, gebaseerd op verdragen die de overheid heeft aangegaan en waarbij de overheid de keuzes dient te maken hoe zij die doelstellingen gaat halen. Niet een actieclub met 95.000 leden.

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 jan. 2022 - 17:30

'Het probleem van dit soort actieclubs is dat ze vrij eendimensionaal naar een probleem kijken.' Je projecteert.

Jozias2
Jozias214 jan. 2022 - 8:16

@RVB Dat was niet het oordeel van de rechter.

tempest
tempest13 jan. 2022 - 11:02

Blij dat de hypocriete houding eindelijk wordt aangepakt. Ofwel je wilt het Parijs doel echt proberen te halen, met dit als consequentie, ofwel je moet gewoon niet aan Parijs mee willen doen. Helaas zullen andere landen wel hypocriet blijven en net doen alsof ze het Parijs willen halen en naar die landen zullen al deze bedrijven nu dus gaan verhuizen. Maar dat wordt de volgende vraag: wat ga je doen tegen die landen? Ik vermoed hele hoge importtarieven. Dan maar hopen dat dat niet op oorlog zal uitdraaien.

Rechtvznraap
Rechtvznraap13 jan. 2022 - 11:01

Een geweldige stap om alle multinationals uit Nederland te laten verdwijnen. Tegen wie moet Milieudefensie dan nog procederen. Stopt de subsidie ( in 2018 volgens de overheid 9.600.000 Euro). Urgenda sinds 2013 zo’n 8.800.000 euro). LOL, de overheid subsidieert rechtzaken tegen zichzelf.

8 Reacties
Hernandez
Hernandez13 jan. 2022 - 11:24

Tegen de burger natuurlijk, die zijn het volgende doelwit.

tempest
tempest13 jan. 2022 - 11:25

Deze tegenstrijdigheid zit in de manier hoe de overheid functioneert. Als je wetten maakt of afspraken op basis van alleen het doel en niet hoe je er moet komen, krijg je dit vanzelf. De overheid creëert hier mooi een stok achter de deur om aan de eigen doelen te gaan voldoen. Of dat echt in het belang is van haar inwoners valt zeer te betwijfelen, maar ja, die keuze is dus al gemaakt: het doel heiligt de middelen, is waar het op gaat uitdraaien.

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 12:18

hernandez: Wat een wappie opmerking weer.

Marc Marc
Marc Marc13 jan. 2022 - 14:59

@Rechtvznraap. Makkelijke roepen als je geen verstand van wetgeving en jurisprudentie hebt. Als je beter geïnformeerd was en door had hoe het Shell vonnis en Urgenda vonnis in elkaar stak, had je begrepen dat het niet uitmaakt of de multinational al dan niet in Nederland gevestigd is.

jandebakker
jandebakker13 jan. 2022 - 15:05

"Tegen wie moet Milieudefensie dan nog procederen. " Als de bedrijven die nu behoren tot de grootste 30 vervuilers verdwenen zijn zullen er automatisch 30 andere bedrijven de grootste vervuilers zijn. En als deze aanpak van milieudefensie "werkt" dan kom je dus als groot bedrijf van zelf aan de beurt. Wat dus betekent dat het voor die bedrijven nu raadzaam is om niet in te zetten op vergroenen. Want al het laaghangend fruit qua energie besparing die je nu realiseert kun je niet meer inzetten in een toekomstig plan om 45% reductie te realiseren.

Kuifje3
Kuifje313 jan. 2022 - 16:23

@Mark (2x): de rechtszaak tegen Shell heeft niets met de vestiging van het hoofdkantoor te maken. De verhuizing echter wel. De sfeer in ons land is door dit soort stemmingmakerij, waar jij overigens net zo hard aan meedoet, zo verziekt dat bedrijven het in toenemende mate in ons land niet meer zien zitten.

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 jan. 2022 - 17:34

'Stopt de subsidie ( in 2018 volgens de overheid 9.600.000 Euro). Urgenda sinds 2013 zo’n 8.800.000 euro).' Had je al eens berekend hoeveel verkapte subsidie de fossiele industrie ontvangt? Dat gaat over miljarden. Daarbij vergeleken zijn de subsidies aan milieuclubs volkomen peanuts. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot

Rechtvznraap
Rechtvznraap14 jan. 2022 - 6:49

Hi Joe, zoal altijd heb je gelijk. Maar de bedrijven maken geld. Milieudefensie ver rast het. Overigens gaan veel van die miljarden besteed worden in waterstof of de door milieudefensie benodigde milieumaatregelen.

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 10:42

Zonder meer het belangrijkste initiatief van de laatste tijd: intelligent en doeltreffend.

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 10:22

Zo triest dat die bedrijven zelf niet hun verantwoordelijkheid nemen. Dat dat vervuilen dus gewoon doorgaat als de rechtspraak niet wordt ingeschakeld.

4 Reacties
Cruise
Cruise13 jan. 2022 - 12:20

Je bedoelt dat de KLM 45% inkrimpt waardoor direct minstens 12.000 eigen werknemers de wacht moet worden aangezegd ? Op zich zou daar nog wat voor te zeggen zijn als degene die hun product afnemen ( vliegreizen, vervoer luchtvracht) geen alternatief hebben omdat de concurrenten ook 45 % moeten inkrimpen maar dat is (voorlopig/ waarschijnlijk) niet het geval en die nemen de markt dus over doordat passagiers en luchtvracht via omliggende luchthavens gaat plaatsvinden omdat ook Schiphol waarschijnlijk verplicht 45% moet inkrimpen en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de KLM passagiers en vracht dus niet in Nederland kunnen inpikken. Pas al dit soort verplichte afspraken ( 45% reductie luchtvaart) minstens op Europese schaal gebeuren ( inclusief VK want je zit snel met de trein in Londen waar meerdere luchthavens je graag als nieuwe Nederlandse klant hebben) dan zet het zoden aan de dijk !

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 14:39

@Cruise. "Het kan alleen als het Europees gebeurt" is afschuiven. Overigens zullen de klimaatmaatregelen ook Europees moeten gebeuren. Dat is dan ook afgesproken. Maar als we allemaal op mekaar gaan zitten wachten, schiet het natuurlijk niet op. Verder is er nog nooit zo'n grote vraag naar werknemers geweest als nu. Dus goede kans dat die 12.000 die eruit zouden moeten, elders een nieuwe baan vinden. Helemaal als er aan het schonere algernatief, de HS-trein en de daarvoor benodigde infrstructuur gewerkt gaat worden.

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 14:40

algernatief = alternatief

PVDB2
PVDB213 jan. 2022 - 17:03

@ Cruise. Lees dit artikel van FTM maar eens en het dossier dat men van Schiphol - KLM heeft aangelegd aan artikelen. https://www.ftm.nl/artikelen/het-moment-om-schiphol-te-laten-krimpen-is-nu?share=IcqmTM%2F85absM1w5OYlRUyqtF%2BBDisqdistrCXvnWMPXiYh7uo9PuU8K%2FzqMWQ%3D%3D https://www.ftm.nl/artikelen/mayday-klm-fatale-crash-vermijden?share=zzG%2Fo4AyJ%2Fh%2FobizkwBkNm0ZcJSNidMqD%2FtvCqIhboJFCa%2BCmn3b0by83lv0WQ%3D%3D https://www.ftm.nl/artikelen/gratis-geld-en-nog-laat-klm-haar-flexwerkers-spartelen?share=41QJxwL%2FJzYgeS9pgpbDpM0wTiuvbdtN5ShK6tHfitPS5ZTb%2BjYDM%2FCxTj5qKQ%3D%3D Het is altijd een afweging tussen personeel en milieuvervuiling of schade voor de gezondheidzorg. Het laatste kost ook veel geld (de omgeving van Tata Steel kent veel meer gevallen van ernstige aandoeningen dan gemiddeld elders). Schiphol (grond crew) ook. Zie de Zembla aflevering die enkele maanden geleden nog uitgezonden werd. Geen flauwekul. Sigarettenfabrikanten die een product maken waar gemiddeld 19.000 doden per jaar door vallen. Maar wel honderden mensen aan werkgelegenheid biedt. Dat is de afweging die een (lokale) overheid moet maken. De belangen zijn groot.

Midi
Midi13 jan. 2022 - 10:05

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

3 Reacties
rvb2
rvb213 jan. 2022 - 10:41

Waarom zouden KLM, Shell of Ahold verboden moeten worden?

Paul250371
Paul25037113 jan. 2022 - 12:36

rvb Omdat ze voor velen meer kwaad doen dan dat ze voor enkelen heel goed zijn.

DeDunneVanDam
DeDunneVanDam13 jan. 2022 - 13:35

@Paul: gekke redernering. Maar goed ik neem aan dat: - geen auto op brandstof heeft - niet met het vliegtuig op vakantie gaad - online bestellingen niet per luchpost laat bezorgen van bijvoorbeeld amazon - geen boodschappen doet bij de supermarkt - niet online besteld bij bol - uw bankrekening heeft bij een bank die geen vervuilers financiert Want dat zijn allemaal verboden zaken. Anders meet u met twee maten. U maakt gebruik van diensten, maar u vindt dat de bedrijven die die diensten leveren verboden moeten worden. Ik ben het eens met de actie van MD, want ik vind zeker dat bedrijven een actievere rol moeten spelen bij de klimaat verandering, en dat dit afgedwongen kan worden door de rechter. Maar dat is wat anders als verbieden. Dan moeten we de wetten veranderen als we zulke bedrijven willen verbieden in ons land. Maar ja, of we daar het klimaat mee helpen. Ik geloof niet dat wij in nederland nu minder gaan vliegen als we de KLM en schiphol verbieden. Een gedeelte zal toch ook van ons als consument moeten komen. Ik ben er met de actie van mili

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen13 jan. 2022 - 9:59

Goed plan, mag van mij nog wel eerder dan 2030. Maar goed, de regering heeft ervoor gekozen zowel de problemen als de rekening bij de kinderen neer te leggen.

Fabius
Fabius13 jan. 2022 - 9:55

We zouden helemaal geen rechters nodig moeten hebben om deze bedrijven tot iets te dwingen. We zouden gewoon ook onze levenswijze en ons consumptiegedrag kunnen veranderen. We hebben zelf, een ieder van ons, alle macht in handen.

3 Reacties
Backtobasics
Backtobasics13 jan. 2022 - 10:38

Goed punt. Maar helaas hebben deze bedrijven veel geld om mensen via commercials en sociale media te sturen. Maximaal consumeren is de boodschap, tegenwoordig dan wel met groen sausje erover.

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach13 jan. 2022 - 13:23

Ja mooi en aardig. Klinkt goed en redelijk. Maar het is gewoon in de praktijk een methode om echte maatregelen op de lange baan (en de burger een schuldgevoel toe) te schuiven. Iedereen weet dat je het consumerende volk nooit op één lijn krijgt. Een rookgordijn dus van collega Fabius. Opdat er niets gebeurt. De realiteit is dat we rechters nodig hebben. Altijd.

Fabius
Fabius13 jan. 2022 - 14:51

@Ferdi Rombach 14:23 U draait de zaken om naar mijn mening. U kunt nog vandaag beginnen uw leven anders in te richten; zo ook uw buren links en rechts van u. Maar uw buren doen het niet en dus blijft ook u maar leven zoals u leeft. En DAAROM gebeurt er niets. Het merendeel van de mensen -zoals u zelf al impliciet toegeeft- wil gewoon blijven leven zoals ze gewend zijn. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat wij rechters nodig hebben die ons dwingen onze levenswijze te veranderen.

itsme3
itsme313 jan. 2022 - 9:23

Voor Shell betekende het verdwijnen. Het zit nu in het Verenigd Koninkrijk, waarmee het zowel de belasting als milieudefensie ontloopt.

8 Reacties
Backtobasics
Backtobasics13 jan. 2022 - 9:48

Het VK is net als Amerika een land in sociaal en economisch verval geworden. Dus wat dat betreft passen ze daar wel met hun achterhaalde kortetermijn mentaliteit.

LaBou
LaBou 13 jan. 2022 - 10:17

Shell heeft in GB zijn mogelijkheden tot het terugkopen van eigen aandelen (met de daarbij horende waardevermeerdering voor zijn aandeelhouders) min of meer verdubbeld. Belasting betaalden ze toch al niet hier.

lmgikke
lmgikke13 jan. 2022 - 10:21

Ooit in Rotterdam/Pernis geweest. Is nog al een investering voor Shell omdat allemaal te verhuizen.

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 10:55

Opgerot staat netjes.

Hernandez
Hernandez13 jan. 2022 - 11:24

@Backtobasics 'land in sociaal en economisch verval geworden.' Duidelijk nooit in het VK geweest.

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach13 jan. 2022 - 13:09

@Hernandez Dus het VK is niet in verval? Omdat u er eens geweest bent en het kunt navertellen? Hahaha. Feit is dat sinds Brexit de boel behoorlijk aan het afglijden is aan de overkant. De handel krijgt harde klappen. https://www.youtube.com/watch?v=-afMdipfTKM

Marc Marc
Marc Marc13 jan. 2022 - 15:01

@itsme, dat is gewoon dikke onzin. Shell was al voornemens om te verhuizen vanwege dividendbelasting en ondanks de verhuizing moeten ze nog steeds voldoen aan het vonnis.

Hernandez
Hernandez13 jan. 2022 - 19:23

@Ferdi Vertragingen bij de douane staat gelijk aan verval??

pleutrop
pleutrop13 jan. 2022 - 9:10

Opmerkelijk dat de rechter voor God moet spelen en de uitkomst voor het universum kan bepalen.

1 Reactie
Backtobasics
Backtobasics13 jan. 2022 - 9:52

Gelukkig maar dat er nog rechters zijn, en we niet overgeleverd zijn aan Godsvrezende primitievelingen.

Greendutch
Greendutch13 jan. 2022 - 9:10

top-actie! en zaterdag a.s. is er een protestactie in Groningen tegen het huidige beleid en weer openzetten gaskraan. het zal goed zijn als iedereen solidair s met de Groningers en daarbij moet ook afgedwongen worden dat NAM + SHELL de schade dienen te betalen die Groningers geleden hebben want hún aandeelhouders hebben de zakken gevuld over de rug van de Groningers zie : https://groninger-bodem-beweging.nl/?s=protest

4 Reacties
oliemannetje
oliemannetje13 jan. 2022 - 10:35

90% van de gasbaten is naar de overheid gegaan, 5% naar Shell en 5% naar Exxon. Hun aandelenhouders zijn jij en ik, via bijv ABP, dus niet zo dramatisch doen. De NAM is uit het systeem gegaan van schadeafhandeling en versterking en alles zou beter worden. Resultaat: alles werd alleen maar slechter. Maar Shell heeft het altijd gedaan.

lmgikke
lmgikke13 jan. 2022 - 11:25

@oliemannetje Shell heeft het ook gedaan. Het zijn toch de Groningers die daar de dupe van zijn en nog steeds niet schadeloos gesteld worden? Shell heeft al vele malen op vele vlakken in vele landen schade veroorzaakt ten bate van winst maximalisatie. En overal is het zo dat de slachtoffers jaren lang moeten strijden om dan op papier gelijk te krijgen en dan nog wordt de schade niet vergoed. Dat jij dat gedrag recht lult is gewoon dom geblaat.

Déjà vu
Déjà vu13 jan. 2022 - 12:31

@Greendutch De Nederlandse belastingbetaler en NIET Shell, ExxonMobil en hun investeerders draaien op voor de schade. https://nos.nl/artikel/2238377-akkoord-gaswinning-wat-krijgen-shell-en-exxon-ervoor-terug

Déjà vu
Déjà vu13 jan. 2022 - 12:34

Greendutch De Nederlandse belastingbetaler en NIET Shell, ExxonMobil en hun investeerders draaien op voor de schade. https://nos.nl/artikel/2238377-akkoord-gaswinning-wat-krijgen-shell-en-exxon-ervoor-terug

oliemannetje
oliemannetje13 jan. 2022 - 9:06

Goed idee, laten we alles via rechtszaken regelen. Kan de regering naar huis. Ik stel voor ook de woningcrisis via de rechter te spelen, dwing steden en dorpen om huizen bij te bouwen anders hoge boetes. Of landbouwcrisis, boeren moeten stoppen of anders gang naar de rechter. Ik denk dat die enge Pols met z’n maffe hoed dat niet zo gauw zal voorstellen, gezien de reputatie van FDF.

9 Reacties
nikita72
nikita7213 jan. 2022 - 9:52

Maak je geen zorgen, de rechter maakt niet de wet. Ons parlement mag gewoon de wetten maken.

Backtobasics
Backtobasics13 jan. 2022 - 10:12

De woningcrisis wordt pas echt goed opgelost als speculatie met huizen wordt verboden. Van alleen maar bijbouwen wordt dit landje alleeen maar nog lelijker van dan het ondertussen al geworden is.

lmgikke
lmgikke13 jan. 2022 - 10:23

Jij snapt het niet helemaal volgens mij. Het is omdat de overheid verzaakt om haar eigen regels aft te dwingen, dat private organisaties naar de rechter stappen. Om de wet af te dwingen. En ja, het is triest dat dat moet, en ja Rutte zou daarvoor ook naar huis moeten, maar dat gebeurt niet.

vdbemt
vdbemt13 jan. 2022 - 10:26

"Goed idee, laten we alles via rechtszaken regelen. Kan de regering naar huis. Ik stel voor ook de woningcrisis via de rechter te spelen". Maar daar raak je de essentie. Rutte heeft 11 jaar gedaan alsof hij thuis zat. Had hij zich aan de klimaatdoelstellingen gehouden met zijn beleid, dan was de rechter niet nodig geweest. Die wooncrisis is ook onder Hem (Blok) veroorzaakt.

Hernandez
Hernandez13 jan. 2022 - 11:25

@backtobasics 'Van alleen maar bijbouwen wordt dit landje alleeen maar nog lelijker van dan het ondertussen al geworden is.' Was het wel eens ooit in je opgekomen, dat er misschien wel eens te weinig huizen zijn voor te veel mensen?

watcher3
watcher313 jan. 2022 - 12:21

Hoezo teveel mensen? En wat als dat zo is, wil je het dan maar gewoon laten gebeuren? Ik neem aan dat bv je aversie tegen big farma voort komt uit liefde voor mensen, waarom accepteer je dan dat sommigen geen huis kunnen krijgen?

Hernandez
Hernandez13 jan. 2022 - 13:31

@Watcher ' waarom accepteer je dan dat sommigen geen huis kunnen krijgen?' Waar staat er dat ik dat accepteer? Je legt me woorden in de mond.. Er moeten huizen bijgebouwd worden, maar dat gaat niet omdat het kabinet een 'stikstof crisis' heeft verzonnen, bovendien heeft de bouwsector amper mensen.

EenMening
EenMening13 jan. 2022 - 21:13

@Hernandez Als je goed om je heen kijkt, zie je dat er overal gebouwd wordt. Vorig jaar zijn er ca 70.000 woningen bijgekomen, m.a.w. de woningvoorraad is met ca 70.000 woningen toegenomen. Dat aantal zou naar 100.000 per jaar moeten gaan. Op die manier lopen we het tekort in. Daardoor zullen de huizenprijzen op termijn dalen. Bovendien moeten zowel de verhuurdersheffing als de voordeurdelersnorm worden afgeschaft. @Backtobasics "‘Van alleen maar bijbouwen wordt dit landje alleen maar nog lelijker van dan het ondertussen al geworden is.’" Als de bevolking groeit en het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt, zul je bij moeten bouwen. Er zijn nog een voldoende mooie bouwlocaties beschikbaar waaronder Waterland, Poldergebied Overvecht, Rijnenburg, Bergse Bos (R'dam), Eiland van Dordrecht, de Meinweg, Zuid-Limburg, Het Gooi etc. Maar voordat we deze buitengewoon fraaie gebieden opofferen, kan er beter gekeken worden welke mogelijke bouwlocaties er in de buurt van de (grote) steden liggen. Almere heeft bijvoorbeeld genoeg ruimte om naar 350.000 inwoners te groeien.

vdbemt
vdbemt14 jan. 2022 - 10:36

@Hernandez. "Er moeten huizen bijgebouwd worden, maar dat gaat niet omdat het kabinet een ‘stikstof crisis’ heeft verzonnen". Rutte heeft niet de stikstofcrisis verzonnen. Hij heeft hem veroorzaakt. Door met de PAS-regeling (een misleidende regeling) de bouw jarenlang haar gang te laten gaan zonder rekening te houden met natuur- en milieu-afspraken. De rechter heeft erop gewezen dat Rutte zich hiermee niet aan zijn eigen klimaatafspraken hield. Dat kon zo niet verder. Behalve corona kun je stellen dat alle crises waarvoor we nu staan, natuur-, stikstof, toeslagenaffaire, Groningen, zorg, jeugdzorg, wonen door Rutte zelf veroorzaakt zijn.

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 8:42

Dit toont exact waarom de uitspraak tegen Shell ridicuul is.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037113 jan. 2022 - 9:20

Hoezo?

rvb2
rvb213 jan. 2022 - 9:21

Het toont exact aan waarom de uitspraak in de shell zaak goed is.

Henri Zwols
Henri Zwols13 jan. 2022 - 9:55

@Paul, rvb Shell kan de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij de verbranding van een liter olie niet verkleinen, dat wordt bepaald door natuurwetten. De enige manier waarop Shell de uitstoot van de door haar geleverde olie met 45% kan verlagen is door 45% minder olie te verkopen. De rechter doet niks aan de vraag, dus het resultaat is dat er in 2030 nog net zoveel broeikasgassen worden uitgestoot in Nederland, alleen dan met olie die niet door Shell maar door een ander bedrijf wordt geleverd.

Jozias2
Jozias213 jan. 2022 - 10:12

@paul Omdat het aan de politiek is om keuzes te maken en de wetten en regels op te stellen waar de burgers en bedrijven zich aan moeten houden. Als er een verplichting is om als Nederland 45% minder co2 uit te stoten dan stopt het niet bij de grote vervuilers. Die stoten in absolute zin veel uit maar om het doel te halen volgens de kaasschaafmethode moet iedereen 45% minder uitstoten. Dat betekend dus dat Shell 45% minder moet uitstoten, de bakker om de hoek maar ook elke burger. Nu zijn het de grote bedrijven die een brief krijgen waarin ze gesommeerd worden een plan op te stellen hoe ze tot die 45% komen. Maar u kunt de volgende zijn die een brief krijgt van milieu defensie hoe u denkt in uw huishouden 45% minder co2 uit te stoten. Want dat is de principiële consequentie. En dat is niet een zaak voor een niet gekozen belangenclubje. Het is een zaak voor de politiek. Misschien maakt de politiek de keuze dat de ene sector iets meer moet reduceren (omdat de sector zich er voor leent) en de andere sector wat minder. Maar daarnaast zou wat mij betreft de co2 reductie en energietransitie meer Europees moeten plaatsvinden. Waarbij je er vooral voor zorgt dat we als eu de doelen halen.

EricDonkaew
EricDonkaew13 jan. 2022 - 8:02

Verdwijnen betekent natuurlijk wel: verhuizen naar een ander land. Schieten milieu en klimaat daar veel mee op? En wordt er nog een beetje rekening gehouden met de mensen die er werken? Of moeten ze gezellig meeverhuizen naar India en China?

6 Reacties
Paul250371
Paul25037113 jan. 2022 - 9:20

Net of jou het milieu en klimaat ene reet interesseert laat staan het verlies van banen.

ton14024
ton1402413 jan. 2022 - 9:59

´´Schieten milieu en klimaat daar veel mee op?´´ Ze hebben niet overal een stikstofprobleem zoals wij.

korheiden2
korheiden213 jan. 2022 - 10:22

@Eric : Nee daar schiet het klimaat niets mee op. Nederland krijgt wel de CO2-uitstoot onder controle en een heleboel groene banen om al die werkloosheid mee op te vullen. De praktijk zal een stuk weerbarstiger zijn, vrees ik. We zien nu al energieprijzen en inflatie omhoog schieten. Het blijft verder opmerkelijk dat een niet-gekozen en zwaar gesubsidieerde organisatie als Milieudefensie (95000 leden) zoveel invloed heeft. We hebben hier een parlementaire democratie en kiezen mensen in de regering om voor ons moeilijke beslissingen te nemen. En als we het daarmee niet eens zijn gaan we dus naar de rechter.

EricDonkaew
EricDonkaew13 jan. 2022 - 10:43

@Paul250371: Net of jou het milieu en klimaat ene reet interesseert laat staan het verlies van banen. --------------------------------- Zo, er worden dus weer allerlei etiketjes op me geplakt. Geen inhoudelijke reactie dus van jou, althans weer een reactie op jouw niveau, dus ik ga er niet serieus op reageren. @Ton14024 -------------------------------- Nee klopt, het stikstofprobleem houdt precies op bij Lobith en Baarle-Nassau. @korheiden -------------------------------- Nou, al die werkloosheid wordt er niet mee opgelost, nieuwe groene functies moeten natuurlijk wel passend zijn. Voor de rest eens met jouw reactie. Buitenparlementaire actiegroepen moeten niet te veel macht hebben.

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 10:48

Imgikke: "Jij snapt het niet helemaal volgens mij. Het is omdat de overheid verzaakt om haar eigen regels aft te dwingen, dat private organisaties naar de rechter stappen. Om de wet af te dwingen."

The Apple
The Apple13 jan. 2022 - 21:14

Het enige dat buitenparlementaire actiegroepen macht geeft is een overheid die zo nalatig is, dat ze daarmee haar eigen wetten schendt. En precies daarvoor hebben we de scheiding der machten. Dat de aandeelhouders daar niet altijd blij mee zijn is duidelijk EricDonkaew. Meestal alleen maar als ze daardoor de mensenrechten, het arbeidsrecht, het welzijn van dieren en het milieu aan hun laars kunnen lappen. Dus doe nou niet of het klimaat julle ten harte gaat. Investeer niet in bedrijven die dat doen.