Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Mark Rutte is wel degelijk partijdig in kwestie Palestina

  •  
05-11-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
3227 keer bekeken
  •  
ANP-347349040

Mark Rutte bezocht in oktober Israël en de Palestijnse Gebieden. Volgens de kranten probeert hij beide partijen zo gelijkwaardig mogelijk te behandelen. Dit is onwaar.

Maar eerst de premissen. Ten eerste hebben de Palestijnen het recht op zelfbeschikking, dus het recht op Gaza en het gebied tussen Jordaan en de Groene Lijn (de Westbank). Ten tweede is de Westbank bezet. De nederzettingen daar zijn illegaal en oorlogsmisdaden. De Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties noemde de vestiging van kolonisten en demografische veranderingen in bezet gebied een uitzonderlijk zware oorlogsmisdaad: ‘In ernst met genocide te vergelijken.’ Het Internationaal Strafhof onderzoekt de nederzettingen als mogelijke oorlogsmisdaad. De Nederlandse wet zegt: ‘Het overbrengen van burgerbevolking naar bezet gebied … wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren.’ Als Rutte nederzettingen zou bouwen, zou hij mogelijk levenslange gevangenis krijgen.

1. Israël NIET helpen bezet gebied te annexeren.
2. Zorgen dat Israël humanitair recht respecteert.
3. Palestijnen helpen hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen. 

Al in 2013 concludeerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken: "Indien Israël onverhoopt niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, ontkomt de internationale gemeenschap er niet aan op woorden van protest ook daden te laten volgen. Aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de Veiligheidsraad moeten consequenties worden verbonden. Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden."

Hetzelfde hebben dertien hoogleraren volkenrecht geschreven in een brief aan de regering in 2013: "De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelfbeschikking en het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren. In dat kader behoort de regering vóóraf het beperkt territoriaal bereik van het Nederlands-Israëlisch samenwerkingsforum conform het internationaal recht te definiëren en te expliciteren."

André Nollkaemper, de juridisch adviseur van Nederland en decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij UVA, stelde onlangs in het NRC voor om het EU-Associatieverdrag en de militaire samenwerking met Israël op te schorten en de Palestijnse staat te erkennen.

In plaats van te zorgen dat Nederland haar plichten vervult, wil Rutte minder VN-resoluties voor de rechten van de Palestijnen. En op bezoek in Israël netwerkte hij met bedrijven die in de illegale Israëlische nederzettingen investeren, zoals Netafim. Wat is de beste verklaring voor zijn overtredingen? In 2010 sprak Rutte op een symposium van het CIDI over zijn ‘zeer goede vriend’ John Manheim. Manheim was ‘jarenlang voorzitter van de buitenlandcommissie van de VVD en 24 jaar actief betrokken bij CIDI, als bestuurslid en daarna als voorzitter.’

Rutte vertelde ook over zijn reis met Manheim naar Israël waar hij dezelfde propagandatour volgde als alle CIDI-reizen voor politici, journalisten en anderen. De reis brainwashte Rutte: "Dankzij jou heb ik ook met die bril naar Israël kunnen kijken… en als ik door jouw ogen naar Israël kijk, dan is dat land in de eerste plaats een democratische staat, de enige echt democratische staat in die hele regio. Israël heeft bovendien te maken met buren die het land bijna zonder uitzondering geen goeds wensen." Rutte’s speech lijkt een knip-en-plakwerk uit propagandahandboeken van de Israël-lobby.

Uit het citaat moeten we twee dingen onthouden. Ten eerste Rutte herhaalt de sociaal darwinistische drogreden dat Israël democratisch zou zijn. Deze drogreden manipuleert de lezer automatisch in het geloven dat Israël superieur is en daardoor het recht op het territorium van de Palestijnen zou hebben. Deze drogreden brainwashte ook Wopke Hoekstra.

Ten tweede bekent Rutte dat hij het conflict door de ogen van CIDI ziet. Dit is corruptie. Rutte lapt onze juridische plichten aan zijn laars om zijn zeer goede vriend een gunst te doen. Daarmee maakt hij ons medeplichtig aan alle Israëlische oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (54)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout6 nov. 2022 - 20:26

De reacties op dit artikel zijn voor 90% waardeloos en hoewel ik hier een een zelf opgelegd gebod overtreedt *) weet ik dat voor de auteur slechts de keuze bestaat tussen Internationaal Recht en volkeren (met zelfbeschikkingsrecht) die elkaar naar de historie en traditie afmaken, hetgeen hem verder een worst zal zijn. Helaas ben ik geen jurist en weet ik niet of de auteur naar de Raad van State kan gaan om Mark Rutte af te dwingen te voldoen aan art.90 van de grondwet. *) Foucault: de auteur is van geen belang voor het geschrevene. Bij deze onderschrijf ik de conclusies van het geschrevene.

Mokker
Mokker6 nov. 2022 - 15:22

De schrijver van dit stukje is ook behoorlijk partijdig inzake Israel.

Jopie666
Jopie6666 nov. 2022 - 12:37

O, o de vingertjes zijn weer bezig hoor. Nu worden ze in Israël heel erg bang hoor. Israël lacht zich ten pletter momenteel. Iedereen staat in de rij voor Israëlische wapens zelfs het al afgeschreven Europa door Israël. Bovendien niemand kan Israël nog wat maken. Daarom willen alle dictators wereldwijd atoombommen hebben. Noord Korea gaat er schatrijk door worden.

1 Reactie
Lopez
Lopez7 nov. 2022 - 0:56

@Jopie666 [O, o de vingertjes zijn weer bezig hoor.] Ik zie onder stukken over dit thema eigenlijk steeds maar één vinger, te weten een dikke middelvinger, en die is van u.

KritischKijken
KritischKijken6 nov. 2022 - 11:48

Is iedereen niet partijdig in deze kwestie? vooral diegenen die nog nooit in het gebied geweest zijn of zich niet iets kunnen inbeelden bij de cultuur, opvattingen, en het geo politieke krachtenveld in de regio.

1 Reactie
r v b
r v b6 nov. 2022 - 15:27

Je hoeft ook niet in Oekraine geweest te zijn om de russische invasie af te keuren, je hoeft niet in Palestina geweest te zijn om de israelische invasie af te keuren.

MartinSijes
MartinSijes6 nov. 2022 - 11:44

Zand b. Ik wil nog iets toevoegen. Waar ik schrijf dat 700000+ plus Palestijnen en Joden van huis en haard zijn verdreven, dan weet iedereen natuurlijk van de verdrijving en vlucht van 750000 Palestijnen. Minder bekend is, dat de meerderheid van de bevolking van Israel bestaat uit 720000 Joden uit Noord-Afrika, Jemen, Irak, Syrië, Libanon, Irak. Deze mensen zijn Joods, maar hun moedertaal was Arabisch/Iraans, het eten was Arabisch en in zowel de muziek, als het eten vind je dat vandaag de dag heel duidelijk in Israel terug. Die Arabische Joden die in Isrzel Mizrachim (uit het oosten) worden genoemd, hebben alles verloren. De twintigste eeuw werd het steeds onmogelijker om daar te blijven als gevolg van discriminatie geweld en roof. De anderhalf miljoen Russen (Joden en hun al dan niet Joodse partners) lieten ook alles achter en vertrokken uit een voor Joden zeer moeilijk Rusland naar een situatie in Israël waarvan zij hoopten dat deze beter zou zijn. De Joden die in jaren voor en direct na de Tweede Wereldoorlog vertrokken, waren getekend door vervolging en moord. Als je denkt, dat een dergelijke uitgangssituatie bij Palestijnen en Joden bijdraagt aan een gematigde, niet militaristische, empathische houding dan vergis je je grondig. Het is al een prestatie dat Arabieren voor de wet gelijke rechten hebben in Israël (al is er in de praktijk nog veel te verbeteren) en dat mensen in het dagelijks leven (als er op dat moment geen oorlog is ) tamelijk goed met elkaar omgaan.

MartinSijes
MartinSijes6 nov. 2022 - 10:48

Zandb. Ik zou zeggen , ga daar maar eens spreken met beide zijden. Ik wissel Nederland en Israel af als woonplaats. En ik kom daar overal. Wat ik beschrijf is mijn realiteit. Imaginair of niet.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman6 nov. 2022 - 10:23

Rusland, Oekraïne versus Israël, Palestina. Doe maar sancties en lever wapens aan Palestina.

1 Reactie
Jopie666
Jopie6666 nov. 2022 - 12:31

Wapens leveren aan een niet democratische figuren. Hamas die wereldwijd als terroristen worden gezien. Ben je beetje wereldvreemd. Oekraïne is tenminste democratisch. De Palestijnen zijn het niet en met hun ware geloof zal er weinig veranderen ook.

MG1968-2
MG1968-26 nov. 2022 - 10:17

Rechtse bal schrijft het hieronder. Natuurlijk. Want Rutte is populist. En daar het heersende beeld in Nederland gemiddeld gezien nog steeds samen te vatten is met 'Israël goed, Palestijnen fout" vertolkt en handelt hij naar die mening. Rechtse bal toont zich populist. Zelf zou ik de vraag stellen aan de Ticu's, huismannen, Lopez's van deze wereld: feiten doen er blijkbaar niet toe en het geven van informatie heeft de afgelopen jaren niet geholpen om de gemiddelde Nederlander een reëel beeld te geven van de situatie. Natuurlijk moet dat -en dat nemen jullie op: waarvoor dank- maar deze insteek is blijkbaar onvoldoende effectief. Zie b.v. rechtse bal en y-line e.a. Want ik zie het niet zomaar gebeuren dat een Rutte of zijn vervanger een ander geluid zal laten horen als dat -weliswaar onterecht- op de meeste steun kan rekenen van Nederlanders. Die in grote getalen wel een mening hebben maar die mening als een gegeven zien en niet geïnteresseerd zijn in de informatie hieromtrent. Wat dan weer niet rechtse bal, y-line en geestverwanten betreft. Die wijzen gewoon categorisch af maar bij deze mensen ligt de sleutel ook niet voor een wijziging in de opstelling van Nederland.

2 Reacties
Lopez
Lopez7 nov. 2022 - 0:55

@MG1968-2 [Zelf zou ik de vraag stellen aan de Ticu's, huismannen, Lopez's van deze wereld: feiten doen er blijkbaar niet toe en het geven van informatie heeft de afgelopen jaren niet geholpen om de gemiddelde Nederlander een reëel beeld te geven van de situatie. Natuurlijk moet dat maar deze insteek is blijkbaar onvoldoende effectief.] Die conclusie moet ik helaas onderschrijven. Bovenal hebben we te maken met onwil en tegenwerking van een groot deel van de politiek (de VVD, maar ook SGP, CU, PVV, FvD en JA21) dat de Israëlische overheersing voluit steunt en ieder op rationele argumenten en gelijke rechten gebaseerd debat onmogelijk maakt. De meeste weldenkender partijen zijn te laf om met de vuist op tafel te slaan, want voor ze het weten worden ze door het CIDI, Nieuw Israëlietisch Weekblad en de rest van de Israël-lobby van antisemitisme beschuldigd. We moeten blijven argumenteren, maar daarnaast de Nederlandse opstelling harder dan voorheen bij de naam noemen: steun aan een bezetting die al 55 jaar duurt, aan oorlogsmisdaden (zoals kolonisering), aan misdaden tegen de menselijkheid (zoals apartheid) en aan gigantische mensenrechtenschendingen. Kortom: MEDEPLICHTIGHEID. We zien dat ook de grote (en de Israëlische) mensenrechtenorganisaties die koers meer en meer kiezen en hun reserves om misdaden bij de naam te noemen (apartheid) laten varen. Het is, helaas, noodzakelijk. Hoe vaker onze politici te horen krijgen dat zij medeplichtig zijn, hoe beter.

MG1968-2
MG1968-27 nov. 2022 - 14:06

pff.. die stomme rapporteerknop, zijn er ook anderen die wel eens abusievelijk hierop drukken als ze willen reageren? @Lopez Het is de makke van die partijen en zijn aanhangers: op het moment dat ze met argumenten geïnformeerd worden beoordelen ze deze niet op inhoud en vallen terug op het ingehouden standpunt, maar als ze benoemd worden voor wat zijn zijn klagen ze over de toon en beredeneren daarvanuit dat ze de inhoud ook niet tot zich willen nemen. Maar inderdaad: een mensenrechtenschender is een mensenrechtenschender, apartheid is nou eenmaal dat en kolonisator is vaak zelfs een understatement van de werkelijkheid. Het hoeft inderdaad niet anders voorgesteld te worden en als de tijden veranderen kan zelfs de hardliner niet volhouden dat hij het niet zo ervaren had of geweten heeft. Nogmaals dank voor je vasthoudendheid hierin.

Gio Servas
Gio Servas6 nov. 2022 - 8:00

Wanneer leren we nu een keer begrijpen dat het in de wereld niet gaat om mensenrechten, maar om politiek. Israel is een democratie, misschien idd wel de enige in de regio. Verder is Israel dikke vriendjes met de VS. Vooral dat laatste geeft Israel het recht te doen wat zij wil doen. Net zoals de VS, mag zij aanvallen wie zij maar wil aanvallen en mensenrechten schenden waar deze maar geschonden kunnen worden. Alleen als je geen vriendjes bent met de VS, dan gelden mensenrechten wel en word je gezien als een schurkenstaat als je maar iets doet wat de VS, de NAVO en Israel achter elkaar doen.

PGS
PGS6 nov. 2022 - 6:03

Natuurlijk kan niemand onpartijdig zijn. Iedereen heeft een bepaalde voorkeur. Wat hij doet, is beide kanten te bezoeken. Slaat hij 1 van de 2 over, dan wordt het hem verweten dat hij een kant kiest. Dus wat hij ook doet: het zal altijd uitgelegd worden dat hij iets fout doet. Ik vind het juist prima dat hij beide partijen bezoekt.

3 Reacties
Volrin
Volrin6 nov. 2022 - 8:15

Je gaat totaal voorbij aan de inhoudelijke voorbeelden uit het artikel.

Zandb
Zandb6 nov. 2022 - 8:50

Volrin Als je wilt drogredeneren toepast, dan kan je moeilijk anders.

Lopez
Lopez7 nov. 2022 - 1:01

@PGS ‘If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.’ – Desmond Tutu

MartinSijes
MartinSijes6 nov. 2022 - 0:22

Als ik het artikel van Ticu lees, dan krijg ik een vervreemd gevoel. Dit gelijkhebberige betoog staat zo los van de dagelijkse praktijk in Israel en het bezette gebied Judea en Samaria op de westoever. Hij schrijft vanuit een imaginaire werkelijkheid. Het huidige conflict wordt gedomineerd door angst, oorlog, religieus fanatisme, tribale politiek, en overschilligheid of defaitisme na meer dan een eeuw strijd tussen Palestijnen en Israeli. Zowel 700000 + Joden, als Palestijnen hebben bij de volksverhuizing na 1948 huis en haard verlaten. Dat is de realiteit van waaruit men denkt. Wat doen die paar hoogleraren die een brief schrijven er toe? Natuurlijk moet Rutte schipperen tussen beide partijen die beide tonnen boter op het zere hoofd hebben.

5 Reacties
Rick van de Kreek
Rick van de Kreek6 nov. 2022 - 7:47

Ook niks over executies van Palestijnen in Gaza, die worden verdacht van samenwerking met Israël. Zonder vorm van proces.

Volrin
Volrin6 nov. 2022 - 8:16

Omdat niks van wat jij noemt veranderd dat de Palestijnen recht op zelfbeschikking hebben, als mede vrijwaring van wetteloze arrestaties of zelfs executies.

Zandb
Zandb6 nov. 2022 - 8:56

Martin Wat u beschrijft , dat is in feite ook niet meer een imaginaire realiteit. En nog wel een hele slechte ook. Als u mijn huis met geweld bezet houdt, zit ik dan fout, wanneer ik me daartegen verzet?

LaBou
LaBou 6 nov. 2022 - 11:48

@Zandb, gezien de redenering die sijes en van de kreek hier opvoeren zou ik zeggen: ja, dan zit je fout. Want deze reageerders gaan er vanuit dat zij als bezetters een status aparte hebben, gebaseerd op het leed wat hun mensen in het verleden is aangedaan. En dus mogen ze zonder dat jij daar wat tegen mag doen jouw huis bezetten. Persoonlijk (en dat zal bij diverse mensen hier slecht vallen) vind ik dit soort figuren nog erger dan de daders van 80 jaar geleden.

Lopez
Lopez7 nov. 2022 - 1:19

@MartinSijes [Als ik het artikel van Ticu lees, dan krijg ik een vervreemd gevoel.] Dat gevoel krijg ik bij het lezen van uw betoog. De situatie die u beschrijft is geen enkele reden voor Rutte om te ‘schipperen’ met de uitgangspunten van het Nederlandse buitenlandbeleid. Laat staan om Nederland medeplichtig te maken aan 55 jaar bezetting en andere grove misdaden.

BrotherV
BrotherV5 nov. 2022 - 21:41

Het blijft bijzonder dat mensen zonder enig voorbehoud achter Oekraine staan terwijl Israel precies dezelfde streken uithaalt, maar die wordt dan weer verdedigd. Totaal schizofreen.

4 Reacties
KritischKijken
KritischKijken6 nov. 2022 - 8:12

Mooie scheve what about vergelijking, of in je eigen woorden: "Moet ik je alles uitleggen?, geen zin in " :-)

Volrin
Volrin6 nov. 2022 - 8:17

"Het blijft bijzonder dat mensen zonder enig voorbehoud achter Oekraine staan terwijl Israel precies dezelfde streken uithaalt, maar die wordt dan weer verdedigd. Totaal schizofreen." Welke gebieden heeft Oekraïne illegaal gekoloniseerd? Welk gebied houd Oekraïne illegaal bezet? Welke mensen heeft Oekraïne zonder proces gevangen gezet? Uw vergelijking raakt kant noch wal.

Zandb
Zandb6 nov. 2022 - 9:10

Volrin Ik hoop dat Brother bedoelt, dat men achter de Oekraïne staat omdat dat aangevallen en bezet is en zich verdedigt, maar dat hij zich vergist in hoe hij dat onder woorden brengt.

BrotherV
BrotherV6 nov. 2022 - 14:45

Ik heb mij inderdaad nogal ongelukkig uitgedrukt. Ik bedoel natuurlijk dat men Rusland veroordeeld, maar Israel verdedigt.

JaapBo
JaapBo5 nov. 2022 - 21:18

Israëlische apartheid moet verdwijnen! Hoe eerder hoe beter! Gelijkwaardigheid van de rivier tot de zee!

4 Reacties
HaloOfFlies
HaloOfFlies6 nov. 2022 - 8:42

"Gelijkwaardigheid van de rivier tot de zee!" Dat wordt lastig, want onder de Palestijnen krijgen homo's 20 jaar gevangenisstraf - zoals dus nu in de Palestijnse gebieden.

BrotherV
BrotherV6 nov. 2022 - 14:46

Halo en Israel schiet nu kinderen dood omdat het Palestijnen zijn.

Mokker
Mokker6 nov. 2022 - 15:26

Zijn Jaap en Brother naïef, of zouden ze het stiekem wel leuk vinden als de Palestijnse terroristen weer eens lekker aan het moorden slaan?

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2022 - 8:50

[Zijn Jaap en Brother naïef, of zouden ze het stiekem wel leuk vinden als de Palestijnse terroristen weer eens lekker aan het moorden slaan?] Degenen die ‘lekker aan het moorden’ zijn zijn de Israeli’s. Israël heeft de afgelopen 20 jaar zo’n 20 x meer Palestijnen gedood dan andersom. Voor het overgrote deel ongewapende burgers, waaronder veel kinderen. En vergeet niet: Israël is de agressor en bezet al 55 jaar illegaal de Palestijnse gebieden. Bovendien bouwt Israël illegale kolonies in die bezette gebieden en handhaaft het land een systeem van apartheid over de Palestijnse bevolking. Palestijnen vechten terug. Meestal vreedzaam en een enkele keer met wapens. Elk volk zou dat doen.

Pindaklaas
Pindaklaas5 nov. 2022 - 18:20

Rutte is niet alleen partijdig in deze kwestie. Hij gaat feitelijk over lijken.

2 Reacties
Zandb
Zandb6 nov. 2022 - 9:12

Pindaklaas U durft, als iemand die Trump verdedigt, in zijn oproep om op te trekken naar het Capitool vanwege een grootschalige verkiezingsfraude waar geen bewijs voor is.

Olav Meijer
Olav Meijer6 nov. 2022 - 14:33

@ Zandb: Met feitelijk zes doden ten gevolge.

FYM
FYM5 nov. 2022 - 16:10

Is er een advocaat in the house? Wat ik me telkens weer afvraag is of een rechtszaak (zeg maar een soort urgenda) mogelijk is met als doel Nederland te dwingen haar eigen (inter)nationale wetten na te komen. Wat dat ze die niet nakomt lijkt me evident. Nog eens 50 jaar bla-bla-bla kan niet. Genoeg is genoeg.

2 Reacties
Lopez
Lopez6 nov. 2022 - 2:21

Uitstekend idee. Ik heb helaas geen verstand van dit soort zaken. Iemand?

Olav Meijer
Olav Meijer6 nov. 2022 - 14:32

Een interessante gedachte, maar het lijkt me een onhaalbare zaak. Van de technisch-juridische kneepjes in de Urgenda-zaak ben ik overigens niet op de hoogte. Maar meer dan ooit zou de rechter met een positieve beslissing in deze op de stoel van politici gaan zitten. Te meer omdat het hier geen kwestie van materieel omgaan met de eco-structuur betreft (met ook nog vastgesteld internationaal beleid), maar concreet-inhoudelijke (internationaal ) politieke keuzes. Ook al bestaat hier ook internationaal (VN-)beleid (zij het feitelijk niet geïmplementeerd, wat niet in de macht van Nederland alleen ligt), het lijkt mij sterk dat de rechter zich niet onbevoegd zou verklaren.

Verduin2
Verduin25 nov. 2022 - 16:02

Deze reactie is verwijderd

4 Reacties
BrotherV
BrotherV5 nov. 2022 - 16:44

Deze reactie is verwijderd

Volrin
Volrin5 nov. 2022 - 18:40

"Zo'n tweestatenoplossing, hoe moet die eruit zien? Willen Palestijnen die wel? Nee, die willen ze niet. De leuze "Free Palestine" zegt alles: joden eruit, Palestijnen erin. Joden moeten maar terug naar Oost-Europa of een lapje grond in Afrika." Dit is net zo'n zwart-witte onzin als beweren dat alle Israëliërs en/of Joden de illegale bezetting steunen. "Respecteren die wel de mensenrechten onder de eigen bevolking?" Israël respecteert zelf de mensenrechten van de Palestijnen niet, dus is dat geen argument. Zeker niet omdat dat niet veranderd dat de Palestijnen recht op zelfbeschikking hebben. " Israel gaat dat nooit laten gebeuren. Er zijn genoeg buren geweest die het land van de kaart wilden vegen. "We are here to stay", zeggen ze in Israel. En zo is het." 1. Dit is oude koeien uit de sloot halen. De laatste jaren hebben veel van die landen juist de banden met Israël aangehaald. 2. De auteur van dit artikel beargumenteerd helemaal niet dat Israël zou moeten verdwijnen, wat dit niets meer dan een stropop maakt.

BrotherV
BrotherV5 nov. 2022 - 21:43

Deze reactie is verwijderd

Lopez
Lopez6 nov. 2022 - 2:18

@Verduin2 Israël koloniseert bezet Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever (een oorlogsmisdaad) en heeft zodoende op uiterst gewelddadige wijze het hele voormalige mandaatgebied Palestina ingenomen, from the river to the sea. En Verduin vindt het prima. Je moet Palestijnen geen eigen staat geven, redeneert zij/hij, want die willen stiekem het hele voormalige mandaatgebied, from the river to the sea. En stel je toch eens voor dat Hamas in Palestina de macht in handen zou krijgen, en Palestina een eigen leger zou hebben, en Iran dan wapens zou leveren. Van zulke dingen houdt Verduin niet. Geef haar/hem maar het tuig van Likud, Religieus Zionisme en de ultraorthodoxen, die met Amerikaans wapentuig Palestina van de kaart vegen.

BrotherV
BrotherV5 nov. 2022 - 14:36

Alle westerse landen hebben bloed aan hun handen in deze zaak.

3 Reacties
KritischKijken
KritischKijken5 nov. 2022 - 18:32

Deze reactie is verwijderd

PGS
PGS6 nov. 2022 - 5:59

Sterker nog: elk land heeft bloed aan zijn handen.

BrotherV
BrotherV6 nov. 2022 - 14:47

PGS: in deze zaak?

Mark Huysman
Mark Huysman5 nov. 2022 - 13:26

Goed artikel dat duidelijk laat zien dat de Nederlandse regering de kant van de onderdrukker kiest en zich niet aan de eigen wet houdt. Ik vraag me alleen af of dat komt door Rutte’s vriendschap met die John Manheim. Is het niet gewoon zo dat de VVD als uitgesproken rechtse en pro-koloniale partij per definitie aan de kant van de onderdrukker en agressor staat? Meer dan welke partij dan ook wilde de VVD de onafhankelijkheid van Indonesië tegengaan. Zelfs toen de soevereiniteitsoverdracht een feit was bleven de ‘liberalen’ (samen met de CHU) vasthouden aan het bezit van Nieuw-Guinea. Kennelijk vindt men in die partij bezetting, apartheid en kolonialisme normaal en moet de inheemse bevolking daar maar mee leven, voor zover die niet weggejaagd wordt.

10 Reacties
Y-Line
Y-Line5 nov. 2022 - 15:47

Wen er maar aan, zou ik zeggen.

BrotherV
BrotherV5 nov. 2022 - 17:25

Y-Like: Nazisme, zionisme, fascisme went nooit.

KritischKijken
KritischKijken5 nov. 2022 - 18:33

Deze reactie is verwijderd

Y-Line
Y-Line5 nov. 2022 - 19:04

@Brotherv Ik ben van mening dat die nederzettingen weg moeten, maar de Israeli's zijn een stug volkje en laten zich niet meer wegjagen of ringeloren; zeker niet na de Holocaust. En die laten zich al helemaal niet wegjagen door islamisten én Pink Floyd luisterende Saab rijders.

Volrin
Volrin6 nov. 2022 - 8:20

: Ik ben van mening dat die nederzettingen weg moeten, maar de Israeli's zijn een stug volkje en laten zich niet meer wegjagen of ringeloren; zeker niet na de Holocaust." Zie je nu echt niet in hoe hypocriet het is voor Israël om telkens de Holocaust aan te halen terwijl ze zelf een apartheidsregime voeren t.a.v. de Palestijnen en de bezette gebieden?

Mark Huysman
Mark Huysman6 nov. 2022 - 9:51

@Volrin [Zie je nu echt niet in hoe hypocriet het is voor Israël om telkens de Holocaust aan te halen terwijl ze zelf een apartheidsregime voeren t.a.v. de Palestijnen en de bezette gebieden?] Dat ziet Y-line waarschijnlijk niet. Bovendien verdenkt hij jou ervan in een Saab te rijden en naar Pink Floyd te luisteren (als je al geen islamist bent), dus hou maar op met rationeel argumenteren.

Y-Line
Y-Line6 nov. 2022 - 10:32

@volrin Natuurlijk is dat hypocriet, ik ben dan ook helemaal niet pro-Israël en ben tegen die nederzettingen maar ik denk dat we niet moeten onderschatten wat voor impact die Holocaust op het joodse volk heeft gemaakt.

Y-Line
Y-Line6 nov. 2022 - 10:36

@mark 'Dat ziet Y-line waarschijnlijk niet. Bovendien verdenkt hij jou ervan in een Saab te rijden en naar Pink Floyd te luisteren (als je al geen islamist bent), dus hou maar op met rationeel argumenteren.' Daar beschuldig ik Volrin helemaal niet van, maar volgens mij voel jij je wel aangesproken ondanks dat jij waarschijnlijk geen van beide bent.

LaBou
LaBou 6 nov. 2022 - 11:54

"...we niet moeten onderschatten wat voor impact die Holocaust op het joodse volk heeft gemaakt." Die impact komt er blijkbaar op neer dat een meerderheid van de (joodse) Israëlische bevolking denkt dat ze nu het recht hebben anderen aan te doen wat hen is aangedaan, met als enige uitzondering de ultieme oplossing. En als er hier reaguurders zijn die dit antisemitisme noemen: het zij zo.

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2022 - 7:52

[Daar beschuldig ik Volrin helemaal niet van, maar volgens mij voel jij je wel aangesproken ondanks dat jij waarschijnlijk geen van beide bent.] Ik voel me niet aangesproken (en waarom zou ik als ik volgens jou geen van beide ben) maar ik vind het bizar om slachtoffers en tegenstanders van apartheid, bezetting, kolonialisme en etnische zuivering weg te zetten als ‘islamisten én Pink Floyd luisterende Saab rijders’. Het is een poging om strijd voor gelijke rechten en soevereiniteit om te zetten in een cultuuroorlog, iets waar rechts wel vaker een handje van heeft omdat de argumenten op zijn.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal5 nov. 2022 - 13:26

''Mark Rutte is wel degelijk partijdig in kwestie Palestina'''... ik zou zeggen: Natuurlijk ! Rutte volgt alleen maar de politiek van de EU en die zal de komende jaren niet veranderen ... en helemaal niet met het nieuwe bewind. EU leiderszullen staan te trappelen om daar asap op audientie te komen. Voor de schrijver: Rutte wendt zich niet helemaal af ... nog recent de ontwikkelingshulp (financien en opdrachten) verhoogd aan Palestina met Rutte's akkoord.

1 Reactie
LaBou
LaBou 5 nov. 2022 - 22:18

Rutte houdt dus alle opties open. Kan hij altijd nog draaien, mocht dat nodig zijn.