Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Luisteren naar de angsten van complottheoretici

  •  
22-10-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
215 keer bekeken
  •  
luisteren

© cc-foto: Couleur

Voer als politieke partijen gesprekken met angstige mensen waarbij het luisteren en invoelen voorop staat.
Door de coronapandemie geloven steeds meer Nederlanders in ‘complottheorieën’. Met name extreem-linkse en extreemrechtse kiezers zijn eerder vatbaar voor de theorieën die het huidige social mediatijdperk sneller verspreid worden dan het coronavirus zelf. Helaas vervalt een beperkt aantal van hen in gewelddadig gedrag. Zij verpesten het voor de anderen die serieus gehoord en begrepen willen worden. Wanneer zetten politici de eerste stap om naar deze mensen en hun angsten te luisteren?
Angst regeert “Het percentage van mensen die geloven dat er een samenzwering schuilgaat achter het coronavirus, zegt iets over hoe angstig en kwetsbaar mensen zich vandaag de dag voelen”, aldus politicoloog André Krouwel. “In tijden van crisis zoek je bescherming. Je ziet dan dat de groep die openstaat voor complottheorieën aan ‘complexiteitreductie’ doet om de wereld om zich heen te kunnen begrijpen.” Klinkt logisch. Wat minder logisch is, is de manier waarop de meeste politieke partijen op deze groeiende groep mensen reageren. Ze worden weggezet als gekkies en wappies en er wordt niet of nauwelijks naar hun inhoudelijke standpunten geluisterd. Deels terecht, omdat enkelen gewelddadig worden, dreigen met geweld of vervallen in antisemitische en racistische retoriek. Deze mensen verdienen dan inderdaad een inhoudelijk stevig weerwoord en in geval van geweld, strafrechtelijke vervolging. Tegelijkertijd zijn het juist volksvertegenwoordigers die zouden moeten luisteren naar wat mensen zeggen en daarbij de vaardigheid hebben om door grote woorden en emoties heen te prikken. Want deze mensen hebben serieuze angsten die alleen maar groter worden door politici die hen negeert en kleineert. Wat deze serieuze angsten en daaruit voortkomende legitieme vragen zoal zijn? Ik noem er graag een aantal.
  1. Hoe is het coronavirus nu precies ontstaan? Welke andere virussen kunnen er in de toekomst nog komen als covid-19 verdwenen is? Waar en wanneer eindigt dit?
  2. Waarom zou alles ineens beter worden als er een vaccin is? Hoe weten we of zo’n vaccin geen nare bijwerkingen heeft?
  3. Hoe zien de verhoudingen eruit tussen de farmaceutische industrie en de politiek? Hoe weten we zeker dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt?
  4. In hoeverre gaan de coronamaatregelen in tegen fundamentele mensen- en grondrechten? Heiligt het doel alle middelen of is er ergens een grens?
  5. Waarom maakt de overheid niet meer werk van mensen- en kinderhandel en kindermisbruik?
  6. Waarom wordt het fenomeen van ‘ritueel misbruik’ niet serieus genomen?
  7. Welke informatie is er bekend over het bestaan van buitenaardse intelligente wezens en dito onverklaarbare fenomenen en hoe gaan overheden daarmee om?
Sociale media bepalen veel, te veel Deze vragen komen deels voort uit de informatievoorziening die mensen via (sociale) media ontvangen. We weten dat een steeds groter deel van deze informatie en nieuws wordt gemanipuleerd door verfijnde algoritmes van immorele, kapitalistische techbedrijven en deels ook vreemde mogendheden, zoals Rusland, die baat hebben bij verdeeldheid en polarisatie in de westerse samenleving. Het is daarom bemoedigend te zien dat er steeds meer politieke en maatschappelijke aandacht is voor de negatieve bijeffecten van sociale media op de beeldvorming en het gedrag van de moderne mens. Strengere wetgeving is noodzakelijk om goed voor het behoud van onze samenleving en democratische rechtsstaat te zorgen.
Luisteren naar angsten van bezorgde burgers Terug naar de angsten en vragen van complottheoretici. Toen grote groepen mensen, gevoed door allerlei angsten, hun stemkeuze maakten voor partijen als de LPF, PVV en FvD, kozen veel traditionele partijen er vervolgens voor om zich te verdiepen in deze angsten, vooral op het gebied van immigratie en integratie. Ze gingen luisteren naar de ‘bezorgde burger’, deden onderzoek en pasten hun eigen standpunten aan. Deels om electorale redenen, deels omdat ze daadwerkelijk van mening waren veranderd. Datzelfde fenomeen zien we echter (nog) niet als het om de huidige angstige of ‘bezorgde’ burgers gaat in relatie tot de bestrijding van gevaarlijke virussen, kindermisbruik en ritueel misbruik door bijvoorbeeld satanisten. Zij worden primair weggelachen, terwijl de bovengenoemde vragen redelijk zijn en gesteld mogen worden. Door blind en doof te zijn voor de angsten van de ‘gekkies’ die achter Lange Frans aanlopen, worden de vooroordelen van deze mensen juist en waarschijnlijk onbedoeld bevestigd: politici zijn niet oprecht in mij geïnteresseerd en stellen zich vrij elitair en verheven op boven de rest van de samenleving.
Verbinding maken met angstige burgers Wat is dan nu het alternatief? Voer als politieke partijen gesprekken met angstige mensen waarbij het luisteren en invoelen voorop staat. Het is nu tijd voor empathische politici die zonder te oordelen luisteren en de gesprekspartner oprecht beter willen begrijpen. Een tweede stap is om nog meer inzicht te geven in de opties die het kabinet heeft om tot coronamaatregelen over te gaan. Het is voor veel mensen niet volgen en ondoorgrondelijk hoe Rutte-III tot besluitvorming komt en welke rol het OMT en anderen precies spelen. De kwetsbare, menselijke kant van dit proces en alle begrijpelijke twijfel mag en kan beter worden gedeeld. Transparantie is sowieso geboden bij de aanpak van de coronapandemie, al blijven populistische politici en (sociale) media die de overheid ex-ante en principieel wantrouwen een serieus risico. Een derde stap betreft het vraagstuk van mensenhandel, kindermisbruik en ritueel misbruik. Om bij het laatste te beginnen; de Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarmee de regering opdracht heeft gekregen om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar ‘georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Directe aanleiding is het onderzoek dat Argos deed naar dit fenomeen onder de noemer ‘ritueel misbruik’. Zoals Argos laat zien, kan Nederland bij dit vraagstuk een voorbeeld nemen aan Duitsland en het als een serieus fenomeen beschouwen en de strafrechtelijke aanpak geven die het verdient. Mensenhandel en kindermisbruik behoren tot het werkveld van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Hij constateert in essentie veel dezelfde zaken als de angstige complottheoretici betogen. Het kabinet zou met deze rapporteur in gesprek kunnen gaan over hoe de Rijksoverheid deze vormen van mensenrechtenschendingen nóg effectiever kan aanpakken én voorkomen.
En zo zijn er nog meer mogelijkheden om op de individuele maatschappelijke vraagstukken in te gaan. De kunst is om complexe en doorgeschoten integratieve complottheorieën te segmenteren; opdelen in behapbare en logische elementen. Anders gezegd: complottheoretici serveren een zevengangendiner graag in één keer en doen alsof het voorgerecht en nagerecht met elkaar in verband staan. Politici doen er goed aan om op elke losse gang in te gaan en om zo de complexiteit te vervangen door redelijkheid en behapbaarheid.
Luisterend oor en open hart En er zijn wellicht nog meer manieren om serieus en met respect met mensen om te gaan die oprecht angstig zijn. En ja, ook na het voeren van een oprechte en open dialoog en het in de praktijk brengen van al deze manieren blijft er een groep wantrouwende complottheoretici over. Het zijn er naar mijn verwachting dan echter wel een stuk minder dan nu. Deze harde kern laat zich niet (meer) verleiden tot andere inzichten. Dat is dan hun keuze. Zolang ze dat binnen de kaders van onze rechtsstaat doen, mag en kan dat natuurlijk. Maar er is nog een groep twijfelaars voor rede vatbaar. Maar die bereiken we niet met Lubach-video’s en denigrerende tweets. Die bereiken politici alleen met een luisterend oor en een open hart.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (56)

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde23 okt. 2020 - 11:47

Ik vraag me af hoe groot de groep is die met dit soort gedachten rond loopt. De media duikt er boven op want het is natuurlijk lachen en goed voor de kijkcijfers. Willem Engel zat in meerdere praatshow en had meteen alle aandacht. Bovendien moeten we ons afvragen hoe echt het allemaal is. Het voorbeeld van Engel laat zien hoe het werkt om aandacht te krijgen. Het was niet voor niets dat Baudet meteen op die wagen sprong. In de VS doken Trumpsupporters op bij Democratische sprekers. zogenaamd om voor gekkie te spelen en de boel te verstoren. Dat was opzettelijk. De vraag is dan, waarom zou je serieus in gesprek moeten gaan met deze mensen als het niets anders is dan opzet om aandacht te krijgen. Dan geef je ze juist hun zin. Kijk naar het tenenkrommende optreden van zo'n 'gekkie' tijdens een bijeenkomst met Alexandria Ocasio-Cortez. https://www.youtube.com/watch?v=ryJkz4WdE3o&t=0s

gimli55
gimli5523 okt. 2020 - 11:14

Perspectief, perspectief, perspectief. Mensen zoeken naar perspectief, een toekomst visie die verder gaat dan de economie en het geld. Neoliberalisme geeft geen perspectief, behalve op financieel en economisch gebied. Het lost geen psychologische problemen op, kent geen ethiek of morele identiteit. Het is een 1 dimensionaal systeem. De schade van Covid, ecologische en klimatologische problemen worden niet opgelost. Er zijn financiele steunpaketten, geen psychologische. Door een buis of tunnel naar een groot probleem kijken, werkt de symptoom bestrijding in de hand. Door het gebrek aan overzicht zullen details worden aangepakt en dan hoofdzakelijk economisch. Bied mensen perspectief, dan gaan ze het niet zelf op vreemde plaatsen zoeken. Neoliberalisme geeft geen toekomstvisie, Rutte is zelfs trots op de afwezigheid van de olifant in de porselein kast. Hij heeft geen porselein kast, geen olifant en geen porselein. Zo lang de zaken gewoon doorgaan, is het bussiness as usual. Stilstand in welke ontwikkeling dan ook, doormodderen en op de winkel passen De problemen ontstaan bij een crisis, dan is er geen ander plan en geen perspectief. Mensen zijn onzeker en gaan rondkijken. Dan kun je de mensen of de media de schuld geven, zoals nu gebeurt. Maar dat is symptoom bestrijding van een gebrek aan perspectief en vertrouwen, dat de "leiders" een oplossing hebben. Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat het gebrek aan vertrouwen terecht is. Die ga ik niet herhalen. Kijk naar landen, waar wel perspectief wordt geboden en kijk wie daar aan het roer staan.

Wient
Wient23 okt. 2020 - 10:41

Misschien is het fenomeen van complottheorieën wel een bijverschijnsel van de moderne informatietechnologie. Sinds internet is de hoeveelheid informatie die de mens dagelijks tot zich kan nemen gigantisch toegenomen. Wie zich niet afschermt moet een groot beroep doen op zijn vaardigheid om die informatie voor zichzelf te kanaliseren, te rubriceren en te interpreteren. Voor het internettijdperk bereikten berichten over een treinongeluk o.i.d. aan de andere kant van de wereld niet het 8 uur journaal, ook de krant niet. Vandaag de dag wel. Waarde en belangrijkheid van berichtgeving werd bepaald door beperkte mogelijkheden om alles als nieuws te brengen en door de relatie die het had tot ons eigen leven. Communicatie was trager en beperkter en tijd speelde een rol. Informatie en nieuws kregen hierdoor een voorselectie: wat is belangrijk, groot genoeg en waardevol om direct of op termijn doorgegeven te worden. Door de snelle en actuele informatie-voorziening en -toegang van vandaag, aangevuld met de sociale media, bereikt ons meer informatie over één onderwerp en over meer verschillende onderwerpen dan ooit tevoren. Op die informatie zit niet altijd een voorselectie of filter. De hedendaagse mens moet zelf ontdekken of de informatie al gefilterd is en langs welke filter, anders dit zelf verzorgen en daarnaast de hoeveelheid van informatie controleren. Kan hij dat? Heeft hij dat geleerd? Misschien niet per se een zaak van intelligentie of zo maar vooral een zaak van inzet en extra arbeid om het zelf uit te pluizen. Maar dan misschien toch weer afhankelijk van vaardigheden en inzichten in de werking van informatiestromen? Als je onvoldoende antwoorden krijgt op je eigen vragen n.a.v. het nieuws en de informatie die jou bereikt, omdat de hoeveelheid groot is, tegenstrijdig, niet altijd feitelijk, meningen of verborgen reclameboodschappen kunnen zijn, voor jou te ingewikkeld is of moedwillig verdraaid, en als zelfs gevestigde instituties voor jouw gevoel meegaan in die onoverzichtelijkheid maar jij jezelf wel serieus neemt, dan heb je behoefte om je eigen interpretatie aan alles te geven. Je creëert je eigen werkelijkheid. Dan is het serieus nemen van het probleem, zoals D E-K hierboven beschrijft geen slechte optie. Luisteren en helpen informatie te duiden. En weer een nieuwe taak voor het onderwijs...

1 Reactie
Ryan2
Ryan223 okt. 2020 - 22:18

Heerlijk om eens een bijdragen te lezen die acht hout snijdt! Mijn complimenten! Ik sta hier volledig achter. Inderdaad, onderwijs en bibliotheken zijn belangrijk!

LaBou
LaBou 23 okt. 2020 - 10:39

De grootste angst van complottheoretici (en misschien wel de enige) is dat er niet naar hen geluisterd wordt. En, zoals JanvdH hieronder aangeeft, zodra er wel gesproken wordt (van luisteren is bij deze mensen geen sprake) blijkt dat feiten er niet toe doen.

2 Reacties
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij23 okt. 2020 - 12:17

[ blijkt dat feiten er niet toe doen. ] Nou ja, behalve hun eigen "feiten" dan. Maar inderdaad, de echte complotdenker, daar hoef je niet mee te praten die is allang overtuigd van zijn bubbel-gelijk. Alles wat je er tegenin brengt is gelogen of een deel van het complot. Ze willen niet praten, niet discussiëren, alleen hun gelijk krijgen. Op vrijwel al die 7 vragen die Ensberg oplepelt zijn dan op internet ook de correcte antwoorden allang te vinden. Maar als de goede antwoorden worden ondergesneeuwd door verdienmodellen die trollen en charlatans rijk maken, dan wordt het de goedwillende zoeker wel moeilijk gemaakt. Dus praten doe je alleen preventief om de personen buiten de complotbubbel te wapenen en om twijfelaars aan de juiste kant van de bubbel te houden.

LaBou
LaBou 23 okt. 2020 - 16:51

Vraag 7 is nou juist hét voorbeeld van de echte complotdenker. Maar misschien is de auteur ooit ontvoerd geweest door die aliens en heeft hij daar een trauma aan overgehouden.

Kit2
Kit223 okt. 2020 - 10:38

Doe dit experiment nou eens: leg een knikker op een voetbal. Bij de minste beweging of schokje rolt die ervan af. Logisch, want ze zijn allebei rond. Leg nou die voetbal eens op de grond, op de aarde dus. Je mag schokken, stampen of bewegen, maar die bal rolt echt niet weg in een hoek van je kamer. Dat bewijst natuurlijk dat de aarde niet rond kan zijn, maar plat. Zo plat als een briefkaart. We zien over de hele wereld angstigen, die dat niet willen inzien. Deze platontkenners en vlakte-sceptici willen de resultaten van dit soort wetenschappelijk experimenten uit pure angst blijven ontkennen, omdat de vlakte-theorie bewijst dat het water van de wereld kan weglopen en je er bovendien af kunt vallen. Natuurlijk, dat klinkt bedreigend en dan ga je uit angst vasthouden aan de volkomen onbewezen rondheids-manie die jouw angst weg laat ebben. Je kunt er niet afvallen en het water loopt niet weg. Heel makkelijk gedacht. Angst, pure angst.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij23 okt. 2020 - 12:04

Doe dit experiment nou eens: Sla een spijker in de vloer. Maak een potlood met een touwtje vast aan de spijker en trek een cirkel rondom de spijker. Vervang nu het touwtje door een strak elastiek. Op elk punt van de cirkel wil het potlood nu recht naar de spijker toe. De cirkel heet Aarde, dat elastiek heet zwaartekracht, de spijker heet middelpunt van de aarde. Wees niet bang, van de bol val je niet af.

Ecclesia
Ecclesia23 okt. 2020 - 10:11

Met alle respect, maar nee... we hoeven niet te luisteren naar de gekkies. Met uitzondering van psychologen en psychiaters, die mogen (en moeten) wel naar ze luisteren. Sommigen zijn wellicht nog te genezen. 'Kritisch denken' hebben ze het steeds over. Kritisch denken is iets wat je enkel op het VWO leert (mogelijk het HAVO ook). Het is niet een actieve knop die je 's morgen aanzet 'ik ga vandaag even lekker kritisch denken'. Nee, het is een handigheid die jou echt getrained moet worden. Op het VWO leer je begrijpend lezen. Kritisch denken is dus niet een actieve bewuste handeling, het is iets passief, dat in je gebakken zit door jarenlang getrained te zijn hiervoor. Is de tekst een betoog, een beschouwing of uiteenzetting? Je leert via signaalwoorden de tekst te herkennen. Waarom begint de alinea met dit woord? Waarom wordt dit bijvoeglijk naamwoord hier gebruikt? Waarom valt de schrijver hier deze wetenschapper aan? Etcetera. Kritisch nadenken is niet: ik vertrouw al die mensen niet, laat ik op zoek gaan (= sleutelwoord, dit zien ze als 'onderzoek' terwijl dat dus niet zo is) naar mensen die het ook niet vertrouwen en hun teksten voor zoete koek slikken. Hierboven heb ik het trouwens alleen nog over de alpha vakken (Nederlands, geschiedenis). Beta vakken is nog van een veel dieper niveau waarbij jou technieken moeten worden geleerd om feit van fictie te onderscheiden, om een juiste hypothese op te stellen... en nog belangrijker: het juiste experiment te bedenken om jouw eigen hypothese te kunnen ontkrachten en/of andere wetenschappers aan andere kant van de wereld dat experiment te kunnen laten herhalen. Dat is allemaal kritisch denken. Niet wat de gekkies je proberen te geloven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2020 - 9:50

Het is voor velen levensgevaarlijk naar die mensen te luisteren, zeker voor labiele, angstige personen.

Paul250371
Paul25037123 okt. 2020 - 9:20

Vanaf vraag 5 t/m 8 vraag ik mij daadwerkelijk af wat dat met Corona te maken heeft. Als dit een verkapte oproep is om Q te normaliseren van DaveEnsberg-Kleijkers dan kan hij gewoon beter kleur bekennen. Wat een geouwehoer. En welke extreem linkse (wie bedoelt hij daarmee) complottheorieën zijn er? De eerste 5 vragen waren redelijk. De rest niet meer gelezen.

Ivan61
Ivan6123 okt. 2020 - 9:19

Neem alleen NOS als voorbeeld. Zij zouden neutraal moeten zijn maar dat zijn ze niet. Als Marcel Gelauff een politieke partij als boosdoener aanwijst dan is hij niet meer neutraal. Als hij aan zijn medewerkers verbiedt om aan tafel te verschijnen dan is hij partijdig en wat veel erger is hij ondermijnt zijn eigen ambacht. De vrijheid van meningsuiting wordt tot ranzige grenzen gerekt. Wilders met zijn oproep in 2014, Baudet met zijn tweet, DENK met onder de druk zetten van andere allochtone leden van Tweede Kamer. Ik kan nog langer doorgaan maar dat is niet nodig vind ik. Dat was alles lang voor corona. Vanaf 12 maart heb ik een corona dieet aan mij voorgeschreven en dat wil zeggen dat ik de opinies en deskundige mensen op de buis niet lees of kijk. Ik haal mijn informatie niet via sociale media en luister zeker niet aan alternatieve meningen. Wij kunnen ons afvragen waarom Facebook zo veel macht heeft. Via live stream slachtpartij uitzenden mag maar naakt foto is gevaarlijk. Youtube is zelfde lakken en pak.

2 Reacties
Sonic2
Sonic223 okt. 2020 - 12:12

Veel figuren die roepen dat de NPO niet neutraal zijn, denken zelf vanuit het meest krankzinnige perspectief. Lees een paar dagen GS,DDS door en links begint al bij Henk Otten. Is de NPO dan niet neutraal of objectief? Of hebben al degene die er zoveel kritiek op hebben niet een totaal verknipt wereldbeeld. Bill Gates en 5 G zitten niet achter Corona. Trump is niet de verlosser. Nee de VVD is niet links. En D66 is ook niet extreem links. Er is geen vierde Rijk idee achter de EU. Ik zeg niet dat u dat doet. Maar heel veel mensen denken zo. U draait zoals wel vaker alles om. Die 2 krankzinnige ultra rechtse clowns misdragen zich al door en hebben een totaal verkeerd beeld van zichzelf. Beide zien zichzelf als strijders of als een nieuwe versie van Roosevelt en Churchill. Baudet ziet zichzelf als de belangrijkste intellectueel. Omdat er ook mensen zijn die er een verstandigere visie op na houden is dat opeens niet meer neutraal. Ik zie het anders. Wilders en Baudet maken alles kapot. Ook de media. Gelauff maakt de goede inschatting dat Wilders en Baudet de vrijheid van pers willen slopen. U maakt de totaal verkeerde inschatting door niets te doen. Ik ben er 100% van overtuigd dat Trump in 2017 CNN en MSNBC al verboden zou hebben als hij dat grondwettelijk kon. NOS ervaar ik als zeer neutraal. Misschien wat te hard hier en daar voor de SP. Ik heb ze richting normaal rechts( CDA en VVD) zich altijd normaal zien gedragen. Tegen links ook. Mocht ik sommige gevallen wat kritischer op Klaver. Maar dat er een hype rondom Klaver in de media is geweest dat heeft nog nooit iemand echt hard kunnen bewijzen. En de NPO is wat mij betreft nog wat te veel op de hand van ultra rechts, omdat ze wat mij betreft nog te mild oordelen als je kijkt naar wat voor eng volk er in die stromingen rond loopt. Maar u bent hier de koning van abnormale zaken draaien naar normaal. En boos worden op de volstrekt verkeerde mensen. Dus ik kan uw reactie wel weer uittekenen die hierna komt.

Ivan61
Ivan6123 okt. 2020 - 15:10

@ Sonic, Ik moet tegelijk huilen en lachen van jouw reactie. Probeer een keer waarnemend te lezen en kom dan terug. Succes jongen.

JanvdH2
JanvdH223 okt. 2020 - 9:02

Geen idee wat luisteren naar "complottheoretici" voor zin heeft. Ik probeer al jaren een serieuze discussie te voeren met klimaat "sceptici", maar helpen doet het niet. Feiten zijn gewoon optioneel en er is geen enkel argument waar ze bevattelijk voor zijn. Onderbouwing is altijd optioneel en een goed onderbouwde weerlegging is een complot van de wetenschap of ook maar een opinie / geloof. Cijfers en wetenschap zijn optioneel. Dus hie je een antivaxer gaat overtuigen dat wat hij geloofd de grootste BS is weet ik echt niet, in iedergeval niet met wetenschappelijk onderzoek, en het lijkt me sterk dat we op iedre anti vaxer een arts kunnen afsturen om ze persoonlijk te overtuigen.

Crunchy Frog
Crunchy Frog23 okt. 2020 - 8:26

Juist ja. Dus complotgekkies zijn eigenlijk gewoon bange mensen die hun theorietjes verzinnen omdat ze geen andere manier kennen om met hun angst om te gaan. En in plaats van ze daarop aan te spreken en van ze te vragen om zelfstandig enige emotionele intelligentie te ontwikkelen, moeten anderen dus psychologische hulpverlener voor ze spelen. Goed, dat weten we dan dus ook weer.

2 Reacties
Robert Follon
Robert Follon23 okt. 2020 - 9:46

Of serieus ingaan op hallucinante vragen als: "Welke informatie is er bekend over het bestaan van buitenaardse intelligente wezens en dito onverklaarbare fenomenen en hoe gaan overheden daarmee om?"

Crunchy Frog
Crunchy Frog23 okt. 2020 - 14:39

[Of serieus ingaan op hallucinante vragen] Dit soort reeksen vragen zijn ook meestal niet bedoeld om een antwoord te krijgen en dat dan serieus te overwegen, maar als luie manier om te kunnen suggereren dat er heel veel aan de hand zou zijn zonder daar argumenten voor te hoeven aandragen. https://rationalwiki.org/wiki/Just_asking_questions

Archie Bunker
Archie Bunker23 okt. 2020 - 5:08

Vraag 7a: hoe bewijs je eigenlijk dat de informatie die wij met onze input kanalen vergaren (lees zintuigen) en wat logica, voldoende is om de absolute universele waarheid te kennen?

10 Reacties
Norsemen
Norsemen23 okt. 2020 - 7:43

"voldoende is om de absolute universele waarheid te kennen" De absolute universele waarheid bestaat niet.

JasDon
JasDon23 okt. 2020 - 9:36

Je mag best feitenvrij filosoferen over wat er allemaal nog bestaat naast het waarneembare universum. Maar ga mensen niet vragen jouw gedachten hierover zonder enkel bewijs te erkennen. En ga mensen ook niet vragen om jouw fantasie te ontkrachten, zaken die je stelt moet je immers logischerwijs zelf bewijzen. En nu terug naar de echte wereld, naar zaken die wel bestaan en effect kunnen hebben op het welzijn van de mens.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2020 - 9:58

Misschien je ogen gebruiken?

Tom7
Tom723 okt. 2020 - 10:32

Hier op deze aardkloot geld t.o.v. van het Universum, de tweede wet van de thermodynamica. En trek die wet breed, wat zeg ik, trek hem universeel.????

LaBou
LaBou 23 okt. 2020 - 10:41

Het feit dat je vraag 7 als reëel accepteert geeft aan in welk kamp je thuishoort.

Norsemen
Norsemen23 okt. 2020 - 11:55

"Het feit dat je vraag 7 als reëel accepteert geeft aan in welk kamp je thuishoort" Is dat zo? Ik vind de vraag of er buitenaards leven bestaat 1000 keer reëler dan vraag of god bestaat.

LaBou
LaBou 23 okt. 2020 - 16:59

De mogelijkheid van buitenaards leven is reeel. Het kan zelfs intelligent zijn. Dat die wezens hier verborgen op aarde zouden leven is kul. Als dat al zo zou zijn dan hoeven we ons helemaal niet druk om te maken want dan zijn wij er niet meer. Tot dan is het zo dat de problemen die wij ondervinden in de ruimte net zo goe werken vanaf de andere kant. Kortom, vraag 7 is een kulvraag en plaatst je in een bepaalde groep.

JasDon
JasDon23 okt. 2020 - 18:26

Juist LaBou. Onbewijsbare en onwaarschijnlijke onzin.

LaBou
LaBou 24 okt. 2020 - 7:15

@Jasdon: ik zal maar aannemen dat dit een positieve reactie was.

JasDon
JasDon24 okt. 2020 - 12:56

LaBou, natuurlijk. Ik ben een sceptisch en pragmatisch van aard, zie ook mijn andere reacties :-)

Fredje3
Fredje323 okt. 2020 - 5:00

Ik denk dat hoe onbetrouwbaarder politici zijn hoe makkelijker complot theorieen zich verspreiden. Misschien is het een optie dat er een politicus komt die een keer de waarheid spreekt en ons niet continue probeert te naaien?

1 Reactie
Trees2
Trees225 okt. 2020 - 13:25

Luister je wel eens naar een politicus? Die kan niet iets beslissen, hij kan alleen zijn mening geven en wijzen op incorrecties of misstanden, misschien iets beinvloeden of richting geven.

Tom7
Tom723 okt. 2020 - 4:32

Je kan je jezelf ook gewoon de vraag stellen, wat is logica? Is het bijvoorbeeld logisch, ~dat ondanks alle huidige doorgevoerde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, waarbij mensen hun vrijheid wordt ingeperkt, ondernemingen ten gronde worden gericht, ouderen weer verplicht worden in hun kamers te blijven, tienduizenden hun baan kwijt raken, studenten en HBO-ers hun schulden zien stapelen~, er momenteel toch met de All Inclusieve kuddedieren volgestampte vliegtuigen, voor een 500 euries naar het afgekegde Curacao heen en weer wordt gehopped. Fijne dag nog.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2020 - 8:24

Bijvoorbeeld!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 okt. 2020 - 2:47

eerst waren er allerlei berichten over china die steeds in iedereens computers zat te snuffelen toen kwam uit dat de VS iedereen bespioneerde en niet china en weg waren die berichten dan ook kranten hebben maanden die china berichten gepubliceerd net als de massavernietigingswapens van hoessein de viagra van khadaffi en weet ik veel wat voor nepnieuws uit het stuk hierboven blijkt ook dat deze heer gelooft dat de russen er achter zitten complotten geloven - het gebeurt ook door u het wantrouwen hebben de kranten en de overheden over zichzelf afgeroepen

Sonic2
Sonic222 okt. 2020 - 21:28

Oneens. Luisteren, dialogen, debatten aangaan. We doen het in dit land oneindig. Het is allemaal geklooi op de vierkante centimeter. Dit land heeft meer aan pragmatisme. De boodschap dat we de economie niet moeten slopen is iets waar je rekening mee moet houden. De boodschap dat vaccins bijwerkingen hebben ook. Je moet het allemaal wel mee nemen. En zeker in je achterhoofd houden. Wat je niet moet doen is de sociale welzijnswerker uithangen. Luisteren, eindeloos in dialoog gaan. 100 keer dezelfde zorgen herhalen. En je moet abnormaal gedrag niet normaliseren. Je moet gek gedrag niet minder gek maken. Je moet eng sinister volk niet minder eng maken, want dan is het einde zoek. En het zal leiden dat je pion bent op het schaakbord van complot denkers. Precies wat links ook fout doet met het immigratie debat. Altijd defensief op PVV en FvD thema's je opstellen. Altijd vanuit het fundament aan frames vanuit nationalisten gaan. Neem er notie van. Denk er over na. Beschouw het als een advies. Veel kan je er van weg gooien, want het komt ook uit de hersenpan van gekken. De gevestigde orde blijft maar in de vlek wrijven. Overigens is debat en luisteren allemaal mooi. In de praktijk blijf je in Nederland in cirkeltje drijven. Ik ken geen 1 debat in Nederland wat tot daadkrachtige besluitsvorming leidt. En het idee dat je structureel zich ongehoorde voelende mensen gehoord kan laten voelen is ook een illusie. Ongehoord Nederland is wat dat betreft een goed voorbeeld. Het gaat over niets anders als de Drie I's. Het gaat over niets anders als de PVV of FvD kiezers. Het gaat nooit over GL of D66 kiezers. En toch voelen ze zich ongehoord. En zeker bij de geharnaste complot denker. Het meeste wat je voor elkaar krijgt is dat ze zich niet 100% belazerd voelen, maar 95%. Hopeloze exercitie.

1 Reactie
Ivan61
Ivan6123 okt. 2020 - 9:41

@ Sonic, Prima reactie. Maar wanneer hebt u voor het laatst goede dampende discussie gezien op nationale tv? Ik kan me niet echt herinneren en u?

Robert Follon
Robert Follon22 okt. 2020 - 21:12

Het zijn geen 'complottheorieën'. Maar gewoon complottheorieën.

1 Reactie
Ryan2
Ryan223 okt. 2020 - 22:20

Je begrijpt het blijkbaar niet.

Ryan2
Ryan222 okt. 2020 - 21:07

Zonder op de details in te gaan, wil ik wel het een en ander zeggen. Punt 1) Sinds het ontstaan van internet heb ik waargenomen, dat internet en de media steeds verder dichtgetimmerd worden. Verder is het voor officiële instanties juist gemakkelijker geworden, om de media en internet naar hun hand te zetten. Punt 2) Als mensen met kritische vragen komen, en zeker vanaf 2001 (911) wordt steeds meer een techniek gebruikt om de vragensteller te ontmoedigen. Daarvoor is een heel scala aan debatteer- en miscommunicatietechnieken voorhanden. Punt 3) Mensen kijken hier dwars doorheen. Maar raken gefrustreerd, omdat er geen antwoord op hun meestal volkomen legitieme vragen komen. Zo ontstaat er een sfeer van ongenoegen. Aangewakkerd doordat de kranten bij voorbeeld reacties via internet fora uitgeschakeld hebben. Dat is deels natuurlijk ook te wijten, aan het feit dat er veel kaf tussen het koren zat. Dat is ook de reden waarom we met zijn allen overgestapt zijn van een directe democratie naar een parlementaire democratie. Directe democratie lijkt niet te werken.. Zie de Rijdende Rechter.. Weet je genoeg. Kortom.. De vraag is.. Wie bepaalt wat op de agenda staat? Het volk gaat morren, als niet gereageerd wordt op ernstige vragen die ze hebben. Een simpele vraag bij voorbeeld. Hoe kan ik zien, hoe effectief een mondkapje is? Op elk pak voedsel staat een specificatie. Op een mondkapje helemaal niks. Hoe effectief is een bepaalde corona test? Idem dito. Niks is bekend. Wel slaat het RIVM andere instanties tegen de oren, dat die "andere tests" niet betrouwbaar zouden zijn. Wie kunnen we geloven? Ik dacht dat het verder allemaal toch niet zo moeilijk is. Zonder openheid geen democratie. Juist in het informatietijdperk is informatie door de vercommercialisering (Google) moeilijker te vinden dan ooit. Als je zoekwoorden ingeeft, krijg je vooral producten te zien die je kan kopen, geen informatie over die producten. Iets heel banaals.. Koffiefilters. Sta ik in de winkel. Ik moet passende koffiefilters hebben. Op de doos staat een grote 4. Verder niks. Geen afmetingen of wat dan ook. Hoe moet ik ***** weten waar die 4 voor staat!!!!!????? Zijn ontwerpers van producten en verpakkingen nu allemaal autisten of hoe zit dat? O ja. Europese richtlijnen.. Gaan we weer... :(

JasDon
JasDon22 okt. 2020 - 20:06

De vorm en de vraagstelling bevestigd al wat ik uit een ander stuk van hem dacht te halen: Hij is zelf complottheorist. Maar ik ben blij dat LBNB een lotgenoot heeft gevonden.

2 Reacties
nikita72
nikita7223 okt. 2020 - 7:32

Sommige vragen van Dave Ensberg-Kleijkers doen wel terzake (de farmaceutische industrie probeert zo veel mogelijk medicijnen zo duur mogelijk te verkopen) maar met andere zaken heeft onze overheid niets te maken (buitenlandse wezens). Ik denk dat onze overheid met ritueel seksueel misbruik ook niet veel te maken heeft, behalve dat de politie sommige zaken slecht onderzocht heeft. Maar dat zal voor meer zaken gelden.

JasDon
JasDon23 okt. 2020 - 10:31

Ik tel er letterlijk 1. Al die andere zijn gemotiveerd vanuit een startpunt dat er wel problemen zouden zijn, terwijl die A) niet bestaan en B) niet gemotiveerd worden. Dat is precies hetzelfde gedrag wat complotgekkies vertonen en op een of andere manier volgt auteur precies het narratief van deze mensen. Een integere benadering zou zijn wanneer auteur vanuit aantoonbare probleemstellingen deze vragen zou formuleren. Maar dat doet hij dus niet. Hij begint met een evident onjuist uitgangspunt: vaccins kunnen schadelijke bijwerkingen hebben. Alleen antivaxxers (ook complotgekkies) geloven hier in.

nikita72
nikita7222 okt. 2020 - 19:11

Mensen zullen niet gerust worden van de antwoorden op de eerste twee vragen: 1. we kunnen niet voorspellen wanneer een nieuw virus opduikt, of hoe snel het zich verspreid, of hoe dodelijk het is. 2. We weten niet wanneer het vaccin komt, hoe lang het ons beschermt, en of het vaccin bij iedereen goed werkt. Vraag 3 is wel zinvol: waarom zijn (sommige) medicijnen zo duur, hoeveel invloed heeft de industrie via patiëntenorganisaties of artsen, mag de industrie geld verdienen aan ontdekkingen die op universiteiten gedaan zijn? Vraag 4 is heel actueel. En er is ook discussie in het parlement over de bevoegdheden die de minster krijgt door de "coronawet". Vraag 5 en 6: Mijn indruk is dat de overheid behoorlijk actief is als een kind ontvoerd wordt, maar dat misbruik in gezinnen te weinig opgemerkt wordt. Acties tegen mensenhandel lijken zich vooral te richten op prostitutie, terwijl in de landbouw ook wel uitbuiting of oplichting plaatsvindt. Sexueel misbruik, in combinatie met (satanistische) rituelen? Ik denk dat de combinatie voorkomt (er zijn veel sexuele voorkeuren), maar ik denk niet dat dergelijke groepen de baas zijn in ons land. Wel lijkt het dat de politie in veel zaken steken heeft laten vallen. Waarschijnlijk geen opzet, wel ernstig. vraag 7: ik denk dat de overheid niet meer over buitenaardse wezens weet dan een gewone burger.

2 Reacties
JasDon
JasDon22 okt. 2020 - 19:59

Ha peinzer netjes dat je dit antwoordde. Er zijn geen domme vragen er zijn alleen maar domme ... vrij naar een onbekend persoon. Ik kan de vragen ook eenvoudig beantwoorden, waar ik wel wat duidelijker een waardeoordeel laat volgen. 1) Als de laatste mens gestopt is met leven ben je zeker dat dit niet meer kan plaatsvinden. 2) Wedervraag: Welke vaccins ken je met veel bijwerkingen, en waarom zou dit nu wel het geval zijn? 4) Natuurlijk is er een grens, de vraag stellen is hem beantwoorden. 5) Omdat voor alle problemen er maar beperkte middelen zijn. Je zou dit over elk maatschappelijk kwaad kunnen vragen. Wat een onzinnige vraag. 6) Kan je aangeven dat dit een serieus probleem is? Zo nee, waarom zou dit serieus genomen moeten worden? 7) Wat beschouw je als buitenaards leven? Microbiologisch leven op een van Jupiters manen of grijze mannetjes met disproportioneel grote hoofden? Het laatste is belachelijk en pure fantasie. Met een beetje basiskennis van natuurkunde zou je weten dat de kans dat 'aliens' ons benaderen of fysiek bereiken bijna absoluut klein is. Alleen 3 zou je als maatschappelijk probleem kunnen zien, waar overigens best wel een open discussie is over te voeren.

ton14024
ton1402422 okt. 2020 - 23:15

´´vraag 7: ik denk dat de overheid niet meer over buitenaardse wezens weet dan een gewone burger.´´ Maar een buitengewone burger als Dynamo: Magician Impossible of Baudet: Intellectual Impossible staan daar ver boven. Beide weten de media op een verraderlijke wijze te bespelen. Bij beiden kun je verwachten dat ze een UFO uit de mouw schudden. Of elke fantasie dan ook. Echter, Dynamo is entertainment, maar Baudet is politiek.

Aart van de aap
Aart van de aap22 okt. 2020 - 18:59

Wat is in vredesnaam een 'extreem linkse' kiezer ? :__) De SP ? Dat vind jij extreem links....Als je extreem links bent, zit je dus niet in de tweede kamer en kan er niet op je gekozen worden, anders ben je niet extreem links. Ik ken veel mensen die écht radicaal links zijn en niet een van hen gelooft in complotten. Wat je zegt is gewoon niet waar. Anarchisten en marxisten in Nederland, geloven niet in complotten. Ze zien de complotten als iets van rechts. Kijk maar naar wat bijvoorbeeld de internationale socialisten over de complotten schrijft. Of wat Peter Storm erover schrijft. Dit komt absoluut niet uit de linkse hoek. Of je radicaal links nou hekelt of niet, ze hebben niets met complotten van doen. De complotten komen vaak uit het FVD kamp. Dat hele Qanon is een Trump verhaal, een pro Trump narratief. Welke informatie is er bekend over het bestaan van buitenaardse intelligente wezens en dito onverklaarbare fenomenen en hoe gaan overheden daarmee om? Aart van der aap = E.T. ( and we all know it )

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2020 - 8:28

Volgens mij is hij CDA-er! Morgen weer gezellig samen in de de kerk om elkaar te steunen?

JohnnyValues
JohnnyValues23 okt. 2020 - 9:49

Welke definitie van complottheorie past u toe als ik vragen mag? Men zou kunnen beargumenteren dat kapitalisme het meest "succesvolle" complot ooit was. Op extreemlinks is volgens mij overtuigd dat een klein aantal grootkapitalisten er alles aan doet om de kleine man er onder te houden.

Norsemen
Norsemen23 okt. 2020 - 10:57

"Ik ken veel mensen die écht radicaal links zijn en niet een van hen gelooft in complotten" Vaak als ik SP'ers hoor praten over multinationals en grootverdieners krijg ik toch echt het idee dat zij in complottheorieën geloven.

Aart van de aap
Aart van de aap23 okt. 2020 - 12:09

Dat zijn geen complotten. Dat is een erkende realiteit. Zelfs kapitalisten geven dat zelf toe. Neoliberalen geven toe dat hun systeem tot extreme ongelijkheid leidt. Maar, volgens hen is het dan het enige alternatief. Volgens hen kan het niet beter worden dan dit. Of je de SP nou top vind, of een rot partij, het zijn geen complotaanhangers. Je hoort ze niet over satan, rituele moorden, geheime verbonden etc. Links heeft een andere ideologie dan, jij, maar dat is nog geen complot.

Aart van de aap
Aart van de aap23 okt. 2020 - 15:53

Norsemen Die grootverdieners zijn er gewoon. Shell bepaalt hier het beleid. Daar is niets complot aan. En volgens rechts ( mensen als jij ) is dat dan heel goed en wenselijk

Deugkeizer
Deugkeizer22 okt. 2020 - 18:36

Ik ben nog steeds van mening dat ieder mens over een voldoende dosis gezond verstand beschikt alleen soms uit onmacht zijn toevlucht zoekt tot extreme theses. Die onmacht komt voort uit het feit dat mensen zich te snel bij iets neerleggen als het henzelf niet overkomt. Daarmee jaag je je medemens dus tot in het extreme gedachtegoed. Dat kan je niet anders afdwingen. Het stopt niet vanzelf.

LBNB
LBNB22 okt. 2020 - 18:21

Hehe eindelijk iemand die het snapt. Je ziet het hier ook gebeuren, termen als viruswaanzinnigen of coronaontkenners worden hier te pas en te onpas gebruikt, ook voor mensen die dit helemaal niet zijn. Op deze manier stoot je mensen alleen maar af. Ik durf ook te wedden dat al die mensen die met die termen strooien ook zelden tot nooit zich verdiepen in hoe de ander denkt.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2020 - 8:28

LBNB Jij bent er anders nog steeds!

Ecclesia
Ecclesia23 okt. 2020 - 10:34

Bepaalde koppen wil je je zeker niet in verdiepen nee. Behalve als je psycholoog of psychiater bent.