Joop

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen

  •  
07-10-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
5723 keer bekeken
  •  
IMG_4165

Jesse Klaver wil met een links blok en een gezamenlijk programma de volgende Tweede Kamerverkiezingen in. Dat blok bestaat vooralsnog uit zijn partij GroenLinks en de PvdA maar andere partijen kunnen zich daarbij aansluiten. Volgens Klaver is samenwerking de enige manier om linkse idealen te realiseren. Hij verwees naar Spanje en Duitsland waar linkse partijen door gezamenlijk in staat zijn gebleken een stembusoverwinning te halen en regering te vormen. Daar tegenover staat bijvoorbeeld Italië waar door de verdeeldheid op links nu zelfs extreemrechts aan de macht komt.

Klaver ontvouwde zijn visie tijdens de Kerdijk-lezing in de Haagse sociëteit De Witte, die dit jaar voor de zesde keer gehouden werd. De lezing is vernoemd naar Arnold Kerdijk, een progressief politicus uit de 19e eeuw die een hele reeks hervormingen wist te realiseren. Hij richtte onder meer de Vrijzinnig-Democratische Bond op, een van de organisaties die na de Tweede Wereldoorlog opging in de PvdA. Ook was hij de eerste directeur van de Rijkspostspaarbank, een staatsbank die arbeiders in staat stelde veilig te sparen en hen daartoe aanspoorde. De staatsbank is eind vorige eeuw geprivatiseerd en opgegaan in ING.

Over dat laatste handelde het eerste deel van de lezing van Klaver die uiteenzette hoe het marktdenken de samenleving in een wurggreep houdt. In plaats van dat mensen worden aangemoedigd samen te werken wordt iedereen tot elkaars concurrent verklaard. De overheid die een verbindende en faciliterende rol zou moeten vervullen is teruggebracht tot een nachtwakersstaat die de markt zoveel mogelijk de vrije hand geeft. De GroenLinks-leider opende een felle aanval op het neoliberalisme "de ideologie waarvan de VVD zegt dat die niet bestaat maar die overal in de samenleving is doorgedrongen."

Klaver stelde dat Kerdijk en de zijnen zoveel bereikten omdat ze niet van opgeven wisten. Ze gingen net zo lang door tot ze hun doel hadden gerealiseerd. Ze lieten zich niet weerhouden door scepsis of cynisme. Die les presenteerde hij aan de linkse burgers van Nederland. "Wat als zij wel hadden opgegeven? Dan waren veel verworvenheden die we nu vanzelfsprekend vinden er gewoon niet geweest."

We moeten niet zozeer afbreken alswel gaan bouwen, betoogde Klaver in een bezielende lezing waarin hij in heldere, begrijpelijke taal uiteenzet wat een linkse toekomst inhoudt:

"Dat bouwen, dat doen we op basis van klassieke links-progressieve waarden: rechtvaardigheid duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Waarden die de inspiratiebron zijn geweest van de vele links-progressieve bewegingen op wiens schouders wij vandaag staan. Wat zou er moeten gebeuren?

Ten eerste moeten bouwen aan een nieuwe verzorgingsstaat. Een nieuwe verzorgingsstaat die bestaanszekerheid niet minimaal interpreteert, maar maximaal nastreeft, die de welvaart eerlijk verdeelt en waar breed toegankelijke publieke voorzieningen in publieke handen zijn.

Ten tweede: bouwen aan een nieuwe duurzame economie. Waarin we zorgen dat alles wat schoon en duurzaam is groeit, en grenzen stellen aan groei die roofbouw pleegt op onze planeet. En waarin niet de winst van aandeelhouders leidend is maar datgene wat van toegevoegde waarde is voor de samenleving als geheel.

En ten derde: bouwen aan nieuwe gemeenschapszin en gelijkwaardigheid. Om een samenleving te realiseren waarin we elkaar niet aanspreken als consument of concurrent, maar als gelijkwaardige medemens."

De GroenLinks-leider kwam helemaal op stoom toen hij schetste hoe de linkse samenwerking het voorbeeld moet geven in het stoppen met concurreren:

"Ik denk dat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks een belangrijke volgende fase in moet. Dat we de dure plicht hebben aan de kiezers een alternatief te presenteren. Dat kan alleen als we het samen doen. We hebben het laten zien met ons gezamenlijk plan voor een prijsplafond voor de energierekening We gaan het laten zien bij campagne voor de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. En we moeten het ook laten zien bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Daarom is mijn ideaal dat Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok, en met een gezamenlijk programma, de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan. Dat links-progressieve blok moet de grootste van Nederland worden. De tijd is rijp voor linkse hergroepering. Daarom moeten we ons fundamenteel aan elkaar committeren. Verder kijken dan één verkiezing. De kiezer heeft recht op een wezenlijk alternatief in dit versplinterde politieke landschap. Die moeten wij bieden."

Na afloop was er een paneldiscussie met Marjolein Moorman, PvdA-leider in Amsterdam, oud-PvdA-leider Job Cohen en de topeconoom Marieke Blom van ING. Moorman omarmde de woorden van Klaver. Cohen deed dat ook maar leverde als kritiekpunt dat het neoliberalisme niet helemaal afgeserveerd moet worden. "De overheid heeft ook zaken slecht gedaan. Of kan ze niet." Blom sloot zich daarbij aan. Klaver wees er op dat hij er niet op uit is alles over te dragen aan de overheid maar wel aan publieke instellingen. "Het gaat erom dat je niet alles automatisch overlaat aan de markt." Hij noemde als voorbeeld de aanleg van groene energiebronnen als bijvoorbeeld zonneweides. De winst daarvan gaat nu naar Chinese investeerders terwijl de omwonenden louter met de nadelen zitten. "Maak daar publiek bezit van en laat de winst terugvloeien naar de samenleving." Of woningcorporaties die zonder winstoogmerk voor een goed woningaanbod kunnen zorgen dat niet alleen de lage maar ook middeninkomens van betaalbare woningen voorziet. "Alle huur wordt sociale huur," had Klaver al in zijn lezing verkondigd.

Moorman viel Klaver bij. Zij stelde dat er gemakkelijk gezegd wordt dat de overheid iets niet kan terwijl in de praktijk blijkt dat de markt het niet kan. "In Amsterdam is een hele straat, die bestond uit betaalbare huurhuizen en waar ik vroeger zelf woonde, opgekocht door de Amerikaanse investeerder Blackstone die er nu een vermogen aan huur voor vraagt. Een deel van de huizen staat zelfs leeg omdat niemand het meer kan betalen. Wie is hier nou gek?"

Dat was een terugkerend thema. Linkse idealen worden vaak makkelijk weggezet met als argument dat ze onhaalbaar zijn maar de neoliberale praktijk die in plaats daarvan omarmd wordt blijkt juist niet te werken. Presentator Martijn de Greve probeerde nog een barst in het nieuwe linkse blok te slaan door te verwijzen naar de peilingen. Moorman sloeg meteen terug en wees er op dat in veel van de peilingen een verbond van PvdA en GroenLinks juist steeds de grootste is.

Klaver veegde de heiligverklaring van peilingen van tafel. "Politici zijn daar bang voor en durven vervolgens geen noodzakelijke beslissingen te nemen. Het gaat niet om de peilingen. Het gaat om wat je wilt bereiken en ongeacht de peilingen zullen we net zo lang doorgaan totdat we dat voor elkaar hebben." Waarmee de avond eindigde zoals die begon, met verwijzing naar het doorzettingsvermogen van Kerdijk.

Saillant is dat de vorige Kerdijk-lezing in 2019 werd gehouden door Rob Jetten die toen nog leider van D66 was. Ook hij schetste een scherp beeld van hoe de markt faalt en er progressieve inzichten nodig zijn om tot verandering te komen. Onder Sigrid Kaag is D66 een rechtsere koers gaan varen maar de partij maakte ooit deel uit van een links blok. Keerpunt '72, dat begin jaren zeventig leidde tot de vorming van het kabinet Den Uyl, was een initiatief van PvdA, D66 en PPR. Die laatste partij is later opgegaan in GroenLinks. Mede op dat verleden is de hoop voor de linkse toekomst gebaseerd.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (192)

Panthera
Panthera10 okt. 2022 - 8:01

"Tegenover de toegenomen risico’s staat een sterke uitgangspositie van de Nederlandse financiële sector. Mede door de ruime steunmaatregelen van de overheid en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn financiële instellingen goed door de coronacrisis gekomen." https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/persbericht-2022/inflatie-en-groeivooruitzichten-stellen-financiele-sector-op-de-proef/ Als overheden nu iedereen compenseert voor de hogere prijzen, dan bied je huishoudens vooral op korte termijn verlichting. Want als ze door overheidssteun meer geld uitgeven, wakker je de inflatie juist aan. De vraag neemt dan toe, terwijl het aanbod achterblijft. En zo stijgen de prijzen verder. https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/nieuwsbericht-2022/zes-vragen-over-het-bestrijden-van-inflatie/ Ik blijf het altijd frappant vinden dat personen die voor ons allerbelangen in een bepaalde functie zitten, een ruimhartig compensatiebeleid door de overheid voor financiële instellingen, (één waar toch ook echt wel vraagtekens bij geplaatst konden worden en ook werden) tijdens een crisis, anders wenst te gaan beoordelen dan een generieke compensatiemaatregel die dan voor alle huishoudens gaat tellen, want dan ziet de president van De Nederlandsche Bank Dhr. K. Knot opeens allemaal beren op de weg, en gebruikt daar een inflatiereden voor die je zelfs leugenachtig kunt noemen.

KritischKijken
KritischKijken9 okt. 2022 - 17:50

Het is waar Remkes de spijker op z'n kop slaat: Klaver is (moedwillig) dom, en onparlemetair in z'n optreden, in dit geval mbt een complex dossier, dat hij constant afdoet met ' de oplossing is simpel' . Voor hem wel. Het tekent het dedain en nivo.

HenryHansen
HenryHansen9 okt. 2022 - 15:53

Volgens mij zou Klaver er goed aan doen eens een paar maanden 'undercover' te gaan buiten de randstad, middels verschillende banen buiten de gesubsidieerde / overheidssector. Een soort van stages zeg maar, waarbij hij de wereld buiten de GLse bubbel leert kennen. Met mensen die moeten werken voor hun geld bijvoorbeeld. En dan adhv deze ervaringen een nieuw, realistisch programma schrijven, gestoeld op ervaringen en niet op wensdenken. Zou een wereld van verschil maken. Letterlijk.

ruiterp
ruiterp9 okt. 2022 - 14:04

Leuk verhaal, zitten ook echt wel redelijke zaken in, nu alleen nog ff immigratie benoemen en de enorme problemen daarmee, je broek zakt weer af van het bericht vandaag in AD: https://www.ad.nl/binnenland/statushouders-utrecht-nemen-meteen-ontslag-na-verkrijgen-huurwoning~ad58dffd/

8 Reacties
HenryHansen
HenryHansen9 okt. 2022 - 15:11

Tja dat geeft ook wel het falen weer van onze systemen: we hebben het liefste mensen met een migratieachtergrond in een afhankelijke positie. Maar, met een arbeidsverleden en een overvloed aan banen, en bij toepassing van de wet door het UWV (tenzij een of andere agoog weer een uitzonderingspositie heeft bedacht) hebben deze mensen bij ontslag nemen geen recht op WW. Dus gewoon weer lekker aan het werk, idereen blij.

Piet Helmons
Piet Helmons9 okt. 2022 - 16:47

HenryHansen: ze krijgen geen WW maar bijstand. Maar daar kan de gemeente ook iets aan doen want ook aan het krijgen van bijstand zijn regeltjes voor. Ben benieuwd of de gemeente nu ook vindt dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

adriek
adriek9 okt. 2022 - 19:41

Het is de schuld van de buitenlanders*, waar hebben we dat ook al weer eerder gehoord? (* voor buitenlanders mag je een willekeurige andere groep invullen, dit soort vingerwijzen heeft onvermijdelijk verschrikkelijke gevolgen.)

EricDonkaew
EricDonkaew10 okt. 2022 - 4:26

@ruiterp ------------------ Mijn broek ook. @adrieK --------------------- Blijf maar wegkijken.

DaanOuwens
DaanOuwens10 okt. 2022 - 11:42

@ ruiterp Je doet er verstandig aan je eerst te verdiepen in deze zaak voordat je een mening hebt. Jij hebt eerst een mening. Zonder mij er in te verdiepen kan ik een prima reden bedenken waarom mensen werk inruilen voor een uitkering. De kans is groot dat het werk hen een lager inkomen oplevert dan de uitkering. En door te werken komt het recht op de uitkering in gevaar. En de gemeente is niet in staat dat door middel van een aanvullende uitkering goed te regelen. Ik raad maar. Maar daarmee zouden de statushouders in dezelfde situatie zitten als vele anderen in de bijstand, namelijk dat ze werk aangeboden krijgen dat te weinig inkomen oplevert om van te leven. Als je dat nou eens even uitzoekt, dan kan je daarna er een mening over hebben.

Piet Helmons
Piet Helmons10 okt. 2022 - 11:48

Ruiterp, statushouders zouden vluchtelingen moeten zijn die veiligheid als eerste prioriteit stellen. De houding van deze Utrechtse statushouders bewijst maar weer dat het eerder economische vluchtelingen zijn. Ze zijn vaak al door veel veilige landen getrokken maar willen allen naar de Noordelijke landen met de beste sociale voorzieningen.

EricDonkaew
EricDonkaew10 okt. 2022 - 15:42

@ Ouwens: Ik raad maar. --------------- Ja, dat is duidelijk. @Ouwens: Als je dat nou eens even uitzoekt, dan kan je daarna er een mening over hebben. --------------------------- Waarom zou Ruiterp iets moeten uitzoeken? Zoek e.e.a. zelf eens even wat uit, in plaats van maar wat te raden.

DaanOuwens
DaanOuwens10 okt. 2022 - 17:20

@ EricDonkae Jij schrijft: Waarom zou Ruiterp iets moeten uitzoeken? Hij doet de bewering. Ik geef aan waarom hij er naast zou kunnen zitten. Laat hem zijn eigen beweringen maar onderbouwen. En jij zou je kritiek op mijn tekst moeten onderbouwen. Dit zijn vooral loze kreten.

DaanOuwens
DaanOuwens9 okt. 2022 - 14:04

Ik denk dat het verhaal van Klaver aan kracht zou winnen als hij zou melden dat ook hij en GroenLinks niet alle oplossingen in huis hebben. Op mondiaal niveau zijn er talloze nieuwe ontwikkelingen en nieuwe problemen. En die hebben allemaal invloed op het dagelijks leven van mensen in Nederland. Een open uitnodiging aan iedereen die wil meedenken en naar nieuwe oplossingen wil zoeken zou volgens mij een krachtiger boodschap zijn dan de al bedachte "linkse" oplossingen aan de man brengen.

Jopie666
Jopie6669 okt. 2022 - 13:30

Met de huidige versplintering wordt het blok PvdA en GroenLinks waarschijnlijk de nr 1 of 2e partij. Tijdens de laatste gemeenteraad verkiezingen zagen we dit al. Maar werden deze 50 lijsten nog beschouwd als lokale partijen, maar in feite wonnen PvdA en GroenLinks gemeenteraad zetels.

1 Reactie
Piet Helmons
Piet Helmons9 okt. 2022 - 16:50

Dus alle lokale partijen moeten we beschouwen als GL of PvdA? Daar zal Leefbaar Rotterdam het niet mee eens zijn.

Woeki Hypo
Woeki Hypo9 okt. 2022 - 11:26

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen Neoliberalisme. Het verhaal in de lezing van Jesse over het fundamentele probleem van het neoliberalisme is op zich juist, maar gezien nieuwe verkeerde ontwikkelingen fundamenteel onvolledig. Nieuwe verkeerde ontwikkelingen o.a.: 1 De oorlog in Ukraine. 2 De sancties, die Europa zelf economisch vernietigen, inclusief de onder en middenklasse. 3 Andere zaken, die onze pluriforme democratie ondermijnen. Vazallen Politiek. Die sancties en die oorlog moeten volgens mij onmiddellijk gestopt worden. Ik lees hier niets over in de lezing van Jesse. In Duitsland vormen de SPD en de Groenen met de FDP de regering. Deze regering is een totale ramp, voor de Duitse economie, de ondernemers en de burgers, want een vazal van de VS. Mijn hypothese / vermoeden is, dat het met de PvdA en GroenLinks niet anders is: Deze Vazallen Politiek. Met Vazallen Politiek zal van de mooie plannen van PvdA en GroenLinks weinig of niets terecht komen, ook niet in een midden vorm. Los eerst deze Vazallen Politiek maar eens snel op. Dus: Vrede in Europa. Stop de oorlog. Stop de sancties. Voorkom een mogelijke ramp in Europa. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 okt. 2022 - 11:51

Het kan zo zijn, dat de sancties Europa gaan vernietigen. Mensen als Kaag en Rutte, overzien niet echt wat hun beleid aanricht. Ze handelen heel erg vanuit ideologie. Ze vinden dat het hun 'plicht' is om Rusland te boycotten, maar ze denken niet een paar stappen vooruit. Wat gaat dat met de eigen bevolking doen? Raakt dat Rusland? Ze kunnen nu in ieder geval gaan onderhandelen, met Rusland. De boel blussen. Nog meer olie op het vuur, gaat voor iedereen slecht aflopen. En ja, de andere wereldmachten zijn de lachende derde. Zij vinden het prima, als Rusland en Europa elkaar verscheuren en uiterst zwak uit deze ellende komen. Is dat niet een album van de jeugd van tegenwoordig? De lachende derde? hahaha. Prachtige titel

DaanOuwens
DaanOuwens9 okt. 2022 - 14:00

@ Woeki Hypo Jij schrijft: Los eerst deze Vazallen Politiek maar eens snel op. Dus: Vrede in Europa. Stop de oorlog. Stop de sancties. Dit soort bijdragen zijn nogal onzinnig. Maar deze tekst maakt het wel erg maf. Hier beweer je impliciet dat de oorlog in Oekraïne het gevolg is van wat je noemt de vazellen politiek die je GroenLinks verwijt. Er zijn wel meer mensen die beweren dat Poetin echt niets als kon doen dan de de oorlog te starten, burgers te vermoorden en te dreigen met kernwapens omdat het westen hem daartoe dwingt. Hopeloze flauwekul. Maar jij gaat zelfs een stap verder. Niet het homofiele, progressieve gedegenereerde westen is de oorzaak maar de keuzes die Jesse Klaver heeft gemaakt. Dan ben je het contact met de werkelijkheid geheel kwijt.

Ch0k3r
Ch0k3r9 okt. 2022 - 7:35

Jesse wil altijd een heleboel, maar krijgt niks voor elkaar. Daarbij heeft hij ook een uitstraling dat hij nog geen deuk in een pakje boter kan slaan. Het is beter voor links als Jesse iets anders gaat doen. Soms moet je poedels inruilen voor pitbulls.

2 Reacties
TheBigLebowski
TheBigLebowski9 okt. 2022 - 10:30

Hij is in ieder geval beter dan Rutte die er in 12 jaar een puinhoop van heeft gemaakt.

Ch0k3r
Ch0k3r9 okt. 2022 - 13:16

@TheBigLebowski Hoe laag wil je de standaard leggen?

Gio Servas
Gio Servas9 okt. 2022 - 6:51

Klinkt allemaal wel mooi, maar op elke slechte beslissing van de rechtse regering is altijd wel bij te melden dat dit mede mogelijk gemaakt is door of de PvdA of GL. Of het nu gaat om meevechten in Afghanistan of CETA, rechts had dit allemaal niet voor elkaar kunnen krijgen zonder medewerking van 1 van deze partijen of van beiden. O.a. dat CETA gebeuren zal inhouden dat we niet zomaar multinationals kunnen benadelen zoals Klaver aangeeft dit te willen doen. Het zijn dus wel mooie gedachtes, mooie praatjes, maar er zal weinig van terecht komen.

TwoTone
TwoTone8 okt. 2022 - 22:42

Voor een aantal plannen zoals genoemd moet je toch echt de Gemeenschappelijke Eu Wetten inzake de gemeenschappelijke Eu markt overtreden/negeren. Ik dacht dat Klaver en consorten juist zo lovend waren over de Eu….

Deugkeizer
Deugkeizer8 okt. 2022 - 19:33

Ik vind Jesse Klaver echt een buitengewoon goede redenaar op de lange termijn.Maar er is iets ongemakkelijks aan hem op de korte termijn. Als ik hem dan rare dingen hoor zeggen over de boeren als de camera's uit zijn vraag ik me af hoe hij er dan in staat. Wellicht was het de bedoeling of is het ongemak van Jesse op de korte termijn dat hij mensen te veel naar de mond praat en zijn eigen lange termijn visie eigenlijk niet eens serieus neemt. In dat geval zou Jessie het bij plannen moeten houden en niet het uitvoeren van de plannen.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen8 okt. 2022 - 17:20

Ik wens de PvdA veel sterkte met deze samenwerking. Ben benieuwd hoe lang het feest gaat duren voordat de interne bloedgroepenstrijd losbarst. Overigens...het verhaal van Klaver is niet meer dan een obligate oplepeling van versleten mantra's. Maar goed, bij de zichzelf 'progressief' noemende achterban zal het er ongetwijfeld ingaan als Gods woord in een ouderling.

1 Reactie
Hann63
Hann639 okt. 2022 - 4:47

De eerste haarscheurtjes zijn er al. Andre Bannink, uit N-Br., GL Afd. Den Bosch, is het gevrij met de PvdA al zat en heeft zijn lidmaatschap al opgezegd. Het begin is er al.....

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman8 okt. 2022 - 16:44

Ik wil geen GL geen anderen, ik wil totale democratie en middels digid inlog overal onze stem laten horen en meewegen. Ik ben alle betweters in Den Haag wel zat.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen8 okt. 2022 - 18:55

Ik denk dat dat in de praktijk een ddemocratie van weinigen wordt. Iedereen die niet dagelijks zich wil engageren wordt op die manier niet meer gehoord.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 0:55

Want dat gaat in Engeland ook zo goed met de Brexit....

EricDonkaew
EricDonkaew9 okt. 2022 - 2:24

@Volrin --------------------------------- Even los van de wereldwijde malheur gaat het met de Britse beurs relatief prima. Steekt er met kop en schouders bovenuit. En een beurs is een verzameling cijfers en niet een verzameling babbels. Ik prefereer toch het eerste. Een beurs is wiki-achtig: voor en door mensen. Het VK komt er echt wel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 okt. 2022 - 10:26

Niet iedereen heeft niets anders te doen dan thuis voor het scherm zijn/haar menig te zitten geven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 okt. 2022 - 16:20

Dan zal hij eerst de stikstof moeten terugdringen! Anders komt er van 'verbouwen' niets terecht.

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr8 okt. 2022 - 15:55

Het links blok heeft samen met ander liberalen Nederland de afgelopen 30 jaar al geheel en al verbouwd. Groen Links heeft (te) veel gedoogd en is hier medeplichtig aan. Ik heb mijn hele leven links gestemd en ben daar nu mee gestopt. Ik ga niet meer stemmen. 'Het verraad van links' zou een mooie titel voor een boek zijn dat waarschijnlijk niemand gaat lezen. Het verraad van links begon met de val van de muur en het verdwijnen van het communisme. De PvdA is bijvoorbeeld in de koude-oorlogtijd voornamelijk bezig geweest een alternatief te zijn voor de CPN, PSP (die uit de PvdA voortkwam) en verloor zijn ideologische veren toen Wim Kok de aanjager werd (afgekeken van Tony Blair). Ik heb ooit als 14-jarige eens in Marcantie in Amsterdam aan Joop den Uil gevraagd (er was daar een PvdA bijeenkomst) wat er nu zo sosialistisch was een de PvdA en hij antwoordde dat de PvdA nooit socilaistisch is geweest en dat ook nooit zal worden. De sociaal democratie was volgens hem het perfecte antwoord op de communisten. Ik heb het dus niet allemaal zelf bedacht. Hoe nu verder? Ik denk dat het prioriteit 1 is om de privatiseringen van de afgelopen 30 jaar terug te draaien en weer staatsbedrijven de primaire taken te geven. Een herziening van de belasting op personen en bedrijven. Naar Zweeds voorbeeld zaken die nu met wob naar buiten komen online voor iedereen beschikbaar. Invoeren van een bindend referendum (naar Zwitsers voorbeeld). Uit de euro stappen en in de EU blijven. Prettig weekend!

2 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew9 okt. 2022 - 2:34

@Breud: De sociaal democratie was volgens hem het perfecte antwoord op de communisten. ------------------- Daar had hij toch gewoon gelijk in?

EUpiet
EUpiet9 okt. 2022 - 9:27

/De sociaal democratie was volgens hem het perfecte antwoord op de communisten/ En dat is ook zo, gelukkig maar. Sociaal democratie wil de positie van mensen die het wat minder hebben in de liberale democratie via geleidelijke weg verbeteren. Door overleg en samenwerken. Maar alles op democratische weg. Daar is de sociaal democratie heel goed in geslaagd na de tweede wereldoorlog. In zijn nieuwste boek pleit ook Piketty voor democratisch liberaal socialisme. Ik zie ook geen andere weg. Revolutie en totalitaire systemen zoals communisme zijn dingen waar de wereld echt niet meer op zit te wachten. Democratisch streven naar meer gelijkheid en verdeling van de welvaart met in stand houden van liberale waarden. En dan doel ik niet op het liberalisme van VVD/D66 en aanhang wat alleen maar over macht en poen gaat maar over individuele vrijheden. Inderdaad privatiseringen terug draaien en een transparante overheid. Meer inspraak voor burgers. Daar kunnen sociaal democraten een heel grote rol in spelen. En of dat nu sociaal democraten van de SP, PvdA, GL of anderen zijn maakt niet zoveel uit. Zie hier de grondlegger van de sociaal democratie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein

Sven Stevin
Sven Stevin8 okt. 2022 - 15:38

"Snotneus. Dit was Brandpunt" - Fons de Poel.

Bouwman2
Bouwman28 okt. 2022 - 14:41

De concurrent van het linkse blok is het (neo) liberalisme. Wie dus roept: weg met de concurrent krijgt roept op tot strijd. Dan kan Klaver wel vroom zijn handen vouwen maar een oproep tot de strijd ,krijgt niet alle handen op elkaar. Als je vrede en vooruitgang wenst moet je beter oproepen tot samenwerken en niet de oude leus van de Internationale herhalen. De echte socialist was hier weer Job Cohen. Natuurlijk, want hij bewees dat samenwerken mogelijk is tijdens zijn periode als (de beste) burgemeester van Mokum..

5 Reacties
Kuifje3
Kuifje38 okt. 2022 - 18:16

@Bouwman: Wel grappig toch dat wat nu neo-liberaal heet ontstaan is in de paarse kabinetten en steeds weer en in toenemende mate is gesteund door de partij van Klaver. Weet u nog van de constructieve oppositie? Het was in het begin uitsluitend de SP die hier stelling tegen nam en het was in 2001/2002 Pim Fortuyn die daar ook met gestrekt been inging. Cohen had het beter kunnen en moeten doen, maar hij moest zonodig van de spindokters van de PvdA het met vooraf uit het hoofd geleerde zinnetjes doen. Had de man gewoon zichzelf laten zijn en hij had het wel gered. Ik vermoed dat we in hem een heel wat betere MP hadden gehad dan in Rutte.

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 21:00

@ Kuifje Fortuyn was een hyper neo liberaal. Die wilde de WAO ernstig inperken. Het dwang regime in de bijstand uitbreiden. https://www.groene.nl/artikel/wie-niet-werkt-zal-ook-niet-eten Het rechts radicale bedrog begon al voor Fortuyn. Het is nu echter 20 jaar na zijn dood. En het wordt tijd dat we mensen zoals u niet ook de geschiedenis laten schofferen en vervalsen. Fortuyn was een neoliberaal. We moeten echt wat aan desinformatie gaan doen in dit land. Ik schrik van de totaal verkeerde interpretatie van historische figuren als Janmaat en Fortuyn. Ik schrik van hoeveel mensen Wilders en Baudet totaal verkeerd beoordelen. Overigens is die laatste alinea ook totale onzin. Cohen was een technocraat die absoluut niet met grote hoeveelheid dossiers, politieke spelletjes, coalitie belangen kon omgaan. Bovendien handelde Cohen traag. In Den Haag moet je snel, flexibel zijn. Een manager. Cohen was een onvoorstelbare flop geworden als premier. Wouter Bos was een goede premier geweest. Lodewijk Asscher was dat absoluut ook geweest, maar Cohen niet

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 21:18

Fortuyn was inderdaad een soort megalomane hyper neoliberaal. Omdat hij tegen de islam was, kwam hij zogenaamd op voor 'de gewone man', want 'de gewone man' had een hekel aan de islam,was het idee.

Kuifje3
Kuifje39 okt. 2022 - 8:29

@Sonicje: Totale onzin wat je hier beweert! Ik heb al vaker uitgelegd dat wat je over de WAO beweert aantoont dat je er helemaal niets van gesnapt hebt! Wat Fortuyn wilde met de WAO was een splitsing in deze wet waardoor mensen zonder kans op herstel in een andere regeling terecht zouden komen. Een grote schande in die wet was het feit dat ze steeds opnieuw gekeurd moesten worden. Die wijziging is er dan ook gekomen in de WIA waar er een splitsing kwam tussen de IVA en de WGA waarbij die kans op herstel belangrijk werd gemaakt. Door steeds die dommigheid te blijven herhalen toont Sonicje aan geen snars te begrijpen en te weten van wat er gebeurd is. Verder ging Fortuyn volledig los op privatiseringen en het groter, groter, groter van van alles en heeft daar ook meerdere boeken over geschreven, Jan Marijnissen zei dan ook over hem: Ik deel zijn analyse, maar niet zijn oplossingen. Natuurlijk heeft Sonicje ook dat weer gemist. Probeer je aan feiten te houden!

EUpiet
EUpiet9 okt. 2022 - 18:39

@Sonic. Wouter Bos is zo rechts als de neten en kan een tweelingbroer van Rutte zijn. Cohen is nu juist geen technocraat en werd onderuitgehaald omdat hij niet alle cijfertjes paraat had. Cohen is een onvervalste sociaal democraat. Wouter Bos een loopjongen van multinationals.

sAt0Ri...
sAt0Ri...8 okt. 2022 - 12:55

De PvdA is helemaal niet te vertrouwen. Als ze een linkse coalitie kunnen vormen gaan ze samenwerken met het CDA of de VVD - zoals destijds met de SP. Hebben jullie nu helemaal niets geleerd?!

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 18:42

Zo'n PVDAer als Dick Benschop, past veel beter bij de VVD, dan bij de SP en/of GL. Van die PVDA regenten, passen meer bij de VVD en het CDA. Het is niet een partij van/voor het volk, maar van/voor de regenten

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine8 okt. 2022 - 12:55

Op zich een prima verhaal. Het eventuele succes zit 'm in zaken die niet verteld worden. Hoe gaat de boel betaald worden? Is de werkende Nederlander (modaal en daarboven) voor dit verhaal te porren of blijft die gewoon VVD / D66 stemmen voor z'n portemonnee. En wat te doen met immigratie, toch gewoon voor veel mensen een hoofdthema, om mensen weg te halen bij PVV en consorten zal er een links blok met ander verhaal moeten komen.

2 Reacties
sAt0Ri...
sAt0Ri...8 okt. 2022 - 22:08

Hoe de boel betaald moet gaan worden is heel simpel: gewoon door de multinationals, het groot industrie, en groot kapitaal eerlijker belasting te laten betalen dan dat dat nu het geval is. En ook door belasting op inkomen te heffen ipv belasting op arbeid.

Gio Servas
Gio Servas9 okt. 2022 - 6:48

@sAtORi. Altijd weer die multinationals, die zich als gladde alen in emmers snot door de wereld heen kunnen bewegen en niet afhankelijk zijn van waar zij zitten. We hebben aan de Brexit al gezien dat als het de multinationals even niet bevalt dat ze net zo makkelijk verhuizen naar een ander land waar ze minder belastingen hoeven te betalen. Dan blijft er dus geen multinational over dit dit gaat betalen. Hoevaak moeten multinationals dit nog bewijzen eerdat een Klaver gaat rond lopen bazuinen dat het niet zo'n vaart gaat lopen?

Panthera
Panthera8 okt. 2022 - 12:32

Ik denk dat ook veel burgers zitten te wachten op een supermarkt met betaalbare gezonde producten en die het certificaat semioverheidsbedrijf draagt.

wittecisnoot
wittecisnoot8 okt. 2022 - 12:23

Oude wijn: nieuwe zakken. "Klaver veegde de heiligverklaring van peilingen van tafel. "Politici zijn daar bang voor en durven vervolgens geen noodzakelijke beslissingen te nemen...". Zou Klaver het nog weten van tien jaar geleden. Die hele grote partij die in haar eentje groter was dan deze dwergen bij elkaar. Die lette ook niet op peilingen en achterban. Die moest maar gewonnen worden door het beter uit te leggen... Daarna ging die PvdA naar de slachtbank. Gaat Klaver dit herhalen met zijn nieuwe fusie partij. Klaver roept dezelfde boodschap die hij al jaren roept. Heel leuk die fusie maar dat is een gimmick die net als 'nieuw leiderschap' maximaal één verkiezing werkt. Klaver verwacht dat de kiezersberg wel naar Mohammed zal komen en blijven. Dit linkse blok (lees fusie PvdA-GL) zal, zelfs als het de grootste wordt, gezellig met D'66 en Rutte in de regering mogen gaan zitten.

Jopie666
Jopie6668 okt. 2022 - 11:28

Doordat de versplintering op rechts in volle gang is zou een links blok met een goede minister president kandidaat zeker ergens tussen de 25 en 35 zetels kunnen halen en meer als er een race komt tussen 2 partijen. Maar dan moet die samenwerking wel een antwoord hebben op de asielzoekers problematiek en mensen die niet mogen blijven daadwerkelijk uitzetten.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje38 okt. 2022 - 18:25

@Jopie: Nederland snakt naar betere politici. Of dat nou links of rechts is maakt niet eens zoveel uit aangezien we uiteindelijk toch samen moeten werken met elkaar. Overigens is die versplintering er aan beide kanten. Zo heeft links (PvdA, GL, SP, D66, DENK, PvdD, CU, BIJ1, VOLT, Gündogan) er toch ook best een behoorlijke hoeveelheid. Oké je zou D66 en VOLT misschien niet zo vreselijk links hoeven te noemen, maar rechts zijn ze zeker niet.

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout8 okt. 2022 - 10:37

Uitstekend idee. Het rabiaatrechtse ressentiment blijkt toch nauwelijks zoden aan de dijk te zetten voor het overgrote ruimdenkende deel in dit land, dat gewoon fair vooruitgangsoptimisme in democratisch welbevinden terug vraagt.

4 Reacties
KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 15:02

Ik hoop oprecht voor u, dat uw optimisme over ruimdenkend NL niet te optimistisch is. Maar goede sociaal democratie zou NL passen, maar of juist Klavertje daar t voorbeeld voor is...

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout8 okt. 2022 - 15:15

Overigens bij de titelfoto mooie poster op de achtergrond. Nu nog een liedtekst: `Het socialisme wenkt in `t ochtendgloren. Banieren wapp'ren hoog in top. Het kapitaalfront is verloren, de vrijheid naakt in groots galop'

Piet Helmons
Piet Helmons8 okt. 2022 - 15:18

Hannes: wat probeer je hier te vertellen? Doe het eens in begrijpelijke taal.

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout8 okt. 2022 - 17:08

Geen greintje gevoel voor humor, dat rechts.

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 10:29

Uiteindelijk vechten de extremistische linkse partijen elkaar de rent uit en gaan ze toch weer over rechts

6 Reacties
Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 12:03

Het is eerder zeer radicaal rechts die elkaar de tent uitvechten. Ja21 en Forum hebben al een hekel aan elkaar. 1 grote narcistische bende op onfatsoenlijk rechts. Het zijn juist GL en PvdA met hun energie plafond die van het geruzie van "rechts" profiteren. Wilders en Baudet hebben zich met hun wangedrag en wanbeleid buiten de orde geplaatst. Dat doen ze zelf. Juist GL en PvdA werken samen. Een totale onzin reactie.

oproerkraaier
oproerkraaier8 okt. 2022 - 13:22

Waar zie jij extremistische linkse partijen in dit land? Zit je aan de paddestoelen oid?

Piet Helmons
Piet Helmons8 okt. 2022 - 15:16

Weer de gebruikelijke reactie van Sonic. PvdA steunde in 1e kamer CETA, GL was tegen. Mooie samenwerking is dit. Energieplafond voorstel werd eerst voorgesteld door PvdA en GL maar bij de bespreking in de 2e kamer had men wel volop kritiek op de regering.

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna8 okt. 2022 - 16:22

Ejoth, 8 okt. 2022 - 12:29 "Uiteindelijk vechten de extremistische linkse partijen elkaar de rent uit en gaan ze toch weer over rechts..." - Waar heeft u gebivakeerd de afgelopen periode. In een grot op een andere planeet, samen met die andere FvD-trollen? TX

Kuifje3
Kuifje38 okt. 2022 - 18:32

@Sonicje: PvdA en GL profiteren een beetje van het wegzakken van D66. Per saldo is sinds de laatste verkiezingen het stemvolk juist wat meer naar rechts getrokken. Reageer nou eens wat minder dom en hou je bij feiten. @Ejoth: Probeer wat duidelijker te zijn. Wie zijn die “ze”? Welke partijen bedoel je met extremistisch?

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 20:44

@ Piet Helmons Bij een ideale samenwerking werk je op bepaalde punten samen, maar kan je ook van mening verschillen. Geen idee waar de frictie tussen is. Je bent het nooit overal over eens. @ Kuifje De enige die dom reageert bent u. Mijn neefje van 4 is nog meer volwassen. Met u pesterig Sonicje. Schaam u. En dan ook nog PVV en Forum stemmen. Ik hoop dat dit door de moderatie komt, want u moet stoppen met pesten. Voor de rest zwam je maar wat. De PVV heeft verloren. Forum is een schim van wat het vroeger was. CDA heeft verloren. In de peilingen staan bovendien VVD/ PVV/ Forum op verlies. Voor de rest zijn die zetels van uw soort "rechts" gebaseerd op leugens, sprookjes, leugenachtige AOW beloftes. Dom populisme en simplisme. En mensen zoals u die in mij een vijand zien en zich vervolgens laten manipuleren door nationalistisch rechts. Al krijgt dat volk 40 zetels dan nog is het wat mij betreft niets waard. Het is te vergelijken met 2 miljoen kijkers voor ik hou van Holland. 1 miljoen voor de familie Meiland of Peter Gillis. Het is NIETS waard. Uw soort "rechts" moet zijn eerste zetel nog verdienen die eerlijk verdiend is. In plaats van op leugens, demagogie. En laat me voortaan met rust trouwens. Ik ben doodmoe van de mensen die alles verdraaien van mij. Laat me gewoon met rust.

Joop  den Uil
Joop den Uil8 okt. 2022 - 10:25

Klaver met zijn stroom van babbels domineert in elk gesprek de PvdA. GL is voor mij popoulistischer dan D66, dus raad ik PvdA aan zelfstandig te blijven - ondanks enkele uitglijders in afgelopen periode.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk8 okt. 2022 - 15:01

Vraag is wat blijft er bij het samengaan van beide partijen over van het geluid van de PvdA?

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna8 okt. 2022 - 10:13

Democratisch socialisme "Het socialisme is geboren uit het verzet tegen de buitengewone slechte omstandigheden waaronder de massa leefde bij de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme. Het omvat een algemeen maatschappelijk ideaal en richt zich tevens op onmiddellijke sociale hervormingen, die tot dat ideaal kunnen leiden. Zo’n ideaal is in zijn menselijke gebrekkigheid nooit volkomen te verwezenlijken. Maar het socialisme wil een betere samenleving: een samenleving van veel grotere gelijkheid, van veel grotere sociale vaardigheden, van grotere bestaanszekerheid, van grotere medezeggenschap en, in grote mate, gemeenschappelijk bezit." "…Op economisch gebied is ook veel door de jaren heen wel in de richting gegaan waarin begonnen is. Maar veel is ook anders gelopen. Wat dat betreft zijn mijn illusies minder geworden." "De mens is mij in die zin tegengevallen. Natuurlijk zijn er altijd goede en minder goede mensen. Maar veel mensen zijn in staat om elkaar om alle mogelijke denkbare redenen te benadelen en te bestrijden, en dan niet alleen in oorlogen, maar ook met terreurdaden. Als men voor een doel voelt en daarnaar streeft, dan meent men dat elk middel om dat doel te bereiken gerechtvaardigd is. - Passages uit: Dr. W. DREES – 'Herinneringen en opvattingen'. Copyright 1983, 1984 : A.J.G. Strengholt’s Boeken, anno 1928, B.V. – Hofstede ‘Oud-Bussum’ – Flevoland - Naarden – ISBN 90 6010 557-5 UGI 510

Bouwman2
Bouwman28 okt. 2022 - 10:13

Ik lees toch echt dat Kerdijk een spaarbank oprichtte opdat de arbeidende klasse het bezit kon natellen. En dat gebeurde ook. Arbeider is nu iets uit het verleden, maar dat de mens graag zekerheid koopt is een gegeven. De arbeider wil graag kapitalist worden. En in dat streven is hij een concurrent van anderen die dat ook beogen. De mens is niet enkel een wolf voor anderen, maar wedijvert ook met hem. Het lam slapend naast de wolf is echt - en de geschiedenis bewijst dat keer op keer - een fabel.

Ivan61
Ivan618 okt. 2022 - 9:57

Hier in Groningen hebben wij dat. GL, PvdA, SP en PvdD samen met CU aan de macht. Tot nu toe werkt dat prima.

korheiden
korheiden8 okt. 2022 - 9:22

De sociaal-economische agenda zou velen moeten aanspreken. Betaalbare zorg, huizen en energie. De marktwerking is doorgeschoten. Maar de woke-agenda van met name GL schrikt velen af. Die hebben weinig met gender neutrale toiletten, excuses voor het slavernijverleden en terminologie als 'mensen met een baarmoeder'.

13 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 11:25

Maar de woke-agenda van met name GL schrikt velen af Hier ben ik het met je eens. Sociaal economisch, zullen vele mensen wel iets kunnen met GL en PVDA. Maar, hun woke agenda gooit roet in het eten. Dat schrikt de massa's af.

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 12:07

De zwevende stemwijzer kiezer heeft geen flauw benul wat Woke is. Ik geloof dat 6 miljoen mensen er gebruik van maken en net zo'n aantal pas 1 dag of 2 dagen van te voren beslist. Van Jole heeft dat tijdje geleden ook aangestipt. Heel erg veel mensen( kan ik je uit anekdotisch bewijs vertalen) weten absoluut nog niet wat ze gaan stemmen En ze verdiepen zich er pas kort voor de verkiezingen in. Een mooi betoog van u hoor. Niet dat u ongelijk heeft, maar ik denk dat veel mensen( vooral rechtse mensen) totaal de rol van woke overschatten en de zogenaamde afkeer bij links. Dat kennelijk volgens velen hier allemaal bestaat uit nationalistische arbeiders. Wat natuurlijk een flauwekul verhaal is

oproerkraaier
oproerkraaier8 okt. 2022 - 13:24

Heb je weer zo'n gek die het over "de woke agenda" heeft.

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 15:38

Betaalbare zorg. Hoe dan ?

korheiden
korheiden8 okt. 2022 - 16:34

Sonic@ : Ik denk ook dat de gemiddelde stemwijzer-kiezer niet weet wat woke is. Maar laat ik het anders zeggen : men hoort en leest m.b.t. Groen Links vooral over zaken als het slavernijverleden en dergelijke. Terwijl GL wat mij betreft terecht pleit voor veel minder marktwerking en betaalbare zorg. Verder is GL in de ogen van velen te toegeeflijk mbt immigratie en wil men boeren wegpesten, vliegen verbieden en andere straffe klimaatmaatregelen nemen. Daar is niet iedereen voorstander van. Ik denk daarom dat Klaver meer moet benadrukken dat hij de beste keuze is voor Jan Modaal.

Piet Helmons
Piet Helmons8 okt. 2022 - 17:01

Sonic: toen er bericht kwam van blank jongetje dat in Limburg werd vermoord (Gino) plaatste een GroenLinks statenlid een tweet dat blank absoluut niet kan en dat in het bericht over een wit jongetje had moeten worden gesproken. Dat is dus waar GroenLinks politici zich over druk maken. Ook de onbewuste opname van Klaver met AD journalist over stikstof rapport van Remkes geeft aan hoe Klaver in de politiek staat. Snel stempel erop van de ministerraad voordat de boeren er echt achter komen wat er in rapport staat. In het rapport staan heel veel aanbevelingen die samen goed zijn om Nederland weer tot bezinning te krijgen vwb stikstof maar GL probeert weer hun krenten uit de pap te halen en probeert de ministersploeg aan te sturen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 20:49

Ja, ja, ja Wat zal ik zeggen Als de PVDA en GL gewoon puur droog sociaal economisch beleid zouden presenteren, dan zouden veel meer mensen op hun partij stemmen. Erst das Fressen, dann die Moral Sociaal democratie, ging altijd een beetje over 'das Fressen'. Als Klaver het gaat hebben over 'fat shaming, zwarte piet en jodenkoeken' dan trekt dat gewoon niet zoveel mensen. Ik zeg overigens niet dat 'woke' een agenda is. Dat zou suggereren dat het een soort kwaadaardig 'plannetje' is. Het punt is meer. Als je bezig wilt zijn met woke thema's, met trans fobia, ableism, queer kids en roetveeg piet. Dan kan je Bij1 lid worden. GL, PVDA en SP kunnen samen gaan en een sociaal democratisch programma formuleren. Vervolgens kunnen de woke mensen uit GL en de PVDA zich bij Bij1 aansluiten. Dat zou voor iedereen het beste zijn. Ook voor Bij1, zou dat goed zijn

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 21:19

Ja, precies. Gezeur over het woord wit, of het woord blank. Wie zit daar nou op te wachten? Mensen zitten letterlijk in de kou en dan komt Klaver met dit soort onzin. Kwam Klaver in ieder geval met dit soort onzin

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 0:58

"Maar de woke-agenda van met name GL schrikt velen af." Alleen mensen met een irrationale angst voor verandering, moeite hebben met rekening houden met anderen, of kort gezegd, mensen die niet weten wat woke is, behalve een wegwuif woordje van rechts.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 0:59

@Piet Helmons "Sonic: toen er bericht kwam van blank jongetje dat in Limburg werd vermoord (Gino) plaatste een GroenLinks statenlid een tweet dat blank absoluut niet kan en dat in het bericht over een wit jongetje had moeten worden gesproken. Dat is dus waar GroenLinks politici zich over druk maken." Behalve dat 1 GL statenlid =/= GL is.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 okt. 2022 - 11:00

Volrin Nee, het is geen wegwuif woordje van rechts. Mensen hebben te maken met grote problemen, in dit systeem. Ze moeten op een of andere manier rond zien te komen, terwijl huren stijgen en lonen dalen. Als links dan begint over niche woke onzin, dan haakt iedereen daar op af. En ja, dan gaan de mensen voor FVD. Ik zeg niet dat FVD de antwoorden heeft, maar FVD is in ieder geval niet bezig met woke onzin. FVD is meer bezig met concrete zaken, die iedereen aangaan. Mensen werken full time, komen niet rond en dan begint GL erover dat ze het woord 'wit' niet mogen gebruiken. Dat zet kwaad bloed. Links, moet pragmatisch denken. De keren dat links succesvol was, was zij pragmatisch gericht. Woke heeft wel een plek, maar niet binnen sociaal democratische politiek. Woke is meer iets dat je kan overbrengen via demonstraties, toneelstukken, kunst etc. Het is een soort van buitenpolitieke politiek, wat mij betreft

Olav Meijer
Olav Meijer9 okt. 2022 - 17:27

@ Baloem enz: [FVD is meer bezig met concrete zaken, die iedereen aangaan.] Je maakt maar een grapje, toch zeker? Het uilskuiken van Minerva heeft het over cultuurmarxisme, omvolking, coronasprookjes, held Poetin, MH 17-leugens, tribunalen, enz. enz., en schittert door afwezigheid in de Tweede Kamer.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 okt. 2022 - 19:21

Ja. FVD heeft het wel over vrij concrete zaken. Lockdowns, migratie, ECB beleid, Europa Allemaal zaken ,waar iedereen iets van zal vinden. De woke thema's, zijn meer niche, meer subcultureel. Iedereen vind iets van de lockdown. Niet iedereen vind iets van 'fat shaming' of 'transgender tampons', of 'neurodiverse inclusiviteit'

Break on through
Break on through8 okt. 2022 - 9:10

Links Nederland wint gestaag aan invloed. Een links blok is nog maar het begin. You ain't seen nothing yet :) Dus notoir rechtse geldteller, verschans u diep in uw schuilkelders van het neoliberalisme. Misschien is op "de markt" nog een kogelvrijvest te vinden tegen linkse successen. Uw rechtse praatjes zijn definitief uitgewerkt. Uw human resources (dehumaniserende uitdrukking voor werknemers en arbeiders, mensen) werpen hun marktwerking ketenen ver van zich af. Mensen zijn gewoon weer goed verzekerd van een zeer goed functionerende verzorgingsstaat. Eentje waar je van op aan kan. Met gegarandeerde voorzieningen. Met gegarandeerde zorg. Met gegarandeerde betaalbare energie. Met gegarandeerd water uit je kraan, zonder kunstgrepen. Met een gegarandeerde schone lucht. Kortom, met links heb je een gegarandeerde basis om te leven. Stem Links voor een leefbare toekomst voor iedereen....

9 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 9:52

'Mensen zijn gewoon weer goed verzekerd van een zeer goed functionerende verzorgingsstaat. Eentje waar je van op aan kan. Met gegarandeerde voorzieningen. Met gegarandeerde zorg. ' Hoe wil je dat combineren met de huidige migratie cijfers? Er is in de eerste 9 maanden een stad ter grootte van Venlo bijgekomen. 'Uw human resources (dehumaniserende uitdrukking voor werknemers en arbeiders, mensen) werpen hun marktwerking ketenen ver van zich af. ' Dit kabinet ging gelukkig niet mee in het oliedomme plan om mensen in Noord-Afrika te werven.. https://nos.nl/artikel/2429442-kabinet-tegen-europees-plan-om-meer-arbeidsmigranten-uit-noord-afrika-te-halen

TeeJee2
TeeJee28 okt. 2022 - 10:36

Welke succesvolle linkse staat is uw voorbeeld?

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout8 okt. 2022 - 11:37

@BT `Kortom, met links heb je een gegarandeerde basis om te leven'. Inderdaad. Het rechts gebral zal allengs verstommen in het ochtendgloren. Want neoliberale winstprognoses zijn nauwelijks succes beschoren.

Panthera
Panthera8 okt. 2022 - 12:41

Beste TeeJee2, Chili na 1973? https://www.solidair.org/artikels/chili-wieg-en-graf-van-het-neoliberalisme

Pietje Puk139
Pietje Puk1398 okt. 2022 - 14:48

@ TeeJee2 "Links" is NIET een synoniem voor communisme. Links betekent dat je geld ondergeschikt maakt aan het welzijn van mens dier, natuur en milieu. "Rechts" is een ander woord voor liberaal. De liberale ideologie schrijft voor dat de overheid zich alleen bemoeit met politie en leger en dat de rest van de maatschappij wordt overgelaten aan de hebucht van het bedrijfsleven. Het resultaat van liberaal beleid is een nachtwakersstaat, zoals ook al vermeld wordt in het artikel.

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 16:11

@ TeeJee De hele Westerse wereld van de jaren 50 tot de jaren 80. Minus Amerika. Daar zie je hoe rampzalig een combinatie van nationalisme, neoliberalisme en ethisch conservatisme is. En de sociaal democratie is nog steeds succesvol. Ik ken overigens geen enkele "rechtse" staat noemen die geslaagd is. Ik ken geen land waar nationalisme is geslaagd. Ik ken geen neoliberaal land wat werkt. In Engeland zagen we het laatst ook weer. Ik durf hem aan. Als de "rechtse stemmers" niet zo ontzettend slecht waren in in hun ongelijk toe geven. Als ze niet zo drammerig waren. Als ze hadden open gestaan voor afwijkende en andere meningen. Als ze dat allemaal wel/niet hadden gedaan, hadden ze links gestemd. De hele "rechtse" stroming teert op haar kiezers die geen zelfreflectie hebben. Die vinden dat ze "gelijk" hebben. Eerdmans en van der Plas hadden niet bestaan als "rechts" na het falen van Janmaat, Koekoek, Jan Roos,Wilders Fortuyn, Ratelband, Verdonk tot inkeer was gekomen. Rechts werkt helemaal nergens. Ook Eerdmans en van der plas zullen falen. Geen idee waarom mensen eigenlijk niet allemaal links zijn. Niet omdat links perfect is, maar omdat "rechts" niet werkt. Tot ruzie, afsplitsing en haat leidt. Of tot armoede en ongelijkheid. Kan nog beetje voorstellen dat mensen zich in het midden verschansen, maar "rechts" is aantoonbaar een stroming die faalt. Snap niet waarom mensen dat niet zien.

Break on through
Break on through9 okt. 2022 - 7:37

Dank voor de reacties. De meeste snijden ook echt hout. Dit even afgezien van de enkeling die z'n racistische, quasi fascistische "colours" heeft laten zien natuurlijk. Rechts faalt inderdaad enorm en heeft internationaal z'n eigen geloofwaardigheid en legitimiteit knap verspeelt. Het electoraat verschuift overal al naar links en dat komt van zelf in een stroomversnelling. Zie Spanje, Duitsland. Zelfs nu in de UK boeten de conservatieven fors in omdat ze iets hebben geprobeerd wat onder Reagan ook al onmogelijk heeft gefunctioneerd. Terwijl het arme deel van de bevolking afglijd tot het dieptepunt zit van z'n ellende de allerrijksten belastingvoordelen in het vooruitzicht stellen "want dan sijpelt dat geld vanzelf door naar de armen". Heb je ooit zulke quatsch gehoord? Zeg dan gewoon dat je allerrijketsen ten kost van alles nog rijker wilt maken. Omdat ze je partijkas spekken? Rechtse politiek is er alleen ten gunste van de allerrijksten. En daar zijn er altijd maar een paar van. Degene die rechts stemmen hebben of te veel geld of ze hebben niet in de gaten dat ze hun eigen positie om zeep helpen door rechts te stemmen. Het is inderdaad beter links te stemmen. Stem links mensen!

GeenProbleem
GeenProbleem9 okt. 2022 - 11:26

@breakonthrough Wat is dit voor niveau? Lijkt wel een spreekbeurt.

TeeJee2
TeeJee29 okt. 2022 - 12:10

@Pietje Puk139 U verwart nog immer, zelfs na vele malen gecorrigeerd te zijn, liberalisme met libertarisme. Wat u verder zegt hoef ik dus niet te lezen, want per definitie onzin. @Sonic2 De gehele Westerse wereld is nimmer links geweest. De verzorgingsstaat was een uitvloeisel van sociaal liberalisme in combinatie met sociaal democraten, het sterke midden omdat niemand meer op de flanken wilde vertrouwen. Uw haat richting alles wat rechts is is wel bekend en ik voel geen behoefte om verder op uw zwalkende obsessies in te gaan. @Break on through U geeft dus geen voorbeeld waarmee u uw boude stellingen weet te onderbouwen. Linkse luchtfietserij, zoals altijd, zoals ook het gedroom van de heer Klaver. Het meest stabiele pad ligt in het midden, bij de sociaal liberalen en sociaal democraten. Beiden helaas verkwanseld in ons land.

Gentleman
Gentleman8 okt. 2022 - 9:06

Er wordt niets gezegd over de SP en PvdD, zeker te links voor PvdA en Groen Links.

2 Reacties
sAt0Ri...
sAt0Ri...8 okt. 2022 - 12:59

Precies! En als beide partijen linkse een coalitie kunnen vormen - zoals destijds met de SP - dan draaien ze als eem blad om naar het CDA of de VVD. Met Groen-Links en de PvdA kun je alleen een linkse coalitie vormen als de SP het grootste is. Dus wil je ècht een sociaal beleid, dan stem je SP, en dan krijg je wat je hebben wilt.

Astuiver
Astuiver8 okt. 2022 - 16:41

De SP is een heel ander type partij dan PVDA en Groenlinks. De SP is economisch linkser dan die 2, tegenwoordig heeft het de FNV overgenomen van de PVDA, en heeft het met de halfbroer van rechts standaard het woord 'tegen' of zegt het vertrouwen in het kabinet op, als de PVV een dergelijke motie indient.

Piet Helmons
Piet Helmons8 okt. 2022 - 8:56

Een hoop van de plannen van Klaver komen bijna overeen met de communistische plannen van de CPN waaruit GroenLinks is ontstaan. Laat alles maar over aan de overheid want dan komt het wel goed. Toen de nutsbedrijven geprivatiseerd werden was de overheid (provincie / gemeentes) maar wat blij met het kapitaal dat ze voor hun aandelen kregen. En wat hebben ze met dit kapitaal gedaan? Ook zijn plan om alle huurhuizen als sociale huur te gaan beschouwen is ridicuul. Er zijn mensen en bedrijven die er geen probleem mee hebben om enkele duizenden euro’s huur te betalen. Vaak betreft het huur voor expats die hier enkele jaren komen wonen. Waarom zou je deze huren moeten aftoppen? Denk niet dat er veel mensen met heel specifieke kennis dan nog naar Nederland willen komen. Klaver vindt dat alle mensen recht hebben op identieke levensstijl. Maar bij rechten horen ook plichten.

10 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman8 okt. 2022 - 12:15

[Een hoop van de plannen van Klaver komen bijna overeen met de communistische plannen van de CPN waaruit GroenLinks is ontstaan.] Niet bepaald. Klaver wil terug naar de situatie van voor de neoliberale revolutie. Dat is niet echt een communistisch plan lijkt me, tenzij je het Nederland van voor de sociale afbraak een communistisch land vond. Maar dan begrijp je niet veel van politiek en ideologie. De PvdA en in mindere mate GL hebben vrolijk meegewerkt aan die sociale afbraak. Het feit dat ze zich daar nu van afkeren en terugwillen naar een wat socialer land lijkt me vooruitgang. Hoewel ik wel sceptisch blijf bij hoe betrouwbaar beide partijen zijn.

sAt0Ri...
sAt0Ri...8 okt. 2022 - 13:02

@ Piet Hellemons Weet je wanneer je pas een communistische koers krijgt? Stem Forum, de PVV, Ja '21, Haga of PVV en je krijgt Poetin en Trump er gratis bij. Veel succes Piet...

Astuiver
Astuiver8 okt. 2022 - 16:44

De CPN is grotendeels SP geworden, tot Marijnissen jr niet toestond dat radicale communisten de SP konden overnemen.

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 16:44

@ Piet Helmons Groenlinks komt voort uit CPN, EVP, PSP en PPR. Zeer eenzijdige en slechte samenvatting dat GL voort komt uit de CPN. De CPN had een vreselijke buitenland paragraaf, maar had een ronduit visionair programma. Ik heb hem gelezen. Uit 1986. Een voorspellende blik op de problemen van de EU. Een voorspellende blik over het klimaat. Een goede voorspellende blik op de impact van bezuinigingen. Een visionaire blik op de markt en de nadelige effecten daarvan. De CPN was absoluut ook een gevaarlijke partij, maar talloze problemen die we nu hebben, zijn door de CPN voorspeld. Ook door de SP trouwens. Het typeert zeer onfatsoenlijk "rechts" dat ze niet in staat zijn om dat gewoon toe te geven. https://dnpprepo.ub.rug.nl/275/13/CPN%20Verkiezingsprogram%201986.pdf Op pagina 4 lijkt het net of je Pieter Omtzigt hoort praten. Als er toen al naar de bestuurscultuur van Lubbers wordt verwezen. 35 jaar voordat het onder Rutte gebeurde. Op pagina 15 wordt er verwezen naar banken die via geldleningen boeren in hun greep hebben. "Rechts" kan niets anders als demoniseren. Hadden we toen maar op bepaalde gebieden( niet op buitenland gebied) meer naar de CPN geluisterd. Had veel gescheeld.

Piet Helmons
Piet Helmons8 okt. 2022 - 18:07

@Sonic: hadden we maar op buitenlands gebied (niet binnenlands) naar Trump geluisterd. Hij waarschuwde om niet te afhankelijk te worden van Rusland op energie gebied, minimaal 2% van BNP naar NAVO. Allemaal zaken die nu ook door de linkse partijen worden verkondigd. Binnenlands beleid van Trump (bestorming Capitool) was schandalig.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:01

Je doet een hoop beweringen over wat GL cq Klaver wil, maar zonder enige bron of andere onderbouwing.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:02

"hadden we maar op buitenlands gebied (niet binnenlands) naar Trump geluisterd. Hij waarschuwde om niet te afhankelijk te worden van Rusland op energie gebied, minimaal 2% van BNP naar NAVO. Allemaal zaken die nu ook door de linkse partijen worden verkondigd. Binnenlands beleid van Trump (bestorming Capitool) was schandalig." Zelfs een kapotte klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aan....

GeenProbleem
GeenProbleem9 okt. 2022 - 11:26

@satori JA21 is op de hand van Poetin? Dat mag je wel even onderbouwen..

GeenProbleem
GeenProbleem9 okt. 2022 - 11:27

@volrin 'Zelfs een kapotte klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aan....' Goedkoop.. iedereen had dit toch wel zien aankomen? Volledig afhankelijk worden van Rusland, een land wat nou niet echt bevriend is.

Olav Meijer
Olav Meijer9 okt. 2022 - 16:54

@ Astuiver: [De CPN is grotendeels SP geworden, tot Marijnissen jr niet toestond dat radicale communisten de SP konden overnemen.] Je beweert maar wat, kennelijk zonder enige kennis van de geschiedenis van deze partijen. De SP is oorspronkelijk ontstaan als het MLCN, dat zich al in 1965 afsplitste van de CPN, wegens het voorstaan van een pro-Chinalijn. In 1970 werd de nieuwe partij omgedoopt in de KEN, die zich zo'n twee jaar later opsplitste in KPN-nl en KEN-ml. De eerstgenoemde groepering werd later omgedoopt tot SP, die zich veel later in 1989 officieel ontdeed van het marxisme-leninisme. De toen nog steeds bestaande CPN ging in 1990 op in GroenLinks, samen met de PSP, de PPR en de EVP. De recente uitstoting van marxistisch-leninistisch geïnspireerden uit de SP betreft een nieuwe, jonge generatie.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 8:23

Volgens Klaver is samenwerking de enige manier om linkse idealen te realiseren. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in De PVDA is alleen niet echt links. Zoals ik al eerder zei, veel PVDAers voelen zich meer thuis bij de VVD, dan bij GL en de SP. Ze zullen het alleen niet toegeven We hebben nu tientallen jaren neoliberale bagger politiek over ons heen gekregen. En wat zijn de gevolgen? Wat heeft 'de markt' opgelost? Je 'markt' heeft blackrock verrijkt en de bevolking geknecht, in een soort toestand van horigheid gebracht. Neoliberalen hebben nog steeds een grote mond, maar kijk wat een totale ravage ze achtergelaten hebben, in dit land. In Spanje weet links wel samen te werken, zegt Klaver. Ja, maar ik denk dat links daar ook echt links is. Hun PVDA, is daadwerkelijk een PVDA. Klaver kan zich denk ik beter richten op de SP. Laat PVDA in haar eigen sop gaar koken.

8 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew8 okt. 2022 - 9:50

@Baloem: Klaver kan zich denk ik beter richten op de SP. ------------------------------ Nou nee. Er zijn twee zeer belangrijke verschillen tussen PvdA/GL enerzijds en SP anderzijds. Ten eerste zijn PvdA en Groen Links nogal woke en SP veel minder. Volgens Renske Leijten zelfs helemaal niet. Ten tweede zijn PvdA en GL sterk voorstander van de neoliberale EU met haar globalisering en arbeidsverdringing. SP is heel kritisch over de EU en ziet terecht dat arbeiders er niks aan hebben. Laat PvdA en GL maar bij elkaar blijven.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:11

"De PVDA is alleen niet echt links. Zoals ik al eerder zei, veel PVDAers voelen zich meer thuis bij de VVD, dan bij GL en de SP.". Is dat zo? Hoe verklaar jij dan die enorme afstraffing voor de PvdA na Rutte 2? Klaver en Kuiken gaan voor een verdergaande samenwerking. Wat je hier Klaver ziet verklaren, mag je gerust de gezamenlijke gedachte noemen. De SP erbij? Links kan niet groot genoeg zijn.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 11:41

Ten eerste zijn PvdA en Groen Links nogal woke en SP veel minder. Volgens Renske Leijten zelfs helemaal niet. Ik snap je punt. Maar, ze kunnen toch gewoon samen zich richten op sociaal economische kwesties? Ze kunnen een blok vormen en zich richten op het sociaal economische en dan hun meningenverschillen over woke even achterwegen laten? Even links laten liggen ? Een gelegenheidscoalitie Ten tweede zijn PvdA en GL sterk voorstander van de neoliberale EU met haar globalisering en arbeidsverdringing. SP is heel kritisch over de EU en ziet terecht dat arbeiders er niks aan hebben. Hier heb je een punt. Al zal ik de SP nou ook weer niet hardcore nationalistisch noemen. Niet zoals FVD nationalistisch is Laat PvdA en GL maar bij elkaar blijven. Klaver wilt er een links blok van maken. Maar, dat gaat niet lukken als de PVDA honderd procent neoliberaal blijft. De PVDA moet dan gaan veranderen

Jozias2
Jozias28 okt. 2022 - 15:39

@vd bemt Dat komt door het rukwinden beleid. De PvdA had gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen voor rutte2 en ook de successen moeten claimen en duidelijk communiceren. Als je vier jaar lang A doet en bij de verkiezingen ga je jezelf daarop aanvallen dan maak je het de tegenstanders wel heel makkelijk.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:29

@Jozias. "De PvdA had gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen voor rutte2 " Aahh. Jij snapt hoe het werkt (of niet). Als de PvdA 'gewoon' vastgehouden had aan hun standpunten, hadden ze niet in Rutte2 gekomen. En ook geen regeringsverantwoordelijkheid gehad. (Dat had ik persoonlijk beter gevonden.) "... en ook de successen moeten claimen " Welke successen?? Daarom zijn ze na R2 afgestraft. ""Als je vier jaar lang A doet en bij de verkiezingen ga je jezelf daarop aanvallen dan maak je het de tegenstanders wel heel makkelijk. ". Inderdaad. En (opnieuw) daarvoor zijn ze flink gestraft na R2

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:02

@EricDonkaew "Ten eerste zijn PvdA en Groen Links nogal woke en SP veel minder. " Definieer 'woke'.

EricDonkaew
EricDonkaew9 okt. 2022 - 2:46

@Volrin: Definieer 'woke'. ------------------------- Waarom zou ik? Nou vooruit dan. Wat ik al eerder schreef: woke = doorgeschoten politiek correct.

Olav Meijer
Olav Meijer9 okt. 2022 - 16:37

@ Jozias2: [De PvdA had gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen voor rutte2 en ook de successen moeten claimen en duidelijk communiceren.] Ik dacht: Jozias gaat op de cabaret-tour. Maar nee, hij meent het echt! Als ze de afbraak van van sociale voorzieningen en instellingen -want dat is het overheersende resultaat van het afbraakkabinet- als "successen" hadden geclaimd, hadden ze de partij meteen ter ziele moeten laten gaan. Nu is er misschien nog iets van te redden.

KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 8:19

Mooi streven. Wens hem veel succes en de PvdA veel sterkte. Mag nog wel even uitgelegd worden wat het verschil is tussen 'in overheids handen' en 'in publieke handen' want bij Klaver zal dat in de praktijk hetzelfde zijn in verhullende taal, ben ik bang. Beetje 'achter de schermen' ? Net zoals dat foute zinnetje toen -nav het R-rapport deze week- de microfoon nog open stond: Dat is de echte Klaver, de populist? Tenslotte: Mensen zoals Klaver zijn vooral goed in het verdeel verhaal, ik hoor niet zoveel over t verdien verhaal.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:12

Leg even het verschil uit tussen 'in overheids handen' en 'in publieke handen'.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 11:32

Misschien bedoeld hij, dat de gemeente er dan over gaat en niet het rijk?

KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 14:52

@vdbemt Lees in het stuk de pannel discussie, waarin Klaver stelt na gepruttel uit de PvdA dat hij (toch maar) niet alles door de overheid laat regelen maar door publieke instellingen. Kijk dat noem ik nog eens creatief taalgebruik.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:46

@Kritisch kijken. Ik houd het erop dat hij dit bedoelt: De overheid die een verbindende en faciliterende rol zou moeten vervullen.

Rode druppel
Rode druppel8 okt. 2022 - 8:07

Als men het neoliberalisme niet meer wil, dan is uittreden van de EU een uitkomst. En juist PvdA en GL zijn altijd voorstander geweest van de EU. Het zijn mooie woorden van Klaver, tijd om ze eens waar te maken. Mijn hoop is dat de SP hier niet intrapt. Laat ze maar bewijzen dat ze zijn bekeerd.

7 Reacties
MG1968-2
MG1968-28 okt. 2022 - 9:29

"Mijn hoop is dat de SP hier niet intrapt." De SP, zoals ze nu functioneert of ideologisch door het partijkader wordt neergezet kan daar gewoon ook niet in meegenomen worden. GL en PvdA willen geen deense variant terwijl de SP op betreffende punten zelfs rechtser wil afslaan.

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 9:53

Uit de EU is waanzin, uit de Euro zou wel een oplossing zijn.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:23

De EU is de democratie op Europees niveau. Als dit je doel is: "bouwen aan nieuwe gemeenschapszin en gelijkwaardigheid." dan is uittreden uit die Europese gemeenschap tegengesteld aan je doel. De EU is neo-liberaal om dezelfde reden dat NL neo-liberaal is: de kiezers hebben ingestemd met de neo-liberale verhalen. Links heeft er dus zowel nationaal als in de EU voor te zorgen dat hun verhaal de mensen gaat bereiken.

Karingin
Karingin8 okt. 2022 - 13:31

Oh jij wil de economie meteen helemaal onderuit halen...? Ik denk dat de boeren je dat niet in dank af zullen nemen

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:04

"Als men het neoliberalisme niet meer wil, dan is uittreden van de EU een uitkomst." Dat is geen noodzakelijke oorzaak/gevolg.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:04

@GeenProbleem "Uit de EU is waanzin, uit de Euro zou wel een oplossing zijn" Waarom?

GeenProbleem
GeenProbleem9 okt. 2022 - 10:20

@volrin Omdat Zuid-Europa failliet is, en omdat je 'whatever it takes' tactieken van Mario Draghi niet eindeloos kan blijven toepassen.

Anke Groenewoud
Anke Groenewoud8 okt. 2022 - 8:07

Eindelijk een zinnig alternatief voor de huidige doorgedraaide maatschappij. Ik ben alleen geen voorstander van maatschappijen oprichten voor publieke werken. Alle noodzakelijke voorzieningen moeten terug in overheidshanden zonder bureaucratisch gesteggel. Korte, duidelijke lijnen voor OV, Water, Energie enz. De marktwerking is failliet. Links blok heeft mijn stem!

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 9:07

Je kan toch én een segment van de huizen in overheidsbeheer hebben en daarnaast een segment aan de markt overlaten. Een duur segment, van de markt.

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 7:07

Die partijen passen natuurlijk perfect bij elkaar, beide voor salonsocialisten én GroenLinks spreekt natuurlijk yuppen aan. Nu ik er echt over nadenk.. zoveel verschillen D66 en GroenLinks nou ook weer niet van elkaar. Zowel qua programma als achterban. Ik wens ze veel succes in de provincie.

8 Reacties
vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:27

Het komt op mij over dat jij salonsocialisten en yuppen als elitair ziet en redelijk welgesteld. Is het nu zo dat jij denkt dat mensen met een klein inkomen het volgende NIET willen: Een nieuwe verzorgingsstaat die bestaanszekerheid niet minimaal interpreteert, maar maximaal nastreeft, die de welvaart eerlijk verdeelt en waar breed toegankelijke publieke voorzieningen in publieke handen zijn. ?????

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 12:10

PVV en Forum. Dat zijn salonsocialisten. Wilders komt uit de rechtervleugel van de VVD. Wilders wilde naar een ministelsel toe. Baudet en Forum hebben niets met de lage inkomens. Daar hoor ik u niet over. Uit ervaring kan ik u vertellen dat D66 en Groenlinks behoorlijk van elkaar verschillen. De achterban van Groenlinks is meer vrouwelijk en economisch echt linkser als die van D66. Dat PvDA en GL salon socialisten zijn is een "rechts" frame en slechts gedeeltelijk waar. Er zitten ook genoeg mensen( vooral vrouwen trouwens) binnen die partijen die echt links zijn. Westerveld, Bromet, Ellemeet en ook Moorman. Onzin verhaal dus. Niet dat ik van u anders gewend ben met u "rechtse" wartaal

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 13:51

@sonic 'Uit ervaring kan ik u vertellen dat D66 en Groenlinks behoorlijk van elkaar verschillen. De achterban van Groenlinks is meer vrouwelijk en economisch echt linkser als die van D66. ' Schijnbaar zijn er bij GroenLinks ook meer mensen die van wandelen houden en blauw haar hebben! 'Onzin verhaal dus. Niet dat ik van u anders gewend ben met u "rechtse" wartaal ' Het is 'onzin' om dat er meer vrouwen bij GL zitten oid? En dan kom je aan met Bromet?? Die zich op twitter afvroeg waarom mensen niet gewoon een lening van 30.000 euro tegen een lage rente afsloten om 'even' hun huizen te verduurzamen. Wat leuk is als je net zoals Bromet 120.000 euro per jaar binnenharkt maar niet als je 30.000 euro per jaar vang. Nee, mensen zoals Bromet tonen vooral aan hoe ver ze van de 'gewone' burger afstaan. 'Baudet en Forum hebben niets met de lage inkomens. Daar hoor ik u niet over.' Daar hoor je me niet over omdat het niet over Forum gaat..! Brabbelverhaaltje van je Sonic.

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 15:45

Bemt: Welvaart eerlijk verdelen. Ik zou hem eerst gaan verdienen. Hoe hoor ik links helaas nooit over. Heb je een voorbeeld misschien ?

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:50

@Ejoth. Een voorbeeldje: een progressiever belastingstelsel. Grotere inkomens gaan meer belasting betalen. Een ander voorbeeldje: in plaats van belasting op arbeid, belasting op vermogen. Als ik het je gedetailleerder uit wil leggen, moet ik het van de website van GRL halen. Dat kun je ook zelf. Als je het ECHT wilt weten, en niet alleen maar hier lopen zeiken, dan doe je dat ook.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 19:03

De achterban van Groenlinks is meer vrouwelijk en economisch echt linkser als die van D66. Leuke vrouwen, bij groen links. Inderdaad, GL is linkser dan D66. D66 is gewoon de VVD, met een quasi 'progressief' vernislaagje eroverheen. Een VVD voor mensen die ook iets met 'cultuur' hebben. PVV en Forum. Dat zijn salonsocialisten. Wilders komt uit de rechtervleugel van de VVD. Wilders wilde naar een ministelsel toe. Baudet en Forum hebben niets met de lage inkomens. Daar hoor ik u niet over. PVV en FVD noemen zichzelf niet socialistisch. Dus ze kunnen ook niet salon socialistisch zijn. Ik snap niet zo goed, wat FVD en PVV willen, sociaal economisch gezien. Dat PvDA en GL salon socialisten zijn is een "rechts" frame en slechts gedeeltelijk waar. Er zitten ook genoeg mensen( vooral vrouwen trouwens) binnen die partijen die echt links zijn. Westerveld, Bromet, Ellemeet en ook Moorman. Vooral de PVDA is 100 procent salon socialistisch. GL is geloof ik wel wat meer oprecht socialistisch ingesteld

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 20:51

@ Baloe Ik weet niet op welke van jullie 2 ik moet reageren. Geen Probleem stelt dat GL en PvDA salon socialisten zijn. Ik verwijs naar PVV en Forum. Dat zijn echte salon socialisten. GL en PvdA zijn partijen die zeker in het verleden geen salon socialisten waren. En ook goede dingen voor Nederland hebben gedaan. De tijd van Rosenmoller. GL en D66 verschillen. Mijn beste vriend is een GL'er. Die heeft een gruwelijke hekel aan D66. Ook is de D66 kiezer vaker oud en heeft de D66 kiezer vaak een eigen huis. Dubieuze claim dus van GeenProbleem. En dat GL van en voor Yuppen is dat is aantoonbaar onzin. Op GL stemmen ook studenten. Mensen uit de zorg stemmen er op, maar vooral mensen die erg bezorgd zijn over het klimaat. Echt niet alleen yuppen. Dat corrigeer ik. En daar komt een heleboel commentaar op. Net als bij Kuifje ga ik niet meer op alles reageren. Ik reageer alleen nog maar op mensen die mij normaal en respectvol aanspreken. GeenProbleem heeft wel gelijk dat GL en PvDA succes gaan boeken in de provincie. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van links. Al zal het denk ik nog wel 5 a 10 jaar duren voordat de "rechtse" kiezer er achter is dat nationalisme en neoliberalisme niet werkt. En eindelijk tot inkeer komt

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 okt. 2022 - 11:12

Ik vind D66 ook heel erg misselijkmakend. Zo'n Paternotte, met zijn belerende stemmetje. Zo'n Kaag, die op iedereen neerkijkt, maar zelf niet zoveel te melden heeft. D66 is voor mensen die zichzelf overschatten, mensen die zichzelf net iets te interessant vinden. Mensen die denken dat ze 'de elite' zijn, omdat ze weleens een art house film gekeken hebben. Ik heb meer sympathie voor GL dan voor D66. GL heeft meer een eigen identiteit

pahan
pahan8 okt. 2022 - 6:58

Dat zit goed in elkaar. De kunst is natuurlijk om een vraag zelf te beantwoorden, daar de discussie over uit de weg te gaan en dan ben je vrij voor. Hij zegt zeker goede dingen, benoemt ware zaken. Maar pak even de eerste regel van zijn betoog: Één gedachte liet me in aanloop naar vanavond niet los: het is maar goed dat ze hebben doorgezet. En dan vervolgen met: Natuurlijk, het is speculatie. Maar ik durf de stelling wel aan dat veel van de verworvenheden waar onze opa’s en oma’s, onze vaders en moeders, én u en ik van hebben geprofiteerd, er dan niet waren geweest.(...) Maar is dat zo? Durf je het ook aan om jezelf recht aan te kijken, en te begrijpen dat vooruitgang ook zonder dat doorzetten gebeurd was? Dan spreekt hij over oude politiek waar hij zich nu tegen wil verzetten. Maar die oude politiek is ontstaan vanuit dat doorzetten. Dus wat ik nog steeds mis is de echte duurzaamheidsvisie, en dan vooral over de duurzaamheid van het linkse concept. Partijen die elkaar opeten zijn van alle tijden, maar in mijn beleving hebben GroenLinks en PvdA toch echt andere doelgroepen. Als dit het resultaat is van links doorzetten indertijd, dan zijn we met zijn allen niet tevreden. Hoe gaat dit nu beter worden dan?

Arbeider100
Arbeider1008 okt. 2022 - 6:57

''Dat blok bestaat vooralsnog uit zijn partij GroenLinks en de PvdA maar andere partijen kunnen zich daarbij aansluiten. '' Goedgezien van GL Klaver. Een ''progressief'' linksblok (links lullen en daarna rechtse rijke zakken vullen) zou met alleen GL en PvdA immers wel eens kunnen uitdraaien op een blokje. Maar welke linkse partij met enig zelfrespect zou zich dan moeten aansluiten bij de op pluche zetels gebrande GL/PvdA elites die het rechtse Rutte4 gedogen?

5 Reacties
vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:39

"Een ''progressief'' linksblok (links lullen en daarna rechtse rijke zakken vullen) zou ......." Kun jij sociale kabinetten noemen waar dit op is gegaan? In Rutte 2 heeft de PvdA zich door neo-liberaal in de luren laten leggen. Dat was dus gewoon een rechts kabinet dat rechtse zakken vulde. Daarvoor zijn ze flink afgestraft. Daar deden andere linkse partijen niet aan mee. Ook niet na pogingen tot samenwerking. GRL heeft voor links-lullen-rechts-zakkenvullen bedankt. SP en PvdD deden er sowieso al niet aan mee. Stop er dus mee dat als argument aan te dragen.

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 15:46

Bemt, u bent een linkse wegkijker

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:53

@Ejoth. Dat is geen antwoord op mijn vraag. DAT is wegkijken, duiken.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:07

"Maar welke linkse partij met enig zelfrespect zou zich dan moeten aansluiten bij de op pluche zetels gebrande GL/PvdA elites die het rechtse Rutte4 gedogen?" Wat een onzin. GL heeft nog nooit 'op het pluche' gezeten, noch volwaardig, noch in een gedoogconstructie.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:08

@ejoth "Bemt, u bent een linkse wegkijker" Ejoth, dat is een slappe, loze, persoonlijke aanval die niet verhuld dat je niet op zijn kritiek in gaat.

Cruise
Cruise8 okt. 2022 - 6:08

Zolang een links Blok het heikel punt van de vooral asielimmigratie elk jaar van tienduizenden kanslozen op de arbeidsmarkt blijft omzeilen ( i.t.t Deense collega’s) en juist in het kader van “internationale solidariteit” eerder nog een tandje wil bijzetten zal een links Blok ( combinatie van GL en PVDA) nooit de grootste partij in de Tweede Kamer worden. Wel dapper en principieel dat ze dit heikel punt zo blijven omzeilen want je wint er niet de populariteitsprijs mee en je maakt je dus bij voorbaat kansloos om ooit de grootste partij in de Tweede Kamer te worden maar principes zijn nu eenmaal principes en die staan niet ter discussie voor Klaver en Co.

10 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 9:54

Helemaal mee eens, als er een partij is/komt die economisch links is maar rechts is qua immigratie dan gaat dat gegarandeerd een succes worden.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:42

"Zolang een links Blok het heikel punt van de vooral asielimmigratie elk jaar van tienduizenden kanslozen op de arbeidsmarkt blijft omzeilen" Heb jij een goed verhaal voor de glastuinbouw hoe zij zouden kunnen overleven zonder buitenlandse werknemers???

dordtenaar2
dordtenaar28 okt. 2022 - 12:07

@vdbemt Ik snap het niet helemaal. Bijna alle varkensboeren moeten stoppen want ze zijn zeer vervuilend en produceren vooral voor het buitenland en nu maak je je zorgen over de glastuinbouw of die wel genoeg personeel hebben. Je weet toch wel dat die glastuinbouw even vervuilend is en ook vooral voor het buitenland produceert?

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 13:52

@vdbemt Dat zijn EU inwoners hè... die hebben het recht om hier te werken. Het gaat over de natte droom van D66 en het grootkapitaal om mensen buiten de EU (Noord-Afrika) te werven om hier te komen werken.

Jozias2
Jozias28 okt. 2022 - 15:41

@geen probleem De pvv gaat in die richting. Op die punten vaak op 1 lijn met de sp.

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 15:47

Bemt: Polen bedoelt U. Cruise bedoelt andere immigranten.

Sonic2
Sonic28 okt. 2022 - 16:31

@ GeenProbleem De SP is het perfecte voorbeeld van uw ongelijk. De SP vaart op immigratie en integratie een conservatieve koers en blijft daar klein mee. Nieuwe Wegen is ook een bewijs van uw ongelijk. Dat flopte ook. Onvoorstelbaar dat je met dit soort aantoonbare onzin nog 3 likes krijgt. Zal wel 1 van u zelf zijn waarschijnlijk.

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 17:13

@Sonic Daar heb je een punt, denk dat de geschiedenis van de SP de kiezer nogal afschrikt. Heb er ook niet echt een verklaring voor waarom die zo slecht scoren.

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:57

@Dordt. Zeker weet ik dat. Maar cruise haalt enkele problemen door elkaar.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:10

@dordtenaar2 " Bijna alle varkensboeren moeten stoppen" Wie zegt dat? vdbemt niet. De overheid ook niet.

Berend22
Berend228 okt. 2022 - 6:06

Wat zijn linkse en rechtse mensen toch verschrikkelijk. Altijd maar weer gelijk willen hebben en de tegenpartij het ligt in de ogen niet gunnen. Halsstarrig een ideaal blijven volgen ook als uit alles blijkt dat het ideaal niet klopt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers8 okt. 2022 - 3:16

Stelletje algemeenheden te banaal om aan konkrete acties te verbinden. Prima, maar zegt weinig.

Greendutch
Greendutch8 okt. 2022 - 2:28

goed verhaal, nu overal in het land, persoonlijk, de mensen aankijkend, gaan vertellen want er zijn veel mensen buiten westland/grote steden die het linkse verhaal niet kunnen vertellen maar bv wel baudet op de markt horen oreren en dan niet meer verstandig stemmen.

5 Reacties
HenryHansen
HenryHansen8 okt. 2022 - 4:49

Precies..... pas als dit verhaal ook buiten de grachtengordel wordt geaccepteerd, is het een goed verhaal. Als dit linkse blok niet alleen maar inzet op klimaat (lijkt erop) en niet werelwijd voorop wil lopen met allerlei ideaalbeelden, die alleen leven bij de linkse elite (met hun goed betaalde subsidiebanen), heeft dit best een kans. Thema zou moeten zijn: aansluiting zoeken bij de rest van NL

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 6:58

Ik wens ze veel succes in de provincie hahaha

Jozias2
Jozias28 okt. 2022 - 7:14

@greendutch En hoeveel mensen spreek je echt als je het land in gaat? Het is een media momentje maar rozen uitdelen op de markt of het spreken voor een handvol mensen in een zaaltje heeft geen noemenswaardig effect.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 9:09

Thema zou moeten zijn: aansluiting zoeken bij de rest van NL Hier heeft Henry een punt. GL en PVDA, staan een beetje los van het volk. De zogenaamd 'Henk en Ingrids'

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 9:55

@henry Ja maar Henry, 'je kunt toch gewoon een lening van 30.000 euro afsluiten tegen een lage rente om je huis te verduurzamen?' Woorden van Laura Bromet die aantonen hoe wereldvreemd ze bij GL zijn.

Primarch
Primarch8 okt. 2022 - 2:11

Als GL en PvdA samen gaan, dan stem ik geen GL meer. PvdA stemde ik toch al niet.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk8 okt. 2022 - 0:57

Het lijkt er eerder op dat GL de PvdA overneemt, dan dat er sprake is van een fusie. Beter gezegd, wat komt er terug in een links programma dat voor de PvdA herkenbaar is en waar GL wellicht minder om staat te springen?

3 Reacties
vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:45

Wauw. Toppunt van onlogisch. Wat jij zegt: GRL neemt de PvdA over. (Heeft het dus voor het zeggen). En dat zou dan resulteren in een programma waar GRL niet om staat te springen???

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk8 okt. 2022 - 12:52

Deze reactie laat niet zien mijn tekst te willen begrijpen. Jammer!

vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 18:58

hahahaha.

Déjà vu
Déjà vu8 okt. 2022 - 0:30

"De GroenLinks-leider opende een felle aanval op het neoliberalisme "de ideologie waarvan de VVD zegt dat die niet bestaat maar die overal in de samenleving is doorgedrongen." Yaris Varoufakis -de Griekse professor en minister die overhoop lag met Dijsselbloem- legt in de hieronder staande YouTube video uit, waarom wij zoveel geld moeten dokken voor onze energie. https://youtu.be/NicE0-N9ux0 Aan de VVD'ers die zeggen dat neoliberalisme niet bestaat : dan gebruiken we toch gewoon de term liberalen weer! Dankzij jullie zijn items uit grootmoeders tijd weer actueel: armoede, voortrekken, achterstellen, ongelijkheid om maar enkele te noemen.

5 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert8 okt. 2022 - 9:55

@ Déjà vu - neoliberalen noemen zichzelf nooit zo. Je hangt nu eenmaal geen bordje om je nek met daarop de naam van een schandelijke, inhumane, en uitstekend beschreven doctrine. Een dief loopt niet naar een agent om trots te verklaren dat hij steelt, en dat hij de bewijsstukken graag wil laten zien. Het is aan de rechter om het juiste etiket toe te kennen en de veroordeling uit te spreken. Kritisch econoom en wetenschapshistoricus noemde zijn paper in 2014: "The Political Movement That Dared Not Speak Its Own Name: the Neoliberal Thought Collective Under Erasure". Het is vrij toegankelijk als PDF hier te vinden: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP23-Mirowski.pdf

TeeJee2
TeeJee28 okt. 2022 - 10:40

Liberalisme heeft weinig van doen met het neoliberalisme. Die term is dan ook zeer verkeerd gekozen, het is namelijk eerder een neo-oligarchie. Waar enkele personen en bedrijven de macht hebben en daar zeer rijk mee worden, maar dan vermomd als democratie. Het liberalisme schrijft juist voor dat de staat de belangen van mensen moet behartigen daar waar het individu dit onmogelijk zelf kan doen. In onze huidige wereld gaat dat op voor zorg, onderwijs, defensie en publieke infrastructuur. Het feit dat onder VVD, D66, CDA en PvdA dit allemaal is geprivatiseerd geeft duidelijk aan dat het liberalisme in Nederland al geruime tijd is overleden.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert8 okt. 2022 - 11:50

@ TeeJee2 - je maakt enkele interessante opmerkingen. Dat over die neo-oligarchie, dat is waar. Anderzijds werd het begrip "neo-liberaal" ooit wél ingezet in de kringen van de reactionaire ideologen die aan de basis stonden van de ellende van tegenwoordig. Niet vaak, maar kennelijk wilden ze zich wel afzetten tegen het "oude" liberalisme, waar ze hun ideeën vandaan haalden, maar dat naar hun zin al te tolerant was. Jongeren in onze tijd weten het veelal niet: de VVD was in het verleden niet de monomane bezuinigings- en herverdelingsbende die ze nu is. Er was een sociaal gezicht, en niemand hoefde diep te lijden onder een crisis. Huisvesting, zorg, en onderwijs werden niet geschonden. Ik denk hierbij aan Hans Dijkstal, bijvoorbeeld. Trouwens: de VVD heeft in de recente jaren geen enkele crisis het hoofd geboden. Waarom niet? Omdat zij en haar handlangers de ene na de andere crisis zelf veroorzaken. De sociale liberalen uit het verleden zouden zich de ogen uit het hoofd schamen als ze de misère anno 2022 zouden meemaken. En ze zouden "en masse" hun lidmaatschap per direct opzeggen. Ja, het Nederlandse liberalisme is dood.

KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 14:45

Varoufakis... tsja...

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa8 okt. 2022 - 19:18

drs. H.C. Queyncken Tollaert Bedankt voor dat pdf bestand. Als ik tijd heb, ga ik het lezen Ik heb het meer zo begrepen. Liberalisme, leidde tot crisissen, ongelijkheid en een geradicaliseerde arbeidersklasse, in de 19de eeuw. Na de WO2 willen liberalen, het liberalisme opnieuw opzetten, maar zien ze een rol voor een sterke overheid. Een overheid die er is om markten te maken, wat dat ook mag betekenen. Neoliberalisme wilt wel een sterke overheid, maar niet een herverdelende sterke overheid. Wel boa's, geen sociale vangnetten. Het punt met aanvankelijke liberale theorie/filosofie, is dat het sterk gericht is op het individu en de ontplooiing van het individu. Dit zien we in het neoliberalisme niet terug. Het neoliberalisme denkt slechts in geld. Individualisme is geen waarde op zich, slechts het BNP telt. Hoe het geld verdeeld is, interreseert ze ook niets. Als 10 procent, 90 procent van het geld verdiend heeft, ziet de neoliberaal ook dat niet als een probleem Vergeet ook niet dat vroege klassieke liberalen als John Locke, het Lockean Proviso als cruciaal zagen, voor hun liberalisme. Ook dit kwam en komt niet terug, in de praktijk. Oorspronkelijke liberale theorie, is radicaler dan hoe men liberalisme in de praktijk vormgegeven heeft. Men heeft al snel de meer radicale scherpe randjes, van de theorie geveild

Jopie666
Jopie6668 okt. 2022 - 0:20

Slimme zet wat mij betreft en een links blok PvdA GroenLinks of visa versa kan zeker wat aan de problemen van 25 jaar neo liberalisme en marktwerking doen. Maar ze moeten wel in zee gaan met rechtse partijen, die dit blok en visa versa nodig hebben om aan een meerderheid te komen. Want een linkse meerderheid komt er voorlopig niet.

Wie o Wie
Wie o Wie7 okt. 2022 - 23:03

Jesse klaver heeft de afgelopen verkiezingen geen enkel goed resultaat behaald. Hij weet mensen niet aan te trekken en te overtuigen.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt8 okt. 2022 - 10:50

Voorbij is voorbij, nietwaar? Rutte heeft heel lang wel genoeg mensen weten te overtuigen. En zie hoe Nederland ervoor staat: crisiskampioen. Voorbij is voorbij. Maar je kunt er wel van leren. Rutte heeft niet geleerd. Mogelijk Klaver wel.

EUpiet
EUpiet7 okt. 2022 - 22:43

Ik wens ze veel geluk alhoewel ze klassiek sociaal democratische waarden willen nastreven. Iets waar beide partijen niet zo lang geleden geen enkele boodschap (meer) aan hadden. D66 was al onder Wijers rechtsaf geslagen en is daar consequent onder van der Laan en Pechtold mee doorgegaan. Kaag is slechts voortzetting.

EenMening3
EenMening37 okt. 2022 - 22:19

Zo'n links blok is weer eens wat anders. Wat nog ontbreekt is een aansprekende partijleider. Met de mensen die er nu zitten, ga je de verkiezingen niet winnen.

4 Reacties
Karingin
Karingin8 okt. 2022 - 10:45

Alsof jij wie dan ook op links een "aansprekende" leider zou vinden. Klaver is een prima vent, vertelt dit verhaal al jaren en is een van de minst opportunistische, vieze spelletjes spelende politici van dit moment

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk8 okt. 2022 - 12:56

Klaver en niet opportunistisch. Ik herinner me nog een verkiezingsprastje over tienduizend euro voor alle jongeren van achttien jaar. Nee, Klaver is niet anders dan Rutte, Wilders of Baudet.

KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 14:43

@ Karin De bril kleurt t verhaal, toch? Geen spelletjes? Tot de microfoon bleef aan staan...ai... Kom op; het is ook gewoon een populist, beetje Trudeau , en het Pikkety verhaal dat voor heel anderen landen (Frankrijk) bedoeld was. Je mag een fan zijn, maar laten we t wel binnen de lijntjes houden...

Ejoth
Ejoth8 okt. 2022 - 15:51

Karingin: onbedoelde video opname niet gezien zeker. Klaver oprecht. LOL

Olav Meijer
Olav Meijer7 okt. 2022 - 21:11

Het gaat op deze manier wel een betere kant op met de min of meer linkse partijen. Een gezamenlijk blok van GL, PvdA, PvdD en SP (?) zou, wellicht met aanvulling van DENK en BIJ1, wel eens een aantrekkelijk alternatief voor veel kiezers kunnen zijn.

2 Reacties
KritischKijken
KritischKijken8 okt. 2022 - 14:38

En welke kiezers spreekt u dan wel? Probeer iets verder het land in te reizen dan uw vriendeclub. DENK en BIJ1 erbij: De gruwel van de gemiddelde kiezer, wat we er ook van vinden...

Olav Meijer
Olav Meijer9 okt. 2022 - 16:07

@ KritischKijken: Ik schrijf: "zou wellicht.....wel eens een aantrekkelijk alternatief voor veel kiezers kunnen zijn". Dat is dus met veel slagen om de arm geformuleerd. Daar sta ik volledig achter, want het is allerminst overtrokken. Niemand kan nu al feitelijke uitspraken hierover doen. Verder: [Probeer iets verder het land in te reizen dan uw vriendeclub]. Haha, wat weet je van mijn "vriendeclub"(sic), en van hoeveel ik in Nederland reis en kiezers spreek? Ik vermoed zo maar veel meer dan jij, in elk geval gedurende mijn hele leven. [De gruwel van de gemiddelde kiezer.....] Zozo, dus jij hebt "out of the blue" een heldere zicht op "de gemiddelde kiezer", whatever that may be. Zoals gewoonlijk doe je je nickname bepaald geen eer aan.

Sven Stevin
Sven Stevin7 okt. 2022 - 21:05

Veel van de sociaal-economische problemen waardoor de gewone Nederlanders zich getroffen zien en ook de aanpak daarvan zoals die links die graag zou zien worden gedeeld door b.v. PVV en JA21. Dan moet je als je die aanpak voorstaat ook willen samenwerken.

3 Reacties
Karingin
Karingin8 okt. 2022 - 10:43

Hoe kom je daar nou bij? Wilders is gewoon een VVD-er met een bruin randje, kijk maar naar zijn stemgedrag. Wat JA21 stemt heb ik niet bijgehouden, maar hun bruine uitspraken zeggen wat mij betreft genoeg. En Eerdmans heeft bij Leefbaar ook laten zien dat hij nix opheeft met de zwakkeren in de samenleving

GeenProbleem
GeenProbleem8 okt. 2022 - 17:14

@karingin 'En Eerdmans heeft bij Leefbaar ook laten zien dat hij nix opheeft met de zwakkeren in de samenleving' Jij wel zeker? Zolang het maar niet te dicht bij Amsterdam is, want daar is het 'druk'.

Sven Stevin
Sven Stevin9 okt. 2022 - 22:24

@Karingin. Rechtse en linkse partijen, ook de links en rechts verdeelde populistische partijen (zoals ter linkerzijde de SP) hebben veel overeenkomsten en ideeën over hoe het anders moet op gebied van sociaal-economische zaken in het belang van de midden- en lager inkomensgroepen tegenover de nu leidende elite van rechts en linkse goedverdienende hogeropgeleiden en hun partijen.

oproerkraaier
oproerkraaier7 okt. 2022 - 21:02

ik citeer een of andere rechtsextremist: "Neoliberalisme bestaat niet. Woke is gevaarlijk " uiteindelijk dienen die lieden de VVD agenda, net als Geert W en zijn parodie op een partij.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin8 okt. 2022 - 9:52

Geert Wilders is zowel een neo-liberaal als een rechts-extremist. Hij stemt altijd mee met neo-liberale partijen, ook al doet hij het anders voorkomen. Hij is maar in een ding sterk en dat is retoriek. Dat maakt hem des te gevaarlijker. Ik weet niet of hij waarheid en leugen nog kan onderscheiden, denk het echter wel en wel zeer goed.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist28 okt. 2022 - 10:56

Het opdringen van meningen door een minderheid aan een meerderheid heet facisme.

Volrin
Volrin9 okt. 2022 - 1:14

"Het opdringen van meningen door een minderheid aan een meerderheid heet facisme. " Nee dat het niet zo. Dat heet een dictatuur van de minderheid.