Joop

Jan van Zanen, waarom neem je de klimaatzorgen niet serieus? Kun je dat uitleggen aan je kinderen?

  •    •  
25-05-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1722 keer bekeken
  •  
janvanzanen

Geachte hoogedelachtbare burgemeester Van Zanen,

Heden hebben wij met interesse kennisgenomen van uw schrijven over het besluit tot beperking demonstratie (betreft: Extinction Rebellion) van 27 mei aanstaande met het kenmerk BSD/10536278. Dank daarvoor.

Zo zou je kunnen beginnen als je een reactie wilt geven op de brief die door Extinction Rebellion (XR) onder de aanhang is gedeeld (zoals gevraagd is om te doen). Maar hé cut the crap!!

Ik ben meer van de begrijpelijke taal en niet van dat soort ambtelijk gebrabbel en mooidoenerij. Dit zou meer mijn reactie zijn:

Geachte burgemeester Van Zanen, beste Jan,

Als politici (althans ik inmiddels ex-Statenlid) onder elkaar ga ik je met alle respect gewoon Jan noemen, vind ik een stuk makkelijker praten en omdat we allemaal mensen zijn ook een stuk gelijkwaardiger. Ik heb er over getwijfeld maar wil toch een reactie geven op de inhoud van de brief die onder ons (XR-sympathisanten) is rondgestuurd op jouw verzoek. Ik had er een mooi sprookje van kunnen maken, zoals Carice van Houten bij de vergadering van de Rabobank gedaan heeft. Ik had allerlei wetenschappelijke bewijzen en uitgaven kunnen gaan opsommen over hoe slecht wij er als mensheid voorstaan als het om de leefbaarheid van de Aarde gaat. Maar ik ga mij - deze keer - beperken tot de brief die je aan XR gestuurd hebt.

Je schrijft deze brief naar aanleiding van de aangekondigde blokkade op 27 mei. Een regel ervoor (en enkele keren verderop) staat dat er geen kennisgeving gedaan is. Beetje tegenstrijdig vind je niet? Of had je liever dat er een (officiële) vergunning aangevraagd was? Is dat het verschil? Dan heb ik gelijk een vraag: ‘zou je die dan gegeven hebben?’ Wat ik er ook tegenstrijdig in vind is het feit dat er wel ruimte vrijgemaakt is op het Malieveld en dat terwijl er geen officiële kennisgeving gedaan is… schiet mij maar lek.

Bij de overwegingen schrijf je: ‘de eerdere ervaringen zijn ronduit negatief. Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie.’ Heb je wat teksten door elkaar gehaald? Vraag ik mijzelf dan af. Deze uitlating hoort meer bij een brief aan Farmers Defence Force (e.a.) over de bijeenkomst in het Zuiderpark op 11 maart 2023. Bij de XR A12-blokkade was absoluut geen sprake van een sfeer van confrontatie os iets anders. Mensen waren rustig met elkaar aan het praten, andere lagen te lezen of zelfs een powernap te doen. Er was muziek, goede sfeer, saamhorigheid en mooie sprekers met uitgebreide toelichtingen waarom we daar waren. Als er al sprake was van provocatie dan was dat van de kant van de gemeente (politie) met het inzetten van de enorme waterkanonnen. Waterkanonnen die op standje ‘vernevelen’ stonden dat dan weer wel. Wow, wat een liefde.

Je hebt het ook over allerlei soorten van verhinderingen en gevaren als dat stuk van A12 geblokkeerd wordt. Zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, leiden er zeker ook meer wegen naar en rondom Den Haag. Met grote evenementen is dat ook geen probleem kijk maar naar de NN CPC Loop van 12 maart (Een dag na de XR-blokkade). Dus nogmaals de vraag: als er vanuit XR een zogenoemde kennisgeving (lees vergunningaanvraag) was gekomen, was dan wel dit evenement (of blokkade) wel mogelijk geweest?

Zo zou ik de hele brief wel door kunnen gaan met vragen en/of opmerkingen maar dat doe ik niet. Laat eenieder de brief zelf maar lezen en er zelf conclusies aan verbinden. Alleen wil ik er nog een ding uitlichten en dat is de regel over de a12.mars.nl en dan met name het woord ‘kennelijk’ . De website wordt genoemd dus lijkt het mij dat je weet wat, hoe en waarom deze mars gehouden wordt. Maar nee, blijkbaar niet wat het schijnt kennelijk iets te maken te hebben met een statement tegen fossiele subsidies. Sorry hoor, hiermee zeg je, in mijn ogen, dat de zorgen van heel veel mensen over het klimaat in het algemeen en de fossiele subsidies in het bijzonder, door een burgemeester niet serieus genomen worden.

Beste Jan, krijg je dit met droge ogen uitgelegd aan jezelf, kinderen en anderen?

Ik kan mijzelf en mijn kinderen nog recht in de ogen aankijken. Met de mij gegeven mogelijkheden, geestelijk en lichamelijk, probeer ik mijn steentje bij te dragen voor een gezondere, veiliger en vooral leefbare toekomst voor de generaties na ons. Er is maar 1 Moeder Aarde en daar moeten we weer leren zuinig mee om te gaan… Een goed begin voor Nederland kan zijn om te stoppen met de zogenaamde fossiele subsidies vanuit de overheid en het liefst gisteren beginnen met allerlei klimaatbeloften na te gaan komen.

Zaterdag 27 mei 2023 staan wij, mijn vriendin, onze dochter en ikzelf, er weer bij. En deze ‘goede olievlek’ wordt groter en groter en we blijven tot er eindelijk eens echt geluisterd wordt naar een steeds groter wordende groep burgers.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (64)

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mei 2023 - 11:18

Het punt is volgens mij de 'belangenafweging' in deze, en dat het belang 'persoonlijk' gemotiveerd is, zou zijn. ER vindt dat de burgemeester het belang, de verschillende belangen totaal 'verkeerd weegt'. De NN CPC Loop van 12 maart blokkeert ook de weg en t.b.v. wat? Weegt dat doel zwaarder dan het probleem dat ER aankaart? Nee.....aldus XR en aanhang. Het verschil zit er aldus in dat die geen enorme politiemacht nodig heeft om weggesleept te worden maar zij zelf weg lopen en een gekend begin en einde heeft. voorspelbaar is. Dus niet de blokkade op zich wordt gemeten zoals vermeld door Van Zanen maar de benodigde politiemacht omdat de blokkade ingeval XR een onbekend einde heeft en mensen zoals gekend weggesleept moeten worden i.t.t. de De NN CPC Loop van 12 maart die een andere doel heeft maar eveneens een blokkade veroorzaakt, meer een vooraf gekend of te meten vrijwillig einde kent. Zij lopen weg, binnen een bepaalde tijd en behoeven niet gesleept te worden dus minder en/of totaal andere politie-inzet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mei 2023 - 10:48

Ik raak een beetje in de war. Is er nu wel of niet een vergunning aangevraagd voor 27 mei?

1 Reactie
Jozias2
Jozias226 mei 2023 - 13:17

@minoes Er is geen vergunning aangevraagd maar een vergunning is ook niet nodig. Een aankondiging volstaat en dat is ook niet gedaan. Het ontbreken van een aankondiging is op zichzelf geen reden om een demo te verbieden maar het is wel verplicht. Ook om tussen organisatie en gemeente af te stemmen over maatregelen in het kader van de openbare orde, tijd, locatie, politie en eigen orde diensten etc zeker als je van plan bent om de openbare weg te blokkeren.

Polarisario
Polarisario26 mei 2023 - 9:26

De burgemeester heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de veiligheid in en rondom de stad. Als hij in samenspraak binnen de driehoek vindt dat het blokkeren van de belangrijkste toegangsweg onveilige situaties kan veroorzaken heeft hij zelfs de plicht deze blokkering te verbieden en op te treden als dit toch gebeurt. In Den Haag wordt nagenoeg iedere demonstratie toegestaan. Er is op het Malieveld plek en als deze er niet is wordt vaak uitgeweken naar het Zuiderpark. Daar kunnen bevriende politici zich dan melden om hun steun te betuigen en is er ruimte voor de pers om zonder gevaar voor de omgeving hun ding te doen. Het slaat nergens op om een burgemeester door een terechte weigering te beschuldigen het oneens te zijn met de doelstellingen van de demonstranten. De man doet waarvoor hij is benoemd en als de inschatting van de politie is dat iets onveilig is dan is het zelfs zijn plicht, ongeacht de eigen mening, om op te treden. Van Zanen is van de VVD. Bepaald niet mijn meest favoriete partij. Voor zijn politieke mening zal je mij hem zelden of nooit zien verdedigen. Dit heeft echter niets met zijn persoonlijke of politieke mening te maken, maar met zijn kerntaak als burgemeester.

pahan
pahan26 mei 2023 - 5:56

Als je dan je kinderen zo blij aan het aankijken bent, durf je dan ook de toekomst te schetsen? Kan je ze uitleggen wat je denkt te bereiken met het XR vehikel? Heb je een alternatief? Een plan? Of alleen maar de dooie kreet dat iets moet stoppen?

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick25 mei 2023 - 22:57

Ik geloof dat de schrijver het recht op demonstreren niet snapt. Los van het idee dat een blokkade (doelmatig overlast veroorzaken als machtsmiddel zodat je als groep, tijd energie en middelen van het individu kan onttrekken) is geen demonstratie (je standpunt demonstreren waarbij overlast niet doelmatig veroorzaakt wordt). Als men inderdaad, zoals de schrijver ironisch aan gaf, gevraagd was om het malieveld vrij te maken, was het inderdaad een demonstratie geweest en was dat (dubbel)ironisch genoeg waarschijnlijk ook gedaan. Nu komt de tweede fout. De burgemeester dient de blokkade door te laten gaan omdat hij standpunt van deze blokkade, belangrijk moet vinden. De burgermeester is het hoofd van de politie en dus gevestigde macht. Natuurlijk kan een burgemeester eisen en beperkingen stellen aan demonstraties maar alleen in verband met de openbare orde (Dus geen blokkades). Maar als de burgermeester bepaalde demonstraties vriendelijker gaat beoordelen omdat de uitgedragen standpunten hem aan staan, is eng. Wil de schrijver werkelijk dat de gevestigde macht bepaalde demonstraties waar zij het mee eens zijn, voor gaan trekken? Dat betekend ook dat demonstraties die de gevestigde macht liever niet zien, achtergesteld gaan worden. Dan moet je niet verbaasd staan als die demonstratie tegen politiegeweld mag in het weiland van boer Krelis om 3 uur in de nacht op 31 april. Nee, laat de burgemeester maar zuiver toetsen op de openbare orde.

1 Reactie
Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 9:10

"Maar als de burgermeester bepaalde demonstraties vriendelijker gaat beoordelen omdat de uitgedragen standpunten hem aan staan, is eng." Of je laat het doorgaan en gaat er als burgemeester zelf naar toe voor een photo-op.

Beisser
Beisser25 mei 2023 - 20:45

Niet het einde der tijden, zoals Frans Akkermans hieronder veronderstelt. maar: Het einde van de 'beschaafde' mensheid. De mensheid die zichzelf boven de natuur staand waant. De dominante, biodibalans en –diversiteit verstorende, grondstoffen en energie verspillende mensheid. De mensheid die de planeet voor de volgende generaties onleefbaar gemaakt heeft. Die mensheid. Moeder Aarde zal echt niet sterven. Zij zal de biodiversiteit in een andere vorm herstellen en een nieuw ecologisch evenwicht vinden. Alleen is daarin geen plaats meer voor de 'beschaafde' mens. Ik benijd de volgende generaties niet en sta volledig achter de wanhopige acties van XR. Het gaat om hún toekomst. Zij proberen te redden wat er nog te redden valt, al is dat niet zo veel.

1 Reactie
Frans Akkermans3
Frans Akkermans327 mei 2023 - 7:39

@Beisse 'Moeder Aarde' in hoofdletters schrijven toont dat religieuze trekje aan waar ik het over had. Ik zie juist in het vermogen van de mens zich aan te passen de 'beschaving'. We dragen kleren, verwarmen onze huizen, bouwen dijken, vinden airco's uit en ga zo maar door. Daar is wel economische groei voor nodig en dus voorlopig ook fossiele energie.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans325 mei 2023 - 18:08

Om de zoveel weken de A12 blokkeren en een overheid die daar telkenmale geen toestemming voor geeft, er breken mooie tijden aan voor idealisten als Van Tilborg. Actievoeren voor het klimaat dient een heilig doel. Dat kan ik zien aan de deelname van menig pastoor en dominee. Net zoals in de tijden van de demonstraties tegen de Vietnamoorlog , de rassensegregatie in de VS, de Zuid-Afrikaanse apartheid en de kernwapens is 'burgerlijke ongehoorzaamheid' de overkoepelde term waaronder dit alles valt. Dat moet een goed gevoel geven voor wie het hart op de goede plaats heeft, zeker voor de oude mensen die toen hebben meegedaan. Het bijzondere van de klimaatacties is het bijna religieuze, sectarisch fanatisme waarmee het gepaard gaat. Geen wonder, want als je gelooft dat het einde der tijden op aanbreken staat ontkom je niet aan radicalisering. Wat moet je anders als je oprecht gelooft dat de apocalyps je aangrijnst.

2 Reacties
EenMening3
EenMening325 mei 2023 - 22:22

"Het bijzondere van de klimaatacties is het bijna religieuze, sectarisch fanatisme waarmee het gepaard gaat. Geen wonder, want als je gelooft dat het einde der tijden op aanbreken staat ontkom je niet aan radicalisering. Wat moet je anders als je oprecht gelooft dat de apocalyps je aangrijnst." Deze radicale houding draagt ook een groot risico in zich. Mensen die de wereld willen redden, hebben nogal eens de neiging om te radicaliseren, want het doel heiligt immers de middelen? De weg naar geweld ligt dan open.

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 9:15

@EenMening3 Reken er maar op dat dat binnenkort ook gaat gebeuren. XR lijkt voor velen een soort self-help groep met gelijkgestemden die uitermate pessimistisch in het leven staan. Dat kan alleen maar de verkeerde kant op escaleren. Niet voor niets dat de AIVD er ook bovenop zit. En dan te bedenken dat veel van de XR leden toch bovengemiddeld bereisd zijn en genoeg van de wereld hebben gezien om te weten dat wat zij nastreven bij voorbaat kansloos is.

Valkz
Valkz25 mei 2023 - 17:48

Als je een op een snelweg demonstreert dan demonstreer je niet tegen de regering of tegen de oliemaatschappijen maar tegen de gewone Nederlander. Totaal zinloos dus en wekt alleen irritatie op.

3 Reacties
Beisser
Beisser25 mei 2023 - 20:55

Ook de gewone Nederlander heeft zijn verantwoordelijkheid hierin. En irritatie laat alleen maar zien dat het besef van de ernst en de urgentie van de situatie nog steeds niet tot het grote publiek is doorgedrongen.

Zandb
Zandb26 mei 2023 - 6:35

Valkz Hoe (waar?) moet je demonstreren zodat 'de gewone Nederlander' daar dan gegarandeerd geen last van ondervindt. En waarom zou 'de gewone Nederlander' nooit deel kunnen nemen aan zo'n demonstratie tegen 'de gewone Nederlander'?

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 9:40

@Valkz "... wekt alleen irritatie op" Grappig, mensen die niets hebben met de eigen kinderen en bereid zijn deze te offeren typeer jij als gewoon. Ik zie dat op zijn minst als bijzonder.

onyxcumulus
onyxcumulus25 mei 2023 - 16:31

Mijn kinderen hebben er nog nooit naar gevraagd...uitleggen is dus niet nodig https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/de-snotwin-je-kind-als-drogreden

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 18:06

"Mijn kinderen hebben er nog nooit naar gevraagd...uitleggen is dus niet nodig" Ze hebben ook nooit om je bescherming gevraagd.

oproerkraaier
oproerkraaier25 mei 2023 - 15:52

Ik heb de persverklaring van de VVD-leugenaar met zijn " Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie." ook gelezen. Dat hij zich niet gewoon kapot schaamt. Een keiharde leugenaar. En het maar raar vinden dat mensen de politiek niet vertrouwen...

3 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk25 mei 2023 - 17:12

Waarvoor zou hij zich moeten schamen?

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 mei 2023 - 17:59

@IHAG Dat staat in de zin erna.

KritischKijken
KritischKijken25 mei 2023 - 18:05

Dus telkens de A12 blokkeren is niet provoceren. Parallele dwaze wereld leeft u in. Ik denk dat ik 'm vh weekend maar weer eens vol gooi.

Jozias2
Jozias225 mei 2023 - 14:36

Bijzonder dat het doel van de demonstratie een rol zou moeten spelen bij het beoordelen van de demonstratie door het bevoegd gezag. Vreemd dat een voormalig Staten lid hier voor pleit. Juist een grondrecht als het demonstratierecht zou er moeten zijn voor een ieder en in gelijke mate. Dus ongeacht het doel. Verder zegt de grondwet nog iets meer, in begrijpelijk Nederlands: “Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een betoging of een demonstratie. Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. En het mag ook niet gevaarlijk zijn voor het verkeer. En het mag ook niet leiden tot verstoring van de openbare orde.” Dus demonstreren op het Malieveld : prima, blokkeren van de a12 is niet de bedoeling. Lijkt me niet heel ingewikkeld. https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy#:~:text=Iedereen%20en%20iedere%20groep%20heeft,de%20gezondheid%20van%20de%20bevolking.

22 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier25 mei 2023 - 17:20

Rosa Parks had gewoon achter in de bus moeten gaan zitten omdat ze de openbare orde verstoorde...

MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 17:26

"Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden." Klopt. Maar demonstreren mag op iedere plaats en in iedere vorm en zal indien de aangekondigde vorm niet gefaciliteerd kan worden (want het uitgangspunt dient te zien: het faciliteren van die vorm) onderbouwd moeten worden. Het demonstreren op de snelweg is volgens jou niet de bedoeling. De wetgever heeft jou of de anderen op rechts niet het recht gegeven om dat te bepalen wat de bedoeling of vorm is. Sterker nog, heeft dat uitgesloten en alleen het bevoegd gezag kan -en iedere keer opnieuw zal een afweging gemaakt moeten worden en dient het uitgangspunt te zijn 'hoe te facilitairen' en niet 'hoe te verbieden'- Je weet dat. Maar jij doet of jou zienswijze niet ingewikkeld is. En nee vanuit de zienswijze van rechts is het nimmer ingewikkeld. Als de demonstratie uit de linkse hoek komt is dat niet de bedoeling en rechts mag onaangekondigd zware wapens meenemen want dat is wel in je belang. Je weet dat je in je 'het is niet de bedoeling' nogal wat afslagen in 'jou voordeel' hebt gemaakt. Je bent daar meermaals op gewezen. Je bent goed in het reproduceren van regeltjes maar als ze je niet dienen doe je alsof je ze niet kent. Veel plezier er weer mee.

itsme3
itsme325 mei 2023 - 17:47

"Rosa Parks had gewoon achter in de bus moeten gaan zitten omdat ze de openbare orde verstoorde..." Rosa Parks vergelijken met een aantal beroepsdemo stranten. Oproerkraaier, ga je heel diep schamen en bied je de meest nederige excuses aan aan mevrouw Parks.

Transgender Ariella
Transgender Ariella25 mei 2023 - 18:13

Beste Jozias 2, De A12 wordt op meerdere dagen en tijdstippen per week geblokkeerd door, u raad het misschien al,teveel verkeer. Dit is iedere keer weer een verstoring van de openbare orde. Maar dit is voor beste Jan dan geen probleem. En weet u waar het Malieveld ligt? precies:langs de A12.

MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 18:36

@Itsme3 "Rosa Parks vergelijken met een aantal beroepsdemo stranten. Oproerkraaier, ga je heel diep schamen en bied je de meest nederige excuses aan aan mevrouw Parks. " Je perceptie van mevrouw Parks is er eentje van nu. Met hetgeen je hier gewoonlijk schrijft is er géén enkele reden om aan te nemen dat je in die tijd een andere geweest dan dat je die nu over de klimaatactivisten hebt. En dat terwijl ik er vrij zeker van ben dat oproerkraaier ook in die tijd achter de acties van mevrouw Parks had gestaan. De enige reden van je tekstje heeft juist niets, maar dan ook helemaal niets te maken met Rosa Parks. Je voor haar 'opnemen' is fake. Het maakt jou fake.

Jozias2
Jozias225 mei 2023 - 19:14

@mg Jij weet heel goed dat een verstoring van het verkeer als het effect van een demonstratie bijvoorbeeld bij een mars van 150.000 deelnemers prima is. Maar in dit geval is de blokkade het doel. En daarvan heeft de Europese rechter heel duidelijk gezegd dat blokkades met als doel het verkeer te hinderen niet zijn toegestaan. En als de overheid moet faciliteren mag ik dan ook met een paar man elke dag op het spoor bij Utrecht centraal gaan lopen. Immers mensen kunnen best omreizen en de overheid moet maar faciliteren? U meet met twee maten. De boeren mogen nog niets eens rijden op de weg met tractoren laat staan blokkeren (dat laatste ben ik met je eens) maar XR mag dat wel. Wat is het verschil?

MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 19:47

@Jozias Ik meet niet met twee maten maar wijs je er op dat het op genoemde datum niet toegestaan is om te demonstreren op de A12 omdat van Zanen dat als zodanig besloten heeft vanwege een bevoegdheid die hem toekomt en NIET zoals jij betoogd omdat blokkeren van een snelweg niet generiek verboden is. Dat moet hij motiveren en heeft dat gedaan. Of die motivering hout snijd wordt doorgaans alleen in bodemprocedure vastgesteld. In kort geding wordt alleen gekeken of van Zanen tot zijn oordeel kon komen. En dat is nu eenmaal zo. In bodemprocedure wordt nogal eens vastgesteld dat deze en vergelijkbare bevoegdheden niet altijd juist worden gehanteerd. Zie bijvoorbeeld de zaken die aanhangig gemaakt zijn door KZOP. Maar dat was allemaal niet mijn punt. Mijn punt is dat je naar je zelf toe redeneert terwijl je beter weter. Je eerste tekst was bezijden de waarheid en je wist dat. Je bent daar ook vaker op gewezen. Lees ook gewoon de tekst van Roland. Daaruit blijkt dat het om de beslissing van Zanen om niet te facilitairen, niet omdat het -zoals jij denkt te denken- generiek verboden is. Snappie?

MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 19:56

@Jozias "U meet met twee maten. De boeren mogen nog niets eens rijden op de weg met tractoren laat staan blokkeren (dat laatste ben ik met je eens) maar XR mag dat wel. Wat is het verschil? " Geen. Als vorm van demonstratie is het beide in principe toegestaan en indien bekend en aangekondigd is het aan het bevoegd gezag om dit al dan niet te facilitairen. Het is duidelijk dat als je met deze situatie geconfronteerd wordt dat dit facilitairen niet meer (veilig) mogelijk is. De trekkers op iedere weg richting Den Haag waren niet 'de demonstratie'. De trekkers voor de deur van de politicus was de trekker ook niet de vorm maar een ingezette intimidatietechniek door enkelingen die zich aldaar melde. De mensen op de A12 zijn 'de demonstratie', aangekondigd en daarmee de vorm. Het is aan van Zanen om te duiden of hij dit wel of niet kan facilitairen en nee dat gaat niet om politieke voorkeur. Als voor werkzaamheden een weg veilig afgesloten kan worden kan dat ook voor een demo. Ik heb er niet zomaar het geloof in dat van Zanen zijn bevoegdheid goed inzet. Dat zal uiteindelijk blijken maar duurt wel even.

Beisser
Beisser25 mei 2023 - 21:12

itsme3 25 mei 2023 - 19:47 De vergelijking met Rosa Parks gaat heel goed op. Zij streed voor het recht op een gelijkwaardig leven voor haar bevolkingsgroep. Zij deed dat op vreedzame wijze door demonstratief de wet te overtreden. XR –bepaald geen beroepsdemonstranten, maar betrokken jonge mensen– strijden voor een leefbaar leven op een leefbare planeet voor henzelf en de generaties na hen. Zij doen dat op vreedzame wijze door demonstratief de wet te overtreden. Goeie kans dat Rosa Parks, als zij nu jong was, zich bij XR had aangesloten.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 mei 2023 - 21:32

Een protest heeft altijd meer dan een kant. Een mars blokkeert ook, en is mede ook zo bedoelt. Het verschil tussen de mars en het gaan zitten is niet dat er geen blokkade bij de eerste is en de tweede wel. Het verschil is de nummers. Niet het doel. Het punt blijft hetzelfde. Moet men regeltjes overtreden bij blijvende grote onrechtvaardige regering. Het antwoord is ja.

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 8:27

@MG1967-2 "Je perceptie van mevrouw Parks is er eentje van nu. Met hetgeen je hier gewoonlijk schrijft is er géén enkele reden om aan te nemen dat je in die tijd een andere geweest dan dat je die nu over de klimaatactivisten hebt. En dat terwijl ik er vrij zeker van ben dat oproerkraaier ook in die tijd achter de acties van mevrouw Parks had gestaan." Wel lekker om van jezelf te weten dat je altijd aan de goede kant van de geschiedenis staat.

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 8:31

@Jozias "Maar in dit geval is de blokkade het doel. En daarvan heeft de Europese rechter heel duidelijk gezegd dat blokkades met als doel het verkeer te hinderen niet zijn toegestaan" Het doel is dan ook niet het verkeer het hinderen. Dat is het middel. Het is jou ook al vaker uitgelegd dat die uitspraak niet over de XR demonstraties kan worden gelegd. De context is een volledig andere. Het verkeer hinderen had als doel om de chaos te creeeren waarbij het bevoegd gezag niet de tijd kreeg om daar op te anticiperen. Die casus had nogal wat overeenkomsten met de aanpak van de boeren in hun protesten (toegegeven: in plaats van trekkers betrof het hier shovels) en niet met die van XR. Je doet het nogal vaak. Je als inhoudsdeskundige presenteren. Als dat zo is rest mij maar één vraag: waarom presenteer jij 'je zaak' bewust leugenachtig? Maar laat maar Jozias. Je bent die inhoudsdeskundige niet. Je hebt niet eens door dat je fout zit.

Jozias2
Jozias226 mei 2023 - 8:37

@mg Van Zanen is helemaal niet tegen een demonstratie. Demonstreren is prima maar een blokkade niet. Daarbij wordt in de grondwet bij het demonstratie recht wel degelijk verwezen naar het feit dat het demonstratierecht niet absoluut is maar wordt beperkt door de kaders van de wet.

Jozias2
Jozias226 mei 2023 - 8:40

@paul Als XR een mars wil houden van a naar b met 100.000 mensen dan heeft dat ook consequenties voor het verkeer en de doorstroming. Dat is geen enkel probleem omdat dat een gevolg is maarniet het doel. Heb je een mars met 10 mensen zoals in Engeland laatst en je gaat op de rijbaan lopen ipv op de stoep dan is blokkeren en het veroorzaken van overlast het doel. Dat is het verschil.

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 9:05

@MG1966-2 "Als de demonstratie uit de linkse hoek komt is dat niet de bedoeling en rechts mag onaangekondigd zware wapens meenemen want dat is wel in je belang." Nee. Zowel boeren als corona-verlichten als klimaatactivisten als Jehova's getuien hebben zich aan dezelfde wetten te houden. Ieder zelf is er natuurlijk van overtuigd dat hun zaak van dusdanig belang is dat voor hen een uitzondering geldt maar zo werkt het niet.

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 12:46

@Robbin "Wel lekker om van jezelf te weten dat je altijd aan de goede kant van de geschiedenis staat." Proest. Ik deed een uitspraak over een ander.

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 12:49

@Jozias "Daarbij wordt in de grondwet bij het demonstratie recht wel degelijk verwezen naar het feit dat het demonstratierecht niet absoluut is maar wordt beperkt door de kaders van de wet." Ontkent ook niemand. En het bevoegd gezag geeft daar invulling aan waarbij het principe geld dat een demonstratie wat betreft de gewenste vorm en tijdstip daar waar mogelijk gefaciliteerd dient te worden en indien niet dit met redenen omkleed moet worden. Je blijft bezig he ;)

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 12:50

@Robbin "Nee. Zowel boeren als corona-verlichten als klimaatactivisten als Jehova's getuien hebben zich aan dezelfde wetten te houden. Ieder zelf is er natuurlijk van overtuigd dat hun zaak van dusdanig belang is dat voor hen een uitzondering geldt maar zo werkt het niet. " Ik gaf dan ook aan dat een ander dat zo ziet en niet ik.

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 12:59

@Jozias "Als XR een mars wil houden van a naar b met 100.000 mensen dan heeft dat ook consequenties voor het verkeer en de doorstroming. Dat is geen enkel probleem omdat dat een gevolg is maarniet het doel." De kwartjes beginnen te vallen wat betreft waar we het gisteren over hadden zie ik. Goed om te zien. Maar dat ging er over dat het door heel nederland rijden over de snelweg niets van doen had met de demonstratie in Den Haag. Daar was de blokkade niet de demonstratievorm. Hier is het op de weg zitten de vorm. Dat de vorm het doel behelst is natuurlijk onzin. Het is het middel. Anders zaten boeren en klimaatactivisten blijkbaar wat betreft doel op één lijn.

Jozias2
Jozias226 mei 2023 - 21:58

Sorry , ik kan geen chocola van je verhaal maken. Het gaat er om wat het doel is en het effect. De huldiging van Feyenoord had niet tot doel om het verkeer in het centrum van Rotterdam te hinderen. Dat was wel automatisch het gevolg van 150,000 aanwezige Feyenoord supporters. En gelet op de omvang van deze groep is het effect acceptabel tov het doel. Als een groepje van 15 personen een feestje op de Coolsingel wil voeren zal men een afsluiting niet acceptabel vinden . Demonstraties waarbij het doel is anderen te benadelen door het verkeer te blokkeren zijn in beginsel niet acceptabel. Dat neemt niet weg dat bij grote manifestaties dat best het gevolg kan zijn. Het demonstratie recht is niet absoluut en er moet ook sprake zijn van een belangen afweging zijn.

MG1968-2
MG1968-227 mei 2023 - 12:15

@jozias En die afweging maakt van zanen. Als hij de demo op die plaats wel faciliteert zijn de regeltjes die je zo driftig opdreunt dezelfde en niet ineens veranderd. Wat maakt ze dat @jozias? Maar nee. Het kwartje gaat niet vallen.

Jozias2
Jozias227 mei 2023 - 19:03

@mg Ja natuurlijk maakt van Zanen die afweging op basis van alle belangen en de wettelijke kaders. Polarisario heeft dat hierboven heel duidelijk uitgelegd dus dat hoef ik niet te herhalen.

Olav Meijer
Olav Meijer25 mei 2023 - 14:20

[Of had je liever dat er een (officiële) vergunning aangevraagd was?] Hoezo? Geen vergunningsplicht bestaat voor demonstraties.(Zie de WOM). Wel kunnen regels worden gesteld in het belang van o.a. de verkeersveiligheid. Aanmelding (minstens vier dagen tevoren) moet in principe wel. Overigens is burgemeester Jan van Zanen zeker de slechtste VVD-er niet.

2 Reacties
KritischKijken
KritischKijken25 mei 2023 - 18:07

Blokkeren is tegenwoordig het nwe demonstreren. Moeilijk he?

Olav Meijer
Olav Meijer25 mei 2023 - 23:44

@KK: Afgezien ervan dat niet klopt, wat je zegt, heeft het geen enkele relevantie voor mijn reactie op de auteur.

Pietje Puk139
Pietje Puk13925 mei 2023 - 13:12

Jan van Zanen is lid van de VVD. Zegt dat niet genoeg?

3 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk25 mei 2023 - 15:13

Verklaar je nader? Welke partijen steunen de stikstof-, klimaat- en pensioenplannen in de Tweede en Eerste Kamer? Echt niet alleen die partij?

oproerkraaier
oproerkraaier25 mei 2023 - 17:21

IHAG: Ik zou toch eens een cursus zinsontleding nemen. Wat Pietje zegt staat weer eens totaal los van u inbreng.

KritischKijken
KritischKijken25 mei 2023 - 18:09

@kraaier Welwillende tip: Ik zou eens in het woordenboek opzoeken wat zinsontleding betekent...

Robbin_T
Robbin_T25 mei 2023 - 13:01

Jan denkt natuurlijk dat het vanzelf wel weer overwaait en dat is ook zo. Na occupy Wall Street en BLM is dit de volgende band wagon waar geëngageerd Nederland opspringt. Die zijn binnen een paar jaar weer weg en dan verdwijnt het naar de achtergrond. Wat er overblijft is een groep die het vooral gaat om het afbreken van de kapitalistische samenleving en die elke mogelijkheid zal aangrijpen om deze boodschap uit te dragen. Ondertussen zijn de mannen en vrouwen ingenieurs, wetenschappers en vaklui elke dag gewoon hard aan het werk om de energietransitie mogelijk te maken op een manier dat die ook uitvoerbaar en betaalbaar zal zijn. En nee, we gaan niet allemaal dood en de wereld stort niet in als we niet morgen stoppen met fossiele brandstoffen. En als je dat toevallig echt gelooft (wat ik bij de meeste demonstranten niet denk) dan heb ik slecht nieuws voor je want de wereld gaat voorlopig nog echt niet stoppen met fossiel. Er zijn nog iets teveel arme mensen die gebaad zijn bij goedkope energie en daarin voldoet fossiel voorlopig nog. Komt allemaal goed maar het duurt gewoon nog even.

13 Reacties
Vuurrood
Vuurrood25 mei 2023 - 13:43

Robbin T: De realiteit is echt anders dan jij zo heerlijk vanuit kapitalistisch oogpunt beschrijft.

MG1968-2
MG1968-225 mei 2023 - 14:36

Mooi die theorie allemaal. Nog iets meegekregen hoe dat in de praktijk uitpakte voor anderen dan jou? "Er zijn nog iets teveel arme mensen die gebaad zijn bij goedkope energie en daarin voldoet fossiel voorlopig nog" Fossiel voldoet daarin niet. Behalve als je -zoals jou- kosten wilt doorschuiven naar een tijd dat hij jou niet meer ten laste komt. Dat er mensen zijn die -zoals een andere deelnemer op dit forum zo treffend formuleert- met de beurs moeten denken dat staat buiten kijf. En dat die meegenomen moeten worden is dus duidelijk. Dat komt o.a. jou, mij en die andere deelnemer van dit forum ten laste. Van die drie ben ik de enige die niet leugenachtig beweert dat goedkope energie in belang is van arme mensen. Dat is namelijk niet zo. Die houden -om in de retoriek van dit onderwerp te blijven- immers wel van de kinderen. Voor de andere twee is het puur eigenbelang en heeft het wijzen naar andermans beurs alleen een functie in relatie tot de eigen. Bah hoor.

Adaestuo
Adaestuo25 mei 2023 - 15:11

@Robbin_T 25 mei. 2023 - 15:01 XR is niet iets wat zomaar naar Nederland is overgewaaid, je zou je er eens toe moeten verwaardigen je mentale luiheid aan de kant te leggen om uit vinden wat de ontstaansgeschiedenis van XR is en waarom wereldwijd steeds meer mensen van alle leeftijdsgroepen 'and all walks of life' zich aansluiten bij de acties van XR. En wat je bezwaar over 'een groep mensen die het vooral gaat om het afbreken van de kapitalistische samenleving' betreft: ik ben blij dat wij antikapitalisten steeds meer irritatie weten op te wekken. Ik vraag me wel wat je bedoelt met een kapitalistische samenleving, maar dat er verder niet toe. Fossiele energie is overigens niet zo goedkoop als dat jij hier wil vertellen: jaarlijkse kosten aan fossiele subsidies - uit belastinggeld betaald, medische kosten door gezondheidsproblemen veroorzaakt door fijnstof, klimaatadaptie plus innovatie (grotendeels een diabolisch fabeltje) is dweilen met de kraan open en van overheidswege subsidiëren van het zogenaamde verduurzamen van het bedrijfsleven. Waar jij het dan dus vandaan haalt dat fossiele energie goedkoop is, is mij een raadsel. Je kan me vast uitleggen waar dat op stoelt, je mag er ook zaterdag met me face to face over praten terwijl ik gezellig in Den Haag op de A 12 zit.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk25 mei 2023 - 15:14

Kapitalisme is het beste dat we tot nu toe hebben. Elk ander alternatief heeft tot nu toe gefaald en was zeker niet democratischer dan dat we nu in de westerse wereld kennen.

Robbin_T
Robbin_T25 mei 2023 - 15:21

We leven in een kapitalistische maatschappij waar burgers en bedrijven bezit (kapitaal) mogen hebben. De discussie over hoe dat kapitaal verdeeld moet worden kunnen we voeren maar het principe simpelweg afschaffen lijkt me om vele redenen onwenselijk. We zullen het kapitaal en het vermogen om dat te verdienen hard nodig hebben voor de transitie die wij allemaal willen. Morgen het gebruik van fossiele brandstoffen afschaffen zal ons niet in de juiste richting helpen als we dit willen doen zonder in grote ellende te eindigen. Als je iets snapt van hoe de wereld werkt lijkt me dat evident.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans325 mei 2023 - 15:38

@Vuurrood Geen inhoudelijke reactie vandaag? Moet ik nu concluderen dat u echt gelooft dat a)de wereld binnenkort kan stoppen met fossiele brandstoffen, en b) dat de wereld binnenkort vergaat als de wereld niet stopt met fossiele brandstoffen?

Ejoth
Ejoth25 mei 2023 - 15:57

Goh vuurrood, vertel eens hoe het zit dan.

oproerkraaier
oproerkraaier25 mei 2023 - 17:23

"Kapitalisme is het beste dat we tot nu toe hebben." Voor jou wel, voor de meeste mensen op aarde niet.

TinoZ
TinoZ25 mei 2023 - 17:25

> Er zijn nog iets teveel arme mensen die gebaad zijn bij goedkope energie en daarin voldoet fossiel voorlopig nog. Naast het feit dat fossiel helemaal niet zo goedkoop is als je de geëxternaliseerde kosten meerekent, zullen de kosten van klimaatontwichting zelf nog vele malen groter zijn, en zoals het ernaar uitziet toch weer vooral terechtkomen aan de onderkant van de samenleving. > Komt allemaal goed maar het duurt gewoon nog even. Zolang we maar een beetje blijven aanmodderen en de urgentie niet echt inzien heb ik daar een hard hoofd in...

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 8:05

@Adaestuo "XR is niet iets wat zomaar naar Nederland is overgewaaid, je zou je er eens toe moeten verwaardigen je mentale luiheid aan de kant te leggen om uit vinden wat de ontstaansgeschiedenis van XR is en waarom wereldwijd steeds meer mensen van alle leeftijdsgroepen 'and all walks of life' zich aansluiten bij de acties van XR." Echt? Op alle beelden van XR demonstraties zie ik toch vooral een samenscholing van de gegoede blanke middenklasse. Een gemiddelde Haagse koffietent, 300 meter verderop is vele malen diverser. Een soort van partijdag van Groenlinks op veldreis.

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 8:15

@MG1968-2 "Dat komt o.a. jou, mij en die andere deelnemer van dit forum ten laste. Van die drie ben ik de enige die niet leugenachtig beweert dat goedkope energie in belang is van arme mensen. " Wij gebruiken in Nederland zo'n 1 miljoen vaten olie per dag (gas, zon, wind en kolen laat ik even buiten beschouwing) wat neerkomt op pak hem beet 10 liter per persoon. Omgerekend naar stroomequivalent is dat ongeveer 100kWh. Een gezonde volwassene kan per dag een ongeveer 1kWh aan arbeid verrichten. Een wereld zonder al deze (bijna) gratis energie is een wereld waar 90% van de bevolking op het land werkt om te zorgen dat ze überhaubt iets te eten hebben. Of dacht u dat alle energie alleen maar gebruikt wordt voor dure auto's en zwembaden voor de rijken?

Robbin_T
Robbin_T26 mei 2023 - 8:21

@Tinoz "Naast het feit dat fossiel helemaal niet zo goedkoop is als je de geëxternaliseerde kosten meerekent, zullen de kosten van klimaatontwichting zelf nog vele malen groter zijn, en zoals het ernaar uitziet toch weer vooral terechtkomen aan de onderkant van de samenleving." Allicht maar ga dat maar eens uitleggen aan mensen in India dat ze nu echt geen benzine voor hun brommer mogen kopen omdat er in de toekomst mogelijk problemen ontstaan.

MG1968-2
MG1968-226 mei 2023 - 17:50

@robbin Nee dat denk ik niet. Ik ben namelijk van mening dat de prijs van energie voor degene die met de beurs moeten denken binnen voor hen betaalbare grenzen gehouden moet worden en dat de jij, ik en iedereen zonder problemen daarin behoorlijk bij moeten springen. Er worden nu mensen alleen in leven gehouden. We kunnen een zinvol leven mee financieren. Wat mij betreft maken we die keuze.

Vuurrood
Vuurrood25 mei 2023 - 12:43

Waarom is schrijver verbaast? van Zanen is van de VVD! Wel, dan weet je het wel. Heel veel praten in het luchtledige. Nog veel meer recht praten wat krom is. Als dat praten larderen met halve en hele leugens en ziehier, een statieportret van een VVDer.