Joop

Mijn ervaring met abortus in Nederland

  •  
22-11-2017
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
3715 keer bekeken
  •  
5252594194_aa11baecf2_b
Spijt heb ik tot op de dag van vandaag niet, maar ik voel me wel schuldig over het feit dat ik me niet schuldig voel over de abortus
‘Zou je dat nou wel doen?’ is de meest gehoorde reactie die ik de afgelopen dagen heb gekregen wanneer ik aan mensen vertelde dat ik zowel afgelopen zondag op een manifestatie voor de abortuspil zou spreken over mijn eigen abortus, als dit artikel wilde schrijven. Juist die reactie zorgde ervoor dat ik zekerder van mijn zaak ben geworden.
Vier jaar geleden was ik ongewenst zwanger en heb ik een abortus ondergaan. Vanaf dat moment tot op heden heb ik gezocht en gewacht op Nederlandse ervaringsverhalen van vrouwen die ook een abortus hebben ondergaan, maar helaas tevergeefs. Afgezien van anonieme lotgenotenfora op internet, is er niet één Nederlandstalig ervaringsverhaal te vinden in bijvoorbeeld kranten of op online blogs. Dat is vreemd. Zeker in een klimaat van een nieuwe opkomende feministische golf waarin vrouwen zich zelfverzekerd genoeg voelen om een actie als #MeToo te voeren. Je zou verwachten dat het grote taboe rondom abortus ook zou afbrokkelen. Zeker als je bedenkt dat een abortus het gevolg kan zijn van seksueel misbruik.
Misschien wordt er niet over abortus geschreven door de veronderstelling dat misbruik iets is dat je overkomt, en je een abortus ‘zelf pleegt’. Misschien is Nederland gewoon niet zo progressief als we zelf denken. Abortus is de enige medische handeling die nog in het Wetboek van Strafrecht staat. De criminalisering van abortussen zorgt ervoor dat de taboesfeer kan blijven bestaan, als ook de talloze misstanden rondom het afbreken van een zwangerschap. Er lag een wetsvoorstel op tafel om de abortuspil via de huisarts verkrijgbaar te maken. Dat is door het nieuwe kabinet van tafel geveegd. Vandaar dat een groep feministen afgelopen zondag de straat op ging om actie te voeren en ik mijn ervaring nu met u wil delen. Ik ben het zwijgen zat.
De huisarts Het was een vroege maandagochtend en de prille aprilzon probeerde door de wolken te breken, toen ik op weg ging naar een in uiterlijke anonimiteit verscholen abortuskliniek in Nederland. Twee weken eerder besloot ik dat mijn menstruatie dit keer echt te lang uit was gebleven. Ik heb door mijn onregelmatige menstruatiecyclus wel vaker ‘pregnancy scares‘ gehad en zwangerschapstests gedaan, maar altijd met een negatief resultaat. Deze keer was het anders: ik had het continue koud, werd misselijk als ik aan voedsel dacht en had een ‘ander’, onbeschrijfelijk gevoel in mijn lichaam. De zwangerschapstest was positief. Ik vertelde het die dag alleen aan mijn moeder en mijn beste vriendin, die beiden, zo garandeerden ze me, achter me zouden staan wat mijn eventuele keuze ook zou zijn. Diep van binnen had ik die keuze al gemaakt op het moment dat ik op het schermpje van de test een tweede streepje zag verschijnen. Dit streepje zette een streep door de toekomst die ik voor mezelf voor ogen had.
Ik besloot na telefonisch overleg met de dichtstbijzijnde abortuskliniek die ik online vond om mijn wettelijke intake bij mijn eigen huisarts te doen. Daar stond ik, amper 19 jaar, mijn tijd volledig in beslag genomen door de kunstacademie waar ik aan studeerde, zonder vaste woning en inkomen. Maar wél met ontelbare dromen, plannen en ambities voor de toekomst. Een eventueel kind zou dat alleen maar dwarsbomen. Misschien is dat een egoïstische gedachte, maar ik geloofde niet dat het kleine klompje cellen dat op dat moment in mijn buik groeide al echt een kind was. De cellen leefden en hadden de potentie om een mens te worden – maar dat was het nog niet. Omdat mijn eigen huisarts met vakantie was en er achter een abortus toch wel haast zit, de 5 dagen verplichte bedenktijd helpt daar niet bij, kwam ik bij een waarnemend huisarts terecht; een vrouw.
Het was een kort gesprek en leek meer een formaliteit. Ik voelde me op mijn gemak, vertelde haar dat ik al een tijdje van de pil af was omdat ik niet goed reageer op extra hormonen, maar dat ik wel condooms gebruikte. Ze begreep mijn overweging direct, stelde me gerust en schreef zonder bedenkingen een verwijsbriefje uit. Het contact met de huisarts was prettig en voelde, ondanks dat ik haar nog niet eerder ontmoet had intiem en vertrouwd. So far so good, dus.
De kliniek Ik kwam terecht bij een private abortuskliniek in een grote stad, uit louter logistieke overwegingen. Omdat ik de Nederlandse nationaliteit bezit, werd de (dure) abortusbehandeling vergoed door de overheid. Na telefonisch overleg besloot ik, vooral vanuit mijn angst voor pijn en een onbekende kliniek, voor een zuigcurettage onder narcose te gaan. Bij een zuigcurettage wordt het vruchtje uit je baarmoeder ‘gezogen’, in tegenstelling tot een abortuspil die door middel van hormonen een soort miskraam opwekt. Na een korte administratieve intake, werd ik opgehaald door een mannelijke verpleegkundige voor een gesprek.
Dit gesprek duurde ongeveer een uur: ik moest tot in detail toelichten hoe vaak ik seks had en met wie en op welke manier. Vervolgens kreeg ik seksuele voorlichting op de manier die me ook in klas 1 VWO was gegeven. Ik praat vrij gemakkelijk over seks, maar zelfs ik vond dit behoorlijk gênant. Ik werd geacht mijn woon- en leefsituatie tot in detail te beschrijven. De verpleger stuurde me met zijn vraagstellingen in de richting van een eventuele conclusie dat ik ondanks mijn onzekere leven een baby, al dan niet met hulp, best financieel zou kunnen onderhouden. Mijn keuze voor een abortus stond echter nog steeds vast. Ik moest deze nog drie keer verbaal bevestigen tegenover de verpleger.
Na het gesprek kreeg ik een kort lichamelijk onderzoek om mijn zwangerschap daadwerkelijk vast te stellen. Er werd een echo van mijn baarmoeder gemaakt, waarna ik een uitgeprinte foto van het vruchtje ongevraagd in mijn handen geduwd kreeg met de mededeling dat ik dit zou gaan ‘afstaan’. Na het onderzoek bevestigde ik voor een laatste keer dat ik echt met de abortus door wilde gaan. Ik kreeg een soort contract met het logo van Rijksoverheid. Dat logo herinnerde mij aan belastingbrieven en boetes. Het contract tekenen was een verplichting. De strekking van het contract was dat ondergetekende zich ervan bewust was dat het een potentieel leven eindigde en wist wat dit inhoudt, dit op vrijwillige basis en bij volle bewustzijn zou doen, wist dat er eventueel psychologisch trauma zou optreden en dat de handeling onomkeerbaar was. Ik voelde me behandeld als een klein kind dat de gevolgen van haar daden nog niet kan overzien.
Een paar uur later werd ik wakker uit mijn narcose. Ik was high en had pijn in mijn buik, maar het was voorbij. Het narcosemiddel had als bijwerking op mij dat ik ongeveer een kwartier na het ontwaken een onophoudelijke lachstuip kreeg. Ik huilde letterlijk van het lachen, terwijl ik door de kamerschermen heen de vrouwen links en recht van me hoorde huilen en jammeren van verdriet. Beiden hadden duidelijk twijfels gehad over de ingreep. Dat is niet verwonderlijk gezien de vragen die ze, net als ik, voorgeschoteld hadden gekregen.
Het taboe Spijt heb ik tot op de dag van vandaag niet, maar ik voel me wel schuldig over het feit dat ik me niet schuldig voel over de abortus. Hoewel dit misschien vreemd klinkt, komt dit wazige gevoel denk ik voort uit het taboe rondom abortus, maar ook door de vernederende en kleinerende vragen die ik gesteld kreeg in de kliniek. De hele procedure was duidelijk ingesteld om je zoveel mogelijk te ontmoedigen, zodat alleen zij die 100% zeker zijn ermee doorgaan. Bij mij bereikte dat het tegenovergestelde effect: ik wás zeker van mijn zaak, maar voel nu wel meer schaamte om erover te praten. Dit was een andere schaamte dan dat ik had gehad als het hele traject rondom de ingreep anders was gegaan; als mijn huisarts me had kunnen behandelen.
Zoals eerder genoemd staat abortus nog altijd in het Wetboek van Strafrecht. De overheid regelt hoe het hele traject rondom de ingreep moet gebeuren. Vrouwen worden op deze manier behandeld alsof ze irrationele wezens zijn die niet zelf over hun leven kunnen beslissen en kunnen nadenken over consequenties van hun daden. Ik ben ervan overtuigd dat een embryo die binnen de wettelijk gestelde tijd geaborteerd wordt, nog niet meer dan een klompje cellen is.
Begrijp me niet verkeerd: ik heb respect voor iedereen die hier anders over denkt en vanuit haar (geloofs-)overtuiging zelf nooit een embryo zou laten weghalen. Dat is natuurlijk een eigen keus, die een vrouw volledig zelf moet maken, zolang anderen maar niet worden belet om het wél te doen.
Het taboe op abortus kan volgens mij blijven bestaan doordat abortus nog altijd te veel wordt geassocieerd met moord. Pro-lifers hebben dat frame sterk neergezet. Het helpt bovendien niet dat abortus nog altijd in het Wetboek van Strafrecht staat.
Het ene leven is het andere “leven” niet We voeren oorlogen en laten vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. Dezelfde politici die niet op de levens van die slachtoffers ingaan, verdedigen de ‘ongeboren vrucht’ het felst. De debatten over bijvoorbeeld de zorg en vluchtelingen lijken een stuk minder controversieel en worden minder sensitief en emotioneel gevoerd dan het gesprek over abortus. In die debatten zijn mensenlevens slechts getallen, cijfermatigheden. Maar wanneer het gaat om abortus dan wordt er in het debat alles aan gedaan om de embryo als volwaardig mens te zien.
Zo lijkt het welhaast alsof een embryo meer waard is dan een daadwerkelijk mens, dat al een deel van zijn of haar leven geleefd heeft. Een dubbele standaard.
Abortus in Nederland is ontoegankelijk Mijn abortusingreep was veel minder psychisch belastend voor me geweest als ik het in de comfort van een huisartsenpraktijk had kunnen laten uitvoeren. Ik weet zeker dat ik dan nu niet meer zou nadenken over de schaamte en vernedering die het traject mij gaf. Mijn toekomstige lotgenoten hadden bijna deze mogelijkheid gehad: er lag een wetsvoorstel op tafel om de abortuspil via de huisarts verkrijgbaar te maken. De wettelijke eisen blijven hetzelfde, maar in plaats van naar een onpersoonlijke abortuskliniek te gaan zouden vrouwen in de eerste 6 weken van de zwangerschap terecht kunnen bij hun eigen vertrouwde huisartsen.
Naast het gevoel van vertrouwen en comfort, speelt ook een aantal praktische argumenten mee. CASA-klinieken, die ongeveer 50% van alle abortussen in Nederland uitvoert, zijn deels failliet gegaan. Hierdoor zijn de wachtlijsten voor de ingreep hoog oplopen. Dit heeft er nog niet toe geleidt dat iemand zo lang moest wachten dat het te laat is voor een abortus, maar het heeft wel geleid tot onnodig gecompliceerdere behandelingen. Daarnaast is er een algeheel tekort aan abortusartsen. De abortuspil via de huisarts had flink druk van de ketel kunnen halen.
De hoge heren in Den Haag besloten tijdens de formatieonderhandelingen de baarmoeder te gebruiken als politiek ruilmiddel. Het plan verdween in het nieuwe regeerakkoord. Het is gemakkelijk om hier de christelijke partijen de schuld van te geven, maar die partijen zouden dit niet voor mekaar hebben gekregen als het hele politieke spectrum niet zo conservatief zou zijn als het nu is. Wel is het onbegrijpelijk dat een zogenaamd progressieve partij als D66 hiermee akkoord is gegaan. Het wordt tijd dat politiek links – zowel parlementair als (feministische) groeperingen ‘op straat’ – dit onderwerp een hogere prioriteit geeft en de abortuspil bij de huisarts alsnog afdwingt.
Ik hoop dat in de toekomst meer vrouwen durven te spreken over hun abortus. Het kan niet alleen helpen bij de nodige psychische verwerking, maar het kan ook helpen bij het doorbreken van het taboe. In de VS leeft eens in de zoveel tijd de hashtag #shoutyourabortion op, waarbij vrouwen tweeten over hun eigen abortuservaringen. Ik begrijp echter wel dat deze hashtag niet zo snel naar Nederland zal overwaaien, of in ieder geval geen #MeToo proporties zal krijgen.
Het is eng om over je abortus te vertellen, zeker als bijvoorbeeld je familie en werkgever erachter kunnen komen. Ik vind het ook nog steeds eng, maar weiger ook om nog langer gebukt te gaan onder door anderen mij opgelegde angst en schaamte. Er worden in Nederland ongeveer 27.000 abortussen per jaar uitgevoerd, dus ik weet dat ik niet alleen ben. Ik hoop dat als ik over een jaar weer op internet zoek, ik meer verhalen aantref.

Meer over:

politiek, abortus, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (139)

gearardihno
gearardihno27 feb. 2021 - 19:20

Hallo Anne, bedankt dat jij je ideeën hebt opgeschreven voor ons. Mijn vriendin was vroeg zwanger, hierdoor komt de optie van abortus ook op tafel voor veel mensen. Wij hebben hier bewust niet voor gekozen. Nu 12 jaar later typ ik dit vanuit de luie stoel terwijl ik naar mijn prachtige dochter kijk.. kan mij niet meer een leven zonder voorstellen. Wat mij verbaasd is dat het in jou ogen "maar een klompje cellen is" in NL is de wettelijke periode 24 weken, dat is een compleet kind met alles erop en eraan. Dat wij elkaar niet moeten belleten te doen wat wij zelf willen vind ik een denkfout van deze tijd. Naar mijn mening zou dit nooit ten koste mogen gaan van iemand anders( in dit geval het kind welke in de baarmoeder zit) Naar mijn inzien kom je met onderstaande vraag ook tot de kern van de discussie namelijk: Beschouw ik het ongeboren kind als mens? Ondanks dat ik op dit gebied een andere mening heb, wil Ik jou bedanken voor jou verhaal.

Jip1411
Jip141110 dec. 2017 - 11:23

Goed artikel Anne Fleur. Het gebrek aan ervaringsverhalen van vrouwen met dezelfde gevoelens en twijfels heb ik ook in de periode rondom mijn abortus gemist, en mis ik nu nog steeds. Eerder dacht ik dat ik nooit een abortus zou laten uitvoeren, maar toch heb ik ervoor gekozen. Het is makkelijk om een mening vormen over een situatie waarin je jezelf niet bevindt. Niemand heeft het recht om beweegredenen van een ander te beoordelen. Ik hoop dat hier verandering in komt!

Doen in Oskerd
Doen in Oskerd27 nov. 2017 - 14:25

Volgens de gristergekkies hebben foetussen ook een ziel maar ik waag dat te betwijfelen. Volgens hen hebben bladluizen en eendagsvliegen trouwens ook een ziel maar ook dat lijkt me moeilijk te bewijzen. En wat is een ziel, een soort van bewustzijn of iets dergelijk?

1 Reactie
Libertain
Libertain30 nov. 2017 - 12:53

Het kan altijd nog erger - het schijnt dat volledig ontwikkelde menselijke wezens geen ziel hebben. Soms worden ze zombies genoemd, andere keer neo-nazi’s.

Ferdinand Binnendijk
Ferdinand Binnendijk27 nov. 2017 - 1:06

Een goed geschreven stuk, met allemaal solide argumenten. (is ook wel eens anders met A.F. Dekker maar ere wie ere toekomt). Alleen heb ik het woord "religie" gemist - de meest misbruikte drogreden om te oordelen over wat een ander doet en daarmee de grootste basis voor de heersende taboe-sfeer rondom abortus. Natuurlijk moet abortus legaal worden. Maar er moet toch wel een zekere drempel blijven. M.u.v. gevallen van seksueel misbruik lijkt mij 'donderdagochtend ongewenst zwanger, donderdagmiddag even abortus' niet wenselijk. Want elke vrouw die het toch niet helemaal zeker weet en achteraf spijt krijgt betekent een nodeloos weggegooid mensenleven, en ja, dat gaat gebeuren als het té makkelijk toegankelijk wordt. Je mag best gedwongen worden er even extra over na te denken. Dat men er alles aan doet om zeker te weten dat je het écht wil komt blijkbaar bemoeizuchtig en schaamte-opdringend over, maar je zou ook kunnen denken dat het voor een goede reden is?

1 Reactie
Ferdinand Binnendijk
Ferdinand Binnendijk27 nov. 2017 - 1:13

* legaal moet zijn: makkelijker toegankelijk. Want legaal is het al.

Tom3
Tom325 nov. 2017 - 17:55

"Smoor de schreeuw om leven" Wat zou zo iemand nu voelen als je met zo'n spandoek rondloopt, "übermensch"? Het ont-leven van het leven, van Subject naar Object. "Motorcycle Emptiness" Manic Street Preachers https://www.youtube.com/watch?v=Kzh6gaxV3ig

Josje4
Josje425 nov. 2017 - 15:19

Mocht ik het nog niet duidelijk hebben gemaakt, maar ik ben diep onder de indruk van het verhaal van Anne Fleur. Onze dochter heeft 20 jaar geleden hetzelfde meegemaakt maar weet zich niet meer precies de details te herinneren, maar wel dat het niet zo "streng" was zoals Anne Fleur het beschrijft. Na de geboorte van die dochter dus hebben we besloten dat we geen kinderen meer hoefden en heb ik me laten steriliseren. Ik kreeg toen ook inderdaad een vragenlijstje om te onderzoeken of ik wist wat de consequenties waren. Wat niet op het lijstje stond maar door de arts werd vertelt dat er t.a.t. een hersteloperatie kon plaatsvinden, maar dat die wel ingewikkeld en pijnlijk was. In principe kan ik als inmiddels een aantal keren "opa" nog steeds kinderen maken. Wat ik me afvraag is of het mogelijk is om een kleine behandeling, liefst slechts met een pilletje een meisje onvruchtbaar te maken voordat of net nadat ze voor de eerste keer ongesteld is, dat ongedaan kan worden gemaakt op het moment dat er een echte kinderwens is. (Ze hoeft daarbij dan niet per se een partner te hebben.) Die "ingreep" zou dan ook klein moeten zijn dan wel met een pilletje. Verder moet ze wel gewoon haar maandelijkse "periodes" houden. (Wist je dat als je seks hebt gehad terwijl één van beide ongesteld is, volgens de Bijbel beide "viezerikjes" gedood moeten worden?) Als je mijn voorstel zou kunnen realiseren ook in "ontwikkelingslanden" zou dat ook weer heel veel schelen in de problematiek in die landen.

FransBrinkman
FransBrinkman25 nov. 2017 - 13:49

Ik ben niet voor en niet tegen abortus, 27.000 is niettemin een absurd aantal voor iets dat 'eigenlijk' niet nodig is - jawel, ik weet heel goed dat er 'eigenlijk' best per ongeluk een zwangerschap kan komen. Het zou echt beter zijn als we dat zo min mogelijk laten gebeuren. Het is geen voorbehoedsmiddel. Een abortus is geen kattepis. De discussie over wel/niet doden van de wel/niet vrucht sla ik over. Mensen lijken over het algemeen niet echt gelukkig te zijn met een abortus. Dat is mijn indruk, het geldt in ieder geval voor mijzelf. p.s. ik las dat i.t.t. wat Anne Fleur Dekker beweert er veel ervaringsverhalen zijn - waarom schrijft zij zoiets doms op?

FransBrinkman
FransBrinkman25 nov. 2017 - 13:41

Overigens mag van de SGP abortus wél, ook na maanden van zwangerschap. Mits de zwangere vrouw zich als onschuldig burger in vijandelijk gebied bevindt, dan gooi je er voor God, Vaderland & Oranje bommen op. Twee vliegen in één klap volgens bijbelse efficiëntie.

Auslander
Auslander25 nov. 2017 - 9:13

“ik voel me wel schuldig over het feit dat ik me niet schuldig voel over de abortus” Het moet je ethische emoties wezen die je aanspreekt, maar in ieder geval logisch is je reactie niet. Het recht op abortus is het besluitmacht aan de vrouw geven om over het voortbestaan van een wezen die ooit een mens kan worden te mogen beslissen. Men dient blij zijn voor een wezen die later ongewenst kind zal heten om nu misschien met minder pijn en ellende stopt om te leven. Of het doden van een mens is of van een “vruchtje”, het blijft een dood. En de vrouw dan moet zelf uitmaken welke dood het “was”. Daar helpen je ethische emoties je wel doorheen te komen. Misschien ooit ontwikkelt men een soort periodieke vaccinatie om zwangerschap compleet uit seksueel leven te verbannen tot de tijd dat men bewust beslist om een kind te krijgen. Tot die tijd blijft het doden van die “wezen” op de schouders van vrouwen (=geen moeders dus) bestaan, met of zonder een ethisch oordeel daarover.

Nick the Stripper
Nick the Stripper25 nov. 2017 - 1:08

Voor al die luitjes die hier o zo vroom blijven hameren op dat aambeeld van die 27.000 abortussen per jaar: Ieder jaar groeien in Nederland bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Kijk, en dat vind ik nou weer schokkende aantallen. Zou dat leuk zijn, om als kind ongewenst ter wereld te komen? Zó ongewenst zelfs dat ouders je emotioneel verwaarlozen of fysiek koeioneren? http://www.weektegenkindermishandeling.nl/over-kindermishandeling

Josje4
Josje424 nov. 2017 - 13:45

Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je je schuldig zou moeten voelen voor je abortus. Hooguit moet je je schuldig voelen omdat je niet op tijd voorbehoedsmiddelen hebt aangeschaft omdat de winkel al dicht was. Die mensen die vinden dat je dat wel moet doen vanuit hun geloof of principes zijn meestal ook degenen die van mening zijn dat je geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken. Het is nog maar heel kort dat de paus je toestemming heeft gegeven. Overigens hierover een zijsprongetje. Bij de islam mag/mocht je gewoon gebruik maken van voorbehoedsmiddelen maar ook mocht je je kind doden als het na de geboorte niet of slecht levensvatbaar was. En, om de discussie waar het momenteel ook over gaat nog "leuker" te maken. Je man kreeg na de geboorte een maand zwangerschapsverlof. Momenteel zit men te eikelen of het 5 of 10 dagen mag zijn.

Libertain
Libertain24 nov. 2017 - 12:52

Thanks for sharing.

ratio2
ratio224 nov. 2017 - 12:24

Ik ben eerlijk gezegd licht geschokt door de procedure en het feit dat er allemaal elementen in zitten die geen medische noodzaak hebben, maar eerder tot doel lijken te hebben om mensen een schuldgevoel aan te praten. Ik wist oprecht niet dat we dit soort dingen in Nederland deden. Persoonlijk vind ik dat bij zoiets als abortus mensen hun eigen beslissingen moeten kunnen nemen, zonder dat de gemeenschap ze de ene of de andere richting op probeert te sturen. Het is al moeilijk genoeg.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet324 nov. 2017 - 2:51

Duizend en een moralistische meningen over abortus en moge het een ieder gegund zijn om daarnaar te leven, maar niet om die aan een ander op te leggen. Laten we er nu eens gewoon van uitgaan dat iemand een verantwoord besluit heeft genomen. Je zou het onder de last van al die commentaren vergeten, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Moet iemand die een verantwoord besluit heeft genomen zich onderwerpen aan een vorm van inquisitie om dat ten uitvoer te mogen brengen? Of kun je daar bij vrouwen gewoon niet van uitgaan? Moet eerst onderzocht worden of ze wel wilsbekwaam zijn?

4 Reacties
punt2
punt224 nov. 2017 - 11:07

Een verantwoord besluit...... dat voor de ontstane zwangerschap genomen had moeten worden. Door het lichtzinnig omspringen met anti- conceptie middelen is er eenstiging in het aantal zwangerschappen die worden afgebroken. Oftewel: het “ risico” op een zwangerschap is niet zo erg, een abortus is “ zo gedaan” 27000 x per jaar. Waarvan zo’n 5% medische noodzaak. Een enorme ophef over abortus ivm baby’s met Syndroom van Down, maar omdat het een “ ongelukje” is en niet past in je schema van leven even laten weghalen ....... Ik ben ouderwets, en daardoor geschokt over bovenstaande ervaring van AfD. En het gemak erover.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet324 nov. 2017 - 14:54

"Ik ben ouderwets, en daardoor geschokt" Gelukkig zie je het zelf ook in, al zou ik het eerder paternalistisch en moralistisch noemen. Kun je je niet beter beperken tot zaken van algemeen belang, zoals zwarte piet?

punt2
punt224 nov. 2017 - 15:23

@Jan met de Pet , dus ik mag geen mening hebben ? of daar voor uitkomen?

punt2
punt224 nov. 2017 - 15:35

@Jan met de pet, Het gemak waarover men even spreekt van : "oh ik moet even een abortusje laten plegen want het komt me niet zo goed uit " Ik heb al vaker een zwangerschapstestje gedaan" Pff, dat gedoe... een kind ..brrrrr nu even niet hoor maar ja, zijn belangrijker dingen in het leven...... Dat is wat mij tegen de borst stuit, en dan ben ik maar ouderwets, paternalistisch en moralistisch. En dan begrijp je maar niet dat ik het zeg. (terwijl je liever hebt dat ik zwijg) Ik vind het op een onverantwoorde wijze omgaan met zwangerschappen, met oorzaak en gevolg. De achteloosheid hoe er met anti-conceptie wordt omgesprongen, de verantwoordelijkheid en de achteloosheid van "het komt even niet uit" Natuurlijk ben ik voor "baas in eigen buik" maar het gemak , ik maakte eerder de vergelijking van even naar de kapper gaan, staat mij tegen. ruim 27000 x per jaar waarvan slechts een heel klein gedeelte op medische gronden of verkrachting. Omdat men te beroerd is om voorbehoedsmiddelen goed te gebruiken. En een kind : "echt wel onhandig is "

DenStaelenGeneraal
DenStaelenGeneraal24 nov. 2017 - 1:30

Wonderlijk artikel, en met wonderlijk bedoel ik eigenlijk WALGELIJK dat het nog steeds zo moet gaan. We zijn nog erger dan Amerika! Het is nog net geen "vaginal probes" van de staat Virginia, van een paar jaar geleden, maar het scheelt niet veel. We zouden een proces moeten kunnen voeren over het gedwongen naar een echo moeten staren. Dat lijkt me meer sarren en sexuele intimidatie en niet helemaal in overeenstemming met de rechten van de mens. (En voor wie gaat zeiken over de foetus: Nee, dat IS geen mens, dus die heeft GEEN rechten.) Anne, ik vind je moedig, zeker steeds meer, gezien de shit die je op Twitter over je heenkrijgt.

Nick the Stripper
Nick the Stripper23 nov. 2017 - 19:26

[ Spijt heb ik tot op de dag van vandaag niet, maar ik voel me wel schuldig over het feit dat ik me niet schuldig voel over de abortus. Hoewel dit misschien vreemd klinkt, komt dit wazige gevoel denk ik voort uit het taboe rondom abortus ] Ik moet toegeven dat mijn eerste reactie was: kom op, een taboe op abortus, in 2017? Maar nu lees ik de reacties hieronder en vrees ik dat Dekker gelijk heeft. Een schuldgevoel hebben omdat je geen schuldgevoel hebt lijkt me een beetje zonde van de energie en de tijd.

2 Reacties
Pater
Pater24 nov. 2017 - 3:08

Idem. Verbazend veel onbegrip, betweters en zedeprekers. En natuurlijk moet abortus tot de toegestane termijn allang uit het strafrecht. Dit is de wet van Van Agt. En wie, wie had dat nou gedacht het zijn de kindjes van Van Agt"

Josje4
Josje426 nov. 2017 - 8:38

[" En natuurlijk moet abortus tot de toegestane termijn allang uit het strafrecht. Dit is de wet van Van Agt. En wie, wie had dat nou gedacht het zijn de kindjes van Van Agt” "] Niet zo negatief. Die wet was een enorme verbetering. Daarvoor was abortus geheel verboden.

Dommedaris
Dommedaris23 nov. 2017 - 16:11

Mensen die gewenst neuken en vervolgens ongewenst zwanger raken (de vader reken ik hier bij de zwanger rakende) kunnen maar beter een abortus krijgen als ze dat willen. Dat voorkomt dat er een kind op aarde wordt gezet in de verantwoordelijkheid van ouders die zich onvolwassen gedragen en niet de verantwoordelijkheid voor hun handelen nemen. Ouders die na gewenst neuken abortus willen zouden dan vanaf dat moment toestemming moeten vragen om zwanger te geraken.

2 Reacties
Gandalf2
Gandalf223 nov. 2017 - 20:09

De vader is niet zwanger. Als hij het kind wil en moeder niet, heeft vader helemaal niks in te brengen.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet324 nov. 2017 - 2:31

Eigenlijk zouden kinderen als volwassen geboren moeten worden, die alle kennis van ouders al meedragen in hun genen. Dat zou ook beduidend schelen in de kosten van het onderwijs.

Dana Booker
Dana Booker23 nov. 2017 - 15:25

Ik vraag me af waarom er vermeld wordt of de hulpverlener man of vrouw was, dat lijkt me namelijk niet relevant. Ik kan begrijpen dat het niet prettig is om volledig uitgehoord te worden over je sexuele leven en wat je snapt van de procedure etc. Ik denk dat in Nederland in de meeste gevallen een abortus verzocht wordt omdat contraceptie gefaald heeft en niet omdat men niet snapt dat je zwanger wordt van sex, je niet weet hoe je een condoom/pil gebruikt of dat de vrouw gedwongen wordt de zwangerschap af te breken. Echter kan ik me voorstellen dat dit soort situaties zich wel voor doen, waar meisjes/jonge vrouwen een zwangerschap moeten afbreken van de familie/partner, mensen met een beperkte mentale capaciteiten die niet goed begrijpen hoe contraceptie gebruikt moet worden of dat je het uberhaupt moet gebruiken om zwangerschap te voorkomen (omdat ze niet begrjipen hoe je zwanger kan worden) etc. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, die toch niet echt een abortus wensen, opgemerkt worden denk ik dat je zo ondervraagd wordt. Vooral ook omdat het natuurlijk onomkeerbaar is en sommige vrouwen er later toch spijt van hebben. Het lijkt me goed dat er zoveel mogelijk gedaan wordt om te zorgen dat alleen de vrouwen die echte en abortus wensen en begrijpen wat dit betekent dit zullen krijgen. "De hele procedure was duidelijk ingesteld om je zoveel mogelijk te ontmoedigen, zodat alleen zij die 100% zeker zijn ermee doorgaan." lijkt me niet automatisch voortvloeien uit de ervaring die beschreven wordt. Zorgen dat mensen snappen waar ze mee bezig zijn, andere opties hebben overwogen en begrijpen hoe het in de toekomst te voorkomen is niet hetzelfde als iemand ontmoedigen.... En ja, alleen mensen die het 100% zeker weten zouden een abortus moeten krijgen. Ik vind het een groot goed dat dit in Nederland legaal is en ook vergoed wordt door de zorgverzekering maar het is niet voor iedereen de beste oplossing. Iemand vermoorden mag ook niet en staat dus ook in het wetboek van strafrecht. Dat betekent niet dat alle moordenaars niet weten waar ze mee bezig zijn.... Ik denk dat abortus in het wetboek van strafrecht staat omdat je een menselijk leven afbreekt. Een bevruchte eicel leeft (een eicel en een zaadcel trouwens ook) en als de zwangerschap goed gaat, heb je na 9 maanden een baby, die wettelijk een persoon is en dus bescherming geniet. Omdat de zwangerschap een gradueel proces is van een bevruchte eicel op dag 0 naar een baby buiten het lichaam van de vrouw, geniet de foetus enige vorm van bescherming. In Nederland kan je nog vrij laat een abortus krijgen (meestal is dit als er sprake is van ernstige afwijkingen of levensgevaar van de vrouw) maar in andere landen is abortus geheel niet legaal of pas tot 12 weken en daarna wordt de foetus min of meer als persoon gezien (denk ik). Dat is iets voor de medici om te bedenken. Ik ben zeker pro-choice maar kan me echt niet vinden in sommige vrouwen die claimen dat een zwangerschap (ongeacht hoever) slechts 'een klompje cellen' is; dat is namelijk niet waar. Als dat zo zou zijn, dan zijn we allemaal een klompje cellen.... Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen hoe de embryonale ontwikkeling voltrekt en hoe het eruit ziet op welk tijdstip. Pas als je de volledige informatie hebt kan je een weloverwogen beslissing maken. Zeggen dat iets slechts 'een klompje cellen' is doen mensen alleen om zich niet schuldig te hoeven voelen over het weg laten halen van een foetus. Ik ben het ook oneens met de pro-lifers die denken dat als de bevruchting plaats heeft gevonden, de vrucht meteen een persoon is die dezelfde rechten zou moeten genieten als mensen die buiten het lichaam van anderen leven. Ik ben voor abortus maar begrijp wel hoe een embry/foetus eruit ziet op welk stadium. https://dryuc24b85zbr.cloudfront.net/tes/resources/6257624/image?width=500&height=500&version=1401638513000 is wel een goede afbeelding om een indruk te krijgen. De meeste abortussen vinden plaats in het eerste trimester. Op het einde van het eerste trimester (12 weken), zit er al veel aan (armen/benen etc) dus het is zeker geen klompje cellen meer. In Nederland mag abortus tot 24 weken maar in de praktijk wordt 22 weken aangehouden door enige onnouwkeurigheid in het vaststellen van de lengte van de zwangerschap. De foetus is op dat punt natuurlijk meer ontwikkeld en groter dan op 12 weken. Ik heb er geen moeite mee als mensen abortus moord willen noemen. Ieder heeft zijn eigen moraal compas. Ik ben veganist en ben dus tegen het onnodig doden van dieren, terwijl de meeste mensen dit prima vinden want ze zijn geen veganist. Ik zou het liefste zien dat iedereen veganist zou zijn, maar dat is niet te verwachten. Ik vind dit ook nog een ander soort onderwerp want er is geen zwaarwegend belang om vlees te eten, terwijl ik zeker inzie hoe belangrijk het is om abortus als optie te hebben vanwege de enorme nadelige consequenties van een ongewilde zwangerschap en een ongewild kind. De meeste pro-lifers zijn volgens mij geen veganist dus het gaat hen niet om het doden van leven, maar zeer specifiek over het doden van een menselijk leven. Ik denk zelf dat een volwassen niet-menselijk dier (zoals een varken of een hond) meer besef hebben van zichzelf en de wereld dan een jonge foetus, dus als mensen echt veel om leven geven, eten ze ook geen dier(producten). Ik ben het zeker eens met de kritiek op de dubbele standaard. Ik kijk zelf anders aan tegen mensen aan de andere kant van de aardkloot dan hier, maar ik begrijp niet hoe sommigen zich zo druk kunnen maken om abortus en niet om ander leed. Volgens mij zijn veel pro-lifers ook tegen ruime sociale voorzieningen dus als die baby er dan eenmaal is, wie zorgt er dan voor? Niet de meeste pro-lifers. Ach, D66 meent een claim te kunnen doen op een ieder zijn organen zonder vooraf toestemming te vragen dus niets verbaast mij meer bij die partij. Volgens mij is de situatie in de VS heel anders waar abortus (meen ik) niet in iedere staat te krijgen is, of alleen duur/middels particuliere verzekeringen etc. In Nederland hebben we het een stuk beter en is er dus minder om over te klagen en denk ik ook dat een hashtag/campagne minder voedingsbodem zal zien.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 nov. 2017 - 18:49

Mensen zijn zelden consistent als het om ethische kwesties gaat. Amerikaanse pro-lifers hebben ook in grote meerderheid geen problemen met de doodstraf. Zo heilig is het leven nu ook weer niet.

DenStaelenGeneraal
DenStaelenGeneraal24 nov. 2017 - 1:24

Dana, je aan alle kanten rammelende epistel staat bol van de halve waarheden en drogredeneringen, maar ik pik deze erover D66 er even uit, gewoon vanwege het gemak. "D66 meent je organen te mogen pakken zonder vooraf toestemming te vragen" Wat een overdrijving zeg!! Als jij niet genoeg om je organen geeft om door een simpele email ze voor jouw egoistische zelf te houden, dan verdien je je organen ook niet. Laat ze dan niet rotten in je lijk, red er een leven mee. Doet jullie soort mensen dat dan niet meer, levens redden? Heppie daar niet een voorschriftje over?

Absconditus
Absconditus23 nov. 2017 - 15:03

Sex zonder voorbehoedsmiddelen zou idealiter uitsluitend moeten plaatsvinden binnen een stabiele relatie, waarbinnen beide partners bereid zijn om de mogelijke gevolgen daarvan onder ogen te zien en daar dan ook de verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat zou een heleboel ellende en afschuwelijke ervaringen voor vrouwen, waarvan de schrijfster hier verslag doet, voorkomen. Een vent die wel zonder condoom (het goedkoopste, overal verkrijgbare en makkelijkste voorbehoedsmiddel ter wereld) wil, maar die een vrouw of een meisje daarna met de gebakken peren laat zitten is in mijn ogen (letterlijk!) een LUL, zonder enig ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Ben zeker niet links en in vrijwel alles de ideologische tegenpool van juffrouw Dekker. Maar zo'n ervaring gun je niemand. En een meisje van 19 al helemaal niet.

1 Reactie
Bbados
Bbados24 nov. 2017 - 9:54

Je hebt gelijk. Een jongen die zonder wil is een grote eikel. Maar hoe noem je een meisje die dan toch overstag gaat? Dom en naïef toch zeker! Bij seks tussen twee personen dragen er twee evenveel verantwoordelijkheid. Vooral bij een one-night-stand! Bescherm jezelf en gebruik zélf dus ook een voorbehoedsmiddel. Hoe moeilijk kan het zijn??

omaoeverloos
omaoeverloos23 nov. 2017 - 14:57

Laat ze maar lullen, Anne Fleur, de enige die bepaalt ben jij zelf. We gaan echt niet meer terug naar de jaren 50 toen je nog met breinaalden in de weer moest of jezelf van de trap moest storten.

7 Reacties
SjoerdVerduin
SjoerdVerduin23 nov. 2017 - 18:14

Je vraagt je dan ook af of de vader van het ongeboren kind ook niet wat te zeggen had..

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 nov. 2017 - 18:36

Toen moesten die vrouwen tenminste nog flink boeten voor hun zondige gedrag. Achterop de motor op een slechte weg heb ik ook nog van horen zeggen. Werkte ook niet geloof ik.

Tegenwoord
Tegenwoord24 nov. 2017 - 10:26

Sjoerd. Goed punt wat je aansnijdt. Als hij graag het kind had willen houden, had hij geen enkel recht op inspraak. Vette pech, je wordt geen vader ook al is dat wellicht je grootste droom. Maar, als zij het kind wél had willen houden, en hij niet, dan had hij hier ook niks over te vertellen gehad. Dan had ie mooi mogen stoppen met z'n studie om voor het kind te zorgen. Het argument wat dan steevast gebruikt wordt is "dan had ie z'n pik maar in z'n broek moeten houden." Hier uit zich een rare ongelijkheid. Mannen en vrouwen zijn namelijk gelijkwaardig, maar je zou het niet in je hoofd halen om te zeggen "dan had ze haar benen maar bij elkaar moeten houden". Tenzij je van mening bent dat zwanger worden de 'schuld' is van de man, en dat de vrouw het nu eenmaal lijdzaam en willoos moet ondergaan, is dit erg scheef. Het lijkt me dat in 99,9% van de gevallen in Nederland sex iets is waar beide partijen bewust aan deelnemen. En bij gedeelde verantwoordelijkheid zou er idealiter ook iets van gelijke rechten moeten bestaan.

Nick the Stripper
Nick the Stripper24 nov. 2017 - 11:24

Tegenwoord 24 november 2017 at 11:26 [En bij gedeelde verantwoordelijkheid zou er idealiter ook iets van gelijke rechten moeten bestaan.] Zolang de vrouw nog voor honderd procent de zwangerschap moet uitzingen heeft de man daar geen donder over te zeggen.

Tegenwoord
Tegenwoord24 nov. 2017 - 14:06

Nick. Dat is zeker een argument dat je kunt maken. Maar als een man daar "geen donder over te zeggen" heeft, zou hij dus ook niet verplicht moeten kunnen worden om voor het kind zorg te dragen. Linksom of rechtsom, toch?

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 nov. 2017 - 16:00

Tegenwoord 24 november 2017 at 15:06 Gelijke rechten voor man en vrouw zijn wat lastig te realiseren zolang mannen niet over baarmoeders beschikken. Vaak zijn vrouwen in het nadeel, hier dus niet.

Nick the Stripper
Nick the Stripper24 nov. 2017 - 17:57

Tegenwoord 24 november 2017 at 15:06 Het gaat over de zwangerschap. Die speelt zich af in het lichaam van de vrouw. En zolang dat zo is heeft alleen die vrouw er iets over te zeggen. Háár lijf, háár beslissing. Dat zegt natuurlijk niets over eventuele verantwoordelijkheden na de geboorte.

Davy ????
Davy ????23 nov. 2017 - 14:51

Abortus wordt soms gezien als een anticonceptie middel. Dit is zo fout. Ik vind dat abortus moet kunnen maar niet als normaal zou moeten worden gezien, maar alleen bij hoge uitzondering. Zwanger na verkrachting, gevaar voor moeder of gevaar voor kind. Als je geen kinderen wilt maar wel seks, gebruik je een condoom en een pil. En neem je je verantwoordelijkheid als volwassene die daarbij hoort. En niet zo van, ik neem wel een abortus mocht ik toch zwanger worden.

Poezenmens
Poezenmens23 nov. 2017 - 13:57

Je column getuigt van lef, Fleur. Temeer daar met de verrechtsing van ons land het gevoel bij mij overheerst dat abortus in de taboesfeer is terecht gekomen. De tijdgeest van verrechtsing grijpen mannenbroeders als Van der Staay van de vrouwonderdrukkende SGP aan om aan de abortuswet te willen tornen.

14 Reacties
Poezenmens
Poezenmens23 nov. 2017 - 14:37

En ik kots hier op Joop.nl van die kerels die denken dat vrouwen die abortus plegen dat voor de lol doen. Zullen we de breinaalden maar weer te voorschijn halen of moeten vrouwen zich weer van de trap af laten sodemieteren? En verder ben ik van mening dat de pil terug moet in het basispakket.

Bbados
Bbados23 nov. 2017 - 15:03

Dus omdat iemand bepaalde voorwaarden wil stellen aan abortus is diegene een vrouwen onderdrukker? En wat nu als deze voorwaarden rondom abortus voor sommige vrouwen juist een soort van redding is? Wat nu als een meisje tegen haar wil en onder druk van de familie abortus moet ondergaan? Zou het dan niet juist fijn zijn wanneer er eerst een screening plaatsvindt? Dan is het in dat geval toch juist erg vrouwvriendelijk! Uw reactie is heel erg zwart-wit. Het leven is niet zwart-wit, maar meestal grijs. Wees dus niet zo uitgesproken en fel. Je moet dan namelijk meestal weer terugkomen op je mening. En dat is zo jammer.

Wittemuis
Wittemuis23 nov. 2017 - 15:21

Dat heeft niet veel met rechts te maken maar met het christelijke , ik bedoel de CU , de linkse christelijke partij denkt er niet anders over als de SGP .

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 nov. 2017 - 15:43

Lef inderdaad en rechts-religieus staat te trappelen om vrouwen hun zelfbeschikkingsrecht af te nemen.

Bbados
Bbados23 nov. 2017 - 16:26

Merel, vrouwen zullen vast niet voor de lol abortus plegen. Maar hetgeen 's avonds tussen de klamme lappen afspeelde was wel voor de lol, toch? Tenzij je verkracht bent of het een gevaar is voor de moeder of het kind, mag er best wel een screening en enkele voorwaarden aan verbonden zijn. Waaronder een eigen bijdrage! 27.000 abortussen per jaar en 95% gewoon omdat ze geen zin hadden om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. U mag kotsen wat u wilt, maar neem je verantwoordelijkheid vóórdat je de benen opent. (Ik heb het dus over de meeste gevallen, uitzonderingen daargelaten!)

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 nov. 2017 - 18:03

In dit opzicht is de CU rechts. In andere weer niet.

Nick the Stripper
Nick the Stripper23 nov. 2017 - 19:21

Bbados 23 november 2017 at 17:26 [ neem je verantwoordelijkheid vóórdat je de benen opent.] En het is nooit bij u opgekomen dat juist mannen een verantwoordelijkheid hebben voor ze hun zaad rond gaan spritzen?

Gandalf2
Gandalf223 nov. 2017 - 20:16

Waarom de pil in het basispakket en niet het condoom? Het condoom beschermd tegen meer overdraagbare ziektes dan de pil, daarnaast is zwangerschap geen ziekte.

Davy ????
Davy ????23 nov. 2017 - 20:51

@Nick the Stripper Waar 2 sex hebben zijn er 2 verantwoordelijk. Man EN vrouw.

Nick the Stripper
Nick the Stripper23 nov. 2017 - 21:59

Davy 23 november 2017 at 21:51 @Nick the Stripper Waar 2 sex hebben zijn er 2 verantwoordelijk. Man EN vrouw. Bbados legde hem helemaal bij de vrouw.

Poezenmens
Poezenmens23 nov. 2017 - 23:21

Qua reacties is het nog erger dan ik al dacht. De vrouw moet haar benen bij elkaar houden en haar verantwoordelijkheid nemen. De man treft bij een ongewilde zwangerschap geen blaam. Pleur toch op.????

Bbados
Bbados24 nov. 2017 - 9:36

Merel en Nick, is lezen nu zo moeilijk!? Ik zeg helemaal niet dat het alléén de verantwoordelijkheid van de vrouw is. Maar als je toch op je 19e al meerdere zwangerschapstesten hebt moeten doen, dan zou ik als vrouw zijnde mijn eigen maatregelen treffen. Meer zeg ik niet. Maar nogmaals, 95% van de abortussen in Nederland ontstaan nadat er geen voorbehoedsmiddelen zijn gebruikt. Daar hoeft Nederland niet aan mee te betalen. Naar mijn mening. Het is namelijk makkelijk te voorkomen. Maar blijf anders gewoon je eigen verhaal afdraaien en lees vooral de opmerkingen van anderen niet. Gewoon jezelf altijd gelijk geven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 nov. 2017 - 12:51

"Maar als je toch op je 19e al meerdere zwangerschapstesten hebt moeten doen, dan zou ik als vrouw zijnde mijn eigen maatregelen treffen." Misschien toch nog even opnieuw lezen. Mevr. Dekker schrijft namelijk dat zij een onregelmatige cyclus heeft. Zij heeft dan ook vaker te maken met een menstruatie die lang op zich laat wachten dan vrouwen met een regelmatige cyclus. Een zwangerschapstest ligt dan voor de hand om te bepalen of het gaat om een loos alarm of falende anti-conceptie.

Nick the Stripper
Nick the Stripper24 nov. 2017 - 18:03

@bbados [Ik zeg helemaal niet dat het alléén de verantwoordelijkheid van de vrouw is.] Neuh. Maar die vrouw moet wel haar benen bij elkaar houden, is het niet? Dat u nu het krentenwegerige 'meebetalen'-argument in de strijd gooit is helemaal triest. U heeft vast ook zo uw dingetjes - autorijden? roken? skiën? - waar ik niet aan meedoe en waarvan ik toch een deel van het risico draag. Dat heet nou solidariteit.

punt2
punt223 nov. 2017 - 12:30

En zo is het even laten weghalen van een "ongelukje" net zo normaal geworden als een bezoekje aan de kapper. Het gemak waarmee het gebeurt, ruim 27000 x per jaar in Nederland, maakt dat het ook "niets meer voorstelt" De pil vergeten, geeft niets , even een abortus en weer door, rubber gescheurd? even weghalen en klaar.... Het gevolg , een zwangerschap, is net zo onbeduidend geworden als een moeilijke stoelgang...... Is dit werkelijk de vooruitgang? Er zijn veel omstandigheden waarbij ik niets tegen abortus heb, maar nu is het net alsof je even een iets tegen een verkoudheidje doet.

4 Reacties
bob b.
bob b.23 nov. 2017 - 19:46

Er zullen inderdaad gevallen zijn die het met de ogen dicht tussen de middag doen maar dat zijn de uitzonderingen. In het merendeel van de gevallen staat de wenselijkheid van een abortus buiten kijf. Ook al is die niet voor een ander te zien. Alleenstaand, te jong, net begonnen met een nieuwe baan of studie, een vader die geen vader wil worden, je toekomst etc. De zwangerschap is ongewenst, de abortus een vervelende maar noodzakelijke manier om daar een eind aan te maken. Een medische ingreep. Laten we het niet ingewikkelder maken door allerlei ethische vragen te stellen, daar hebben we onze religieuzen voor. En dat is hun goed recht.

Anna2
Anna223 nov. 2017 - 20:03

Ja inderdaad het lijkt als een bezoekje naar de kapper. Enorme aantallen abortussen worden er gepleegd in Nederland. Onvoorstelbaar vind ik dat. Zijn we dan zo enorm onvoorzichtig? Of is het gemak, waarmee je een abortus kunt doen, hier ook mede verantwoordelijk voor?

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 nov. 2017 - 0:06

13169 abortussen in 2016 in Noorwegen, met een bevolking van ruim 5 miljoen. Vermenigvuldig met drie en constateer dat Nederlanders voor zover ze afwijken dat doen in gunstige zin. Het zou mij niet verbazen als dat ook geldt vergeleken met omringende landen maar daar heb ik de statistieken niet van bekeken. " Zijn we dan zo enorm onvoorzichtig?" daar lijkt het niet op.

Nick the Stripper
Nick the Stripper25 nov. 2017 - 0:54

Bob 23 november 2017 at 20:46 [Er zullen inderdaad gevallen zijn die het met de ogen dicht tussen de middag doen maar dat zijn de uitzonderingen.] En zelfs dat betwijfel ik ten zeerste.

ergensinhetmidden
ergensinhetmidden23 nov. 2017 - 12:20

Ik snap niet dat je hoopt dat je binnenkort meer verhalen op het internet zult aantreffen. Het gaat toch maar om een klompje cellen? In feite hetzelfde als een puist die je laat verwijderen, toch? Waarom moet dat dan aandacht krijgen mevrouw Dekker?

Bbados
Bbados23 nov. 2017 - 11:27

In Nederland vindt in 95% van de gevallen abortus plaats na simpelweg het niet gebruiken van voorbehoedsmiddelen! De kans dat je tóch zwanger wordt terwijl je een voorbehoedsmiddel gebruikt is 'slechts' 0,1% Dit is dan ook exact de reden waarom alles en iedereen adviseert om beiden een voorbehoedsmiddel te gebruiken. zowel de man als de vrouw. Sowieso is het een beetje dom en naïef zelf niet aan voorbehoedsmiddelen te doen, maar afhankelijk te willen zijn van de partner. Dat is in een enkel opzicht slim en geëmancipeerd. Je mag dan misschien niet lekker reageren op extra hormonen, maar er zijn toch zeker nog wel andere voorbehoedsmiddelen voor vrouwen: koperspiraal, pessarium en vrouwencondoom! Helemaal omdat je zelf aangeeft op 19 jarige leeftijd al meerdere malen een zwangerschapstest te hebben moeten ondergaan... Bovendien is er ook nog zoiets als de Morning-after pil. Verkrijgbaar bij elke drogist op Apotheker. Dus wanneer mensen met ene kater wakker worden en beseffen dat ze niet slim bezig zijn geweest, kunnen ze tot 72 uur later nog deze pil innemen! Ik ben dan ook van mening dat die paar mensen (0,1%) niet de weegschaal doen uitslaan. De andere 99,9% heeft met andere woorden gewoon willens en wetens, al dan niet met een fles wijn achter de kiezen, onveilige seks gehad. Hoezo zouden we daar met z'n alleen voor moeten betalen? En dan heb ik het nog niet over alle soa's die hierdoor rondzwerven. Natuurlijk zijn vrouwen baas over hun eigen buik, zoals Paul hier heel vaak verkondigd. Niemand zegt dan ook dat vrouwen geen abortus mogen plegen. Maar als het zo ver is, dan moet het niet op de manier zoals hier beschreven, even naar de huisarts een pilletje halen.

2 Reacties
Dana Booker
Dana Booker23 nov. 2017 - 15:31

Volgens mij begrijpt u de cijfers niet helemaal. Condooms zijn in de praktijk ongeveer 92% successvol meen ik, dus op jaarbasis, bij mensen die alleen condooms gebruiken, worden 8 van de 100 vrouwen zwanger. Sommige mensen reageren heel slecht op hormonen. Een koperspiraal kan ook hele nare bijwerkingen hebben. Een vrouwencondoom is geloof ik minder goed in het voorkomen van een zwangerschap dan een mannencondoom en een pessarium is ongeveer even goed als het mannencondoom. Als je dus geen hormonen kan gebruiken en een koperspiraal zorgt ervoor dat je maanden achtereen aan het bloeden bent en je dus kiest voor het mannencondoom, dan zijn er 8 van de 100 vrouwen alsnog zwanger per jaar. Mannen zouden ook gewoon een vasectomie kunnen nemen aangezien dit zeer effectief is en een vrij eenvoudige ingreep. Beetje jammer dat het permanent is, maar de verantwoordeiljkheid ligt echt niet alleen bij de vrouw.

Bbados
Bbados24 nov. 2017 - 10:05

Dana ik begrijp de cijfers wel hoor! 95% van de abortussen ontstaan door geen gebruik te maken van voorbehoedsmiddelen. En een condoom is in 0.1% van de gevallen niet betrouwbaar. 1 op de 1000 vrouwen wordt dus zwanger ondanks het gebruik van een condoom! En dan komt het ook nog vaak door verkeerd gebruik. En ja, mannen kunnen inderdaad de zaadleiders laten doorbranden. Alleen in dit geval (meisjes 19 jaar) is dit helemaal niet relevant. Vasectomie komt pas om de hoek kijken wanneer je geen kinderen meer wil. Dus als je al kinderen hebt, of echt geen kinderwens. Maar om op de hele discussie terug te komen. 13% van vrouwen komt overigens ook nog vanuit het buitenland naar Nederland toe. Het zal allemaal zo slecht dus wel niet zijn.

Mylene2
Mylene223 nov. 2017 - 11:24

Het oe laten passen van abortus is op zich een vrije keus. Wetgeving, vragenlijsten en gesprekken zijn echter wel nodig om te helpen - een referentiekader op te stellen - om tot die keuze te komen. Als dat er niet zou zijn 'zwemmen' vrouwen (velen tenminste) rond in de pro's en contra's. Anderzijds is de moderne mens niet meer bereid het leven te nemen zoals het komt. Dat wat spontaan op jouw weg komt kan ook, misschien niet gepland, maar toch ook een heel mooi verrassende levensinhoud geven, waarvan je achteraf zegt: 'da had ik niet willen missen'.

Kepler
Kepler23 nov. 2017 - 11:13

Het is aan de vrouw om dit te beoordelen, klaar. Ik heb er een mening over maar die is er aan ondergeschikt. De vrouw beslist. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat later toch gaat knagen. Wat zou het voor een kind geworden zijn? Dat soort vragen. Moeilijk hoor.

1 Reactie
JanMer2
JanMer223 nov. 2017 - 14:23

Is dat zo? Dus een baby van 8 maanden die al lang levensvatbaar is buiten de buik van de moeder doet er niet toe omdat de vrouw het recht heeft baas te zijn in eigen buik? Nu weet ik wal dat dat nu niet de regel is, maar hier komt jouw simplistische logica wel op neer.

Archie Bunker
Archie Bunker23 nov. 2017 - 9:17

Ik heb destijds in Oostbloklanden van dichtbij meegemaakt hoe jonge studenten in een relatief kort tijdsbestek meerdere abortussen lieten uitvoeren. Het gemak waarmee dat ging gaf mij een ongemakkelijk gevoel. Ik ben geen aanhanger van welke religie dan ook, maar naar mijn overtuiging is een mens in wording niet alleen maar een "klompje cellen". Kahlil Gibran onderschrijft dat met onderstaand gedicht: Je kinderen zijn je kinderen niet. "En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige, en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn: want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is."

5 Reacties
Kepler
Kepler23 nov. 2017 - 11:14

Mooi gedicht hoor.

Robert Follon
Robert Follon23 nov. 2017 - 11:22

[Je kinderen zijn je kinderen niet] Het is weer tijd voor antropomorfisme zie ik, ditmaal de foetusvariant. Van wie zijn 'ze' dan wel?

Tom3
Tom323 nov. 2017 - 12:48

Bedankt Archie, Gibran een groot inspirator, en ondersteuner voor mijn vaak vereenzaamde gedachtegoed. Zoals ik al ééns eerder opgemerkt heb, juist alleen de Ratio, is Irrationeel, en "Jung" is vaak nadrukkelijk aanwezig in de opinies op deze site. Het verontrustende is dat de Economisten dankbaar gebruik kunnen maken van dit soort opinies, zo verwordt ook de vrouwelijkheid tot een productiemonster. Hoogst waarschijnlijk weggedrukt door hun Schaduwen en overeind gehouden door hun Ego hebben de schrijvers het niet ééns door. Zoveel triestheid.

RobSon2
RobSon223 nov. 2017 - 13:05

Mooi gedicht. Bedankt voor deze bijdrage!

frool
frool24 nov. 2017 - 10:59

Ik ben een fan van Khalil Gibran en dit vind ik ook een prachtig gedicht van hem, MAAR gebruik toch niet zijn gedicht voor deze "discussie"! Leg uw interpretatie niet voor als een waarheid. U weet simpelweg niet hoe Gibran dit bedoelt - laat staan dat hij iets onderschrijft.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin23 nov. 2017 - 8:59

Dapper dat je hier voor uit durft te komen. Het taboe is heel complex, mede door een aantal motivaties die voor jou misschien geen of weinig rol spelen maar voor anderen mogelijk wel. Een heel belangrijk punt waar jij compleet omheen gaat is de oorzaak van de zwangerschap. Je geeft aan dat je als een klein kind les krijgt zoals je op het VWO had gehad. Is dat zo vreemd in een maatschappij waar een groot deel van de ongewenste zwangerschappen voortkomt uit onverantwoord (impulsief) gedrag? Daarbij zul je niet de eerste zijn die met de sekslessen nog vers in het geheugen op 19jarige leeftijd toch zwanger is. Het is ook nogal een verschil of je zwanger wordt door gewoon het risico te lopen, onvoorzichtig bent geweest of zelfs slachtoffer bent van verkrachting. Daar zitten compleet andere motivaties en gevoelens achter. Ik laat even de religieuze moeilijkheden weg om het niet nog complexer te maken.. Ook het verschil van iemand die 16 jaar is en ongewenst zwanger tegen iemand van 40 jaar en ongewenst zwanger.. Echter in mijn persoonlijke beleving is het 'kunnen krijgen van een kind' zo ongeveer de grootste 'power' die de vrouw heeft. Het is het creëren van een nieuw mensenleven en het garanderen van het voortbestaan van de mensheid. Nu snap ik dat met de overbevolking dat voortbestaan niet bepaald onder druk ligt en het 'creëren van leven' is ook niet meer zo uniek als je kijkt met hoeveel mensen we inmiddels rondlopen. Maar toch. Voor een heel groot deel van de ouders is het krijgen van een kind de belangrijkste gebeurtenis in hun leven. Jij hebt geen kinderen dus je kunt je daar nog niets bij voorstellen. Een ander punt waar je helemaal niet bij stil staat is de enorme hoeveelheid koppels die graag ouder zouden willen worden maar de mogelijkheid niet hebben. Deze mensen hebben soms alles over voor wat jij vrij 'achterloos' weg laat zuigen. Begrijp me niet verkeerd, ik snap jouw beweegredenen en ik keur ze niet af, maar soms is het lastig om voorbij de muur van je eigen waarheid te kijken. Ten slotte zeg je dat je vanwege je Nederlandse nationaliteit niet hoeft te betalen voor de behandeling. Je impliceert dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlandse vrouwen en vrouwen van een andere nationaliteit als het gaat om de abortus. Dat is NIET WAAR en ik denk dat je hiermee een heel fout en scheef beeld neer zet. Abortus is gratis voor alle vrouwen die in Nederland wonen en een Nederlandse ziektekostenverzorging hebben. Je nationaliteit heeft hier helemaal niets mee te maken.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 nov. 2017 - 15:50

Er komen ook vrouwen uit landen met een archaische vrouwonvriendelijke wetgeving zoals Polen en Ierland naar Nederland voor een abortus. In 2015 waren dat er 3.882. fiom.nl/sites/default/files/jaarrapportage-2015-wet-afbreking-zwangerschap-igz.pdf

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin23 nov. 2017 - 18:15

Dank DanielleDefoe, dat gaat dus haaks in tegen de indruk die Anne Fleur probeert te wekken..

gravin2
gravin223 nov. 2017 - 8:46

Uw verhaal deed mij huilen.

1 Reactie
ergensinhetmidden
ergensinhetmidden24 nov. 2017 - 1:30

Dat is een heftige emotie maar mag ik vragen waarom?

JStokx
JStokx23 nov. 2017 - 6:37

Ik vind het niet erg dat je niet zomaar een pilletje kunt innemen om een miskraam te creëren. Een abortus mag wel een iets moeilijkere actie zijn dan een voorbehoedsmiddel gebruiken.

Jan met de korte achternaam
Jan met de korte achternaam23 nov. 2017 - 6:06

Ik heb mijzelf laten sterilliseren omdat mijn vrouw niet goed reageert op de pil en wij geen kinderen meer wilden hebben. De meest logische keuze is dan dat ik de ingreep laat doen omdat het bij een vrouw een serieuze ingreep is. Ook ik ben flink ondervraagd en heb hulp aangeboden gekregen van een psycholoog. Niet om het te ontmoedigen, maar het is permanent en daar moet je je goed van bewust zijn. Ik ben blij voor je dat je er geen problemen mee hebt, echter kan het weg laten halen van een groepje cellen wat uiteindelijk ooit eens eem mens had kunnen worden voor veel vrouwen een enorm groot psychisch probleem worden. Verder zijn de abortus klinieken veelal verborgen en dat is de wens van de vrouw zelf. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom een vrouw of meisje dit in alle stilte en privacy wil doen ipv het van de daken af te schreeuwen.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet323 nov. 2017 - 0:49

Anne Fleur Dekker heeft een rol op zich genomen die niet gemakkelijk is, maar ze vervult hem met verve. Alle respect en ga vooral zo door!

1 Reactie
frool
frool24 nov. 2017 - 11:02

Helemaal mee eens! Mooi artikel en dapper om door te gaan nadat je die vragen kreeg uit je directe omgeving

OlavM
OlavM23 nov. 2017 - 0:32

Overigens ben ik wel van mening, dat een grens moet blijven bestaan tot op welk moment in het ontwikkelingsstadium van een embryo een abortus mag plaatsvinden. Welke die grens moet zijn is vooral een kwestie van medische deskundigen. Dekker pleit ook helemaal niet voor het afschaffen van een grens, maar voor het afschaffen van sanctionering door het strafrecht, waardoor artsen a.h.w. in de eerste plaats in principe als verdachten worden beschouwd, die zich vervolgens moeten zien te rechtvaardigen.

Audiomind
Audiomind22 nov. 2017 - 23:50

Beste Anne Fleur Dekker, Alhoewel ik best een aantal kantekeningen heb bij je verhaal vind ik het wel zeer moedig dat je het met ons deelt. Het geeft een persoonlijke inkijk in het proces van abortus. Nogmaals respect! Over conservatieven en abortus heeft George Carlin ooit een mooi betoog gehouden. Dit gaat uiteraard over de USA en de pro-Life beweging. George Carlin: "Boy, these conservatives are really something, aren't they? They're all in favor of the unborn. They will do anything for the unborn. But once you're born, you're on your own. Pro-life conservatives are obsessed with the fetus from conception to nine months. After that, they don't want to know about you. They don't want to hear from you. No nothing. No neonatal care, no day care, no head start, no school lunch, no food stamps, no welfare, no nothing. If you're preborn, you're fine; if you're preschool, you're fucked."

1 Reactie
KeesVanZundert
KeesVanZundert23 nov. 2017 - 11:05

until you reach "militairy age" :-)

OlavM
OlavM22 nov. 2017 - 23:31

Een moedige stap van A.F. Dekker om dit verhaal te vertellen en een goed pleidooi voor het onderbrengen van abortus bij de huisarts. [We voeren oorlogen en laten vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. Dezelfde politici die niet op de levens van die slachtoffers ingaan, verdedigen de ‘ongeboren vrucht’ het felst.] Helemaal in de roos: het toppunt van hypocrisie. Natuurlijk blijft het altijd een belangrijke en nogal eens moeilijke beslissing voor een vrouw, en ik denk dat geen enkele vrouw die lichtzinnig zou opvatten. Het vaak aangevoerde tegenargument dat door abortus "te gemakkelijk" te maken het hek van de dam zou zijn, vind ik dan ook onzinnig. En religieuze taboes, waarvan de huidige situatie m.i. nog steeds een echo is, mogen niet aan de gehele bevolking worden opgedrongen.

1 Reactie
JanMer2
JanMer223 nov. 2017 - 14:29

"en ik denk dat geen enkele vrouw die lichtzinnig zou opvatten" Lees het verhaal nog eens zou ik zeggen. Voor de schrijfster is het een 'medische behandeling' waarbij 'een klompje cellen' wordt verwijderd, en bij het verschijnen van het tweede streepje had ze de keuze al gemaakt. Dat komt me toch voor als behoorlijk lichtzinnig.

flamenquita
flamenquita22 nov. 2017 - 22:52

De moraliserende reacties hieronder verbazen me nogal. Ik begrijp nu in ieder geval wel tegen wat voor (voor)oordelen Anne aanloopt. Blijkbaar zijn er mensen die nooit een fout begaan, onvoorzichtig zijn, of gewoon domme pech hebben. En mensen die alleen seks hebben als ze een baby willen. Ik ga mijn verhaal hier niet uit de doeken doen, maar in Spanje ben ik in ieder geval een stuk respectvoller behandeld door de medische wereld dan Anne.

Karingin
Karingin22 nov. 2017 - 22:00

Jeetje meid wat een rotervaring! Het zal ermee te maken hebben dat mijn ervaring behoorlijk lang geleden was, maar bij mij ging het gelukkig heel anders. Ik werd op mijn gemak gesteld, er werd me niets verweten en al helemaal geen rare vragen gesteld over mijn sexleven of omstandigheden. Bij de echo werd me netjes gevraagd of ik mee wilde kijken (wat ik niet wilde, duh). Na de procedure kreeg ik thee en een koekje, waarna mijn toenmalige vriend bij me mocht zitten tot ik me goed genoeg voelde om naar huis te gaan. Ongelooflijk dat het nu blijkbaar zo anders gaat. Je vraagt je af waarom die mensen in een abortuskliniek werken... Het lijkt me normaal om vast te stellen of iemand zeker weet dat ze dit wil, maar dat bewust treiteren om de keuze die ze echt niet lichtzinnig neemt vind ik echt niet kunnen.

karimpie
karimpie22 nov. 2017 - 21:49

Als je pretendeert zelf wel te kunnen beslissen of je wel/niet een abortus wil ondergaan, waar was je dan toen je invloed kon hebben op wel/niet zwanger te geraken??

7 Reacties
OlavM
OlavM23 nov. 2017 - 0:08

@ karimpie: Onzin. Ook bij gebruik van voorbehoedsmiddelen kan een vrouw onbedoeld zwanger worden. En Dekker schrijft duidelijk dat ze die middelen gebruikt.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 0:52

Waarschijnlijk aan de ontvangende kant. Doet dat er iets toe?

Herman Van Driel
Herman Van Driel23 nov. 2017 - 5:50

Mee eens. Ik ben geen tegenstander van abortus, want je zou maar verkracht zijn. Of een andere zwaar wegende reden die je van een zwangerschap doet afzien. Wat mij betreft blijft het een ingreep die niet makkelijk wordt uitgevoerd. En wel precies om wat Anne-Fleur zelf ook zegt: “Ik voelde me behandeld als een klein kind dat de gevolgen van haar daden nog niet kan overzien.” Anne Fleur je was 19 je was toen nog een kind! En ook nu je iets ouder bent ben je net kind af. Dat lijkt me de ‘doelgroep’ van abortus klinieken 14-35. De drempel moet blijven. Daarom doen we ook iets aan sexuele voorlichting, is er de pil (waar echte feministes voor hebben gestreden) en staan de condooms prominent naast de kassa bij elk kruidvat. Maar jongeren, adocelenten kunnen de gevolgen van hun acties niet goed overzien. Dat blijkt ook uit het feit dat in onderzoeken naar voren komt dat de helft van de jeugd onveilig vrijt. Prima. Maar een gevolg daarvan is dat je een soa kunt krijgen of zwanger kunt worden. Denk je in dat er ook meisjes bij de abortus kliniek komen die onverwacht zwanger zijn maar onder druk van hun vriendje, sociale groep of familie een abortus komen laten plegen. Of uit schaamte een abortus laten plegen. Een abortus pil maakt de drempel lager om over te gaan tot abortus. Kun je nagaan wat er psychisch met je gebeurd als je al te makkelijk een abortus hebt laten plegen en er spijt van hebt. Ik hang het principe van voorkomen is beter dan genezen aan.

Robert Follon
Robert Follon23 nov. 2017 - 7:29

Really....? Wow.... In welke eeuw leef jij? Want het is zeker niet de 21ste.

Weisspferd
Weisspferd23 nov. 2017 - 9:40

In bed (of een andere plek) seks aan het hebben waarschijnlijk he? Zo werkt zwanger worden namelijk en die kans is er altijd. Wat een kinderachtige en denigrerende reactie zeg.

flamenquita
flamenquita23 nov. 2017 - 11:20

@Herman: "Kun je nagaan wat er psychisch met je gebeurd als je al te makkelijk een abortus hebt laten plegen en er spijt van hebt." Kun je nagaan wat er psychisch met je gebeurt als je ongewenst moeder bent. Zwanger worden is, voor veel mensen, heel makkelijk. Ouder zijn daarentegen ben je voor je hele leven en brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Doe daar niet te lichtzinnig over. Als je er niet klaar voor bent, kun je dat beter erkennen; ook in het belang van het toekomstige kind. En kijk, laat ik het nu beide meegemaakt hebben (hoewel ik geen spijt heb): moeder van twee kinderen waar ik en mijn partner dolgelukkig mee zijn en die voor ons het belangrijkste in ons leven zijn. En een abortus (nadat de kinderen geboren waren) waar ik geen spijt van heb, omdat een derde kind toen en nu een enorme wissel op ons leven zou trekken (de details laat ik achterwege). Laat ik nu het gevoel hebben dat veel van die moraliserende en belerende reacties afkomstig zijn van mannen. Ik denk dat het in deze verstandig is om wat meer te luisteren naar vrouwen. Daar ging het nu immers om.

karimpie
karimpie23 nov. 2017 - 12:44

OlavM: zal wel, maar zullen we nooit zeker weten...en dat risico was ze bereidt te nemen, dus dan moet je die ook dragen....letterlijk en figuurlijk! Paul: ja, er is zeker wel een verschil tussen zwanger worden na een verkrachting vs na roekeloos gedrag, of niet soms? Robert: in de 21e eeuw Weisppferd: mijn reactie is serieus bedoeld ja, die van jou duidelijk niet....je bent het niet met mij eens en reageert dan met de nodige kinderachtigheid en hoogmoedige arrogantie

Grens Rechter
Grens Rechter22 nov. 2017 - 20:36

Chapeau dat je dit persoonlijke verhaal met ons deelt.

Wappie Kappie
Wappie Kappie22 nov. 2017 - 20:35

Na het lezen van het artikel zit ik behoorlijk met gemixte gevoelens. Enerzijds vind ik het knap en dapper dat ik na al die jaren eindelijk eens de andere kant (op het internet) heb mogen lezen. Aan de andere kant heb ik tijdens het lezen van het artikel ook een aantal kanttekeningen die ik graag zou willen plaatsen. Ik bedoel deze reactie niet als een persoonlijke aanval. Het artikel staat nu op het internet en er is ruimte voor reageren. Dat wil ik dan ook graag doen, maar het is bedoeld in algemene zin en niet persoonlijk op de schrijfster. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar abortus (of althans de mogelijkheid tot) als een zeer belangrijk basisrecht werd geacht voor de vrouw. Want je zou maar verkracht zijn en het kind van je verkrachter groeit in je buik. Ik kon me daar helemaal in vinden. Dat is een ultieme nachtmerrie en iets wat zo erg is dat het abortus rechtvaardigd. Want dat vond ik altijd wel: abortus is een bot paardenmiddel. Je doodt beginnend leven. Hoe je het ook wend of keert. Daarom staat abortus ook nog in het wetboek van strafrecht. We vonden eeuwen lang dat abortus moord was. Maar bij het ouder worden zag ik om mij heen wanneer er gegrepen werd naar de abortusmogelijkheid. Jonge vrouwen, of zelfs nog meisjes, die van hun seksuele vrijheid genoten zonder zich voldoende te realiseren dat seks vaak na verloop van tijd zich toch een keertje manifesteerd in zwangerschap. En dan was het ongewenst, want het was ongepland. Er was vaak geen stabiele relatie en als er al een partner op het oog was, dan was de eventuele partner vaak ook nog min of meer een kind. Geen goede basis voor ouderschap, dus abortus. (Dit is geen verwijd naar alleen de vrouwen. Ook de mannen hebben hier zeker een aandeel in!) Ook de schrijfster in dit artikel lijkt in deze categorie te vallen. Wel de geneugden, maar niet de vruchten. Hierdoor ben ik door de jaren heen kritischer geworden op abortus. Nog steeds vind ik alleen verkrachting of medische noodzaak een geldige reden voor abortus. Als we dan zien dat er 27.000 abortussen zijn gepleegd in het afgelopen jaar, dan vraag ik mij af hoe groot het percentage 'ongelukje' is in deze cijfers. Op http://cultblogpav.blogspot.nl/2011/09/week-1-abortus-nu.html vond ik cijfers omtrent de redenen (al is het al wat op leeftijd, ik denk dat het nog steeds een aardige indicatie is) Dan zie je dat slechts in 0,25% van de gevallen het gaat om verkrachting en 4% om medische redenen. Laten we het afronden naar 5%. Dan betekent het dat van de 27.000 zwangerschappen het in 25.650 van de gevallen het gaat om iets wat in mijn ogen te rekenen is in 'noodzaak in 2e categorie'. Ik vind dat schokkend hoog. Abortus voor deze situaties afschaffen kan veel ongewenste bijeffecten hebben. Bijvoorbeeld een tiener dan maar moeder laten worden geeft ontzettend veel problemen en is lang niet altijd wenselijk voor een kind. Maar kunnen we als maatschappij er niet voor strijden dat het percentage van 95% noodzaak in de 2e categorie afgebouwd wordt door bijvoorbeeld betere voorlichting? Om maar eens een knuppel in het hoenderhok te gooien: een bewustwordingscampagne dat seks kan leiden tot zwangerschap en dat het wel eens een goed idee kan zijn om te wachten met seks totdat je verantwoordelijkheid kan nemen voor een eventueel kind? Omdat abortus geen 'normaal vangnet' is, maar een uiterst en verregaand paardenmiddel? Natuurlijk krijg ik nu meteen de reactie dat we niet meer in de jaren 50 leven en dat ik naief ben. Ik zou een tegenwerping willen doen dat ik het vreemd vind dat we als hoog ontwikkelde maatschappij net doen alsof we een stel primitieve primaten zijn wanneer het op seks aan komt. Laten we daar ook eens 'hoogontwikkeld en geavanceerd' mee omgaan en pas seks hebben wanneer we de gevolgen kunnen dragen. Seks hoort bij onze basisbehoeften, maar seks is niet iets waar we geen controle over hebben. Use it wisely

4 Reacties
Jan met de Pet3
Jan met de Pet323 nov. 2017 - 0:40

Er is natuurlijk niets tegen betere voorlichting, maar feitelijk wil je dat onder het mom van voorlichting campagne gevoerd gaat worden voor seksuele onthouding. Op de eerste plaats lijkt me dat onbegonnen werk, want die 25.650 gevallen van ‘noodzaak in 2e categorie’ zijn het gevolg van 2,5 miljoen vrijpartijen. Bovendien vraag ik me af of het wel goed zou zijn voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, als seks zo normaal is. Wat zijn de gevolgen van het onderdrukken, al is het dan op semi-vrijwillige basis, met het argument dat we tenslotte geen stel primitieve primaten zijn? Wel de geneugten, maar niet de vruchten? Moet er misschien een prijs betaald worden voor zondig gedrag? "een tiener dan maar moeder laten worden geeft ontzettend veel problemen en is lang niet altijd wenselijk voor een kind." Dat zal ik niet ontkennen, maar waar ligt dat aan? Is er gedurende het evolutieproces een foutje in geslopen, waardoor de geslachtsrijpe leeftijd niet meer overeenkomt met de geestelijke ontwikkeling? Of is het besluit om abortus in zo'n geval te plegen juist het bewijs van het tegendeel? Het zal in 99% van de gevallen waarschijnlijk een heel verstandig besluit zijn, dat niet lichtvaardig wordt genomen en dat dus respect verdient en niet bemoeilijkt behoord te worden door een hindernisloop.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 0:54

Prettig om man te zijn he.

OlavM
OlavM23 nov. 2017 - 1:17

@ Wappie Kappie: [Wel de geneugden, maar niet de vruchten.] Dat lijkt me een heel legitieme keuze in het leven. Waarom zou je niet van seks mogen genieten, als je toch -om welke reden dan ook- geen gevolg daarvan wil in de vorm van een kind? Gelukkig leven we inmiddels in een tijd waarin dat kan en niet meer bepaalde "autoriteiten" ons leven kunnen bepalen op het meest intieme en individuele terrein. [Nog steeds vind ik alleen verkrachting of medische noodzaak een geldige reden voor abortus] Dit vind ik veel te beperkend. Als b.v. een embryo het gevolg is van een "one night stand", in bijzonder slechte omstandigheden ter wereld zal komen (denk b.v. aan verslaafde en/of gewelddadige ouders), een toekomstige moeder totaal niet in staat zal zijn het kind te verzorgen en op te voeden, enz. enz., moet het dan per se ter wereld komen? . Een ongewild kind heeft een heel slechte start in het leven. Dat is bekend. Waarom dat laten egbeuren als het niet hoeft? Ook opvang in een pleeg- of adoptiegezin is lang niet altijd een gelukkig gebeuren, en levert vaak problemen op voor het kind. Natuurlijk is het goed het aantal abortussen zo veel mogelijk te verlagen, in de eerste plaats door goede seksuele voorlichting en beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen. Maar "wachten met seks totdat je verantwoordelijkheid kan nemen voor een eventueel kind" is natuurlijk volkomen illusoir. In de vroege puberteit ontstaan al seksuele gevoelens en verlangens, en moeten jongeren dan maar wachten met seksueel verkeer totdat ze afgestudeerd zijn of zelfs een baan hebben? Dit valt in de categorie windmolens bevechten. Het heeft geen zin onhaalbare (en wat mij betreft ook onwenselijke) doelen te stellen, maar (nogmaals) wél: door goede voorlichting en beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen ongewenste zwangerschappen en daarmee abortussen zo veel mogelijk te voorkomen.

Maxtax Marx
Maxtax Marx24 nov. 2017 - 16:24

@OlavM Het is een best lastige keuze. Er zijn immers voldoende ouders die niet erg capabel zijn en toch hun kinderen ter wereld mogen brengen. Waarom mogen alleen ouders erover gaan? Zigeuners mogen kinderen fokken, zodat hun verdienmodel van bedelen en prostitutie niet in het geding komt. Verslaafden mogen ook gewoon hun kinderen ter wereld brengen, ook als dit zo probleemkinderen kunnen worden. Maar goed, ook calvinisten en salafisten die 20 kinderen gaan zitten fokken in de hoop een seculier Nederland weg te kunnen fokken mag gewoon. Is het dan wel zo verstandig om zo laks om te gaan met abortus? Enerzijds kun je niks doen tegen de mensen die van onze planeet een puinhoop maken door hun struisvogelgedrag en egocentrisme en anderzijds worden gezonde baby's die kans hebben op een plekje bij een pleeggezin het leven ontnomen. Dit beleid heeft catastrofale gevolgen voor het vruchtbaarheidscijfer in westerse landen en mede hierdoor is het Westen in verval, doordat het denkt met immigratie de economie eeuwig te kunnen laten doorgroeien, doordat de aanwas van nieuwe mensen zo niet stagneert.

Blauwe Gerrit
Blauwe Gerrit22 nov. 2017 - 20:20

Spijt hebben dat je geen spijt hebt is een vorm van schijnzwangerschap. Niet iets om serieus te nemen in ieder geval. Je hebt spijt of niet net als dat je zwanger bent of niet. Dat je geen ervaringsverhalen van vrouwen die een abortus hebben laten uitvoeren is onzin. Die zijn er legio. Google "ervaringen abortus" en je hebt er vele waaronder: https://www.bloemenhove.nl/nl/ervaringen https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/abortusverwerking/jouw-verhaal https://forum.viva.nl/kinderen/ervaringen-abortus/list_messages/72772 En ook boeken met ervaringen waaronder deze: https://www.bol.com/nl/p/abortus-een-levensbesluit/1001004001189245/?suggestionType=browse Dat abortus behalve dat het een legale medische handeling bestaat en gewoon erkend wordt daarbuiten (!) ook in het wetboek van strafrecht staat is logisch. Het gaat niet in alle gevallen om een legale handeling en ook niet in alle gevallen alleen om de zwangere vrouw (Geen moeder want van bereikt moederschap is geen sprake.). Voor die gevallen dat het geen legale medische handeling is geldt terecht de mogelijkheid van vervolging.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 1:15

"(Geen moeder want van bereikt moederschap is geen sprake.). Sommige zeggen wel dat je je kind vermoord met een abortus. In die logica kun je redeneren dat er geen kind, geboren of ongeboren, kan bestaan zonder ooit gedragen te zijn door een vrouw. Volgens mij worden dat soort vrouwen "moeder"genoemd.

Blauwe Gerrit
Blauwe Gerrit23 nov. 2017 - 14:40

@Paul250371 Volgens de definitie is een moeder iemand die een kind heeft gebaard. Daarvoor ben je niet meer dan zwanger.

Verwijdert
Verwijdert23 nov. 2017 - 14:54

@Paul250371 Een kwakje afleveren of een ei-cel laten bevruchten maakt je nog geen moeder of vader. Daar moet je toch wel wat meer voor doen (opvoeden, zorg dragen voor etc).

Nurdius Maximus
Nurdius Maximus22 nov. 2017 - 19:25

De reden dat het zo moeilijk is om een abortus aan te vragen, is dat je hoe je het ook wendt of keert een onschuldig kind in je buik laat doodmaken. Ieder mens is uiteindelijk een klomp cellen. Dit moet echt nooit normaal worden en gelukkig is dat het nu ook niet. Mevrouw Dekker vindt dit dan een normale medische behandeling en had even geen zin om verantwoordelijkheid te nemen, dus ze heeft het kind weg laten zuigen en is verder gegaan met het leven. Is de vader eigenlijk wel om zijn mening gevraagd? Ik vind het ook vreemd dat iemand een migrant die uit eigen keuze de zee opgaat in een gammele boot en dan verdrinkt belangrijker vindt dan een onschuldig kind dat helemaal niets te kiezen heeft.

6 Reacties
OlavM
OlavM23 nov. 2017 - 0:05

@ Nurdius Maximus: [Mevrouw Dekker vindt dit dan een normale medische behandeling en had even geen zin om verantwoordelijkheid te nemen, dus ze heeft het kind weg laten zuigen en is verder gegaan met het leven. Is de vader eigenlijk wel om zijn mening gevraagd?] Dekker vindt het helemaal geen 'nroma;e" medische bahndeling, maar is m.i. terecfht avn mening dat geen nodeloze, vertragende obstakels moeten wordne opegworpen voor vrowuem die er bewust voor kiezen geen kind te willen (op ene bepaald moment), om welke reden dan ook. [.....en had even geen zin om verantwoordelijkheid te nemen,.....] Ze nam juist wél verantwoordelijkheid! Zij was ervan overtuigd dat een kind op dat moment niet in haar levenswijze paste, en dat het ook ten nadele van het eventuele kind zou zijn om het geboren te laten worden. Ik vind mensen die het ene na het andere kind verwekken juist geen verantwoordelijkheid nemen. Het is absurd dat vaak van mensen wordt gevraagd zich te verantwoorden als ze geen kinderen willen, terwijl het wél kinderen krijgen -ook maatschappelijk gezien- juist veel meer consequenties heeft, en dat door die mensen vanzelfsprekend wordt gevonden. [Is de vader eigenlijk wel om zijn mening gevraagd?] Misschien wel, misschien niet. Het kan zelfs zijn dat hij niets van de zwangerschap wist. De vrouw die het kind al dan niet geboren laat worden heeft hoe dan ook het laatste woord, en heeft het hoe dan ook zelf in de hand.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet323 nov. 2017 - 0:55

"een onschuldig kind dat helemaal niets te kiezen heeft." Dus je kunt je maar beter 2x bedenken voor je het onvrijwillig in deze wereld zet. Niemand wenst zijn kinderen natuurlijk toe ook in zo`n gammele boot te belanden. De keuze tussen verdrinking en de hongerdood, dat is het enige dat jij te bieden hebt.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 0:56

Prettig om man te zijn. Oordelen zonder ook aar een cm in een ander haar schoenen hebt gelopen.

Nurdius Maximus
Nurdius Maximus23 nov. 2017 - 10:37

Nou Paul250371, dat klopt toch niet. Wij hadden ook een ongeplande zwangerschap en dat kwam eigenlijk ook niet uit. We hebben het gewoon doorgezet. Na 20 weken bleek het kind mogelijk ernstig gehandicapt, we hebben geen abortus gedaan. Nu hebben we een gehandicapte maar hele lieve zoon, die ik voor geen goud had willen missen. Bijna al het leven is waardevol, ik zou alleen een uitzondering maken voor syndromen die niet met leven verenigbaar zijn en ik kan me voorstellen dat een zwangerschap na een verkrachting psychisch te zwaar belastend is. Ik lees in al je reacties dat de vrouw baas is in eigen buik. Ik ben daar het daar niet mee eens. Het kind in de buik is ook mens en verdient bescherming en bovendien heeft de vader ook nog wat te zeggen als het over zijn kind gaat lijkt me.

Josje4
Josje424 nov. 2017 - 17:37

Beste Nordius Je schrijft dat je een gehandicapt kind hebt die je in principe niet had gewild. Dus "ongewenst" maar niet omdat het gehandicapt was, want dat wist je toen nog niet. Uiteindelijk hebben jullie toch het "laten zitten" en jullie zijn dankbaar dat jullie het hebben gedaan want het kind heeft jullie gelukkig gemaakt. En, laten we heel eerlijk zijn, dat is bijna altijd het geval bij kinderen. Ze maken hun ouders altijd gelukkig, zeker na de geboorte, maar zelfs meestal al 7 à 8 maanden ervoor. Dat is een gave die alleen kinderen hebben. (Iets vreemds aan kinderen is ook dat als ze voor hun geboorte je in de buik trappen dat je het heerlijk vindt, maar na de geboorte, zeker als ze ouder worden je het niet wil hebben) Jullie gaan uit van jullie eigen plezier. Niks mis mee. Maar bedenk wel ( en het is absoluut geen kritiek op wat jullie hebben gedaan, want heel begrijpelijk) maar het gehandicapte kind zal gegarandeerd z'n hele leven voortdurend letterlijk lijfelijk problemen ondervinden van zowel psychische als, uiteraard, fysieke aard. Die psychische problemen kun je "meedelen". Je kunt "meevoelen". Maar je kunt nooit mee voelen welke echte pijn je kind mogelijk z'n hele leven voelt. Het kan heel goed zijn dat jullie kind ooit jullie verwensen dat jullie hem/haar hebt laten geboren. En misschien zullen je dan ineens weer daar in mee voelen in dan toch weer jullie schuldig voelen. Jullie zullen je mogelijk realiseren dat jullie te veel aan jullie zelf hebben gedacht en niet gerealiseerd wat jullie kind z'n hele leven moet doormaken. Nogmaals, het gaat me er niet zozeer om om jullie op vingers te tikken maar respecteer de mensen die andere keuzes maken waarbij die keuzes wel eens méér "kindvriendelijk" zijn.

OlavM
OlavM27 nov. 2017 - 0:28

@ Nurdius Maximus: Excuus voor de eerste, ongecorrigeerde alinea. Deze moet luiden: Dekker vindt het helemaal geen "normale” medische behandeling, maar is m.i. terecht van mening dat geen nodeloze, vertragende obstakels moeten worden opgeworpen voor vrouwen die er bewust voor kiezen geen kind te willen (op een bepaald moment), om welke reden dan ook.

Uulke Dijkstra
Uulke Dijkstra22 nov. 2017 - 19:17

Je schrijft: "Ik ben ervan overtuigd dat een embryo die binnen de wettelijk gestelde tijd geaborteerd wordt, nog niet meer dan een klompje cellen is." Waarom ben je daarvan overtuigd? Omdat het je geweten sust? Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen abortus. Maar in Nederland is abortus toegestaan op kerngezonde baby's (in wording) van 24 weken. Je hoeft niet heel veel moeite te doen om te achterhalen dat er na 23 weken gewoon een kleine baby in je buik zit. Dat een klompje cellen noemen is gewoonweg belachelijk als je ziet hoeveel verdriet aanstaande moeders hebben bij een miskraam na zoveel weken.

3 Reacties
OlavM
OlavM22 nov. 2017 - 23:54

@ Uulke Dijkstra: [.....belachelijk als je ziet hoeveel verdriet aanstaande moeders hebben bij een miskraam na zoveel weken.] Natuurlijk heeft een vrouw die graag een kind wil en een miskraam krijgt verdriet. maar dit heeft totaal niets te maken met hetgeen Dekker aan de orde stelt. Bovendien is het duidelijk dat ze er voorstander van is dat een vrouw die bewust en overdacht een abortus wil niet nodeloos zou hoeven moeten wachten, wat zowel voor haarzelf als het stadium van het embryo veel beter is.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 0:57

Jammer he dat vrouwen in dit land baas over eigen buik zijn.

Uulke Dijkstra
Uulke Dijkstra23 nov. 2017 - 19:07

OlavM, ik reageer puur op het feit dat Dekker stelt dat een ongeboren kind van bijna 24 weken niet meer zou zijn dan een klompje cellen. Dat is of pure stemmingmakerij of dom. Meer kan ik er niet van maken. Na 23 weken is er duidelijk een kind in wording. Dat wegsnijden onder het mom van: "het is toch maar een klompje cellen", doet geen recht aan de werkelijkheid. @Paul, ik ken je niet en dat hoop ik graag zo te houden. Ik ben groot voorstander van baas in eigen buik. Dat neemt niet weg dat het laten weghalen van kerngezonde baby's die onder andere omstandigheden in de couveuse terecht komen een onrecht is waar veel te makkelijk over wordt gedaan door mensen zoals jij. Maar blijf vooral geloven dat het volkomen normaal is om kerngezonde baby's te vermoorden louter en alleen omdat ze baarmoeder nog niet hebben verlaten. Je doet ook geen recht aan het relaas van Dekker, die een moeilijk onderwerp uit de taboesfeer wil halen, waar jij net doet alsof het helemaal geen moeilijk onderwerp is. Dat is het wel.

JanMer2
JanMer222 nov. 2017 - 18:53

"Ik ben ervan overtuigd dat een embryo die binnen de wettelijk gestelde tijd geaborteerd wordt, nog niet meer dan een klompje cellen is." Kijk eens naar afbeeldingen van embryo's zou ik zeggen. Na 8 weken kan een baby horen, na week 12 kan een baby op zijn duim zuigen, na week 20 kon James Elgin Gill buiten de baarmoeder overleven. Extreem simplistisch om al die stadia af te doen als hetzelfde 'klompje cellen' als je bedenkt dat abortus is toegestaan tot week 24. Anne wil zelfs nog verder gaan en abortus geheel uit het strafrecht halen. Dat betekent niets minder dan dat babies van bijna 9 maanden nog geaborteerd kunnen worden. Dat zie ik als een totaal gebrek aan respect voor menselijk leven, de waardigheid van menselijk leven ontstaat niet op het moment dat een baby geboren wordt als die de moeder daarvoor al niet nodig had om te overleven. Waar de grens ligt kan ik niet bepalen, maar Anne blijkens haar gebrek aan kennis zeker ook niet. Goed dat abortus in Nederland (en overigens nergens ter wereld) onbeperkt is toegestaan.

4 Reacties
Jan met de Pet3
Jan met de Pet322 nov. 2017 - 23:22

Je beschuldigt Anne van "een totaal gebrek aan respect voor menselijk leven", omdat ze er voorstander van zou zijn dat babies van bijna 9 maanden nog geaborteerd kunnen worden. Het zou natuurlijk kunnen dat iemand in een betoog over een ingrijpende persoonlijke ervaring bij de vraag hoe je onnodige negatieve facetten daarvan zou kunnen vermijden, daarvoor geen goed doordacht plan heeft klaarliggen. Het lijkt me echter dat het de bedoeling van Anne is om een onderwerp onder de aandacht brengen, niet om een pasklare oplossing te presenteren. Jouw reactie is niet bedoeld al een juridische bijdrage, of zelfs terechtwijzing, maar is bedoeld om Anne verdacht te maken en dat ervaar ik als bijzonder onbehoorlijk.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 0:58

"Dat zie ik als een totaal gebrek aan respect voor menselijk leven," Makkelijk ouwehoeren als je nooit voor zo'n keuze staat.

Neorej
Neorej23 nov. 2017 - 9:46

Het blijft een lastig dilemma. Een baby die met 24 weken geboren wordt, kan met huidige wetenschappelijke kennis en zorg levensvatbaar zijn en in couveuse worden grootgebracht. Een klompje cellen is het dan zeker niet.

Vetineri
Vetineri23 nov. 2017 - 11:00

@ Jan met de Pet: Ik ben het met je eens dat die uitspraak te ver gaat. Maar ik ben het wel eens met JanMer dat Anne Fleur's bijdrage op sommige punten erg kort door de bocht en ondoordacht is. 'Het zou natuurlijk kunnen dat iemand in een betoog over een ingrijpende persoonlijke ervaring bij de vraag hoe je onnodige negatieve facetten daarvan zou kunnen vermijden, daarvoor geen goed doordacht plan heeft klaarliggen. Het lijkt me echter dat het de bedoeling van Anne is om een onderwerp onder de aandacht brengen, niet om een pasklare oplossing te presenteren.' Sorry maar dit is natuurlijk flauwekul. Dan moet ze het ook niet opschrijven en hier neerzetten. JanMer's inhoudelijke repliek is verder prima. Er is een goede reden voor dat we dit hebben opgenomen in het strafrecht. Anne Fleur's 'overtuiging' dat een foetus van 23 weken niet meer is dan een 'klompje cellen' sterkt mij wel weer in mijn overtuiging dat Anne Fleur op sommige gebieden inderdaad echt nog een kind is. Wat me vooral opvalt aan het verhaal van Anne Fleur is iets wat me wel vaker opvalt bij zogenaamde 'Social Justice Warriors' en wat ik persoonlijk een zeer onvolwassen eigenschap vindt: Anne Fleur wordt kritische vragen gesteld over iets waar ze '100% zeker' van is. Deze vragen brengen haar overtuiging aan het wankelen en juist daar is ze nu dus over ontdaan. Sorry Anne Fleur, maar hoe graag je ook wil geloven dat je alle antwoorden al weet: De wereld is niet zo zwart-wit als jij hem wilt voorstellen. Als iemand je overtuigingen aan het wankelen brengt, vraag je dan ook eens af waarom dat is en of er misschien iets zou moeten worden bijgesteld aan je overtuigingen. Ik wil wel graag zeggen dat ik echt vind dat ook jij het volste recht hebt op je eigen ervaring en gevoelens in deze. Het lijkt me hoe dan ook een zeer heftige ervaring die ik als man nooit direct zal meemaken. Echter, de kritiek die daaruit voortvloeit vind ik veel te kort door de bocht en zonder enige nuance.

Paul250371
Paul25037122 nov. 2017 - 18:47

Dankjewel voor deze column. Inderdaad, vrouwen moeten ipv een pil zichzelf laten vernederen omdat Buma (ik houd van bombarderen) Haatsma en die andere linkerwangtoekeerder dat niet vinden kunnen omdat God... Zij gaan op de stoel van God zitten ten koste van in dit geval vrouwen in andere gevallen van: arbeiders, moslims, vrijheid, democratie etc etc etc..,. Uiteraard gefaciliteerd door Pechtold en ook door Rutte (Moet wel gezegd worden dat toen het in de formatiebespreking over dit onderwerp ging Rutte een tukje deed. "Jullie komen er wel uit, als we bij het onderwerp komen dat het grootkapitaal bevoordeeld kan worden maak mij dan maar wakker." "Dan ben ik lekker scherp", prevelde hij nog terwijl hij duimend, glimlachend in slaap viel. (Maar dat maakt hem nog niet minder, wellicht wel meer, schuldig))

Thuru
Thuru22 nov. 2017 - 18:34

Je kan niet verwijten dat CU een deel van zijn punten gerealiseerd wil laten worden. Als je dit niet gewild had willen worden mag je GL erop aanspreken. Dat deze het migranten en vluchteling beleid als breekpunt had en eisten van dat VVD en D’66 en CDA GL zijn eis erover zou aannemen. GL had een hoop kunnen doen betreft zorg en sociale zekerheid en milieu. Maar besloten hun hakken in het zand te zetten met als uitkomst dat nu CU is aangeschoven. CU heeft behoorlijk wat gehad oa beleid over abortus pil. Dus tja. Dat op dit punt soepeler beleid zal komen in komende bijna 4 jaar kan je vergeten.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 1:01

Dus het is de schuld van GL. Zij hadden hun principes moeten verkwanselen en dat rechtse geteisem faciliteren? Ja Jesse, dankzij jou geen abortuspil. De wereld op zijn kop.

Thuru
Thuru23 nov. 2017 - 10:10

Paul, Meerderheid van bevolking lust het asiel en migranten beleid van GL niet. GL had op dit punt gewoon moeten buigen. Nu zitten we met een beleid wat slecht is voor chronisch zieken oa. GL had een hoop op zorg en social beleid kunnen betekenen.

Montesquieu2
Montesquieu222 nov. 2017 - 18:29

Dapper en waardevol dat je je ervaringen hier deelt Anne Fleur.

wesley2811
wesley281122 nov. 2017 - 18:27

beste anne fleur ik heb je vergelijking met vluchtelingen slaat echt nergens op. ik ben niet perse tegen abortus maar wel tegen abortus met de verkeerde redenen zoals ik had liever een jongen of een meisje of een kindje zonder down. verder vind ik dat als je niet zwanger wil worden je maar voorbehoedsmiddelen moet gebruiken. beter voor komen dan vermoorden. want ja dat leven in iemands buik is ook een leven een leven wat niet eens een keus heeft gehad (tevens ook de reden waarom je vergelijking nergens op slaat). wij zijn ook onbedoeld zwanger geraakt op jonge leeftijd (seks tijdens een penicilline kuur dan werkt de pil niet). maar mijn vriendin en ik wilde geen abortus met de reden ik heb dit zelf gedaan dan zelf ik er ook voor staan. abortus na een verkrachting kan ik helemaal begrijpen. maar een pil zo toegankelijk maken vind ik niet kunnen tegen over dat ongeboren leven. daar hoort zeker een drempel voor te zijn. en er zijn genoeg mensen die kinderen willen adopteren. dus de roep om die wil vind ik ook best een egoïstische. gezien het alternatief

5 Reacties
d.schaap
d.schaap22 nov. 2017 - 22:00

Toch zou ik je aanraden het hele verhaal van AnnaFleur goed te lezen. Zij kon niet tegen de hormonale werking van de pil en ze hadden voorbehoedmiddelen gebruikt en desondanks zwanger, zij het zeer kort. Dat het hele verhaal van de zag vrije abortus in Nederland nu beschreven is uit eigen waarneming is een doorbraak en dat dit ook omgeven is door invloeden van christelijke randverschijnselen mag ook duidelijk worden, maar het maakt het er niet zuiverder op

OlavM
OlavM22 nov. 2017 - 23:46

@ Bingo: [verder vind ik dat als je niet zwanger wil worden je maar voorbehoedsmiddelen moet gebruiken.] Lees je het artikel überhaupt wel goed, voordat je reageert? Dekker schrijft NB letterlijk: ".....dat ik al een tijdje van de pil af was omdat ik niet goed reageer op extra hormonen, maar dat ik wel condooms gebruikte." [beter voor komen dan vermoorden.] Dit is natuurlijk onzin, want je bestempelt hiermee elke abortus als "moord". Maar dat is dan kennelijk toch wel een onder bepaalde voorwaarden wettelijk toegestane "moord"! Het is ieders eigen individuele verantwoordelijkheid en keuzerecht om tot abortus over te gaan of juist niet. Niemand anders dan de vrouw die het betreft heeft het recht daarover te beslissen, omdat de keuze haar leven ingrijpend verandert. Dat jij een ander keuze maakt geeft je niet een positie om zo gemakzuchtig te oordelen over anderen die een andere keuze maken. Het is eigenlijk zwaarwichtiger dat mensen goed nadenken over de keuze wél een kind te krijgen, met alle consequenties van dien voor zowel ouder(s) als kind, dan dat mensen dat doen over het niet kinderen (willen) krijgen.

Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 1:08

Volgens mij stond er in het artikel dat ze condooms gebruikt. Als ze nou buiten haar scguld agv van "pech" zwanger werd. Mag abortus dan wel (Voor de wet wel) volgens u? "daar hoort zeker een drempel voor te zijn." Klopt. Baas in en over eigen buik. en het wetboek. Lijken me aardige drempels. En als het ongeboren leven daar een probleem mee heb dan moet het snel leren praten want anders weet ik niet of zij het erg vindt

wesley2811
wesley281123 nov. 2017 - 13:55

volgens mij gaan jullie allemaal compleet voorbij aan mijn punt. ik reageer niet op anne fleur haar persoonlijke verhaal maar waar ze voor pleit. olavm daar verschillen wij enorm van mening in. een foetus kan na 8 weken al horen en is dan al een leven in mijn ogen dat leven deelt dat alleen nog het lichaam met de moeder. en ik vind u wel heel makkelijk roepen dat het de keuzen van de vrouw is. ben ik het niet mee eens omdat er ook een man in het spel zal wezen. je hebt het samen gedaan dan moet je er samen uit komen en wel duidelijk beseffen dat het geen hompje cellen is wat in je zit maar een leven wat helemaal afhankelijk is van de moeder. verder was er niks maar dan ook niks gemak zuchtig aan de keuzen die wij als gezin hebben gemaakt. het was een wel overwogen keuze en wij hebben het tevens over ter adoptie stellen gehad toen we hoor dat we zwanger waren. gemak zuchtig is zeggen mijn buik dus ik beslis. verder ben ik niet tegen abortus. ik vind dat toegankelijk moet zijn maar de stap wel een beste drempel moet hebben.

OlavM
OlavM27 nov. 2017 - 0:17

@ Bingo: [ik reageer niet op anne fleur haar persoonlijke verhaal maar waar ze voor pleit.] Dan schep je toch zelf verwarring, doordat je begint met "beste anne fleur" en vervolgens in de je-vorm verder gaat. [......omdat er ook een man in het spel zal wezen.] Dat is niet altijd het geval. Soms is hij alleen maar de (toevallige) verwekker, in andere gevallen neemt hij geen verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding. Hoe dan ook is het de vrouw wie altijd de consequenties moet trekken. wat betreft de man wil het nogal een variëren. Ik vind de slogan "baas in eigen buik" nog steeds reëel. Abortus heeft altijd al een drempel gehad, en heeft die nog steeds, al zijn het taboe en de ellendige gevolgen van amateuristische abortus gelukkig praktisch verdwenen. Het punt is: waar moet die drempel precies liggen? Het is in elk geval duidelijk dat het voor geen enkele vrouw eenvoudig is abortus te (moeten) ondergaan.

KeesV3
KeesV322 nov. 2017 - 18:14

Erg interessante column! Ik denk dat er weinig mensen zijn die zich gemakkelijk voelen als ze filmbeelden van een abortus kijken. Zeker als het al laat in de zwangerschap is. Een embryo van 20 weken is geen 'klompje cellen'. Er zijn genoeg beelden op YouTube te zien hoe een abortus wordt uitgevoerd. Ik wilde een link hier plaatsen, maar ik vind de beelden te heftig. Je oproep om meer openheid is in mijn ogen heel goed en belangrijk. Het gaat echter ook gepaard met een progressief ideaal: je moet je geen angst en schaamte laten opleggen! Je gaat voorbij aan het feit dat veel vrouwen er niet met plezier naar terugkijken (om het even neutraal uit te drukken). Dat ongemak komt niet doordat ze niet progressief zouden zijn. Ook niet omdat ze twijfelen aan het zelfbeschikkings-recht. Maar gewoon, omdat het een heel heftige gebeurtenis is.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037123 nov. 2017 - 1:11

" Maar gewoon, omdat het een heel heftige gebeurtenis is." Helemaal eens, daarom vind ik dat (ver) oordelen, vooral door mannen. zo misplaatst is. Dit moet iedere vrouw voor haarzelf beslissen. En wat ze ook beslist, verdient respect, juist omdat het zo heftig is. Lijkt mij.

wesley2811
wesley281123 nov. 2017 - 14:15

@paul waarom zou dit misplaatst zijn hebben we het hier ook niet over onze dochters of zonen? waren wij ff weg tijdens de daad ofzo waarom wij geen recht van spreken zouden hebben. ik vind dit een beslissing van beide partijen je was er samen bij dan moet je niet lafhartig naderhand roepen ja het is de keus van de vrouw dan ben je pas een zwakke man. en helemaal niks waard in mijn optiek.

Bbados
Bbados23 nov. 2017 - 14:26

Beste Paul, ik zie u hier aan de lopende band opmerkingen plaatsen en van leer trekken. Maar ik kan amper een zinnige opmerking bespeuren. Het feit dat een vrouw degene is die abortus ondergaat, mag toch zeker niet de reden zijn waardoor een man niet mag oordelen of zijn mening mag geven?! En het hoeft helemaal niet heftig te zijn. Wanneer je iets omschrijft als "een hoopje cellen" lijkt het me net zo heftig als wanneer je een cyste laat weghalen. Het kán natuurlijk wel heftig zijn. Vandaar ook als vrouw zijnde zélf zorgen dat je niet zwanger raakt. Het kan dat je niet tegen de hormonen in de pil kunt, maar dan neem je als vrouw zijnde toch wel andere voorbehoedsmiddelen als je seksueel actief wilt zijn?! Als je, zoals ze zelf zegt, al meerdere malen een zwangerschapstest heeft moeten ondergaan op je 19 (!!), dan zou ik als vrouw bijvoorbeeld een spiraaltje laten inbrengen. Als de knul die je opsnort dan ook nog een condoom omdoet (sowieso aan te raden ivm soa) word je écht niet zwanger! Onmogelijk. En kies je ervoor om het niet veilig te doen (zoals in 95% van de gevallen bij een abortus) dan kun je nog altijd voor een paar euro een morning-after pil halen bij de drogist. Doe je dat ook niet en moet er na enkele weken een abortus plaatsvinden, dan is dat heel spijtig. Maar dan gaat dat via de weg die je nu kunt bewandelen. Niets mis mee. Dus respect? Dat heb ik voor vrouwen die vooraf nadenken en niet te pas en te onpas over een zwangerschapstest moet plassen. En die áls het dan gebeurt hun verantwoordelijkheid nemen en niet lopen miepen.