Joop

De tijdelijkheid van de VVD-steun aan Mark Rutte

  •  
06-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
57 keer bekeken
  •  
rutteomtzigt2
De VVD blijft steun verlenen aan af te keuren gedrag totdat het machtspolitiek niet verstandig meer is.
Prominente VVD’ers bleven in het paasweekend pal achter hun leider Mark Rutte staan, ondanks zijn onwaarheid over het bespreken van de positie van het CDA-Kamerlid Omtzigt. Rutte had uiteindelijk immers zelf toegegeven dat hij de positie wel had besproken. Maar ook, zo herhaalden de prominenten de woorden van hun leider, dat hij naar eer en geweten niet daarover gelogen had. Voor de fijnproevers kan het volgende misschien helpen: Tussen ‘niet de waarheid spreken‘ en ‘liegen’ ligt de (on)opzettelijkheid van het gedrag. Liegen doe je bewust, niet de waarheid spreken overkomt je. In de Tweede Kamer speelde het onderscheid ook mee in de steun die de motie van wantrouwen tegen Rutte kreeg. Voorstemmers, net niet de meerderheid, hellen duidelijk over naar ‘liegen’.
Om het huidige gedrag van de VVD-prominenten proberen te begrijpen, helpt de analyse van de voorvallen waarbij VVD-politici eerst de volle steun van partij en leider krijgen totdat hun positie onhoudbaar is in de ogen van een niet-VVD omgeving. Dan wordt onmiddellijk overgeschakeld naar een vertrek waarbij vooral de leider Mark Rutte, zalvende woorden spreekt in de trant van ‘een vriend die vertrokken is’. Maar nooit wordt het gedrag zelf vanuit de eigen VVD-normen en waarden veroordeeld.
We noemen hier met name het vertrek van Halbe Zijlstra in 2018 toen hij in de hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken loog over zijn eerdere aanwezigheid in de datsja van de Russische president Poetin. Hij had zelf Poetin politieke uitspraken horen doen maar later bleek dat hij daar in het geheel niet was. Zijlstra bleef steun houden van zijn VVD totdat de coalitiepartijen lieten weten geen vertrouwen meer in hem te hebben.
Machtspolitiek en houdbaarheid in eigen VVD-kring zijn in dat soort gevallen belangrijker dan het kwalijke gedrag als zodanig. Dat de VVD bovenaan de lijst met de meeste integriteitskwesties staat, kan in dat verband niet onopgemerkt blijven. (Al lijkt een snelle opmars van het CDA in de provincie Limburg gaande te zijn door het vertrek van twee gedeputeerden vanwege bevoorrechting van een oud-gedeputeerde.)
Moet door de huidige opstelling van de VVD gevreesd worden voor een gecompliceerde formatie van een nieuw kabinet, zoals in de media gesuggereerd wordt? Zeker niet. Als we de methode-Rutte in acht nemen – steun verlenen aan af te keuren gedrag totdat het machtspolitiek niet verstandig meer is – kunnen de beoogde coalitiegenoten snel laten blijken dat het leiderschap van Rutte geen optie meer is. Vervolgens zal de VVD betreuren dat Rutte opstapt en dat en goede vriend vertrekt. Om tegelijkertijd hun machtsbasis te verstevigen om met een nieuwe vriend of vriendin alsnog de oogst binnen te halen. Deze regimewisseling kan zelfs een versnelling van de formatie betekenen omdat ‘onze vriend’ geen obstakel meer vormt.
Terzijde: deze nieuwe leider moet van goede huize komen. Het gaat niet alleen om het mogelijk leiden van een nieuw kabinet in zeer roerige tijden waarbij het vertrouwen met de kiezers moet worden herbevestigd. Maar ook om een drastisch opschonen van de VVD-bestuurscultuur waarbij de waarheid spreken, transparantie en democratisch functioneren werkelijk betekenis krijgen en bijvoorbeeld liegen niet langer wordt toegedekt.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 7:04

En ze krijgen er alle ruimte voor toch!

EenMening
EenMening6 apr. 2021 - 18:59

" (Al lijkt een snelle opmars van het CDA in de provincie Limburg gaande te zijn door het vertrek van twee gedeputeerden vanwege bevoorrechting van een oud-gedeputeerde.)" Met de uittocht van (ex)-Roomsen uit het CDA zal de corruptie in die partij dan ook sterk afnemen.

3 Reacties
The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 5:58

Dat heb ik ze in Brazilië ook al proberen uit te leggen: het probleem is dat binnen de RK traditie je zonden je in een vloek en een zucht kunnen worden vergeven. Dat moet je eens tegen een buddhist zeggen: die ligt gelijk krom van de lach. Buddhist kun je alleen maar wezen door het werkelijk te zijn, want anders verliest het volledig zijn betekenis. Je bent op de eerste plaats verantwoording schuldig aan jezelf en zeker niet aan een priester of een "hogere macht". Ben je corrupt, dan kan je dat niet worden vergeven, dan draag je dat met je mee als je "karma".

Karingin
Karingin7 apr. 2021 - 8:37

Mwah. Bij Katholieken is het zichtbaarder omdat je schuld met de biecht kunt afkopen, maar dat maakt protestanten niet minder corrupt hoor. Kijk maar naar bepaalde Afrikaanse landen; geen katholiek te vinden maar veel corrupter vindt je ze niet. En in overwegend katholieke landen blijken de protestanten even omkoopbaar. Het is veel meer iets cultureels dan religieus

The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 17:59

Het percentage katholieken is heden ten dage vooral hoog in de voormalige Franse, Portugese en Belgische koloniën - https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Kerk_in_Afrika Ik heb daar geen zicht op. Maar als ik kijk naar Europa en Zuid-Amerika, dan is het moeilijk om je aan dat idee te onttrekken.

EenMening
EenMening6 apr. 2021 - 18:49

Volgens de Volkskrant wordt de kans steeds groter dat Rutte gewoon aanblijft: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kans-dat-rutte-aanblijft-als-premier-neemt-alweer-toe~b5ce9898/

1 Reactie
The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 20:25

Je zou er nachtmerries van krijgen

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 17:23

Eigenlijk moeten we alles weer in handen geven de koning, want dat levert dan weer leuke Lucky-TV op. Slim geprobeerd Mark, maar soms lukt het gewoon niet. De vader van Maxie mocht ook niet komen, herinner je je nog wel? En die was ook onschuldig, beweerde hij. Zo is het leven nou eenmaal, dus neem je verlies. Stuur Sigrid nou maar, want je hebt een goede kans dat die ook strandt en dan krijgt de VVD tenminste nog een tweede kans. Kies nou maar de koninklijke weg Mark. Hoi Sigrid, ik hoef Maxi vast niet meer aan je voor te stellen. Ja, ik zei al tegen Mark: je zult het vast niet gemakkelijk krijgen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 7:10

The Apple Daar haal je iets aan wat mij al heel lang heeft geërgerd, de vader van Maxi na het zogenaamde verdict van Kok. Het woord heeft geen enkele waarde meer. Het lukt ook niet het te vergeten, daar zie je haar te vaak voor en de aanbidding! Het lijkt wel alsof de mensen bedonderd willen worden, ze doen er zelfs aan mee. Het Koningshuis maakt daar dankbaar gebruik van, handje geholpen door opeenvolgende regeringen.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 apr. 2021 - 14:11

Ik hoorde de onverzettelijk Elias ergens briesen dat de CU op 'morele gronden' niet meer met de vleesgeworden leugen in een kabinet wil plaatsnemen. En dat 't (ook) machtspolitiek was. Dat laatste begreep de onverzettelijke, maar dat de moraal iets met het leven en de politiek ten uitstaan had... zo zout had-ie het nog nooit gegeten. Nondeju, hoe is het mogelijk, waar gaat dat heen? Een andere coryfee (annex fossiel), Henk - de immigratie was een godsgeschenk - Kamp, zei dat Rutte respect verdient en nimmer liegt. Gelukkig weten wij nog wie Henk Kamp is, nee ons geheugen geeft geen krimp.

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 apr. 2021 - 14:25

En, wie schetst mijn verbazing (niemand, natuurlijk) , zowaar https://www.geertdales.com/actueel, heeft er scherp het ootje in: Je moet maar durven dacht ik, om nog maar een paar dagen geleden ‘vzTK-PO/CDA’ ter tafel te brengen, daar geen herinnering aan te hebben en anderen –ambtenaren- het bedenken van ‘functie elders’ in de schoenen te schuiven. Dat de ambtelijke ondersteuners op eigen houtje het bespreekpunt ‘Functie elders’ voor de altijd kritische Omtzigt op de notitie voor de verkenners plaatsten, zoals minister van BZK en oud-verkenner Kajsa Ollongren met een stalen gezicht, mede namens collega Jorritsma, de Tweede Kamer wilde doen geloven gaat er bij mij niet in. Zij zullen het zeker opgeschreven hebben als punt van aandacht, maar pas nadat zoiets uit de mond van een of ander politiek personage was vernomen. Uit eigen ervaring weet ik dat ambtenaren door en door loyaal zijn aan het politiek-bestuurlijk gezag. Die gaan niet rommelen in politiek-bestuurlijke verhoudingen, zelfs niet de minste suggestie daarvoor inbrengen. Dat is een erecode. Meteen nadat Ollongren die woorden sprak rolden dan ook de eerste verontwaardigde tweets van ambtenaren binnen.

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 16:25

Grietje Vleeshart: "Zij zullen het zeker opgeschreven hebben als punt van aandacht, maar pas nadat zoiets uit de mond van een of ander politiek personage was vernomen." Juist, -voor de volle 100% de spijker op de kop en al het andere volgt daar uit. Collectief geheugenverlies aan mijn hoela!

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 7:13

Zo gaat het op de paardenmarkt ook! Nog steeds!

adriek
adriek6 apr. 2021 - 13:57

De kern van het probleem is niet het liegen (of welk eufemisme daar ook voor gebruikt wordt), maar het feit dat het zo veel moeite kost om de waarheid te achterhalen. Dat geldt zowel voor de 'functie elders' vergissing als voor het systematisch verborgen houden van de waarheid achter de toeslagenaffaire en nog veel meer zwartgelakte paginas. De noodzakelijke cultuurerandering is die van 'alleen bekend maken wat onvermijdelijk is' naar alleen geheim houden als publiekelijk beargumenteerd kan worden waarom geheimhouding noodzakelijk is.

1 Reactie
The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 16:36

Eirda: "De kern van het probleem is niet het liegen (of welk eufemisme daar ook voor gebruikt wordt), maar het feit dat het zo veel moeite kost om de waarheid te achterhalen." Yep, het probleem is niet dat er mensen zijn die de bank beroven, maar dat het soms zo moeilijk is om ze daarna te pakken.

Martin007
Martin0076 apr. 2021 - 13:30

Als VVD, PVV, CDA, D66 de waarheid gaan vertellen, dan krijgen zij met zijn allen nog 5 zetels. Want samen met SGP, PvdA, Ja21, CU en FvD zijn die "rechtse" of "liberale" partijen heel hard bezig om van Nederland weer een nachtwakersstaat te maken. Dat is een land waarin de overheid zich alleen met politie, justitie en leger bemoeit. Als om te beginnen 3 miljoen gepensioneerde VVD & CO stemmers eens duidelijk wordt gemaakt dat een AOW uitkering en een uitkering van een pensioenFONDS er dan niet meer in zitten, dan zou dat volgens mij al een slok op een borrel schelen. Er zijn diverse vormen van landsbestuur mogelijk. Van die mogelijkheden levert liberalisme de meeste problemen op. En sociaaldemocratie, de methode waarmee Nederland na de oorlog werd bestuurd, levert de minste problemen op.

2 Reacties
Hoofdschuddend
Hoofdschuddend6 apr. 2021 - 17:28

@martin Waar blijkt uit dat VVD en consorten de AOW en de pensioenen af willen schaffen? Over pensioenen gaan ze sowieso niet dus volgens mij roep je maar wat.. Je vertoont een beetje wappie gedrag..

EenMening
EenMening6 apr. 2021 - 18:46

@Martin007 Wat een totale onzin. In een nachtwakersstaat gaat maximaal 15% van het BNP naar de algemene middelen, in Nederland is dat ruim 40%. In Nederland ontvangen zo’n 3,5 miljoen mensen een AOW-uitkering. Die bedraagt € 1.218 voor een alleenstaanden en € 1.665 voor samenwonenden. De meeste van deze mensen ontvangen ook pensioen, dat betaald wordt uit de 1,6 biljoen (!) euro pensioenvermogen. Het gemiddelde pensioeninkomen in Nederland bedraagt € 3.830 bruto voor een echtpaar. Veel gepensioneerden hebben daarnaast een eigen huis dat helemaal of grotendeels afgelost is. https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/hoe-hoog-ligt-het-gemiddeld-pensioen-in-nederland https://www.businessinsider.nl/zo-groot-is-de-erfenis-gemiddeld-voor-een-partner-kind-goed-doel-of-kleinkind-de-fiscus-roomt-steeds-minder-af/

Kuifje3
Kuifje36 apr. 2021 - 13:14

Mede dankzij de leugentjes van Rutte is de VVD uitgegroeid naar de grootste partij van ons land. Het zou vanuit die zienswijze niet verstandig zijn om de man te lozen. Mark Rutte blijft gewoon zitten tot het record van Lubbers aan flarden is geschoten. Dat kan inmiddels op twee manieren. De ene man is om met een nieuw regering het een tijdje te gaan proberen, maar als dat niet lukt kan hij gewoon in de demissionaire status het nog lang genoeg volhouden tot het (in Paastermen) volbracht is.

1 Reactie
DenFlexwerker
DenFlexwerker6 apr. 2021 - 19:45

Niet alleen dat. Maar waar is de kroonprins van Mark? Nee, zonder hem is de VVD niets meer. De kroonjuwelen zijn verkocht en de leden lopen weg.

Frank en vrij
Frank en vrij6 apr. 2021 - 13:12

Ik denk dat u hier een misrekening maakt. De voorbeelden die u geeft hadden betrekking op een interne strijd. In dit geval betreft het echter een strijd met andere partijen, dus geen interne strijd. Wilders stapt ook niet op omdat andere partijen niet met hem samen willen werken.

Joop Schouten
Joop Schouten6 apr. 2021 - 11:53

Geheugen is een groot netwerk van onderling verbonden associaties. Ik heb daar wat over gevonden op de site van de hersenfabriek.nl.: 'Het korte termijngeheugen is het eerste bewuste geheugen en wordt ook wel werkgeheugen genoemd. Dit geheugen is erg klein en bevindt zich in de hippocampus. Het korte termijn geheugen zorgt ervoor dat je net de tijd hebt om een telefoonnummer op te schrijven zodra je deze hoort. Er kunnen ongeveer 7 dingen worden opgeslagen en als het “vol” zit dan worden oude dingen weggegooid en ben je zoals in het voorbeeld het telefoonnummer weer vergeten. Helaas worden er soms ook belangrijke dingen weggegooid.' 'In het lange termijn geheugen worden bewuste herinneringen bewaard zoals dingen die je persoonlijk hebt meegemaakt (bezoek aan een museum, dokter of uitje met vrienden). Dit wordt ook wel episodisch geheugen genoemd. Maar ook feitjes en algemene kennis worden hier opgeslagen (semantisch geheugen).' Vraag blijft welke herinnering in Rutte's brein in welk vakje werd geplaatst. (...)

1 Reactie
The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 16:47

Rutte is zo iemand die zich wel herinnert dat hij naar het Rijksmuseum is geweest, maar niet dat hij daar de Nachtwacht heeft gezien. Waarschijnlijk gewoon aan voorbij gelopen. Ja natuurlijk heb ik wel eens van de Nachtwacht gehoord, maar toch, geloof me nou maar, ik lieg nóóit. Daar heb ik tenminste geen actieve herinnering aan.

Duralex
Duralex6 apr. 2021 - 11:52

Wie breekt, betaalt. Hoewel er geen verkiezingen voor de deur( lijken te) staan waarin door de kiezer wordt afgerekend, lijkt breken met Mark Rutte nog wel een actie die je liever uitbesteedt. Kennelijk is de trekker overhalen, toch iets waarvoor wordt teruggedeinsd. Misschien vanwege eventuele reputatie schade. Kaag heeft enige min.Pres aspiraties en die zijn niet gediend met een koele afrekening op je voorganger. En Hoekstra wil mogelijk de omtzigt opponenten, de aanhangers van de besuurscultuur in eigen gelederen, niet van zich vervreemden, door nu toe te slaan. Daarnaast wil hij de optie om niet mee te regeren nadrukkelijk open houden. Als je nu Rutte uitsluit, verplicht je jezelf om zonder Rutte wel mee te doen. Elke dag van het proces dat nu start wordt het moeilijker om als nog het veto uit te spreken en wordt het met het verstrijken van de tijd, waarschijnlijker dat Rutte blijft. Tjeenk Willink moet snel duidelijk krijgen, of Rutte echt wordt uitgesloten.

Brent Dysta
Brent Dysta6 apr. 2021 - 10:53

In Nederland kiezen we geen premier. Het oude adagium dat de grootste partij de premier levert is in een situatie als nu is ontstaan een hindernis. Partijen zouden eerst op inhoud moet kijken wat voor de komende jaren en de verdere toekomst noodzakelijk en gewenst is. Dan, welke partijen daarin mee kunnen doen en dan wie de meest geschikte persoon is om leiding te geven aan een nieuw kabinet. Dat kan dus ook iemand van buiten de kamer zijn. En tenslotte: nu en dan komt er nog iemand die het ook niet meer weet met de Koning aanzetten, die weer een rol zou moeten spelen. Een gruwel voor de democratie en voor alles wat met openheid en transparantie te maken heeft. En zeker ook een gruwel voor alles met alles wat met competentie en onafhankelijkheid te maken heeft.

1 Reactie
ton14024
ton140246 apr. 2021 - 12:07

Openheid en transparantie zijn blijkbaar de nieuwe modewoordjes. Ik denk niet dat je daar ver mee komt in een democratie.

Bert de Vries
Bert de Vries6 apr. 2021 - 10:46

Het 'drastisch opschonen van de VVD-bestuurscultuur' is een illusie. Het primaat van het eigenbelang en de onverschilligheid jegens moraal zijn basiskenmerken geworden van het huidige liberalisme. Zonder die kenmerken verliest de VVD haar bestaansrecht en wordt ze een soort D66-light. Evenveel leugen en bedrog maar beter verhuld in sluiertaal. (Roger van Boxtel, zeer prominent D66er, bepleit vurig de zorg voor een beter milieu maar vliegt ook jaarlijks een paar keer per jaar met een groepje vrienden de wereld over voor interessante vakantiereizen.)

Krek
Krek6 apr. 2021 - 10:31

"De VVD blijft steun verlenen aan af te keuren gedrag totdat het machtspolitiek niet verstandig meer is." Het zou zo maar eens kunnen dat de VVD en haar stemmers vinden dat de ophef zwaar overdreven is, en meer riekt naar opportunisme van de verliezers van de verkiezingen.

5 Reacties
ton14024
ton140246 apr. 2021 - 11:59

Je begrijpt hopelijk dat zonder die verliezers er geen coalitie is. Eieren voor je geld.

rvb2
rvb26 apr. 2021 - 12:28

Het zou inderdaad zo maar kunnen dat de meeste VVD stemmers liegen helemaal niet zo erg vinden. De VVD was altijd al een partij van tweedehandsautoverkopers.

Willem24
Willem246 apr. 2021 - 13:25

"Het zou zo maar eens kunnen dat de VVD en haar stemmers vinden dat de ophef zwaar overdreven is, en meer riekt naar opportunisme van de verliezers van de verkiezingen." Dat zou zo maar een kunnen Krek. Niet-VVD-stemmers zien de actie van Rutte als het toonbeeld van een zich boven alles verheven, machtswellustige VVD. De meeste VVD-stemmers zien in deze actie vooral een nogal hysterische over-the-top-reactie van verliezers die met de rug tegen de muur staan en geen andere mogelijkheid zien dan deze laatste strohalm om de VVD een halt toe te roepen zo ver mogelijk op te blazen en uit te melken. Wat men vergeet is dat met alle kaarten op tafel nieuwe verkiezingen nog de meest voor de hand liggende optie is op dit moment. De hoop dat de linkse partijen plus het CDA voor deze actie beloond gaan zal dan wel of niet blijken.

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 17:02

Willem - Inderdaad, de meeste VVD-stemmers zijn net hetzelfde als de kiezers van Trump, die overal een hysterische over-the-top-reactie in zagen van verliezers die met de rug tegen de muur staan en geen andere mogelijkheid zien dan deze laatste strohalm om hem een halt toe te roepen. Terwijl iedereen met een beetje verstand best wel door had dat Trump in de Oekraïne munitie zocht tegen Biden. A) het is niet waar en B) het is toch logisch? Wat is het nou? Logisch en toch niet waar?

EenMening
EenMening6 apr. 2021 - 18:57

Tijdens formatiebesprekingen wordt er van alles gezegd wat normaliter geheim blijft. Door de (on)opzettelijke fotoflater van Ollongren hebben we iets te zien gekregen van de politieke spelletjes en machinaties die daar onderdeel van zijn. Rutte heeft dit verkeerd ingeschat en is in de ontkenningsmodus geschoten. Had hij meteen toegegeven dat hij Omtzigt weg wilden werken, dan was hij er veel beter uitgekomen.