Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

De Brexit is een geloof geworden

  •  
27-08-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
27792525851_e51e9954f7_z
Denialism is er vooral op gericht om de twijfel te mobiliseren
Ik was deze zomer in Engeland en Schotland waar de Brexit iedere glans heeft verloren. Er is geen euforie over de herwonnen vrijheid, er is geen optimisme over een onafhankelijke toekomst, er is alleen een eindeloze reeks onvoorziene problemen, tegenslagen en teleurstellingen die de Britten gelaten ondergaan. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit nooit uit het nieuws. Van een gloedvol vergezicht is het getransformeerd in een zeurend, dagelijks terugkerend, hoofdpijndossier. De meeste Britten zijn de Brexit zat. Niemand had kennelijk voorzien dat ‘taking back control’ in de praktijk zou betekenen dat je tot in de haarvaten van de economie en de samenleving alles wat al prima geregeld was opnieuw moet gaan regelen om er zeker van te zijn dat het na Brexit als voorheen blijft door functioneren ― van de pensioensvoorziening van de expats tot het aanbod van medicijnen en isotopen voor de zorg, van de voedselvoorziening in de supermarkten tot de voortzetting van het internationale vliegverkeer.
Het is een kolossale verspilling van energie. Groot-Brittannië, zo is de verwachting, zal na alle moeite armer, bureaucratischer, minder dynamisch en internationaal onbelangrijker uit het Brexitproces komen dan het binnen de EU zou zijn geweest. De overtuigde Brexiteers worden ondertussen bozer en bozer. Het probleem is niet hun Brittopie van een herrezen Verenigd Koninkrijk dat vastberaden zijn eigen weg inslaat, stellen ze geërgerd, maar obstructie in Brussel en verraad van een vijfde colonne van remainers thuis. De evidente waarheid die zich iedere dag opdringt, namelijk dat het opwerpen van grenzen en het afwijken van algemene regels en standaarden die gelden in het grote handelsblok aan je voordeur per definitie zal leiden tot meer bureaucratie, meer frictie, hogere kosten en minder voorspoed, wordt stijfkoppig ontkend. Brexit is niet een project dat in de werkelijkheid geworteld is, het is een geloof.
Geloof Brexit is daarmee een voorbeeld aan het worden van wat de socioloog Keith Kahn-Harris post-denialism noemt. Denialism is een bekend fenomeen. Veel wetenschappelijke vaststellingen ― van het broeikaseffect tot het gevaar van roken en van het nut van inentingen tot de ontkenning van de Holocaust ― roepen een ontkenningsliteratuur op, soms aangemoedigd en gefinancierd door machtige belangengroepen. Pseudo-wetenschappers proberen dan aan te tonen dat er geen bewijs is voor opwarming van de aarde, of dat er geen relatie is met de emissie van koolstofdioxide, of dat vaccinatiecocktails autisme veroorzaken. Wat kenmerkend is voor denialism is dat het de wetenschappelijke methode blijft eerbiedigen. Het probeert met alternatieve feiten en wetenschappelijke scepsis geaccepteerde inzichten te ontkrachten en te vervangen met alternatieve hypothesen.
Denialism is er vooral op gericht om de twijfel te mobiliseren. Of het broeikaseffect echt bestaat, of roken echt leidt tot kanker, of de voordelen van inentingen echt opwegen tegen de risico’s, is nog onderwerp van debat, is de kernboodschap, dus het is prematuur om consequenties te trekken en maatregelen te nemen. Denialists worden door de meeste wetenschappers ervaren als gekmakende en onverantwoordelijke stoorzenders, maar in principe zijn hun posities ontvankelijk voor wetenschappelijke kritiek. Bovendien accepteren denialists de regels van de wetenschap en dat stelt grenzen aan de alternatieven die ze kunnen voorstellen.
Instinctieve voorkeuren In het internettijdperk is dit denialism, volgens Kahn-Harris, langzaam aan het desintegreren en wordt het in toenemende mate vervangen door post-denialism. Post-denialism is een bevrijding van de drijfveren en impulsen die aan denialism ten grondslag liggen. Post-denialists malen niet langer om de wetenschappelijke bewijsvoering en omarmen zonder schaamte hun instinctieve voorkeuren. Wat post-denialism kenmerkt is dat het niet langer een wetenschappelijk geloofwaardig alternatief wil formuleren, maar dat het simpelweg het recht opeist om de wereld naar eigen inzicht te herordenen. Donald Trump is uiteraard de ultieme belichaming van post-denialism. Waar klimaatsceptici zorgvuldig bewijzen verzamelen en alternatieve theorieën uitwerken om aan te tonen dat de opwarming van de aarde niet plaatsvindt, of dat deze opwarming niets met het broeikaseffect te maken heeft, omarmt Donald Trump “clean coal” en stelt hij simpelweg zonder enig bewijs in een Tweet dat klimaatverandering door de Chinezen verzonnen is om de concurrentiepositie van de Amerikaanse industrie te ondergraven. Niemand neemt dit serieus als een accurate weergave van de realiteit. Trump claimt vooral het recht om de manier van leven die fossiele brandstof mogelijk maakt in stand te houden en negeert de consequenties daarvan volledig.
33604158301_0cc83344da_z
Een dergelijke, moedwillige verloochening van de expertise en realiteit zie je ook bij Brexit. Toen de Britse zakenwereld klaagde over de complexe problemen die Brexit voor hen zou veroorzaken in de handel met Europa, briesde Brexiteer Boris Johnson: ‘Fuck Business!’ Toen Brexiteer Michael Gove geen enkele econoom kon noemen die Brexit een goed idee vond, stelde hij met veel aplomb: ‘Britain has had enough of experts.’
Vorige week is de Britse regering begonnen voor burgers en bedrijven de gevolgen uit te spellen van een mogelijke no-deal Brexit ― een ongecontroleerde breuk die door veel Brexiteers als een aantrekkelijk alternatief wordt beschouwd voor een door de EU gedicteerde scheiding. De bedoeling hiervan was om de Engelse burgers gerust te stellen en om de Europese Unie te laten zien dat Groot Brittannië op een no-deal Brexit was voorbereid en bereid was om weg te lopen bij de onderhandelingen als de EU Groot Brittannië niet voldoende tegemoet kwam. Waar deze stukken echter vooral de aandacht op vestigen is hoe krankjorum het idee van een no-deal Brexit eigenlijk is. De Britse krant The Guardian schreef in haar hoofd-redactionele commentaar: ‘Not one part of this is acceptable. To think otherwise is to live in a demented political la-la land in which fanatical dogma outweighs the jobs, security and life chances of ordinary people.’ Welkom in de wereld van post-denialism.

Meer over:

opinie, brexit

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

punt2
punt228 aug. 2018 - 15:01

De Brexit ... Brussel heeft de ultieme straf op uittreders. En dat is dwarszitten op alle fronten, maakt niet uit of dat er lidstaten zijn die daardoor in de problemen komen, het VK moet gestraft worden koste wat het kost. Als de dood dat het voorbeeld gevolgd zou worden door andere netto betalers, want daar kan Brussel niet tegen. In plaats van onderhandelingen hoe men op een win/win manier uit elkaar gaat, is de enige optie die Brussel aanbiedt straf... veel straf.. en nog veel meer betalen.... Kortzichtig en gewoon dom. Het is in ons belang dat de samenwerking met het VK soepel en glad kan verlopen, dat er afspraken komen waar we beiden wat aan hebben. De gekrenkte trots van dat " zoenende drankorgel" moet maar even opzij worden gezet en het is tijd dat er normale afspraken worden gemaakt waarmee we verder kunnen.

7 Reacties
Luneau
Luneau28 aug. 2018 - 16:53

Oi, een gelovige... Als post-denialist kunt u vast wel de oplossingen geven voor de: - Good Friday Agreement - Euratom - Gibraltar - Open Skies Agreement - Pan-Europese intelligence databases - Huidige EU-immigranten in het VK en vice versa - European Research Council projecten die momenteel in het VK lopen - Het cherry picking van het VK mbt de freedom of movement en de overige 3 fundamentele freedoms van de EU Feit is dat het VK eisen stelt die tegen bestaande verdragen ingaan. Het VK wil alle lusten, maar niet de lasten. Ze willen onbeperkte toegang tot de EU markt, maar er niets voor betalen. De brextremists voeren al 40 jaar campagne voor een brexit, maar hebben geen realistische plannen gemaakt voor het uitvoeren daarvan. Hadden ze toch genoeg tijd voor, dunkt me. En dat "zoenende drankorgel" leidt de onderhandelingen niet. Dat doet Michel Barnier, wiens taak het is om de belangen van de resterende lidstaten (dus ook Nederland) te beschermen. Het bevreemdt me altijd weer dat exit aanhangers meer voor het VK dan voor Nederland zijn...

punt2
punt229 aug. 2018 - 6:25

@Luneau, uw belang ligt duidelijk bij de E.U. Maar het is in Nederlands belang dat er goede afspraken komen, die voor beide partijen werkzaam zijn. Het belang van de E.U. Is zeker niet het belang voor ons of het V.K. Uw voorbeelden zijn prachtig, maar de E.U. Stelt zich op als een klein kind wat zijn zin niet heeft gekregen en is doodsbang voor de gevolgen wanneer het V.K. Niet zwaar gestraft zou worden voor het verlaten van de E.U.. Want wanneer de straf niet afschrikwekkend genoeg zou zijn volgen er misschien andere landen. De volstrekte willekeur in gedragingen naar de afzonderlijke leden met als enig doel de E.U. Zo groot als mogelijk te houden is pin lijk om te zien. Zware straffen voor het V.K. , Frankrijk die al jaren zonder enige consequenties de begrotingsregels aan de laars kapt, Polen die kan doen en laten wat ze zonder enige financiële maatregelen, Griekenland en Italië die op geen enkele wijze worden geholpen met de vluchtelingen waarbij Griekenland volledig afhankelijk is gemaakt en de Netto betaler Italië duidelijk wordt gemaakt wat er gebeurt wanneer ze uit de E.U. Zouden willen met het V.K. Als voorbeeld Uitbreiding met nog meer netto ontvangers, maar vertrekken uit de E.U. Als Netto betaler is een doodzonde. De miljoenen verkwistingen om Frankrijk maar blij te houden met Straatsburg naast Brussel... De E.U. Is verworden tot een megalomaan geldverslindend monster van zelfverrijking ( de eigen pensioenen ) en kleinzieligheid. Het V.K. Is belangrijk voor Europa, maar door de kortzichtigheid van de E.U. Snijdt men zich liever diep en pijnlijk in de eigen vingers dan het “ gezichtsverlies” zonder enorme straf te laten gebeuren.

Luneau
Luneau29 aug. 2018 - 16:07

Rob Roy, mijn belangen liggen bij de realistische problemen die een brexit veroorzaakt. De realistische problemen die u "prachtige voorbeelden" noemt en waar u totaal niet op ingaat. Heeft u zich überhaupt wel in deze kwesties verdiept? Chapeau, u bent zelf het beste voorbeeld van post-denialism.

punt2
punt230 aug. 2018 - 15:19

@Luneau, u geeft zelf het mooiste voorbeeld dat uzelf niet echt begrijpt waar het over gaat. Het gaat niet om uw mooi verzamelde lijst of uw mooie onrealistische blik op de E.U. het gaat om iets meer dan dat, te beginne met de handelsrelaties waar Nederland nu eenmaal veel mee te maken heeft. maar vooral om de onwil van de onderhandelaars van de E.U. om het VK tegemoet te komen op een eerlijke en verstandige manier, alles maar dan ook alles is erop gericht om de belangen van het VK te beschadigen, om de broodnodige samenwerking na de Brexit te bemoeilijken. Met als enige reden de andere lidstaten te waarschuwen voor de gevolgen van een Exit. Het is in het grootste belang voor Europa dat er goede vruchtbare overeenkomsten worden gesloten, met wederzijds respect en voordeel. Maar dat is niet waar de E.U. op inzet bij deze onderhandelingen, en dat zal gevolgen hebben voor Nederland. U heeft een mooi lijstje opgeschreven, maar begrijpt u zelf wel waar het om gaat? Begrijpt u de reden van de Brexit eigenlijk wel? Het VK streeft naar goede handelsbetrekkingen en geen bemoeienis met de interne zaken zoals de E.U.voorstaat.

Luneau
Luneau30 aug. 2018 - 17:56

Rob Roy, wederom een hoop woorden met weinig betekenis van uw kant. U gaat nergens inhoudelijk op in. Dat "mooie lijstje" van mij zijn de specifieke, reële issues van een brexit. Zaken waar dus over onderhandeld moet worden. En u heeft daar geen antwoord op en komt alleen met wat holle retoriek. Dat geeft dus al aan hoe weinig u van de materie weet. Uw enige antwoord is eigenlijk het VK in alles z'n zin geven. Van u mogen ze de club verlaten en zonder lidmaatschapsgeld te betalen wel alle voordelen van het lidmaatschap behouden. De werkelijkheid is echter complexer dan dat. Neem alleen al één van de belangrijkste kwesties: the Good Friday Agreement. Hoe stelt u zich dat voor na brexit?

punt2
punt231 aug. 2018 - 9:15

@Luneau, u wilt maar dat een zelfstandig land niet voor eigen belangen mag opkomen. U komt methet “ Good Friday” akkoord maar vergeet waar het om gaat. Elk zelfstandig land moet overeenkomsten sluiten en gemaakte afspraken nakomen. Maar het gaat hier niet over dit soort zaken, het gaat over straffen. Het mag niet zo zijn volgens de E.U. Dat een zelfstandige staat succesvol kan en mag zijn na het verlaten van de E.U. Dat geeft een bijzonder slecht voorbeeld, daarom wordt het zo moeilijk gemaakt voor het VK. En nogmaals het mooie lijstje van u is niet het probleem . Het is de onwil van de E.U. Om eruit te komen op manier dat het uitgelegd zou kunnen worden dat het V.K. Er voordeel van heeft. En het is van groot belang ,ook voor Nederland, dat we er uitkomen met goede afspraken en overeenkomsten.

Luneau
Luneau31 aug. 2018 - 21:28

"Elk zelfstandig land moet overeenkomsten sluiten en gemaakte afspraken nakomen." En daar zit dus één van de moeilijkheden: the Good Friday Agreement is een afspraak die botst met brexit. Één van de vele issues is daarbij de (nu nog open) grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Een gesloten grens gaat tegen de GFA in en een open grens gaat tegen de een belangrijke pijler van de EU in, tenzij er een handelsakkoord komt tussen het VK en de EU waarbij het VK zich committeert aan de 4 vrijheden die de basis van de EU vormen. Het VK wil zich echter niet aan één van die 4 vrijheden houden. Dat u de complexiteit van deze en vele andere issues continu wegwuift als "straffen", zonder inhoudelijk op de zaken te reageren, onderstreept alleen dat u zo vastzit in uw geloof dat u, net als religieuze gelovigen, uw geloof boven feiten en werkelijkheid stelt. Een discussie met u is helaas tamelijk zinloos, zolang u aan uw blinde geloof blijft hangen, dus laat ik het hierbij.

johannn2
johannn228 aug. 2018 - 13:35

Het is een uiterst reactionaire utopie. Terug naar de - geïdealiseerde - goede oude tijd, waarin Engeland machtig was, heerste, het wereldtoneel bepaalde. En met een Brexit krijgen ze die glorie allemaal vanzelf weer terug. Snappie ?

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen29 aug. 2018 - 13:44

Ja..., Engelsen zijn nu eenmaal zo...

punt2
punt230 aug. 2018 - 15:25

Of is het het een moedwillig einde van de steeds groter wordende invloed van de E.U. op de binnenlandse politiek. Steeds meer bemoeienis met de interne aangelegenheden, alsof de E.U. een soort van Verenigde Staten van Europa is, iets waar het VK niet voor heeft gekozen (wij trouwens ook niet) maar wat wel door Brussel wordt opgedrongen, van een Europese militaire macht (die ook intern kan optreden tegen "onwillige leden"?) tot verregaande bemoeienissen met interne markten, niet in het voordeel van deze markten maar tot voordeel van anderen. Een E.U. waar de groten de baas zijn en de kleineren steeds minder te zeggen krijgen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop28 aug. 2018 - 8:55

'De Brexit is een geloof geworden' Het andere geloof is de EU. De 'Brexit' is dan wel weer een spin-off van het EU-geloof. Bottom-line, de EU leert niet van haar fouten en ontbreekt het aan zelf corrigerend vermogen. Bovenal is ze blind tav fouten in haar visie.

3 Reacties
johannn2
johannn228 aug. 2018 - 13:38

Raymond, Het Brexit-ideaal is onhaalbaar. Leg eens uit waarom de EU een onmogelijkheid is? Ze bewijst elke dag dat ze bestaat en dat ze bestaansrecht heeft. .

RaymondenJoop
RaymondenJoop28 aug. 2018 - 16:12

Politieke unie en toegegroeid, auto-fill...

punt2
punt230 aug. 2018 - 15:34

@Johann, de E.U. die er schande van spreekt dat Italië geen migranten meer wil opnemen....en andere kant geen vinger uitsteekt om Italië te helpen.... die spreekt over verplichtingen die de Oost -Europese leden weigeren na te komen, die kijkt naar de neergang van de democratie in Polen maar niets ertegen kan ondernemen...? dat geweldige Europa? Waar in Griekenland beloftes worden gedaan en nooit worden nagekomen (vluchtelingen) dat geweldig opererende Europa bedoel je ? Waar de regels voor Pensioenfondsen zeer streng zijn en pensioenen moeten worden gekort ...... behalve voor de leden van het Europese parlement? Met een dekkingsgraad van 37% worden de pensioenen geïndexeerd en de tekorten moeten worden aangevuld door de belastingbetalers. Dat Europa? Het Europa waar jaarlijks miljoenen worden weggegooid aan een onnodige verhuizing omdat anders Frankrijk (die zich nog nooit aan een begrotingsafspraak heeft gehouden) boos wordt? Aan een Europa die wanneer een land uitstapt de opengevallen plekken in het parlement niet laat vervallen, want land weg, maar grotendeels opvult met anderen wat weer extra geld kost....dat Europa? dat bestaansrecht bedoel je ?

frankie48
frankie4828 aug. 2018 - 7:19

De Brexit moet dan een nieuw geloof zijn, een plaatsvervanger ( The Who - Substitute ) voor een geloof die het ontstaan van een negatieve realiteit die zich in een samenleving aan het ontvouwen is structureel voor het eigen belang blijft ontkennen, en daarom dan ook geen veranderingen in wil gaan aanbrengen. Als meer landen in de EU zoals bij de opvang van het vluchtelingenvraagstuk hun poot stijf blijven houden dan zie je wel na verloop van tijd dat het heilige geloof in het juiste ingenomen standpunt daarover kan gaan veranderen, maar bij het verlangen van het Britse volk om het vrije verkeer van personen aan banden te gaan leggen, was dat schijnbaar niet mogelijk.

Sammie3
Sammie328 aug. 2018 - 6:10

Sterk stuk. In feite geldt dit denialism ook voor de uiterste linker kant. Wie beweert dat Europa lijdt aan neoliberalisme, dat de EU zich ontpopt tot superstaat, en dat vooral Amerika schuldig is aan de Russiche invasie in Oekraine (dus Corbyn en consorten), heeft er ook weinig van begrepen. De feiten zijn dat er nergens in de wereld zulke goede sociale voorzieningen zijn als in Europa dat gemiddeld een publieke sector heeft van zo'n 40% BBP. Bovendien groeit de Europese economie al zo'n 10 jaar veel minder dan de rest van de wereld, inclusief Afrika. De EU is ook alles behalve een superstaat. Was dat maar zo, want dan zou de federale regering in Brussel dossiers zoals Griekenland en Brexit binnen een weekend geregeld hebben op hoofdlijnen en blijft iedereen veel chaos bespaard. Maar clubs als de SP en ook Corbyn denken meer kiezers aan te spreken door te mekkeren over kapitalisme en de EU.

1 Reactie
Rdetje
Rdetje28 aug. 2018 - 9:32

Bestond de EU maar niet, dan waren er ook geen dossiers als Griekenland en Brexit geweest.

Eric Minnens
Eric Minnens28 aug. 2018 - 5:30

Denialisme. Mooi woord, vooral als je het op zijn Nederlands uitspreekt. De betekenis is echter niet zo mooi. Dus ben ik anti-denialist. Tja, denialisme. De moderne tijd hé. Internet. Feiten tellen niet meer. Meningen. Niet uit het hart, niet uit de hersens, maar uit de onderbuik.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 aug. 2018 - 0:24

Ik had gedacht dat de praktijk de Trump aanhang tot het besef zou brengen dat hun keuze bij nader inzien verkeerd was, niets is minder waar, ze blijven volharden in hun geloof ook al wijst alles erop dat het aan alle kanten spaak loopt, dezelfde parallel zie je bij brexiteers, de vraag rijst welk kruid hier tegen gewassen is, de Titanic zinkt maar ze feesten onverminderd door, de gevolgen voelbaar tot in lengte van jaren, misschien dat dan het verzet in gang komt, verzet tegen een ziekelijk talibanachtig geloof in eigen gelijk ook al wordt dat gelogenstraft door de praktijk, tijd om dit soort mens de oorlog te verklaren en als paria van rationaliteit weg te zetten, dit soort mag geen invloed meer hebben op de gang van zaken en dat ze zich mogen schamen voor hun waandenkbeelden en totale incompetentie deel te nemen aan een wereld die geen boodschap heeft aan hun geloofsartikelen.

tempest
tempest27 aug. 2018 - 23:15

Beetje een raar stuk. Er wordt van alles bij gehaald en aan Brexit gelinked wat er gewoon niets mee te maken heeft. Net als bij de toetreding heeft ook het uittreden van de UK voor- en nadelen. In de publieke discussie hebben de pro-Brexit groepen de meeste mensen weten te overtuigen en dus is dit het resultaat. Dat is democratie. Uiteraard gaat zo’n gigantische verandering niet zonder problemen gepaard, maar dat deed de toetreding ook niet. Het is door de zure appel heenbijten en dan hopen dat de uiteindelijke voordelen daadwerkelijk zullen volgen en het proces de moeite waard maken. Dit een “geloof” noemen gaat me wat te ver, dan kan je alle grote onoverzichtelijke politieke keuzes een geloof noemen. Persoonlijk vind ik dat de mensen die dachten dat dit sneller, soepeler of gestructureerder zou verlopen daarin best wel naïef waren. Het was overduidelijk dat de regering het referendum uit populistische overwegingen had uitgeschreven en zelf nooit serieus met de mogelijkheid van een Brexit rekening had gehouden. En nu zitten ze met de gebakken peren.

1 Reactie
5trong5tyle
5trong5tyle29 aug. 2018 - 9:24

Maar je zou verwachten dat de lobbyisten voor Brexit wel over de daadwerkelijke scheiding na hadden gedacht. Dat bleek ook niet het geval te zijn. Brexit gaat vooral veel hardwerkende mensen, Europeanen en Britten, pijn doen. Het enige voordeel dat ik vooralsnog zie is dat het lastiger wordt voor lallende Engelsen om naar Amsterdam te komen, dus de ordehandhaving aldaar wordt makkelijker en er is een grote kans dat Ierland herenigd. Verder kent het alleen maar nadelen voor iedereen behalve een te verwaarlozen elite.

Sonic2
Sonic227 aug. 2018 - 22:11

Klopt. De Brexit is een geloof en Trump is een geloof geworden. Vooral omdat de rechts radicale drammers veel te koppig en veel te drammerig zijn om hun ongelijk te erkennen. Nu erkennen dat het in beide landen momenteel een zootje is dat is erkennen dat links en het normaal denkend deel der natie gelijk heeft. Ze zijn vooral in Amerika dermate Trump gelovig dat het daar kennelijk ook al een planeconomie is, want door Trump gaat het goed in Amerika. De mensen die zo zwaar tegen de overheid zijn schrijven het succes van de economie nu op het conto van Trump. Wat een volk. Echt niet normaal. In Engeland komen ze er nu achter dat je best een droom kan hebben, maar dat uit de EU stappen lastig is. Dat er nog heel veel praktische details moeten worden geregeld. Dat de praktijk veel weerbarstiger is als al die dromen, leugens en sprookjes die de Leave campagne heeft lopen te vertellen. Ik zie buiten de PVV/ FvD leden die altijd het internet lopen te verzieken helemaal niemand die hier voor een Nexit is. Je ziet ze nauwelijks in het openbaar. Het is een heel hard schreeuwende minderheid. En in de peilingen zie je wat aanhang, maar peilingen meten vooral de vaste kern van partijen. Nooit al die zwevende kiezers.

7 Reacties
tempest
tempest27 aug. 2018 - 23:30

Er zijn vast mensen te vinden die een Nexit willen, maar ook bij de partijen op de flanken speelt dit onderwerp momenteel niet echt. Vermoedelijk omdat ze beseffen dat een uittreden uit de muntunie is nog veel lastiger is, helemaal voor een relatief klein landje dat het van de handel moet hebben. Misschien als Duitsland uit de EU stapt dat wij zullen volgen, andere scenario’s kan ik me niet echt voorstellen.

Leo Patat
Leo Patat28 aug. 2018 - 6:15

Klopt. De Remainers zitten nog steeds in de fase van ''denail". Zoeken naar nep-argumenten dus om te verklaren hoe het toch kan zijn dat de Britse arbeiders de EU profiteurs spuugzat zijn. Dus halen ze president Trump er maar even bij. De PVV en FVD en nog wat nep-argumenten. Terwijl het toch echt de arbeiders die in het geweer komen. En ja, arbeiders zijn dom, die begrijpen het allemaal niet. Dat mag dan wel zo zijn, arbeiders zien wel dat ze in de praktijk helemaal niks aan de verhalen hebben van profiteurs. Geen redelijk betaald werk waarvan je een betaalbare woning kunt huren en een gezin onderhouden.

JvanDeventer
JvanDeventer28 aug. 2018 - 6:16

"Je ziet ze nauwelijks in het openbaar". Moet ik dan op straat gaan lopen met een Nexit-button op mijn jas? Ik denk dat u wat anders bedoelt, namelijk dat het Nexit-kamp in de pers en op TV vrijwel onzichtbaar is. Dat komt niet omdat ze er niet zijn, maar omdat de redacties van al die media geen zin hebben om ze zichtbaar te maken. Die redacties zijn meest links, maar ook voor de rechtsen geldt dat ze het griezelig vinden om over zoiets na te denken. Toch zijn er wel Nexitters, maar het is inderdaad een minderheid. En zelfs als de Brexit helemaal niet slecht uitpakt voor de Britten zal dat zo blijven. Nederland klampt zich als een bang kind vast aan Duitsland en wat de Duitsers doen, dat doen wij ook.

Henri Zwols
Henri Zwols28 aug. 2018 - 9:22

@JvanDeventer Klopt. Je hebt een minderheidsmening.

Sonic2
Sonic228 aug. 2018 - 16:04

@ Tempest Ik weet dat dit in een "opkomst" discussie gaat verzanden. Bij referenda stemmen de populisten over het algemeen. Bij verkiezingen is dat andersom. Als er een Nexit komt zal opkomst doorslaggevend zijn. Als je Eu verkiezingen van 2014 bekijkt dan is nog niet eens 12 % voor een Nexit. Een referendum vertelt een ander verhaal inderdaad. Net wie er gaat stemmen. @ Leo Patat Jouw taalgebruik doet denken aan 1966 ongeveer. Met je gezwets over arbeiders. Je doet alsof het ook 100% zo is dat alle arbeiders uit de EU gaan. Je doet ook al een voorspelling alsof een Brexit gaat leiden zodat een arbeider wel zijn rekeningen gaan betalen. Dus je weet al dat de oude schoenen niets zijn en dat de nieuwe schoenen fantastisch zijn. Geen idee waar je het op baseert. Waarschijnlijk op wens denken. Het is typisch hoe er altijd geredeneerd wordt. De leave stemmer is altijd een arbeider. De arbeider bepaalt alles kennelijk. De arbeider is in jouw dromen altijd rechts nationalistisch en EU foob. Iedereen die anders denkt heeft geen argumenten of is boven alles verheven. Over een "overwinning" wordt jaren opgeschept. Terwijl Brexit krap aan was en Trump ook maar heel nipt won. Daarna wordt het verleden opgehemeld. Worden de negatieve kanten daarvan weg gelaten. Wordt de EU via zwart- wit denken bij het zwart vuil gezet en is een Brexit een sprookjes. Bizar.... @ J. Van Deventer Op internet zijn ze bijna overal oververtegenwoordigd. Dat bedoel ik. Dan nog het gezeur over de media. Rechts dicht de media een veel te grote stem toe. Brexit is voor veel mensen een ver van mijn bed show. Trump wordt alom gehaat in Nederland. Alleen door het FvD en PVV volk niet. Die schijnen zo ver afgedwaald te zijn dat ze in Trump een held zien. Als je hogere middenklasse bent in Engeland en je wilt geen verandering dan stem je Remain. Als je dat wel wilt stem je Leave. Dat rechts het zo weet te draaien en te liegen dat alles de schuld is van de media is hun punt. Mensen stemmen toch wel voor hun eigen belang. De media heeft de afgelopen jaren niets anders gedaan als elke scheet die Trump laat uit te vergroten. Wilders heeft enorm veel media aandacht gekregen. Echt veel te veel. Baudet kreeg met 2 zetels ook enorm veel media aandacht. Als Nieuwsuur een tv ploeg stuurt is het nooit naar een Democratische kiezer. Altijd dat zielige Trump volk. Ook Brexit is ruimschoots aan bod gekomen. Wilders had geen 20 zetels gehad als hij niet zo excessief veel media aandacht had gehad. De echte premier strijd was eigenlijk tussen Rutte, Buma en Pechtold. Trump ook. Die was geen president geweest als links niet op elke rode lap vlees had gereageerd. Engeland is gewoon al jaren heel erg verdeeld over Brexit of geen Brexit. Een grappige selectieve kijk op Democratie heeft dat beperkte rechts radicale volk trouwens. In Engeland is die hele krappe meerderheid volledig leidend en moet Remain haar waffel houden. Wilders negeren met zijn loze 20 zetels is dan weer ondemocratisch. Voor de rest is Nexit een compleet dwaas idee. Als er een Nexit komt dan zullen Griekenland, Spanje, Italie ook omvallen. Een nieuwe regering in Italie zorgde al voor enorme onrust op de financiele markten. Laat staan als een netto betaler er uit gaat. De reageerder/ reaguurder weet het kennelijk allemaal beter als politici met allerlei dossiers, of banken, of economen. Zucht.

JvanDeventer
JvanDeventer28 aug. 2018 - 20:43

Mijnheer of mevrouw Sonic, u toont een ontroerend vertrouwen in - economen: sociale "wetenschap", dus voor elke econoom 'A' is een econoom 'niet A' te vinden; - banken: die instituten die met veel "vakkennis" winst maken in goede tijden en de overheid als vangnet gebruiken in slechte tijden; - politici met dossierkennis: Ha, ha! Die politicus wordt gekozen door de kiezer en er is geen enkele reden waarom hij slimmer, ijveriger of fatsoenlijker zou zijn dan zijn kiezers. Daarom is zijn veronderstelde "dossierkennis" ook niet groter dan die van de gemiddelde kiezer. Iedereen die verstand heeft van een onderwerp kan dat (dagelijks) verifiëren. Een zeker vertrouwen in de medemens is een voorwaarde voor een functionerende samenleving, maar u heeft wel erg veel vertrouwen in de boven-ons-gestelden en te weinig in uw medeburgers.

Sonic2
Sonic228 aug. 2018 - 22:26

@ Jvandeventer Haha. U weet het allemaal beter. Ik geloof inderdaad in reken modellen van economen. Ik geloof niet in alle achterlijke complot theorietjes van de Wilders en Baudet aanhang. Dus als u al die leugens en sprookjes wilt geloven dan is dat uw zwakte. Laat ik over politici maar het voorbeeld van het eigen risico nemen. De gemiddelde burger wil dat afschaffen, maar dan gaat de zorgpremie stijgen en zullen de belastingen omhoog gaan. De zorgkosten zullen immers niet minder worden. De politicus baseert zich immers op dossiers. Dat er in 2017 meer geld aan zorg werd uitgegeven als in 2012 is weinige bekend. Dus ik vertrouw liever inderdaad politici, bankiers als al dat gezwets van de rechts radicalen. Dat zijn ook politici, maar de meest leugenachtige variant er van. Rutte nog voorbij. Die het presteren om journalisten als de vijand van het volk neer te zetten. Die in een rechter een soort activist in toga zien die er een dagtaak aan hebben om Wilders en Baudet dwars te zitten. Het is onvoorstelbaar dat er nog mensen zijn die anno 2018 in al die sprookjes en theorietjes geloven. Dat mensen dat in 2006 nog deden, was al twijfelachtig. Voor de rest geef ik een complot denker als u al veel te veel aandacht.

Uitgekleed
Uitgekleed27 aug. 2018 - 21:28

Gezien vanuit een welvarend werkend persoon ind EU, is dit een prima weergave van hoe men de Brexit ziet. Het lijdt geen twijfel dat de problemen met uittreden op alle fronten zullen optreden, maar daarom is het wel een moedig besluit geweest. We zullen zien of de EU de Britten blijven afwijzen als ook hier de talloze problemen op gaan optreden. Het verwezenlijken van idealen heeft zijn prijs. Ook onze energie transitie maar daarom moet het wel plaatsvinden.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen27 aug. 2018 - 22:21

Als de Britten verstandig zijn, dan stemmen ze de volgende keer heel moedig massaal op Jeremy Corbyn, om die aasgieren voor de deur te zetten en het UK een wat menselijker gezicht te geven.

badgast
badgast28 aug. 2018 - 5:36

Klinkt heel erg naar trollen.

Leo Patat
Leo Patat27 aug. 2018 - 21:04

De Remainers zitten nog steeds in de fase van ''denial'' Ze kunnen en willen maar niet begrijpen dat de Britse arbeider het hele zooitje EU profiteurs spuugzat is. Het zal best zo zijn dat EU profiteurs armer worden, nou en? De Britse arbeiders hebben lang genoeg de rekening betaald. Het eerste waar de EU profiteur zich druk over maakt, de expatpensioenen, staan niet meer bovenaan de prioriteitenlijst. Dat zijn nu de pensioenen van de Britse arbeider. Wen er maar aan.

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen27 aug. 2018 - 22:14

De vraag is natuurlijk wel of de pensioenen van de Britse arbeider door die Brexit veilig gesteld worden. Dat lijkt me eigenlijk niet. Het probleem is dat de frustratie wel terecht is, maar dat deze brexit-remedie misschien -in dat opzicht- wel averechts zal werken. Overigens is wel opvallend dat zowel de vóór- als de tegenstanders hier steeds alleen maar het financiële plaatje als maatgevend beschouwen. Misschien had ik ook wel in grotere welstand geleefd als ik in Nederland was gebleven, maar laat mij nou maar lekker onder die kokospalm blijven zitten, dat bevalt me wel zo goed.

DaanOuwens
DaanOuwens28 aug. 2018 - 6:44

@ Leo Patat Jouw bijdrage is een perfect voorbeeld van post-denialism.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 aug. 2018 - 19:00

HM van der Meulen Vooral de sfeer is belangrijk en de mensen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen29 aug. 2018 - 0:04

Kijk eens aan, onze baby heeft een nieuwe rammelaar gekregen.

DaanOuwens
DaanOuwens27 aug. 2018 - 20:55

Perfect verhaal. Mooi dat een deel van de reacties gelijk illustreert dat denialism en post-denialism realistische begrippen zijn. Fijn dat er nu ook een woord is dat past bij dit gedrag.

Tom Meijer
Tom Meijer27 aug. 2018 - 18:46

Een uitstekend stuk. Wouter, dank hiervoor.

TELTLI
TELTLI27 aug. 2018 - 18:28

‘post-denialism’ ofwel t nieuwe besodemieteren. Willens en wetens, of zouden ze in zichzelf zijn gaan geloven?

JvanDeventer
JvanDeventer27 aug. 2018 - 18:07

Elke politieke doorbraak kent zijn moment van euforie, gevolgd door de teleurstelling als de alledaagse werkelijkheid het overneemt. Dat is beslist niet alleen bij de Brexit. Hetzelfde stukje zou je kunnen schrijven over de TOETREDING tot de EU of over de Duitse Wiedervereinigung. Aangezien het VK bij de stemming al verdeeld was, was de euforie ook niet zo groot als hier wordt gesuggereerd en zeker niet algemeen. Dat je in de Brexit kunt geloven, zoals je ook in de EU kunt geloven wil ik best aannemen. Ook dat was overigens van het begin af aan duidelijk, want niemand kon geheel overzien hoe het zou lopen. Zonder geloof kun je niet aan zoiets beginnen; zonder geloof kun je ook niet tot de EU toetreden. Nog een taalkundige opmerking. Vertaal denialism eens: ontkenningisme. Post-denialism wordt dan na-ontkenningisme. Wat is zoiets in vredesnaam? Wat betekent zo'n onnatuurlijk, bedacht woord? In onze moedertaal wordt meteen duidelijk hoe lachwekkend het gebruik van zulke imponeerwoorden is. Neem eens het tegengestelde: bevestigen. In het Engels: to confirm. Dat wordt: confirmism. Nog mooier: post-confirmism. Of verbeteren: to improve > improveism > post-improveism: na-verbeterisme dus. Enzovoort. Je wilt iets beweren (bv. dat Trump in een discussie het botweg ontkennen van een verschijnsel als argument gebruikt), maar eigenlijk is wat je beweert iets wat iederéén wel weet. Dan verzin je een geleerd klinkend etiket. Denialism! Dat klinkt al veel beter. Leve de wetenschap!

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens28 aug. 2018 - 5:54

@JvanDeventer Op zich vind ik het niet slecht dat je een woord zoekt voor een verschijnsel dat tot nu toe niet benoemd is. Het bestrijkt verschillende terreinen.

JvanDeventer
JvanDeventer28 aug. 2018 - 11:20

@EMinnens Als Trump straks weg is, is dat "denialisme" ook weer weg. Daar durf ik om te wedden. Niemand heeft het nog over Fortuynisme. Wat je nog wel hoort is "de erfenis van Pim", wat trouwens evenmin iets betekent.

HM van der Meulen
HM van der Meulen27 aug. 2018 - 17:34

" Trump claimt vooral het recht om de manier van leven die fossiele brandstof mogelijk maakt in stand te houden en negeert de consequenties daarvan volledig." Klopt helemaal en Wouter de Been claimt vooral het recht om de manier van leven die de EU mogelijk maakt in stand te houden en negeert de consequenties daarvan volledig. De EU is een geloof geworden.

3 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer27 aug. 2018 - 18:45

Afgeven op de EU is bij jou al heel lang een geloof.

HM van der Meulen
HM van der Meulen27 aug. 2018 - 19:53

Zoals wel meer atheïsten ben ik nu eenmaal kritisch ingesteld en ik ben niet vóór en niet tegen de EU. Ik heb andere prioriteiten

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 aug. 2018 - 6:58

HM van der Meulen Wouter Been heeft helemaal gelijk, maar jij ook! En als het wat langer gaat duren zoals het is, komt ook de EU vroeg of laat zijn eigen Donald Trump tegen. Het is niet enkel de daad van die mensen in Engeland, er ging iets aan vooraf wat nog steeds ontkend wordt.

H.Witte
H.Witte27 aug. 2018 - 17:33

Prima beschouwing. Heldere visie. Niets aan toe te voegen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 aug. 2018 - 17:07

Goed artikel van Wouter de Been, dat verder gaat dan een kort overzicht van de stand van zaken rond de Brexit, en een bijgaande kritische belichting hiervan - dank daarvoor.

CopperKnickers
CopperKnickers27 aug. 2018 - 16:54

Niks ten negatieve van dit stuk, maar zo ver ik het begrepen heb, is brexit een feit. Dan kunnen we nog een referendum houden, maar toen UK artikel 5 activeerde, op dat punt was/is brexit een feit. Er staat volgens mij niks in Artikel 5 wat de boel nog kan stoppen.

1 Reactie
Henri Zwols
Henri Zwols27 aug. 2018 - 18:25

Artikel 50. En er wordt weinig gesproken over annuleren van dit proces (als dat al mogelijk is). Ook het stuk van Wouter de Been noemt deze (on)mogelijkheid niet. Het officiële doel van de VK-regering luidt nog altijd het maken van een handelsverdrag met de EU.