Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Dat de tweestaten-oplossing leidt tot aanhoudend geweld lieten Edward Said en Abdullah Öcalan al zien

  •  
25-10-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1860 keer bekeken
  •  
ANP-473021604

Geweld neemt verschillende vormen aan. Soms manifesteert het zich door middel van drones, paragliders en pick-uptrucks, en de impact ervan resulteert in de vernietiging van levens. Op andere momenten verschijnt het in de vorm van bezetting en kolonisatie, waarvan de gevolgen minder direct zichtbaar zijn. De impact is dan niet zozeer de onmiddellijke vernietiging van fysieke levens, maar eerder het onleefbaar maken van het leven zelf. Velen hebben betoogd dat de Palestijnse en Koerdische kwesties zijn ontstaan uit de samenvloeiing van deze beide vormen van geweld. Twee denkers uit de regio zelf hebben echter ook duidelijke voorstellen gedaan voor een oplossing: Edward Said en Abdullah Öcalan

De in 1935 in Jeruzalem geboren Edward Said en de in 1947 in Urfa geboren Abdullah Öcalan hebben zeer uiteenlopende loopbanen, maar vergelijkbare ideeën. Said werd hoogleraar Engelstalige literatuur aan de gerespecteerde Columbia Universiteit in de Verenigde Staten, Öcalan na een afgebroken studie Recht en daarna Politieke Wetenschappen de leider van de PKK. Zijn politieke ideeën kwamen niet tot wasdom op de universiteit, maar in de gevangenis, waar hij zich bevindt sinds zijn ontvoering uit Kenia in 1999. Beide intellectuelen zien de kern van het probleem van het geweld als verankerd in het idee van de natiestaat en zijn exclusieve identiteitspolitiek. Beiden zien de oplossing in een versterking van het principe van burgerschap, dat alleen mogelijk is met anderen. Geen separatisme, maar co-existentie.

In zijn artikel "The One-State Solution" uit 1999 betoogt de Palestijnse intellectueel Edward Said dat de voortzetting van het Israëlische nederzettingenkolonialisme en het verzet van de Palestijnen hiertegen de vooruitzichten verslechteren voor echte veiligheid voor beide partijen. In het verlengde hiervan verwerpt Edward Said op resolute wijze het idee van afzonderlijke staten voor Joden en Palestijnen, dat wordt belichaamd in de tweestatenoplossing van de Oslo-akkoorden. Hij stelt dat er geen geldige rechtvaardiging is voor het nastreven van homogeniteit, een idee achter de tweestatenoplossing, waarvan de eerder genoemde Wet op de Joodse Natiestaat een logisch gevolg is.

Said roept op tot een radicale politieke heroriëntatie en herinnert ons eraan dat een selecte groep invloedrijke Joodse denkers, waaronder Judah Magnes, Martin Buber en Hannah Arendt, hier eerder ook voor hebben gepleit. De sleutel tot vooruitgang, zo betoogt hij, ligt in de praktijk van burgerschap, het primaire middel voor echte zelfbeschikking en co-existentie. Hij denkt dat dit het best kan worden bereikt in een gezamenlijke seculiere staat, waarin Joden en Palestijnen gelijk zijn.

De Koerdische leider Abdullah Öcalan volgt een soortgelijke redenering. Geïnspireerd door de politiek filosoof Murray Bookchin, ziet hij een oplossing in nieuwe vormen van burgerschap, maar twintig jaar na Said legt hij hierbij de nadruk op een vorm van burgerschap voorbij de staat. In gevangenschap, ter voorbereiding op de processen die tegen hem werden gevoerd, ontwikkelde Öcalan zijn staatskritiek. De natiestaat, zo beweert hij, is een centrum van obsessieve identiteitspolitiek, en vernietigt de pluriformiteit die de grondslag zou moeten vormen van een democratie.

In overeenstemming met Edward Said, riep Öcalan niet op tot een tweestaten-oplossing voor Turken en Koerden, maar een democratisering van Turkije, waarbij een etnische definitie van staatsburgerschap zou moeten worden vervangen door een civiele definitie. Daar waar de huidige etnische definitie van staatsburgerschap het uiten van andere identiteiten dan de Turkse ziet als een existentieel gevaar, accepteert een civiele definitie dat burgers van Turkije uiteenlopende identiteiten kunnen hebben, waaronder de Koerdische. In aanvulling daarop betoogt hij dat een verdieping van de democratie door zelforganisatie de weg is naar zelfbeschikkingsrecht. Hij ziet daadwerkelijke co-existentie ontstaan in een op gender-gelijkheid gebaseerde participatieve democratie.

Zowel Said als Öcalan concluderen dat er twee opties zijn: het voortduren van conflicten, die in intensiteit sektarischer worden en waarbij het voortbestaan van de ene groep wordt gedefinieerd in de vernietiging van de andere, of het actief nastreven van alternatieve paden van co-existentie. De steeds dreigender wordende vooruitzichten van etnische zuivering maken hun voorstellen relevanter dan ooit, maar in het retorische geweld van realpolitik zijn ze ook minder goed hoorbaar dan het geval zou moeten zijn.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (26)

MartinSijes
MartinSijes26 okt. 2023 - 15:26

Er zijn goede argumenten om te kiezen voor 2 staten, 1 staat, 2 staten, 2 staten in een confederatie. De kern vragen m.b.t. tot de keuze zijn - wat de desbetreffende volkeren willen. _of de staten ontstaan als gevolg van de nederlaag van 1 partij,of dat men gezamenlijk besluit voor een staatsvorm na langdurige onderhandelingen tussen partijen die elkaar in essentie als gelijken erkennen. Nog afgezien van economische en andere factoren die de machtsbalans bepalen. Zelf ben ik enkele malen van standpunt hierover veranderd onder invloed van wisselende omstandigheden. Ik ben zionist en laat mijn mening bepalen door welke omstandigheden het best de zionistische belangen (zoals ik die zie) bevorderen. Op dit moment heb ik geen idee. Eerst maar eens deze afgrijselijke oorlog winnen en Hamas militair vernietigen. Duizenden zo geen tienduizenden zullen het leven laten of ernstig gehandicapt raken en hun levensgeluk in rook zien op gaan. Wat een vreselijke situatie.

2 Reacties
JaapBo
JaapBo26 okt. 2023 - 21:03

Eerst wekken de zionisten de vijandigheid van oa Hamas op door Palestijnen systematisch te verdrijven en onderdrukken. Vervolgens is er geen plan, maar “eerst maar eens Hamas vernietigen”. Ik vind het walgelijk en racistisch. De juiste actie is om toe te geven dat je Palestijnen hebt onderdrukt en verdreven, en gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen in te voeren

Beisser
Beisser26 okt. 2023 - 22:16

['Eerst maar eens deze afgrijselijke oorlog winnen en Hamas militair vernietigen'] Dat lukt nooit! Je kunt misschien de organisatie die zich Hamas noemt uitroeien, maar daarmee bereik je alleen maar dat er een volgende, nog fanatiekere en meedogenlozere organsatie opgericht wordt. Geweld en onderdrukking roepe tegengeweld en verzet op. ALTIJD!. ONVERMIJDELIJK! Zo is de mens. Israël en de zionisten hebben het vanaf het allereerste begin, in 1948 verkeerd aangepakt door de daar wonende Arabieren met geweld en intimidatie te verdrijven. Maar eigenlijk ging het al fout toen Groot Brittannië, dat toen het mandaat had over dat gebied, Palestina zomaar aan de kolonisten gaf, zonder rekening te houden met de daar al vele eeuwen wonende Arabische volkeren, alsof dat maar beesten of Untermenschen waren. Natuurlijk zette dat kwaad bloed. De staat Israël is een voldongen feit. En het Joodse volk heeft recht op een eigen staat. Maar dat hebben de Palestijnen ook. Vrede en veiligheid zijn alleen te bereiken met respect en gelijkwaardigheid, met vertrouwen en verdraagzaamheid. Israël en de Palestijnen hebben nog een lange weg te gaan. Maar met dit wederzijdse geweld hebben ze wel de verkeerde afslag genomen. Onderhandelen vanuit positieve intenties is de enige mogelijkheid. En dan maakt het niet veel meer uit of het uiteindelijk één staat wordt of twee.

EricDonkaew
EricDonkaew26 okt. 2023 - 6:04

Een éénstaatoplossing zou mooi zijn, maar is niet realistisch. Het werkt niet, omdat de cultuurverschillen te groot zijn. Ik pik er een uit: de positie van de vrouw in beide culturen. In Israël is de vrouw volledig en soms zelfs uitbundig vrij, in gebieden van de Palestijnse autoriteit zie je vrijwel letterlijk geen vrouw op straat. Net zo min als in Syrië, Iraq en Jordanië, landen die qua volk eigenlijk niet verschillen. In dat laatste (overigens prachtige) land ben ik geweest, in de omgeving van Aqaba. In winkels, horecagelegenheden en ook op straat zag ik louter mannen. Die twee culturen verschillen zo veel, dat ik ze nooit samen zie gaan. Een vergelijking met Zuid-Afrika wordt hier gemaakt. Interessant, maar er wordt voorbijgegaan aan het feit dat hier alleen sprake was van een rijke bovenlaag (blank) en een arme onderlaag (zwart). Verder minder echte cultuurverschillen vergeleken met Israël en Palestina. Waarom viel Hamas, getuige de foto's, in grote meerderheid vrouwen aan? Vrouwen die heerlijk zongen en dansten op een festival? Ik kan het verkeerd zien, maar de haat leek zich vooral op hen te botvieren, ze weken te veel af, kennelijk, van de Hamas-norm. Dit zeg ik aan de hand van de beelden die ik zag, ik was er niet zelf bij. Bij een tweestatenoplossing zal Israël veel moeten inleveren, maar de Palestijnen zullen Israël zonder voorbehoud moeten erkennen. Wellicht zal Israël de enclaves op de Westoever voor veel geld en onder internationaal toezicht kunnen pachten.

5 Reacties
LaBou
LaBou 26 okt. 2023 - 10:26

"Ik pik er een uit: de positie van de vrouw in beide culturen. In Israël is de vrouw volledig en soms zelfs uitbundig vrij, in gebieden van de Palestijnse autoriteit zie je vrijwel letterlijk geen vrouw op straa" Blijkbaar nog nooit van ultraorthodoxe joden gehoord. En laat die nou een groeiende minderheid zijn in Israël en de illegale kolonies in de bezette gebiede .

Beisser
Beisser26 okt. 2023 - 10:51

I['In Israël is de vrouw volledig en soms zelfs uitbundig vrij,'] Dit klopt niet helemaal. Best mogelijk dat de vrouw in Israël wettelijk gelijkwaardig is aan de man. En in meer liberale kringen zal dat ook wel kloppen, maar binnen het religieuze volksdeel wordt de vrouw net zo minderwaardig behandeld als binnen de fundamentalistische islam, het orthodoxe christendom en alle andere religies. Religie is meer dan . Religie is misogyn. En aangezien Israël nu al "De Joodse staat Israël genoemd wil worden en het orthodox religieuze volksdeel steeds meer invloed wint kun je dit argument wel schrappen. ['… Verder minder echte cultuurverschillen vergeleken met Israël en Palestina.'] Ook hierin vergisje je. De 'cultuur' van het rijke blanke volksdeel was een voortzetting van de 16e/17e. christelijke 'cultuur' van de Nederlandse kolonisten. De cultuur van de armezwarte onderlaag werd onderdrukt maar leefde ondergronds en in de privésfeer voort.

EricDonkaew
EricDonkaew26 okt. 2023 - 13:16

@LaBou ------------------------- Een reactie met een hoog 'Ja maar Staphorst'-gehalte. Een bekend type reactie. Mag ik het hier even bij laten, voor deze keer?

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 okt. 2023 - 15:40

Zeker bij de ultraorthodoxe variant van het Joodse geloof is de vrouw de mindere van de man. Behalve dat zij de kost moet winnen, de man heeft het te druk met het bestuderen van religieuze teksten, wordt ze ook geacht een flink aantal kinderen te baren.

MartinSijes
MartinSijes27 okt. 2023 - 9:46

@Jaap Bo Eerst wekken de zionisten de vijandigheid van oa Hamas op door Palestijnen systematisch te verdrijven en onderdrukken. Vervolgens is er geen plan, maar “eerst maar eens Hamas vernietigen”."" Leer de geschiedenis van beide kanten kennen. Dan zie ja dat beide kanten in het verleden serieus hebben geprobeerd om vrede te sluiten. Dat is waar vanaf het moment dat Joden vanaf 1885/1890 naar Eretz Israël/Palestina trokken. Radicalen van beide kanten hebben de toenadering altijd weten om te zetten in oorlog, haat en ellende. Inmiddels zijn wij meer dan 120 jaar verder en weten partijen van angst, religieus fanatisme, hebzucht, haat en gekte niet meer wat anders te doen dan verdere ellende creëren. En ook nu nog zijn er aan beide kanten mensen die het anders willen, maar dat niet kunnen verwezenlijken. En ja, dan gaat de logica van onderdrukking en oorlog werken. En die logica leidt tot wat wij vandaag meemaken of aanschouwen. 2 staten, 1 staat? Weet ik veel. Zolang Joden en Palestijnen in vrede en onafhankelijkheid leven. 2 staten bieden misschien meer kans hiertoe. Let wel: ik ben zionist en qua defensie een havik . Dat betekent dat wij als Joden een zelfstandig volk moeten blijven, of het nu in 1 staat is, 2 staten in confederatie of welke werkzame vorm door beiden te vinden is. Deze oorlog is afgrijselijk, onmenselijk. Maar ik zou werkelijk niet weten hoe het anders moet of kan.

Frits Jansen
Frits Jansen25 okt. 2023 - 22:04

Ik wilde eerst schrijven dat de Koerden een eigen identiteit hebben en niet een raar soort Turken zijn ... maar ik begrijp nu dat het pleidooi meer is om meerdere etnisch identiteiten mogelijk te maken binnen een staat. Amsterdammers en Rotterdammers kunnen ook vredig samenleven in Holland. (Alleen niet met voetbal, maar "voetbal is oorlog", zei de vermaarde trainer Michels al).

JaapBo
JaapBo25 okt. 2023 - 17:50

Goed artikel, en helemaal mee eens! Het internationaal recht zegt ook dat elke staat de staat hoort te zijn van alle mensen die op haar grondgebied thuis horen, dus niks Israël de staat van het Joodse volk, maar Israël de staat van alle mensen die volgens internationaal recht (dus inclusief Palestijnse vluchtelingen van de Nakba) op haar grondgebied thuis horen. Elke oorlog die Israël voert, en alle onderdrukking van Palestijnen is gericht op het voorkomen hiervan, terwijl dit juist is wat rechtvaardig is.

Volrin
Volrin25 okt. 2023 - 15:56

"Said roept op tot een radicale politieke heroriëntatie en herinnert ons eraan dat een selecte groep invloedrijke Joodse denkers, waaronder Judah Magnes, Martin Buber en Hannah Arendt, hier eerder ook voor hebben gepleit." Dat is niet meer dan name-dropping, een beroep op autoriteit drogredenatie. Het is niet relevant wie iets gezegd of aangemoedigd heeft, maar welke argumenten er voor zijn. Het zou natuurlijk ideaal gezien mooi zijn als er één seculiere staat kwam waarin iedereen veilig en gelijkwaardig is. Ik denk alleen niet dat dat realistisch is. In ieder geval niet op de korte termijn.

2 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers26 okt. 2023 - 0:18

Je overdrijft. Gesprekken gaan altijd tussen mensen samen. En communicatie van perspectieven op politieke filosofie begint vaak bij het noemen van de filosofen die de perspecieven uitspreken, en gesprekken delen, voorts perpectieven vervolgens te beschrijven. Dat is een vorm van communicatie. Je kritiek is dus zoiets als hoeveel introductie is goede stijl, of weid mag het gesprek zijn dat beschreven word. Verder zijn verhalen over individuelen met levens ervaring die relevant zijn ook onderdeel, zowel voor een perpectief, als omdat het biografieen zijn die pertinent zijn voor wat ons intereseert. Het gesprek bestaat niet in een vacuum. En Said zuigt het ook niet uit zijn duim zonder wetenshap van andere sprekers, en de schrijver mag best een paar van die sprekers samen brengen in een weergave. Zonder sprekers is er geen gesprek of perspectief mogenlijk, nog bestaat het. De schrijver deelt relevante verhalen. Hij zegt niet dat de personen de objectiven autoritieten van alles zijn. Alleen maar dat ze mede auteurs en acteurs zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 okt. 2023 - 15:44

Het rituele aanroepen van filosofen zoals Hanna Arendt helpt ons niet verder.

Kit2
Kit225 okt. 2023 - 15:38

Het Sykes-Picotverdrag stopte na WWI heel verschillende volkeren in zone’s die later landen werden (o.a. Irak en Syrie) en die landen zijn nooit aan de daardoor ontstane puinhoop ontsnapt. Ook na WWI creeërden politici aan de tekentafel miskramen van nieuwe landen: de USSR, Joegoslavië, Tsjechoslowakije, en Oekraine, ook allerhande verschillend volk in een land geperst, en de eerste drie explodeerden eerder, en de vierde is er nu bezig mee. Alleen Roemenië, waarin via het Trianon-verdrag half Hongarije (verliezer van WWI) opgeborgen werd, heeft nog overleefd. De vrede na de tweede wereldoorlog en de kans op Europese samenwerking had maar één reden: na WWII zat iedereen eindelijk, voor het eerst, in zijn eigen hok. Vooral de Duitsers in Duitsland. Waar nog ongenoegen ontstond, waren bovenstaande kunstmatige constructies en waar nog restanten van verschillende volkeren bij elkaar zitten (Basken, Noord-Ieren, Kosovo, Bosnië). Als je van het voortdurende gedonder tussen Israel en de Palestijnen af wil, weet ik geen oplossing, maar blijf in vredesnaam af van het creeëren van wéér een systeem dat alleen in politiek correcte fantasieën overlevingskansen heeft. Je bereidt er de volgende oorlog mee voor.

linksert
linksert25 okt. 2023 - 15:34

"De natiestaat, zo beweert hij, is een centrum van obsessieve identiteitspolitiek, en vernietigt de pluriformiteit die de grondslag zou moeten vormen van een democratie." Boem, die is steengoed!

weereenmening
weereenmening25 okt. 2023 - 14:43

Uiteindelijk is dat inderdaad de enige oplossing. Één democratisch land waarin elke burger ongeacht etniciteit gelijk is. Noem het Israël-Palestine. Waarschijnlijk een schrikbeeld voor menig Islamist of orthodoxe kolonist. Maar dat is dan maar jammer voor ze. In Israël is 25% van de burgers niet Joods, dus het begin is er.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe26 okt. 2023 - 15:48

De huidige regering is de meest rechtse en religieus conservatieve regering die Israël ooit heeft gehad. Voor sommigen een reden om Israël te verlaten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 okt. 2023 - 15:50

Veel Israëliërs hebben nog via hun ouders recht op een buitenlands paspoort.

Beisser
Beisser25 okt. 2023 - 14:26

Mooi betoog van dhr Jongerden. Idealistisch. Alleen nogal naïef. nog naïever dan de tweestatenoplossing. Natuurlijk is een eerlijke seculiere democratie met een vreedzame co-existentie van en zelfbeschikking voor de verschillende bevolkngsgroepen het ideaal. Maar volkomen onhaalbaar zolang Joodse orthodoxe extremisten enerzijds en fundamentalistische moslimextremisten anderzijds blijven vasthouden aan hun haatdragende, destructieve, bloeddorstige wij-zijdenken. Religie: het ultieme wij-zijdenken. Destructief, gewelddadig, bloeddorstig, immoreel. En ik leg de schuld hiervan in de eerste plaats bij de staat Israël. Op dit moment gegijzeld door een steeds invloedrijkere groep gewelddadige orthodox-joodse kolonisten die nu hun kans schoon zien om hun oudtestamentische genocide op de oorspronkelijke bewoners van Palestina, die zo’n drieeenhalfduizend jaar geleden met de verovering van Jericho begonnen zijn af te maken. Israël (dwz. het orthodoxe volksdeel, dat het nu voor het zeggen heeft) wil geen vreedzame co-existentie. Dit Israël wil een exclusieve orthodox-joodse theocratische dictatuur waar geen plaats is voor andersdenkenden. Pas als orthodoxen enerzijds en fundamentalisten anderzijds geen invloed op de politiek meer kunnen uitoefenen is er een kans op vrede.

ShaquilleT
ShaquilleT25 okt. 2023 - 14:06

De tweestatenoplossing is de enige aanvaardbare. Iedere andere is een keuze van extremisten aan een van beide zijden. Amos Oz bepleitte altijd de noodzaak van een tweestatenoplossing. Hierbij stond hij in Israël en daarbuiten tegenover zowel joodse extremisten als radicaal-links die beide één gemeenschappelijke staat wilden. ‘Na honderd jaar bloedvergieten, tranen en tragedies kun je onmogelijk van Israëli’s en Palestijnen verwachten dat ze ineens samen in het tweepersoonsbed springen en wittebroodsweken vieren.’ Hij schreef er vele boeken over. Een aanrader is het essay: Hoe genees je een fanaticus? (Onder deze titel ook in het Nederlands verschenen.) Cyrille Offermans in een recensie: "De utopie van de ene staat zou volgens Oz tot zelfvernietiging leiden. Want die staat zal een Arabische staat zijn, ‘van de zee tot aan de Jordaan’, en daarin wilde hij niet leven, aangezien Arabische regeringen in het Midden-Oosten minderheden plegen te onderdrukken en vernederen. Aan het voorkomen van die catastrofe heeft Oz zijn immense levenswerk gewijd." In het essay schrijft Oz over die te bereiken tweestatenoplossing "Make peace, not love." en citeert hij ook de dichter Robert Frost met "Good fences make good neighbors.". Een pleidooi voor de muur maar met gecontroleerde handels- en levenslijnen. Oz legt uit dat dat voor de eerste periode nodig zal zijn om later, naar zijn oprechte overtuiging, uiteindelijk tot een vredig samenleven te komen waar beide bevolkingen zullen gedijen.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 okt. 2023 - 14:56

[Hierbij stond hij in Israël en daarbuiten tegenover zowel joodse extremisten als radicaal-links die beide één gemeenschappelijke staat wilden.] Ja, maar de ene groep (de ‘joodse extremisten’) wil een apartheidsstaat (ik zou het dan ook geen ‘gemeenschappelijk staat’ willen noemen), terwijl de andere groep (‘radicaal-links’) een democratische staat wil met gelijke rechten. Overigens bestaat die staat van de joodse extremisten ondertussen. Heel Palestina van de rivier tot de zee staat al langer dan een halve eeuw onder controle van het Israëlische regime. En het is het soort van apartheidsstaat waar rechts-extremisten van smullen. De opgave nu is dan ook die staat te democratiseren en gemeenschappelijk te maken. Democratie en gelijke rechten voor iedereen. Net als dat eerder de opgave was in Zuid-Afrika. En natuurlijk vonden toen ook heel veel mensen dat dat niet kon en natuurlijk verzette de geprivilegieerde blanke minderheid zich hiertegen. Uiteindelijk is het er toch van gekomen.

linksert
linksert25 okt. 2023 - 15:37

Voorlopig gaat Israël door met land stelen.

LaBou
LaBou 25 okt. 2023 - 16:23

De reaguurder moet dan maar eens vertellen hij in de huidige situatie die twee-staten oplossing wil bereiken. Want van het oorspronkelijke gebied van die Palestijnse staat is door de politiek van de Israëlische regering nauwelijks nog wat over. En dan is de onwil van die Israëlische regering om tot een Palestijnse staat te komen nog niet eens genoemd. Allemaal zaken die hij gemakshalve maar vergeet omdat ze niet in zijn frame passen.

ShaquilleT
ShaquilleT25 okt. 2023 - 20:21

@LaBou Velen, waaronder Israëliërs als Oz en diverse Palestijnen, waren voor een tweestatenoplossing waarbij beide volken hun eigen gebied kregen zoals al eerder duidelijk is aangegeven, met een duidelijke scheiding voor de eerste periode en dat is niet anders dan met een muur met gecontroleerde levens- en handelslijnen. Dat de huidige Israëlische regering met de gevorderde kolonisatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever zal moeten opgeven is net zo zeker als dat aan Hamas e.a. partijen die Israël van de kaart willen vegen een einde gemaakt moet worden. Al het andere leidt tot een door Arabieren beheerste staat waar de joden net als alle andere minderheden in Arabische landen onacceptabel onderdrukt worden. Er is geen Arabisch land, democratisch of niet, waar dat niet zo is. Israël's huidige regering gedraagt zich misdadig maar niet meer dan vele islamitische landen dat doen tegenover minderheden.

LaBou
LaBou 25 okt. 2023 - 21:07

"elen, waaronder Israëliërs als Oz en diverse Palestijnen, waren voor een tweestatenoplossing waarbij beide volken hun eigen gebied kregen zoals al eerder duidelijk is aangegeven," Het enige correcte punt in de hele reactie. Maar dat had direct na het tot stand komen van de Oslo-akkoorden moeten gebeuren met als basis de grenzen van 1967. Overigens is dit geen antwoord op de vraag maar een herhaling van zetten.