Joop

Burgers moeten zichzelf vinden voor het verkiezingscircus weer begint

  •  
12-08-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
2187 keer bekeken
  •  
ANP-445610363

Het besef van onze gezamenlijke lotsbestemming lijkt zoek.

Straks begint het nieuwe seizoen van over elkaar heen rollende polderpolitici. De vervroegde verkiezingen van 22 november is begonnen aan haar aanloop in onze dramademocratie. De kijkers die het schitterend vinden te zien hoe de lijstrekkers om hun applaus elkaar bevechten en bekvechten gaan een amusante tijd tegemoet. Geen woordendolk zullen de politieke gladiatoren elkaar besparen. Bij de vorige verkiezingen maakte Geert Wilders het zelfs zo bont om Sigrid Kaag uit te maken voor “landverrader”.

Inderdaad, het belooft een opwindende politieke thriller te worden. Tenminste, als je politiek vooral als een spel beschouwt, en jezelf kunt permitteren om je als verwaand publiek te gedragen. Dat geldt voor mij niet. Ik zie vooral op tegen de volgende ronde van het politieke schouwspel in Den Haag, bang dat we nog gaan meer verzanden in politiek fragmentatie. Dat we nog meer als politieke gemeenschap gaan devalueren richting los zand. 

Politiek gaat wat mij betreft naast alle individuele belangen en praktische zaken vooral over een stuk van mijn bezieling en mijn waardigheid. Namelijk, wat ik samen met mijn medeburgers wil maken van dit land. Of en hoe we onze gezamenlijke lotsbestemming gestalte geven. Zodat we met eer en geweten kunnen zeggen: we hebben als Nederland de wereld iets moois te brengen én we kunnen met opgeheven hoofd de volgende generatie Nederlanders iets moois doorgeven.

Het is niet altijd per sé fijn om gelijk te krijgen. Ik kijk dan ook niet erg opgetogen terug op mijn voorspelling op dit podium bij het aantreden van Rutte 4: “Rutte-4 is op zijn best een herhaling van Paars-2: eerder een apolitiek project bestaande uit het “fixen” van probleempjes dan de samenleving van een broodnodig nieuw verhaal voorzien. Het is een grijs seizoen dat voorafgaat aan een nieuwe politieke storm, ben ik bang.” Zelfs het “fixen” is dat “moetje” van een kabinet niet gelukt, kunnen we achteraf constateren en wat we nu aan politiek avontuur tegemoet gaan belooft ook niet veel goeds. Maar het is niet alleen de Hollandse politici in de Haagse zandbak te verwijten dat we in huidige impasse terecht zijn gekomen. 

Het is te gemakkelijk om de voortdurende besluiteloosheid in Nederland bij grote vraagstukken aan politici te wijten. Zoals het verouderde werken en denken binnen het onderwijs, gezondheidszorg en ggz, landbouw en klimaat, woon en arbeidsmarkt en asiel- en immigratie-vraagstukken; meer en meer laten ze ons land verzanden in een algehele crisistoestand. Dan is het ook te wijten aan ons, de burgers die niet in staat zijn om buiten onze eigen kleine wereld en eigen levensstijl-enclaves te denken en handelen. Het besef van onze gezamenlijke lotsbestemming lijkt zoek.

Politiek van beroepspolitici, of het nu in de tijden van Machiavelli was of onze tijd, is er een van het zien en benutten van kansen. Maar eens in de zoveel tijd, vooral als een samenleving te maken heeft met larger than life vraagstukken zoals in onze tijd, heeft deze opportunistische logica desastreuze gevolgen voor de samenleving.

Door het wegvallen van grote, stabiele en trouwe blokken van kiezers na de ontzuiling, het einde van de Koude Oorlog en het verdunnen van ideologische scheidslijnen, en in den breedte de door gevestigde politieke partijen omarmde logica van de consumptiemaatschappij, is politiek een veemarkt geworden. De kiezer is als consument benaderd en zich als zodanig gaan gedragen. De uit de reclamewereld overgewaaide politieke benadering gebaseerd op lifestyle-profielen gaan de politieke arena domineren, van rechts tot links, bij zo goed als alle politieke partijen. 

En geheel identiek aan hoe het in een grote miljoenenmarkt werkt: in een multi-party democratie is er altijd een nieuwe, wellicht kleine, maar winstgevende niche te vinden voor een nieuw product. Zie de alsmaar toenemende fragmentatie in de Tweede Kamer waar nu maar liefst 20 fracties om de interruptiemicrofoon elkaar bevechten.

Onze demissionaire premier heeft in de afgelopen decennia laten zien dat hij zich als een vis in het water voelt binnen een dergelijke op marketing berust politiek bedrijf. Het lukte hem om van de VVD een brede volkspartij te maken, met inzet om de grootste minderheid aan hem te binden door een niet al te ingewikkeld product te zijn. 

Het premierschap noemde hij gewoon een baan, Nederland vooral een gaaf land en fragility of goodness was bij hem in goede handen. De gezonde jongen met zijn fiets en zijn groene appel was het land toe te vertrouwen. Voor visie en andere ingewikkelde politieke grootspraak moesten we niet bij hem zijn. Rutte als product was het beste te vergelijken met McDonald's, een voor iedereen helder en haalbaar product en voor velen aantrekkelijk. Het is niets voor niets dat behendige media-formatmakers zoals John de Mol die miljoenen kijkers aan zich kunnen binden zo welkom waren op het Catshuis en dat onze premier keer op keer zijn hekel aan ingewikkelde sociologentaal verkondigde. 

De spelwijze van zulke behendige reclamejongens in de politiek kan alleen goed gaan binnen een maatschappelijke context die niet vraagt om collectieve bezinning en gezamenlijke inspanning van de samenleving. Maar in tijden die schreeuwen om nieuwe koersbepaling op vele politieke fronten is potentiële kiezers vooral naar de mond spreken, pleasen en verleiden, rampzalig voor een land.

Het wordt tijd voor een politiek van het eerlijke verhaal. En het eerlijke politieke verhaal anno 2023 is dat wij allen – niet de ene niche wel, de ander niet – als samenleving, naast alles wat we verrichten voor ons individuele welbevinden en die van onze dierbaren, werk te doen hebben én offers moeten brengen. De dringende noodzaak van verandering klopt steeds harder aan onze deur. Op vele fronten moeten we duurzame en langetermijnkeuzes gaan maken.

In de marketinglógica van lifestyle-enclaves-politiek spreek je altijd jouw kiezers pleasend aan. Zelfs als het niet te ontkennen is dat het goed mis gaat met het land. De kunst is om slecht nieuws altijd te koppelen aan de Ander. Of die ander de asielzoeker is, de criticaster van het coronabeleid, de boer, klimaat- of antiracisme-activist, de kunst is om er een kleine groep van te maken waarvan je weinig weerstand verwacht en die groep ook regelrecht tegenover jouw – zo groot mogelijke – lifestyle-enclave te plaatsen. 

Onze demissionaire premier heeft verkiezing in verkiezing uit heeft dit kunstje ten toon gesteld door paginagrote advertentie-brieven tot de kiezer te schrijven. In deze brieven positioneerde hij zichzelf behendig als de voorman van de “gewone Nederlander” en de “normale burger”. Wie niet bij die groep hoorde maakt hij nooit erg expliciet, maar onmisbaar voelbaar: wie niet kon meedraaien binnen de bestaande orde of het er niet mee eens was: het waren degene die “Nederlanders voor racist durven uitmaken” en degene die “misbruik maakten van de sociale zekerheid”.

Met de kennis van nu terugkijken naar deze marketingtruc en het lezen van zijn verkiezingsbrieven aan de kiezer, versombert mij. Nu dat we veel scherper het wijd verspreide racisme en institutioneel racisme in onze publieke instituties in het vizier hebben. Nu dat we voortdurend geconfronteerd worden met de rampzalige vernietigende werking van politieke keuze voor grofmazige fraudebestrijding om bij de “normale belastingbetaler” in de gunst te vallen (toeslagenschandaal, DUO en wat er ongetwijfeld nog boven tafel zal komen). 

We moeten ons niet meer gek laten maken door dergelijke brieven. We zijn toe aan een ander verhaal. Een eerlijker verhaal. Dat zou moeten gaan over de offers die we moeten brengen om Nederland voor de wereld en voor de komende generatie Nederlanders van waarde te laten zijn. Ik heb mijn ernstige twijfels of we dit zomaar aan de beroepspolitici over kunnen laten. En of de beroepspolitici het zomaar over een andere boeg zullen gooien en uit de reclamelogica van de kiezersprofielen stappen en de politieke arena van verkiezingen dit keer anders in zullen gaan.

Ik denk dat het aan ons is: alleen wijzelf kunnen ons burgerschap opnieuw van een bredere betekenis voorzien dan een kortzichtige kijkers- en kopersmentaliteit. Het zijn wij die de politici kunnen laten zien dat onze politieke gemeenschap niet alleen draait om deelbelangen en niet enkel op een mentaliteit van een Republiek der Rivaliteiten stoelt.

Dat we geven om de waardigheid van Nederland in de wereld en het voortbestaan van een sterk, welvarend en eerlijk land voor de toekomstige generatie. Het zijn wij die uit onze lifestyle-enclaves moeten stappen en elkaar eraan moeten herinneren dat ons individueel geluk en ons collectief geluk met elkaar verbonden zijn.

Ik denk dat het aan ons is: de burgers, de kiezers, om het tij te keren. Dat begint met onze collectieve lotsbestemming onder ogen zien en collectief ernaar handelen. 

In een waardige democratische beschaving met zelfbewuste burgers en vooral in de tijden van grote politieke uitdagingen zou er aan scherp politiek debat tussen de politici een eerlijke en diepzinnige politieke dialoog tussen burgers vooraf moeten gaan.

Voordat we als kiezer het gevecht van politici in de arena gaan keuren moeten wij als burgers de weg naar agora terugvinden.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Pietje Puk139
Pietje Puk13913 aug. 2023 - 14:41

Voor de gemiddelde Nederlander is dit verhaal tamelijk ingewikkeld geschreven. Ik vind het vooral belangrijk dat er een objectief verhaal komt dat de verschillen in politieke denkbeelden duidelijk maakt. De bevolking van Europa heeft geen flauw idee wat het verschil is tussen links en rechts, conservatief en progressief. Niemand weet wat de liberale partijen voor ogen hebben als ideale maatschappij. Iedereen heeft wel gehoord van een verzorgingsstaat, maar niemand kent het woord nachtwakersstaat. Zo lang de bevolking niet fatsoenlijk wordt voorgelicht en de meeste politieke partijen gewoon keihard blijven liegen, wordt de kiezer aan zijn lot overgelaten en zal hij/zij een keuze moeten maken op grond van leugens en onzinretoriek. Het CDA is helemáál geen middenpartij. D66 is niet links. De VVD is geen volkspartij, ook nooit geweest. De huidige PvdA heeft geen flauw idee wat het woordje "sociaal" inhoudt. De PVV kan kletsen wat ze wil, de grenzen sluiten voor asielzoekers is onmogelijk, zelfs na een Brexit lukt dat niet. Er is voorlopig maar 1 goede methode om duidelijk te maken waar een bepaalde partij voor staat. Maak een lijst met afgeschafte sociale voorzieningen en belastingverlagingen voor hoge inkomens. En vertel daar bij welke partijen in de tweede kamer VOOR stemden. Dat zal veel mensen de ogen openen.

Rene712
Rene71213 aug. 2023 - 14:03

"Ik denk dat het aan ons is: de burgers, de kiezers, om het tij te keren. Dat begint met onze collectieve lotsbestemming onder ogen zien en collectief ernaar handelen. In een waardige democratische beschaving met zelfbewuste burgers en vooral in de tijden van grote politieke uitdagingen zou er aan scherp politiek debat tussen de politici een eerlijke en diepzinnige politieke dialoog tussen burgers vooraf moeten gaan." Ik denk dat de schrijfster mis gaat bij de idee van een collectieve lotsbestemming. Wat is dat? Denkt een kiezer uit Duindorp hier in Den Haag daarover na? Ik verwacht van niet. Die is gewoon bezig om zich staande te houden in de steeds duurder wordende economie. Die ziet immigranten als kostenpost. Ik denk dat die kiezer collectieve lotsbestemming ziet als: nog meer immigranten is slecht voor ons als maatschappij en maakt onze lotsbestemming kapot. Dus stem ik PVV. En als er maar genoeg mensen zo over denken, dan is dat dus het erkennen van de collectieve lotsbestemming en er naar handelen.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout13 aug. 2023 - 12:08

Burgers moeten zich geen sinister rad voor ogen laten draaien door platpopulistische huurlingen van reactionaire renteliberalen, -zie foto-, anders blijven het kleinburgers zonder ruggengraat, rijp voor incorporatie door gemelijke neoconclans.

3 Reacties
Rene712
Rene71213 aug. 2023 - 14:07

volkomen vreemde reactie Hannes. Sinister is links. Dus uit uw warrig en onsamenhangend betoog mag ik concluderen dat platpolusisme bij links hoort? Of bedoelt u met "huurlingen van reactionaire renteliberalen" de grachtengordel van Groen Links stemmers? En hoe denigrerend om te spreken over kleinburgers zonder ruggengraat. Iedereen die het niet met u eens is, is een kleinburger?

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout13 aug. 2023 - 16:31

Jazeker. Het door rechtse populisten voorgespiegelde narratief dat elk falen in de actuele politiek is wijten aan links.

Mathijsco
Mathijsco13 aug. 2023 - 18:47

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Olav Meijer
Olav Meijer13 aug. 2023 - 11:13

Een treffende, wat fenomenologische beschrijving van de situatie waarin Nederland verzand is geraakt. Met rake typeringen: Republiek der Rivaliteiten, de politiek als veemarkt, en Rutte als McDonald’s-product. Wat ik erin mis, is de sociaal-economische bodem waarop het allemaal berust: de gigantische financiële belangen van de grote kapitaalsconcentraties, die de samenleving en politiek in een sterke greep weten te houden, met hun eigen prioriteiten. Zonder dit erbij te betrekken zullen fundamentele veranderingen niet te realiseren zijn. De crises waarin o.a. Nederland is komen te verkeren moeten effectief worden aangepakt. Dat vergt veel inzet en uithoudingsvermogen. Mijn hoop heb ik gevestigd op jongere generaties met een revolutionair élan.

Gerygrr
Gerygrr13 aug. 2023 - 10:39

Met de kennis van nu terugkijken naar deze marketingtruc en het lezen van zijn verkiezingsbrieven aan de kiezer, versombert mij. Nu dat we veel scherper het wijd verspreide racisme en institutioneel racisme in onze publieke instituties in het vizier hebben. Nu dat we voortdurend geconfronteerd worden met de rampzalige vernietigende werking van politieke keuze voor grofmazige fraudebestrijding om bij de “normale belastingbetaler” in de gunst te vallen (toeslagenschandaal, DUO en wat er ongetwijfeld nog boven tafel zal komen). De bovenstaande alinea uit het artikel raakt mij. Er is overal bezuinigd. Er is minder geld voor achterstanden. De eisen aan om de oplossing te bieden tegen racisme en discriminatie zijn tegelijkertijd neergelegd bij de ambtenaren. Ander misbruik, grensoverschrijdend gedrag neemt schrikbarende vormen aan. Kortom iedereen moet financieel inleveren en harder werken met steeds negatievere veroordeling van racistisch gedrag. De zwijgende Nederlanders van vlak na de oorlog is veranderd in een beschuldigende Nederlander. Het gaat erom de ander gebrek aan fatsoen of moraliteit te beschuldigen. Degenen die zwegen, waren wijzer. Ze wisten, dat je geen toekomst bouwt met mensen, die elkaar niet vergeven. Die niet stoppen met de ander als vijand te zien. We hebben allemaal wel een vlekje. Samenleving begint met acceptatie. De weg terug naar de agora van iedereen. De agora was voor welgestelde burgers trouwens, slaven telden niet mee.

FelixFlex
FelixFlex13 aug. 2023 - 10:26

Allemaal willen we de wereld beter achterlaten voor ons nageslacht en we willen best 'offers' brengen. Maar wees dan eens duidelijk welke offers en wat het oplevert. En dat opleveren is niet 'een goed verhaal': praatjes vullen geen gaatjes. Zolang politici niet concreet worden, vasthouden aan dogma's, problemen niet willen benoemen etc. zal de versplintering en besluiteloosheid alleen maar toenemen.

PVDB2
PVDB213 aug. 2023 - 10:18

We hebben kunnen constateren dat kortetermijndenken niet werkt. Een cliché, naar regeren is vooruitzien. Waar wil je naar toe, welke problemen zijn er, wie heeft en (financieel) belang bij een status quo. Wat zijn de geraamde kosten van niet handelen (of opbrengsten op termijn). Zij de plicht doet in binnen- en buitenland voor landsgrens overschrijnende uitdagingen en problemen. Een coalitie die dat beseft. Een organisatie die plannen kan doorrekenen, zodat er geen gratis bier beloofd wordt. Geen gezeik iedereen rijk. Je kan niet iedereen na de wens maken, er zullen keuzen gemaakt moeten worden die effect hebben op het meer dan het nu. Je kan zeggen waar je naar toe wil gaan, met offers, of je kan mensen naar de mond gaan praten en gouden bergen beloven. Populisme waar vooral rechts in bedreven is. Want ja zonder een beschreven glanzende horizon geen stemmers. Wat je daarna in de coalitie doet kan anders zijn, je bent dan groot genoeg om beleid te bepalen voor de echte achterban. Of jezelf uit te sluiten van deelname wetende dat je programma schadelijk zal zijn voor de economie of weinig uitvoerbaar. Wat je de kiezer hebt beloofd gedaan kan worden. Leg je aandacht bij laag en midden vermogens of bij de hogere. Laat de mensen die meer kunnen missen uit de wind of trek je zaken meer gelijk zodat er meer investering in andere zaken kunnen komen die nodig zijn. En zeker in de nabij toekomst. Niet makkelijk, electoraal gevaarlijk, maar nodig.

BartP2
BartP213 aug. 2023 - 10:13

Het lijkt mij een enorme luxe om als burger de verkiezingen op een dergelijke manier tegemoet te willen treden. Voor veel burgers gaat het niet veel diepzinniger dan dat ze gewoon een huis willen hebben om in te wonen. Logisch, aangezien dat een eerste levensbehoefte is.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick13 aug. 2023 - 10:13

Leuk stukje nostalgie en vrij wazig. Persoonlijk ben ik blij dat de verzuiling voorbij is, want er was nauwelijks interactie tussen de zuilen. Later hadden we, begin jaren 90: grote machtsblokken die elkaar uitsloten. Was dit zo veel beter? Gelukkig dat die grote blokken kiezers zijn weggevallen. Mensen zijn minder schapen die de kudde nablaten. Men is kritischer tegen de partijen die hen moeten vertegenwoordigen: luister je niet naar je stemmers, zoeken we een andere die dit wel doet. De enige partij die immuun leek voor dat effect, was de VVD onder Rutte en daarover heeft de schrijver weinig goeds te zeggen. Politiek draait om belangen, nou en? Dat klinkt heel leuk ‘ons collectief geluk’ en ‘offers die we moeten brengen’ maar uiteindelijk komt krijgen bepaalde mensen de rekening. Betekent dit dat bepaalde mensen geen tweede Tesla meer kunnen rijden of dat iemand in de winter geen warm huis meer kan betalen? (Bij echte armoede leer je wel op je belangen te letten). Dan de zachte termen die de schrijver gebruikt zoals ‘van waarde’, ‘eerlijk’, ‘iets moois enz. Maar de betekenis van deze termen staat niet vast. Vraag aan twaalf mensen daar een invulling aan te geven en je krijgt dertien antwoorden. Zeker als je er prioriteiten aan moet geven, want niet alles kan. Vroeger regelden we dit met knuppels of bepaalde een vorst dit. Nu doen we dit met een kleurwedstrijd. We stemmen niet alleen voor welke waardes maar ook wat ze inhouden.

Gimli1955
Gimli195513 aug. 2023 - 8:26

2 Accepteer en maak zichtbaar wat de negatieve effecten zijn van gemaakt beleid, dat wordt nu onzichtbaar gemaakt door de coalitie partijen, terwijl de oppositie niet bij machte is om daar wijzigingen in aan te brengen. Het behoud van macht en het overheersend wantrouwen in de politiek en jegens de burger is een leidende richting. Dat zorgt voor stilstand en overmatige bureaucratie. Wat wil de politiek en de Nederlandse bevolking, de discussie over de gevolgen of een debat over de oorzaak. Gaat het om het inzicht en waar we naartoe willen of blijven we hangen in het plakken van pleisters op wonden, die niet dicht willen. Dan kunnen we de gezwollen taal blijven bezigen als : "Ik denk dat het aan ons is: de burgers, de kiezers, om het tij te keren. Dat begint met onze collectieve lotsbestemming onder ogen zien en collectief ernaar handelen". Of we kunnen een linkse praktische visie ontwikkelen en proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen, zonder naar andere te wijzen en zonder het onterechte superioriteitsgevoel van wij zijn goed en de rest is slecht. Een groot deel van links is in het verleden ook slecht geweest, accepteer dat en leer ervan. Neem het bevorderen van de democratie als leidraad en stop met het wantrouwen dat anderen daar misbruik van maken. Als je verhaal overtuigend is, dan hebben de anderen geen kans. Pak de oorzaak aan en niet de zelf veroorzaakte gevolgen. Biedt de kiezer een echt links alternatief, niet een anti(extreem)rechtse waarschuwing.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr13 aug. 2023 - 10:40

Precies, stop de bureaucratie!

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 aug. 2023 - 8:10

Wat mij betreft is de sociaal-democratie aan haar eigen succes ten onder gegaan. Er zijn mensen die iedere dag weer bezig zijn alleen al hu7n hoofd boven water te houden, die mensen komen niet stemmen. Er zijn geen oppositiepartijen meer.

1 Reactie
ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick13 aug. 2023 - 10:15

Lijkt mij juist een falen. Dankzij Rutte II (en Timmermans die daar een hand in had, dit lijkt men te willen vergeten) leerde die stemmers op welke partij zij niet hoefde te rekenen.

Gimli1955
Gimli195513 aug. 2023 - 8:09

Het is het kip en het ei verhaal. Zonder visie is er geen toekomst, en daar gaat het in de hedendaagse politiek al mis. Er bestaat geen algemene overkoepelende richting, het is een fragmentatie van ideeën en wensen van de geïndividualiseerde samenleving. De versnippering in de politiek is daar een gevolg van. De aanpak, gisteren voorgesteld in Een vandaag over de kiesdrempel lost de oorzaak niet op. Dan zijn er een reeks partijtjes met 3 zetels en nog steeds opgestapte Kamerleden als eenman/vrouw fractie. De discussie hoort te gaan over de oorzaak en niet op ineffectieve manier de gevolgen proberen te lijmen. Nu is de politiek een uitwisseling van standpunten en een hoop gehakketak van ego's, het dualisme bestaat niet, en de kadaver discipline van de coalitie zorgt tezamen met dichtgetimmerde regeerakkoorden voor een behoud van macht en niet voor oplossingen van de fundamentele problemen. Iedere grote wijziging moet via een Grondwetswijziging gaan, en dat duurt te lang. Je kunt beginnen met het verbieden van de coalitie akkoorden, zodat over ieder onderwerp een echte meerderheid moet worden gevonden. Je kunt zelfs de voorstellen van Maurice de Hond uitwerken. Er zijn 18 ministeries en alle partijen krijgen naar rato van de verkiezingsuitslag een ministerspost. Die verdeling geschiedt in de TK in een algemeen debat. Ik zeg niet dat die oplossing perfect is, er zullen vast ook nadelige effecten aan vast zitten.

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2023 - 10:26

@ Gimli1955 Jij schrijft: Er bestaat geen algemene overkoepelende richting, het is een fragmentatie van ideeën en wensen van de geïndividualiseerde samenleving. Logisch ook want die ideeën en wensen van individuele burgers zijn het fundament onder een democratie. En die zijn allemaal verschillend. En: De discussie hoort te gaan over de oorzaak en niet op ineffectieve manier de gevolgen proberen te lijmen. En aangezien al die individuele kiezers een heel verschillende opvatting hebben over wat de oorzaak van de problemen is, en zelf een heel verschillende visie hebben over wat de problemen zijn en dus al sowieso geen enkele overeenstemming hebben over wat de oplossing is, schrijf je hier grote onzin. Gevaarlijke onzin zelfs omdat jij de samenleving jouw eigen totalitaire visie wil opleggen die volgens jou de enige juiste is. je pleit weer voor een totalitair regime dat helemaal geen democratie nodig heeft.

Gimli1955
Gimli195513 aug. 2023 - 11:17

@Daan Zoals gewoonlijk vul je je reactie weer met niet onderbouwde aannames en veronderstellingen over wat mijn bedoeling is. Ik beoog inhoudelijk debat over de oorzaak van het huidige falende systeem. Uiteraard is er grote discrepantie tussen de meningen en standpunten van de meeste Nederlanders. Dat is het gevolg van het individualisme en het globalisme, waarin de strijd door iedereen moet worden gevoerd om gehoord te worden. Echter in de politiek is er op dit moment alleen ruimte en daardoor aandacht voor de hoger opgeleiden. Die hebben het nu voor het zeggen, waardoor de minder bedeelden veel minder vertegenwoordigd worden in de politiek. Angst is een slecht raadgever en alles gevaarlijk noemen, wat niet strookt met de eigen mening of standpunt, zorgt juist voor het wantrouwen tussen groepen en partijen. Ik ben blij dat je het met me eens bent over dat individualisme en het gevaar wat het bergt. Juist de angst voor anderen en afwijkende meningen en standpunten zorgt voor nog meer controle en de verstikkende bureaucratie, die daar een gevolg van is. Ik probeer die juist te doorbreken en laat de democratie het zelf bepalen. Ik geef hooguit mijn mening over de randvoorwaarden, de richting mag Nederland zelf bepalen. Hopelijk zal het een socialistische richting opgaan, maar dat is mijn persoonlijke wens. Ik heb een voorbeeld gegeven, hoe je binnen de Grondwet andere keuze kunt maken in de vorming van een nieuwe regering. Nu gaat het alleen om het behoud van macht.

DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2023 - 13:46

@ Gimli1955 Jij schrijft: Ik beoog inhoudelijk debat over de oorzaak van het huidige falende systeem. Er is geen samenhangend systeem en er is niet 1 oorzaak. Dus je levert geen tekst die aanleiding kan zijn tot een inhoudelijk debat. Het debat wordt niet gedomineerd door hoger opgeleiden. Ook de opmerking: Echter in de politiek is er op dit moment alleen ruimte en daardoor aandacht voor de hoger opgeleiden. Die wordt door jou weer over de schutting gegooid zonder onderbouwing. Het tegendeel is waar, blijkt uit de stemmen voor PVV/FvD en nu weer BBB. Grote groepen mensen kiezen uit onvrede niet vanuit een visie. En die groep bestaat niet uit hoger opgeleiden. En schrijf je weer: Ik probeer die juist te doorbreken en laat de democratie het zelf bepalen. Het dringt maar niet tot je door dat mensen kiezen voor coalities en regeerakkoorden. Dat is wat mensen willen en dat mag niet van jou. En de democratie kan niet iets zelf bepalen. En: Ik ben blij dat je het met me eens bent over dat individualisme en het gevaar Ik vind individualisme prima. Zeker vanwege het feit dat er mensen zijn zoals jij waarmee ik geen enkele basale waarde deel. Het individualisme is het gevolg van een gepolariseerde samenleving. Zoals jij en andere extreem rechtse en conservatief linkse types. Mensen die anderen het recht op zelfbeschikking en vrijheid ontzeggen. De grootste bom onder onderlinge solidariteit zijn meningen zoals die van jou.

Gimli1955
Gimli195513 aug. 2023 - 14:48

@Daan Je reactie is post actief in plaats van proactief. Jij levert helemaal geen oplossingen en het enige wat je doet is anderen de maat nemen, zonder een positief idee. Hoe gaan we deze puinhoop oplossen als je niet verder komt dan een jijbak, precies datgene wat ik al tijden stel. De achterdocht en wantrouwen heerst, zonder dat er maar een poging wordt gedaan om iets op te lossen of een visie te ontwikkelen. Verder dan dat mijn visie of ideeën niet goed zijn, kom je niet. Vergelijkbaar met een hele reeks anderen. Postactief in plaats van proactief, geen positief beeld alleen negativiteit. Het gaat niet om wat jij leuk vind, maar of we op een of andere manier een oplossing vinden voor de huidige puinhoop. Je blijft hangen in je eigen gelijk, zonder inhoudelijke en onderbouwde argumenten. Alleen een herhaling dat de ander fout zit. Exact wat ik al tijden stel en elke keer bewijs je mijn gelijk weer.

DaanOuwens
DaanOuwens14 aug. 2023 - 9:36

@ Gimli1955 Jij schrijft: Hoe gaan we deze puinhoop oplossen Er is helemaal geen puinhoop. Dus lever ik ook helemaal geen oplossing. Jij beweert dat er een puinhoop en een systeem is en ik lever kritiek op het gebrek aan bewijs voor die opvatting. je beweert ook dat er geen visie is en ik meld jou dat er talloze elkaar uitsluitende visies zijn. Kortom je krijgt de hele tijd inhoudelijk kritiek maar je laat die kritiek niet tot je doordringen omdat het niet overeenkomst met wat je zelf schrijft. Daarom geef ik ook keer op keer aan dat jouw beeld en visie totalitair zijn. Je sluit per definitie andere opvattingen uit. En vervolgens noem je dat een jij-bak.

Gimli1955
Gimli195514 aug. 2023 - 11:31

@Daan De ontwijking ten top, er is geen puinhoop? Alsof Rutte 1 tm 4 er niet is geweest, met het Toeslagschandaal en de gaswinning schade? Rutte 2 met het meest asociale beleid incluis participatie wet en de afschaffing studie beurs? Het aantal partijen en de zwarte lijsten, de stikstofproblematiek en de boeren protesten? De opvang van asielzoekers, de achtergebleven woningbouw, de tekorten van husartsen, jeugdzorg en GGZ? Zo kan ik nog een hele reeks zaken opnoemen, die ervoor hebben gezorgd dat het in Nederland een puinhoop is geworden door het neoliberalisme met het globalisme. Trek je hoofd uit het zand en kruip onder die steen vandaan en kijk rond, kom dan terug met inhoudelijke en onderbouwde argumenten, waarom jij vindt dat het goed gaat met Nederland. Kom dan niet met de bekende lijstjes van instituten, die met tunnelvisie hun onderzoek doen. Maar met concrete voorbeelden van successen die onder Rutte 1 tm 4 zijn geweest. Fundamentele problemen die opgelost zijn, affaires en schandalen die adequaat zijn aangepakt en die verdwenen zijn. Zoals ik al vaker heb gezegd, het gaat niet om mij. Ik ben onbelangrijk, ik wijs alleen op het falen van de politiek en de incompetente politici, het institutioneel racisme en discriminatie bij de maatschappelijke instanties en instituten, die opgericht zijn om de burger te beschermen tegen datgene wat ze juist uitvoeren. Niet als incident, maar als beleid en institutioneel. Dat betekent institutie breed, bij vele instituten.

DaanOuwens
DaanOuwens14 aug. 2023 - 18:12

@ Gimli1955 Jij schrijft: De ontwijking ten top, er is geen puinhoop? Nee er is geen puinhoop. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld met een bevolking die voor het grootste deel heel tevreden is. Vandaar dat een groot deel rechts stemt. En: Zo kan ik nog een hele reeks zaken opnoemen, die ervoor hebben gezorgd dat het in Nederland een puinhoop Jij noemt dingen op die slechts een klein deel van de samenleving raken. Je vergroot de zaken uit, levert een zwaar overdreven tekst af en je bent niet meer in staat tot een goede analyse van wat wel fout gaat. Rutte heeft helemaal niets goed gedaan. Maar ook niet het land over de afgrond geduwd zoals jij beweert. Je bent ieder gevoel voor verhoudingen kwijt. De politiek faalt op veel zaken niet. En er is geen DE politiek, er zijn 150 totaal verschillende politici. Sommigen totaal incompetent, sommigen zeer competent. En die vertegenwoordigen toch allen een deel van de kiezers. Er zijn prima functionerende instituten die de burger beschermen. En sommigen functioneren niet. Of voor een groep niet. Maar het is niet zo dat ze allemaal helemaal niet functioneren. Het feit dat jij dat niet inziet maakt je teksten extreem. Iedereen die niet jouw malaise ziet levert volgens jou Jij-bakken, of is neoliberaal of weer wat anders. In ieder geval volstrekt fout. Maar het is je eigen verhaal dat aan alle kanten rammelt.

Gimli1955
Gimli195514 aug. 2023 - 19:00

@Daan Herhaling na herhaling. Je verwijst voorspelbaar naar de lijstjes waar Nederland aan de top prijkt. Als we 2 gezinnen vergelijken, waarvan 1 in de shit zonder genoeg inkomen en grote uitgaven met daarnaast een multimiljonair. Dan ziet het gemiddelde er ontzettend mooi uit. Wanneer je alle arme burgers weg saneert tegenover modaal en meer, dan gaat het uitstekend. Je gaat op geen enkele inhoudelijk en onderbouwd argument van mij in. Noemt mij extreem, maar verschuilen achter gemiddelden is pas extreem slecht. Het weigeren om toe te geven dat de marktwerking niet heeft gewerkt, en dat het besteedbaar inkomen al 40 jaar gelijk blijft. Eerst zijn het de rampzalige partijen als het uitkomt, waarna het opeens 150 TK individueel zijn. Je kunt niet het ene poneren en als het andere beter uitkomt, veranderen van positie. Dat heet het rondbreien van argumenten zonder inhoud en onderbouwing. Kiezen wat uitkomt en daar in mee gaan. Dat is waarom het in Nederland zo'n puinhoop is, er zijn altijd ontwijkingen te bedenken om je achter te verschuilen, en ik denk dat de kiezer dat zat is. Die willen dat er gezegd wordt wat er gedaan wordt en andersom, die zijn dit gegoochel en semantische trucjes zat. Vandaar dat het vertrouwen in de politiek zo laag is. Het gaat de coalitie en jij ook alleen om gelijk te hebben, en dan is alles mogelijk. Dat blijkt uit de leugens van Rutte, het gedraai van Kaag, de incompetentie van de Jonge en de rest.

DaanOuwens
DaanOuwens15 aug. 2023 - 6:57

@ Gimli1955 Je schrijft: Je gaat op geen enkele inhoudelijk en onderbouwd argument van mij in. Je hebt ook geen enkele inhoudelijk en onderbouwd argument. Nergens in je lijstje. En: Het weigeren om toe te geven dat de marktwerking niet heeft gewerkt, en dat het besteedbaar inkomen al 40 jaar gelijk blijft. Marktwerking heeft niet goed gewerkt. In de zorg neemt zelfs de VVD dat standpunt in. Dijkhoff heeft dat verschillende malen ook uitgesproken. Alleen jij suggereert dat marktwerking nergens heeft gewerkt en dat vindt de VVD niet. En dat is ook correct. En het besteedbaar inkomen volgens CBS: Hiermee had een doorsnee-huishouden 50 procent meer te besteden dan in 1977, toen het gestandaardiseerde inkomen (in prijzen van 2020) 21,6 duizend euro bedroeg. https://longreads.cbs.nl/materiele-welvaart-in-nederland-2022/inkomen-van-huishoudens/ Je hebt dus geen enkel inhoudelijk argument. Je schrijft leugens en fantasietjes. En je verwijt anderen dat ze hun verhaal niet onderbouwen en niet inhoudelijk zijn. Die verwijten moet jij jezelf maken. Er klopt helemaal niets van je betogen. Het is ook onzinnig gezinnen te vergelijken waarvan 1 het prima voor elkaar heeft en het andere gezin niet. Er is niemand van links tot rechts die ongelijkheid ontkent. Alleen zijn er grote verschillen van opvatting over de oorzaak daarvan. Jij wil die mensen die allemaal verschillend denken jouw dictatuur opleggen.

DaanOuwens
DaanOuwens16 aug. 2023 - 8:57

@ Gimli1955 Ik schreef al: Je hebt dus geen enkel inhoudelijk argument. Blijkbaar heb je daar geen reactie op. Probeer zelf nou eens aan te geven waar in jouw teksten een inhoudelijk argument staat. Waar je weet te onderbouwen dat het een puinhoop is voor alle Nederlanders. Waar je weet te onderbouwen dat het allemaal anders moet voor iedereen. Het staat er niet. Er staan lege populistische kreten zonder enig verband en zonder enige onderbouwing. Als je daar nou zelf eerst eens voor gaat zorgen dan hoef jij je niet te beklagen over het gebrek aan inhouden in de respons.

de passie preker
de passie preker13 aug. 2023 - 7:38

Of de toekomstige winnaar nou van links of van rechts komt , het zal een politicus zijn die het marketing spel het beste beheerst (met visie alleen kan je geen verkiezingen winnen) Wat dat betreft zou ik mijn geld op Timmermans zetten want hij is net zo’n behendige marketeer als Rutte.

pahan
pahan13 aug. 2023 - 6:49

Ik moest 'agora' opzoeken, mooi! De laatste Rutte variant rolde mee op de nasleep van een crisis die de wereld schokte. De geschiedenis kent meer van dat soort voorbeelden, en de regeringen die kort er op aantraden hebben altijd een kort leven gehad. Daarbij, kijk nog eens terug. En kijk eens naar wat zich nu af begint te tekenen. Zou je dat geloofd hebben als iemand het twintig jaar geleden voorspelde? Ik ben me voor mezelf niet bewust van een duidelijke politieke kleur. Verkiezingen gaan deels over 'het volk' maar zeker ook over het individu. Diversiteit is een absolute voorwaarde, en dat is zich in de volksvertegenwoordiging gaan aftekenen. Wat ik hoop te horen in het debat de komende tijd is een weg vooruit en eerlijkheid over de gevolgen van keuzes. Want er moeten duidelijke en principiële keuzes gemaakt worden om de toekomst aan te kunnen, die veel verder gaan dan strooien met termen waarvan niemand meer weet wat de originele betekenis is. Maar, ik heb hoop. Hoop is geen strategie, dat is duidelijk, maar dat bestaande en nieuwe partijen een andere dynamiek gaan brengen is onvermijdelijk. En gelukkig blijft er ook nog wat bij het oude, het zou geen debat zijn als Wilders zijn cabaretiers niet kan gebruiken.

Farmer3.0
Farmer3.013 aug. 2023 - 5:23

Zolang de Haagse Politiek zich als kleuters gedragen. Zolang X belangrijker is, dan een goed betoog. Zolang er nog lijsttrekkers zijn die samen met Rutte in kabinetten hebben gezeten. ( we vergeten het verleden ? ) Wat verwacht je dan van de kiezer ? Maar het kan ook anders. Kijkende naar de afgelopen verkiezingen van de provinciale staten. Er worden coalitie's gesloten met alle partijen ( die er toe doen ) Er is weinig gezeur en bijna geen incidentjes.

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-213 aug. 2023 - 13:03

@Farmer "Zolang X belangrijker is, dan een goed betoog." Ik heb nogal wat goede betogen gehoord (en gelezen) betreft de noodzaak van het terugbrengen van de Nederlandse veestapel tot 25-40%. En ook een aantal steekhoudende die het terugbrengen naar 0% als conclusie hebben. Die heb jij vast gemist.... Of denk je dat jij en ik het niet eens zullen worden wat een goed betoog is?

Farmer3.0
Farmer3.013 aug. 2023 - 5:23

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Frits Jansen
Frits Jansen13 aug. 2023 - 4:40

De marges van "verstandige politiek" zijn maar klein, maar in de verkiezingstijd houden de politici de kiezer voor dat ze enorm zijn, en dat het beleid van de concurrentie het land in de ellende zal storten, terwijl ze zelf gouden bergen beloven. Er liggen een paar heel dringende problemen. Volkshuisvesting moet veel meer gereguleerd worden. Het zorgstelsel moet op de schop. En we moeten een constitutionele rechter krijgen zoals rechtsstaten die wel hebben, en niet zo'n belachelijke "commissie voor de rechten van de mens" die helemaal geen "tanden" heeft. Het Duitse systeem laat zien hoe dat kan zonder dat ongekozen rechters politieke beslissingen nemen.

Pater
Pater13 aug. 2023 - 0:49

Rutte is de vleesgeworden marketing, dat ziet Nekuee goed, zij het dat ik niet denk dat die brieven in de krant er veel mee te maken hebben. Politiek kan ook niet zonder marketing. Een "eerlijke en diepzinnige politieke dialoog tussen burgers" voorafgaand aan de verkiezingen lijkt me veel gevraagd, al was het alleen maar omdat daar helemaal geen tijd voor is. Wat ik wel mogelijk acht: dat de verbindende verhalen het gaan winnen van de splijtende verhalen, en dat die verbindende verhalen perspectieven openen om de problemen aan te pakken.

2 Reacties
Mathijsco
Mathijsco13 aug. 2023 - 9:57

"Rutte is de vleesgeworden marketing, dat ziet Nekuee goed" Er is een wezenlijk verschil tussen 'marketing', en structureel met een stalen gezicht 180 graden voorliegen. Ook over ernstige zaken Als het op middelbare scholen een 'running gag' wordt om 'ergens geen actieve herinnering meer aan te hebben' dan is dat een mentaliteit die is verspreid. Het is haast studentikoos grappig, totdat je even kijkt welke drama's erachter zitten. Achter die 'niet actieve herinnering'. En wat deze man nog meer op zijn kerfstok heeft. Ik vind de man ronduit ziek.

Pater
Pater14 aug. 2023 - 0:32

@Mathijsco Eens. Niettemin was het een meester in de PR, die lang met leugens en waardeloos beleid weg wist te komen.

Mathijsco
Mathijsco12 aug. 2023 - 20:06

Ik vond het op het in eerste instantie een column vol platgetreden paden en logische inkoppertjes, maar uiteindelijk leidend naar een goede eindconclusie. Rutte was verdeel en heers. We moeten het collectivisme en hetgeen ons bindt weer opzoeken. Wellicht omdat het eigenlijk gewoon zo logisch is. En ik vind: met een recessie voor de deur en heel erg veel vraagstukken die op de plank liggen, is dat harder nodig dan ooit.

8 Reacties
MG1968-2
MG1968-213 aug. 2023 - 13:13

@Mathijsco "We moeten het collectivisme en hetgeen ons bindt weer opzoeken" Wat bind ons dan? Onze landsgrenzen hebben helemaal niets meer te maken met gedeelde belangen en visies. En jij persoonlijk neemt van alles en iedereen met grote woorden afstand behalve wat betreft klein (extreem) rechts. Je uitsluiten van midden (midden links. midden rechts) partijen kan alleen leiden tot bruine coalitievorming. Desgevraagd ontken je dat ook niet. Er is niets wat ons bind. "En ik vind: met een recessie voor de deur en heel erg veel vraagstukken die op de plank liggen, is dat harder nodig dan ooit." Of er nu wel of geen recessie voor de deur staat is wat mij betreft voor de inclusie van jou niet van belang. Je hebt niets te verwachten dan de wederkerigheid van je eigen normen.

DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2023 - 13:48

@Mathijsco Jij schrijft: We moeten het collectivisme en hetgeen ons bindt weer opzoeken. Er is helemaal niets dat ons bindt. MG1968-2 heeft een mooie uitleg voor je opgeschreven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 aug. 2023 - 14:50

Verbinding? liever niet.

Mathijsco
Mathijsco13 aug. 2023 - 16:46

@Daanouwens, Toch best wel vreemd dan, dat u dat nota bene typt op een -door ons beiden mede gefinancierd- platform, genaamd 'Joop'. Vernoemd naar een van de founding fathers van dat Nederlandse collectivisme. We hoeven niet bij elkaar op de koffie of het over alles eens te zijn: het gaat erom dat je samen sterker staat als je zaken als maatschappij goed en collectief regelt. Hele generaties 'boomers' hebben erdoor kunnen studeren nadat de 'mammoetwet' haar intrede had gedaan. Veel slimme mensen, die anders veroordeeld waren tot de krochten van de klassenmaatschappij ergens achterop het spreekwoordelijke landgoed van papa Schimmelpenninck. Infrastructuur (we hebben als erfenis uit het verleden nu nog de beste ter wereld) en straks weer zorg en onderwijs die opnieuw moeten worden vormgegeven. Bijvoorbeeld.

MG1968-2
MG1968-213 aug. 2023 - 20:10

@mathijsco Je verwijst naar een tijd waar het extreem rechts van jou zich niet meer -in relatie tot nu ‘nog niet’- bovengronds durfde te tonen. Wat jou collectivisme als resultaat kent was toen nog niet door te velen ‘vergeten’ en werd toen nog met twee Duitse woorden op afstand gehouden. Nie wieder.

Mathijsco
Mathijsco14 aug. 2023 - 1:53

@MGnogwattus, 'Nie wieder'. Volmondig mee eens. En ook never nooit clubs die onze democratie willen vervangen voor 'iets' anders engs. “Het nieuwe fascisme zal zichzelf anti-fascisme noemen.” - Jacques Presser

MG1968-2
MG1968-214 aug. 2023 - 11:32

@Mathijsco "Het nieuwe fascisme zal zichzelf anti-fascisme noemen" De impliciete erkenning van jou fascisme is natuurlijk terecht. Het FvD als jou ankerpunt was dan natuurlijk door mij al eerder geconcludeerd en beargumenteerd (en hoewel geïrriteerd op gereageerd niet weersproken) . Als je concludeert dat mijn inclusie van jou alleen gaat gebeuren op grond van je eigen normen inhoud dat dat fascisme is heb je het etiket -wederom- op je zelf geplakt. Dat hoef je niet te doen. Dat was zo ook wel duidelijk.

DaanOuwens
DaanOuwens15 aug. 2023 - 9:43

@mathijsco Jij schrijft: Toch best wel vreemd dan, dat u dat nota bene typt op een -door ons beiden mede gefinancierd- platform, genaamd 'Joop'. Joop wordt niet door jou en mij gefinancierd. Dat zou betekenen dat wij beiden bij het betalen van belasting het oogmerk hebben aan Joop bij te dragen. Dat is niet het geval. Dus Joop geen binding op, afkeer wellicht. En: het gaat erom dat je samen sterker staat als je zaken als maatschappij goed en collectief regelt. Nee daar gaat het niet om. Dat is namelijk niet het geval. Voor sommigen is het rendement van samen negatief of positief. Collectivisme is een manier van denken die voor een groot deel van de samenleving achterhaald is. En het ontbreekt aan goede redenen omdat terug te halen. Ook hebben hele generaties boomers niet gestudeerd op een fundament van binding of collectivisme maar op ambitie en het streven naar ontwikkeling. En dat zijn nog steeds de motieven van studenten. Ook de infrastructuur is geen erfenis uit het verleden. De vorige generaties hebben niet iets achtergelaten waar de huidige generaties nu van profiteren. Vorige generatie laten een staatsschuld na, milieuvervuiling, een groot aantal economische, sociaal en culturele problemen. Die ellende wordt niet gecompenseerd door de gammele infrastructuur. Kennelijk zie je overal waarde die nagelaten is dankzij collectivisme. Die is er niet. Nieuw beleid op basis van het begrijpen van de verschillende belangen is een stuk beter

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2023 - 17:50

Prima analyse, goed verhaal maar de schrijver verwacht te veel van de kiezer. De grote meerderheid wil horen wat Rutte te melden had en helemaal geen offers brengen. Prima analyse van de strategie van Rutte maar die was ook zo succesvol omdat een grote groep dat geluid ook wilde horen.

3 Reacties
Mathijsco
Mathijsco12 aug. 2023 - 21:24

"De schrijver verwacht teveel van de kiezer'. 'De grote meerderheid wil horen wat Rutte te melden had'. Ja gek he, met bijna 2 jaar pandemie en Lockdown's. Wachtend op de volgende speech. Zo lust ik er nog wel 10.

Frits Jansen
Frits Jansen13 aug. 2023 - 4:43

Probeer al die partijen maar eens uit elkaar te houden. In Nederland kan ik dat wel een beetje, maar ik mag ook stemmen voor de gemeenteraad van mijn buitenlandse woonplaats en dan merk je pas hoe moeilijk een beginnende kiezer het heeft.

DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2023 - 10:18

@ Mathijsco Jij schrijft: Ja gek he, met bijna 2 jaar pandemie en Lockdown's. Wachtend op de volgende speech. Zo lust ik er nog wel 10. Dat was ook al zo voor corona. Beetje raar dat jouw geheugen niet verder terug kan dan 2 jaar.