Joop

Boeren zijn geen natuurmensen, maar ondernemers met onvoldoende oog voor milieu

  •  
18-10-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1476 keer bekeken
  •  
boerenoptocht
Er is een grens bereikt. Of we stellen paal en perk aan de agrarische sector of we worden een nog vervuilder land dan we al zijn.
Boeren zijn voor veel Nederlanders natuurmensen. Een romantische maar ook gevaarlijke misconceptie. De realiteit is anders.
"“In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).”"
Wilt u dit even goed tot u laten doordringen? De gasten die al files veroorzakend vanuit het hele land naar den Haag rijden met tractoren waarvan de prijs van 3,5 ton met apparatuur erbij kan oplopen tot 2,3 miljoen, zijn geen natuurmensen die gepakt worden maar gewoon ondernemers die zeer veel geld verdienen met het produceren van agrarische producten. Met natuurlijk zo weinig mogelijk kosten. Dit zonder zich veel gelegen te laten liggen aan korte-termijnschade, laat staan aan de lange-termijnschade aan de natuur en de leefomgeving.
Gedwongen door de Rabo (u weet wel: voorheen die coöperatieve boerenleenbanken) heeft er op het platteland een automatisering en schaalvergroting plaatsgevonden die zijn weerga niet kent. De boeren hebben niet echt veel personeel in dienst en toen ze dat wel hadden, tierde het communisme welig, Noord Groningen en Friesland waren daar een voorbeeld van, en dat kwam vast niet door de hoge lonen die ze betaalden. Leuke jongens die boeren.
Kankerpatiënt De vergelijking met Nederland als kankerpatiënt dringt zich op. U heeft kanker, zegt de wetenschap: u moet minder roken of helemaal niet roken. Al die stomme regeltjes geloof ik niet en m’n opa is 80 geworden met roken. Dat is het niveau van de discussie. De metingen kloppen niet, ze zijn niet transparant en oneerlijk. We hebben genoeg van de regeltjes van Den Haag. Wij boeren zijn de baas als we dat willen. Wij gaan gewoon door.
Dat hun vervuiling een zeer manifest gevaar voor de volksgezondheid vormt, denk ook aan de Q-koorts, wil er niet in bij de boeren.
Het meest verontrustende, is hun tocht naar het RIVM. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde. Dat de overheid met al zijn macht naliet om dit te verbieden is voor mij een onvergefelijke capitulatie voor geweld. Boeren hebben zeker niet het recht om de wetenschap de wacht aan te zeggen, alleen omdat de uitkomst ze niet bevalt. Boeren hebben niet het recht om de wegen te blokkeren, deuren van provinciehuizen ‘open te aaien’ (zoals ze dat zelf noemen) en politici met de dood te bedreigen.
Dunbevolkte stad Laten we even vaststellen: er wonen meer mensen in de steden dan op het platteland. De vraag of Nederland een dichtbevolkt land of een dunbevolkte stad is dringt zich op. Je kunt in een dergelijke setting niet zeer intensieve veehouderij en landbouw bedrijven zonder aan de grenzen van het milieu en de leefomgeving te geraken.
Het gaat in Nederland niet om sappelende boertjes maar om agrarische ondernemers die de tweede exportnatie van agrarische producten ter wereld is geworden. € 90 miljard dus. De grens is bereikt. Of we stellen paal en perk aan de agrarische sector of we worden een milieutechnisch nog vervuilder land dan we al zijn. We bungelen als Nederland reeds onderaan op veel gebieden.
Cowboy-mentaliteit Daarnaast krijg ik een ook beetje genoeg van de cowboy-mentaliteit van het platteland. De dreigementen van vissers om de haven van IJmuiden te blokkeren nadat was ontdekt dat ze fraudeerden met de pulsvisserij. De uitgevoerde dreigementen om het verkeer in Nederland plat te leggen met tractoren door de boeren. En dan is er nog het bizarre fenomeen de Farmers Defence Force.
Er is een wet die heet “Wet op de weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties”, een uitbreiding van de wet op de weerkorpsen van 1936 onder Colijn. Deze was ingevoerd om de invloed van het fascisme en de daarmee samengaande hang naar het marcheren in uniform onder het mom van ordehandhaving te beperken. Want wie de straat (of in 2019 snelwegen) heeft, heeft de macht.
Vandaag de dag moet er nog steeds toestemming komen van de overheid om een beveiligingsbedrijf op te richten. De werkzaamheden moeten aangemeld en bekend zijn bij de korpschef (commissaris) van de Regiopolitie. Zowel de top van de organisatie als de beveiligers dienen justitieel gescreend te worden en mogen geen strafblad hebben. Ik ben benieuwd of aan de Farmers Defence Force een vergunning is verstrekt, en of er een screening is geweest.
Ik constateer een overheid die de wet niet handhaaft. Bovendien een ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Dat raakt aan onze grondbeginselen. We zitten in een echte crisis met een overheid die winst en bedrijven belangrijker lijkt te vinden dan een leefbare aarde.
Money rules in Nederland.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (139)

Vlaggenroof
Vlaggenroof23 okt. 2019 - 22:40

Laat die boeren gewoon hun werk doen wat ze al duizenden jaren doen.

1 Reactie
Asega
Asega5 nov. 2019 - 12:56

Ok, nog 100 jaar maar dan staat het water ons aan de lippen. Ik snap niet welk risico de boeren aanvaardbaar vinden. Wat ik wel snap is dat de Rabobank te vriend moet worden gehouden. Misschien ligt daar wel een gedeelte van de oplossing. Kwijtschelding door de bank.

Abma
Abma21 okt. 2019 - 4:49

“ Zeker een stadsmens” Ik lees het steeds vaker, zo arrogant.. ! Gesteggel over hoe oud een koe wordt. Wat duidelijk is, is dat de jonkies van Grietje 31 het loodje hebben moeten leggen tijdens dat leven van moeder. Meer dan anderhalf miljoen jonge beesten als ondervoede ( bloedarmoede ) handelswaar op transport gezet naar landen waar men nog gewetenlozer vlees eet. Wat over blijft moet een enorme stapel gele oormerken zijn met een bewijs van het leven dat er eens was, maar dat nooit geleefd heeft mogen worden. En dan op zondag de heer danken voor het mogen ( mis )gebruiken van de schepping. Ik als stadsmens zie dat anders!

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt21 okt. 2019 - 8:31

Abma - gesteggel? Ik probeer alleen wat duidelijk te maken. En je hebt gelijk, geniet van jouw vegaburger terwijl ik mijn draadjesvlees eet. Drank vooral je wijn terwijl ik mijn melk drink. En ik kom ook uit een stad hoewel echte stadsmensen het het stadje noemen. Over arrogantie gesproken.

Asega
Asega21 okt. 2019 - 10:38

Beste Klaas Punt Laat me raden een stadje Madurodam ? Alhoewel ik dan meteen een excuus aan de inwoners van Madurodam moet maken. Immers klein van stuk betekend niet klein van geest. Er zijn dus dat we het weten; echte stadsmensen, stadsmensen die draadjesvlees eten, en boeren. Dank voor deze uiterst verhelderende bijdrage Klaas. Probeer ook eens een ossenstaart, ook heel lekker.

Klaas Punt
Klaas Punt21 okt. 2019 - 13:14

Met dank Asega.

Cees Boogaart
Cees Boogaart20 okt. 2019 - 17:59

Er is in Nederland helemaal geen stikstofprobleem, dat probleem is gemaakt, we hebben in Nederland vooral een probleem met dystopian "natuur" doordrammers, die ik in PZC in 2004 over Tiengemeten eiland al Groene Maffia noemde. Zoals hoogleraar Rudy Rabbinge, lid van de commissie-Remkes recent opmerkte: ‘Zet mes in 167 beschermde natuurgebieden’ daar is Nederland te klein voor. Wat die zogenaamde bedreigde natuur betreft namelijk, dat is niet alleen voedsel en kalkarme grond, maar vooral natuurarme natuur.   En aangezien de Groene Maffia zo van rapporten houdt: Wat zei de staat van klimaat 2006 ook al weer pag.21 6.2 Veerkracht van de natuur Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco- systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling. Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de biodiversiteit. Klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer. Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers. Oftewel al sinds plm. 1970 doet groene maffia het verkeerd! Natuurmonumenten, natuur is dus geen monument!(fixatie in tijd en ruimte zegt rapport) Moeder Natuur maakt GRATIS aangepaste natuur. Oplossing is dus simpel, vermindering aantal Natura 2000 "natuurgebieden" tot aantal (17) aaneengesloten ECHTE natuurgebieden en afschaffing subsidie Groene Maffia en hun beheersvergoeding, laat Moeder Natuur het zelf doen en GRATIS, dan staat Nederland binnen 10-20 jaar vol met bomen en krijgen we ECHTE natuur.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt23 okt. 2019 - 9:46

"Moeder Natuur maakt GRATIS aangepaste natuur." Dan moet het daar wel de gelegenheid voor krijgen en niet steeds stuk bij stuk worden weggehaald. EN we moeten er niet teveel stoffen in laten landen die de natuur in de war brengen. Dat is wat met stikstof gebeurt. Dat doet soorten groeien, die op plaatsen normaal nauwelijks groeien. Maar nu andere soorten verdringen. Dat kun je zeker 'aangepaste natuur' noemen. Maar beter wordt het er niet op. Die verbinding van natuurgebieden stond op het politieke programma totdat RutteI ging regeren en Bleker dat de nek omdraaide. Dezelfde Bleker die met zijn PAS de boeren in de problemen heeft gebracht. En nu stoer staat te doen.

Wim de Leeuw
Wim de Leeuw19 okt. 2019 - 19:11

Als Schiphol alleen voor de mensen van Nederland zou vliegen en geen doorvoer/export haven was dan was Schiphol vele malen kleiner en vele malen minder vervuilend..... waarom de boeren moeten bloeden en Schiphol kan doen en laten wat ze willen is onbegrijpelijk... waarom met vliegtuig naar londen, Parijs of Brussel als er treinen op groene stroom rijden naar deze plaatsen voor dezelfde prijs?

gert3
gert319 okt. 2019 - 9:31

Een trekker 3,5 ton??? 0,5 tot 1,5 bedoel je, gefinancierd door de bank.

FransBrinkman
FransBrinkman19 okt. 2019 - 7:04

Boeren huilen bij ruimingen en branden over hun dode dieren die ze met groot genoegen want eurotekens in hun ogen de week erop zouden afvoeren naar de slacht.

7 Reacties
gert3
gert319 okt. 2019 - 9:19

Wat is zieliger; levend verbranden of een kogel door je hooft? Ik heb vaak zat een kip geslacht, kop er af en klaar, maar dat je er dan geen moeite mee zou hebben als die zelfde kip levend verbrand.....dat is wel een rare conclusie.

Jorah
Jorah19 okt. 2019 - 9:54

Geen boer die er zo lichtzinnig over denkt. Waarom zou je bewust zo'n vals beeld van een hele beroepsgroep neer willen zetten?

WiebeI
WiebeI19 okt. 2019 - 9:58

Hahahah! Stadsmens, neem ik aan? Wat een flauwekul. Kogel of stroomstoot is meest diervriendelijke manier van slachten. Lijkt mij beter dan brand. In het wild zal een dier uitgehongerd sterven of als prooidier een gruwelijke dood sterven in de kaken van een vos, wolf of ander roofdier. Om te laten zien hoe stadsmensen redeneren: laatst beweerde iemand hier dat een melkkoe al na 9 jaar geslacht wordt terwijl een koe wel 20 jaar oud worden. HA! Met menselijk ingrijpen ja, met in de winter een stal, bijgevoerd met hooi en afgeschermd van roofdieren. In het wild wordt een rund echt niet ouder dan een melkkoe. Toch denken deze onwetende stadsmensen dat ze het beter weten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 okt. 2019 - 22:25

De gemiddelde koe haalt de 6 niet tegenwoordig. Maar volgens deze heren (?) van de WUR valt er met oude koeien winst te behalen. Gosselink, J.M.J.; Bos, A.P.; Bokma, S.; Groot Koerkamp, P.W.G. De duurzaamheidswinst van oude koeien : of waarom we al decennia de kracht van koeien onderbenutten https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/2802 Maar volgens de logica van Wiebel kun je nog het beste in de wieg gesmoord worden. Scheelt een hoop ellende.

Frans Kwakman
Frans Kwakman20 okt. 2019 - 9:18

Danielle, ik zie geregeld plaatjes in de krant van koeien die een enorme hoeveelheid melk geleverd hebben. Kan mij niet voorstellen dat de jou genoemde 6 jaar juist is. Maar koeien zijn net mensen en als je niet meer presteert krijg je de zak. Trouwens, toen de koeien vroeger nog op stal stonden, dan moest niet een andere koe op de vaste plek van een andere koe gaan staan. Dat werd bonje. Net mensen. Ik zal eens navragen vwb die 6 jaar van je. Ik hoop dat Grietje31 toch ouder wordt.

FransBrinkman
FransBrinkman21 okt. 2019 - 9:19

Bij brand ben je als kip ook snel dood. Sneller wellicht dan door slordige slacht, ondervoeding, ruimtegebrek, voedseltekort, ziektes. (En nee, ik ben geen stadsmens.)

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 okt. 2019 - 10:17

Aanzienlijke sterfte is so-wie-so gebruikelijk. Deze zomer oa. door de hitte.

mjansen2
mjansen219 okt. 2019 - 7:02

En een overheid die met elke wind meewaait en om de haverklap de regelgeving en subsidies verandert geeft geen blijk van enige visie en ik ben het met de schrijver eens dat dat pas echt zorgelijk is; een overheid die niet is uitgerust voor zijn taak. Dat er iets aan de bioindustrie en dierenleed tbv de export moet veranderen is duidelijk maar dubieus dat nu door noodgedwongen hoge stikstofwaarden terwijl er enorme luchtvervuiling is met andere stoffen worden aangegerepen om hier iets aan te doen geen geen blijk van visie of enige moraal

1 Reactie
vdbemt
vdbemt19 okt. 2019 - 17:11

Volstrekt mee eens. Het beleid had al veel eerder om gemoeten. Maar ja, de centjes zijn belangrijker. ,

GarNales
GarNales19 okt. 2019 - 1:10

Dit is een redenering dat slaat als een tang op een varken. De meeste boeren, enkele grote daarbuiten gelaten, hebben amper vermogen. Die trekker waar je over praat? Van de Rabobank. Eigen inkomen? Niet al te best, een boer heeft het echt niet breed. Jullie hebben het overpapieren waarde, land, bedrijf etc, maar de boer zelf heeft het alles behalve breed. Dikke mercedes? boeren kopen auto's die lang, heel lang meegaan. Het beeld dat de stadsmens heeft over de serieus hardwerkende mens is gruwelijk vertekend. Laat de randstad lekker doen waar het goed in is, druk maken om niks. Wat zeg ik, niks? zwarte piet komt eraan. Ga lekker gezamelijk deugen, kan de rest van normaal denkend Nederland gewoon door met leven. Is misschien een idee voor jullie, ga eens leven, ipv klagen. Of kom gezellig naar de provincie, vakantie in eigen land, op de fiets natuurlijk. Misschien dat jullie bekrompen blik eens open gaat. Stelletje kuddedieren, schaam je

2 Reacties
Karingin
Karingin19 okt. 2019 - 17:33

Je hebt en je hebt. Sommige boeren zijn schatrijk, anderen lopen te sappelen. En die schatrijke soort zijn de grootste uitstoters. Die mogen wat mij betreft dan ook 't eerst aangepakt worden, maar dat gaat niet gebeuren. Over 10 jaar hebben we waarschijnlijk gewoon nog dezelfde discussie.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 okt. 2019 - 19:48

'Het beeld dat de stadsmens heeft over de serieus hardwerkende mens is gruwelijk vertekend.' Het beeld dat jij hebt van stadsmensen is duidelijk ook nogal vertekend. Dacht je dat er in de stad geen mensen zijn die hard werken? Je mag mijn agenda een weekje overnemen..

rupsje2
rupsje218 okt. 2019 - 21:27

alsof alle boeren wel of geen natuur mens zijn, nee natuurlijk niet de een heeft er meer mee dan de ander maar ik weet wel zeker dat de gemiddelde boer doorgaans meer voor de natuur doet dan de gemiddelde laten we zeggen randstad bewoner

FransAkkermans1947
FransAkkermans194718 okt. 2019 - 16:58

Zijn natuurmensen betere mensen? Ik zou het niet weten maar volgens Bleeker wel want boeren zijn geen natuurmensen. In ieder geval weet hij niet wat landbouw is. De natuur onderwerpen en bewerken ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Een economische activiteit met heel veel verschijningsvormen afhankelijk van klimaat, bodem en maatschappelijke omstandigheden. Agricultuur dus. Mag ik er op rekenen dat hij en zijn collega-columnisten de uitkomsten van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het SCP en nog instituten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Onderzoeksinstituut_in_Nederland) voortaan voor zoete koek slikken.

8 Reacties
Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 17:15

Boeren zeggen zelf dat ze goed voor de natuur zorgen. Dat is niet waar. Ze zorgen voor monocultuur en bedreigen daarmee de biodiversiteit.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194718 okt. 2019 - 20:40

@Karingin Inderdaad, als je landbouw bedrijft is biodiversiteit vanzelf secondair. Ook in de biologische landbouw. (Alle landbouw van voor 1850). Je moet natuur en landbouw dan ook niet willen combineren. Je hebt natuurgebieden en landbouwgebieden nodig.

Katootje2
Katootje219 okt. 2019 - 0:05

"als je landbouw bedrijft is biodiversiteit vanzelf secondair" Frans weet nog niet dat het omgekeerde het geval blijkt te zijn: biodiversiteit is de grondsteen van de biologische landbouw.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 okt. 2019 - 9:23

@Katootje Ga eens na wat er op een biologisch akkerbouwbedrijf gebeurt. De boer is ontzettend druk met wieden, dus onkruid , planten op de verkeerde plaats, uitrukken. Onkruidbestrijding doet zijn collega van de gangbare landbouw ook maar die gebruikt ook nog chemische middelen.

Katootje2
Katootje219 okt. 2019 - 9:58

Er zijn verschillende manieren om onkruid minder kans te geven en bovendien is onkruid niet de enige vorm van biodiversiteit. Je doet heel erg deskundig, maar van biologische landbouw heb je geen flauw benul.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 okt. 2019 - 11:52

@Katootje Deze onderzoekers hebben ook geen flauw benul van biologische landbouw? "Weinig verschil tussen biologisch en niet-biologisch Op biologische akkerbouwpercelen werden in totaal meer soorten gevonden dan op niet-biologisch percelen. Dit in tegenstelling tot graslanden en wijngaarden waar weinig verschil was. Biologische bedrijven dragen verschillend bij aan de vier onderzochte taxonomische groepen: planten, regenwormen, spinnen en bijen. In het algemeen werden meer soorten planten en bijen gevonden op biologische bedrijven, maar niet meer soorten spinnen en regenwormen. Als soorten in de randen rondom de percelen worden meegenomen, neemt het verschil tussen biologisch en niet-biologisch nog verder af. " (https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-biologische-landbouwbedrijven-scoren-slecht-op-biodiversiteit.htm). Landbouw bedrijven is ingrijpen in biodiversiteit om de gewenste productie tot stand te brengen. Dat is kenmerkend voor alle vormen van landbouw. De claim dat biolandbouw per definitie beter is dan de landbouw die gebruik maakt van chemie kan gewoon niet waargemaakt worden. Als het gaat om voedselvoorziening is er wel een duidelijk verschil: de opbrengstkloof is aanzienlijk.

Karingin
Karingin19 okt. 2019 - 17:28

Dat is allemaal goed en wel, maar dan moet je niet zeggen dat je goed voor de natuur zorgt. Ik snap ook wel dat die rare lappendeken die we blijkbaar gecreëerd hebben een probleem zijn. Ik snap ook dat de overheid een kutbeleid heeft gevoerd. Maar dat alles is geen vrijbrief voor de boeren om de boel dan maar naar de tyfus te laten gaan.

Katootje2
Katootje220 okt. 2019 - 10:02

Deltaplan Biodiversiteit - ‘Alles in de bodem is samenwerking’ - https://www.groene.nl/artikel/alles-in-de-bodem-is-samenwerking

Paul Hendriks Macquine
Paul Hendriks Macquine18 okt. 2019 - 16:54

Je gebruik van het woord kankerpatiënt om je betoog kracht bij te zetten is volkomen misplaatst. Als nabestaande van een borstkanker patiënt voel ik me diep gekwetst door de botte karikatuur. Als decennialangevoorvechter van duurzaamheid wil ik ook graag de discussie aangaan en op scherp zetten, maar niet met deze domme botheid. Wil je deethoden van de anti-abortus aktivisten overnemen? Voor mij begint en eindigt activisme voor duurzaamheid met beschaving en grove karikaturen rond een ernstige ziekte zijn kwetsend voor velen en schieten niet alleen hun doel voorbij, maar tillen het debat op een niveau waar de honden geen brood van lusten.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai18 okt. 2019 - 16:36

Wel dit schrijven van Harry Bleeker is bepaald niet zoeken naar een dialoog, het is meer een oorlogsverklaring aan de boer. Vind dat onverstandig en contraproductief.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 okt. 2019 - 7:22

Eerder een reactie op de invasie van oorlogstuig! De 'tanks' die Nederland waren binnengetrokken. De oorlogsverklaring ging eraan vooraf!

Jorah
Jorah19 okt. 2019 - 9:57

Die trekkers zijn altijd al Nederland, zie ze dagelijks op het land en op de weg. Er kan dus geen sprake zijn van Nederland binnen trekken.

Klaas Punt
Klaas Punt19 okt. 2019 - 10:48

Jorah - ik ben dat gezeik over die trekkers goed zat. Die leaserijders mogen wel over de snelweg met hun asobakken zonder dat er iemand over praat. Hoe vaak scheurt er niet eentje langs met 200? Of hier in de stad met 100 waar je dus maar 50 mag. Geen enkele controle vanuit de politie. Want die hebben het te druk met wietplantages.

L.Brusselman
L.Brusselman19 okt. 2019 - 16:22

@Minoes Dat is wel erg gechargeerd. Zoals al eerder is opgemerkt,die tractors waren er al.

hansvantol
hansvantol18 okt. 2019 - 15:35

Wat een onzin over het stikstof beleid,ik ben bloemen kweker en ben blij met die gratis stikstof alles groeit er lekker door ook bij iedereen in de tuin en het gras . Als de windt uit het zuiden komt is het welkom,komt de windt uit het noorden [van Schiphol]krijg ik ook gratis co2,alleen zit ik onder de aanvliegroute en in die kring om Schiphol zijn heel veel zieke mensen met kanker ook in Roelofarendsveen dat is ziekteverwekkende lucht dus!!! En mensen van de boerderij worden oud en leven gelukkig met hun dieren in de natuur.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194718 okt. 2019 - 20:45

Ook bloemkwekers kunnen onzin uitkramen. Het gaat niet om de stikstof die op landbouwgronden terecht komt maar op terreinen die men schraal wil houden.

Tom7
Tom718 okt. 2019 - 12:06

Ik constateer, een nieuwe onderbouwing van feit dat Europa in de huidige vorm een falieikante mislukking is. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kringloopboeren-schiermonnikoog-hebben-eigen-oplossing-stikstofprobleem-maar-brussel-gooit-roet-in/ Heb ook zo,n vaag vermoeden dat het aanbod van de boeren om het Malieveld te herstellen uit eigen middelen, eerst door een woud van regelgeving moet om dan in één of andere Ivoren te stranden waar hele andere belangen gelden.

5 Reacties
Tom7
Tom718 okt. 2019 - 12:29

Faliekant en Ivoren Toren, meot dad zein natuurluk.;)

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 17:16

Interessante link.

Katootje2
Katootje218 okt. 2019 - 19:25

Inderdaad, interessante link en dit illustreert tevens ook mijn reserves tegen de EU.

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 21:41

@Katootje Reserve tegen de EU: De EU is een noodzakelijk kwaad. Ik ben benieuwd hoe het het VK zal vergaan na Brexit. Een "reset" hoeft niet altijd slecht te zijn. En als de City wat kleiner wordt is dat een blessing in disguise.

Katootje2
Katootje219 okt. 2019 - 10:00

Net als in het geval van de intensieve landbouw zou het kwaad wel eens groter kunnen zijn dan de noodzaak

Asega
Asega18 okt. 2019 - 11:51

De reactie van de visser was naar aanleiding van de beschuldiging van fraude. En deze zaak is echt nog niet afgedaan voor de andere ongeveer 24 EU landen. Nederland staat alleen in het visserij conflict, dat alleen maar zal escaleren als de Engelse "greased piglet " (typering van David Cameron voor Boris Johnson) zijn Brexit erdoor krijgt. Maar dat terzijde. Big Knor. Dit zijn wat ik noem Trumpiaanse methodes. Het gebruiken van de term nepnieuws. Alsof de jij de waarheid in pacht hebt. Tel daarbij de het framen en dreigen van de boeren de laatste weken. Het steeds maar slachtoffer zijn. En het presenteren van alternative facts, en ontkennen wetenschapelijke waarheid. En je begrijpt waarom dit stuk waarschijnlijk geschreven is.

2 Reacties
Tom7
Tom718 okt. 2019 - 12:32

Er is nog een grote groep die in dat rijtje van familie ondernemers die continue worden opgejaagd door voortdurend veranderende regelgeving vanuit Brussel; de Binnenvaart.

BigKnor
BigKnor18 okt. 2019 - 17:40

@Harry Bleeker aka Asega “ De reactie van de visser was naar aanleiding van de beschuldiging van fraude.” Begrijp ik hieruit dat jij jouw beschuldiging van fraude aan het adres van de vissers met betrekking tot de pulsvisserij hiermee intrekt? Want in jouw column schreef je: “ nadat was ontdekt dat ze fraudeerden met de pulsvisserij“

Rechtse Bal4
Rechtse Bal418 okt. 2019 - 11:44

Bleeker denkt graag in hokjes en ziet zijn branch als een grote groep ondernemers. Dat is natuurlijk niet zo. Het productieproces van een boerderij is nauweliks ondernemerschap te noemen. Niet voor niets geldt al eeuwenlang in Ned het groepsdenken in Boeren-Burgers-Buitenlui. Alle drie totaal anders en daar is pas later aan toegevoegd de sector Koning en Industrie.

De burger
De burger18 okt. 2019 - 11:37

Trekkers vanaf 3.5 ton waar haalt u die onzin vandaan de gemiddelde trekker kost daar denk ik nog geen 10e daarvan. Ik dacht dat juristen altijd van de feiten zijn Nog een feit ze hadden wel vergunning En hoeveel geld brengt u voor de Nederlandse economie Nederland binnen? boeren weg en let op na de volgende crisis zijn we falliet als Nederland zoek daar de statistieken maar is van op

BigKnor
BigKnor18 okt. 2019 - 10:48

@Harry Bleeker "Daarnaast krijg ik een ook beetje genoeg van de cowboy-mentaliteit van het platteland. De dreigementen van vissers om de haven van IJmuiden te blokkeren nadat was ontdekt dat ze fraudeerden met de pulsvisserij." Dit is Nep Nieuws volgens diverse media. "Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft aangekondigd dat er geen onderzoek naar fraude in de Nederlandse pulsvisserijsector komt. Dat is besloten na een vooronderzoek naar subsidiemisbruik. "We hebben na een analyse besloten geen onderzoek te openen, omdat er geen vermoedens van fraude of onregelmatigheden zijn die zo’n onderzoek rechtvaardigen", zegt een woordvoerder van het OLAF." https://www.nu.nl/economie/5692718/geen-eu-onderzoek-fraude-nederlandse-pulsvisserij.html

1 Reactie
Katootje2
Katootje218 okt. 2019 - 11:46

Dat verbod handhaven ze net zo goed als dat op de uitstoot van stikstof.

BigKnor
BigKnor18 okt. 2019 - 10:43

Harry Bleeker wil minder, minder, minder.

3 Reacties
Katootje2
Katootje218 okt. 2019 - 11:40

stikstof.

BigKnor
BigKnor18 okt. 2019 - 17:17

@Katootje Fout gegokt Katootje. Het moet zijn boeren. Harry Bleeker zal teleurgesteld worden van het minder aantal boeren. Mesterijen zullen naar Oost-Europa worden verplaatst waar de dieren onder slechtere omstandigheden zullen worden gehouden.

Katootje2
Katootje219 okt. 2019 - 0:08

Nee, Harry Bleeker wil niet minder boeren, maar minder stikstof.

Buitenstaander
Buitenstaander18 okt. 2019 - 10:25

Uit Amsterdam zeker? Misschien wordt het eens tijd om als randstedeling wat over de randstandgrenen heen te kijken, en niet altijd NL te willen bepalen met deze beperkte blik. idd een boer is een ondernemer, en dat is maar goed ook. Dan hoeven er niet zoals bv in Frankrijk miljoenen subsidie naar toe om volstrekt onrendabele bedrijven overeind te houden, anders zouden we daar weer over klagen, toch? Daarnaast wordt elke ondernemer 'gestuurd' door de overheid en - regels. Dus blijkbaar konden / mochten ze opereren binnen die regels. Dan moeten we nu niet zeuren over 'geen oog voor de natuur', want daar waren we als alle NLdrs zelf bij. Harry rijdt ook 50 binnen de bebouwde kom omdat dat zo is afgesproken, en gaat dan ook niet 25 rijden toch vanwege het mileu?

3 Reacties
Diantha2
Diantha218 okt. 2019 - 11:19

Huh? Geen miljoenen aan subsidies? Nederland is een van de landen die ongelooflijk veel EU landbouw subsidies vangt. Nog mooier: er was iemand die al die lui die met geweld bezig waren hun subsidies even natrok. Die types die vast waren gezet kregen een ton of nog veel meer in 2019. Waar heeft u het dus over? Dit artikel klopt gewoon!

Katootje2
Katootje218 okt. 2019 - 11:43

Diantha - Je moet Gefaald niet zo serieus nemen: hij denkt dat je intelligenter wordt van het eten van gebraden vlees. Nou ja, dan weet je het wel een aanhanger van Trump dus.

Asega
Asega18 okt. 2019 - 11:53

Norm Suurtsje :)

de Boer2
de Boer218 okt. 2019 - 10:25

Je moet haast wel een onverbeterlijke romanticus zijn om de romantiek van boeren als zodanig te beschrijven.

1 Reactie
Asega
Asega18 okt. 2019 - 12:05

Ik heb een zwak en bewondering voor de boeren. Uiteindelijk zorgen zij voor ons “voedsel”. Wij hebben ze nodig. Dat klopt. Dat soort bio boeren zijn er ook. Maar een export van €90 miljard is heeeeeeel veel hoor . Ook ik blijf het antwoord schuldig waarom half Nederland, week in de buik jaar in jaar uit, naar boer zoekt vrouw zit te kijken, dat is voor mij nog steeds een volstrekt raadsel. Waarom is er geen programma “Parttime asbest verwijderaar” zoekt partner??

vdbemt
vdbemt18 okt. 2019 - 10:00

Het is heel goed dit zo duidelijk geformuleerd te zien. Wakker worden, kabinet.

Hendrik5
Hendrik518 okt. 2019 - 9:58

Er zijn miljoenen woekerpolisen aan burgers verkocht. Ik zie bij boeren dezelfde collective 'domheid'. De regels zijn lastig en complex. De belangen van de bank, industrie en verwerkers van de producten staan voorop.

Katootje2
Katootje218 okt. 2019 - 9:49

"Ik constateer een overheid die de wet niet handhaaft. Bovendien een ongelijke behandeling van gelijke gevallen." En de ongelooflijke lafheid van degenen die geacht worden de wet te handhaven. Morgen slaan ze onze kinderen weer in elkaar.

1 Reactie
Diantha2
Diantha218 okt. 2019 - 11:19

Met name als je kinderen geen witte boeren met Lonsdale truien zijn..

Bert de Vries
Bert de Vries18 okt. 2019 - 9:26

Ik dacht na het lezen van Bleeker's artikel even het tegendeel van Hallelujah. 'Daarnaast krijg ik een ook beetje genoeg van de cowboy-mentaliteit van het platteland.' Zelf krijg ik een beetje genoeg van de maffiamentaliteit van de randstad. Daar is een PAS-regeling ontworpen met de bedoeling te misleiden. Die misleiding heeft jarenlang plaatsgevonden. Daardoor is een situatie ontstaan die niet is toegestaan, want zoals voorspeld in strijd met wet in regel. Het corrigeren van die verboden situatie gaat miljarden kosten. Voor de randstedelijke maffia zijn die kosten geen probleem. Hun inkomens kunnen een stootje hebben. Voor tal van anderen worden die verloren overheidsmiljarden wèl een probleem. Let wel, die boeren en hun trekkers is schorem. Niet kenmerkend voor het platteland maar veel voorkomend in Nederland. Waar je in nogal wat randstedelijk gebied na het donker niet meer zonder gevaar de straat op kunt. Iets dat het gevolg is van een beleid dat wel wat overeenkomsten heeft met dat van de PAS. In vrijwel het hele platteland kun je 's avonds zonder risico de straat op. En vaak word je ook nog gegroet, ongeacht of je elkaar kent. Bleeker, koppel die trekkerellende los van het parlement. Want op deze manier bevestig je de juistheid van de stelling van Cruyff: Je ziet het pas als je het begrijpt!

6 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries18 okt. 2019 - 9:51

cor. parlement, laatste alinea, moet zijn: platteland.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 10:45

Nou doe je alsof alle politici uit de randstad komen. Dat klopt natuurlijk niet.

BigKnor
BigKnor18 okt. 2019 - 12:22

@Karingin Maar daar wonen de meeste politici wel.

Bert de Vries
Bert de Vries18 okt. 2019 - 13:39

Karingin, je hebt gelijk. Al schrijvend viel het mij ook op. Maar in de eerste plaats doel ik op de Haagse politici (daarover had ik duidelijk moeten zijn) en in de tweede plaats ben ik er van uit gegaan dat in veel gevallen de omgeving van elke dag sterke invloed heeft. Waar mijn reactie dan op neer komt, is: Bleeker slaat met zijn sneer naar het platteland de plank helemaal mis. Zeker, de boeren hebben zich gedragen als ongeschoold schorem. Maar de veroorzakers van het probleem zijn de Haagse politici. Dat Bleeker dat is ontgaan, maakt hem in deze zaak incompetent. Totaal.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 17:03

Ik ben 't met je eens Bert. Maar dat zwalkende beleid is deels wel het gevolg van het steeds maar de boeren de hand boven 't hoofd willen houden. En dan nog: Die hele PAS was een soort vrijwillige regeling, waarbij je alleen maar hoefde "aan te tonen" dat je ooit wel eens compenserende maatregelen zou gaan nemen. Het is de boeren toch echt zelf te verwijten dat ze daar een loopje mee hebben genomen (en andere sectoren ook natuurlijk, maar die stoten aanzienlijk minder stikstof uit). Maar inderdaad, het is onbegrijpelijk dat onze bestuurders steeds maar weer denken dat bedrijven uit zichzelf wel 't juiste zullen doen. Werkt gewoon niet. Domme ganzen zijn 't.

gert3
gert319 okt. 2019 - 9:28

#karingin als je als boer wilde uitbreiden moest je aantonen dat je niet MEER stikstof ging uitstoten, de uitstoot van nieuwe stallen beleef dus gelijk, ondanks dat ze groter werden, meer stikstof uit stoten mocht allen als het rekenprogramma aerius aangaf dat er ruimte was in de natura 2000 gebieden. Wat heeft de boer nu fout gedaan?!!!!!?

msj_meijerink
msj_meijerink18 okt. 2019 - 8:54

De bedrijfstak heet niet voor niets de 'Voedsel industrie'

Jorah
Jorah18 okt. 2019 - 8:46

En wederom een artikel waar de minachting en haat tegen de boeren vanaf straalt. Als dit het huidige links is dan geef mijn portie maar aan fikkie. Verbaas je er dan ook niet over dat links wederom krimpt volgende verkiezingen.

11 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger18 okt. 2019 - 9:51

Het is wel wat complexer. De stikstof discussie is in Nederland vooral een politieke (zwart-wit) discussie en keuzeverhaal geworden waarbij bepaalde bedrijfstakken worden opgeofferd tbv dat van andere (machtigere) bedrijfstakken.

vdbemt
vdbemt18 okt. 2019 - 10:01

De waarheid kan soms hard zijn. Het negeren verandert die waarheid niet. Als teveel het blijven negeren, wordt het alleen maar erger.

WiebeI
WiebeI18 okt. 2019 - 10:13

Helemaal mee eens. Een feitenvrij artikel ook, met niet kloppende cijfers. Mijnheer vergeet de agrarische exportcijfers te corrigeren voor import via de Rotterdamse haven. Veel werkgelegenheid ook. En als de boeren zo veel verdienen, hoe kan het dan dat veel boeren aan het infuus liggen van de banken, zoals ook door mijnheer beweerd wordt. LEG DAT DAN UIT! Als ik veel verdien heb ik immers de bank niet meer nodig. Kortom inconsistent. Al die negatieve artikelen hier. Ik moet er maar niet meer op reageren omdat 90% van de bevolking de boeren steunt en dit doorziet. En het platteland wordt niet goed beheerd? Vandaag nog groot artikel in de Volkskrant: mensen vluchten de stad uit maar Friesland voor de schone lucht. Neen, in Amsterdam wordt het milieu goed beheerd! Alleen het criminele milieu bloeit en groeit in Amsterdam. Hun afvalcentrale AEB is een puinhoop dus deponeren ze hun rotzooi nu in de provincie. Hun kades storten hun, hun huizen verzakken en hun wegen zitten verstopt. Zoek het lekker uit. Als oud linkser vraag ik mij af welke afslag “nieuw linkse hipsters” hier nemen. Zo hou je inderdaad geen kiezer meer over met het eindeloze gezever over boeren. Kom eens op voor de hardwerkende arbeiders die niet zitten te wachten op hogere prijzen voor voedsel in de supermarkt omdat we van jullie allemaal biologische quinoa moeten wegvreten, niet meer goedkoop mogen vliegen en geen vlees mogen eten. Ik kan dat anders straks niet meer betalen.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 10:19

Dan blijf je toch lekker weg hier. Je zult niet gemist worden.

TELTLI
TELTLI18 okt. 2019 - 10:21

De rechtsstaat is niet links of rechts. En rechtsgelijkheid is een groot goed. Het is niet aan de boeren om ultimatums te stellen, de chanteren en te intimideren en zichzelf boven de wet te stellen. Waarom mag je geen kritiek hebben op (de handelwijze van) boeren? De melkquota waren nog niet opgeheven of de stallen verrezen als paddestoelen. Nieuw en groter. Dan kun je op je vingers nafluiten dat dit ammoniakproblemen op gaat leveren. En ja, de Nederlandse natuur is door de mens gevormd, maar dat geldt zeker ook voor het veel grotere platteland

Buitenstaander
Buitenstaander18 okt. 2019 - 10:29

@Karingin Denk dat t langzamerhand echt wel duidelijk is hoe sommige mensen denken over anderen met een afwijkende mening: Als ze dan maar weggaan uit NL dan wordt het fijner voor linkse stadsmensen, en vooral Amsterdammers, is t niet. Een variant op 'minder, minder'? oh wacht…..

Tom7
Tom718 okt. 2019 - 11:55

@Jorah Yep, het zal zoals het nu gaat voor het eerst zijn dat ik niet meer links stem, of wat zich tegenwoordig nog links noemt dan, ik hou niet van de-humaniseren en in mijn beleving doet ieder mens er toe, kan op dit moment geen partij op links vinden die dat nog uitdraagt. Integendeel juist, ze zijn op dat gebied nog enger geworden dan wat men rechts noemt.

Klaas Punt
Klaas Punt18 okt. 2019 - 13:10

Karingin - ik had niet door dat je tot het rot-op-gezelschap behoorde. Jammer.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 16:57

Ik bedoelde van Joop, sjongesjonge. Je weet dat je hier vooral linkse opinies tegenkomt, echt heel raar als je daarover gaat lopen klagen. Blijf dan gewoon weg.

Audio
Audio18 okt. 2019 - 17:43

@Tom de-humaniseren: je gebruikt hier exact de juiste term: het de-humaniseren van de boeren. Waar kennen we dat ook al weer van?

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 okt. 2019 - 7:19

TLI En niet alleen dat, maar dat ook de prijzen gaan zakken.

JanKlaasen
JanKlaasen18 okt. 2019 - 8:32

Wat je eigenlijk voorstelt is om de landbouw te verplaatsen naar het buitenland. Echter, dan geef je het probleem van vervuiling aan andere landen. Links Nederland is daar niet van gediend, zie bijvoorbeeld het migrantenvraagstuk. Nederland moet dit toch dragen?

10 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot18 okt. 2019 - 9:30

'Echter, dan geef je het probleem van vervuiling aan andere landen. Links Nederland is daar niet van gediend, zie bijvoorbeeld het migrantenvraagstuk. Nederland moet dit toch dragen?' Flauwekul. Je moet het samen dragen. Dat NL zoveel landbouwproducten exporteert is niet omdat de boeren de wereld zo graag willen helpen, maar gewoon omdat er geld aan wordt verdiend. Kijk je naar de ruimte die ze in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en de UK tot hun beschikking heeft dan kunnen ze daar natuurlijk ook prima zelf kippen, varkens en koeien houden. Echter, dat wordt minder gedaan omdat importeren uit NL een paar centen goedkoper is.

Jorah
Jorah18 okt. 2019 - 10:04

Mbt de agrarische sector heerst er schijnbaar bij links Nederland een NIMBY syndroom. (Not in my back yard)

vdbemt
vdbemt18 okt. 2019 - 10:05

"Wat je eigenlijk voorstelt is om de landbouw te verplaatsen naar het buitenland. Echter, dan geef je het probleem van vervuiling aan andere landen." Nou, nee hoor. Als ieder land de producten afneemt van haar eigen boeren, scheelt dat ENORM in het transport (met de uitstoot) van de producten over de wereld. Het is niet zo dat NL de hele wereld MOET voorzien van voedsel. Het is vele malen beter als men het zelf doet.

Buitenstaander
Buitenstaander18 okt. 2019 - 10:31

@vdbemt Maar gelet wat het bijdraagt aan de NLse economie, dan niet zeuren dat als consequentie uw uitkering weer procenten minder wordt he...of er minder geld is voor de zorg….

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 10:32

Als wij hier veestapel en landbouwgrond, zeg met de helft inkrimpen, dan merkt de wereld daar niet zo veel van hoor. Een deel zal misschien opgepakt worden in 't buitenland, maar het is een sprookje dat "wij de wereld van voedsel voorzien". Het overgrote deel van de export bestaat helemaal niet uit vlees, groente en zuivel.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 okt. 2019 - 12:04

"Mbt de agrarische sector heerst er schijnbaar bij links Nederland een NIMBY syndroom. (Not in my back yard)" Ik zou als de dood zijn voor Q koorts en meer van die ellende.

madbako
madbako18 okt. 2019 - 16:19

@Karingin 18 oktober 2019 at 12:32 Als wij hier veestapel en landbouwgrond, zeg met de helft inkrimpen, dan merkt de wereld daar niet zo veel van hoor Precies. Plus dat daar nog bij komt dat het overgrote deel van de wereld niet eens weet waar Nederland ligt. Laat staan dat ze weten dat daar een piepklein deel van hun voedsel vandaan komt

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 16:53

Oma: In het kader van de stikstofcrisis is het logisch als de meest vervuilende sector het eerst wordt aangepakt. En dat kan echt makkelijk, gezien de omvang. Gewoon beginnen met uitkopen van welwillenden, en voorlopig verbod op uitbreiding. Intussen verder polderen met de stakeholders over vervolgaanpak. Maar inderdaad, aan dat gesleep met producten de hele wereld over moet ook paal en perk gesteld worden.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 17:04

Norm: Weer zo'n sprookje. Die bijdrage aan ons BBP is vrij klein.

vdbemt
vdbemt23 okt. 2019 - 9:52

@Norm. Natuurlijk. De economie. Die moet eindeloos blijven groeien. Dat is nu net het probleem (oorzaak) van de klimaatdreiging. Nederlanders zijn toch zo inventief? Dan moet het ook lukken een stabiele, groene economie gaande te krijgen.

Klaas Punt
Klaas Punt18 okt. 2019 - 8:30

"...ik constateer een overheid die de wet niet handhaaft..." O, jee, ook in de file gestaan? Harry, ik denk dat je verkeerd bezig bent. De agrarische gemeenschap is net zo divers als de totale bevolking. Hoewel ik weet dat de VVDers wel zullen overheersen. Mijn insteek is dat er best wel iets ondernomen kan worden door de overheid maar in feit is de beperking van grond voor landbouw en veeteelt reeds jaar en dag aan de gang. In de plattelandsgemeente, ooit ruim voorzien van grond is alles volgebouwd. Dat zal nog wel een tijdje doorgaan, de gemeente is druk bezig haar grenzen te verleggen. En zo'n Farmers Defence Force FDF, net zo iets als Kickout Zwarte Piet KOZP, dat zijn de leuke dingen van deze tijd.

Dehnus
Dehnus18 okt. 2019 - 8:23

Leuk stuk maaruh? Noord Groningen? Maak daar maar rustig Groningen van. De klassenrellen begonnen in Sappemeer in 1929, en dat is nu niet echt Noord Groningen ;). Het is ook in Oost Groningen, waar je nog steeds de communistische partij vind. Je hebt wel gelijk inzake de biblebelt in Groningen, maar die zit wat meer in het midden in bepaalde dorpjes en is meer Gereformeerd. Komt ook omdat de Katholieken eigenlijk etnisch gezuiverd werden door de Hollanders (na een opstand of twee :P). Later heeft dat de kerk teveel (zowel Gerefo als Katho) aan de kant gestaan van de hereboeren/industrie, dat heeft vooral die laatste gekost na de klassenrellen. Het is jammer dat Groningers zich dit niet meer kunnen herinneren, vooral omdat de generaties die nog als kind op boerenland moesten werken langzaam afsterven en het meer gezegdes en spreuken zijn die het nog over de boeren gierigheid, sadisme en totaal gebrek aan empathie hebben. En die spreuken zijn er, maar worden niet echt behandelt in het onderwijs, als je met je Oma of Over Oma sprak dan hoorde je ze wel. Hun verhalen waren vaak ook dan ook heel extreem, maar zeker waar. Nu hebben ze daar "Polen" voor (lees het als een verzamelwoord in de volksmond voor mensen uit het oostblok). Die ze zwaar uitbuiten via Uitzendbureau constructies en ze te laten betalen voor hun onderdak zodat ze de lonen maar zoveel als ze kunnen, kunnen drukken. Daarom hebben ze ook geen probleem met de haat jegens deze groep op te jutten, want dat word een stukje gereedschap dat ze kunnen gebruiken om de angst er in te houden. Ze vonden het echt niet leuk dat het FNV ineens ontdekte: VERREK! OOSTBLOKKERS ZIJN OOK WERKLUI! Die moeten toch ook netjes betaald worden!? (Heeft ze gvdme ook jaren gekost hoor XD, net zoals ze nu de niet Babyboomer ontdekken :P). Maar daardoor voelt de plaatselijke Groninger het niet meer zo, en is het wat in de vergetelheid geraakt bij sommigen. Het leiden is uit het zicht en dus gaan sommigen de sprookjes en propaganda geloven. Kleine notitie hierbij: Ik heb het dan niet over een kleine hobbyboer of een bio boer, of iemand die niet aan de schaal vergroting mee deed. Ook die zijn er in Groningen en dat zijn vaak hele andere mensen. Nee dit zijn de mensen wiens familie of al jaren de regio uitbuitte of uit andere delen van NL naar Groningen zijn getrokken om die reden. Vaak uit Brabant, want daar hebben ze de sfeer ook al helemaal verziekt :(.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe18 okt. 2019 - 9:12

kunnen we het ook weer even over de mega-stallen hebben en het treurige leven van de varkens?

WiebeI
WiebeI19 okt. 2019 - 10:06

Heb dit jaar zelf fruit geplukt met Slowaken. Die waren dik tevreden over werk in Nederland. Ze hadden ook in Italië en op Cyprus gewerkt. Maar Nederland was het best, zowel qua verdiensten, huisvesting en behandeling door de werkgever. Weet niet welke klassenstrijd u wilt beginnen, maar bij de Oostblokkers weinig draagvlak. Okay, het waren Slowaken en geen Polen, maar dat maakt niet uit.

Tom Meijer
Tom Meijer18 okt. 2019 - 8:13

De vinger op de zere plek.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin18 okt. 2019 - 8:37

Tja de rokers zijn de schuldigen!

Klaas Punt
Klaas Punt18 okt. 2019 - 10:17

Danielle, het eerste varken dat ik ontmoette stond vriendelijk knorrend op de markt. Leuk beest. Toen ik later op een zeereis elke dag een paar dooie varkens overboord moest zetten had ik door dat die beesten erg kwetsbaar zijn en later in Brabant op vakantie, boy o boy wat kan het daar stinken. Helaas komt de tijd dat varkens ergens achter de boerderij in de prut lagen tot ze tegen kerst in stukken de schoorsteen in gingen hangen niet meer terug. Dat hoort bij het liedje van Wim Sonneveld over de vooruitgang. Ik heb zeker geen oplossing voor megastallen. Het hoort bij deze tijd, megascholen, megagemeentes, megaziekenhuizen als moet groter want het is efficienter. Misschien ben je net als ik niet geheel aangepast aan deze megagoede tijd?

Klaas Punt
Klaas Punt18 okt. 2019 - 10:18

Sorry, hoort dus onder Dehnus.

Buitenstaander
Buitenstaander18 okt. 2019 - 10:38

"Zere plek" Zolang het maar lekker de zere plek van anderen is. Typisch links dingetje uit de Randstad. Maar o wee als we morgen een 'eerlijke' prijs voor boerenproducten moeten betalen, en een 'beetje' koopkracht inleveren…. Nou dan is het weer de overheid die moet helpen en de verfoeide kapitalistische maatschappij….

Autofiets
Autofiets18 okt. 2019 - 8:09

"Juristen zijn geen noodzakelijk onderdeel van de rechtstaat, maar ondernemers met onvoldoende oog voor de samenleving Dankzij de inventiviteit van ondernemers die alleen maar rekening houden met hun eigen portemonnee houden deze zogenaamde juristen levensgevaarlijke criminelen uit de gevangenis. Deze criminelen blijven doorgaan met het ontwrichten van de Nederlandse samenleving en het te gronde richten van vele families en gezinnen. De vergelijking met een kankerpatient dient zich aan, u heeft kanker zegt de wetenschap, maar de noodzakelijke daden, het opsluiten van de wetsovertreders wordt weggewuifd met verwijzingen naar een eerlijk proces en de rechtstaat" Zie je hoe makkelijk het is om groepen mensen met een paar holle frasen weg te zetten? Net zoals dat meneer Bleeker zogenaamd genoeg heeft van de cowboy mentaliteit van het platteland. Hoeveel generalisaties wil je hebben? Iedereen die niet in de randstad woont is een boer met een cowboy mentaliteit. Net zo makkelijk als bv TNO matige statistieken verspreid. Nederland heeft per hectare 4x meer stikstof uitstoot dan gemiddeld in Europa, sowieso al raar om dat als argument te gebruiken waarom de berekeningen correct zijn aangezien het resultaat hiervoor gebruikt wordt als rechtvaardiging van de berekening (drogreden). Maar helemaal als je de doorzichtigheid van de matige statistiek doorgrond. Nederland heeft namelijk ook een 6x hogere bevolkingsdichtheid dan Europa (411 vs 70), waardoor de uitstoot per inwoner eigenlijk 33% lager is dan de rest van Europa. Goochelen met cijfers en generaliseren over een cowboy mentaliteit helpen de discussie niet. Voer hem op basis van onderbouwde argumenten ipv makkelijke opinie stukjes weg te zetten.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens18 okt. 2019 - 9:23

@ Autofiets Jij schrijft: Nederland heeft namelijk ook een 6x hogere bevolkingsdichtheid dan Europa (411 vs 70), waardoor de uitstoot per inwoner eigenlijk 33% lager is dan de rest van Europa. De stikstof uitstoot wordt voor %6 tot 8% veroorzaakt door mensen en 40% door de agrarische industrie. Dus het effect van die bevolkingsdichtheid is nog beperkt. En in ieder geval veel en veel kleiner dan de uitstoot van de agrarische industrie. Als je met cijfers wil goochelen moet je dat niet op zo'n doorzichtige manier doen.

Autofiets
Autofiets18 okt. 2019 - 10:58

@DaanOuwens: Helemaal correct, ik wil namelijk niet met cijfers goochelen. Beide statistieken zijn namelijk voor de Buhne. Per hectare zegt net zo weinig over de berekening als per inwoner. Mijn punt is dat dit type argumenten echter wel ten onrechte gebruikt worden. Wellicht had ik dat duidelijker moeten maken. Vraag die je jezelf natuurlijk wel kunt stellen is dat als de uitstoot per inwoner in Nederland gemiddeld inderdaad lager is dan in Europa, waardoor dit komt. Wellicht heeft het iets te maken met dat de Nederlandse agrarische sector en industrie ten opzichte van het gemiddelde in Europa een stuk schoner is. In dat geval kun je stellen dat je wellicht beter in Nederland een grote agrarische sector kunt hebben, dan elders in Europa waardoor de cumulatieve schade aan het milieu lager is. Zonder verder onderzoek is dat echter koffiedik kijken. Zelfde vragen dienen namelijk gesteld te worden voor de uitstoot per hectare. Zegt dat wat over de uitstoot of over de dichtbevolktheid en gebrek aan natuur in Nederland? Nederland is sowieso binnen Europa een statistische anomalie. Het zegt in ieder geval niks over de daadwerkelijke berekening, en dat is wel waar het TNO de argumenten voor gebruikte. Kwalijk naar mijn mening.

HaloOfFlies
HaloOfFlies18 okt. 2019 - 8:05

"We zitten in een echte crisis met een overheid die winst en bedrijven belangrijker lijkt te vinden dan een leefbare aarde." Die conclusie klopt simpelweg niet. Het probleem ligt niet zozeer bij de overheid die winstgevende bedrijven wil, alles begint bij de consumenten die teveel willen consumeren. Inderdaad exporteren we 75% van de landbouwproductie. Maar we importeren ook 75% van wat we zelf consumeren aan voedsel - koffie & chocola (1e levensbehoefte), bananen, soja voor de vleesproductie, enz. enz. enz. - we eten zoveel dat het simpelweg niet in Nederland zou passen als we het allemaal hier zouden willen/kunnen verbouwen. De regering doet in feite gewoon waarvoor ze gekozen zijn. Ze zijn tenslotte volksvertegenwoordigers. We exporteren om de import te kunnen betalen. Wellicht is het dan het beste gewoon (bijna) alle voedselproductie uit Nederland weg te halen en alleen nog maar voedsel uit Afrika, Zuid-Amerika en Azie te kopen. Het vrijkomende land moet dan gebruikt worden voor hoogwaardiger werk (drones bouwen ofzo) om de dan bijna 100% import van voedsel mee te kunnen bekostigen. Moet geen probleem zijn want in Braziliaans vlees kost ook minder dan Nederlands vlees, fruit is goedkoper (bananen uit Equador 1,25/kilo; da's niet veel), en de echt belangrijke zaken (chocola en koffie) komen toch al uit het buitenland. Ik woon zelf in boerengebied, maar kan weinig sympathie opbrengen voor de handelswijze boeren - dat neemt niet weg dat ze netjes uitgekocht dienen te worden. Het 'klimaatontkennen 2.0' (het aanvallen van 'de boodschapper', het RIVM) is ronduit belachelijk. Ze zullen ook wel allemaal roken en hun kinderen niet laten inenten - want wat weten die domme wetenschappers er nou van... Wat mij betreft komt er een harde (gedwongen) sanering, maar wel netjes de rekening betalen.

3 Reacties
Pippz
Pippz18 okt. 2019 - 9:23

Helemaal eens met deze reactie.

vdbemt
vdbemt18 okt. 2019 - 10:16

"Die conclusie klopt simpelweg niet. Het probleem ligt niet zozeer bij de overheid die winstgevende bedrijven wil, alles begint bij de consumenten die teveel willen consumeren." Natuurlijk speelt dat een rol. Maar het is de overheid die daar de ruimte voor geeft. Sterker nog: stimuleert. bedrijven als Shell, grote multinationals, worden in de watten gelegd. Ziekenhuizen moeten winst maken. Terwijl ze door de zorgverzekeraars in hun budgetten beperkt worden. Winst is belangrijker dan de zaak waarom het gaat (zorg, klimaat). Waar geen financiéle winst te behalen valt, wordt er bezuinigd (defensie, politie, belastingdienst, justitie, onderwijs) want het mag niet teveel kosten. Dit: "“We zitten in een echte crisis met een overheid die winst en bedrijven belangrijker lijkt te vinden dan een leefbare aarde.” is een heel rake conclusie.

Karingin
Karingin18 okt. 2019 - 10:27

We exporteren helemaal niet om de import te kunnen betalen, we hebben een enorm handelsoverschot. En uiteraard moeten we juist zo min mogelijk voedsel uit het buitenland halen. CO2 en zo weet je nog?

rvb2
rvb218 okt. 2019 - 8:04

Boeren staan al te vaak vijandig tegenover natuur. Daarom zijn de wolven in Nederland vroeger uitgeroeid. Daarom spuiten zij insecticides en pesticides. Zij willen de natuur vernietigen, en voor onze voedselvoorziening is 75% van de veestapel niet nodig. Het gaat dus niet om onze voedselvoorziening, maar om de al dikgevulde portemonnee van de boeren. Zij protesteren uit egoisme.

5 Reacties
Autofiets
Autofiets18 okt. 2019 - 8:39

@rvb Precies! De wolven zijn alleen maar uitgeroeid door de boeren, die verderfelijke boeren toch ook altijd. Als ik niet beter wist zou je bijna gaan denken dat het een zionistisch complot is. Wat kan jij vreselijk overdrijven zeg. Je woont met 17 miljoen mensen op een klein klotestukje van deze aardbol in een groot dorp, wat verwacht je? De prachtige bedreigde heidevelden moeten beschermd worden! Maar je vergeet voor het gemak even dat deze dankzij boeren ontstaan zijn en dat deze schrale grond niet natuurlijk is. De wolf moet terug! Maar je vergeet dat zodra een wolf ook maar een stap in een stad zet, hij meteen afgeschoten wordt. Niet door boeren overigens, maar dat zijn toch de grote schuldigen. Niemand koopt hier meer fruit of groente met een bruin plekje erop, met wormsteek of een andere esthetische beschadiging, allemaal de schuld van boeren! Elke boer is multimiljonair, eigenlijk gek dat we niet een speciale boerenbelasting gaan heffen. Dat boeren vooral zitten in de 'armste' (want relatief) regio's van Nederland doet daar blijkbaar niks aan af. Je maakt je zelf onsterfelijk belachelijk!

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:49

De wolven zijn inmiddels weer terug.

Joe Speedboot
Joe Speedboot18 okt. 2019 - 9:32

'De wolven zijn inmiddels weer terug.' Alleen zijn er inmiddels wel een paar 'zoek'. https://nos.nl/artikel/2304268-drie-wolven-spoorloos-verdwenen-mogelijk-leven-ze-niet-meer.html

Buitenstaander
Buitenstaander18 okt. 2019 - 10:40

Ach goh…. en rvb protesteert nooit uit eigen belang, dat doet niemand, toch? En dan gaan we de wolven er maar meteen bij halen…. man man…

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 okt. 2019 - 13:09

Als de Noorse boeren hun zin kregen werden de schaarse wolven beren en lynxen per omgaande uitgeroeid. Ieder jaar wordt er opnieuw gesteggeld in het parlement om hoeveel afschot er mag plaatsvinden. Oslo valt in het gebied waar wolven "legaal" mogen verblijven. In de østmarka zou een familie moeten leven maar tijdens tochten aldaar ben ik er nog geen tegengekomen.

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 7:59

De milieu- en klimaatactivisten dachten dat ze met een rechterlijke uitspraak de boeren op de knieën hadden. Maar wat niemand verwacht had: de boeren organiseerden zich en trokken naar Den Haag. Ze zijn nu weer een machtsfactor van betekenis waardoor hun onderhandelingspositie verbeterd is.

2 Reacties
Dehnus
Dehnus18 okt. 2019 - 8:29

Totdat wij weer ontdekken dat je ook een boer kunt intimideren met geweld? Want ja, daar komt het op den duur weer op neer hè? De herenboer is niet zo slim, hij heeft gewoon veel land en denkt dat het een geschenk van de "Heere" is :P. Verder zijn ze ook nooit weggeweest hoor, en "op de knieën"? Er was geen activist die van de bioboer af wou. Maar wel van de onhoudbare bio industrie die ook uw grondwater vergiftigt. Het is nu alleen een FVD opstandje geworden uit politieke redenen. En ja mensen hadden dat wel verwacht (dus nee, niet "niemand"), want het blijven klootzakken die herenboeren. Niet te vergelijken met bioboeren en niet bio industrie, die mensen heeft niemand problemen mee. Verder: Je mag dus rechterlijke uitspraken intimideren door volksgericht? Zijn we wat van het fascistische handje?

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 9:12

@Dehnus "Je mag dus rechterlijke uitspraken intimideren door volksgericht? Zijn we wat van het fascistische handje?" Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd tegen de wet en bedoeld om de wet te veranderen. Het doel van demonstreren is meestal verzet, verzet tegen klimaatverandering, tegen een kolencentrale of tegen het stikstofbesluit. Wie ben jij om te bepalen of de boeren al dan niet naar Den Haag mogen komen.

[verwijderd]
[verwijderd]18 okt. 2019 - 7:58

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Dehnus
Dehnus18 okt. 2019 - 8:30

Nee hoor, de mensen die tegen de megaboeren/herenboeren zijn, willen echt niet meer asfalt en beton.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 okt. 2019 - 9:53

Klopt Oma, de paniek ging toch echt over de bouwstop en niet over de natuurverloedering. Ook het dierenleed stond niet op de agenda.

Jerry Bidet
Jerry Bidet18 okt. 2019 - 7:49

Er zitten enkele steekhoudende argumenten in het betoog van Bleeker. Maar onder de bevolking leeft een compleet ander sentiment, wat niks met cijfers over uitstoot te maken heeft. Namelijk het ad-hoc beleid en visieloze bestuur vanuit de overheid. De steun voor de boeren is niet voor niets zo groot: dit is de bekende druppel. Daarnaast hoort in de ogen van vele Nederlanders de boer bij het landschap, traditie en cultuur. Doordat ze de afgelopen jaren doodgegooid met veranderende regelgeving, waar men steeds op moest inspelen, om dan nu te horen dat er 50% wordt afgesnoept dan kan je een tegenreactie verwachten. Dit zal zeker niet gaan afzwakken, nu Klaver gisteren in de kamer heeft gesproken over onteigening van de boeren. De vergelijkingen met het Rusland van Stalin en Z-Afrika zijn dan snel gemaakt.

6 Reacties
MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:16

Inderdaad. Socialisten en communisten hebben altijd moeite gehad met vrije boeren. Dat was zo in de jaren dertig in de SU en na 1945 in andere communistische landen. In de SU werd het land onteigend en de boeren werden de kolchose in geschopt. De omstandigheden zijn veranderd maar het doe niet: land onteigenen, boeren er af schoppen.

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:20

doe = doel

Dehnus
Dehnus18 okt. 2019 - 8:34

@Mount everest: Serieus? Even vergeten zoals die klootzakken zelf in Nederland te keer gingen tegen het werkvolk? Je kunt de SU gewoon simpelweg niet vergelijken met NL, omdat in Groningen de herenboeren een soort van adellijke klasse werd, inclusief horigen. Waar in Rusland de boeren veel armer waren. Maar goed na dat ik wat meer van je reacties lees, lijk je mij zo'n FVD gangertje. Want je spreekt ook met bewondering over intimidatie. En ja, met Fascistjes praat ik niet meer, voor je het weet maken die je af omdat je "ZIJ!!!!?!?!?!!!!!!!" bent in de piramide van hun suïcidesekte en niet "Ons......"

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:48

@Dehnus Wat een linkse flauwekul. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 40 ha. De meeste boeren werken in een maatschap van vader en zoon of met dhun echtgenote. Ook de vroegere herenboer moet het nu meestal alleen doen en dat kan vanwege de ver gevorderde automatisering.

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:50

Dehnus "Maar goed na dat ik wat meer van je reacties lees, lijk je mij zo’n FVD gangertje. Want je spreekt ook met bewondering over intimidatie. En ja, met Fascistjes praat ik niet meer, voor je het weet maken die je af omdat je “ZIJ!!!!?!?!?!!!!!!!” bent in de piramide van hun suïcidesekte en niet “Ons……” " Als ik jouw teksten lees, lijk je mij een gefrustreerd extreem-linkse mannetje. Een vijand van de open maatschappij.

Joe Speedboot
Joe Speedboot18 okt. 2019 - 9:37

'Socialisten en communisten hebben altijd moeite gehad met vrije boeren. Dat was zo in de jaren dertig in de SU en na 1945 in andere communistische landen. ' Werkelijk niemand, van links tot rechts, roept op tot de flauwekul die jij er hier met de haren bijsleept. Kom eens met inhoudelijke argumenten tegen inkrimping van de veestapel ipv de anti links ressentimenten waarin je grossiert.

Gefaald
Gefaald18 okt. 2019 - 7:38

Het linkse boeren bashen gaat niet werken. Het volk weet dat het gebeurt en kiest de kant van de boeren, tegen de linkse media. Het is een boemerangstrategie.

4 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer18 okt. 2019 - 8:12

"Het volk" Waar heb ik dat meer gehoord.

HaloOfFlies
HaloOfFlies18 okt. 2019 - 8:13

Er is niets links aan. Het is ook voor rechtse mensen niet zo plezierig tot aan de lippen in de ammoniak te staan. Links en rechts zouden gezellig SAMEN de boeren moeten bashen.

MountEverest
MountEverest18 okt. 2019 - 8:19

De scribenten op Joop die hun licht hebben laten schijnen over de boeren hebben zich alleen maar negatief over hen uitgelaten. Deze stemmingmakerij staat in schril contrast met wat de meeste Nederlanders vinden.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland18 okt. 2019 - 8:51

hou toch eens op met je linkse media de media zijn knetterrechts