Joop

Abortusverbod in Alabama en Missouri

  •  
20-05-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
61 keer bekeken
  •  
542841_10102047764440675_1233437271_n
Als de heiligheid van het leven echt een issue was dan hadden deze echte christenen niet miljoenen Indianen vermoord
Een vorm van verregaande barmhartigheid en respect voor het leven van anderen? Was het maar waar! De witte christelijke mannen in deze staten hebben besloten dat abortus uit den boze is. Zelfs als een vrouw daar niet van en ook niet mee gediend is. De diepere achtergrond hiervan is de knechting van vrouwen. Mannen zijn de baas en vrouwen moeten baren als de mannen dat willen, wat denken ze wel!
De aanval door deze veelal christelijke mannen op de vrijheid van de keuze voor abortus met als redengeving ‘Pro LiFe’, is hol en voos omdat dezelfde witte mannen met donkere pakken en rode das geen enkel probleem hebben met het doden van burgers in landen waar ze mee in oorlog waren en ook in landen waar ze niet mee in oorlog zijn. Als de heiligheid van het leven echt een issue was hadden deze echte christenen niet miljoenen Indianen vermoord, of in Vietnam en Irak een zeer wrede oorlog gevoerd waar voornamelijk burgers het slachtoffer van waren.
Er is maar één conclusie mogelijk; andere levens dan Amerikaanse tellen niet. Precies het omgekeerde van America First. Het zijn dezelfde mannen die met hun familie tot aan de tanden bewapend bij de kerstboom op de foto gaan en over vrede zingen, maar die geen maatregelen willen nemen om schoolshootings te voorkomen of het wapenbezit te beperken.
Bizar en gevaarlijk. Niet alleen in Amerika maar ook in Europa, voornamelijk nog Oost-Europa, begint dit soort fascistisch christendom de kop op te steken. Maar ja, op de koppel van Duitse soldaten stond ook ‘Gott mit uns”, mij verbaast dat niks.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

Phil2
Phil21 jun. 2019 - 13:10

Wat volgt volgens dit artikel... https://medium.com/s/jessica-valenti/republicans-wont-stop-at-abortion-2271e997b80b

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2019 - 11:09

Er vallen kraaltjes mee te verdienen en dan zegt het leven van een ander niet zoveel meer, enkel je eigen leven met zoveel mogelijk kraaltjes op de bank. Alles is heden ten dagen te koop. Het verhaal met de zilverlingen, nuttig voor verraad, zijn ze al lang vergeten te melden. Het is een wanhopige poging toch vooral het eigen bestaan en voortbestaan te legitimeren t.k.v. een ander. Gelovigen moeten volgens plan, zoveel mogelijk nageslacht baren om aan een meerderheid te geraken en zo macht te genereren/ consolideren, maakt niet uit hoe.

Robert Follon
Robert Follon21 mei 2019 - 8:10

Met de strengere abortuswetgeving in de VS is alles mis, maar dit betoog rammelt ook aan alle kanten. Deze wetgeving zal hooguit een paar dagen gelden voordat een federale rechter het van tafel veegt (want: in strijd met de grondwet). En dat is ook precies het doel: met draconische wetgeving tot het hooggerechtshof komen, en daar te hopen op de stem van o.a. Gorsuch en Kavanaugh. Een totaalverbod is er gekomen om te zien in hoeverre (op welke onderdelen) het bij het Hof eventueel stand houdt.

Norsemen
Norsemen21 mei 2019 - 7:46

Godsdienstwaanzin! En dan zijn er nog steeds mensen die bang zijn dat er de sharia wordt ingevoerd.

Reinaert
Reinaert20 mei 2019 - 19:32

Wereldwijd is er inmiddels een trend te zien van een monsterverbond van ultraconservatieve christenen (Evangelicals in de VS, Pinksterbeweging in Zuid Amerika, orthodoxe protestanten en katholieken in Europa) met nationalistisch rechts. En het gaat echt heel hard nu.

Keilstra
Keilstra20 mei 2019 - 15:27

Hallo ! De discussie over wanneer een foetus een persoon wordt is heel wat genuanceerder te voeren dan wat de schrijver van dit artikel laat zien. Babies mag je niet doden, maar wanneer zit er een baby in de buik en geen onpersoonlijk groeisel meer ? Het gemak waarmee dit punt wordt veronachtzaamd is mij een doorn in het oog. Men mag geen babies doden omdat men vrouw is en de baby nog in de eigen buik zit. Dan gaat zelfbeschikkingsrecht over eigen buik over in moord. De discussie hoort te gaan over het moment waarop we een foetus een mens gaan vinden.

6 Reacties
Alexandros des Burgus
Alexandros des Burgus20 mei 2019 - 21:48

Dat is waar de discussie over gaat in Nederland. In de VS is de discussie tussen pro-life en pro-abortion echter compleet verziekt. Kijk maar eens bijvoorbeeld wat voor argumenten studenten van Stanford University aan komen zetten voor pro-life: https://prolife.stanford.edu/qanda/toc.html Of het andere extreme: Post-natale abortus: https://jme.bmj.com/content/39/5/261.full Echt ziek! De realiteitszin is compleet verdwenen, waardoor het de kant op lijkt te gaan dat de rechten van de moeder totaal ondergeschikt worden gemaakt aan de rechten van het te geboren worden kind. Dit artikel haakt daarop in. Het idee van de Conservatieven in de VS dat er niet gekeken moet worden wanneer een baby levensvatbaar is buiten de buik (dat vastgesteld is op 24 weken in Nederland), maar wanneer een baby een hartslag heeft (6 weken) in combinatie met discussie van wat er met "persoon" wordt bedoeld in het veertiende amendement op hun Heilige Grondwet is daar dus helemaal niet aan de orde. Het gaat nu alleen nog maar om rechten van de moeder versus rechten van het ongeboren kind. Nuances en pragmatisme zouden fijn zijn, maar in een bipolair politiek landschap is dat compleet onmogelijk worden.

Keilstra
Keilstra21 mei 2019 - 7:30

@Alexandros Daarom zou het fijn zijn geweest als het artikel enig inzicht zou hebben verschaft in de huidigs siutuatie. Tot welke "foetusleeftijd" mag er nu worden geaborteerd ? Hebben de pro-lifers gelijk dat er nu levende personen worden gedood bij abortus ? En tot hoe ver in de zwangerschap willen de pro-lifers de keuzevrijheid van de moeder doordrijven ? Met zulke informatie zouden we een gefundeerd oordeel kunnen vellen over de strijd in Alabama en Missouri. Nu blijft het bij emotioneel loopgravengeschreeuw, zie de reacties in deze draad.

Keilstra
Keilstra21 mei 2019 - 7:33

Correctie, het moet zijn : Tot hoever willen de pro-choicers de keuzevrijheid van de moeder doordrijven

Robert Follon
Robert Follon21 mei 2019 - 8:14

[maar wanneer zit er een baby in de buik en geen onpersoonlijk groeisel meer ] Deze discussie is al heel vaak en heel lang gevoerd. Dus waarover heb je het?? In NL ligt de limiet bij 5,5 maand, ongeveer het tijdstip waarop een foetus zelfstandig buiten de baarmoeder zou *kunnen* overleven. 5 weken komt neer op ongeveer een gamba.

Keilstra
Keilstra21 mei 2019 - 10:34

@Robert Vraag 1. En hoe ligt dat in Amerika ? Vraag 2.1. AIs een foetus van 5,5 maand min 1 dag geen persoon is, is dat dan op de enkele grond dat het "buiten" niet kan overleven ? Vraag 2.2. Wat is dan de status van couveusekindjes ? Misschien vinden jullie mij een mierenneuker, maar het gaat hier om het al dan niet doden van iets of ... iemand. Ik vind het cruciaal om goed te kunnen beargumenteren waarom een te aborteren vrucht geen persoon is.

Nick the Stripper
Nick the Stripper21 mei 2019 - 16:18

[ maar wanneer een baby een hartslag heeft (6 weken) ] Laten we die frame van pro-forced-birthers alsjeblieft niet overnemen. Er is dan nog geen hart gevormd en van een slag is evenmin sprake. Wat er wel is zijn trillingen, electrische stroompjes. Die heartbeat laws zijn kwaadaardige bullshit laws.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 mei 2019 - 15:07

Wereldwijd en in alle grote godsdiensten is abortus omstreden. Amnesty I. verklaart dat het recht op abortus geen mensenrecht is.:Het is een recht dat vrouwen moeten kunnen uitoefenen, onder bepaalde voorwaarden. Amnesty bepleit: Abortus mag niet strafbaar zijn. Na complicaties door een abortus moet er altijd toegang zijn tot medische zorg. In gevallen van incest en bij gevaar voor de gezondheid of het leven van de vrouw moet er toegang zijn tot een legale en veilige abortus. Na verkrachting moet abortus vrijelijk beschikbaar zijn – in veel gewapende conflicten zijn vrouwen door vijandelijke strijders verkracht. Om nu de blanke christelijke man in de VS aan te wijzen als de vrouwvijandige en facistische partij gaat aan veel zaken voorbij. Overigens was "gott mit uns" als strijdkreet bij de Romeneinen ook al bekend. In het Hebreeuws is het Immanuel, een veel voorkomende jongensnaam. Mij verbaast dat niks. Nog een opmerking over '''Er is maar één conclusie mogelijk; andere levens dan Amerikaanse tellen niet." Aanbevolen: Een bezoek aan Mangraten of een ander militair kerkhof met Amerikaanse soldaten en eens zien of u die onzin herhaalt.

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r20 mei 2019 - 15:33

Kijk voor de grap eens op PragerU's facebook. Vanochtend nog een halve oorlog met de christenfascisten daar gestart. Want die Latijns-Amerikanen die dagelijks asiel aanvragen bij de zuidelijke grens; dat is volgens hun een invasie en het leger moet maar met scherp gaan schieten (op ongewapende burgers ja). Datzelfde volk blèrt dat het leven van de ongeborene zo belangrijk is, maar ben je eenmaal ter wereld gefloept, dan zoek je het zelf maar uit. Saillant detail; een dag nadat Alabama deze wet had aangenomen, werd een verstandelijk gehandicapte geëxecuteerd

Keilstra
Keilstra20 mei 2019 - 16:58

@Ch0k3r Wat heeft de doodstraf en het schieten op migranten met abortus te maken ? Stel dat je gelijk hebt, en "de christenen" zijn allemaal voor de doodstraf en voor het schieten op migranten, dan nog is de vraag legitiem of foetussen mensen zijn en gedood mogen worden, zelfs als die . vraag door christenen wordt gesteld. Ik neem aan dat jij tegen het doden van babies bent, onafhankelijk van de wens van de moeder. Ik vraag jou dan wanneer een foetus volgens jou een baby wordt. Uit je antwoord volgt dan tot welk punt in de ontwikkeling van een foetus de moeder abortus mag plegen.

MountEverest
MountEverest21 mei 2019 - 13:14

@Keilstra Ik vind dat jij de juiste vragen stelt en je niet laat afleiden door irrelevante opmerkingen die bedoeld zijn om de aandacht af te leiden.

OlavM
OlavM20 mei 2019 - 14:32

Goed artikel. Behalve dit: [Er is maar één conclusie mogelijk; andere levens dan Amerikaanse tellen niet. Precies het omgekeerde van America First.] Hoezo "precies het omgekeerde"? Ik zou zeggen: het staat op één lijn en vult elkaar aan!