Sinan Can gaat naar vier kwetsbare wijken van Parijs, Londen, Stockholm en Brussel. Hij gaat naar die plekken waar de armoede het grootst is en de werkloosheid het hoogst.