Een eerlijk gelijkwaardig Nederland. Wij zijn voor. Jij ook?

#BOOS HEEFT GELUIDSOPNAMES: HOE WYBREN VAN HAGA HUURDERS ÉN DE VVD OM DE TUIN LEIDDE

  •  
09-08-2018
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
8328 keer bekeken
  •  
Boos thumb def
Door #BOOS

Wybren Van Haga zou afgelopen voorjaar nog steeds werkzaam zijn geweest voor zijn vastgoedbedrijf Sjopperdepop BV. Dit tegen de afspraken met de VVD in. Deze afspraken werden gemaakt naar aanleiding van een rapport van de onderzoekscommissie van de VVD; deze deed onderzoek naar de integriteit van Wybren Van Haga. Daarnaast heeft de redactie geluidsopnames waarop te horen is hoe Wybren Van Haga huurders uit een van zijn panden probeert te krijgen.
2014. Het is Wybren Van Haga, toen nog actief voor VVD Haarlem, die een grote rol speelt omtrent het  aftreden  van toenmalig D66-wethouder Ewout Cassee. Cassee zou onder meer een verleden als frauduleus ondernemer verzwegen hebben. Onaanvaardbaar, volgens de VVD onder Van Haga; een politicus met een verzwegen verleden vol fouten, dat  kan immers niet . Als wethouder Van Spijk, de vervanger van Cassee, later aankondigt samen met Cassee op een bijeenkomst te verschijnen, is Van Haga furieus. Hij noemt het ‘een regelrechte provocatie.’ Het College zou zich niet meer met Cassee moeten willen associëren. ‘Dat men dit nu toch doet, is not done’ aldus  raadslid Van Haga.

#HAGANAARHUIS
Diezelfde verontwaardiging roepen de artikelen die onze collega’s van  Parool   en  NRC   respectievelijk eind 2017 en begin 2018 schreven op. Van Haga houdt zich als vastgoedondernemer niet alleen niet aan de regels, hij zou zijn huurders ook nog eens ondermaats behandelen. En ook uit de #BOOS-aflevering die wij 7 juni publiceerden blijkt: Wybren Van Haga nam het tot vlak voor hij de Tweede Kamer in ging niet zou nauw met de regels omtrent wet woningdelen als directeur bij zijn vastgoedbedrijf  Sjopperdepop BV . ‘Dan moet u niet bij mij zijn, maar bij de nieuwe directeur.’ zegt Van Haga afgelopen juni voor onze camera. Onzin, zeiden wij. Onder de mails en contracten binnen onze case staan naam en handtekening van u, Wybren Van Haga. ‘Ik moet nu stemmen.’ Met die woorden trok Van Haga de plenaire zaal in. Als tegenreactie tekenden bijna 30.000 mensen de petitie  #HAGANAARHUIS , een oproep aan zowel de VVD als Van Haga in de hoop dat hij diezelfde plenaire zaal ook weer zou verlaten. 
Artikel gaat verder onder de video
Aflevering van #BOOS, 7 juni 2018
De Van Haga Tapes
Naar aanleiding van onze uitzending verschijnt er in de #BOOS-mailbox een bericht: oud-bewoners van een privépand in Amsterdam van Van Haga zijn vlak voor zijn Kamerlidmaatschap hun huis uitgezet. Omdat ze de situatie niet vertrouwen nemen ze in september 2017 een van de gesprekken die ze met Van Haga hebben op. Het gaat hier om vier mensen die bij medeweten van Van Haga één woning betrekken, iets waar Van Haga een vergunning nodig voor heeft. Die heeft hij op dat moment niet. Onder de voorwaarde dat we onze bron anoniem houden krijgen we de opnames, waarop te horen is hoe Van Haga de huurders zover probeert te krijgen dat ze uit zijn pand vertrekken. Zo vertelt Van Haga de bewoners op de opnames onder andere dat iedere andere woonvorm dan wonen in gezinsverband ‘woonfraude’ is en er door de gemeente een dwangsom tussen de 6.000 en 50.000 euro aan hem –of zoals hij verderop zegt- de huurders opgelegd kan worden als ze niet vertrekken. ‘Onzin’ volgens een huurjurist, als we de opnames laten horen. Volgens de jurist kon Van Haga gewoon een omzettingsvergunning aanvragen voor deze woonvorm en zulke boetes worden zelden opgelegd, of in ieder geval nooit meteen. Er volgt dan eerst een waarschuwing. Overigens moet Van Haga ze dan wel zelf betalen, niet de huurders. Dit valt onder de zogeheten zorgplicht. Ook stelt Van Haga in het gesprek dat zijn huurders ‘bijna allemaal opgezegd hebben’. Merkwaardig, gezien de verschenen artikelen in NRC en Parool, ons item bij #BOOS en iemand die ons na de uitzending nog een bericht stuurt dat hij tegen Sjopperdepop BV geprocedeerd heeft. Ook weidt Van Haga zelf later op de opnames uit over hoe hij procedeert tegen een van de bewoners uit hetzelfde pand. Deze weigert te vertrekken. ‘Die situatie wil je gewoon niet hebben.’ Vervolgt Van Haga tegen de bewoners. ‘Pure intimidatie’ volgens de huurjurist.
Ook Van Haga: ‘Ik heb op de ***straat ook gevraagd, haal in godsnaam die 5 namen van je bel af, begin daarmee. Laat niemand binnen en check of er niet mensen zich uit kunnen schrijven want dan heb je al minder kans.’ Jurist: ‘Hiermee vraagt hij huurders of zij een illegale handeling willen plegen.’
Verdere opmerkelijk uitspraken zijn ‘Ik weet natuurlijk wel dat er meerdere mensen wonen maar wat interesseert mij dat’ -iets wat Van Haga in een latere mailconversatie met zijn huurders ontkent- en ‘Ga niet de gemeente bellen (…) Want dan zijn de poppen meteen aan het dansen’. Ook laat Van Haga nog blijken waarom er zoveel haast geboden is bij dit alles. ‘Kijk, er speelt nog een probleem mee. (…) Ik lig enorm onder het vergrootglas omdat ik nummer 41 op de VVD-lijst stond voor de Tweede Kamer. En als er nu een coalitie komt dan ga ik waarschijnlijk de Tweede Kamer in. Als ik op dat moment constructies aan het aanleggen ben om de wet te omzeilen dan ben ik ook weer meteen uit de kamer want dat komt heel groot in de krant. (…) Ja, dat je toevallig woningdeel-situaties hebt waar je het niet van wist (Van Haga wist dit wel, red.), waar je een einde van aan het maken ben, daar kom ik nog wel mee weg.’ 
Afspraken met de VVD
Terug naar begin 2018. De verschenen publicaties over Van Haga dwingen de VVD tot een reactie. Die komt er. VVD stelt een onderzoekscommissie aan die de integriteit van Wybren Van Haga zal moeten  onderzoeken . Dit onderzoek bestaat uit een gesprek tussen de commissie en Wybren van Haga zelf, het vindt plaats op 31 januari. Hoewel Haga verschillende keren in strijd met de regels over woningdelen lijkt te hebben gehandeld, zowel voor zijn bedrijf Sjopperdepop BV als voor zijn privépanden, komt de commissie tot de conclusie dat Van Haga  ‘niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld als verhuurder van panden in Amsterdam.’  De VVD-commissie spint de wanpraktijken van Van Haga als vastgoedondernemer dan ook handig, door te stellen dat het overtreden van wetten niet zozeer het probleem is, als wel de dubbelrol die Van Haga speelt. Uit het rapport:  ‘De problemen met betrekking tot de woningverhuur in Amsterdam door de heer Van Haga vormen daarbij niet het primaire probleem: het is een gevolg dat ontstaat uit de achterliggende problematiek van mogelijke belangenverstrengeling door de `dubbele petten’ van de heer Van Haga als politicus en ondernemer.’  Van Haga moet de partij dus op het hart drukken dat hij zich niet meer zal bemoeien met zaken die te maken hebben met zijn rol als vastgoedondernemer voor Sjopperdepop BV. De rest neemt de partij voor lief. Het valt te verdedigen dat de uitkomst van het onderzoek in breder perspectief niet geheel onlogisch is: de zetel van Van Haga is kostbaar. Mochten de spanningen hoog oplopen, zou Van Haga de VVD kunnen verlaten en daarbij zijn zetel mee kunnen nemen. Dit zou betekenen dat de regeringspartijen hun automatische meerderheid in de kamer kwijt zijn. Het dubbele petten-verhaal verschaft de partij een concrete oplossing naar de buitenwereld; Van Haga kan ondanks zijn verleden zo toch bij de partij blijven. Toch blijkt deze week in een artikel van het Parool dat het er op lijkt dat Van Haga zijn bedrijf Sjopperdepop BV  tegen de afspraken met de VVD in   niet helemaal opzij gezet heeft. 
Tijdens de research voor een uitzending over deze zaak stuitten wij op een pand in Amsterdam dat wordt beheerd door Van Haga’s  Sjopperdepop BV . Uit gesprekken met de bewoners van dit pand, die anoniem willen blijven ‘om verder gedoe te voorkomen, alles is net weer rustig’, blijkt dat Van Haga ondanks de afspraken met de VVD afgelopen voorjaar wel degelijk nog zaken deed namens  Sjopperdepop BV . Ook uit mailverkeer tussen de bewoners en Van Haga blijkt dit. Andere bronnen bevestigen het verhaal. ‘Wij hebben inderdaad vanwege zakelijke redenen afgelopen voorjaar nog met Van Haga om de tafel gezeten aangaande een pand van  Sjopperdepop BV .’ 
Als we de VVD om een reactie op onze bevindingen vragen, krijgen we het volgende: ‘(…) het was bekend dat de heer Van Haga  tot  april jl. - na afronding van het integriteitsonderzoek - contact had met huurders om de ongewenste situatie m.b.t. het woningdelen zo snel mogelijk op te lossen.  Vanaf  april jl. is het gehele bedrijf en daarmee het contact met huurder definitief op afstand gezet/gestopt. 
In het rapport dat de integriteitscommissie van de VVD publiceerde spreekt men echter alleen over gedane zaken. ‘De heer Van Haga heeft (uiteindelijk) veel in het werk gesteld om te voldoen aan de geldende verordeningen van de gemeente Amsterdam.’ Nergens wordt ruimte voor werkzaamheden namens  Sjopperdepop BV  in de toekomst benoemd. Wel benadrukt de commissie meermaals dat Van Haga een keuze moet maken. 
‘Wij wonen hier nu drie maanden.’ Vertellen de betreffende huurders ons ergens achterin juli. Met oog op het eerder deze week door Parool gepubliceerde artikel is schending van afspraken met de commissie in dezen dus niet ondenkbaar.
Ook zou Van Haga, zij het in lichte mate, nog als tussenpersoon fungeren namens  Sjopperdepop BV . Dit wordt bevestigd door de ex-huurder tegen wie Van Haga procedeerde. Het getuigt van de werkwijze van Van Haga. Hij leidt niet alleen zijn huurders, maar ook zijn partij met weinig moeite om de tuin. 
Screenshots van converstatie met ex-huurder van Van Haga
#BOOS heeft ook Wybren Van Haga gevraagd om een reactie op zowel de opgenomen uitspraken als het feit dat Wybren Van Haga afgelopen voorjaar nog zaken zou hebben gedaan voor Sjopperdepop BV. Reactie bleef uit. 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.