Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kabinet publiceert plan voor bestrijding stikstofcrisis, ingrijpen in vee-industrie 'onvermijdelijk'

  •  
10-06-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2794 keer bekeken
  •  
ANP-450199207

In sommige gebieden met veel bedrijfscomplexen van de vee-industrie moet de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen. Dat staat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat vrijdag door het kabinet is gepubliceerd, drie jaar nadat de Raad van State oordeelde dat de overheid faalt met het beleid. In 131 gebieden is de uitstoot extreem grensoverschrijdend en bevinden bedrijven zich te dicht in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het nieuwe beleid betekent dat niet alle bedrijven door kunnen gaan met hun werkzaamheden stelt het kabinet, een conclusie die al langer duidelijk is maar waartegen een deel van de ondernemers zich fel verzet. De vee-industrie is verantwoordelijk voor 41 procent van de stikstofneerslag in natuurgebieden. Die neerslag heeft een vernietigend effect op de aanwezige natuur.

De verantwoordelijke ministers Van der Wal (stikstof) en Staghouwer (landbouw) zien voor de boeren in de kwetsbaarste gebieden drie mogelijkheden: zij kunnen hun bedrijf (verder) verduurzamen of verplaatsen, maar "het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming". Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030, over acht jaar dus, 50 procent lager is. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet. Maar minister Van de Wal heeft al laten weten dat het om "richtinggevende doelen" gaat en dat zij niet "directief" aan de provincies gaat vertellen hoe zij die moeten bereiken.

In het AD zegt minister van Landbouw Henk Staghouwer:

,,Het is onontkoombaar dat er gebieden zijn waar veel moet gebeuren. De manier waarop nu geboerd wordt, is daar niet meer houdbaar. Ja, het is ingrijpend. Voor de ene boer betekent het uitkoop, voor de ander zullen technische maatregelen helpen. Voor een deel zal een boer een ander bedrijfsmodel moeten zoeken. Maar het antwoord voor alle boeren is verduurzaming. Kringlooplandbouw is de stip op de horizon.’’

Volgens Maria van der Heijden van MVO, de organisatie van duurzame ondernemers, is het niet noodzakelijk dat er bedrijven gesloten worden. In reactie op de plannen zegt ze.

"Het probleem zit hem in ons landbouwsysteem dat we de laatste decennia samen hebben gecreëerd. Dat systeem is zo eenzijdig gericht op efficiency dat de Nederlandse natuur eronder lijdt. Veel boeren willen bijvoorbeeld wel omschakelen naar duurzame landbouw en veehouderij, maar doen dit niet omdat ze ‘klem’ zitten in het huidige systeem en geen (ander) toekomstperspectief hebben. Boeren, banken, overheid, erfbetreders en afnemers zijn allemaal onderdeel en hebben belangen bij het huidige niet-duurzame systeem."

Ze pleit voor "een nieuw natuurinclusief toekomstperspectief voor de boer". De politiek moet volgens haar een begin maken met de transitie naar die nieuwe werkelijkheid. Die zou er op neer kunnen komen dat er juist meer boeren nodig zijn, mits ze op een duurzame manier opereren.

In een brief aan de Kamer schrijft Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof: 

Ik besef dat de benodigde veranderingen zeer ingrijpend zijn en dat deze veel zullen vragen van alle betrokken partijen. Voor veel ondernemers en hun gezinnen wordt met deze brief duidelijk hoe groot de opgave in het gebied is waar zij wonen en werken, dit valt niet te overschatten. Tegelijkertijd blijft de toekomst mede afhankelijk van de keuzes die ook medebewoners in het gebied willen maken en de mogelijkheden die innovaties bieden om daarbij te helpen. Dat betekent dat ook dit jaar nog veel onzeker blijft.

Nu is het vooralsnog aan de provincie die in een jaar tijd duidelijk moeten maken hoe de doelstellingen van het kabinetsplan bereikt gaan worden. De kwestie zal ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen bij de provinciale verkiezingen die volgend voorjaar gehouden worden.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (67)

dirk den boer
dirk den boer11 jun. 2022 - 15:36

je zal toch maar in de schoenen (of de hakjes) van mevrouw vd Wal staan, Goeie hemel, politici voor jou hebben er een potje van gemaakt, nooit opgetreden waar het de spuigaten uitliep, alsmaar gehoopt en gewed op nieuwe "innovaties", het PAS en zo meer, en dan moet jij de boel op gaan dweilen? Kan niet natuurlijk, dat kun je niemand aandoen, de vorige minister (gezondheid) viel flauw en gaf het op bij de venijnige aanvallen, dit gaat nog erger worden, let op mijn woorden.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 jun. 2022 - 9:18

Eerst de huidige wetgeving sluitend maken, er zitten nog steeds teveel gaten in. Daardoor worden onbeperkt nieuwe vergunningen verleend. Verder als men het aan de provincies overlaat, dan zie ik het somber in. Dat zijn juist degenen die de wetten omzeilen, of de gaten daarin gebruiken. Daar zitten de VVD-ers en CDA-ers die altijd de oren naar de boeren laten hangen, zo ook de CU. Het is tenminste weer benoemd. De afgelopen jaren is er echter onder Schouten helemaal niets gebeurd, wat te verwachten was. Er zal aan de armoede onder Schouten ook niets veranderen. Zij is in alle kabinetten een lichtgewicht gebleken. Ik kan alleen hopen op verandering zodat ook de lucht waaronder menigeen zucht weer wat schoner wordt en meer 'behapbaar'. Reken niet op innovaties. Die worden omzeild en/of misbruikt, zoals er grootschalige mestfraude is geweest. Dat kostte niets nl. Ik kan nog wel meer op noemen, maar nu even niet. Heb mijn buik al lang vol van de boeren.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal11 jun. 2022 - 7:13

Veehouderij omzetten in landbouw en woningbouw. Prima plan, ook Bedrijfsleven en MKB zal er door winnen.

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 jun. 2022 - 7:05

Dit is zeer goed nieuws voor het milieu! En dat zonder Groen Links! Dit is de volledige GL agenda die hier door de VVD wordt uitgevoerd; het moet niet gekker worden. Ik ben er in ieder geval blij mee; kan mij wat schelen wie het uitvoert - tel je knopen.

1 Reactie
Jan Man
Jan Man11 jun. 2022 - 10:47

De VVD leefde lang in een naïeve sprookjeswereld waarin stikstof maar een klein probleem was dat wel even met innovatie opgelost kon worden. Nu is de tijd gekomen dat zelfs de VVD de realiteit niet langer meer kan ontkennen en tot actie overgaat.

Phantom3
Phantom311 jun. 2022 - 6:37

Prima om boeren aan te pakken. Ze zijn met te veel en te massaal bezig. Maar pak ook gelijk Schiphol, Tata Steel en Shell (om maar een paar voorbeelden te noemen) aan. Het is allemaal erg selectief.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 8:17

Selectief en eenzijdig, maar dat is met deze regering voorspelbaar. Het gaat volgens de verdeel en heers tactiek. Neem het besluit, leg de uitvoering in andermans handen en laat de media en het volk de rest doen. Leun achterover en wacht tot het stof neerdaalt en doe wat mooie beloftes voor de verkiezingen, die je na de verkiezingen acuut vergeten bent. Schuif de gevolgen van je beleid voor de slachtoffers op de lange baan en stel het behoud van macht in als doel. Veins vergeetachtigheid, wijs op de complexiteit van het probleem en ontwijk kritische vragen. Vertel maar een deel van het verhaal, en laat de meute dat later ontdekken, en schuif dan de schuld zo ver mogelijk weg. Die tactiek werkt al 40 jaar en de regeringspartijen regeren al 40 jaar in verschillende vorm en grote met hetzelfde desastreuze beleid door. Fundamentele problemen worden niet opgelost, alleen verschoven en liefst naar het buitenland. Daardoor wordt Nederland steeds afhankelijker van dat buitenland, en in de toekomst ook voor ons voedsel.

pahan
pahan11 jun. 2022 - 5:22

Je kan in het eerste hoofdstuk van NPLG al stoppen met lezen, omdat daar pijnlijk duidelijk wordt wat het echte doel van deze exercitie is. Commerciële belangen. Regie wordt bij de provincie gelegd, die al sinds jaar en dag opzichtig faalt in het verzet tegen grote spelers met geen enkel ander belang dan het genadeloos laten toenemen van waarde van hun portfolio. Ik heb jaren geleden beelden gezien van de zeebodem rondom olie- en gasprocucerende installaties, die allemaal een 500 meter exclusiezone hebben waar niet gevist kan worden. Zo ziet het er dus uit als de bodem niet omgeploegd wordt voor de visserij. En pulsvissen mag niet, dus kans op herstel is 0. Het programma wind op zee biedt kansen, want varen wordt bijna onmogelijk en vissen zeer beperkt. Op land houden de akkerbouwers en veehouders het land veilig voor kassenbouw, verstedelijking, het zoveelste lege industrieterrein en ga zo maar door. Achteraf ben ik blij dat de verantwoordelijken in de Wieringermeer zich hebben laten omkopen en het vol laten zetten met windmolens, dat zet dan nog een rem om de huizenbouw en dergelijke. Omwonenden zijn afgekocht met een vooraf vastgestelde en niet onderhandelbare fooi, want iedereen is toch gewoon te koop? Vraag je af of de overheid die de beloftes in Groningen gedaan heeft een betrouwbare speler is als het gaat om beschermen van natuurgebieden. Ik zou de boeren maar gaan steunen, dat is misschien wel je enige kans om je kleinkinderen een stukje gras te kunnen laten zien.

4 Reacties
Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 8:20

Alsof het onderhoud van die natuurgebieden niets kost, dat zal door de burger opgehoest moeten worden. Er wordt ook voorbij gegaan aan de natuur van de boerderijen en het landschap, is dat geen natuur dan?

r v b
r v b11 jun. 2022 - 9:09

@gimli: als een boerderij natuur is, dan kan je een autosnelweg, torenflat of datacenter ook wel natuur gaan noemen.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 11:48

Nee Gimli1955, landbouw is geen natuur. Het is kunstmatige veehouderij en gewassenverbouwing waarbij impact op de omgeving op de tweede plaats staat.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 14:23

@Thomas Alles is natuur, dat zijn de tuinen in de stad, dat zijn de parken in de grote stad en in de dorpen. Dat zijn de uitgestrekte grasvelden van de voetbal verenigingen en ook de landerijen van de boeren. Denk je dat de edelherten en everzwijnen niet niet hun ontlasting verliezen en dat heeft ook gevolgen voor de stikstof verspreiding. In de Gelderse vallei en de Veluwe zijn er zelfs veel te veel wilde everzwijnen en bij de Oostvaarders plassen veel te veel grootgrazers. Die schijten ook allemaal in het rond en dan krijg je weer het gehakketak of ze bijgevoerd moeten worden, net als de koeien bij de boer. Alleen de mens met een tunnelvisie omschrijft het ene als natuur en het andere niet.

Pater
Pater11 jun. 2022 - 3:03

Heel goed, niet van dit kabinet verwacht, eerlijk is eerlijk. Van der Wal heeft lef. Nu Schiphol (hub-functie) en de industrie (houden aan/controle op vergunningen) nog! En meer OV, minder auto.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 jun. 2022 - 17:08

Pater Eerst zien dan geloven!

JasDon
JasDon10 jun. 2022 - 20:48

Er is nu al sprake van volle parken omringd door weilanden, zodra dat woongebieden worden wordt het alleen maar grauwer en de parken voller. In de nabije toekomst ga ik toch deels in het buitenland werken, maar het blijft balen voor de achterblijvers.

Gimli1955
Gimli195510 jun. 2022 - 20:38

Volgens mij is het realisme van de olievlek nog niet doorgedrongen. Bij iedere opheffing van een boerenbedrijf ontstaat er een mogelijk groter natuurgebied, waar dan weer andere boerenbedrijven aan grenzen, die dan ook moeten wijken voor nog meer natuurgebied. De natte droom van de natuur aanhangers. Wat niet vergeten mag worden is dat in de jaren voordat de natura 2000 gebieden werden vastgesteld, de natuur instituten de oppervlakte van de natura 2000 gebieden hebben verdubbeld, want het aanmelden werd zonder controle goedgekeurd door de bevoegde instanties. Vergeet niet dat politiek altijd een dubbele agenda heeft en het spel wordt sinds het neoliberalisme en eigenlijk nooit eerlijk gespeeld.

1 Reactie
Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 9:04

"Bij iedere opheffing van een boerenbedrijf ontstaat er een mogelijk groter natuurgebied, waar dan weer andere boerenbedrijven aan grenzen, die dan ook moeten wijken voor nog meer natuurgebied. De natte droom van de natuur aanhangers. " Nee, dat is de stropop van Gimli1955.

TwoTone
TwoTone10 jun. 2022 - 20:32

Typisch politiek van de laatste 25 jaar vanuit Den Haag (en Brussel). Niet luisteren naar de oplossingen en keuzes van de kiezer en betrokken branches. Maar onervaren beginnende academici, zich verliezend in computermodellen, oplossingen laten bedenken en dit aannemen als enige oplossing c.q. waarheid. De realiteit is natuurlijk weerbarstiger. Zonder draagvlak bereik je niks en ben je afhankelijk of er weer eens een crises komt om misbruik van te maken om je plannen alsnog te kunnen opleggen aan de kiezers. Boeren zijn 40% aandeelhouder van een onduidelijk probleem als je naar de internationale omgeving kijkt. Dus laten we eerst de werkelijkheid van het probleem inkaderen en niet afgaan op omstreden rekenmodellen. En dan met de 100% aandeelhouders van het probleem naar oplossingen zoeken. Nu is het weer eens een haastige spoed om iedereen te overrompelen. Dat is zelden goed…..

2 Reacties
Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 9:05

"Niet luisteren naar de oplossingen en keuzes van de kiezer en betrokken branches. Maar onervaren beginnende academici, zich verliezend in computermodellen, oplossingen laten bedenken en dit aannemen als enige oplossing c.q. waarheid." Wat een onzin. De betrokken branches hebben meer dan 7 jaar de tijd gehad om oplossingen toe te passen, met het resultaat dat de situatie alleen maar slechter is geworden.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 9:05

"Boeren zijn 40% aandeelhouder van een onduidelijk probleem als je naar de internationale omgeving kijkt." Zij produceren in hun eentje meer dan de helft van de hoeveelheid stikstof van alle andere bronnen bij elkaar.

dirk den boer
dirk den boer10 jun. 2022 - 20:18

In Zwitserland, rijker nog dan NL, heeft een bergboer 20 koeien, bij melkprijs van 70 cnt, naast boer is hij vaak ook nog skileraar of heeft Zimmer Frei. Hoe is de N depositie daar? Hoe zijn de alpenweides en de bossen? Wij hebben een veel efficientere zuivelsector ondersteund door banken, Wageningen, boerenbelang etc etc) en een Friesland Campina van 150 jr die de zaken nog eens flink aanjaagt. Maar dat wreekt zich dus nu ineens, iets wat technisch kan, hoef je niet altijd uit te buiten en vrij te laten, en zeker niet in een land als NL. In Rusland en Brazilie zijn melkveehouders van 10 duizend stuks, daar kan het dus wel, geen centje pijn, mooie bossen en natuur ook.

2 Reacties
Pater
Pater11 jun. 2022 - 9:48

Zwitserland profiteert van de bescherming van bergboeren en hun producten, die binnen de EU is geregeld. (Zw. is geen lid EU, ik weet het, maar heeft zich vrijwel helemaal gebonden aan de EU-regels).

dirk den boer
dirk den boer12 jun. 2022 - 15:24

Wordt het niet eens tijd,Pater, dat NL ook onder de bergboerenregeling komt te vallen? Vanwege de nadelen (dichte bevolking, weinig natuur, waterkwaliteit) in aanmerking voor steun aan boeren die het kalmaan doen? gewoon 10 of 20 koetjes? En toch een redelijk inkomen? Kan best natuurlijk, we zijn rijk genoeg, en geven ons goeie geld al uit aan allerlei andere soortgelijke sociale (on)zin.

Gimli1955
Gimli195510 jun. 2022 - 19:41

Vervolg De uitvoering leg je in andere handen en de verdeel en heers tactiek is in werking. Als het lukt, trekt Rutte het naar zich toe en als het mislukt, ligt het aan de boeren, provincie en gemeenten. OP deze manier kan deze regering niet verliezen, en zo werkt het al 12 jaar. Er zijn genoeg voorbeelden van affaires en schandalen. Conclusie : De industrie lobby profiteert optimaal, de olie maatschappijen voor onze benzine, diesel en LPG idem dito. De regering, provincies en gemeenten verdienen aan de grondverkoop en Nederland is nog meer afhankelijk van voedsel van import. Wat weer een verdienmodel is van de voedselindustrie en logistiek, nog meer stikstofoxide productie door het vlieg en vrachtverkeer. De prijzen blijven door de gestegen import hoog en dat levert de staat extra BTW opbrengsten op. Kijk naar de stikstof ammoniak grenzen in Duitsland van 100 mg per hectare en Denemarken 200 mg per hectare, terwijl de grenzen in Nederland op 0.7 mg per hectare. De productie per hectare ligt in Duitsland op 25 kg per hectare en in Nederland op 50 kg per hectare. Ieder land mag zelfs de grenzen vaststellen en mijn inziens zijn die in Nederland wel erg streng. Ik heb ook nog weinig uitleg gezien, waar die grenzen vandaan komen en ik zie ze ook erg weinig in de media. Dit is wel te lezen bij het RIVM, echter zonder inhoudelijke uitleg waarom de krappe grenzen zijn gesteld, behalve dat het zo is. Rutte heeft te vaak gelogen om nog geloofwaardig te zijn.

6 Reacties
Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:20

@Gimli1955 Wanneer krijg je eens door dat beroepen op je eigen onwetenheid onlogisch is. "Ik heb ook nog weinig uitleg gezien, waar die grenzen vandaan komen en ik zie ze ook erg weinig in de media." Dat jij het niet ziet betekend niet dat het niet bestaat en niet wordt meegedeeld.

Pater
Pater11 jun. 2022 - 2:55

Gimli als de verdediger van de boerenbelangen, tja. Belachelijk dat we zo meer voedsel moeten gaan importeren: de landbouw produceert voornamelijk voor de export. De intensieve veeteelt leidt tot de import van enorme hoeveelheden veevoer, zoals soja, waarvoor bossen elders grootschalig woden gekapt. De verschillen in hoeveelheden zijn heel eenvoudig te verklaren: landbouw in NL ligt bijna overal naast natuurgebieden (het minste logischerwijs in de Zuiderzee-polders) die door de stikstof verdwijnen.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 7:29

@Thomas Nu nog een coherente reactie op inhoud in plaats van de bekende persoonlijke aanval, dan is er een discussie mogelijk.

Pater
Pater11 jun. 2022 - 9:50

Eshuis constateert een gebrek in je redenering. Gimli weet zich niet anders te verdedigen dan door een persoonlijke aanval, zonder een letter inhoud.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 11:50

@Gimli1955 "Nu nog een coherente reactie op inhoud in plaats van de bekende persoonlijke aanval, dan is er een discussie mogelijk." Dat is precies wat ik gedaan heb. Ik heb je argumentatie bekritiseerd, niet jou als persoon. Dus je reactie slaat nergens op.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 14:33

@Thomas Copy paste van mijn reactie is geen inhoudelijke onderbouwing en de korte zin er onder ook niet. Ik zie geen enkele inhoudelijke reactie op mijn redenering en mijn voorbeelden, ze worden voorspelbaar genegeerd en er wordt een semantische reactie gegeven. De kritiek wordt niet met concrete feiten onderbouwd of weer sproken.

Frans Akkermans
Frans Akkermans10 jun. 2022 - 19:30

Mijn punt is dat het doel niet deugt. Het is dwaasheid om te proberen de prachtige natuur van nu weer in te wisselen voor de natuur van ons land zoals die eind negentiende eeuw bestond. Het is een anti-modernistische , in wezen reactionaire doelstelling: terug naar een tijd die voorbij is en niet meer terug komt. God zij dank voeg ik daar als mening aan toe. Triest dat links zich zo voor het karretje heeft laten spannen van de ecologen. Die zijn al jaren aan de macht helaas.

12 Reacties
JasDon
JasDon10 jun. 2022 - 20:43

Eens, het is zinvoller om als Nederland een stukje natuur in bv. Oekraïne te adopteren dan dat we hele gebieden rondom kleine stukjes cultuurlandschap stikstofarm proberen te maken. Europabreed neemt de stikstof uitstoot hierdoor echt niet af. We verspreiden het alleen maar verder.

Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:22

"Mijn punt is dat het doel niet deugt. Het is dwaasheid om te proberen de prachtige natuur van nu weer in te wisselen voor de natuur van ons land zoals die eind negentiende eeuw bestond." Dat is het doel helemaal niet. Het doel is om de schadelijke hoeveelheden stikstof uit de lucht te halen. "Triest dat links zich zo voor het karretje heeft laten spannen van de ecologen." Triest dat jij beroept op onderbuik gevoelens en vijandsbeelden t.o.v. ecologen en links georiënteerde mensen. Dat jij wat ecologen zeggen niet leuk vind, veranderd niks aan het wetenschappelijk onderzoek wat die experts hebben gedaan.

Pater
Pater11 jun. 2022 - 3:01

@Frans Als mw. BBB iets zegt is het daarmee nog niet waar. De "prachtige natuur" wordt meer en meer aangetast, wat leidt tot een grote vermindering van de biodiversiteit, zowel in flora als fauna. Dat heeft niks met een romantisch terug-naar-het-verleden te maken. De ecologen zijn natuurlijk decennia lang totaal niet gehoord, de landbouwlobby (en die is veel breder dan de boeren) heeft dat geluid altijd weten te overstemmen. Dat kan nu niet meer omdat sjoemelen niet meer werkt: NL heeft zich vastgelegd op EU-normen die uiteindelijk doorklinken.

Pindaklaas
Pindaklaas11 jun. 2022 - 6:44

"Het is dwaasheid om te proberen de prachtige natuur van nu weer in te wisselen voor de natuur van ons land zoals die eind negentiende eeuw bestond." We hebben amper nog natuur in Nederland, en de natuur die we wel hebben (of zo noemen) kun je zeker niet als prachtig wegzetten. Het is allemaal door de mens gecreëerde natuur, welke daardoor geen natuur genoemd kan worden.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 7:35

@Thomas Ook hier weer niet verder kijken dan de persoonlijk aanval, waardoor de inhoudelijke discussie ontweken wordt. @Pater Als de regering onmogelijk eisen stelt mbt de stikstof uitstoot en de grenzen die aangehouden mogen worden, kun je alles recht praten. Hoe komt het dat in het buitenland geen probleem is. Daarnaast is het een olievlek, want met meer weggesaneerde boeren ontstaan er nog meer natuurgebieden, die dan weer grenzen aan boerengebied en zo is de cirkel rond. Je kunt niet eenzijdig alle gevolgen bij 1 bedrijfstak neerleggen, ik hoor niemand over Chemours, of Tata Steel en de vele grotere industrieën, die zelfs aantoonbaar veel meer schade toebrengen aan de gezondheid van burgers.

Pater
Pater11 jun. 2022 - 9:58

@Gimli Ik legde uit waarom NL strengere stikstofeisen stelt dan bijv. Duitsland: in onze beperkte ruimte liggen natuurgebieden noodzakelijkerwijs vlak naast landbouwgebieden. De reactie van Gimli getuigt van totaal onbegrip. Misschien is het te moeilijk voor hem. Dat er met de uitkoop van boeren meer natuurgebieden ontstaan is klinkklare onzin. Natuurgebieden moeten worden opgenomen in de wettelijke lijst. Met de uitkoop wordt helemaal geen nieuw natuurgebied beoogd, maar een beschermende zone. Verbijsterende onwetendheid. Zelfs deze regering zegt niet dat alleen de landbouw moet worden aangepakt, er wordt een bredere aanpak aangekondigd. Echte daden (bijv. hub-functie Schiphol) ontbreken vooralsnog, misschien komen die ook niet, dat is moeilijk te voorspellen..

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 11:52

@Gimli1955 "Ook hier weer niet verder kijken dan de persoonlijk aanval, waardoor de inhoudelijke discussie ontweken wordt." Ware het niet dat wat ik heb geplaatst een kritiek van de argumentatie van Frank Akkermans was en ik hem nergens persoonlijk heb aangevallen. Maar laat vooral zien dat je geen weerwoord hebt, noch weet wat een persoonlijke aanval is.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 11:57

@Gimli1955 "Als de regering onmogelijk eisen stelt mbt de stikstof uitstoot" 1. Je hebt niet aangetoond dat de eisen onmogelijk zijn. 2. We kunnen prima met minder boeren, we MOETEN de stikstof uitstoot in NL verlagen. " en de grenzen die aangehouden mogen worden, kun je alles recht praten. " In tegenstelling tot jouw boude bewering dat de eisen onmogelijk zijn bedoel je? "Hoe komt het dat in het buitenland geen probleem is. " Hoe kom je er bij dat het in het buitenland geen probleem is? En zelfs al zou dat zo zijn, dat betekend niet dat het hier geen probleem is. "Daarnaast is het een olievlek, want met meer weggesaneerde boeren ontstaan er nog meer natuurgebieden, die dan weer grenzen aan boerengebied en zo is de cirkel rond." Dit heb je eerder geroepen, maar nog nooit onderbouwd. Ga je dat deze keer wel doen? "Je kunt niet eenzijdig alle gevolgen bij 1 bedrijfstak neerleggen," 1. Dat gebeurd niet. Ik heb je er al op gewezen dat er andere groepen in deze tekst worden genoemd. 2. Deze bedrijfstak produceert in zijn eentje meer dan de helft van de uitstoot die alle andere bronnen bij elkaar produceren, dus zij zijn wel degelijk de grootste bron en het grootste probleem. " ik hoor niemand over Chemours, of Tata Steel en de vele grotere industrieën," En dat is nog steeds jouw probleem en een drogredenatie. Tata Steel is veelvuldig in het nieuws geweest, zelfs dit jaar nog.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 11:58

@Gimli1955 " die zelfs aantoonbaar veel meer schade toebrengen aan de gezondheid van burgers. " Het gaat hier specifiek om stikstofuitstoot. Wat jij doet is het equivalent van klagen over de financiële kosten van het aanschaffen van een auto in een discussie over de CO2 uitstoot van auto's.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 14:43

@pater onze uitstoot is per hectare 50 kg, en in Duitsland 25 kg. Dat rechtvaardigt op geen enkele wijze op wetenschappelijk niveau, waarom bij ons de grens op 0.7mg per hectare ligt en in Duitsland op 100 mg per hectare, waarbij Duitsland ook nog een marge aanhoudt van 20% door onnauwkeurige modellen. In Denemarken ligt de grens zelfs op 200 mg per hectare. De uitleg bij het RIVM ontbreekt, behalve de niet inhoudelijke rechtvaardiging dat het zo is. Leg maar inhoudelijk met concrete voorbeelden en onderbouwing, waarom het noodzakelijk is dat onze grenzen 142.857 x kleiner moeten zijn dan in Duitsland, terwijl de grens de verspreiding van ammoniak niet tegen houdt. Daarnaast zorgen de boeren maar voor 40% van de stikstof uitstoot. De andere stikstof gebeurt door al het verkeer en de industrie. Daar gebeurt helemaal niets, behalve de belofte van de industrie dat ze in de toekomst het plan hebben om het te verlagen en het verkeer een paar kilometer minder hard mag rijden, waar niemand zich aan houdt. Eenzijdig met tunnelvisie wordt alles bij 1 bedrijfstak neergelegd, die in de afgelopen jaren al 65 uitstoot verminderd heeft.

Paul Spijkers
Paul Spijkers12 jun. 2022 - 1:31

Frans. Je theorie van geschiedenis is mank. Dat je verbetering 'anti-modernistisch' en 'terug in de tijd' vind laat zien dat je aanneemt dat het erger moet blijven worden. Maar zo zit de geschiedenis niet altijd in elkaar. Ooit vond met slavernij "modern" en sommigen wilden niet "terug". Nu minder vaker. Verbetering gaat niet over de 19de eeuw. Dat gaat over het hier en nu. Met als doel dat het in de 22e eeuw mischien niet nog rampzaliger is en in sommige opzichten mischien heir en daar zelfs iets beter.

Pater
Pater13 jun. 2022 - 3:00

Gimli blijft onbegrip tonen. We stellen striktere eisen dan Duitsland als de ammoniak uitstotende landbouw naast natuurgebied ligt, en dat is in het kleine NL al gauw het geval. Daarom spelen er ook nauwelijks problemen in de Zuiderzeepolders en in grote delen van Groningen en Friesland weinig natuurgebied. Begint het door te dringen? Werkelijk verbijsterend dat Gimli, als (overigens terechte) hater van het neoliberalisme, een duidelijk anti-liberaal beleid van deze regering net zo hard aanvalt als neoliberaal beleid.

Gimli1955
Gimli195510 jun. 2022 - 19:19

Als 40 % van de stikstof problemen van de boeren afkomt in de vorm van ammoniak, komt 60% van de industrie, en vlieg auto en vracht verkeer incluis scheepvaart in de vorm van stikstofoxide. Nu wordt alles op de boeren geschoven en mijn vraag is : Wat heeft de industrie, en het verkeer gedaan om ook maar iets te doen aan een vermindering? De boeren hebben in de afgelopen jaren hun uitstoot met 65% verlaagd. Is er een 2de agenda, er is vrijwel altijd een dubbele agenda. Wat gaat er met de grond van de boeren gedaan worden na onteigening, waarbij ze natuurlijk nooit de echte waarde zullen ontvangen. Het zal gekocht worden voor €30 per m2, en daarna deels voor €300 verkocht worden voor woningbouw. Dat is in verleden al eerder gedaan met de dorpen rond de grote steden als Zoetermeer. Van 8000 inwoners naar 120.000 inwoners nu. De provincies mogen het vuile werk opknappen en daar kan de regering de schuld neerleggen. De verdeel en heers tactiek wordt weer ingezet. Vergelijkbaar met de decentralisaties richting gemeenten, de advies bureaus die assistentie horen te bieden aan de gaswinning schade en de continue uitstel van aanpak voor het Toeslagschandaal. De tactiek is keuze van een slachtoffer, liefst iemand of groep, die zich niet kan verdedigen. Met behulp van de media wordt een propaganda opgetuigd dat het de enige manier is en dat ze het natuurlijk verschrikkelijk vinden, maar ze hebben geen andere keuze.

9 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens10 jun. 2022 - 21:55

@ Gimli1955 Jij schrijft: Het zal gekocht worden voor €30 per m2, en daarna deels voor €300 verkocht worden voor woningbouw. Ja en? Landbouwgrond heeft ook een veel lagere waarde dan grond waarop woningen voor mensen gebouwd kunnen worden. Als de overheid die landbouwgrond in eigendom krijgt kan deze voor een redelijke prijs aangeboden worden aan bijvoorbeeld woningbouw verenigingen. Dat levert mensen een dak boven het hoofd op. Of wil jij liever boeren ruimschoots miljonair maken omdat zij een deel van hun grond afstaan waarmee ze eerst een paar duizend per jaar aan inkomen genereerden en vervolgens een aantal miljoenen van de gemeenschap vangen. Waarom zou dat redelijk zijn?

Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:26

"Als 40 % van de stikstof problemen van de boeren afkomt in de vorm van ammoniak, komt 60% van de industrie, en vlieg auto en vracht verkeer incluis scheepvaart in de vorm van stikstofoxide. " Precies, met andere woorden 1 industrie/groep produceert meer dan helft van de hoeveelheid die alle andere groepen en factoren bij elkaar produceren. "Nu wordt alles op de boeren geschoven" Hiermee bewijs je dat het artikel niet hebt gelezen, want dat is niet wat er gebeurd. "De boeren hebben in de afgelopen jaren hun uitstoot met 65% verlaagd." Waar haal je dat vandaan? "Het zal gekocht worden voor €30 per m2, en daarna deels voor €300 verkocht worden voor woningbouw. " Houd toch eens op dingen uit je duim te zuigen, het helpt je argumenten echt voor geen meter. "De provincies mogen het vuile werk opknappen en daar kan de regering de schuld neerleggen. " Dit is zowaar juist, in uitzondering tot het meeste dat je geplaatst hebt.

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 jun. 2022 - 7:08

"Het zal gekocht worden voor €30 per m2, en daarna deels voor €300 verkocht worden voor woningbouw. " Hoe die 270 waardestijging perM2 Nederland dan ook verdeeld gaat worden - er blijkt in ieder geval uit dat het zeer lucratief is boerenland om te zetten in bouwland. Dus EN we worden met z'n allen rijker, EN het klimaat verbetert, EN we lossen het woningprobleem op. Hoe is dit GEEN reden tot juichen?

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 7:45

Nu wordt eenzijdig alle ellende op 1 bedrijfstak afgewenteld, en dat klopt niet. Daan, je beschrijft de werkelijkheid zonder inhoudelijke argumentatie of dat eerlijk en terecht is. Boeren zijn miljonair omdat hun grond waarde heeft, net als de bakstenen van de ouderen. De staat is de enige die hier voordeel van zal hebben, incluis de provincies en gemeenten. De burger betaalt de hoofdprijs met dure huizen, dure producten en de industrie lobby blijft de burgers vergiftigen in IJmuiden en Dordrecht. Dit zal een Pyrrhus overwinning blijken met naderhand veel meer schade dan nu bekend wordt gemaakt. Noem een fundamenteel probleem wat opgelost is in het voordeel van de burger? Marktwerking, goedkoper beter en efficiënter blijkt nu duurder, slechter en bureaucratischer. De toeslagen zijn opgetuigd en iedereen weet nu welke gevolgen dat heeft gehad. De beloftes van de regering zijn altijd omgekeerd evenredig met de resultaten, dat zal nu ook blijken. Het systeem faalt en blijft falen, zo lang de aanhangers achter de regering blijven staan. De resultaten zijn iedere dag sterker merkbaar in de winkels, bij het tankstation en op het loonstrookje.

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 8:05

@HalOfFlies Het probleem is al tijden dat de resultaten van deze en vorige regeringen haaks staat op de beloftes die gedaan worden. De invoeringen die verbeteringen voorspiegelden aan de burger bleken later verslechteringen te zijn, waarna weer nietszeggende beloftes werden gedaan vlak voor verkiezingen, waar de meerderheid dan weer instonk. je kunt de gevolgen van die incompetentie overal zien, achterstallig onderhoud, overtollige bureaucratie, repressie van slachtoffers en eliminatie van andersdenkenden en dissidenten, een reeks van schandalen en affaires, corruptie en institutioneel racisme en discriminatie, afbraak zorg, onderwijs en veiligheid. Er wordt alleen afbraak verricht, terwijl de regering pretendeert aan opbouw te doen. Is er al iets gedaan aan de gaswinning schade, chroom 6 puinhoop, slachtoffers van het Toeslagschandaal moeten tot 2026 wachten, terwijl de schuldeisers nog steeds de deur plat lopen. Wanneer landt het eindelijk, dat wat deze regering als oplossingen en veranderingen biedt, naderhand altijd verslechteringen zijn. Infrastructurele aanpassingen zijn elke keer 2 a 3 keer duurder, achterstallig onderhoud aan bruggen, een ontoereikend stroomnet. Alles is geprivatiseerd en nu is de politiek nergens meer verantwoordelijk voor, alles is gedecentraliseerd. Nederland is een Augiasstal en de puinhoop wordt steeds groter, incompetente politici lossen niets op, maar beloven verbeteringen die naderhand verslechteringen zijn.

Volrin
Volrin11 jun. 2022 - 12:00

@Gimli1955 Ik wijs je erop dat andere bedrijven ook worden genoemd als oorzaak van het stikstof probleem en dan nog post je dit: "Nu wordt eenzijdig alle ellende op 1 bedrijfstak afgewenteld, en dat klopt niet." Is het dat je niet de moeite neemt om te lezen of ben je gewoon bewust aan het liegen om een bepaald verhaal in stand te houden?

Gimli1955
Gimli195511 jun. 2022 - 14:47

@Thomas Kun je me 1 industriële bedrijfstak waar ze de stikstof uitstoot significant verlaagd hebben? Is het leven rond Tata steel niet erg ongezond, waar veel zwavel en andere zware metalen de bewoners van IJmuiden een veel slechtere gezondheid biedt. Er zijn genoeg voorbeelden van industrie die veel rampzaliger voor de natuur zijn dan de boeren.

DaanOuwens
DaanOuwens11 jun. 2022 - 15:06

@ Gimli1955 Jij schrijft: Daan, je beschrijft de werkelijkheid zonder inhoudelijke argumentatie of dat eerlijk en terecht is. Ik ben daar nogal duidelijk over. Ik schrijf namelijk: Of wil jij liever boeren ruimschoots miljonair maken omdat zij een deel van hun grond afstaan waarmee ze eerst een paar duizend per jaar aan inkomen genereerden en vervolgens een aantal miljoenen van de gemeenschap vangen. Dus is het onterecht. Zij verkopen een product of dienst voor een veelvoud van de werkelijke prijs. En je schrijft: Noem een fundamenteel probleem wat opgelost is in het voordeel van de burger? Er komt bouwgrond beschikbaar voor huisvesting en de overheid krijt inkomsten door het uitoefenen van haar specifieke bevoegdheid namelijk een stuk grond een bestemming geven. Je moet echt soep in je ogen hebben om niet te zien dat hierdoor problemen voor de burger opgelost worden. De staat genereerd inkomsten en burger krijgt husvesting.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 jun. 2022 - 17:12

Thomas Eshuis De provincies hebben het ook veroorzaakt.

PVDB2
PVDB210 jun. 2022 - 18:33

Je zal vroeg of laat, wat al vaker verteld is, een transitie moeten maken, van dierlijk naar meer plantaardig voedsel. Het zal je vele duizenden liters (zoet) water per kilo rundvlees schelen. Van grondstof tot eindproduct. Gemiddeld eten we per dag 160 gram per persoon. Door minder of geen vlees te eten bespaar dus gigantisch veel zoet water. Wat geproduceerd moet worden en wat steeds een groter probleem gaat worden. Voor een kilo rundvlees heb je ook 25 kilo veevoer nodig. Daar wordt aardig wat bos voor gekapt, met name in Brazilië in de Amazone. Dan hebben we nog niet gehad over de ammoniak (stikstof) en de methaan uitstoot. 70% van alle methaan uitstoot in Nederland komt uit de veehouderij. 20 tot 80 keer schadelijker als CO2, afhankelijk hoe lang het geleden is dat het uitgestoten is. De ruimingen door ziektes, de doden door stalbranden. En als zelf een veganistisch restaurant twee Michelin sterren krijgt wil dat toch wel zeggen dat het hoe het klaar maakt. Men vergeet wel eens hoe belangrijk biodiversiteit is. Wat de grond natuurlijk vruchtbaar maakt. Want planten bestuift (fruitbomen etc.). Te veel bemesting is verzuring van de grond. Te veel dieren is te veel mest. Daar moet je ergens mee naar toe. Monoculturen putten de grond uit. Een omslag is dan ook het woord, maar wel stap voor stap. Minder broeikasgassen uitstoot, minder natuurschade.

Willem D2
Willem D210 jun. 2022 - 18:20

De BBB was al groot hier in Overijssel, het CDA zal worden weggevaagd. Overigens vrees ik het ergste voor de boeren om mij heen hier in het buitengebied. Ik woon nl naast zo'n aangelegd stukje natura2000 met prikkeldraad er om heen en heel veel natuurbeheer/parkonderhoud. Alhoewel, de meeste parken in Nederland zouden er beter uitzien als er jaarlijks zoveel snoeiwerk werd verricht als in dit park, oh sorry natuurgebied.

HenryHansen
HenryHansen10 jun. 2022 - 17:41

Ok er moet wat gebeuren dat Is duidelijk. Maar het gebrek aan inlevend vermogen mbt de boeren (grote sanering) bij de, over het algemeen in de grote steden wonende groene linkse elite is werkelijk stuitend... de provincies krijgen dit allemaal op hun bordje geschoven, en laten er nu binnenkort Statenverkiezingen zijn. Ik weet niet of mevrouw Bromet dan nog zo'n grote broek aantrekt...

4 Reacties
Y-Line
Y-Line10 jun. 2022 - 18:32

Mevrouw Bromet is nogal eh wereldvreemd, daar ben ik wel achter gekomen nadat ik haar een tijd volg op Twitter.. zo vind ze het raar dat mensen niet 'zomaar' een lening van 30k afsluiten om hun huis te verduurzamen..

adriek
adriek10 jun. 2022 - 19:16

Ja, de linkse elite, die al jaren in de oppositie zit is verantwoordelijk. Framing noemen we dat. Het landbouw- en milieubeleid is al tientallen jaren gewoon het resultaat van VVD beleid. De VVD is al vele jaren de grootste en leidende partij.

Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:28

"Ok er moet wat gebeuren dat Is duidelijk. Maar het gebrek aan inlevend vermogen mbt de boeren (grote sanering)" Boeren hebben al 7 jaar de tijd gehad om hun bedrijfsvoering aan te passen, dus je moet niet doen alsof de regering van de ene op de andere dag de boeren wil onteigenen.

Pindaklaas
Pindaklaas11 jun. 2022 - 6:49

De VVD-kabinetten (en alles wat daarvoor aan regeringen zat vanaf den Uil) links noemen is hetzelfde als beweren dat Pino van Sesamstraat toch echt een koe is.

Gaanweweer
Gaanweweer10 jun. 2022 - 16:46

Aan de gehaktbal komen van Jan modaal. Er zijn revoluties begonnen voor minder.

3 Reacties
Y-Line
Y-Line10 jun. 2022 - 18:33

Denk dat die prijzen niet gaan stijgen aangezien nu 80% voor de export is.

JasDon
JasDon10 jun. 2022 - 20:46

Y-Line, vlees is bijna een commodity. Dus of de prijs gaat omhoog of het wordt ergens anders geproduceerd. Natuur schiet er echt niets mee op.

Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:28

"Aan de gehaktbal komen van Jan modaal. " Welke gehaktbal? En wie is Jan Modaal? Boeren zijn gemiddeld gezien rijker dan de gemiddelde Nederlander.

Ranonkel2
Ranonkel210 jun. 2022 - 16:44

Gelul hebben we wereldwijd een voedsel overschot en is de export van voedsel dus niet nodig..... Sarcasme ui. Pak de trekkers maar weer en leg het land maar een aantal maand plat. We hebben hier gelezen dat wegen blokkeren volledig acceptabel is als het doel maar goed is. Mischien dat het kabinet dan met deze idioterie stopt.

2 Reacties
Y-Line
Y-Line10 jun. 2022 - 18:34

'Gelul hebben we wereldwijd een voedsel overschot en is de export van voedsel dus niet nodig.....' Dit kabinet heeft echt geen flauw benul waar ze mee bezig zijn.

Volrin
Volrin10 jun. 2022 - 22:30

"Gelul hebben we wereldwijd een voedsel overschot en is de export van voedsel dus niet nodig....." De opbrengst van de Nederlandse landbouw gaat voor het overgrote merendeel via export naar het buitenland. Dus het argument van sommige boeren dat ze allemaal nodig zijn voor het NLse voedsel is wel degelijk onjuist.

Y-Line
Y-Line10 jun. 2022 - 16:05

Als 80% voor de export is kan dat inderdaad wel wat minder, wel hoop ik dat het kabinet die mensen wel ruimhartig gaat uitkopen. Nu hoop ik niet dat ze gaan doorslaan, iets waar ik wel bang voor ben met die Christianne van der Wal-Zeggelink.. die snapt volgens mij zelf ook niet waar ze mee bezig is. Verder denk ik dat het CDA nu zo'n beetje het laatste van de achterban die ze nog hadden is kwijtgeraakt, en terecht lijkt me.