Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Winsten op vervuilde olie zijn enorm

18-04-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
643 keer bekeken
  •  
leidinggevenden-north-refinery-gearresteerd
Tweede kamerlid Van Veldhoven stelt kamervragen naar aanleiding van een artikel in de volkskrant van 9 april: 'Winsten op vervuilde olie enorm, actie ondernomen'. De krant doet verslag van controles op het blenden van stookolie.  Poltiediensten, onderzoeksinstituten en de inspecties van Verkeer en Waterstaat en VROM speurden in de havens van Rotterdam en Amsterdam naar olie die mogelijk vermengd is met chemisch afval of andere ongewenste stoffen. Op de snelweg werden extra controles gehouden van verdachte tankauto's.

De winsten die gemaakt worden bij het blenden van stookolie zijn enorm. Drie jaar geleden was de prijs voor scheepsbrandstof 200 dollar per ton. Nu is dat ruim drie keer zoveel. 'Terwijl je voor de verwerking van afval  moet betalen. Bijmengen in brandstof levert dus twee keer geld op.'

ZEMBLA
Stookolie, de brandstof voor de scheepvaart, wordt bijgemengd met grote hoeveelheden giftig restafval. Het gaat om stoffen als kwik, zware metalen, fenol en benzeen, meestal afkomstig uit de petrochemische industrie. Dit zogenaamde restafval moet worden aangeboden aan een afvalverwerker. Maar dat kost geld. Voor de bedrijven die af willen van dat restafval is het veel lucratiever om die stoffen te dumpen in stookolie en als brandstof te verkopen aan de scheepvaart. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De schepen die de vervuilde olie verstoken, stoten het gif ongefilterd de lucht in.  In de aflevering ‘De smerige olieroute’ toont ZEMBLA aan dat bedrijven die afvalolie inzamelen en verwerken slecht te boek staan.

In het volkskrant artikel zegt Lucas Reijnders (milieudeskundige) 'Vervuilde stookolie van schepen produceert in de haven en nabij de kust aanzienlijke luchtvervuiling, met name door fijn stof. In de dichtbevolkte kustgebieden van Europa en Azië is fijn stof van schepen verantwoordelijk voor een geschatte twintig- tot zestigduizend doden per jaar.' 

Reijnders: 'In het Rijnmondgebied is de scheepvaart een grotere producent van fijn stof dan alle andere bronnen samen. Vervuilde stookolie is extra schadelijk omdat het zware metalen als nikkel, vanadium, zink en koper uitbraakt. Die maken het fijn stof gevaarlijker en leiden tot  extra vorming van dioxines.'

Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Winsten op vervuilde olie enorm, actie ondernomen’ (ingezonden 18 april 2011)

1
Kent u het bericht ‘winsten op vervuilde olie enorm, actie ondernomen’? 1)

2
Kunt u toelichten of er naast de inspecties en onderzoeken die gericht zijn op het opsporen van overtredingen, zoals vermeld in het bericht, ook preventieve acties plaatsvinden? Zo ja, wat voor soort maatregelen zijn dat en hoeveel vonden er plaats in 2010?

3
Vindt u dat de huidige wet- en regelgeving voldoende duidelijkheid biedt om de in het artikel benoemde bijmeng praktijken uit te sluiten?

4
Klopt het dat het bijmengen van afvalstoffen in olie moeilijk te bewijzen is? Zo ja, kunt u toelichten waarom dit zo moeilijk is?

5
In het artikel wordt gesteld dat er weinig normen zijn voor de samenstelling van stookolie; is uitbreiding van die normen wenselijk en mogelijk? Welke stappen worden er ondernomen op nationaal, Europees en internationaal niveau?

6
Kunt u een overzicht geven van de ontwikkelingen die sinds 1995 hebben plaatsgevonden om de controle en handhaving van het verbod op het bijmengen van afvalstoffen in brandstof te verbeteren?

7
Kunt u aangeven wat de directe consequenties zijn van de aanscherping van bijlage VI, met name voorschrift 18 artikel 3 lid 1.3, bij MARPOL die in 2008 is vastgesteld?

8
Is het waar dat, door de prijsstijging van scheepsbrandstof en de kosten voor de verwerking van afval, bijmengen in brandstof eigenlijk twee keer geld oplevert? Zo ja, hoe beoordeelt u de effectiviteit van het bestaande sanctieregime en is de hoogte van sancties afschrikwekkend genoeg? Kunt u een indicatie geven van de pakkans?

9
Kunt u toelichten welke schadelijke vormen van afval het meest voorkomen in bijgemengde brandstof in Nederland, en de daarmee samenhangende gevolgen voor de Nederlandse luchtkwaliteit? Kunt u aangeven welke specifieke onderzoeken in het kader van de volksgezondheid hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden?

10
Zijn er ontwikkelingen om de speciale zwaveldioxide emissienormen, die sinds 2006 gelden voor de Noordzee als SOx controle gebied, uit te breiden naar andere gebieden en voor andere schadelijke stoffen? Zo nee, bent u bereid om dit binnen de Internationaal Maritime Organization (IMO), de landen die betrokken zijn bij de Oslo and Paris Conventions for the protection of the marine environment of the Nord-East Atlantic (OSPAR) of EU-verband op de agenda te zetten?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.