Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Vluchtelingenwerk dient klacht in over op straat zetten zieke asielzoeker

21-02-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
vluchtelingenwerk-dient-klacht-in-over-op-straat-zetten-zieke-asielzoeker
8 februari 2012 - update 21 februari 2012 -  Vluchtelingenwerk Midden-Nederland heeft een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de behandeling van een uitgeprocedeerde asielzoeker.
 

Hepatitis B

Het gaat om een 27-jarige Chinees. Hij is na acht maanden vreemdelingendetentie in Rotterdam op straat gezet en kort daarna met ernstige gezondheidsklachten opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg. Hij bleek de besmettelijke ziekte hepatitis B te hebben en moest onmiddellijk een levertransplantatie ondergaan. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij het virus in detentiecentrum Rotterdam opgelopen.
 

Ziek op straat gezet

Volgens Vluchtelingenwerk wist men in het detentiecentrum dat de man heel ziek was en had hij nooit op straat mogen worden gezet. " De man is uitgeprocedeerd in Nederland, maar zegt niet terug te kunnen naar zijn herkomstland ." Hij heeft inmiddels een maand uitstel gekregen om het land te verlaten. Er wordt onderzocht of er ook daarna toch nog medische opvang nodig is.

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland wil nu dat de inspectie gaat onderzoeken of het detentiecentrum onzorgvuldig is geweest.

Op 20 januari 2012 hebben we in de uitzending ' De gevangenen van gebouw 4 '  aandacht besteed aan misstanden in de vreemdelingendetentie.

De PvdA heeft Kamervragen hierover gesteld:

Vragen van de leden Samsom en Arib (beiden PvdA) aan de ministers voor Immigratie, Integratie en Asiel en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de besmetting van een ex-AMV-er met hepatitis B, direct na verblijf in het detentiecentrum in Rotterdam (ingezonden 8 februari 2012)

1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over de omstandigheden in vreemdelingenbewaring en de toegang tot de medische zorg in detentiecentrum Rotterdam? 1)

2
Is het u bekend dat op 13 januari jl. een, in het detentiecentrum Rotterdam acht maandenverblijvende voormalige alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV), daar werd ontslagen, die korte tijd later besmet bleek met een acuut hepatitis B virus, ten gevolgewaarvan deze vreemdeling met de grootst mogelijke spoed moest worden opgenomen en een levertransplantatie moest ondergaan?

3
Is het waar dat deze vreemdeling tijdens zijn periode in vreemdelingenbewaring reeds heeft aangegeven dat hij klachten had aan maag, buik en ogen? Zo ja, welke acties zijn daarop ondernomen? Welke medewerkers van het detentiecentrum en welke zorgverleners waren daarbij betrokken? Indien er geen actie is ondernomen, wat is daar de oorzaak van? Bent u bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek te laten verrichten naar de gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

4
Welke medische informatie over deze vreemdeling was bekend op het moment dat de vreemdelingenbewaring werd beëindigd en hij op straat terecht kwam?

5
Is het u bekend dat in het detentiecentrum bloed van deze vreemdeling is afgenomen? Is daarbij ook op het hepatitis B virus getest? Wat was daarvan de uitslag? Klopt het dat het bloedmonster is vernietigd? Zo ja, waarom en op welke datum? Wat is het protocol voor het vernietigen van bloedmonsters, mede gezien het mogelijk gevaar 1) voor infectieziekten en het opsporen van de bronnen daarvan?

6
Wie heeft de hepatitis B besmetting gemeld aan de GGD? Welke actie heeft de GGD ondernomen ten aanzien van de opsporing van de infectiebron, het geven van medicatie aan contacten of het geven van hygiëneadviezen? Is de infectiebron te herleiden tot het detentiecentrum? Wanneer heeft de GGD de meldingsplichtige infectieziekte aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM doorgegeven?
Deelt u de mening dat andere gedetineerden zich moeten kunnen laten testen op besmetting?

7
Deelt u de mening dat alles moet worden gedaan om te voorkomen dat dit soort zieke vreemdelingen met een besmettelijke ziekte na beëindiging van opvang of vreemdelingenbewaring op straat belanden, vanwege de bijbehorende risico’s voor de volksgezondheid? Op welke wijze gaat u dat garanderen?

8
Heeft u de vreemdeling onverwijld een verblijfstitel op grond van medische noodsituatie toegekend? Zo nee, waarom niet?
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.