Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Statenvragen door PvdA over Thermphos

15-11-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
gedoogbeschikking-thermphos-ingetrokken
De uitzending van Zembla 'Fosfor aan de Schelde' van zaterdag 13 november schetst een beeld van Thermphos waar incident op incident wordt gestapeld en waar de milieuregels met voeten worden getreden. Omwonenden en medewerkers van bedrijven onder de rook van Thermphos klagen in die uitzending over hun gezondheid.

Van 2006 tot 2008 hebben Thermphos, Provincie Zeeland en VROM in een pilot afspraken gemaakt over de wijze waarop de wettelijke eisen en vergunningsvoorschriften zouden worden nageleefd. Op 3 juli 2008 heeft de Commissaris der Koningin bij de presentatie van de conclusies van dit rapport (‘Eindrapport Pilot Compliance Management’) gezegd dat de werkwijze is gebaseerd op vertrouwen. Partijen gaven aan voldoende vertrouwen in de systematiek te hebben om de pilot te vervolgen en uit te breiden. In de uitzending van Zembla worden de ervaringen op het gebied van milieu en veiligheid met Thermphos vanaf de start als Hoechst in de 60-er jaren op een rij gezet. Op basis van deze informatie is het moeilijk te begrijpen waarop dat vertrouwen was gebaseerd. Naar aanleiding hiervan heeft de Statenfractie van de Partij van de Arbeid Zeeland de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Bent u op de hoogte van de gezondheidsklachten van omwonenden die gerelateerd worden aan de uitstoot bij Thermphos? Zo ja, worden deze systematisch verzameld en geanalyseerd?  

2. In de uitzending stelt een deskundige van RIVM dat hij op basis van de beperkte opdracht van de provincie (alleen werken met bestaande gegevens) geen goed beeld kan geven over de effecten (van dioxine) op de volksgezondheid, omdat er gegevens ontbreken. Welke gegevens ontbreken in zijn ogen? Waarom heeft het RIVM geen opdracht gekregen eigen onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van uitstoot in de omgeving?  

3. In de uitzending wordt gesuggereerd dat de provincie in een brief aan omwonenden heeft gesteld dat de emissie (van cadmium) geen negatief effect heeft op de volksgezondheid. Het zou gaan om een overschrijding ten opzicht van de norm. Klopt dat? Zo ja kunt u dat toelichten? Kunt u deze brief ter beschikking stellen aan Provinciale Staten?  

4. Welke stoffen zijn in het geval van Thermphos relevant voor de vergunningverlening en wat zijn daarbij de gehanteerde normen?  

5. Waarop baseerde het College van Gedeputeerde Staten haar oordeel om in 2006 te veronderstellen dat er met Thermphos afspraken te maken waren op basis van vertrouwen gezien de historie?  

6. Hebben de afspraken in het kader van de pilot compliance competence tot vermindering van het eigen toezicht geleid? Zo ja, welke gevolgen hebben de ervaringen van de afgelopen maanden voor deze manier van werken?  

7. Is naar aanleiding van de bevindingen van afgelopen maanden de aanbeveling uit de bovenstaande pilot overgenomen dat bij geconstateerde overtredingen het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld?  

8. Zijn er metingen verricht naar dioxine waar de provincie bij betrokken is voor september 2010 en wat zijn de resultaten van die metingen?  

9. In de uitzending wordt gesteld dat de provincie niet zelf metingen hoefde te verrichten naar dioxine. Het RIVM en VROM ontkennen dit. Waarop baseert het college haar standpunt dat dit geen zaak van de provincie is. 

10. Is de terugdringing van emissies technisch op te lossen, zoals gesuggereerd wordt? Zo ja, waarom is dat niet voorgeschreven in de vergunning? Zo neen, is deze wijze van productie verantwoord naar de volksgezondheid voor omwonenden en werknemers? 

11. In de uitzending wordt gesuggereerd dat de uitstoot van schadelijke stoffen sinds 1985 alleen maar is toegenomen. Zo zou de emissie van cadmium tussen 1985-2010 zijn vertwintigvoudigd. Deelt u die opvatting? Zo ja, wat betekent dit voor de volksgezondheid voor omwonenden en werknemers? 

12. In de uitzending wordt gesuggereerd dat provincie niet wilde handhaven omdat dit onevenredig is in verhouding tot de milieueffecten en de financiële gevolgen voor Thermphos. Dit zou zijn vastgelegd in een brief van Gedeputeerde Staten. Kunt u deze brief ter beschikking stellen aan Provinciale Staten? En kunt u nader toelichten waarom u niet inging op het verzoek? 

13. Is er een moment geweest waarop het College van Gedeputeerde Staten heeft overwogen de milieuvergunning in te trekken?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.