Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Staatssecretaris Van Rijn geschokt over conclusies rapport Sharleyne

27-05-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
De zaak Sharleyne
Staatssecretaris Van Rijn vindt het schokkend te lezen dat de inspecties constateren dat het aan een integraal beeld van de problematiek rond de zaak Sharleyne heeft ontbroken. Dat schrijft hij in deaanbiedingsbrief bij het rapport Casusonderzoek Drenthe, aan de Tweede Kamer. Het systeem dat gericht is op het borgen van veiligheid was te vrijblijvend en heeft niet goed gewerkt. De conclusie van het onderzoek is dat de betrokken organisaties en professionals over het algemeen gewerkt hebben volgens de toen geldende protocollen en afspraken en dat dit niet voldoende was. De hulpverleners hebben hun focus vooral gericht op de ouders. Ondanks dat de hulpverlening is gestart vanuit een zorgmelding over het kind, hadden de betrokken hulpverleners het kind niet goed in beeld
De inspecties hebben naar aanleiding van de melding van de zaak Sharleyne besloten om diepgaand onderzoek te doen. Zij gingen na wat zich afspeelde in de jaren 2012 tot 2015 voor het overlijden van het meisje en hoe dit zich verhield tot de kwaliteit van de geleverde hulpverlening.
Informatie niet gedeeld
Informatie werd onvoldoende gedeeld zowel binnen als tussen organisaties. De betrokken organisaties en professionals hebben het Verdrag inzake de Rechten van het Kind niet als leidend principe voor hun handelen gebruikt en dus het belang van het kind niet voorop gesteld bij het handelen, aldus de inspecties.
Verbeterpunten
Op basis van deze conclusies vinden de inspecties dat er verbeterpunten nodig zijn. De inspecties verwachten dat de instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen deze punten gaan oppakken. Gezien de rol van de gemeente als verantwoordelijke voor de jeugdhulp en maatschappelijke zorg zal de gemeente hierin de regie nemen:
Altijd het kind zien en spreken
De inspecties verwachten dat hulpverleners het belang van het kind centraal stellen en dat zij bij signalen van kindermishandeling en/of bij gezinsproblemen niet alleen over maar ook mét het kind in gesprek gaan over wat er in zijn/haar leven gebeurt.

Duiden van de problematiek
Zorgmeldingen dienen te worden geduid door professionals.
Concrete veiligheidsafspraken
Concrete veiligheidsafspraken over door wie, hoe en wanneer het nakomen van de afspraken gecontroleerd wordt.

Patronen herkennen
Professionals moeten nagaan of sprake is van een patroon en de aanpak zo nodig aanpassen. Wanneer een van de ouders een signaal afgeeft dat het kind mishandeld wordt, is dat een belangrijke reden om met beide ouders in gesprek te gaan en onderzoek te doen

Een stap extra zetten
De inspecties verwachten dat hulpverleners werken volgens de vastgestelde protocollen en richtlijnen maar dat zij de veiligheid of gezonde ontwikkeling van een kind altijd voorop stellen. Wanneer daar aanleiding toe is, kan dit betekenen dat zij in het belang van het kind meer doen dan het protocol vraagt en een stap extra zetten.

De gemeente Hoogeveen heeft laten weten dat zij het rapport en de uitkomsten van het onderzoek zullen bespreken in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Vooruitlopend op het onderzoek heeft de gemeente het initiatief genomen om met de verbeterpunten aan de slag te gaan.

De samenwerkende inspecties organiseren op maandag 6 juni een congres waarbij het leren van calamiteiten door professionals en hun organisaties centraal staat.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.