Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Reactie van het Ministerie van Defensie

02-12-2007
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
64 keer bekeken
  •  
reactie-van-het-ministerie-van-defensie
Het Ministerie van Defensie heeft gereageerd op informatie in de ZEMBLA-aflevering 'Terug uit Kamp Holland':

1. Over de conclusies van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg:
(bekijk pagina 1 en pagina 2 van de conclusies van de Inspectie)
Op verzoek van de staatssecretaris van Defensie heeft de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) een onderzoek uitgevoerd naar de nazorg die aan militairen in algemene zin geboden wordt en aan de betrokken militair, Jethro Wegenaar, in het bijzonder. Over de individuele zorg aan Wegenaar stelt de IMG dat deze inhoudelijk niet is tekortgeschoten. Hij constateert wel dat de procedure een aantal tekortkomingen kent. Daarbij merkt de IMG op dat bij de uitgevoerde screeningsactiviteiten niets is gebleken van herkenbare (psychische) problemen.

De geconstateerde procedurele tekortkomingen omvatten inderdaad ook het achterwege blijven van een terugkeergesprek met de compagniescommandant. De IMG is echter van mening dat er voldoende is stilgestaan bij een eventuele onderliggende medische oorzaak voor de weigering en dat er geen aanleiding was om nader onderzoek te verrichten. Ondanks het feit dat de IMG heeft geoordeeld dat op dit punt niet onzorgvuldig is gehandeld, betreurt Defensie dat hier een laatste kans op een mogelijk hulpaanbod is blijven liggen.

2. Over het ontslaggesprek van Jethro Wegenaar:

Dit betreft de subjectieve beleving van de heer Wegenaar. Het ontslaggesprek voor een commissie is onderdeel van de vaste procedure die bij een voornemen tot ontslag moet voorkomen dat onzorgvuldig wordt gehandeld. De commissie doet altijd, daar is zij voor, zorgvuldig en serieus haar werk.

3. Over de klachten van Jethro Wegenaar:

Een gesprek met een maatschappelijk werker is een belangrijk element van de zorg. De zorg kan optimaler op de behoefte worden afgestemd als de militair constructief meewerkt. Zowel de rechter als de Inspecteur Militaire gezondheidszorg hebben niet geconstateerd dat dit contact met de maatschappelijk werker onzorgvuldig was. Zie ook het antwoord op vraag 1.

4. Over het proces tegen Jethro Wegenaar:

De rechtbank heeft de heer Wegenaar veroordeeld voor dienstweigeren. Het is de plicht van militaire meerderen om de discipline in een eenheid te handhaven. Dienstweigeren is één van de meest ernstige vergrijpen, zeker bij een eenheid die op het punt staat operationeel te worden ingezet.
 
In de procedure voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft een medische expert vastgesteld dat bij de betrokken militair, die terecht stond voor het weigeren van het hem gegeven dienstbevel, psychische klachten als gevolg van een eerdere uitzending aanwezig waren. Deze klachten stonden een veroordeling niet in de weg, maar waren voor de rechtbank wel aanleiding geen straf op te leggen.

Hierbij heeft de conclusie van de rechtbank dat de hulpverleners van mijn ministerie slagvaardiger hadden kunnen reageren mede een rol gespeeld. Deze conclusie van de rechtbank was voor Defensie aanleiding een aantal maatregelen te nemen. In de eerste plaats is aan de betrokken militair een zorgcoördinator van het ABP toegewezen die de hulpvraag heeft geïnventariseerd en er zorg voor draagt dat de noodzakelijke hulp geboden wordt.

Als onderdeel hiervan is de ontslaggrond gewijzigd in een ontslag als gevolg van ziekte of een gebrek, zodat hij alsnog in aanmerking kon komen voor een uitkering. Die uitkering is inmiddels ook aan hem toegekend. Ook is hij gekeurd voor een militair invaliditeitspensioen. Tenslotte is hij onder behandeling voor zijn psychische klachten. De verantwoordelijkheid voor het instellen van hoger beroep ligt overigens bij het Openbaar Ministerie.

Lees ook: Reactie van Jethro Wegenaar op de bovenstaande verklaring van Defensie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.