Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Raad van State vernietigt milieuvergunning afvalverbrandingsoven in Harlingen

13-01-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
vechten-om-vuilnis
ZEMBLA
Milieu-expert J. Vollenbroek concludeert in ZEMBLA's  Vechten om vuilnis : “Ik vind het een hele slechte vergunning. De oven krijgt een slecht filter en een pijp van slechts 44 meter.” Nergens anders in Nederland is de pijp van een verbrandingsoven zo laag. Vollenbroek verbaast zich er ook over dat Omrin van de provincie toestemming krijgt om bij calamiteiten jaarlijks 60 uur giftige stoffen deel ongefilterd de lucht in te laten gaan. Hij zegt: “Hoge concentraties dioxine en andere gevaarlijke stoffen komen dan vrij en kunnen een grote impact om de omgeving hebben.”

Raad van State vernietigt milieuvergunning
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die het college van gedeputeerde staten van Fryslân had verleend aan het bedrijf Omrin voor een reststoffen-energiecentrale in Harlingen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (13 januari 2010). Stichting Afvaloven Nee, stichting Natuur en Milieu en de Waddenvereniging hadden beroep ingesteld tegen de milieuvergunning die het provinciebestuur in december 2008 had verleend.

Volgens deze groeperingen had het provinciebestuur onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de Waddenzee in de buurt van de afvalverbrandingsoven. De uitstoot van schadelijke stoffen zou leiden tot nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ook vreesden zij voor geluidsoverlast, geurhinder en bodemverontreiniging. Omrin zelf had ook beroep ingesteld tegen de milieuvergunning. Het bedrijf was het niet eens met de strenge eisen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide.

Naar het oordeel van de Raad van State had het provinciebestuur de normen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide beter moeten motiveren. Verder is onzeker of de geurnormen kunnen worden nageleefd. In de milieuvergunning staat niet duidelijk hoe het doekenfilter in de rookgasreiniging zal worden uitgevoerd, zodat het provinciebestuur beter had moeten motiveren waarom de uitstoot van stoffen bij storingen aanvaardbaar is. Verder had het provinciebestuur meer onderzoek moeten (laten) doen naar de luchtverspreiding in de omgeving van de reststoffen-energiecentrale en naar de gevolgen van de werkzaamheden van de centrale voor de bodemkwaliteit voordat het de vergunning kon verlenen, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarnaast biedt de milieuvergunning volgens de Raad van State onvoldoende bescherming tegen het ontstaan van brand als gevolg van de opslag van brandbaar afval op het buitenterrein. Ten slotte is het de hoogste bestuursrechter niet duidelijk waarom het provinciebestuur geen voorschriften in de milieuvergunning heeft opgenomen ter voorkoming en beperking van lichthinder die het bedrijf veroorzaakt.

Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat het college van gedeputeerde staten van Fryslân moet beoordelen of het de gebreken kan herstellen die de Raad van State nu heeft geconstateerd en of het vervolgens alsnog een nieuwe milieuvergunning voor de reststoffen-energiecentrale kan verlenen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
Lees hier de volledige tekst van de uitspraak

Milieuvergunning sloopbedrijf Jager
De Raad van State heeft in december vorig jaar de milieuvergunning van sloopbedrijf Jager in Midwolde, een dochteronderneming van Omrin, van tafel geveegd. Volgens de hoogste bestuursrechter gaf de provincie Groningen ten onrechte de vergunning af. Het is voor de tweede keer dat de milieuvergunning naar de prullenbak is verwezen.

In de ZEMBLA uitzending 'Vechten om Vuilnis' onderzoekt Zembla de reputatie van het bedrijf Omrin en treft  boze burgers aan in Midwolde, op de grens met de provincie Groningen. Daar staat een dochteronderneming van Omrin sloopbedrijf Jager die sloopafval verwerkt. Daar protesteren omwonenden al jaren tegen stuivend stof dat op hun daken en auto's neerdaalt  en voor gezondheidsklachten zorgt. Ook blijkt het bedrijf het daar niet zo nauw te nemen met voorschriften over de verwerking van gevaarlijk hout.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.