Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Q-koorts epidemie - update 07/01

07-01-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
nederland-telde-veel-meer-q-koortsslachtoffers
KINDERBOERDERIJEN
Geiten op kinderboerderijen worden niet gedood. Dat schrijven minister Verburg LNV) en minister Klink (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

De ministers besluiten dit op basis van adviezen van deskundigen. Die geven onder meer aan dat uit onderzoek blijkt dat direct contact met geiten of schapen geen extra risico geeft en dat er geen epidemiologische aanwijzingen zijn dat kinderboerderijen en kleine bedrijven een hoog risico vormen voor de gezondheid. Om die reden nemen de ministers voor deze bedrijven geen extra algemene maatregelen; wel vragen zij van deze bedrijven extra aandacht voor de al bestaande hygiënemaatregelen. Ook worden de bedrijven meegenomen in het vaccinatieprogramma 2010.

APART LATEN AFLAMMEREN

Voor kleinschalige houderijen van schapen en geiten wordt een hygiëneprotocol opgesteld met algemene hygiëneadviezen. Daarin staat ondermeer dat men de geiten en schapen het beste ergens kan laten aflammeren waar er geen publiek bij kan. De bacterie die q-koorts veroorzaakt, komt immers vooral vrij bij het aflammeren.

WELZIJNSCOMMISSIE

Verder schrijven de ministers dat:  61 bedrijven zijn besmet op grond van het tankmelkonderzoek. Op dit moment zijn op 24 bedrijven de dieren gescand om onderscheid te maken tussen drachtige en niet-drachtige dieren. Vervolgens zijn de drachtige geiten getaxeerd. 21 bedrijven zijn geruimd (8724 dieren). De Welzijnscommissie is tot nu toe bij vijf ruimingen aanwezig geweest. De Commissie heeft vastgesteld dat het dierenwelzijn door alle betrokkenen goed in acht wordt genomen. Het vastgestelde tweestappenprotocol van eerst verdoven en dan euthanaseren voorkomt onrust en pijn bij de dieren, ook bij de niet te ruimen dieren.

RECHTZAAK VERLOREN

Een geitenhouder uit Drenthe verliest een rechtszaak  tegen het ministerie van Landbouw. Het ministerie wil 950 geiten bij hem ruimen. De man vecht het ruimen van een deel daarvan aan. De geiten van de houder zijn verdeeld over twee locaties. Op één daarvan is Q-koorts geconstateerd. Maar ook op de andere locatie, anderhalve kilometer verderop, wil het ministerie de geiten die drachtig zijn ruimen. Volgens het ministerie behoren ze administratief bij een besmet bedrijf. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag heeft het ministerie in het gelijk gesteld.

VAKBOND NGHV

De vorige week opgerichte Nederlandse Geitenhouderij Vakbond (NGHV) wil het ruimen van drachtige geiten op zeker vier boerderijen voorkomen via de rechter.
De bond eist dat het ministerie van Landbouw op bedrijven eerst een nieuwe test op Q-koortsbacteriën laat doen om vast te stellen of er wel echt sprake is van besmetting. De bond zegt inmiddels tientallen aanmeldingen binnen te hebben van geitenhouders die lid willen worden.

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven  zou graag het onafhankelijke onderzoek doen naar de aanpak van de Q-koorts in Nederland. Dat zegt dat in een woensdag gepubliceerd interview op de website van tv-programma Netwerk. De Tweede Kamer heeft op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen. Volgens Van Vollenhoven past een onderzoek naar de aanpak van de Q-koorts bij uitstek bij zijn onderzoeksraad. (bron: nu.nl)

ADVIES CENTRAAL VETERINAIR INSTITUUT

Het zit er niet in dat er minder dieren gedood hoeven te worden op de bedrijven waar de Q-koortsbacterie rondwaart. Minister Gerda Verburg (LNV) heeft een afwijzend advies gekregen van het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Ze had het CVI gevraagd of er door herhaaldelijk testen van individuele dieren op besmette bedrijven onderscheid kan worden gemaakt tussen besmette en niet-besmette dieren. Volgens het CVI geeft ook die aanpak onvoldoende zekerheid om dieren te kunnen sparen. Het is ook niet uitvoerbaar. Daarvoor is er niet genoeg tijd voor het lammerseizoen begint. De aangekondigde maatregelen blijven dan ook van kracht, meldde Verburg aan de Tweede Kamer.

PVDD

Marianne Thieme heeft vragen gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)   en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de brief aan het genootschap van hoofdredacteuren waarin beide ministers vragen om terughoudendheid in de berichtgeving rond de ruimingen. Thieme vindt het merkwaardig dat slechts één cameraploeg bij de ruimingen aanwezig mag zijn en dat alles gedaan wordt de ruimingen vanaf de openbare weg onzichtbaar te laten plaatsvinden.

Thieme vindt dat het aan de geitenhouders zelf is om te bepalen of ze persvertegenwoordigers willen toelaten tot de ruiming, en dat het slechts toelaten van één geselecteerde cameraploeg in strijd is met de vrije nieuwsgaring van pluriforme media.

De  Partij voor de Dieren (PvdD) heeft op de internetsite een in memoriam geplaatst waarin wordt stilgestaan bij de vorige week maandag begonnen ruiming van 40.000 geiten en schapen om de Q-koorts te bestrijden. Volgens Tweede Kamerlid Marianne Thieme worden de dieren ,,geofferd op het altaar van de economie''.

ONLINE PETITIE

Op internet is een petitie gestart tegen het ruimen van gezonde geiten en schapen als maatregel tegen de Q-koorts. Er zijn al meer dan 10.000 stemmen uitgebracht.
Op de website waar de petitie  kan worden getekend, staat de volgende verklaring: "Wij burgers die het niet eens zijn met de beslissing van de Tweede Kamer om gezonde dieren te ruimen als bestrijding tegen de Q-koorts.
constateren dat uitgaande van de informatie, gegeven op de websites van het Ministerie van LNV, RIVM en GGD, het ruimen van gezonde dieren niet effectief is om Q-koorts uit te roeien. Daarom moet gezocht worden naar een effectieve manier om Q-koorts te bestrijden en moet er per direct gestopt worden met het afmaken van gezonde dieren. en verzoeken per direct te stoppen met het ruimen van gezonde geiten en schapen!"
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.