Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Onderduiken met illegalen

  •  
18-05-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
112 keer bekeken
  •  
Nederland voert al jaren een keihard vreemdelingenbeleid. Iedere dag worden er tientallen vreemdelingen door de Nederlandse overheid op straat gezet. Ze zijn uitgeprocedeerd en moeten het land uit, terug naar hun eigen land. Eenmaal op straat zijn ze illegaal. Vaak kunnen ze ook niet terug naar het herkomst land. Hun land is niet veilig of laat ze niet meer toe. Met als gevolg dat ze weer worden opgepakt en soms voor langere tijd worden opgesloten zonder dat ze veroordeeld zijn voor strafbare feiten. Nederland moet namelijk zo onaangenaam worden zodat vreemdelingen het wel uit hun hoofd laten om hier te blijven.
Het verzet groeit
Naast de Haagse politieke werkelijkheid blijkt er een andere werkelijkheid te zijn. Want niet iedereen luistert naar de ‘spierballentaal’ uit Den Haag. Burgemeesters, burgers en kerken bieden al jaren een veilige haven voor vreemdelingen. ZEMBLA duikt in de verborgen wereld van de illegalen.
 
In het gedoogakkoord zijn harde afspraken gemaakt over een strenger immigratiebeleid. Er moeten meer uitgeprocedeerde vreemdelingen het land uit en de politie krijgt een illegalenquotum opgelegd. Dat leidt tot aanvaringen met burgemeesters.

 
Vluchtelingen in getallen

Documenten en links

Documenten

Vluchtelingen in getallen 2013
VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie ' Vluchtelingen in getallen ' uit. Daarin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Onder meer de volgende vragen worden beantwoord:
- Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?
- Hoeveel asielverzoeken worden er jaarlijks gedaan?
- Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?
- Waar worden de meeste vluchtelingen opgevangen?

E-mail IND
We hebben cijfers opgevraagd over hoe vaak Minister Leers gebruik heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Lees de e-mail zoals we die van de IND hebben gekregen. Antwoorden IND over discretionair Bevoegdheid.pdf

Vreemdelingenwet 2000, een ontspoorde asielwet.
De Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 heeft in opdracht van de regering de Vreemdelingenwet 2000 geëvalueerd. VluchtelingenWerk Nederland heeft deze evaluatie bestudeerd en brengt in het rapport 'Vreemdelingenwet 2000, een ontspoorde asielwet' haar eigen visie op de wet naar voren. Terugkijkend op vijf jaar Vreemdelingenwet 2000 kan VluchtelingenWerk Nederland enkel concluderen dat de wet ontspoord is. Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 VluchtelingenWerk Nederland.pdf

Humaniteit in vreemdelingenbewaring
Ervaringen van het r.-k. justitiepastoraat. De Commissie Justitia et Pax heeft onderzoek laten doen naar de ervaringen en visies van justitiepastores in vreemdelingendetentiecentra. Ten behoeve van de totstandkoming van dit onderzoeksverslag zijn diepte-interviews gevoerd met alle rooms-katholieke justitiepastores die werkzaam zijn in de vreemdelingenbewaring. Verder zijn er gesprekken gevoerd met ex-gedetineerde migranten, en mensen die op een andere wijze bij vreemdelingenbewaring betrokken zijn. De centrale vraag luidt: hoe kijken justitiepastores vanuit hun beleving van humaniteit aan tegen de Nederlandse praktijk van vreemdelingenbewaring?
Humaniteit in vreemdelingenbewaring Justitia et Pax Nederland.pdf

Recht op menswaardig bestaan
advies over opvang en bijstand voor niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen en rechtmatig verblijvende vreemdelingen zonder recht op voorzieningen. In dit advies worden de spanningen in kaart gebracht tussen het nationale beleid en de lokale voorzieningenpraktijk en tussen dat beleid en internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten, voor zover deze betrekking hebben op het bieden van opvang en bijstand aan niet rechtmatig verblijvende en niet rechthebbende vreemdelingen. Om oplossingen te vinden die kunnen bijdragen aan een vermindering van deze spanningen is door het onderzoeksinstituut Eurasylum in opdracht van de ACVZ ook onderzoek verricht naar het beleid en de uitvoeringspraktijk terzake in Frankrijk, België en Denemarken. Recht op menswaardig bestaan 2012.pdf
Report Commissioner for Human Rights
The Netherlands faces criticism of its current asylum procedure, mainly for the lack of safeguards, a potential risk of refoulement and excessive length. The Commissioner notes the proposed change of the asylum procedure, but is concerned about the risk that the current proposal may not provide enough safeguards for asylum seekers and in particular for vulnerable groups.
Report Commissioner for Human Rights.pdf

Suicide death and hospital-treated suicidal behaviour in asylum seekers in the Netherlands: a national registry-based study.
Several suicide and suicidal behaviour risk factors are highly prevalent in asylum seekers, but there is little insight into the suicide death rate and the suicidal behaviour incidence in this population. The main objective of this study is to assess the burden of suicide and hospital-treated non-fatal suicidal behaviour in asylum seekers in the Netherlands and to identify factors that could guide prevention.
Suicide Asylum Seekers The Netherlands.pdf

Staatloosheid Nederland
In het jaar 2011 is het precies vijftig jaar geleden dat het Verdrag tot Beperking der Staatloosheid uit 1961 werd opgesteld. Met deze gedachte in het achterhoofd moedigt UNHCR Staten aan om hun inzet te vergroten om aan staatloosheid gerelateerde problemen te bestrijden. In dit licht zijn de doelstellingen van dit rapport geformuleerd: het bieden van een overzicht en een analyse van het sociaal-demografisch profiel van staatlozen in Nederland, evenals het onderzoeken van bestaande wetgeving en procedures die de erkenning van hun status en hun toegang tot elementaire mensenrechten beïnvloeden. Dit onderzoek legt de moeilijkheden die staatloze personen ervaren bloot en draagt manieren aan om hun positie in de Nederlandse samenleving te verbeteren. Hopelijk draagt dit rapport bij aan een vergroot bewustzijn op nationaal niveau van het fenomeen staatloosheid, en stimuleert het samenwerking en synergie tussen verschillende partijen die streven naar verbetering.
UNCHR Staatloosheid Nederland.pdf
Vreemdelingendetentie in Nederland: het moet en kan anders
Uitgangspunt van de notitie is dat alternatieven, net als detentie proportioneel en noodzakelijk moeten zijn. In alle gevallen moeten eerst lichtere maatregelen worden toegepast of in ieder geval overwogen voordat zwaardere maatregelen worden opgelegd. Detentie en alternatieven die een inbreuk op de vrijheid maken moeten worden getoetst aan rechtsbeginselen en mensenrechtenstandaarden.
Vreemdelingendetentie Amnesty International.pdf
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.