Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Nederland belastingparadijs

22-04-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
protest-om-belastingparadijs-constructie

Bruno Braakhuis (Groenlinks) stelt vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het door DNB verstrekte getal van 12,3 biljoen euro dat in totaal jaarlijks door Nederland instroomt en uitstroomt. (Ingezonden 21 april 2011)
ZEMBLA 
Prof. Dr. G.M.M. Michielse, directeur van het Center for Taxation and Public Governance, zegt in ZEMBLA - ' Nederland belastingparadijs ' dat er eens fundamenteel moet worden nagedacht over de belastingheffing van multinationals. “’Het huidige belastingstelsel is nog steeds gebaseerd op de economische concepten uit de jaren twintig van de vorige eeuw en houdt onvoldoende rekening met de effecten van de globalisering”’.Mr. A. Hollander, voorzitter van Tax Justice Nederland, vindt het extra schrijnend dat ontwikkelingslanden honderden miljoenen aan belastinggeld mislopen. “Wat Nederland boven de tafel geeft aan ontwikkelingsgeld, wordt onder de tafel teruggepakt. “

Kamervragen
1 Bent u bereid een uitsplitsing van de in het onderwerp van deze vragen bedoelde cijfers uit de statistische rapportage van DNB te doen toekomen naar de verschillende offshore financial centers die betrokken zijn bij deze transacties? 1) Bent u ook bereid de categorie overige landen nader uit te splitsen?

2 Bent u bereid een uitsplitsing van deze cijfers uit de statistische rapportage van DNB te doen toekomen naar de soorten ondernemingen die betrokken zijn bij deze financiële stromen?

3 Hoe groot zijn de in ons land geïncasseerde en vervolgens doorgesluisde opbrengsten aan intellectueel eigendom, uitgesplitst naar royalty's, auteursrechten en licentieopbrengsten van deze ondernemingen en hoeveel belasting wordt hierover afgedragen in Nederland? Hoeveel tijd zit er tussen het incasseren en het doorsluizen van deze gelden?

4 Hoe verhouden de Nederlandse belastingpercentages op royalty's, auteursrechten en licentieopbrengsten zich tot de gehanteerde percentages in de landen van bestemming en zijn er omvangrijke verschillen in de voor de belastingheffing in aanmerking te nemen grondslag? Kunt u de Kamer geruststellen dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er hier sprake is van grootschalige belastingontwijking?

5 Bent u bereid het in kaart brengen van informatie over de omvang van de geldstromen die in andere OESO-landen lopen via brievenbusmaatschappijen in internationaal verband op de agenda te plaatsen om zodoende ongewenste effecten beter te kunnen inschatten en bestrijden? 2)

6 Kunt u inzicht geven in de meest voorkomende voorgelegde rechtshandelingen en fiscale structuren en de meest voorkomende organisatiestructuren waar we mee te maken hebben bij deze geldstromen? 3) Hoe vaak komt het voor dat geen zekerheid vooraf kan worden verstrekt omdat sprake is van vermoedens over betrokkenheid bij activiteiten als witwassen, steekpenningen, ernstige vermogensdelicten en/of terrorismefinanciering of een internationale boycot?

7 Kunt u uw antwoorden, al dan niet ontdaan van bedrijfsgegevens, verstrekken vóór het algemeen overleg Fiscaal Verdragsbeleid 2011 dat is gepland op 28 april a.s.?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1843
2) In genoemd antwoord geeft u aan dat DNB geen gegevens heeft over de omvang van de geldstromen die in andere OESO landen lopen via brievenbusmaatschappijen
3) In genoemd antwoord geeft u ook aan dat voordat zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale gevolgen van een voorgenomen rechtshandeling of fiscale structuur, informatie wordt opgevraagd over de wereldwijde organisatiestructuur van het concern.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.