Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Ministerie Veiligheid en Justitie: 'Overleg ZEMBLA'

06-09-2015
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
ministerie-veiligheid-en-justitie-overleg-zembla
Rond de twee uitzendingen van Zembla is er op het ministerie een zogenaamd ’Overleg Zembla’ ingesteld. Dit was een intern overleg naar aanleiding van de vragen van Zembla. Enerzijds om de vragen van Zembla te beantwoorden, anderzijds om te zien of de signalen van Zembla reden waren voor verdere acties binnen het ministerie of binnen de rijksdienst.
Informatievoorziening en ICT, Inkoop en personele aangelegenheden behoren tot de portefeuille van de pSG. Om die reden verzocht de Secretaris-generaal de pSG het overleg Zembla te organiseren. Binnen het ministerie is de budgetverantwoordelijkheid voor de inkoop niet bij de pSG belegd, maar bij de Directeuren-generaal en managers in de diverse sectoren. De pSG ondersteunt de Directeuren-Generaal procesmatig bij de inkoop en draagt zorg voor goede inkoopadministratie.
Het overleg is beëindigd nadat uitvoering is gegeven aan de volgende maatregelen:
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla in oktober 2014:
- De Auditdienst Rijk heeft een ‘quick scan’ gedaan bij alle departementen over inkoop en integriteit. VenJ voldoet in deze quick scan aan alle vereisten.

- De IND heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie inzake de casus die in Zembla is gemeld. Ook het ministerie van Defensie en de gemeente Rotterdam hebben aangifte gedaan.

- De betreffende dossiers zijn overgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt en er is op verzoek van de ACM aanvullende informatie verstrekt inzake andere aanbestedingstrajecten van VenJ (DJI, OM, IND en Raad voor de Rechtspraak).
NB. De ACM heeft gemeld na vooronderzoek geen aanleiding te zien voor een vervolgonderzoek.
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla in januari 2015:
- Er is, door hoor- en wederhoor, nagegaan of er in de individuele gevallen sprake was van een te ruime interpretatie van de toenmalige integriteitsregels. Dit bleek in geen van de gevallen aan de orde te zijn.

- Naar aanleiding van het Overleg Zembla heeft de SG alle leidinggevenden nogmaals expliciet gewezen op belang van integriteit en hun rol daarin.

- Daarnaast zijn alle medewerkers via intranet nogmaals gewezen op het belang van integriteit.

- De Auditdienst Rijk doet onderzoek naar de werking van het integriteitsstelsel en mogelijke verbeterpunten. Het onderzoek spitst zich toe op aannemen van geschenken en ingaan op uitnodigingen.

- VenJ heeft het ontbreken van een gedragscode over sponsoring van sport- of personeelsverenigingen ingebracht in de interdepartementale werkgroep voor de model gedragscode integriteit Rijk.

(Bron: Rijksoverheid)
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.