Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Kamervragen over 'Zwakbegaafd en opgesloten'

19-12-2008
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
85 keer bekeken
  •  
zwakbegaafd-en-opgesloten
De SP en de PvdA hebben naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending 'Zwakbegaafd en opgesloten' Kamervragen gesteld over de gehandicaptenzorg. SP-Kamerlid Leijten wil van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten of zij het gewenst vindt dat er minder geld komt voor verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problemen.
De SP en de PvdA maken zich zorgen dat er weer situaties ontstaan zoals met Jolanda Venema. Zij werd naakt vastgeketend aan de muur. Verder wil Leijten een reactie van de minister op de uitspraak van het afdelingshoofd van Abrona dat het niet nodig was geweest om iemand vijf maanden op te sluiten in een isoleercel, als er voldoende personeel was geweest.

PvdA-leden Bouwmeester en Van Dijken willen onder andere ook weten wat de stand van zaken is met betrekking tot nieuwe behandelmethodes voor deze specifieke groep gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicapten.

Hieronder zijn de SP-vragen te lezen:

1) Wat is reactie op de uitzending van 'Zwakbegaafd en opgesloten'?

2)  Hoeveel licht verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problemen en/of (sterke) gedragsproblemen wonen in gehandicapteninstellingen? Om hoeveel instellingen gaat het?

3) In welke ZZP's (Zorg Zwaarte Pakket) zijn deze mensen ingedeeld en welke bedragen horen daarbij?

4) Erkent u dat er door de invoering van de ZZP in de gehandicaptenzorg minder budget voor deze groep mensen beschikbaar kan komen? Vindt u dit gewenst of ongewenst resultaat van de herverdeling van de middelen? Hoe gaat voorkomen worden dat met het de herverdeling van de middelen deze groep niet te maken krijgt met een vermindering van het beschikbare budget?

5) Erkent u dat indien een instelling via CCE in aanmerking wil komen voor een extreme zorgzwaartebekostiging, het moeilijk wordt om voldoende budget te krijgen omdat de instelling 20% zelf moet bijdragen? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen, zo nee waarom niet?

6) Erkent u dat er gevaar is dat door de herverdeling van middelen er weer situaties kunnen ontstaan als in de tijd van Jolanda Venema? Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat uw beleid een ernstige teruggang gaat betekenen voor de kwaliteit van de gehandicaptenzorg?

7) Acht u 3/4 man personeel voldoende op een groep van 24 mensen met ernstige gedragsproblemen? Zo ja kunt u dat toelichten? Zo neen, wat gaat u daar aan doen?

8) Bent u van mening dat er weinig verschil zit tussen mensen opsluiten in hun kamer en in de isoleer? Zo ja, erkent u dat het opsluiten van mensen in hun kamer ongewenst en mensonwaardig is? Zo neen, kunt u dat toelichten?

9) Erkent u dat er nu mensen opgesloten worden op hun kamer omdat er onvoldoende personeel aanwezig is om deze mensen te begeleiden? Welke maatregelen gaat u treffen om er voor te zorgen dat mensen niet langer op hun kamer worden opgesloten omdat er geen mensen zijn die hen kunnen begeleiden?

10) Wat is uw reactie op de uitspraak van de leidinggevende dat het niet nodig was geweest om iemand 5 maanden op te sluiten in een isoleercel, als er voldoende personeel aanwezig had kunnen zijn?

11) Hebben licht verstandelijke gehandicapten met ernstige gedragsproblemen recht op dagbesteding? Erkent u dat de dag in je eentje doorbrengen op je kamer geen dagbesteding is? Hoe gaat ervoor zorgen dat ook mensen die sterk gedragsgestoord en licht verstandelijke gehandicapt  geen eenzaam en geïsoleerd bestaan moeten leiden omdat er niet voldoende mensen aanwezig zijn om deze mensen 24 uur per dag voldoende en kwalitatief goede begeleiding te geven?

12) Erkent u dat deze groep niet geschikt is voor collectieve dagbesteding en dat er vaak individuele begeleiding beschikbaar moet zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat het voor deze mensen mogelijk wordt om gebruik te maken van zinvolle dagbesteding?

Hieronder zijn de PvdA-vragen te lezen:

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Zembla 'Zwakbegaafd en opgesloten'?

2. Bent u het eens met de bewering, gedaan in de reportage door het hoofd van de goed beveiligde afdeling van gehandicapteninstelling Abrona, dat door de voortdurende bezuinigingen de klok twintig jaar teruggedraaid is en men weer terug is naar de tijd van Jolanda Venema? Zo nee, waarom niet?

3. Is de behandeling van de sterk gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicapten voldoende toegespitst op de specifieke kenmerken van deze doelgroep, war blijkt dat uit?

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot nieuwe behandelmethodes voor deze specifieke groep?

5. Uit de reportage blijkt dat opsluiting vaak gebeurd vanuit onmacht van het personeel, terwijl isoleren het laatste redmiddel zou moeten zijn; op welke wijze wordt personeel geschoold en begeleid om opsluiten van bewoners te voorkomen?

6. Is er een registratie van hoe vaak isolatie plaats vindt, wat zijn hiervan de resultaten van en wat is het oordeel van de Inspectie hierover?

7. Is het volgens u een juiste conclusie van de begeleiders van deze gehandicapten dat het ontbreken van ruimte voor dagbesteding één van de oorzaken is dat er meer agressie opgewekt wordt?

8. Is er in uw visie voldoende ruimte voor dagbesteding, zo ja, waar bestaat het programma uit en waarom is daar dan in deze instelling geen ruimte voor?

9. Is er voldoende geschoold personeel beschikbaar voor deze groep licht verstandelijk gehandicapten, aan welke opleidingseisen moeten begeleiders op dit moment voldoen?

10. Het hoofd van de van de goed beveiligde afdeling van gehandicapteninstelling Abrona geeft aan dat zijn instelling met het huidige budget niet de noodzakelijke zorg kan leveren, zijn er meerdere instellingen met dit probleem, zo ja, wat gaat u aan dit probleem doen? Zo nee, waarom heeft deze instelling financiële problemen?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.