Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Kamervragen over seksueel misbruik in de kerk

24-06-2009
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
ontucht-in-de-kerk
PvdA-Kamerlid Arib heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Justitie over seksueel misbruik van kinderen binnen de kerk, naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending 'Ontucht in de kerk'.

Arib vraagt onder andere of de klachten over misbruik niet altijd bij de politie terecht moeten komen en dat kerken actief de slachtoffers op deze mogelijkheid moeten wijzen. Nu behandelen kerkgenootschappen deze klachten vaak zelf en wordt het misbruik dus 'binnenskamers' gehouden.

Verder wil ze weten of de minister het aanvaardbaar vindt dat kerken een geestelijk leider die seksueel misbruik heeft gepleegd schorsen, maar zelden uit het ambt zetten. In ZEMBLA was te zien dat een dominee en een priester die worden beschuldigd van misbruik, worden overgeplaatst of met ziekteverlof worden gestuurd. Daarna gaan ze op een andere locatie weer in hun oude functie aan de slag.

Ook stuurt Arib aan op een onafhankelijk onderzoek  naar het fenomeen seksueel misbruik binnen kerken.

Hieronder staat de complete lijst met vragen:

1. Hebt u kennisgenomen van de Zembla uitzending d.d. 21 juni 2009 over seksueel misbruik van kinderen binnen de kerk?
 
2. Wat vindt u ervan dat kerkgenootschappen in Nederland in geval van klachten van seksueel misbruik van kinderen deze klachten zelf behandelen? Deelt u de mening dat dergelijke klachten onder de aandacht van de politie zouden moeten worden gebracht? Zo ja, waarom gebeurt dat dan niet altijd? Zo nee, waarom niet?
 
3. Welke wettelijke of andere verplichtingen kennen kerkgenootschappen ten aanzien van meldingen of klachten betreffende seksueel misbruik van minderjarigen? Gelden hier dezelfde verplichtingen bepalingen als voor andere instellingen of hebben kerkgenootschappen een andere positie in deze? Zo ja, welke andere positie genieten de kerkgenootschappen?
 
4. Deelt u de mening dat instellingen, waaronder kerken, slachtoffers van seksueel misbruik actief moeten wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie? Zo ja, hoe gaat u bewerkstelligen dat deze instellingen die rol op zich nemen? Zo nee, waarom niet?
 
5. Hoe ziet u de rol van kerken in het algemeen als het gaat om het behandelen van mogelijk strafbare feiten?
 
6. Wat vindt u ervan dat kerken een geestelijk leider die zich aan seksueel misbruik schuldig maakt schorsen, maar zelden uit het ambt zetten? Vindt dit aanvaardbaar?
 
7. Deelt u de mening dat het strafrecht in het kader van ontzetting uit het ambt ook voor kerkelijke functionarissen een rol zou moeten spelen? Zo ja, hoe vaak heeft een strafrechter een dergelijk iemand uit het ambt gezet na een veroordeling? Zo nee, waarom niet?

8. Ziet u aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het fenomeen seksueel misbruik binnen kerken, zoals door professor Nissen in de genoemde uitzending werd gesuggereerd? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit onderzoek entameren? Zo nee, wanneer ziet u dan wel aanleiding tot een dergelijk onderzoek?
 
9. Deelt u de mening dat het delict “ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen”(art 249 Sr, met name lid 3) ook voor het plegen van ontucht door iemand die in het kader van kerkelijke zorg misbruik met pleegt, zou moeten gelden? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.