Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Kamervragen en antwoorden over het bericht dat het UMC Utrecht de omstreden KNO-arts weer laat opereren

06-04-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
Ziekenhuiscalamiteiten deel 2
In antwoord op Kamervragen geeft minister Schippers aan dat noch zij, noch de IGZ op de hoogte zijn gesteld van de re-integratie van de KNO-arts. De IGZ heeft dan ook contact over deze zaak gehad met de raad van bestuur van het UMC Utrecht. De IGZ zal in gesprek gaan met de raad van bestuur over de gang van zaken en zal de voorwaarden voor re-integratie van de arts beoordelen. Op basis daarvan zal  de IGZ haar rol nemen met het oog op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Deze beoordeling loopt mee in het onderzoek van de IGZ naar de beide calamiteiten waarbij deze arts mogelijk betrokken is. De minister schrijft dat ze lopende het onderzoek niet inhoudelijk kan reageren


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Leijten (SP) (en van Gerven) over het bericht dat het UMC Utrecht de omstreden KNO-arts weer laat opereren. (2016Z06664)

Vraag 1
Hoe oordeelt u over het bericht dat de omstreden KNO-arts die werkzaam is in het UMC Utrecht, en op non-actief is gezet vanwege zijn betrokkenheid bij twee dodelijke incidenten, nu weer mag opereren? 1)


Vraag 2
Welke redenen liggen ten grondslag aan de beslissing van het UMC Utrecht om deze KNO-arts weer op de poli te laten werken, en nu zelfs weer mag opereren, terwijl de Inspectie voor de Gezondheidszorg momenteel onderzoek doet naar de incidenten die hebben plaatsgevonden op de KNO-afdeling in het UMC Utrecht? Waarom worden de resultaten van het onderzoek door de Inspectie niet eerst afgewacht? Bent u bereid dit uit te zoeken, en de Kamer hierover te informeren? Zo neen, waarom niet?


Antwoord op vragen 1 en 2.
Eind november berichtte het UMC Utrecht dat ze vanwege de aanhoudende publicitaire aandacht voor de KNO- afdeling, twee KNO-artsen tijdelijk vrijgesteld had van patiëntenzorg totdat het aangekondigde onderzoek van IGZ is afgerond. Het besluit om één van de twee KNO-artsen weer geleidelijk, en onder door het ziekenhuis gestelde voorwaarden, toe te laten tot de patiëntenzorg is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het is aan de toezichthouder, de IGZ, om te bepalen of deze verantwoordelijkheid op een wijze wordt ingevuld waarbij de kwaliteit en veiligheid van zorg niet in het geding komen.

De IGZ heeft, nadat de berichten over de re-integratie in de media zijn verschenen, dan ook contact over deze zaak gehad met de raad van bestuur van het UMC Utrecht. De IGZ treedt op korte termijn in gesprek met de raad van bestuur over de gang van zaken. Zij zal de voorwaarden voor re-integratie van de arts beoordelen en haar rol nemen met het oog op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Deze beoordeling loopt mee in het onderzoek van de IGZ naar de beide calamiteiten waarbij deze arts mogelijk betrokken is. Hoewel ik begrijp dat over deze casus telkens vragen worden gesteld, kan ik lopende het onderzoek van de inspectie daar inhoudelijk niet op reageren.

Vraag 3
Was u ervan op de hoogte dat het UMC Utrecht deze KNO-arts weer laat werken en opereren, terwijl deze arts eerder op non-actief is gezet? Zo ja, wanneer was u hiervan op de hoogte? Zo neen, waarom is u dit niet gemeld?


Over de re-integratie was ik niet vooraf geïnformeerd, noch de IGZ. Het is echter niet aan de minister van VWS, maar aan de toezichthouder om het besluit en de voorwaarden voor de re-integratie in kwestie te beoordelen.
Zie ook het antwoord op de vragen 1 en 2.

Vraag 4
Is de Inspectie op de hoogte gesteld van de besluitvorming van het UMC Utrecht dat deze KNO-arts weer mag opereren, terwijl de Inspectie momenteel onderzoek doet naar de eerdere handelwijze van deze KNO-arts? Bent u bereid dit uit te zoeken, en de Kamer hierover te informeren? Zo neen, waarom niet?


Vraag 5
Hoe oordeelt de Inspectie over het bericht dat deze KNO-arts weer mag werken, en nu zelfs opereert? Heeft de Inspectie hier toestemming voor gegeven? Bent u bereid dit uit te zoeken, en de Kamer hierover te informeren? Zo neen, waarom niet?


Vraag 6
Keurt u het goed dat het UMC Utrecht deze KNO-arts weer laat opereren, terwijl er een onderzoek loopt van de Inspectie naar deze KNO-arts? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?


Vraag 7
Acht u het feit dat deze KNO-arts alweer aan het opereren is, voordat het onderzoek van de Inspectie is afgerond, een juiste wijze van het hanteren van het voorzorgsprincipe? Zo ja, waarom? Zo neen, welke stappen gaat u in deze ondernemen?


Vraag 8
Deelt u de mening dat vanwege het voorzorgsbeginsel het wenselijk is dat gedurende het onderzoek van de Inspectie voorkomen moet worden dat deze KNO-arts aan het werk gaat, en weer begint met opereren? Zo ja, bent u bereid samen met de Inspectie er strikt op toe te zien dat deze KNO-arts geen operaties of andere medische handelingen uitvoert? Zo neen, waarom niet?


Antwoord op vraag 4 t/m 8.
Zie het antwoord op vragen 1 en 2 en vraag 3.

Vraag 9
Deelt u de mening dat deze kwestie schadelijk is voor het vertrouwen van patiënten in de zorgverlening van de KNO-afdeling in het UMC Utrecht? Kunt u uw antwoord toelichten?


Vraag 10
Hoe wordt de veiligheid van patiënten in het UMC Utrecht gegarandeerd? Kunt u uw antwoord toelichten?


Antwoord op vraag 9 en 10.
Ik kan begrijpen dat patiënten naar aanleiding van de eerdere berichtgeving misschien ongerust zijn. De IGZ heeft sinds november 2015 het toezicht op het UMC Utrecht geïntensiveerd en zal direct maatregelen treffen als de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding zijn. Het onderzoek van de IGZ naar de beide calamiteiten waarbij deze arts mogelijk betrokken is, is nog niet afgerond. De IGZ zal de voorwaarden voor de re-integratie beoordelen en indien nodig ingrijpen met het oog op kwaliteit en veiligheid van de zorg.
De raad van bestuur van het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de kwaliteit of veiligheid van zorg. De IGZ zal direct maatregelen treffen als de raad van bestuur haar verantwoordelijkheid onvoldoende waarmaakt.

Vraag 11
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Algemeen overleg over de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat is voorzien op 7 april 2016? Zo neen, waarom niet?

Ja.

1) https://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/04-11-2015/umc-utrecht-laatomstreden-kno-chirurg-weer-opereren
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.