Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Reactie Zembla op uitspraak staatssecretaris over rectificatie ILT

12-05-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
200 keer bekeken
  •  
Afvaldump door Rijkswaterstaat foto

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Zembla vandaag om rectificatie gevraagd. Dit is onjuist. Zembla heeft de ILT om wederhoor gevraagd voor een artikel over een ILT-advies over granuliet van november 2018. De woordvoerder van de ILT was het niet eens met de manier waarop de reactie van de ILT in het stuk is verwerkt en verzocht daarom om de passage aan te passen. Er is geen verzoek gedaan voor een rectificatie. Hieronder het betreffende whatsappgesprek over het artikel:

12-05-2020 09:41 - Woordvoerder ILT: Beste […],

In reactie op jullie vragen wil ik meegeven dat de ILT steeds heeft gehandeld vanuit de volgende praktijk:

Granuliet dient voorzien te zijn van een milieu hygiënische verklaring voordat het op de markt wordt gebracht. Deze verklaring kan op basis van een certificaat of een partijkeuring worden afgegeven.

Een certificaat wordt door een zogenoemde certificerende instelling afgegeven op basis van een normdocument. De ILT houdt toezicht op deze certificerende instelling en op de certificaathouder. De ILT ziet toe of de certificerende instelling werkt conform het normdocument en of de certificaathouder handelt conform het normdocument. De certificerende instelling bepaalt bij het certificeren of het betreffende product, in dit geval granuliet, binnen de scope van de beoordelingsrichtlijn (BRL) past. De ILT houdt geen toezicht op de toepassing in de zandwinput door Over de Maas; dat doet Rijkswaterstaat (RWS).

Het normdocument BRL 9321 wordt sinds 2008 gebruikt voor granuliet. Er is discussie ontstaan over het normdocument, op basis waarvan het certificaat voor granuliet is afgegeven. Zo ontstond er binnen RWS met betrokkenheid van de ILT en het directoraat Water en Bodem (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een inhoudelijke discussie over de vraag of granuliet toch niet zou moeten worden gezien als “bouwstof”, in plaats van “grond”. In deze discussie speelden verschillende zienswijzen van medewerkers een rol. Zoals het interne juridische advies van november 2018 vanuit een medewerker van de ILT met als uitgangspunt dat granuliet bouwstof is. Deze opvatting stond naast andere opvattingen. IenW heeft overigens een Kamerbrief verstuurd waarin de discussie over granuliet nader wordt toegelicht:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/05/uitzending-zembla-over-granuliet

Er ligt inmiddels een ander concept-BRL (BRL 9344) die specifiek voor granuliet is geschreven. Deze BRL zal tot normdocument worden verheven door opname in de Regeling bodemkwaliteit. In afwachting hiervan, is de vraag voorgelegd aan DGWB hoe tussentijds te handelen. Uitkomst in de brief van DGWB aan RWS op 10 oktober 2019 dat granuliet beschouwd kan worden als grond en een nieuwe BRL wordt opgesteld, heeft de ILT doen besluiten dat het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt tot de nieuwe BRL als normdocument in de regeling is opgenomen.

Met vriendelijke groet,

12-05-2020 09:42 - Woordvoerder ILT : Mailen lukt niet. Dus vandaar via deze weg. Ik zie graag -voorafgaand- aan jullie publicatie hoe jullie onze reactie verwerken in het online artikel. Waarvoor alvast dank. Groet [...]

12-05-2020 10:06 - Zembla: Beste […], dank voor de reactie, we zijn deze aan het verwerken in ons stuk. Vriendelijke groet, […]

12-05-2020 10:19 - Woordvoerder ILT: Zie het graag tegemoet!

12-05-2020 10:29 - Zembla: Beste […], we betreuren het dat jullie niet op onze concrete vragen ingaan. Desondanks nemen we toch (een deel) van jullie reactie mee:

"De ILT gaat niet in op vragen van Zembla over hun advies aan Rijkswaterstaat. Wel laat de ILT weten dat het advies een ‘opvatting naast andere opvattingen’ is. Daarnaast verwijst de ILT naar de brief van de minister en herhaalt dat granuliet door het ministerie is bestempeld als grond. Daarom accepteert de Inspectie het huidige certificaat, in afwachting van de nieuwe richtlijn die nu wordt ontwikkeld."

Vriendelijke groet,

[…]

12-05-2020 10:37 - Woordvoerder ILT : Dank voor je reactie. 

We gaan wel degelijk in op jullie vragen. Dat had ik waarschijnlijk duidelijker erbij kunnen zeggen: de vragen liggen dicht in elkaars verlengde en vandaar dat we in 1x antwoorden op jullie vragen.

12-05-2020 10:39 - Woordvoerder ILT: Het is een uitgebreide reactie. Misschien bevalt het antwoord niet, maar we reageren wel degelijk op jullie vragen. Dus ik stel het zeer op prijs als je die passage zou willen aanpassen.

12-05-2020 11:06 - Zembla: Beste […], dank voor je reactie. We onderzoeken de feiten, het gaat niet om wat ons wel of niet bevalt. We hebben de inspectie enkele vragen gesteld en we constateren dat jullie daar niet op ingaan. We laten de passage in ons bericht daarom ongewijzigd.

12-05-2020 11:09 - Woordvoerder ILT: Dat zie ik. Waar je aan voorbij gaat, is dat er lange tijd intern in gediscussieerd over granuliet als bouwstof of als grond. En jullie pikken er een standpunt uit. Jullie selecteren uit onze reactie wat past in jullie verhaal. Het gaat mij niet om wat mij niet bevalt. Het gaat er mij om dat er meerdere meningen, onderzoeken en standpunten naast elkaar bestaan. En daarin is uiteindelijk een keuze gemaakt. Vanuit het departement.

12-05-2020 11:11 - Woordvoerder ILT: En de zweem van niet-reageren bevalt me inderdaad niet. Vind ik niet netjes, want we reageren wel degelijk. En uitgebreid.

12-05-2020 11:46 - Zembla: Beste […], we schrijven niet dat de ILT niet reageert, maar dat de ILT niet op de vragen ingaat. In ons stuk staat een reactie van de Inspectie.

Wij stellen vast dat er een tegenstelling is tussen het ILT-advies van 2018 en met wat de minister nu over de ILT zegt. Wij stellen vragen over deze tegenstelling, maar hierover krijgen we geen antwoorden. Daarom laten we de passage in het bericht ongewijzigd.

Rectificatieverplichting Zembla 

De Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 31 augustus 2022 geoordeeld dat Zembla onrechtmatig (want niet met de van Zembla te verwachten zorgvuldigheid) tegenover het bedrijf Graniet Import Benelux (ook handelend onder de naam Bontrup) heeft gehandeld door de door Gustaaf Biezeveld gedane uitspraken over het opzettelijk plegen van strafbare feiten door het bedrijf Bontrup in de uitzending van 6 februari 2020 op te nemen. Dit echter zonder voldoende feitelijke basis en op de ongenuanceerde en onvoorwaardelijke wijze zoals Zembla dat toen heeft gedaan. De rechtbank Den Haag heeft BNNVARA / Zembla bevolen deze rectificatie te plaatsen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.