Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Geen zicht op verbod glyfosaat

02-04-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Glyfosaat
Nederland heeft, naar aanleiding van de aangenomen motie van de leden Grashoff en Leenders bij de Europese Commissie (EC) erop aangedrongen de stemming uit te stellen en een nieuw voorstel in te brengen nadat het expertcomité van ECHA haar classificatie heeft afgerond. Voor Nederland staat echter voorop dat er op dit moment op basis van de beoordeling van de rapporterende lidstaat Duitsland en de EFSA en het advies van het Ctgb en het RIVM geen wetenschappelijke aanleiding is om tegen het huidige voorstel te stemmen. Dat schrijft Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Mogelijk kankerverwekkend
In Europees verband is onduidelijkheid ontstaan omtrent de kankerverwekkende eigenschap van glyfosaat. Nederland heeft aangegeven slechts in te kunnen stemmen indien er in een nieuw voorstel expliciet wordt opgenomen dat de goedkeuring direct wordt ingetrokken indien het classificatieadvies van ECHA, waar in ook het criterium carcinogeniteit wordt meegenomen, daar aanleiding toe geeft. Tevens heeft Nederland voorgesteld om de goedkeuringstermijn te beperken tot 10 jaar in plaats van de gebruikelijke 15 jaar.

Procedure
De  EC geeft aan dat het classificatieadvies van het expertcomité van ECHA op zijn vroegst gereed is in het tweede kwartaal van 2017. Maar de deadline voor het nemen van een besluit over hernieuwde goedkeuring van glyfosaat is echter 30 juni 2016. Er zijn volgens de EC geen mogelijkheden meer om deze datum te verschuiven. Als er niet gestemd wordt over een voorstel, zal de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aflopen per 30 juni 2016 en zijn alle toelatingsautoriteiten in de lidstaten gehouden per 1 juli 2016 alle toelatingen van middelen op basis van glyfosaat in te trekken, eventueel met een aflever- en opgebruiktermijn van maximaal 18 maanden.

Op zoek naar een meerderheid
Nederland heeft in een stemverklaring aangegeven tegen te stemmen indien het voorstel toch in stemming zou worden gebracht. De EC heeft tijdens de vergadering aangegeven niet over te gaan tot stemming over haar voorliggende voorstel en tevens laten weten pas een voorstel ter stemming te brengen, als er Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is voor haar voorstel  van hernieuwing van goedkeuring van glyfosaat.

De EC  heeft de lidstaten die aangaven tegen het huidige voorstel te stemmen –waaronder Nederland – of zich te onthouden, expliciet opgeroepen amenderingsvoorstellen te maken. Deze voorstellen moeten steun van de lidstaat voor een EC-voorstel (tot goedkeuring van glyfosaat) mogelijk maken. De EC overweegt dan in april met een nieuw voorstel te komen.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.