Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

EZ wil 'bijengif' in glastuinbouw beperken

14-01-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Fallback image for card
schrijft hij
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken dreigt met een verbod van het bestrijdingsmiddel imidacloprid in de glastuinbouw. De risico's van het verbruik van de insecticide dat volgens wetenschappelijke studies een van de oorzaken is van bijensterfte zijn te groot, schrijft hij aan de Tweede Kamer.
Telers hebben nog tot maart de tijd om de normoverschrijding van imidacloprid in sloten en vaarten terug te brengen. Lukt dit niet dan zal Van Dam de toezichthouder Ctgb grenzen aan het gebruik van het middel laten stellen. ‘ Als het Ctgb niet kan ingrijpen, zal ik een verbod op imidacloprid in de glastuinbouw instellen.

Het rapport van CML bevat de meest recente meetgegevens (tot en met het eerste kwartaal 2015) van imidacloprid in het oppervlaktewater in vijf regio’s in Nederland met een relatief grote bijdrage aan de normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater. De gegevens zijn getoetst aan drie milieunormen voor het oppervlaktewater voor imidacloprid.

Het Ctgb concludeert het volgende : ’ Op basis van de beschikbare data kan geen duidelijke afname van de concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater worden geconstateerd.  Hierbij speelt een beperkte naleving van de gestelde zuiveringseisen mogelijk een belangrijke rol.  Inmiddels zijn de toepassingsvoorwaarden aangescherpt (gecontroleerde levering). Dit moet ertoe leiden dat de naleving verbetert. Wanneer dan blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben op de concentratie imidacloprid in het oppervlaktewater, zal het College ofwel adviseren over beperking van het gebruik, ofwel zelf maatregelen treffen ten aanzien van de toelating als zodanig.
De staatsscretaris schrijft: ‘ Mocht uit de bevindingen van deze rapportages blijken dat de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben en de normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden niet substantieel zijn afgenomen, dan is het risico voor het (aquatisch) milieu zo groot dat ik verdere maatregelen noodzakelijk acht. Als het Ctgb niet kan ingrijpen op de toelating, zal ik een gebruiksverbod van middelen op basis van imidacloprid in de glastuinbouw instellen. Daartoe bereid ik alvast een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor.

Lees ook: het onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden:  Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas .
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.