Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

College voor de Rechten van de Mens bezorgd over 'Rottterdamwet'

03-06-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
55 keer bekeken
  •  
burenruzie
Het wetsvoorstel Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag – de zogenoemde Rotterdamwet-  bevat ingrijpende maatregelen die een ernstige inbreuk maken op de mensenrechten vrijheid van vestiging en de persoonlijke levenssfeer. Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens dat eerder minister Blok adviseerde over het conceptwetsvoorstel. Het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel is weliswaar op enkele punten aangepast ten opzichte van het conceptwetsvoorstel, maar die aanpassing neemt niet alle eerdere kritiek van het College weg.
Gebruik politiegegevens
De voornaamste inhoudelijke bezwaren van het College zijn: het gebruik van politiegegevens voor het weigeren van een huisvestingsvergunning. Er hoeft geen sprake te zijn van een veroordeling. Op basis van ‘vage’ gegevens kan een persoon derhalve worden aangetast in zijn/haar recht op vrije vestiging. Bovendien tast het inzien van politiegegevens het recht op privacy aan. Een minder indringend middel is  het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De vereisten van een VOG om zich ergens te vestigen zouden duidelijk en limitatief opgesomd moeten worden in de wet.

Tweedeling
Een tweede inhoudelijk kritiekpunt van het College is dat het wetsvoorstel alleen personen treft met een laag inkomen. Dit was al het geval in de eerste versie van de wet waarop deze wijziging voortbouwt en wordt bevestigd in de wijziging. De essentie van mensenrechten is dat deze gelden voor iedereen, overal en altijd. Daarnaast rust er een bijzondere plicht op de Staat om de rechten van de meest kwetsbare groepen in de samenleving te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Er dreigt naar het oordeel van het College dan ook een tweedeling in de bescherming van mensenrechten. 

ZEMBLA besteedde in de uitzending ‘Burenruzie' aandacht aan dit wetsvoorstel. André Ouwehand, onderzoeker van de TU Delft, is zeer kritisch op het screenen van politiegegevens: “ Het gaat om inbreuk op de privacy van die betreffende persoon. Daar moet je buitengewoon voorzichtig mee zijn. ” “ Het probleem bij die politiegegevens is dat het signaleringen zijn waar niet van vaststaat dat de persoon dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Er is geen rechterlijke uitspraak geweest,  ” aldus Ouwehand.

Het voorstel wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en voorziet de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag van een wettelijke grondslag. Momenteel bestaat in een aantal gemeenten een vorm van selectieve woningtoewijzing, waarbij woningzoekenden worden gescreend op overlastgevend en crimineel gedrag, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In de meeste gemeenten wordt het instrument ingezet in gebieden waar leefbaarheidsproblemen zich voordoen ten gevolge van overlast en criminaliteit. Ook zijn er gemeenten waar het als een preventieve maatregel wordt ingezet in zogenaamde «kantelbuurten». Verder zijn er gemeenten die interesse tonen om een dergelijke maatregel in te zetten in bepaalde gebieden om de woonoverlast, criminaliteit en onveiligheid te kunnen terugdringen.

Het voorstel is op 29 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft op 24 mei 2016 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

(Bron:  Eerste Kamer  /  College voor de Rechten van de Mens )

Meer over:

burenruzie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.