Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Bleker bagatelliseert evaluatierapport Q-koorts

03-11-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
98 keer bekeken
  •  
kabinet-misleidt-kamer-over-q-koorts
Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw is niet onder de indruk van een Brabants rapport over de Q-koorts. Hij vindt dat het onderzoek van de Provinciale Raad voor Volksgezondheid ‘voor het nationale beleid van beperkte waarde' is.

Het is geschreven door een student biomedische wetenschappen en gebaseerd op reacties van een aantal patiënten, artsen en bestuurders, zo bagatelliseert Bleker het onderzoek. De bewindsman ontkent dat de landelijke overheid de Q-koorts als een regionaal probleem zag.

Antwoorden op Kamervragen inzake Evaluatierapport Q-koorts in Noord-Brabant, gesteld door  kamerlid El Fassed (GroenLinks) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over Q-koorts. 

1
Kent u het bericht ‘Overheid reageerde afwachtend op Q-koorts’? 1)
 
Ja.
 
2
Wat is uw reactie op de resultaten van het onderzoek van de Provinciale Raad voor Volksgezondheid in Noord-Brabant? 2)
 
2.
Het rapport, dat is geschreven door een student biomedische wetenschappen geeft een impressie van de ontwikkelingen tijdens de uitbraak in Noord-Brabant. Ik beschouw het vooral als een verkennend rapport dat met name is gebaseerd op de meningen en opvattingen van een aantal patiënten, artsen en bestuurders. Door die opzet, de beperkte omvang van het onderzoek en de focus op Noord-Brabant, kan voor het nationale beleid maar beperkte waarde worden gehecht aan de conclusies en aanbevelingen.  
 
3
Is het waar dat de Rijksoverheid Q-koorts als een regionaal probleem zag?
 
Nee.
 
4
Is de Rijksoverheid en in het bijzonder uw beleid erop toegerust om een gelijktijdige uitbraak van dierziektes of epidemieën met effecten op de volksgezondheid effectief te voorkomen en te bestrijden? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen worden hiertoe genomen?  
 
Ja, de minister van VWS en ik gaan uit van het “One Health”-principe waarbij bestrijding van zoönosen (infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen) een aangelegenheid is van zowel de veterinaire sector als de humane gezondheidszorg, zoals in antwoorden op vragen van het lid Thieme eerder is aangegeven (Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 825).
 
5
Is het waar dat de samenwerking tussen uw ministeries niet optimaal was bij het bestrijden van de Q-koorts? Is die samenwerking inmiddels verbeterd? Welke maatregelen heeft u genomen en gaat u nemen om de samenwerking te
verbeteren?

6
Welke risico’s voor de volksgezondheid zijn er indien uw samenwerking niet
optimaal is? Kunt u dit toelichten?
7
Klopt het dat het doden van geiten wellicht niet nodig was geweest?
 
5, 6 en 7
De manier waarop de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van
de Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, is de centrale vraag van de evaluatiecommissie Q-koorts onder leiding van prof.dr.ir. G. van Dijk. Zoals de minister van VWS en ik uw Kamer hebben gemeld, rapporteert de Commissie over haar bevindingen op 22 november 2010. Dit rapport zal, voorzien van een beleidsreactie van de minister van VWS en mij, worden aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2009/10, 28286, nrs. 354 en 427).  
 
8
Kunt u uw standpunt over schadevergoeding aan patiënten uiteenzetten?
 
In reactie op de motie van het lid Van Gerven (Kamerstukken II 2009/10, 28286, nr. 392) over een collectieve regeling voor Q-koortspatiënten heeft de minister van VWS zijn standpunt over schadevergoeding aan patiënten reeds uiteengezet. De motie is door uw Kamer verworpen. De minister van VWS heeft dat standpunt bij de gesprekken met Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, toegelicht.  
 
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,  
LANDBOUW EN INNOVATIE,
 
dr. Henk Bleker
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.