WAUW! is een project van de vereniging BNNVARA in samenwerking met Lucia Marthas waarbij AZC-kinderen door middel van dansen, zingen en creativiteit een extra steuntje in de rug krijgen om zo hun talenten te ontdekken.

Meedoen

MEEDOEN
AZC’s maar ook instellingen die met kinderen werken die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen zich aanmelden voor het WAUW!-project. Denk aan kinderen met een fysieke en/of psychische beperking of kinderen die financieel geen mogelijkheid hebben om zich creatief te ontwikkelen.

DOELEN EN THEMA’S 
De algemene doelen van WAUW! zijn:
· Bewegen
· Creatieve ontwikkeling
· Talentontwikkeling
· Taalontwikkeling
· Plezier maken
· Zelfvertrouwen ontwikkelen
· Samenwerken en verbinden
· Doorzettingsvermogen ontwikkelen

Naast de algemene doelen worden er voor de betreffende groep specifieke doelen opgesteld. De doelen worden aangeboden aan de hand van een thema. In principe kan er gekozen worden uit vier thema’s. De vier vaste thema’s bestaan uit: 

1.   Wereld (verkeer, taal, muziek, roots, etc.)
2.   Het jaar (seizoenen, tijd, feest, etc.)
3.   Wie Wat Waar (spelen, wie is wie, samen, sporten, wonen etc.)
4.   Gezondheid (voeding, bewegen, het lichaam, omgeving etc.)
5.   Natuur en klimaat (dieren , planten, lucht ,duurzaamheid etc.)
6.   Op reis en verkeer (verkeersles, stad, dorp, vervoersmiddelen, veiligheid, etc.)
7.   Kleuren (emoties, omgang met elkaar, plezier met elkaar etc.)

Hiernaast kan de deelnemende instelling voor een eigen thema kiezen, hier wordt dan op maat een lesplan voor gemaakt. Het is ook mogelijk dat er specifieke tekst en muziek wordt ontwikkeld die precies aansluiten bij de doelgroep. 

NIVEAU’S
Het programma is ontworpen op vier niveaus voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Op basis hiervan wordt voor iedere deelnemende instelling het lesplan op maat aangepast.

WIJZE VAN AANBIEDEN
Het programma omvat 8 dagdelen. Hierbij kan de deelnemende instelling zelf bepalen hoe deze dagdelen worden ingedeeld, dat kan in 4 hele dagen achter elkaar, maar ook bijvoorbeeld 8 weken lang een dagdeel per week.

FINANCIËN
De opbrengst van de elpees en cd’s die door Kinderen voor Kinderen werden gemaakt,  kwam lange tijd deels ten goede aan de Stichting VARA Speelgoed Aktie. Het werd gebruikt voor de aanschaf van speelgoed voor kinderen in ziekenhuizen en in de derde wereld. Daarnaast werden ook goede doelen gesteund die zich inzetten van de belangen van kinderen. Nadat de Stichting is opgeheven is nagedacht over een goede besteding van het resterende geld en mede daaruit is het WAUW!-project ontstaan. (Hierbij moet wel worden aangetekend dat eventueel maatwerk of extra lesdagen op verzoek van de school in principe voor rekening van de deelnemende school komen.)