Kassa

Grote zorgen VvE’s over veiligheid garage

09-05-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1265 keer bekeken
  •  
De uitrol van laadpalen voor elektrische auto's in ondergrondse parkeerplaatsen van Verenigingen van Eigenaren (VvE) is stilgevallen. Er is grote onduidelijkheid of ondergronds laden wel veilig is en hoe je dat het beste kunt organiseren. Dit blijkt uit een rondgang van Kassa langs VvE’s. Stichting VvE-Belang, die opkomt voor de belangen van VvE’s, bevestigt de conclusie.
De risico's ontstaan door onverwachte storingen in de lithium accu van elektrische auto's. Als deze vlam vat, is de brandontwikkeling razendsnel en het vuur extreem heet. Tijdens het laden kunnen auto’s bijvoorbeeld in brand raken door het gebruik van ondeugdelijke kabels, technische storingen in het accupakket of het laadstation.

Wachten op eerste ramp

In een eerdere uitzending van Kassa vertelden deskundigen dat garages door een brandende elektrische auto kunnen instorten. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid zegt dat laadpalen om die reden het beste geplaatst kunnen worden bij de uitgang van parkeergarages, zodat hulpdiensten er beter bij kunnen en in het geval van brand het voertuig naar buiten kunnen slepen.
Veiligheidsexperts van de bureaus Burghgraef van Tiel en Partners en C+B advies en expertise gaan nog een stap verder en zijn van mening dat je helemaal niet ondergronds zou moeten laden. Ook risico- en verzekeringsadviseur Aon is deze mening toegedaan. Volgens Emeritus-Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale is het wachten op de eerste ramp waarbij een grote kans is op slachtoffers.
VvE-Belang adviseert haar leden nieuwe NEN-normering af te wachten waarin eisen zijn opgenomen voor de veilige installatie en plaatsing van laadpalen. Het IFV verwacht dat haar aanbevelingen overgenomen zullen worden en dat voortaan alleen bij de uitgang van garages geladen zal mogen worden. Kees Oomen van VvE-Belang: "VvE’s worden dan mogelijk gedwongen om hun laadpunten te verplaatsen. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles, maar dat zou wel vervelend zijn. Er is geïnvesteerd in laadpunten en de meeste mensen hebben hun appartement inclusief parkeerplek gekocht. Je parkeerplek verkopen en inruilen voor een plek bij de uitgang is daardoor helaas niet mogelijk."

Brandgevaar

Kassa bezocht met Evert-Jeen van der Meer van Aon meerdere garages van VvE’s. Onafhankelijk technisch expert Peter Coppes van C+B advies en expertise gaf ook zijn oordeel. Geen van deze garages bleek brandveilig te zijn. De laadpunten bevinden zich veelal verspreid over de garages, vaak ver van de uitgang. Ze hangen vaak te laag waardoor er risico is voor een aanrijding en daarop volgende risicovolle beschadigingen aan de installatie.  Ze zijn regelmatig aangesloten op de eigen meterkast van bewoners waardoor ze niet automatisch afkoppelen bij brand.
Ook signaleerden de deskundigen omissies die niet specifiek met laden van elektrische auto’s te maken hebben, maar die wel gevaarlijk zijn. Op veel plekken ontbreken brandwerende deuren tussen de garage en het trappenhuis. En er ligt brandbare rommel tussen de auto’s, waaronder winterbanden en kinderzitjes.
"Nu er steeds meer elektrische voertuigen komen en vanuit de Rijksoverheid zelfs een regel geldt dat op 1 op de 10 parkeervakken elektrisch laden mogelijk moet zijn, is het wachten op een heftige inpandige brand", stelt Evert-Jeen van der Meer van Aon. "Het kan niet anders dat verzekeraars zich kritischer gaan opstellen als meer duidelijkheid komt over de verminderde brandveiligheid van parkeergarages en daarboven gelegen appartementen. Hierdoor zullen de premies van opstalverzekeringen in een krimpende verzekeringsmarkt verder stijgen of in het ergste geval leiden tot uitsluiting onder de polis."

Fiscaal voordeel

Eigenaren van elektrische auto’s hebben in 2018 volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maar liefst 14,5 miljoen euro fiscaal voordeel gekregen voor de aanleg van laadpunten. Cijfers over 2019 zijn nog niet bekend. Het gaat om laadpunten die zijn aangelegd op parkeerterreinen van bedrijven of van zzp’er die volledig vanuit huis werken. Het is niet bekend hoeveel ondergrondse laadplekken op deze wijze zijn gefinancierd en hoe ver die zich van de uitgang van de garage bevinden.
Vanavond schuift Kees Oomen van VvE-Belang aan bij Kassa om verder te praten over de veiligheid van de laadpunten.

Reacties

Lees hier de reacties op Kassa's bevindingen:
Reactie gemeente Amsterdam
Reactie brandweer Nederland
Reactie BMW Nederland
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

RJBecker
RJBecker29 aug. 2020 - 17:51

En te kunnen realiseren dus... relatief goedkoop en vrijwillig van mijn kant

RJBecker
RJBecker29 aug. 2020 - 17:46

Dit lijkt mijn ook erg gevaarlijke situaties te veroorzaken... ik werk mijn hele leven al in de IT. Als ik in contact kan komen met de juiste personen denk ik hier een oplossing voor te weten. Ik zou dit graag kosteloos willen doen

hansnieuw
hansnieuw10 mei 2020 - 17:25

Het onderwerp had moeten zijn: Brandgevaar in parkeergarages. In de vorige uitzending deed Amber een poging om dhr. Hagen, lector brandpreventie woorden in de mond te leggen dat elektrische auto's (EV) brandgevaarlijker zijn dan fossiele auto's (ICE). Wat dus niet zo is. Tenenkrommend te zien hoe Amber denkt over de antwoorden van deze gast te mogen gaan. Maar dhr. Hagen hield wat dat betreft stand. Het staat buiten kijf dat installaties veilig en betrouwbaar moeten zijn. In de vorige uitzending kwamen branden naar voren van elektrische terreinwagentjes en een elektrische brommobiel. Deze zijn vele malen onveiliger qua techniek dan de huidige EV's. Die moeten aan veel hogere eisen voldoen. Nu in deze uitzending wordt ook weer gedaan of EV's het grootste probleem is in een parkeergarage. Er werd gezegd dat er wekelijks één EV ergens in de brand vliegt. Jaarlijks gaan er in totaal 5100 auto's in vlammen op. Als er wekelijks een EV in de brand vliegt, staan daar 5050 ICE- branden tegenover. (bron: alarmeringen.nl/data/autobranden/). Dus waar hebben we het over. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Kassa bezig is EV's te bashen en daardoor onnodig angst zaait. 

BertBussum
BertBussum10 mei 2020 - 17:13

De reactie van VVE belang kan ik begrijpen. Hier hun antwoord na de eerste uitzending over dit onderwerp.Voor wat betreft de mogelijkheden die er wel zijn omlaadpalen aan te brengen heb ik een brochure aan de mail toegevoegd overlaadpalen binnen de VvE. Uw vragen over brandveiligheid etc. zijn hier echternog niet mee beantwoord. Enige nuance is echter wel aan te brengen. Op basisvan scenariokans (kans op ontstaan van brand) van elektrische auto's tenopzichte van brandstoffen (benzine, diesel, gas) is de kans op brand bijelektrische voortuigen kleiner. De brandontwikkeling is bij elektrischevoortuigen langzamer en geringer. De Toxiteit (giftige stoffen) is bij brandvoor elektrische auto's groter. De kans op schade aan de elektrischeinstallatie is bij elektrische installaties ook groter. Over de carcinogeniteit(kankerverwekkende stoffen) is geen verschil tussen beide voortuigenvastgesteld c.q. is nog weinig bekend. De bestrijdbaarheid is voor elektrischevoortuigen moeilijker. Omdat de brand echter langzamer en geringer is tenopzichte van brandstoffen is de vraag of de veiligheid van bewoners minder isdoor het stallen van elektrische auto's ten opzichte van brandstoffen een vraagwaar ontkennend op moet worden geantwoord. Omdat de brand van elektrischevoertuigen moeilijker te blussen is zal de schade bij brand wellicht wel groterzijn. Wat betreft dit laatste is er echter nog te weinig ervaring om dit goedte kunnen onderbouwen. Voor wat betreft de eisen met betrekking tot debrandwerendheid is voor uw VvE het bouwbesluit 20212 van toepassing (als uwpand van na 2012 is gelden de eisen voor nieuwbouw en anders de eisen voorbestaande bouw c.q. het rechtens verkregen niveau). Er zijn geen aanvullendeopgenomen in het bouwbesluit voor parkeergarages met laadpalen. Theoretisch zouhet kunnen dat uw verzekeraar het nodig vind om de premie te verhogen omdat zijeen verhoogd risico veronderstellen. Hoe verschillendeverzekeringsmaatschappijen hiermee omgaan is ons echter niet bekend, mede daardit ook voor hen een nieuw fenomeen is. Ik adviseer u dan ook om naast hetinventariseren van de technische mogelijkheden/onmogelijkheden ook contact opte nemen met uw opstal verzekeraar.  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerdverblijf ik,   

Froukjehier
Froukjehier10 mei 2020 - 15:37

Waar is de bewering dat er elke week een elektrische auto in brand vliegt op gebaseerd? Als dit klopt, zijn dat dus 52 elektrische autos per jaar.  Vorig jaar werden 5574 autobranden geregistreerd (Bron NOS: https://nos.nl/artikel/2266224-vorig-jaar-opnieuw-recordaantal-autobranden.html ) Dat zou dan betekenen dat bij bijna 1% van alle autobranden in 2019 het gaat om een elektrische auto.Per 1 januari 2020 waren1,6% van alle autos in Nederland elektrisch, en volgens deze berekening dus minder gauw in brand dan een ICE. En vliegen er dus gemiddeld 104 ICE autos in brand per week. Wat een ongenuanceerd en stemmingsmakend verhaal is hier neergezet, Volgens een electrische auto expert is een brand in een elektrische auto niet gevaarlijker dan een ICE, en is de kans op brand niet groter. (Bron: https://www.elektrischeauto.nl/nieuws/brandgevaar-elektrische-autos-is-niet-hoger-dan-van-autos-met-verbrandingsmotor/ )  Kassa, ik had meer van jullie verwacht dan dit paniekzaaiende verhaal. 

OpaFrans
OpaFrans10 mei 2020 - 11:30

Ik vraag me af, of er bij brand in een elektrische auto (accupack) maar dat geldt ook voor andere auto's in een parkeergarage geen mogelijkheid bestaat om snel over de brandende auto een metalen constructie voorzien van onbrandbare binnenbekleding te rijden die vervolgens de auto zuurstofvrij afsluit, en eventueel de binnenruimte te vullen met stikstof om zo de brand in de kiem te smoren, want zonder zuurstof geen brand is mij altijd geleerd...

1 Reactie
jhogaarts
jhogaarts10 mei 2020 - 15:12

ja een omgekeerde container.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!