Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Zzp'ers tegen wil en dank

  •  
19-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
50 keer bekeken
  •  
33004780368_a8dc443da8_c

© cc-foto: Roel Wijnants

Zzp-constructies passen prima in het neoliberale ideaal van marktwerking, waarbij iemands toegevoegde waarde en inzet wordt uitgedrukt in geld
Bij alle verhalen over zzp’ers denk ik aan mijn buurman, Toon, die als bouwvakker jarenlang in dienst was bij een aannemer. Toen hij ouder werd kreeg hij moeilijker en uitdagender werkzaamheden, totdat het bedrijf over werd genomen door een andere aannemer. Toon kon er blijven werken, maar dan wel als zzp’er, en onder andere voorwaarden. Het kwam erop neer dat hij harder moest werken tegen minder salaris, maar ook met minder rechtszekerheid en toekomstperspectief. Zijn levenslust taande zienderogen.
Toon is niet uniek, veel vaklui zijn bij een bedrijf wegbezuinigd en vervolgens ingehuurd als zzp’er. Ik beschouw dit als oneigenlijk en oneerlijk gebruik van de zzp-constructie. De regeling was bedoeld voor personen die zelf kozen voor een vrij beroep zoals advocaat, specialist of fysiotherapeut. Later is dit verder uitgebreid, tot zowat bij elk beroep mensen werden gedwongen om zelfstandige te worden, maar vervolgens wel een soort van dienstverband aan te gaan. Dit is geen zelfstandige beroepsuitoefening, maar schijnzelfstandigheid.
Mensen worden verleid tot de keuze voor zzp’er door mooie verhalen over autonomie, zelf kunnen bepalen wat je doet en wanneer, en de voorstelling van goede verdiensten, grote auto en huis, dat inderdaad voor een aantal zzp’ers bewaarheid wordt.  Maar men verzwijgt het vele extra werk dat de zzp’er moet verrichten voor administratie en het sluiten van contracten, de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering en de hoge pensioenpremie. Zzp-constructies passen prima in het neoliberale ideaal van marktwerking, waarbij iemands toegevoegde waarde en inzet wordt uitgedrukt in geld. Het individu is een meer of minder waardevol radertje in het economisch proces dat boven alles gaat. Alsof er nooit een arbeidersbeweging heeft bestaan, en alsof vakbonden een onwenselijk verschijnsel zijn. Ieder moet immers voor zichzelf opkomen, en zijn talenten op een goede manier in de markt zetten.
De werkelijkheid is echter dat die markt niet eerlijk en open is. In tijden van een gering aanbod in een gewenste sector kan een hoge vergoeding worden bedongen, maar vaak nog niet genoeg om voor tijden van hoog aanbod, of het minder relevant worden van een sector met als gevolg lage vergoedingen, voldoende reserves op te bouwen. De zzp’er is dan het kind van de rekening, en valt al snel terug op de bijstand.
Intussen zijn de sociale partners en de politiek al jaren aan het soebatten over hoe de segregatie op de arbeidsmarkt kan worden gestopt.
De tweespalt tussen de belangen van de vaste medewerker en de ‘losse’ krachten neemt verder toe. Op individueel niveau bijvoorbeeld als er extra inzet nodig is maar geen flexibel aanbod meer is. Dan staan de vaste medewerkers er alleen voor. Maar zeker ook op maatschappelijk niveau, want wie draagt er met premies nog bij aan de sociale zekerheid en wie bouwt er eigenlijk nog rechten op? Zo wordt de welvaartsstaat geleidelijk uitgehold. Is dat misschien de reden dat liberale partijen geen haast hebben om deze tweedeling te stoppen? Zij moeten zich realiseren dat diezelfde welvaartsstaat het cement vormt in onze samenleving. We verbinden ons elkaar door de lasten en de lusten eerlijk te verdelen. Althans, dat zou nog steeds het uitgangspunt moeten zijn.
Er is geen weg terug, en daarom moeten we het hebben over de weg vooruit. In elk solidair stelsel moet je zwartrijders aanpakken. Alleen als de rechten en plichten gelijkwaardig en dus rechtvaardig zijn, blijft onze welvaartsstaat in stand. Het concurrentiemodel is, ook hier, doodgelopen. Werkenden moeten weer naast elkaar staan, in plaats van tegenover elkaar. Een nieuw kabinet kan niet weer vier jaar verwijzen naar een adviescommissie. Het vergt nu politieke visie en vervolgens de daadkracht om de arbeidsmarkt te hervormen. Voordat nog meer mensen met verstarde koppen tegenover elkaar staan.
Daarom moeten we streven naar nieuwe arbeidssolidariteit. Dat kan door een vakbond door zzp’ers op te zetten in nauwe samenwerking met bestaande vakbonden, zodat de samenwerking met werknemers in loondienst is gegarandeerd, en tezamen een vuist kan worden gemaakt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

Eid
Eid20 jan. 2022 - 14:05

Maar nou nog eens, Raf, als die vakbond zo'n mooie pleister zou zijn, waarom zijn dan al die loondienstwerkers geen lid? Waarom alleen nog in relatief grote mate bij (semi) overheid? En ten tweede, moet de zzper verplicht lid worden of mag ie dat ook zelf bepalen?

pahan
pahan20 jan. 2022 - 6:43

Er zijn natuurlijk twee soorten zzp'ers. Zelfstandigen zonder personeel, en zielepoten zonder personeel. Als zelfstandige zijn er ups en downs. Maar je bent ondernemer, snapt dat een deel van je tijd op gaat aan het binnenhalen van werk en de administratieve rompslomp er omheen en dat soms de markt niet is wat je hoopt. En dan die anderen. Tja. Het lijkt allemaal zo makkelijk, en dan is er ook nog een troostcultuur omheen gebouwd om zo veel mogelijk je falen weg te masseren. Zelfs een vakbond, waar gelukkig verder geen animo voor is. Je wil niet in loondienst. En als er nog meer wollig gedoe om zzp heen gecreëerd wordt, ben je geen ondernemer. Risico is nog steeds kans maal effect. Terug naar het begin, en alle poeha er omheen schrappen. Gun mensen gewoon de kans om te starten, te falen en te slagen. Hou op met dat nare gepamper. De arbeidsmarkt hervormt zichzelf wel.

2 Reacties
Zandb
Zandb20 jan. 2022 - 9:32

pahan Wel een heel eenzijdige benaderingen door het te hebben over een medaille met maar twee kanten: zelfstandigen en zielepieten, mensen die slagen en mensen die falen. Ik ben bang, dat wanneer we de zielepieten de kans bieden om in loondienst te komen, de meesten er van die kans met twee handen aanpakken. Wanneer je de mensen hun zelfstandigheid wilt gunnen, dwing die dan niet af.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 jan. 2022 - 12:11

En dan die pahan over anderen. Tja

AlexanderVolken
AlexanderVolken20 jan. 2022 - 5:34

Vroeger - zo werd er altijd gezegd - kon je meer verdienen in het bedrijfsleven, maar had je meer zekerheid als je voor de overheid werkte. Omdat het bedrijsleven zich niet kon gedragen, werd het minimumloon ingevoerd. Eenzelfde weg zou nu ook kunnen volstaan: een hoog minimum uurloon voor ZZP’ers en een verbod op ZZP’ers in bepaalde sectoren zoals het onderwijs en de zorg.

3 Reacties
Eid
Eid20 jan. 2022 - 14:01

Ja, verbod is altijd t toverwoord voor mensen die menen het goede met anderen voor te moeten hebben.

Ranonkel2
Ranonkel220 jan. 2022 - 14:55

Waarom zou je mensen in bepaalde sectoren verplichten naar een baas zijn pijpen te dansen? Juist in de zorgsector waar minimale uren de norm zijn, waar er van je verwacht word dat je op de meest onmogelijke tijden werkt. En waar de lonen tamelijk laag zijn. Juist in die sector snap ik heel goed dat als je goed bent in wat je doet je daar geen zin in hebt. Blijkbaar zijn die mensen gewild aangezien er steeds meer zzp'ers ingehuurd worden.

Peterrr3
Peterrr320 jan. 2022 - 14:59

Ik werk op zzp-basis als invaller in het onderwijs. Waarom zou dat volgens jou verboden moeten worden? Zelf vind ik het prettig en voor de school waar ik inval is het ook prettig, want je zit geen van beiden ergens aan vast. Maar jij vindt het een foute constructie?

jandebakker
jandebakker20 jan. 2022 - 0:39

U noemt in uw artikel een aantal schaduwkanten van het bestaan als zzpér ( o.a. administratieve lasten, het sluiten van contracten, de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering, de hoge pensioenpremie en het terugvallen op de bijstand als een sector minder relevant wordt). En ik snap dat u dit als nadelen ziet als je het bekijkt vanuit het perspectief van iemand die intern in loondienst is. Echter vallen deze nadelen volledig weg als je het bekijkt vanuit het perspectief van een professional die in loondienst is van een detachering of consultancy firma.. bijv. Een externe consultant werkt net als een ZZPér voor een externe opdrachtgever en stuurt hier een maandelijkse factuur voor. De ZZPer moet hierbij maandelijks een factuur opstellen en moet een deel van zijn omzet gebruiken voor het opbouwen van een buffer, pensioen en verzekering. De externe consultant moet maandelijks een urenverantwoording opstellen en ziet dat zijn werkgever zijn omzet gebruikt voor het opbouwen van een buffer, pensioen , verzekeringen, bedrijfsactiva, winstuitkering voor de aandeelhouders en salarissen voor de managementlaag. (m.a.w. de ZZP'er houdt meer over én heeft zijn buffer in eigen beheer). --- De ZZPer moet zelf een opdracht zoeken en een contract afsluiten. Waarbij een ZZP'er in veel sectoren kan terugvallen op externe bemiddelaars. De externe consultant heeft een manager die een opdracht zoekt en moet maar hopen dat hij niet weer de komende twee jaar een opdracht heeft op 1,5 uur rijden van zijn huis of een opdracht die totaal niet aansluit bij de door hem gewenste loopbaan ontwikkeling). --- Als de sector minder relevant wordt en de ZZPér nergens meer een opdracht kan vinden (en zich niet wil omscholen of ergens in vaste dienst wil gaan) dan zal een ZZPér zijn buffer moeten opmaken en uiteindelijk in de bijstand terecht komen. Als de sector minder relevant wordt en de manager van de externe consultant geen opdracht kan vinden (en de consultant zich niet wil omscholen of ergens in vaste dienst wil gaan) Dan zal de medewerker vroeg of laat bedankt worden en via de WIA in de bijstand terechtkomen. -- De ZZP'er krijgt geen kerstpakket. De externe consultant krijgt wel een kerstpakket. Maar de consultant is voor zijn salaris ontwikkeling wel volledig afhankelijk van de beoordelingsgespreken met zijn manager (die hij zelden ziet, behalve als hij sávond nog naar kantoor komt om in zijn eigen tijd nog allemaal bedrijfsbijeenkomsten af te lopen). --- Enfin. Ik denk dat u mijn punt snapt. De opmars van het ZZP er schap is niet louter het verhaal van werkende die door hun werkgever worden uitgebuit en tegenover elkaar uitgespeeld. Het is ook het verhaal van de werkende die erachter komt dat hij zijn parasiterende werkgever helemaal niet nodig heeft. En ik ben het met u eens dat er iets gedaan moet worden aan schijnzelfstandigheid of ZZP'ers die moeten werken met dermate lage tarieven dat een gedegen verzekering en/of pensioen opbouw niet mogelijk is. Echter denk ik dat om dat te realiseren het noodzakelijk is om ZZP'ers niet als homogene groep te zien en met een gerichte aanpak te komen voor de groep waar het knelt. Een vakbond voor alle ZZpérs klinkt bijv. leuk maar zolang de leden van die vakbond totaal tegengestelde belangen hebben zal er nooit ene nutige bijdrage uit komen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 jan. 2022 - 23:59

Ja, je verteld over het sociale model wat verdampt en vergeten is. Nu denken mensen alleen maar ikke ikke.

Vervatte
Vervatte19 jan. 2022 - 21:32

ZZP'er zijn is geen straf, maar een keuze. Als ZZP'er heb je de keuze om hogere tarieven te vragen en fatsoenlijke verzekeringen te nemen en je pensioen voor te bereiden of je voor een habbekrats te verhuren en maar hopen dat je niet ziek wordt. Zeker vandaag de dag met het arbeidsaanbod, vind ik niet dat je als ZZP'er moet klagen over lage tarieven o.i.d. omdat je zo ergens aan de slag kunt in loondienst. Als meer mensen dat gaan doen, betalen bv. koeriersbedrijven echt wel meer om voldoende van te kunnen leven.

3 Reacties
lmgikke
lmgikke20 jan. 2022 - 9:08

zeg dat tegen al die laag betaalde zzp'ers in bijvoorbeeld de thuiszorg. Moesten ZZP worden als onderdeel van een besparingsoperatie bij de thuiszorgorganisaties. Dan hoeven die organisaties geen lasten meer af te dragen en kon men de zzp'er tegen habbekrats wegzetten. ZPP is doorgeslagen. Groot deel heeft geen keuze. En het deel dat wel de keuze heeft is voor het merendeel met zichzelf bezig, niets sociaals meer aan. Solidariteit verdwijnt. ZZP is slavernij van de toekomst.

Vervatte
Vervatte20 jan. 2022 - 11:26

Als ik om me heen hoor en luister zoeken ze overal mensen en personeel. De keuze is er volgens mij best wel. Mensen WILLEN niet in loondienst, dat is heel iets anders dan geen keuze hebben.

Eid
Eid20 jan. 2022 - 14:07

@imgikke Ooit eens verdiept in wat een zzper in de thuiszorg verdient tov de loondienster, en hoeveel meer roostervrijheid die heeft? En dan terugkomen...

RaymondenJoop
RaymondenJoop19 jan. 2022 - 21:18

Het wringt steeds meer dat arbeid zo goedkoop mogelijk moet zijn en dat economische groei zo hoog mogelijk. Om het systeem draaiende te houden wordt er -nog steeds- heel veel geld bijgedrukt, dat indirect (hoofdzakelijk) gaat naar enkelen. Ondertussen hele volksstammen die nu al een beter leven willen of straks vanwege het klimaat moeten vluchten. We gaan nu ff wat gas oppompen...komt allemaal goed.

Cave Canem
Cave Canem19 jan. 2022 - 20:25

Dan pakt buurman Toon het op dit moment niet handig aan. Er is een schreeuwend tekort in de sector, hetgeen betekent dat buurman Toon eisen kan stellen die verder gaan dan wanneer hij in loondienst was.

5 Reacties
EUpiet
EUpiet19 jan. 2022 - 22:33

O? Heeft de flexibilisering van de arbeidsmarkt bijgedragen aan het vergroten van het aandeel arbeid in de de totale verdeling van inkomsten in de economie? En zo ja heeft u daar dan cijfers van?

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 jan. 2022 - 23:57

Oh, het is het schuld van het individueel als ze eerst verdeelt en dan in hun achterkwerken geneukt worden. Jij snapt niks van de machts verhoudingen.

Hernandez
Hernandez20 jan. 2022 - 6:15

Inderdaad, als je nu tegelzetter of stucadoor bent verdien je goud geld.

Vervatte
Vervatte20 jan. 2022 - 11:32

Alle symptomen die hier genoemd worden heeft voornamelijk te maken met het feit dat men zich niet verenigd en tegen elkaar laat uitspelen. De opdrachtgever zegt dat Pietje het voor 5 euro kan doen als jij 6 euro vraagt. Nu is het zo dat jij dan het wel voor 4 euro kan doen, maar eigenlijk kan dat niet. Dan heb je geen verzekering en geen pensioen. Als nu iedereen als ZZP'er verstandig is en voor zichzelf een minimaal tarief berekent om een gezond inkomen te hebben, dan is het snel afgelopen met Jantje of Pietje die onder de prijs door duikt. Als werknemers gedwongen worden te kiezen voor lagere prijs als ZZP'er of ontslaan worden, heb je altijd nog een vakbond. Helaas is de vakbond de vakbond niet meer (alles moet steeds groter en uitgebreider en ze lijden aan branchedifferentiatie) en de mensen willen geen lid meer zijn, omdat iedereen het voor zichzelf wel uitzoekt.

Eid
Eid20 jan. 2022 - 14:09

@Paul Ouwe moralistische hap. Doe eens een deur open en ga je eens informeren voordat...

EUpiet
EUpiet19 jan. 2022 - 20:02

Het economische grondbeginsel van Nederland maar van de hele EU of eigenlijk bijna de hele wereld is dat een vast dienstverband niet meer van deze tijd is en dat iedereen zijn product arbeid zo voordelig mogelijk dient te verkopen. Dat zorgt voor concurrentie tussen werknemers onderling en zo krijgen we het beste voor zo weinig mogelijk geld. Iedere werknemer een entrepreneur Zie daar dan ook de progressieve klaagzang van D66 al die jaren over de vastgeroeste arbeidsverhoudingen klaagt en nu vooruit alles veel flexibeler wil maken. Want anders kunnen we niet meer concurreren met het boze China. Dat we de facto dan terug keren naar een stelsel van dagloners mag de pret dan ook niet drukken want tenslotte hebben de HBO en WO opgeleide luitjes van D66 en consorten daar geen last van. Die zitten in het hogere segment van de flexibele arbeidsmarkt. Het is natuurlijk een vorm van bio en social engineering waarbij de mindset zo moet zijn dat eenieder alleen maar bezig is met opkomen voor zichzelf en waarbij verliezen een eigen verantwoordelijkheid is. Iedere vorm van gezamenlijke belangenbehartiging druist in tegen wat het economische model voorschrijft. Vakbonden zijn daarom ook uit den boze en moeten op zijn minst meewerkend worden. Het poldermodel en het akkoord van Wassenaar wat zo geroemd werd door de aanhangers van het hedendaagse economische model waren gewoon capitulatie van de vakbonden. En er is ook nog eens geen alternatief voor economisch gezien volgens de aanhangers van dat model. Eigenlijk is het een soort van economische dictatuur waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is en waarbij overheden en mensen gedepolitiseerd zijn en onderworpen aan de economische doctrine. Ze mogen er geen invloed op uitoefenen maar ze moeten het wel in stand houden. Het is economisch fascisme. Darwinistisch fascisme. En ze noemen het progressief. Ik zal dit in de toekomst met linkjes naar heel veel onderbouwingen staven. En het zelf beargumenteren. Voorlopig mag u er zelf even over nadenken. En me natuurlijk in de meest felle bewoordingen tegenspreken.

3 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop19 jan. 2022 - 21:20

Leve D66... Hoe eerder ze hun zin krijgen, hoe eerder het klapt. Kunnen we beginnen met puin ruimen

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 10:56

@ EUpiet Jij schrijft: En me natuurlijk in de meest felle bewoordingen tegenspreken. Waarom? Het is jouw mening. Die mag je hebben. As je mensen wil overtuigen moet je niet je mening geven maar duidelijk maken wat het voordeel is van jouw opvatting. Dan is de concrete vraag waarom mensen solidair zouden moeten zijn met jou? En dat argument zie ik niet terug in je tekst. Dus is er geen enkele reden voor felle bewoordingen. IK kan alleen vaststellen dat jouw mening niet de mijne is. @ RaymondenJoop Jij schrijft: Leve D66… Hoe eerder ze hun zin krijgen, hoe eerder het klapt. Merkwaardig dat jouw kritiek zich specifiek richt op D66. En niet op de VVD, het CDA en de CU. D66 is de enige partij in dit kabinet die het belang van de werknemer wil behartigen. En die partij krijgt van jou kritiek. Dat is reden om vraagtekens te zetten bij jouw zorgen om de belangen van de ZZP-ers.

Eid
Eid20 jan. 2022 - 14:12

@EU Mogen mensen ook een keuze hebben, Piet, of blijf je altijd in arbeidsverhoudingen denken uit de 50er jaren? De wereld verandert, niet altijd ten goede, maar u zit ook niet meer op t bankstel uit 1950.

Over2
Over219 jan. 2022 - 19:14

Een vakbond voor ZZPers met subsidie? Die is er toch al lang. https://fnvzzp.nl/ Hoe lang gaat het nog duren voordat de aldoor groeiende groep schijnzelfstandige ZZP profiteurs met subsidie de wacht wordt aangezegd? De cultuur ZZPers voorop uit de cultuursector met subsidie voorop. Kappen met die tweedeling, ook al is dat tegen het zere been van (ZZP) profiteurs. Hoe? Stel een minimum ZZP uurtarief in van €100 per uur. Met dat tarief kun je als zelfstandige jezelf verzekeren voor malheur zonder de hand op te hoeven houden voor ZZP subsidie. En dan nog dik belastingvrij sparen in de villa met subsidie. Dus die ZZP subsidie kan dan afgeschaft. Probleem opgelost. Iedereen die geen €100 per kan verdienen als ZZPer in loondienst. Neem je het risico als ZZPer om niet te verzekeren? Ook goed, maar kom niet de hand ophouden als het fout gaat. Vreet dan je villa met subsidie maar op. En de vakbond? Die kan zich weer 100% gaan richten op arbeiders in loondienst. In plaats van energie te steken in ZZPers met subsidie die de lonen van arbeiders ondermijnen.

8 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 jan. 2022 - 21:04

@Over, wat een totaal onzinnig voorstel. Stel dat je 1600 uren per jaar kunt factureren x 100 euro is dus een minimale omzet van 160.000 euro Bij dit soort bedragen kun je beter vanuit een BV gaat werken. Over heeft de ZZP-er afgeschaft. Waarom kan iemand met een jaaromzet van 60K of 80K geen ZZP-er zijn meneer Over?

DaanOuwens
DaanOuwens19 jan. 2022 - 22:12

@ Kees Jij schrijft: Iedereen die geen €100 per kan verdienen als ZZPer in loondienst. Een tijd van iedereen in loondienst is er nooit geweest. Ondernemerschap is van alle tijden. Ook mensen die de enige werknemer zijn van hun eigen bedrijf. Het is ook dictatoriaal om van iedereen verplicht werknemer te maken. In ieder geval alle mensen die minder dan 100 euro per uur factureren. Ik ken veel mensen die onder die 100 zitten die helemaal geen zin hebben in jouw achterlijke opvatting van solidariteit. De tijd van jouw vakbond en jouw arbeiders ligt 50 jaar achter ons. Jouw rigide opvattingen zijn de oorzaak van de mistanden op de arbeidsmarkt omdat er nog steeds te veel mensen met jouw gedateerde opvattingen rondlopen bij de vakbond. Een van de redenen waarom jongeren tegenwoordig met een grote boog om vakbonden heen lopen.

Ranonkel2
Ranonkel219 jan. 2022 - 23:23

Jij wil het voor mensen die met hun handen werken onmogelijk om zelfstandig te worden? Ben wel heel benieuwd hoe je een villa met subsidie kan krijgen in Nederland. Waar kan je die subsidie aanvragen? Is dat net zoiets als huursubsidie bvb? Het lijkt mij wel wat.

Over2
Over220 jan. 2022 - 9:46

Een ZZP tarief van €100 per uur is helemaal niet buitensporig hoog voor professionals. (artsen, advocaten, ambtenaren, icters etc. En dan rijst natuurlijk de vraag, waarom moet een ZZPer met een omzet van €160.000 nog ZZPsubsidie krijgen? Die ZZP subsidie moet dus weg om zo eindelijk een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie met arbeiders die loondienst hetzelfde werk doen. Dat minimum van €100 per uur, de natte droom van mening ZZP profiteur, zou natuurlijk ook lager kunnen. Zeg om te beginnen €50 per uur en dan ook zonder ZZP subsidie. Maar als het nog lager kan met de garantie dat ZZPers niet de hand op gaan houden bij de overheid als het even tegenzit dan hoor ik dat graag. Als je villasubsidie wilt opstrijken is het inderdaad wel goed om het verschil met huursubsidie te onderscheiden. Huursubsidie is er alleen voor paupers. Paupers die zonder subsidie de hoge huur niet kunnen betalen. Huursubsidie is er niet voor de paupers zelf maar voor de rijke huisjesmelker die de huursubsidie in de eigen zak steekt. Huursubsidie is er dus voor opdat de rijken veel meer huur kunnen opstrijken dan paupers kunnen betalen. Was er geen huursubsidie, dan zouden de huren ook lager moeten zijn gewoon vanwege het simpele feit dat paupers niet meer poen hebben. Villasubsidie is er alleen voor eigenwoningbezitters. Rijken dus die zich kunnen permitteren om een eigen woning te bezitten. De villasubsidie mogen ze in eigen zak steken om daarmee lekker op vakantie te gaan o.i.d. Of als ze al vaak op vakantie gaan en de poen gewoon over hebben gebruiken om de poen op te sparen in de villa (aflossen). Vrij van vermogensbelasting. Wat wil een villasubsidieslurper nog meer? Was er geen villasubsidie dan zouden de prijzen van villa's ook lager zijn. Door de villasubsidie is het voor de rijken die het zich kunnen veroorloven gewoon erg aantrekkelijk om een eigen woning te hebben en te profiteren.

LaBou
LaBou 20 jan. 2022 - 11:37

"Villasubsidie is er alleen voor eigenwoningbezitters. Rijken dus die zich kunnen permitteren om een eigen woning te bezitten. De villasubsidie mogen ze in eigen zak steken om daarmee lekker op vakantie te gaan o.i.d. Of als ze al vaak op vakantie gaan en de poen gewoon over hebben gebruiken om de poen op te sparen in de villa (aflossen). Vrij van vermogensbelasting. Wat wil een villasubsidieslurper nog meer?" Hoe dik is die betonnen plaat voor de harses van kees eigenlijk wel niet?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine20 jan. 2022 - 12:06

@Over, 100 euro is een flink uurtarief, ook voor menig ICT-er of ambtenaar. En voor de rest ga ik er eigenlijk weinig energie meer in stoppen. Ik kan alleen maar blij zijn dat mensen met jouw ideeën over de arbeidsmarkt nooit aan de knoppen gaan draaien. Jij bent de natte droom voor het grootkapitaal. Iedereen moet en zal voor de grote baas werken zodat deze alle marges kan opstrijken.

Over2
Over220 jan. 2022 - 13:50

''Jij bent de natte droom voor het grootkapitaal. Iedereen moet en zal voor de grote baas werken zodat deze alle marges kan opstrijken.'' Wat een onzin Shine. Wat mij betreft is iedereen die als zelfstandig ondernemer aan de slag wil daar uiteraard vrij in. Maar stop met ZZP subsidie die zorgt voor oneerlijke concurrentie met arbeiders die in loondienst dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De profiteurs van ZZP subsidie zijn de ''grote bazen'' die ZZPers voor lagere kosten inhuren dan arbeiders in loondienst en bovendien ook nog heel veel bedrijfsrisico afwentelen op die ZZPer. En de ZZPer profiteur zelf uiteraard die netto veel meer overhoudt dan de arbeider in loondienst die hetzelfde werk doet maar wel verplicht verzekerd is e.d.. Zolang de ZZP subsidieslurper niet geconfronteerd wordt met risico's als ziekte (corona e.d.), arbeidsongeschiktheid, leegloop etc. Want dan is het huilen en de hand ophouden.

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 16:07

@ Kees Jij schrijft: Wat een onzin Shine Je hebt gelijk. Jij bent niet de natte droom voor het grootkapitaal, je bent de nachtmerrie voor de paupers die een eigen bedrijfje willen. Door hard werken eigen keuzes maken en zelf de regie voeren. Kleine zelfstandigen met winkels, onderhoudsbedrijfjes, loonbedrijven in de agrarische sector. Als die mensen die zich van jou moeten melden om in opdracht te werken. Dienstverband voor onbepaalde tijd, goedkope huurwoning en niet meer dromen van iets moois. De middelmaat wordt de norm, misschien we minder. Ik denk dat er weinig mensen blij worden van jouw idealen. Ze zijn erg gedateerd.

zekernietjoops
zekernietjoops19 jan. 2022 - 19:07

Zeker voor veel noodgedwongen ZZP'ers geldt: ZZP = Zwoegen Zonder Perspectief.

DaanOuwens
DaanOuwens19 jan. 2022 - 19:06

De FNV heeft al een vakbond voor ZZP-ers en er is bijna geen ZZP-er die er bij wil. Er klopt ook weinig van het betoog. In de bouw werkten al bouwvakkers als zelfstandige voordat er een ZZP-constructie was. De ZZP-constructie is voor sommigen een ramp en voor sommigen perfect. In linkedin discussies waarop veel ZZP-ers zitten wordt aangegeven dat zeker 50% nooit meer anders wil en dat is een zeer behoudende schatting. Het aantal ZZP-ers in Nederland is ruim 1 miljoen. Er is een groep laaggeschoolden werkzaam in de thuiszorg, logistiek, bezorging en vergelijkbare functies die zeer ontevreden is. Maar ook in de zorg, koeriersdiensten en dergelijke werken ZZP-ers die nooit meer in loondienst willen. Dus van het artikel klopt weinig en van de oplossing ook niet. Wat zinnig is ZZP-ers in staat stelen om coöperaties te vormen om gezamenlijk op te treden en samen te werken. Hoogopgeleiden doen dat steeds vaker en richten ook de zogenaamde broodfondsen op. Wat ook zinnig zou zijn is de laaggeschoolde groep ZZP-ers het voorstel te doen in dienst te komen van de inlener of intermediair. Dan gaat blijken dat een deel dat wil, maar de meerderheid niet. Een arbeidsovereenkomst heeft ook een aantal grote nadelen ten opzichte van de ZZP-er. De uiteindelijke oplossing ligt in het meer toekomst bestendig maken van arbeidsrelaties. Werknemers moeten meer zekerheden krijgen in de flex-constructies en werkgevers meer flex in de vaste dienstverbanden. De pest is echter dat de hele discussie wordt omgeven door allerlei taboes en mythes waardoor een serieuze dialoog tussen werknemers en werkgevers zelden tot stand komt. En een van die mythes is dat mensen een solidair stelsel willen. Als mythes in stand blijven volgt geen gesprek althans niet in het openbaar. En het gevolg daarvan is inderdaad dat naar schatting 500.000 mensen die arbeid verrichten dat doen in een relatie tot hun opdrachtgever die ze liever anders zouden zien.

8 Reacties
jandebakker
jandebakker20 jan. 2022 - 0:48

"Wat ook zinnig zou zijn is de laaggeschoolde groep ZZP-ers het voorstel te doen in dienst te komen van de inlener of intermediair. Dan gaat blijken dat een deel dat wil, maar de meerderheid niet" Dat is ook wel vrij logisch. Het probleem van de laaggeschoolde ZZP'er is dat zijn tarief te laag is om een fatsoenlijke buffer, pensioen en verzekering op te bouwen. Plaats je daar een intermediair tussen dan moet het al niet toereikende tarief ook nog eens gebruikt worden voor de overhead kosten van deze intermediair. Waardoor er dus nog minder overblijft voor de ZZP'er in kwestie. Met als bijkomend nadeel dat de buffer die een ZZPer opbouwt dan geheel in handen is van de intermedair (wat gunstig is voor de ZZp'er die regelmatig zonder opdracht zit, maar niet voor de ZZP'er die een vrijwel constante stroom van werk heeft).

Vervatte
Vervatte20 jan. 2022 - 8:57

“Wat ook zinnig zou zijn is de laaggeschoolde groep ZZP-ers het voorstel te doen in dienst te komen van de inlener of intermediair. Dan gaat blijken dat een deel dat wil, maar de meerderheid niet” Volgens mij zit het verschil in ZZP'er niet in hooggeschoold of laaggeschoold, maar in (ruim) voldoende loon of net (niet) genoeg In dienst komen van een intermediair klinkt als uitzendbureau en tegenovergesteld van ondernemer zijn. De kop van het artikel is "ZZP'er tegen wil en dank" maar zoals meer gezegd in de reacties: ZZP'er zijn is een keuze. Zeker in deze tijd. Je bent ondernemer of je bent het niet. Het is altijd verbazingwekkend dat je ondernemers (dus ook ZZP'ers) niet hoort wanneer er gouden tijden zijn ( men betaald immers belasting) maar in slechte tijden er altijd steun en compensatie moet komen, wat veelal tot het ondernemersrisico behoort.

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 10:05

@ jandebakker En ook is de ene intermediair de andere niet. Er zijn bureaus die met ZZP-ers feitelijk functioneren als uitzendbureaus. En ik ontvang zelf vrijwel dagelijks een mail van een intermediair die een reeks van interim opdrachten aanbiedt tegen een kleine fee. Ik ben ook niet helemaal gelukkig met de huidige situatie, maar ik zie ook niet in hoe de ideeën van de schrijver kunnen leiden tot enige verbetering.

jandebakker
jandebakker20 jan. 2022 - 11:55

@Daan, maar bij dat type intermediar spreek je niet van een dienstverband. Dat is louter een samenwerking voor het vinden van nieuwe opdrachten.

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 12:11

@ Vervatte Jij schrijft: ZZP’er zijn is een keuze. Zeker in deze tijd. Je bent ondernemer of je bent het niet. Naar schatting hebben zo'n 500.000 ZZP-ers er niet voor gekozen ondernemer te worden. En je schrijft: Volgens mij zit het verschil in ZZP’er niet in hooggeschoold of laaggeschoold, maar in (ruim) voldoende loon of net (niet) genoeg Een hooggeschoolde consultant kan wel een uurtarief van 125 euro vragen een thuiszorg medewerkster niet. Dus zit het verschil wel in hooggeschoold en laaggeschoold. En je schrijft: In dienst komen van een intermediair klinkt als uitzendbureau en tegenovergesteld van ondernemer zijn. Talloze uitzendbureaus en flexpools gebruiken de ZZP-constructie om de flexschil te organiseren. Bijvoorbeeld veel gezondheidszorg werkgevers. Hoe relevant is het dan dat jij de klank niet helemaal kan plaatsen?

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 16:08

@ jandebakker Ik zoek ook geen dienstverband.

jandebakker
jandebakker20 jan. 2022 - 18:09

@Daan, Volgens mij ging onze conversatie niet over uw of mijn situatie, maar over de vraag of het in dienst gaan van een inlener of intermediar een oplossing is voor ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. ;)

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 10:21

@ jandebakker Jij schrijft: het in dienst gaan van een inlener of intermediar een oplossing is voor ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat klopt daarom reageerde ik zoals ik reageerde in eerste aanleg. En ik vind dan ook dat iedere intermediair die met mensen werkt in een ongunstige arbeidsverhouding deze mensen een aanbod moet doen in dienst te nemen. Of zijn activiteiten maar moet staken.

Ranonkel2
Ranonkel219 jan. 2022 - 18:48

Een erg negatief beeld van zzp'rs. Mijn broertje is nu dik 10 jaar zzp'er in de schoonmaak branche. Hij heeft er destijds voor gekozen omdat hij bepaalde zaken die bij het werken voor iemand anders niet aanstonden. Een belangrijke reden was dat hij lang niet al het werk dat zijn baas hem gaf leuk vond. Een andere reden was dat zijn salaris hem niet naar het zin was. Hij verdient nu na aftrek van alle kosten veel meer dan schoonmakers in loondienst. Bovendien kiest hij nu wat hij leuk vind om te doen. Als je goed bent in wat je doet en goed je best doet heb je het als zzp'er zeker niet slecht.