Joop

ZZP'ers moeten verplicht verzekerd worden

  •    •  
28-11-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Joopdebat_02.jpg
Hoogleraar en SER-lid Grapperhaus: Zelfstandigen raken in de problemen door de crisis, daar moet een vangnet voor komen
Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER), pleit voor een verplichte verzekering voor ZZP’ers. Want de zelfstandigen verzekeren zich om uiteenlopende redenen niet vrijwillig. “Zorg voor een overkoepelend criterium: of je nu in dienstverband of als zelfstandige werkt, je draagt verplicht bij aan verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of inkomensverlies. En daar kun je dus ook aanspraak op maken als je je werk kwijtraakt.”
Grapperhaus gaat over zijn stelling in discussie met Leo Vollebregt, bestuurslid van ZZP Nederland. In het Joop-debat, dinsdag om circa 11:45 uur live op Radio 1. Kijk en luister hier via De Gids FM, het dagelijkse radio-magazine van de VARA. Reacties kunnen aan de orde komen in de discussie.
Nieuwsuur signaleerde zaterdag de problemen rond de crisis en ZZP’ers. 
Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken – uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM – blijkt dat 33 procent van de zzp’ers een omzet heeft die lager ligt dan 25.000 euro. 47 procent van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60 procent van de zelfstandigen na aftrek een bedrag onder een minimuminkomen overhoudt. Grapperhaus: “We houden onszelf voor de gek. Dit is natuurlijk verborgen werkloosheid. Er zit een groep bij die zzp’ers die gewoon weer een dienstverband wil. Dat is een groot aantal extra werklozen.” Van de zelfstandigen zegt twaalf procent eigenlijk liever een vaste baan te willen.
Bij de stichting ZZP Nederland zijn ze woest over het voorstel, ze vrezen ‘betutteling’:
SER Kroonlid Grapperhaus wil de ZZP’ers gelijk stellen met werknemers in loondienst en pleitte voor een verplichte bijdragen voor ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dat is tegen het zere been van de zelfstandigen, juist de vele verplichtingen van een loondienstverband waren een reden om zelfstandig te worden. Grapperhaus vergeet daarbij ook nog eens dat zelfstandigen nu ook een eigen bijdrage voor ziektekosten betalen (5,5%). Voor arbeidsongeschiktheid hebben zelfstandigen in het verleden veel (verplicht) betaald voor de WAZ, dat uiteindelijk werd afgeschaft omdat het systeem niet werkte, maar het betaalde geld was al weg. Hoe Grapperhaus een werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen wil bewerkstelligen is helemaal een raadsel. Het zou beter zijn als de overheid eerst eens het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) uniform regelt. Nu verschilt het beleid per gemeente. Stichting ZZP Nederland heeft hier meerdere keren op aangedrongen bij de SER, maar de SER vond dit niet spannend.
Voor scherpe meningsverschillen: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

mosygi30
mosygi3028 nov. 2011 - 17:14

hallo we zijn toch voor eigenverantwoordelijkheid. waar bemoeid deze grappenhaus zich mee,mogen de mensen zelf ook nog wat regelen

Sch3rp
Sch3rp28 nov. 2011 - 17:14

Als verzekeringsagenten, tussenpersonen en verzekeraars zich jaarlijks moeten laten onderwijzen om uberhaubt advies te mogen geven aan potentiele verzekerden. Wie is deze heer dan om zonder kennis van de arbeidsrisico`s, inkomensrisico`s, kapitaalkracht, en (belangrijker) kennis van de personen in kwestie zelf, ongediplomeerd advies te geven!?

peterh2
peterh228 nov. 2011 - 17:14

Het feit dat het steeds buitenstaanders zijn die om dit soort maatregelen vragen en niet de zzp'ers zijn zou genoeg moeten zeggen... Zorg dat er een betaalbare AOV beschikbaar is en laat iedere zelfstandige zelf beslissen. Nu lijkt het toch vooral om de invloed en de premie te doen.

ColorHugo949
ColorHugo94928 nov. 2011 - 17:14

AOV verzekeringen zijn belachelijk duur en de voorwaarden niet erg transparant, hoeveel er daadwerkelijk wordt uitgekeerd bij ziekte. De teksten in die polissen zijn onleesbaar juridisch opgesteld. De AOV polis is wel fiscaal aftrekbaar, voor zelfstandigen. Laat zelfstandigen en burgers eens fiscaal voordelig sparen voor reserves. Helaas wordt sparen en beleggen belast ( vanaf een lage drempel van 20 mile ) en schulden ( hypotheken ) fiscaal bevoordeeld de afgelopen 30 jaar. De vorige overheidsregeling was niet op maat, een extra belasting die ZZP' ers slechts geld heeft gekost. Als ZZP er heb ik tot nu toe een minimale AOV afgesloten, maar elk jaar overweeg ik deze af te schaffen, wegens wantrouwen naar de verzekeraar en hoge kosten.

Janssen3
Janssen328 nov. 2011 - 17:14

Er wordt ook echt alles geprobeerd om de burgers maar aan de overheid te binden...

Biff Everwood
Biff Everwood28 nov. 2011 - 17:14

Heel slim om zzp-ers in moeilijke tijden verplicht een peperdure arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te smeren. Zzp-ers kunnen natuurlijk als zelfstandige, zelf werk genererend en verder niemand lastig vallend, prima een eigen afweging maken.

Hermanbakker
Hermanbakker28 nov. 2011 - 17:14

Wat we hier zien is hèt verschil tussen de VS en de W Europese socialistische landen, zorg voor de medemens. Die zorg is al heel oud, stamt uit de middeleeuwen toen er gilden waren die weduwenpensioenen en zo regelden, In de 17e eeuw waren buitenlanders verbaasd over onze armenzorg. Onze huidige sociale wetgeving stamt in hoofdzaak uit het eind van de 19e eeuw, vakbondsinvloeden. Die wetgeving was er op gericht alles wat maar een beetje op een dienstverband leek onder die wetgeving te brengen. De zzp'er past niet in ons systeem, wat er op gericht is mensen tegen zichzelf te bechermen. In de VS willen republikeinen de begrotingstekorten reduceren door de armzalige regelingen voor bijstand etc. nog verder uit te kleden. Ik hoor net dat mogelijk het JSF project wordt stilgelegd. De vraag rijst dan uiteraard onmiddellijk waar het dan voor nodig was. Als de VS z'n 'defensie' uitgaven drastisch reduceert hoeven er geen arme Amerikanen meer te zijn, is het niet meer nodig dat wei z'n baan verliest ook z'n huis en z;n medische verzorging kwijt is.

ColorHugo949
ColorHugo94928 nov. 2011 - 17:14

Wat drijft AOV verzekeringpremies op? Ondoorzichtige provisies van tussenpersonen, grote dure hoofdkantoren, declaratiegedrag zorgleveranciers. Wie wel eens een schadegeval aan de auto heeft laten taxeren bij autoschadebedrijf, krijgt meestal 2 opties: vol declareren bij verzekeraar ( met mogelijk terugval van no-claim-trede ) of voor de helft schade herstellen, als men het schadeherstel voor eigen rekening laat herstellen. In de zorg zal het niet veel anders gaan vermoed ik. Hoe ziet een AOV polis eruit? 4 of 5 A4 tjes met uitsluitingen en gekoppelde keten voorwaarden in onleesbaar juridisch jargon. Uitkeringen in getallen en percentages ( afhankelijk van arbeidsongeschiktheid ) en niet in "harde" EUro's. Dat geeft weinig vertrouwen.

jopie005
jopie00528 nov. 2011 - 17:14

Waarom wordt een werknemer gewoon verzekerd voor de AO en liggen verz.maatschappijen zich in te dekken bij zelfstandigen??

neutralist
neutralist28 nov. 2011 - 17:14

Kost me inderdaad ruim 1000 euro premie per maand die grap. Ok, incl ziektekosten voor mij en de kids waarvan 1 bovende 18. Maar een schande blijft het.

Patrick Faas
Patrick Faas28 nov. 2011 - 17:14

"Van de zelfstandigen zegt twaalf procent eigenlijk liever een vaste baan te willen." Twaalf procent vind ik nog weinig, want ik ken veel ZZP'ers die banen hadden, maar door werkgevers gedwongen werden als free-lancer door te gaan. Zo hoeft de werkgever iemand niet aan het werk te houden in rustige periodes en kan lekker lang wachten met het uitbetalen van vergoedingen. Vaak vele maanden moet een ZZP'er wachten tot facturen uitbetaald worden en als deze er niet regelmatig over zeurt, wordt er soms helemaal niet betaald. Ik ken een kunstenaar die een agent kreeg die zich met de financiën ging bemoeien en er vervolgens achter kwam dat tonnen aan facturen aan opdrachtgevers nog niet uitbetaald waren. Wist die kunstenaar veel, die was kunst aan het maken. Zakenman is een ander beroep. Dat de politieke partijen (de PvdA inclusief) ZZP'ers zien als ondernemers maakt hun leven nog moeilijker, vooral als ze geen tonnen verdienen. Daardoor moeten zij zich gaan inzetten voor maximale winst en kunnen zich niet meer toeleggen op bijvoorbeeld kwaliteit, een grote handicap voor ontwerpers, specialisten, onderzoekers, wetenschappers, journalisten etc. De verplichte gezondheidsmarktverzekering (zo onrechtvaardig als Thatcher's Poll Tax), maakte het ZZP'ers nog moeilijker het hoofd boven water te houden. Sommigen namen daarom banen in de horeca of bij call centers, anderen vroegen een uitkering aan. Verspilling van talent en opleiding, in beide gevallen. ZZP'ers tot nog meer uitgaven dwingen is ronduit misdadig. Als Nederland overheidstaken willen afstoten en burgers willen overlaten aan hun lot, zoals in de USA, laat burgers dan ook vrij om te overleven (zoals in de USA)! Dwing hen niet tot uitgaven, die ze niet kunnen betalen, want daardoor krijg je geen dynamische economie, maar slechts veel armoede.

tsaar22
tsaar2228 nov. 2011 - 17:14

Ik ben ZZP'er en zo'n verplichte verzekering lijkt mij erg gewenst. Het zou fijn zijn als er wat flexibele wetgeving komt, verplicht sparen ipv verzekeren of iets dergelijks. Voor je het weet krijg je van die zaken zoals in de states waar verzekeraars de raarste redenen aangrijpen om niet uit te keren, als individu sta je nergens.

Rabbit2
Rabbit228 nov. 2011 - 17:14

Komt een ZZP 'er bij de dokter voor een uitslag. Dokter: spijt me maar ik heb slecht nieuws U heeft nog een week te leven. de ZZP 'er : waarvan?

wouwout
wouwout28 nov. 2011 - 17:14

Dit is toch een simpele poging om het vrije aspect uit het ZZP-en te halen. Meer belasting, meer verplichten. De groep ZZP-ers wordt te groot en er moet meer bij deze groep geïnd worden. Het zieligheidsverhaal is window dressing.

dlagewaa
dlagewaa28 nov. 2011 - 17:14

Eens kijken. Verplichte verzekering voor ZZP'ers. Hebben we al niet zoiets gehad. Iets met W.A...... WAZ. Dat was het. De WAZ. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Dat was ook zo'n verplichte verzekering waar je iets van 3.000 Euro per jaar moest betalen terwijl een prijs in de loterij zich eerder zou voordoen dan een uitkering krachtens de WAZ. Wet is opgeheven. 1 miljard aan ongebruikte inleg is aan de algemene middelen toegevoegd. Ik hoop dat niemand het raar vind dat ik, afgezien van persoonlijke bezwaren, geen enkel vertrouwen heb in het nut van een soortgelijke regeling.

kunst3
kunst328 nov. 2011 - 17:14

Ik ben als beeldend kunstenaar verplicht ZZP te worden, en heb er geen belang bij om nog meer ingelijfd te worden, door het voorstel van de heer Grapperhaus. Ik ben al voor zo veel zaken verzekerd. o.a. ziekenkosten. Ik ben ook tot op zekere hoogte van inkomen verzekerd. Voor degene die uit het arbeidsproces als werknemer zijn gestoten zou het mogelijk van belang kunnen zijn. (is dat die 12% groep?) Hieruit blijkt dat de ZZP'rs geen homogene groep is.

msj_meijerink
msj_meijerink28 nov. 2011 - 17:14

Raar maar waar, veel ZZP-ers zijn nu die Vrije Jongens van de Tegenpartij (en nu van de pvv). Willens en wetens niet verzekerd, want ze weten alles zo goed hoe het moet. moeten die gepamperd worden?

2 Reacties
DitBenIk2
DitBenIk228 nov. 2011 - 17:14

Als ZZP'er ben je meteen een pvv stemmer? Gaat echt helemaal nergens over.

neutralist
neutralist28 nov. 2011 - 17:14

U moet wel heel intelligent zijn met zo'n opmerking. Universiteit van Bobbejaanland schat ik in?

Emery
Emery28 nov. 2011 - 17:14

..elk jaar overweeg ik deze af te schaffen... Die stap heb ik een aantal jaren geleden al gemaakt. Dit was namelijk een van de weinige verzekeringen waarvan ik alle kleine lettertjes heb gelezen. Ik heb er een soort case-studie van gemaakt en de verzekeraar een aantal mogelijke AO-scenario's voorgelegd. Bijna altijd waren er redenen om niet tot uitkeren over te gaan. Daarbij kwam nog bij dat mijn rug werd uitgesloten, aangezien ik daar af en toe last heb. Minder risico voor de verzekeraar, dus minder premie zou je denken. Niet dus. Neem daarbij nog de pensioen-woekerpolissen en je komt tot de conclusie dat je maar beter zelf de boel kunt organiseren.

1 Reactie
ColorHugo949
ColorHugo94928 nov. 2011 - 17:14

De spijker op zijn kop. heldere tekst en overweging. Mijn boekhouder zegt altijd: die mooie grote kantoren moeten ergens van betaald worden ( ook over kosten van auto leasen ).

[verwijderd]
[verwijderd]28 nov. 2011 - 17:14

Nou zit die Grapperhaus daar als kroonlid al namens helemaal niemand maar zeker niet namens de ZZP'ers.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten28 nov. 2011 - 17:14

Het probleem blijft.

ElChe
ElChe28 nov. 2011 - 17:14

Dit faillissement van de zzp-ers kon je natuurlijk allang aan zien komen. Veelal gedwongen werken voor een appel en een ei, was niets anders dan risico's van bedrijven afschuiven. Niets anders dan een vorm van dwangarbeid, als je met je rug tegen de muur staat enn geen keuze heeft. Arbeidsvoorwaarden waren en zijn er niet voor niets. Vakbonden zijn ook niet voor niets ontstaan, maar ja de mens moet schijnbaar keer op keer het wiel opnieuw uitvinden.

1 Reactie
ElChe
ElChe28 nov. 2011 - 17:14

sorry: heeft = hebt

jan2b
jan2b28 nov. 2011 - 17:14

Het is het een of het andere. Je bent zelfstandige of je bent het niet en daarbij hoort dat je je zaken zelf regelt, ook, en vooral, je verzekeringen als arbeidsongeschiktheid. Doet men dit niet dan is dat de eigen keuze. Maar dan ook niet massaal klagen, in slechte tijden dat men in dat geval terutgvalt in de bijstand, dan had men dat maar beter moeten regelen. Men wil graag `naar de makrt`welnu: daarbij hoort verantwoordelijkheid!

1 Reactie
Molly Veenstra
Molly Veenstra28 nov. 2011 - 17:14

Helaas hebben veel zzp-ers zich verzelfstandigt omdat het de enige mogelijkheid was aan het werk te komen. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij slecht betaalde beroepsgroepen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor deze mensen met de huidige premies onbetaalbaar. Van vrije keuze is geen sprake.

K123452
K12345228 nov. 2011 - 17:14

1. Ik ben ZZP-er en zou dit absoluut niet kunnen betalen. Als ik een vaste aanstelling zou kunnen krijgen bij een van mijn huidige opdrachtgevers, dan deed ik dat graag. Maar helaas, het is CRISIS. 2. Er zijn ruim een miljoen ZZP-ers. Ik lees berichten van mensen die denken deze groep allemaal dezelfde motieven, financiële middelen, leeftijd en/of arbeidsethos hebben. Dan heb je het duidelijk niet begrepen. Ik vrees dat de heer Grappenhuis ook tot deze groep behoort.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman28 nov. 2011 - 17:14

[1. Ik ben ZZP-er en zou dit absoluut niet kunnen betalen. ] Waarmee nog maar eens is aangetoond dat dat hele ZZP-systeem niets anders is dan het loslaten van het minimumloon, zonder daar voor uit te komen, en zonder een bodem te bieden.